Patenty so značkou «způsob»

Strana 44

Způsob třídění feromagnetických materiálů elektromagnetickou nedestruktivní metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270685

Dátum: 12.07.1990

Autori: Čepek Lubomír, Vala Stanislav, Týř Jiří, Mišák Karel

MPK: G01N 27/12

Značky: způsob, feromagnetických, materiálů, třídění, nedestruktivní, elektromagnetickou, metodou

Text:

...a ovládací zařízení É je současně spojeno s výstupním blokem 1.Třídění reromagnetických materiálů se provádí tak, že se z neznámého zatřidovaného feromagnetickěho materialu vyrobí zkušební vzorek podle průběhu jeho hysterezní křivky a křívky prvotní magnetizace se zvolí a nastaví úroveň a frekvence střídavého napětí harmonickćho průběhu na výstupu generátoru l střídavého napětí a zkušební vzorek iłl Ne vloží do zkuěebního tranaformátoru...

Způsob výroby prostředku pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 270671

Dátum: 12.07.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/573

Značky: stanovení, způsob, prostředků, aktivity, výroby, proteolytické

Text:

...vodou, usušen pri mírně zvýšené teplote a rozetřen v třscí misce na jemné částioe.Analogicky jako v příkladu 1 byl připraven nerozpustný barevný gel. Po rozdrobaní a promytí vodou byly ćástice gelu homogenizovány v Elvehjem-Potterově homogenizátoru. Vytvorené jemne častice byly suspendovány v pufru a použity pro stanovení proteolytické aktivity.Analogicky jako v příkladu l byly připraveny substráty obsahující jako pigment nigrosin...

Způsob ochrany křemíkových těles vůči působení atmosférických vlivů a slabých agresívních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270666

Dátum: 12.07.1990

Autori: Cimpl Zdeněk, Kosek František, Kala Tomáš, Veselský Miroslav

MPK: C23C 14/06

Značky: způsob, slabých, těles, vlivů, ochrany, atmosférických, působení, agresivních, vůči, křemíkových, látek

Text:

...vrstva o složení AsXEySpZq, kde As je arsen, S je sira, E je antímon a/nebo vismut, Z je kyslík a/nebo eelen a/nebo telur, × 0,1 až 2, y (2-×), p O až 25, q G až 15, přičemž (pq)J 0 a dále p 5,5 pro q 0.Vynález umožňuje jednoduchou úpravou Zvýšit odolnost křemíkových těles tak, že se jejich optická propustnost nesnižuje působením atmosférických vlivů a slabých agresívních látek.Vynález bude hliže vysvětlen na následujících...

Způsob řízení biosyntézy fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270664

Dátum: 12.07.1990

Autori: Ettler Petr, Tříska Petr, Pilát Petr, Kučerová Dana, Kindlová Eva, Kozel Václav

MPK: C12N 1/26

Značky: způsob, fungicidinu, řízení, biosyntézy

Text:

...in situ, přímo ve iermentoru,při zachování skutočných podmínek míchání, zádrže plynu a ostatních parametrů, které ovlivňují tvar buněk, pevnost hyf a jejich fyziologický stav. Proto je nutno pro optimální ŕízeni celého procesu pomocí zjištování tokové charakteristiky odebírat ze vsádky reaktoru representativní vzorky a ihned je bez jakékoliv časové prodlevy analyzovat při kultivaćní teplote na rotačním viskosimetru. Podle zjištěná...

Způsob zápustkového kování ostří nožů a zařízení k této výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 270663

Dátum: 12.07.1990

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: B21D 53/64

Značky: kovaní, nožů, zápustkového, této, výrobe, způsob, ostří, zařízení

Text:

...polotovaru. Zvětšeni šířky ostři podobné jako příznivý tok vláken materiálu pri jeho kování v oblasti ostří dává predpoklad pro vyšší životnost kypricích nožů.Ostří nožü se kove v zápustce, která umožňuje, aby se při vytváření ostři celý nůž pohyboval kolmo k jeho podélné ose, směrem zvčtšujícího se průřezu ostři. Tim se výrazně změní tlakové poměry napříč zápustkove dutiny, měrné tlaky jsou nižší, a tím i tvářecí síly a spotřeba tvárecí...

