Patenty so značkou «způsob»

Strana 200

Způsob aktivace katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239682

Dátum: 13.03.1987

Autori: Fettweis Ewald, Fehrer Ernst, Verhelst Willem Franciscus, Torenb Reinder

MPK: C07C 47/00, B01J 23/74

Značky: katalyzátoru, alkenů, hydroformylaci, aktivace, způsob

Text:

...výrazná zkrácení indukční periody aktivace.Postup podle tohoto vynálezu lze aplikovat zejména při zahejování výroby nldehydů hydroformylací. Lze jaj využít při kontinuálním i diskontinuálhím provedení ektivace a hydroformylace. Při kontinuálním provedení aktivece je vhodným zařízením k aplikaci postupu podle tohoto vynálezu průtočný míchený reaktor, napŕ. probublávaný, který lze opatřit ještě mechanickým míchadlem. Předaktivace malého...

Magnetický obvod rotoru synchronního stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239681

Dátum: 13.03.1987

Autori: Brown & Williamson Tobacco Corporation, Large George Blackmore, Sanford Robert, Hartmann Eduard Htl

MPK: H02K 21/08, H02K 21/00

Značky: způsob, točivého, magnetický, rotoru, výroby, stroje, obvod, synchronního

Text:

...Jobr. 2 ukazuje magnetický obvod rotoru v čelním pohledu ze struny první ěelnl sekce príosvne nosné konstrukční části, nn obr..j je zndzorněn megneticlq obvod rotoru v řezu A-.l, vyznočenémne obr. 2, na obr. 4 je zobrszen magnetický obvod rotoru v osovém příčném řezu, obr. 5 znázorňuje mngneticlgý obvod rotoru v řezu B-B, 239681 4vyznlčeném na obr. 4, a na obr. b, je znézorněn magnetický obvod rotoru v řezu C-C, vyznačeném na obr....

Způsob výroby polotovarů kos

Načítavanie...

Číslo patentu: 239674

Dátum: 13.03.1987

Autori: Kümmel Dietmer, Boeckh Franz-xaver, Bulten Eric Jan

MPK: B21H 7/10

Značky: způsob, polotovarů, výroby

Text:

...Pásový kovový material obdélníkoveho prdřezu, ohřáty na váloovaoí teplotu se nejdříve válcuje mezi tverovými velci na předvnlek o velikosti e průřezu dvou polotovarů kos e pak se příčně odetřihuje ne výrobní délkyhkteré se následně podělně rozetřihují ne dve polotovary.Výhodou uvedeného řešení je tvarování výchoziho materiálu v jedné výrobní operací e odatraněním manuální práce.Na přiloženěm výkreeu jsou uvedeny tři výkresy, kde na obr. 1 je...

Způsob výroby měkkých usní z hovězin nebo z vepřovic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239673

Dátum: 13.03.1987

Autori: Heggenstaller Anton, Watson Keith Geoffrey, Serban Alexander, Farquharson Graeme John

MPK: C14C 9/02

Značky: způsob, vepřovic, měkkých, hovězin, usní, výroby

Text:

...působení likrovecím prípravkom na bázi kvarterizovaných amidových kondanzátů tuků, například obchodního označení Moliol-K, dochází k rozvolnení kolagenová struktury usne, čímž se zvyšuje mekkost není, což ve svém důsledku dovoluje enížit množství používaných likrovecích přípravků použitých při činení, piklování a v předúprave, o 10 až 30 hmotnoetních procent.Ďalšími přednostmi způsobu podle vynálezu je lepší vyčerpání cbromu z lázní, nebo...

Svazková příze se staplovými vlákny a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239668

Dátum: 13.03.1987

Autori: Boronkai Győrgy, Kovács István, Czulik Iászió, Bánki Tibor

MPK: D02G 3/28, D02G 3/38

Značky: svazková, příze, staplovými, výroby, způsob, její, vlákny

Text:

...,a struktury příze podle vynálesu za použití výkreau, kde značí obr. I schenatickó snásornění dvou sakrueovaných a seskáverzých stužek vláken s vysnąčením oblasti pro uvolňování volných konçu vláken a oblasti , kde Jsou uvolněná volne konce vychylovány stranou od podálnáho pohybu sakrucovaných a seekávanych vláken, obr. 2 pohled na hotovou svaskovou pŕísi e vyznačenín průběhu ovinu volneho konce jednoho vlákna uvolněnáho e vycbýlenáho se...

Způsob přípravy směsi allylbenzenu s 3-fenylpropanalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239665

Dátum: 13.03.1987

Autori: Dufek László, Farkas József, Gaál Antal

MPK: C07C 47/105, C07C 15/44

Značky: přípravy, 3-fenylpropanalu, allylbenzenu, způsob, směsi

Text:

...ľe-Ko regulátorem Term 80, mámy termočlánek /rovruiä ľe-Ko/v byl umístän na etěně reaktor-u ve středu ketalytického lože. Teplota kolissla v rosmeai 3 I 9 G.Rad katelytickým lolem byla umietöna vrstva skleněných kuliček, na kterých dochazelo k odpaření a předehřítí 4-reąyl-l ,J-dioxenu. Ten byl do reaktoru naetŕikovén linsárnim dávkovaćem. Pred tim byla provedena redukce katelysétoru při 220 °c, neáorve l h smäeív 90 dusiku a 10...

Způsob likvidace fenolových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239657

Dátum: 13.03.1987

Autori: Bárta Karel, Kosla Adolf

MPK: C02F 1/78

Značky: fenolových, likvidace, způsob

Text:

...uhličitý a vodu, ale pouze ne částečněodbourání a na zahájení oxidativní polymerace. Výhodou je i molnoet aoučaenťlikvidaoe dentových přínleí, dahtovýoh kelu i uhelneho prachu. Delčí výhodou je molnoat poatupovet pri likvidaci ee tlaku atuoefárickáho nebo evýianáho podle potřeb návazrúch technologií.Jinou výhodou je spalování zehultčnáho koncentrátu a vyeokou výhŕevnoetí, kdy není tepelmł obeeh likvidovaných podílů neúčelrtč epotŕebováván na...

Způsob deprese sirníkových minerálů železa při flotaci komplexních sirníkových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 239656

Dátum: 13.03.1987

Autor: Ehrenberger Jaroslav

MPK: B03D 1/00

Značky: železa, způsob, sirníkových, komplexních, flotací, deprese, minerálů

Text:

...toxicldch nebo vodohoepoddŕslq úvodných reegencii. Způsob podle vyndlesu je takto podstatným zjednodulanim reageučniho rslimu, navíc vyułivd soli tilkých kovů, napr. stranu aldnateho,ktori jsou biłnjmi aktivitou napł. sirníkd sinlou.Způsob je molno aplikovat jak při .selektivni flotaci při dälaní některých simiků, např. sraleritu, od eirniku lelesa, tak při kolektivni floteoi. Způsob vytvsři přimivć podmínky savddlni přípravy kolektivnich...

Způsob mísení odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 239654

Dátum: 13.03.1987

Autor: Bednaoík František

MPK: C01B 17/88

Značky: sírové, způsob, kyseliny, mísení, odpadní

Text:

...~Druhou modifikecí je kombinace částečného předzahuotěni odpadní 112804 tak, aby sa koncentrace účinne složky zvýšila až o 8 S hmotnosti, napr. z 20 5 na 28 i. Takto upravená odpadní kyselina sírová se pak s koncentrovanou E 2804 nísí za horka.Tuha fáze se oddöli, napr. s výhodou sedinentací, a obsahuje až 70 5 kapaln/á ráze,tj. smäsnó B 2804 príslušné koncentrace. Aby tato kyselina nebyla úplně atracena, lze její využití zvýiit např. dvěma...

Způsob přípravy výšeoxidovaného butadien-styrenového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239652

Dátum: 13.03.1987

Autori: Homola Jaroslav, May Jan, Hartman Jan, Kalenda Libor

MPK: C03F 8/06, C08F 236/06, C08F 236/10...