Způsob na dělení skleněných trubiček při výrobě rokajlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270660

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sodomka Lubomír, Draxler Jan

MPK: C03B 33/06

Značky: trubiček, sklenených, výrobe, rokajlu, dělení, způsob

Text:

...prostředku lg. resp. z chladící tyče 3 opatřené otvorem, na jehož obvodu jeou vytvořeny břity Z. Chladící tyč 3 je umístěna do chladící nádoby § s chladícím mediem §. Průměr otvoru je nepatrně menší než průměr tažené rubičky l. Břitový otvor může být uložen pružně. Otvor s bříty Z je sesteven ze dvou částí, takže se dá mírně rozevírat. Při rozevření se teplá trubíčke Ä pasouvá, při etlsknutí otvoru obepnou chlazené břity Z v jedné rovíně...

Způsob získání červené lazury na skleněných předmětech bez modrého filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270656

Dátum: 12.07.1990

Autori: Karas Jan, Rejzková Vlasta

MPK: C03C 17/06

Značky: získání, sklenených, lazury, modrého, předmětech, způsob, červeně, filmu

Text:

...lezury je obtížné e vyžaduje přesné dodržování technologického postupu. Často se při druhém výpalu objavuje nožádoucí modrý film, jehož zabervení znehodnocuje lezurovený výrobek. Tento film jenutno z povrchu výrobku odstraňovet, většinou mechanickým loštěním, což je další technologická operace.Uvedené nevýhody ee odatrení nebo podstatné omezí řešením podle vynélezu, jehož podstata apočívá v tom, že ne lazurovený povrch ekleněných předmětů se...

Způsob nanášení pojiva na rouno z hutnických vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270654

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gessner Dieter, Steckert Rainer

MPK: D04H 1/64, D04H 1/58

Značky: nanášení, tohoto, provádění, rouno, vláken, způsob, hutnických, pojiva, zařízení, způsobu

Text:

...pisem e rozdružovecím ústrojim pro vlákna umístěny dva válce pro rozmělňování pevných čistí v tenke vretvě. Sbärný pás je s výhodou spřažen e regulátorem rychlostiPři způeobu podle vynálezu se v přisávací kemoře vytváří ne kontinuálně běžicím přísávocíu pásu rovnoměrná, ale velmi tenká vrstva vláken, která se pak přoprevuje dosběrnó komory, ve ktere ee tenká vrstva vláken opět ruzdružuje a vlákna padejí volným pádem nu gběrný pda. v...

Způsob zapřádání příze u rotorových spřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270653

Dátum: 12.07.1990

Autori: Buryšek František, Bače Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: zapřádání, rotorových, příze, způsob, strojů, spřadacích

Text:

...e to do pracovní polohy I a zapřádscí polohy II, vychyloveoí člen lg, vytvořený z tuhá páky. Vychylovscíčlen 33 Je zkrutnou pružinou l§. nevlečenou ne čepu 1 l. tlečen do přední. úvrati. tj. do zepřádecí. polohy II proti vložce eily vyvolene nepetim v přizi. zepřodeci polohy II vychylovaciho členu lg je doegženo dorazem ne etevitelný dorez lg, který je tvořen šroubem, uchyceným v držeku lg. Neeteveni výehylky vychyloveeiho členu lg pomoci...

Způsob sváření tantalového vývodu s kovovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270652

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vašíček Milan, Kmoníček Pavel, Výtisk Ladislav

MPK: B23K 9/23

Značky: sváření, materiálem, vývodu, způsob, kovovým, tantalového

Text:

...do 2000 °C. přes který tento tentelový vývod prochází, kterého podstatou Je, že ee elektrickým obloukem notevi čáot tantalového vývodu nad kovovým materiálem, pričom pfečnivejici diet tentalovôho vývodu nad kovovým materiálem na dolku rovnouJedno al petinłeobku proolru tantalovóho vývodu.Hlavni výhodou tohoto zpdeobu evlřeni je vytvoření kvelitniho averu mezi tantelovýn vývodee e kovovým materiálem e minioalnini náklady na eväřeci...

Kopolymery 2,3-epoxypropyl-a /2,3-epithiopropyl/-2-propenoátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270650

Dátum: 12.07.1990

Autori: Maroušek Vladimír, Bednář Bohumil, Láznička Vladimír

MPK: G03F 7/26

Značky: způsob, 2,3-epoxypropyl-a, přípravy, jejich, kopolymery, 2,3-epithiopropyl/-2-propenoátů

Text:

...evětle v přítonnoetí bežne používaných fotoínícíátorů nebo derivátů fenylozoíeobutyonítrílu.složení kopolymero a jejích Iolúrní hnotnoet lze měnit v široká intervalu v závioloetí na uložení polyleraćní núeady e polynoročních podmínkách. S roetoucím obeahow halogenderívatd atyronu v neeedö klooala rychlost kopolyoerízace. Tento pokles byl u kopolynerů e 4-ch 1 or-vĎ~Iethy 1 etyrenen doprovázon 1 výrazným pokleeen eolúrních hmot 2 C 8 270 550 B...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270648

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kropáček Jaroslav, Křepelka Jan

MPK: C01G 49/14

Značky: činidla, způsob, úpravu, přípravy, bázi, železa, bezchloridového, koagulačního

Text:

...ss popřipsdł odstreni. Podetsts vynálezu spočivá v toa,že neaisto kyseliny sirová se poułija odpsdni, tak zvená átspná kyssline sirová. ktorá je oałai zajaána kyseliny sirová, siranu žslsznotáho. sirsnu titsnylu s doprovodnýai stopasi siranu tlžkých kovu, zajadns siranu vsnsdylu, s která odpadá při výrobá oxidu titaničitáho po filtrsci airanu žslsznateho-heptehydrátu.výhodou využiti odpsdni foray znsčistłná kyseliny airová js, že poaár složky...

Způsob optoelektronického jednostranně bezdotykového kalibrického měření a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270628

Dátum: 12.07.1990

Autori: Dvořák Antonín, Homola Jiří, Ambrož Karel

MPK: G02B 27/10, G01B 3/38, G02B 27/32...

Značky: jednostranně, kalibrického, optoelektronického, zařízení, způsobu, způsob, provádění, bezdotykového, měření

Text:

...není provedsn jako psvný,.k měření jednoho rozmeru s pevným nebo atavitalným tolerančním polem, je proveden jakopřestavitelný, kdy jedna strana kalibru js rozmerové prestavitelné, například nikrometriokým šroubem, což umožňuje měření součástí různých rozmeru s rdzněho technického provedení.Výhodou způsobu měření podla vynalazu je to, že vlastní měření je zúženo na měření jen tolerančního pole, přičemž automatické vyhodnooování potom jen na...

Způsob odlévání konvertorové strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270627

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tvrdý Karel, Pindur Jindřich, Koch Bronislav

MPK: C21C 5/36

Značky: strusky, odlévání, způsob, konvertorové

Text:

...skladování odpadů na haldě, sníží se praěnost a úroveň äkodlivin v povrchových a spodních vodách.Struska z konvertorová vyroby oceli se rozlila na plochu 110 m 2 do vrstvy o výšce 100 mm. Potom se vrstva prudce zchladí po dobu 1.5 minuty. Po odpaření vody se vrstva strusky meberaní a ponechá se v nalitám stavu. Postupně se stejným způsobem nalijí a zchladí další vrstvy až do konečná výšky 2 m, struska se nechá dochladit na teplotu 100...

Způsob temperace monokrystalů yttrito-hlinitého granátu aktivovaného ceritými ionty s výrazně potlačeným obsahem iontů ceričitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 270626

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kvapil Josef, Autrata Rudolf, Zikmund Jan, Perner Bohumil, Blažek Karel, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/28

Značky: temperace, ceritými, výrazně, obsahem, monokrystalů, potlačeným, yttrito-hlinitého, aktivovaného, granátu, iontů, způsob, ceričitých, ionty

Text:

...příeluěejících iontům ytria. Následující nízkoteplotní temperací dochází na povrchu monokryatalu k rozkladu oxidu na kov. Hliníková atomy, jakožto rozměrově male častice, difundují do monokrystalu a zaplňují neobsazená kationtová polohy, zatímco elektrony uvolněné z hliníku mění aniontové vakance na F centra. Jejich náboj zabraňuje předměně Ce 3 na Ce 4, což se mimořádně příznivě projeví na luminiscenčních vlastnostech...