Značky: kopolymerů, způsob, výšeoxidovaného, butadien-styrenového, přípravy

Text:

...údaje se vesměs týkají hmotnosti, stejně jako díly v níže uvedených príkladoch).Výhodou popsanćho způsobu prípravy výseoxidovaněho butadien-styrenovćho kopolymeru podle vynálezu je doeaäení čirých roztoků oxidoveného butadienstyrenoveho kopolymeru o čísle kyselosti ai 50 mg Kolhg. Reakční rychlost roste s koncentraoí butadien-styrenováhe kopolymeru, ale zároveň ee výrazně zvysuje nebezpečí polynereoe vlivem tepelného...

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249200

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šafařík Ivo

MPK: C12N 9/48

Značky: izolace, proteolytických, způsob, enzymů

Text:

...několikrát opakováno. Poté byly vlasy důkladně promyty vodou. Takto připraveny sorbent byl převeden do kolony, a byl důkladně promyt vodou, roztokem chloridu sodnáho (1 mo 1.11) a opět vodou, dokud absorbance vodných a sólnych promyvů při 280 nm a tlouštce vrstvř 01 cm neklesla k nule. K Na kolonu obsahující lidské vlagäxbyĺohgplikováno 10 mg trypsinu pro bakteriologii rozpuštěného v 10 ml vody. Balastní bílkoviny byly z kolony vymyty...

Způsob pouzdření čipů integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249194

Dátum: 12.03.1987

Autor: Jíšová Václava

MPK: H01L 21/56

Značky: pouzdření, způsob, čipu, integrovaných, obvodů

Text:

...čipů podle vynálezu umožňuje podetetně snížit výmět čipů po pouzdřeni. K přerušeni epojovaoích drátků dochází jen ojediněle.V náeledujicím přikladu použití způsobu pouzdření bylo 50 čipů typu M 7400 a 100 čipů typu MAA 741 připojených ke kovovým vývodům zakápnuto epoxidovým zakapávacím materiálem, Jehož zpracovatelaká životnost při normální teplotě je minimálně čtyři hodiny a jehož doba vytvrzování při teplotě 155 °C je maximálně2 minuty....

Způsob úpravy procesní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249185

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Petr, Bartoň Jan, Dvořák Luděk

MPK: B01D 3/00

Značky: úpravy, procesní, způsob

Text:

...proudů, které je v dalším popsáno.Procesní voda L s obsahem cca 2000 ppm uhlovodíků se přivádí na 1. patro striperu 3. Z hlavy-striperu g se odvádí parní směu 1 s obsahem cca 99 vody. Do paty striperu g se nastřikuje přímá stripovací pára 5. Z paty striperu g se odvádí upravená procesní voda 5 do kotle Q na výrobu procesní páry. S patou striperu g je spojen vařák 1 do něhož se přivádí topná pára §.Na hlavu striperu g se přivádí 158 800...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249178

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kroupa Jan, Šarbort Jiří, Exner Rudolf, Roman Jan, Friml Zdeněk

MPK: C14C 3/20

Značky: výroby, způsob, koželužský, pomocný, prostředek

Text:

...filtrací nebo odstřečováním.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití V průběhu činění a úpravy usní nebo k.přípravě dalěíoh produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5 až 70 hmot. nitrosoderivátů 2-naftoldisulfokyselin,2-naftoldisulfokyselin, 0,5 až 15 hmot. 2-nafto 1 trisulfokyaelin, 1 až 35 hmot. kyseliny sírová, 1 až 30 hmot. anorganickýoh.so 1 í, 20 až 85 hmot. vody. Příprava koželužekého pomocného prostředku...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249177

Dátum: 12.03.1987

Autori: Exner Rudolf, Friml Zdeněk, Kroupa Jan, Roman Jan, Šarbort Jiří

MPK: C14C 3/20

Značky: prostředek, výroby, způsob, pomocný, koželužský

Text:

...reakcí formaldehydu s 2-nefto 1 mono- a disulfokyselinami získanými ve formě technické směsi vysolením z filtrátů po izolaci 2-naftolmono- a disulfokyselin.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití v průběhu činění a úpravy uení nebo k přípravě dalších produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5.až 30 hmot. kondenzátu 2-nafťol-3,6-disulfonové kyseliny s formaldehydem, lúaž 25 hmot. 2-naftol-3,6-disulfonové kyseliny l až 20...

Způsob čištění splaškových odpadních vod kombinovaným biologickým a chemickým procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249171

Dátum: 12.03.1987

Autori: Wanner Jiří, Grau Petr, Šamal Oldřich

MPK: C02F 9/00

Značky: splaškových, kombinovaným, chemickým, procesem, způsob, biologickým, odpadních, čištění

Text:

...odpadnich vod podle vynálezu vychází ze skutečnosti, že v průběhu zspracování aktivačního procesu vzniká velký podíl špatné ueaditelných nebo neuaaditelných a přitom-biologicky velmi aktivních mikrovloček bio-. masy, které rychle asimilují znečistující látky z odpadní vodyo Při postupu podle vynálezu se větší část těchto vloček cddělí- 3 249 171 eedimentaoí v dosezovací nádrži e jako biologický kol .A vrací do procesu biologického...

Způsob čištění kapalin obsahujících ropné látky a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249169

Dátum: 12.03.1987

Autori: Brodský Artur, Hamerník Josef, Červenka Jiří

MPK: C02F 1/28

Značky: způsobu, čištění, obsahujících, kapalin, provádění, látky, zařízení, ropné, způsob

Text:

...rozšíří použitelnost zařízení pro čištění více znečištěných kapalin než dosud. Pneumatický způsob vyprazdnování umožní snadnou manipulaci s náplní, vyčerpanou např. i zdraví škodlivými látkami např. radioaktivnímiodpady. Způsob provozu zařízení dovoluje konstruovat zařízení v celé potřebné škále volených průtoků, od nejmenších filtrů až po velkokapacitní jednotky.Příkladný způsob a zařízení podle vynálezu je zobrazen na přiloženém obrázku,...

Způsob snížení obsahu nežádoucího agresivního nebo zdraví škodlivého plynu nebo směsi plynů z podzemní vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249168

Dátum: 12.03.1987

Autori: Špirit Jan, Novák Ladislav, Káňa Milan

MPK: B01D 19/00

Značky: nežádoucího, zařízení, plynů, zdraví, způsobu, způsob, škodlivého, snížení, agresivního, obsahu, tohoto, podzemní, provádění, směsi

Text:

...Další výhodou je značná jednoduchost zařízení bez mechanicky se pohybujících částí a především pak je výhodou, že-jsou chráněna hlavní čerpadla a potrubí před zvýšenou korozí a před inkrustacemi.Příkladnýzpůsob a zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pro odplynění podzemní vody s odvodem směsi a jednotlivých jejich fází, na obr. 2 je znázorněno zařízení z obr. l s...

Elektricky vodivá ochranná vrstva a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249161

Dátum: 12.03.1987

Autori: Forejt Antonín, Macku Aleš, Tlučhoř Zdeněk, Neufuss Karel, Kasík Pavel

MPK: H05B 7/06

Značky: její, elektricky, způsob, vrstva, výroby, ochranná, vodivá

Text:

...až 1,2 mm.Dále je řoďsĺäďou vynálezu způsob výroby elektricky vodivé ochranné vratvy, který spočivá v tom, že se do plemene plazmového hořáku, s výhodou hořáku s vodní stabilizaci, přivádi 1 až40 hmot. strueky, zejména strusky z elektrických obloukových peci o granulometrii 0,02 až 0,160 mm a 60 až 99 hmot.hliniku o granulometrii 0,08 až 0,18 mm.hsloženi strusky z elektrických obloukových peci se obvykle pohybuje v těchto mezich kysličnik...

Způsob zjišťování místa a intenzity zdroje napěťových vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 249159

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rybák Martin, Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: zjišťování, napěťových, způsob, místa, zdroje, intenzity

Text:

...periodicky ee opakujících,nad tuto mez. Tento způsob umožňuje zachytit existenci zdroje napětových vln, nedovoluje však jeho lokalizaci e spolehlivá ocenění jeho intenzity.Uvedené nedostatky dosud známých způsobů řeší způsob zjištoväní místa a intenzity zdroje napětových vln, zejména vzniklého uvolněnou částicí, v energetických zařízeních podle vynálezu. Jeho podstata epočívá-v tom, že zdrojem napětových vln, uvolněnou částičí, emitované...