Způsob vedení a lámání vrstvy lněných stonků a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270623

Dátum: 12.07.1990

Autori: Henyš Václav, Blažek Jan

MPK: D01G 9/00, D01B 1/10

Značky: způsob, vrstvy, lámání, zařízení, stonku, provádění, vedení, lněných

Text:

...rovnäž k vůli naěikmení pod dhlem 45 5 °, takže vetupní rozteč § bude menší než výstupní rozteč Q. Podetatnou částí lámacího stroje je spodní vodicí dráha, ekládající se z dvojice vodicích liät 1 spojených pevně, člunkovým epojem lg s příčkemi li, ktoré tvoří pevný celek, v jehož čtyřech rozích jsou přivařeny vodicí čepy 2 e nasazenýmí tlačnými pružinami Q. Vodicí čepy Ž se pohybují posuvné s vülí ve vedení gg upevněném pev ně na kostře...

Způsob slinování výrobků z feroelektrické keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270622

Dátum: 12.07.1990

Autor: Horská Anna

MPK: C04B 33/32

Značky: výrobků, způsob, slinování, keramiky, feroelektrické

Text:

...možné kombinovat s nátěrem vnitřního povrchu vypalovacího pouzdra vodní suspenzí minia.Zésyp ae velmi snadno získá z přeeátých otřepů zpracovaných výpalků nebo přípravou z granulí PZT keramiky, zbylých z předchozí technologické operace. Před prvním použitím je nutná záeyp vypalit na teploty alinování a vyšší. Přednoatí tohoto způsobu slinování je také to, že při možné tenzi par některých těkavých složek se nenaruší stechiometrické...

Analogy enkefalinu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270617

Dátum: 12.07.1990

Autori: Anzenbacherová Eva, Barth Tomislav, Mašková Hana-patricia, Bespalova Žanna, Titov Michail, Pospíšek Jan

MPK: C07K 7/12

Značky: analogy, přípravy, enkefalinu, jejich, způsob

Text:

...účinek.K roztoku 0,72 9 (l,13 mmo 1) p-nitrofenylssteru (0-tercbutyloxykarbonyl)-L-tyrosy 1-D-alanyl-glycinu v 10 ml dimetyltormamidu bylo za michání přidáno 0,48 g (1,13 mmol) L-fenylalanyl-D, L-neopentylglycyl-L-argininu. Reakční směs byla michána 24 hodin pri laboratorní teplotě. Potom byl dimetyltormamid odpařen ve vakuu e zbytek byl rozpuštěn vchloroformu a ohrometogrefován přes kolonu silikagalu v soustavě chlorororm-matanol...

Způsob oddělení a čištění metanolu při reesterifikaci metylmetakrylátu butanoly a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270612

Dátum: 12.07.1990

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54, C07C 67/03

Značky: tohoto, způsob, reesterifikaci, provádění, butanoly, oddělení, zařízení, způsobu, čištění, metanolu, metylmetakrylátu

Text:

...teoretických peter, při poměru zpětného toku ku destilátu až 51, kolona 5 až 20 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilá tu až 31 a kolona É až 25 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilátu až 51.Jako rozpouštědla případají v úvahu z výše uvedených typů látek např. dimetylpentany,haxan, heptan, cyklohexan, motyl-a dimetylcyklopentany, petroleter apod.Pri postupu prípravy butylmetakrylátu pod 1 e°tohoto vynálezu...

Způsob oddělení a čištění metanolu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270611

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vodička Jan, Beránek Jan, Beneš Radomír

MPK: C07C 67/02

Značky: způsobu, provádění, metanolu, čištění, zařízení, oddělení, tohoto, způsob

Text:

...poměru zpětného toku ku destilátu až 31 a kolona É až 25 teoretických pater pri poměru zpětného toku destilátu 51.Pro esterifíkaci mohou být použity jakékoli alkoholy, které nedestilují spolu s metanolem a rozpouštědlem. Může sa jednat o alifatickú primární 1 sekundární, n- a izcalkoholy mající v molekule nejméně 5 atomů uhlíku, cykloąliíatická a alkylcykloalifatická alkoholy,substituované arylalkonoly či fsnoly. Reesterífikovat lze taká...

Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270610

Dátum: 12.07.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: galvanoplastické, forem, složitých, výroby, postupy, způsob, tvarově

Text:

...vložka.Výhodou způsobu podle vyná 1 ezu.je zejména odstranění náročného mechanického postupu výroby forem na obráběcích strojích. současně se podstatné zvyšuje kvalita výsledné skořepiny, která splňuje i u náročných tvarových řešení stanovené požadavky na hladkost povrchu a jeho rozměrové parametry. Dosažená tvarová přesnost formy se základním předmětem - modelem je podstatným znakem formy, vhodné pro výrobu vysoce náročných strojních...

Způsob přípravy cementové směsi prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270602

Dátum: 12.07.1990

Autori: Friml Zeněk, Hrazdíra Jaroslav, Škvára František

MPK: C04B 7/02

Značky: směsi, cementové, přípravy, sádrovce, prosté, způsob

Text:

...volně tskutá kaše s w 0,25 za prísady 1 t hmotnosti slínku Na 2 C 03 a 0,60 hotbosti slínku sulľonovaného polyfenolátu sodnoželezitáho. Pokud byla žáměsová voda s obäma přísadami pouzite ihned k přípravě kaše, byl počátek tuhnutí 70 minut. Jestliže byla záměsová voda 5 prísadamiponechána 60 minut před prípravou kaše, pak se počätektuhnutí zkrátil na 35 minut. Při použití způsobu podle vynálezu, kdy bylo do záměsová vody přidáno 0,05 k...

Způsob přípravy krystalizačních roztoků síranu chromitého nebo síranu chromito-draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 270601

Dátum: 12.07.1990

Autor: Fakan František

MPK: C01G 37/10

Značky: roztoku, krystalizačních, chromito-draselného, chromitého, způsob, přípravy, síranu

Text:

...nízkou kapa citu. Dosud je tato operacepřímo závislá na čase přeměny.Řízený posun a změna modifikace je předmštem a podstatou vynálezu. Změna z nekrystalizující chromité sulfatosoli se získá zahřátím fialová akvasoli chromíté. Zpětný posun,tj. zrušení struktury sulfatosoľi, vyžaduje značnou aktivační energií. Chceme-li se vyhnout posunu v čase a operací urychlit, lze toto provést zpřesněním s upravením technologických podmínek, za...

Způsob výroby chinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270600

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hirose Tohru, Minamida Akira, Nakano Junji, Matsumoto Jun-ichi

MPK: C07D 215/56

Značky: derivátů, chinolinových, výroby, způsob

Text:

...vzorce 13kde 231 znamená apeoifickou pyrrolidinylovou nebo apiro-eminovou skupinu, nebo jinou heterocyklickou akupinu, x znamená on, cc 1, c n atd r znamená n, r. 01. Br,R 31 znamená H. c 15 a 1 ky 1 nebo kation e R 32 znamená 014 a 1 ky 1, vinyl. halogenalkyl,C 24 hydroxya 1 ky 1, nebo 035 oykloalkyl, nebo Jejich armaoeuticky přijatelně ediční sole 5 kyselinami nebo bázemi.Evropská zveřejnčná patentov( přihláäke č. 276700 a jí...

Způsob přípravy alkylendiaminového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270599

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kamishiro Toshiro, Masaki Mitsuo, Satoh Masaru, Moritoh Naoya, Shinozaki Haruhiko, Hashimoto Koichi

MPK: C07D 295/12

Značky: alkylendiaminového, způsob, derivátů, přípravy

Text:

...Jinak Je eubetituent R 2 e výhodoupřími nebo rozvötvená alkowskupina nJíoí 4 až 8 atomd uhlíka Jako butcx. ieobutozy, pentylory, ieopentyloxy, heuloxy, heptylory. oktyloxy neho 2- ethylheryloxy.Y alkylendiaminovén derivátu podle vynílazu Je m, n a k e výhodou O nebo l,p Je a výhodou 2 nebo 3 a q Je e výhodou 5, 6 nebo 7.Alhlendiaminový derivát podle vynálezu Je eloučenine. kde heterooyklická skupine Jako piperidinyl, pyrrolidinyl...