Způsob ohřevu fluidujících částic na pracovní teplotu pomocí spalitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249158

Dátum: 12.03.1987

Autori: Červinka Václav, Konečný Milan, Beránek Jaroslav, Kichler Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: ohřevu, pracovní, způsob, pomocí, fluidujících, kapalin, teplotu, částic, spalitelných

Text:

...odstraňuje způsob ohřevu fluidní vrstvy podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, že se do fluidní vrstvy zavede apalitelná kapalina s nízkym bodem vzplanutí,ktera se na částicich odpaří a jejíž páry se nad hladinou vrst ~ vy zapáli zapalovacím hořákem. Hořící páry spalítelné kapaliny, kterou může být např. propansbutanová.směs, metanol. etanolapod., pak velmi rychle ohřejffluidní vrstvu na zápalnou teplotu základniho paliva.Výhodou...

Způsob výroby pryžových membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 249156

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hovorka Jiří

MPK: F16G 5/00, F16G 5/08

Značky: pryžových, výroby, způsob, membrán

Text:

...v tom, že se před navinutím první vrstvy na konfekční buben, případně opatřený nânosem separačního prostředku, navlékne pružná separační vložka tvaru rukávce, případně na povrchu rovněž opatřená nánosem separačního prostředku. Tato pružná separační vložka se potom z bubnu-snímá spolu s hotovým konfekčním polotovarem nebo spolu e hotovou membránou po vulkanizaci, provádí~li se vulkaninece membrány přímo na bubnu.Hlavní přínoe...

Způsob a zařízení k prohozu útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 249155

Dátum: 12.03.1987

Autor: Svatý Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: nitě, zařízení, útkové, způsob, prohozu

Text:

...Ústí do komory łł. uzevřené zátkou 33. Komoru 3 odděluje ventil 3 od dutiny 35. která je vytvořena ve středu trnu 2 a je uzavřena vlastní tryskou Ag. Tryeka 3 je natrnu upevněne pomocí závítu. což usnadňuje její vyměnítelnost.249 155 Na držáku ł odměřovače ůtku je výkyvně přichyceno rameno gg.vo ktoré je uložen kryt iz a tryskový nástavec gg. Před nástavcen łg jsou uníetěny klíšřky gg. Na povrchu bubínku 5 je unístěn pevný vodič gg a...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249150

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 2,5-disubstituovaných, výroby, 4(3h)-pyrimidonů, způsob

Text:

...zkoušení cimetidínu, který je .a-ntagoinisbou Hz-receptorů histaminu, bylo zjištěn-o, že tato látka je účinným terapeutickým činidlem při léčbě peptických vředů Gray a spol., Lancet, 1,8 001 1977. jedna z výhodných sloručenin podle vynälezu byla v různých testech srovnavána s cimetidmem, přičemž bylo zjištěoo, že jako antagonlsta Hz-recept-orů hista 8minu je účinnější než cimetidin. Toto konstatování vyplýva z výsledků uvedených v...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249149

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 4(3h)-pyrimidonů, způsob, 2,5-disubstituovaných, výroby

Text:

...maji m, n, A a Z shora uvedený význam.Symbol R 3 znamená snadno odštěpitelnou skupinu, jako atnom fluoru, chloru, bromu či jodu, alkylthíoskupinu, nitroaminoskupinu, fenoxyskupinu, substituovanou fenoxy« skupinu, alkoxyskupinu apod. Vhodné odštěpitelné skupiny jsou v daném oboru známe.Shora uvedené reakce se prová-dějí V inertnim rlozpouštědle, jako v methanolu či ethanolu. Zahajovací reakce se s výhodou uskutečňuje záhřevem reakčnich...

Způsob výroby nových derivátů imidazodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249148

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hunkeler Walter, Kyburz Emilio

MPK: C07D 495/14, C07D 487/04

Značky: nových, způsob, derivátů, imidazodiazepinů, výroby

Text:

...a R 5 znamenćr výhodné atramwx VoD-dĺku nebo atom halogenu.V rámci předloženého vyználezu je zcela zvláště výhodným zástupcem skupisny látek,která je defínoválua obecným vzmcem IDalším zvláště výhrodnýmí sloučeninanui vzorce I, vyráběnými postupem podle vyná lezu, jsou následující shoučenmyDalšími výhondnými sloučenínami Vyráběnými jpostupetn pojdle.vy~nálezujsml násle dující. sluvučenľny vzorceąl .vNehledě na shore uvedené...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249147

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: výroby, 4(3h)-pyrimidonů, 2,5-disubstituovaných, způsob

Text:

...vhodného katalyzatoru,jako Raney-nniklu, nemo redukujiciho katalyzátoru, jako dithzioničitamu scudnêho.K terapeutickému použití se farmakolo gicky účinné sloučeniny obecného vzorce I normálně aplikují ve formě farmaceutických prostředků obsahujicich jako základní účinnou složku alespoň jednu z těchto sloučenin ve formě volné báze nebo ve fourmě netoxické, farmaceutický upotřebitelnê adični soli s kyselinou, V kombinaci s farmaceutický...

Způsob výroby nových derivátů imidazodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249146

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kyburz Emilio, Hunkeler Walter

MPK: C07D 487/04, C07D 495/14

Značky: derivátů, imidazodiazepinů, výroby, nových, způsob

Text:

...v 0 díku, abom halogenu nebo trifluormethylovou skupinu a R 5 znamená výhodné .atom vlodíku nebo atom halogenu.V rámci předlo-ženého vynálezu je zcela zvláště výhodným zástupcem skupiny látek, která je defin-ována obecným vmrcam IDalšími zvláště výhodnými slroučeniąuaml vzorce I, vyráběnýnli postupem podle vynálezu, jsou následující slnoučeninyDalšĺmí Výh-Oldľlýmĺ sloučenínami Vyrábě nýmí plosltupem podle vynálezu jsou následující...

Způsob výroby nových beta-cykloalkyl-beta-fenylethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249145

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bernauer Karl, Bruderer Hans

MPK: C07C 87/127, A61K 31/13

Značky: způsob, nových, výroby, beta-cykloalkyl-beta-fenylethylaminů

Text:

...reaktívního komplexního hydridu kovu, jako lithiumaluminíumhydíñidu. Popřípadě se mohou získané směsi xdiastereoisomernich racematů sloučenin vzorce II rozudělit již na tomto stupni, přičemž se pro tyto účely dobře hodí frakčni krystaliziace a sloupoová chromatograľíe na silžiragelu nebo na oxidu hlinilém. Přírozeně se mohou na tomto stupni štěpit také případně získané racemáty. Na druhé straně je však možno, a to platí zejména pro...

Insekticidní, akaricidní, nematocidní nebo-a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249139

Dátum: 12.03.1987

Autori: Baba Masatoshi, Hirose Masayoshi, Ochiai Yoshinori, Taniguchi Masakazu, Hirata Kiminori

MPK: A01N 43/58

Značky: způsob, nebo-a, insekticidní, nematocidní, výroby, účinné, fungicidní, akaricidní, prostředek, složky

Text:

...3 C 00 C 2 H 5 an zname-ná celé číslo od 1 dno 5, přičemž v přípaidě, že n znamená cele číslo od 2 do 5, může být symbol R 3 stejný nebo navzájem různý.Shoma uvedené a definované sloučeniny obecného vzorce l mají obzvláště vysokou insekticidrní a akaricidní účinnost a mají výtečąniou Olklalľlžĺtoll účinnost jakož i reziduállľlĺ aktivitu.Předmětem predloženého vynálezu je tudíž iusekticidnĺ, akaricidní, nematvocindní nebo/a tungicidrní...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249137

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sauter Hubert, Pommer Ernst-heinrich, Ammermann Eberhard, Schuster Ludwig

MPK: A01N 43/64, C07D 249/08

Značky: výroby, způsob, prostředek, složky, fungicidní, účinné

Text:

...který byl získam srážením vodného roztoku chloridu ruthenitého při pH 8. Oxidlcká forma přechází za reakčních podmínek na alctlwní kuatalyzátor.ako rozpouštědla slouží výhodné ethery,jako dioxian, tetra-hyudrofurao nebo glyktoldlmethylether.Teplota se může pohybov/at v širokých mezich. jako obecně vhodné se ukázaly teploty mezi 100 a 150 °C. Při těchto teplotách se musí predavat za tlaku. Postvačují tlaky od 1,0 do. 3,0 MP.a. Za vyšších...