Způsob výroby 1-terc.alkylsubstituovaných naftyridin- a chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270598

Dátum: 12.07.1990

Autori: Weber Abraham, Jacquet Jean-pierre, Di Cesare Pierre, Remuzon Philippe, Bouzard Daniel, Essiz Munir

MPK: C07D 471/04, C07D 401/04

Značky: kyselin, chinolinkarboxylových, naftyridin, 1-terc.alkylsubstituovaných, výroby, způsob

Text:

...n fenylové skupiny, dále nminoekupinu, hydroxylovou skupinu, tom fluoru, ton chloru nebo fenylovou skupinu oa jejich farmaceutický upotřebitelnýoh ndičních eoli a kyselinou. n solí e bázeni,epočívející v renkci eloučenin obecného vzorce IIR 1, X e Y nej short uvedený výnos, M představuje non vodnou, elkylovostrekupinu a 1 až 4 etomy uhlím, iont nlkolickćho kovu nebo kovu elkllickó zeminy, nebo nnoniový 1 on 1. ex...

Způsob výroby 1-terc.alkylsubstituovaných naftyridin- a chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270597

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jacquet Jean-pierre, Weber Abraham, Bouzard Daniel, Di Cesare Pierre, Essiz Munir, Remuzon Philippe

MPK: C07D 471/04, C07D 401/04

Značky: naftyridin, 1-terc.alkylsubstituovaných, kyselin, způsob, výroby, chinolinkarboxylových

Text:

...Mezi novější zde popisovaná činidla náležejí látky označované jako norfloxacin (1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)~A-oxochinolin-3-karboxylová kyselina) a cíprofloxacin (1-cyklopropy 1-6-fluor-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-à-oxochinolin-3-karboxylová kyselina).V americkem patentovém spisu C. 3 590 036 jsou popsány četná 1-substituované deriváty 1,A-dihydrn-4-oxo-1,8-naftyrídin-3-karboxylová kyseliny vzorcevčetně samotné...

Způsob výroby 4-demethoxyanthracyklinonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270596

Dátum: 12.07.1990

Autori: Arcamone Federico, Suarato Antonino, Angelucci Francesco, Carusa Michele

MPK: C07H 15/252

Značky: derivátů, 4-demethoxyanthracyklinonových, způsob, výroby

Text:

...Iosforné.kde A znamená atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu.Sloučenínu obecného vzorce XVa, v němž R 4 znamená atom vodíku, je možno snadno převést na sloučeninu obecného vzorce XVb, v němž R 4 znamená hydroxylovou skupinu standardními postupy. S výhodou se postupuje tak, že se uvede do reakce 4-demethoxy-4-amino-7-dmxydaunomycinon vzorce XVa nebo 4-demethoxy-4-aminodaunomycinon vzorce ŘVD, rozpuštěný ve.37 vodnémlroztnku kyseliny...

Způsob přípravy krystalické monohydrátové formy 7beta-/2′-(R(-2′-fenyl-2′-aminoacetamido/-3-chlor-3-(1- karbadethiacefem)-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270594

Dátum: 12.07.1990

Autor: Pasini Carol Elaine

MPK: C07D 471/04

Značky: kyseliny, monohydrátové, formy, způsob, přípravy, krystalické, karbadethiacefem)-4-karboxylové

Text:

...pH ochladí na přibližně 20 °C, promíché se a praíiltruje (napríklad v Büchnsrové nélsvce) a odděle né pevné latka aa uauéí pri 30 °C v průběhu 24 až 28 hodin za použití běžných prostředků,například v cirkulační aušérné a ptedčlštänýn vzduohem. vKryatalický monohydrét sloućsniny vzorce I sa obvykle zpraoovévé na farmaceutické prípravky a pritom se míaí s jedním nebo více farmaceutický vhodnými nosiči, vehikuly nebo excipiencii. Získané...

Způsob přípravy krystalické monohydrátové formy 7 beta-/2′-(R)-2′-(p-hydroxyfenyl)-2′-aminoacetamido/-3-chlor-3-(1- karbadethiacefem)-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270593

Dátum: 12.07.1990

Autor: Brennan John

MPK: C07D 471/04

Značky: karbadethiacefem)-4-karboxylové, způsob, kyseliny, formy, krystalické, přípravy, monohydrátové

Text:

...dávkovací formy na pohled nebopro zlepšení identitikatelnoeti produktu. Tablety se rovněž mohou povlákat způsobem dobřeFarmaceutické prípravky podle tohoto vynélezu mohou být rovněž ve formě orálních kapalných prípravkú. Takovými prípravky mohou být a) vodné nebo olejové suspenze, roztoky,emulza nebo sirupy nebo b) suchý prášok, z něhož se kapelný prípravok vytváří pred použitím pomocí vody nebo jiného vhodného vehikulaPokud se termínu...