Způsob katalytického hydrokrakování

Načítavanie...

Číslo patentu: 249136

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bakas Steve Theodore, Lamb Paul Richard, Wood Brian Murray

MPK: C10G 47/00

Značky: způsob, hydrokrakování, katalytického

Text:

...se může vodíkoVà forma připnavit přímým půsloibením kyseliny na zeolit obsahující ionty .alknaľckéhoo kovu. Předncstními kraksovacími bázemi jsou takové zeolity, které Vykazuji alespoň asi 10, s výhodou alespoň asi 20 nedostatek kovových kationtů, Vztaželnío, na původní kapacitu lnntové výměny. Obzvláště žadoucí a stabilní třídu zeuovlitů tvoří zeolity, ve kterých je alespoň asi 20 0/0 výměnné kapacity Inasycenro vodíkuovými ionty.ako...

Způsob výroby bicyklických sloučenin s benzenovým kruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249135

Dátum: 12.03.1987

Autori: Johnson Michael Ross, Melvin Lawrence Sherman, Eggler James Frederick

MPK: C07D 311/66, C07C 69/157, C07C 39/373...

Značky: sloučenin, kruhem, způsob, výroby, benzenovým, bicyklických

Text:

...izoluje běžným způsobem. Získané surové meziprodukty se piopří-pladě čistí stanidardiními způsoby, »například překrystahoväiním nebo chromntografií tma sloupci.V případě, že se při výrobě mezipnoduktů obecného vzorrce Vl užije derivâtů lithia vzorce LiCR 2 R 5 Q 2, je možno two látky získat několika známými způsoby, které jsou uvedeny například V publikaci Fieser Reageints for Organic Chemistry, WileyIbnterscience, New York, sv. 3, 1972....

Způsob vytváření žeber na bimetalických trubkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 249134

Dátum: 12.03.1987

Autori: Goždziewicz Zygmunt, Maczynski Andrzej, Szal Andrzej, Przybyla Janusz, Zub Ryszard

MPK: B21D 21/00

Značky: bimetalických, vytváření, žeber, trubkách, způsob

Text:

...vnitřní trubky se zvýšenou drsntostí,přičemž se současně deformovaná částvnější trubky posune směrem -do středu trubky o délku odpovídající namáhání způsdbeinému stlačením materiálu vnější trubky. V průběru svírální vnější trubky na vnitřní trubku se alespoň jeden konec vnější trubky vytváří kuželovitě.Způsob vytváření žeber na bimetalických trubkách podle vynálezu umožňuje trvalé spojení vnější trubky s vnitřní trubklou v přesně stanovené...

Způsob kontinuální pasteurizace vajec

Načítavanie...

Číslo patentu: 249133

Dátum: 12.03.1987

Autori: Padly Yvan, Borgeaud Roger

MPK: A23B 5/00

Značky: kontinuální, způsob, pasteurizace, vajec

Text:

...nádloby a zvoleného tlaku. Předběžný tlak Po je funkcí retenčníhlo olbjemu VprlodL ý-elkovêho Iobjemu nádoby Vo a pracovního tlaku (Pop), který má být uclržošván v nádlobě v průběhu pas-ten rizace a je možno jej vypočítat z .následujícího vztahuDoba retence materiálu v Inádobě je dána následlujícím vztahem(1) je stála rychlost prívodu materiálu.Pro pasteurizaci přechází materiál dIo druhêhk) výměníku tepla s drsným povrchem,který může být...

Způsob výroby nových 7-[2-oximino-2-(2-aminothiazol-4yl)acetamido]cefemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249132

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dürckheimer Walter, Kirrstetter Reiner, Schwab Wilfried, Klesel Norbert, Lattrell Rudolf

MPK: C07D 501/56, C07D 501/57

Značky: derivátů, nových, výroby, způsob, 7-[2-oximino-2-(2-aminothiazol-4yl)acetamido]cefemových

Text:

...chráněnou amínoskupínu, například amimbskupinu chránenom terebutyhołvłouu skupinou, ben~ zylowou skupinou nebo tritylovou skupinou,nebo aktimoxvuaným uderivátem této slworučeníny a takovýmí chínłolíruovými nebo ísrochínoliníovými bázemii, které ondplovívduaji zbytkům A ve vzorrci I, načež se případně přítoímná chránicí skupina oxdštěpi a získaná sloučeíninia obecného vzorce I se popřípadě převede no fyziłodtogicky poiužítelnłoiu sůl.Nechá-li...

Způsob odstraňování oxidu dusného z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249131

Dátum: 12.03.1987

Autori: Verberckt Roger, Deyck Von Frans, Mangelschots Benedikt, Pijl Paul, Weiss Franz-josef, Thomas Erwin

MPK: C01B 3/56, C01B 21/22, C01B 21/14...

Značky: odstraňování, oxidů, způsob, dusného, plynů

Text:

...skleněné .nádoby o průměaru 60 mm a výšce 500 mm, která je nvaigliněoa 0,8 kg nízlekulávrního sita typ 3 X, velikost párů 10 . 10 m se po dtojbu 1,6 hodñny zav-ádí 100 litrů/h ordpsardního plynu vysušené-ho přes sílikngel, ktorý sestáivá z 551 objemu vuodíku. 6,8 0/0 »objemu oxidu dusnatého, 11,5 objemu oxidu dusného a 20,6 0/0 objemu udusíku při tlaku 0,104 MPa absolutní tlak a při teplote 20 C ve smeru od zdola nełiojru. Slíora...

Způsob jednostupňové výroby vrstvené desky tvářením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249130

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fugier Roger, Jean Yann, De Goys De Mezeyrac

MPK: B32B 7/12, B32B 27/42, B32B 27/04...

Značky: tvářením, tohoto, desky, provádění, zařízení, jednostupňově, vrstvené, způsobu, výroby, způsob

Text:

...poměr fiormaldehydu k feruolu 2 až 5, a katalyzotvaná v zásaiditém prostředí hydroxidy alkalických knołvů a kovů elkalických zemin, přičemž se pryskyřice nakonec neutralizuje na pH 7 p-řidá-ním zředěné kyseliny sírová. Pro p-ry-skyřice pH okolie. 1,5 až 3 se toto pH upravuje přidáním vody a kyseliny k základ 249130ní pryskyřici, kdežio pno pryskyřice s pH 8,5 až 12 se pH upravuje přidáním vody a zásady k této pryskyřici.Nvalmáčelní plstí z...

Válec pro třtinový mlýn a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249129

Dátum: 12.03.1987

Autor: Georget Jean-pierre

MPK: B30B 9/20

Značky: výroby, třtinový, způsob, válec, mlýn

Text:

...B, jehlož šířka je větší než průměr Ilädĺállľlĺch kamálků 7. Počet radiálních kanálků 7 je samozřejmě ve zIná-zohněném příklasdě rovněž d-vnanáct, pokud leží ve stejném příčném průřezu válce 1. V dalších příčných průřezech válce 1 jsou vytvořeny annnalnoągickýan způsobem další sovustavy nadiálních kanálků 7.Do vrnirtřku každého radialního kanálku 7 je vsazena zätka 8, která má nia vnitřním konci slepý otvor 9. Vsazená zátlda 8 je nejprve...

Způsob přípravy bicyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249128

Dátum: 12.03.1987

Autori: Redshaw Sally, Lambert Robert, Hassall Cedric, Attwood Michael, Lawton Geoffrey

MPK: C07D 487/04

Značky: bicyklických, sloučenin, způsob, přípravy

Text:

...část alkoxykambonylové skiipliny může být nerozvětveria nebo rozvětvená a obsahuje 1 až 8, s výliodlou 1 až 4 atomy uhlíku. specifické příklady alkldxykalrbonyliových skupin jsou methlokykairbionyl a etlroxykiarbionyl. Heteromsolmolcyklický kruh tvorený R 5 a R 7 spolu s atomem dusiku, ke ktearému jsou pvřipjojemry,je například pyrrollildinoskupinia, piperldlmo 249128zaujímavou pondskupinoou sluoiučenin VZOITCG I jsou sloučenicny, kde R 1...