Způsob výroby 1,4-dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270592

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fray Michael, Richardson Kenneth, Cooper Kelvin, Steele John

MPK: C07D 211/90, C07D 413/10, C07D 401/10...

Značky: výroby, 1,4-dihydropyridinu, způsob

Text:

...atom vodíku, alkylovou skupinu 5 1 ažŕâ atomy uhlíku, pyridylovou skupinu, jako skupinu pyrid-2-ylovou, thiazolyluvou skupinu, jako skupiňu thiazo 1-2-y 1 ovou, 1-(teny 1)ethy 1 nvou skupinu, 4- nebo 6-methylpyrid-2-ylovuu skupinu, 4- nebo 5-methylthiazoi-Zlyluvou skupinu, 5-methyloxadiazo 1 ~ 3-ylovou skupinu, 5-methy 11 soxazol-3-ylnvou skupinu, benzothiazol-Z~y 1 ovuu skupinu S-etho×ybenzuthiazo 1-2-ylovou skupinu nebo...

Způsob výroby 4-demethoxy-5-aminoanthracyklinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270585

Dátum: 12.07.1990

Autori: Carusa Michele, Angelucci Francesco, Arcamone Federico, Suarato Antonino

MPK: C07H 15/252

Značky: 4-demethoxy-5-aminoanthracyklinových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...skupiny je možno odstranit mírnou hydrolýzou v slkslickém prostredí.S výhodou se antrscyklinový glykosid obecného vzorce I, v němž R 1 znamená atom vodíku isoluje vs stupni (11) ve formě svého hydrochlorídu. Následným zpraoovâním výsledných A-demethoxy-4-aminodaunorublcinových dsrlvàtů způsobem podle US pstentového spisuě. 4 067 969 sa vs stupni (lil) získaj odpovídající 4-demethoxy-smnnodoxorubIcinová deriváty. Hydrolýzu je...

Způsob výroby nových aminoalkanoyl-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270579

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rózsa László, Fekete Márton, Petöcz Lujza, Hegedüs Mária, Szirt Enikö Kiszelly, Gacsályi István

MPK: C07D 273/01, A61K 31/395

Značky: výroby, dioxazocinu, 1,3,6, d,g, způsob, nových, aminoalkanoyl-dibenzo

Text:

...II(II),N X, H ve kterém a X má výše uvedený význam,acyluje sloučeninou obecného vzorce III hal-C-Ahal (m), Hvo kterém A má výše uvedený význam akaždý zo eymbolů hel e hal znamená nezávisle na druhém helogen,a na vzniklý alkanoyl-d 1 benzod,gf)3,6 dio×azocin obecného vzorce IVX, A a hal mají výše uvedený význam,so pasohí eminem obecného vzorce VIIIR 1 a R 2 mají výše uvedený význam, ,a vzniklé dowanlna obecného vzorce I ee poprípade...

Způsob snižování obsahu vody nebo dokonalého odstraňování vody z kapalných materiálů citlivých k teplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270578

Dátum: 12.07.1990

Autori: Ádám István, Makai Gyula, Ollári István

MPK: B01D 1/14

Značky: teplu, kapalných, obsahu, dokonalého, snižování, způsob, materiálů, odstraňování, citlivých

Text:

...odparky.Pri použití filmová odparky a povrchem 150 m 2 je zapotrabí 10 000 Nm h vzduchu. Propráci penové kolony se atejným výkonem doatačuje 500 Nm h 1 vzduchu, to znamená, že prizpůsobu podla vynálezu je spotřeba vzduchu jednou dvecetinou potrebného množství pro filmovou odparku. Proto se podstatné aníží potrebná energie pro prenos a pro ohrátí vzduchu. Jakožto výhody způeobu podle vynáleru ae aouhrnně uvádía) Ddstranení obsaženáho množství...

Způsob výroby chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270577

Dátum: 12.07.1990

Autor: Preiss Michael

MPK: C07D 401/04

Značky: chinolinkarboxylových, výroby, způsob, kyselin

Text:

...180 °Ľ e zoela zvláätě výhodne od 120 do 160 °C.Pri postupu podle vynálezu ee Jako eminů výhodne používá pyrrolidinu, piperezinu,N-methylpiperezínu, N-ethylpiperezinu, N-(2 ~hydto×yetny 1)~p 1 perazinu, N-formylpiperazinu,2-methylpíperazínu, 1,2-dimethylpiperezínu, cie- e trans-2,5 ~d 1 methy 1 piperaz 1 nu, cie- e trans-2,6-dimethylpípetezínu, 2-ethylpíperazinu, 2-propylpiperazinu, 2-isopropy 1 piperaz 1 nu, 2-leobutylpiperazinu,...

Způsob výroby substituovaných 1-fenoxy-3-amino-2-propanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270576

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lillie Christian, Köppe Herbert, Kobinger Walter, Esser Franz

MPK: C07C 103/76

Značky: substituovaných, způsob, 1-fenoxy-3-amino-2-propanolů, výroby

Text:

...a 12.ó-dime thyl-ą ( hmąolyloxyacetylamlno ) tenoxy .a-hydroxy-a-diemylaminopropan. ~Jednotkavć davka látek podle vynález ee pohybuje při oralním podání od 1 do 3 oo m 3. s výhodou od lo do 150 ma. při parenierěiním podaní pak od 1 do zo m 3.Účlnnó látky podle vynaiezu je možno zpracovavat na obvykle lekwő lou-my, jako jeou tabloty. dražő. roztoky, emulza. práčky. kapele nebo depotní íormy. k jejichž výrobě je možno...

Způsob přípravy popřípadě substituovaných pyridin-2,3-dikarboxylových kyselin a jejich N-oxidů nebo adiční soli s kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270573

Dátum: 12.07.1990

Autori: Daniels William, Rieker William

MPK: C07D 213/55

Značky: přípravy, kyselinou, kyselin, způsob, jejich, n-oxidů, pyridin-2,3-dikarboxylových, substituovaných, popřípadě, adiční

Text:

...nebo atomového kyslíku na â-iluorchlnolin.Jakkollv se ve shore uvedená lilerstuře popisuji způsoby používající manganietanu. kyseliny duslčnó a ozonu jakožto vhodna cesta pro prípravu pyridin-za-dikarboxyiových kyselín obsahujících substituenty v pyridlnovćm jádro. jako je melhylovć skupina. ethylová skupina a alom chioru a jako jsou podobné subntituenty. nejsou tyto spôsoby zcela uspokojujici pro provozní výrobu vePřodmötem tohoto...

Způsob výroby pórovitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270570

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kozlowski Andrzej, Biń Andrzej, Konopczyński Andrzej, Raabe Jerzy, Szafran Mikolaj

MPK: C04B 38/06

Značky: pórovitých, způsob, výroby, desek

Text:

...prachu tabulového skla z odprašovacích zařízení.po dobu 15 minut. Nato se k této směsi přidá vodní roztok dextrinu v množství 7 kg a smísí se v dvou» hřídelové míchačce po dobu 15 minut, až vznikne stejnorodá směs. Formují se brikety o rozměrech 250 x 120 x 50 mm, které se po vysušení vypaluaí v peci při teplote 1050 °C po dobu 3 hodin. Obdrží se spékany polotovar křemenného písku a skle. Slinek se rozbiae nepřed v čelisřovém drtiči a...

Způsob výroby dutých kontejnerů z několikavrstvové plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 270569

Dátum: 12.07.1990

Autori: Geesink Johannes, Le Doug George

MPK: B29L 22/00, B29C 49/22

Značky: hmoty, způsob, kontejneru, výroby, plastické, dutých, několikavrstvové

Text:

...vřetenu 7, ktorý zasahuje do trnui se může rovněž dodávst tlakové tekuté prostředí nebo se prostředí může odvádět z dutiny 39Na obr. 2 až 8 je totéž zařízení Jako na obr. l s výjimkou opärné trubky 2 §,ktoré ,je vybavena otvory 2 ł 9 (viz obr. 5 až 8).Při způsobu podle vynélezu se postupuje způsobem, pstrným z obr. l až 4. Nejprve se vnější vrstva 33 (viz obr. 1 ) zavede do otevřené formy l Pak extruder 4 přivádí ve směru šípok 34...