Patenty so značkou «způsob»

Strana 2

Způsob přípravy hydrochloridu trans-11-(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenz/b,e/-thiepinu nebo 5-(3-dimethylaminopropyliden)10,11-dihydrodibenz/a,d“cykloheptenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260429

Dátum: 15.12.1998

Autor: Coufalová Marie

MPK: C07D 337/12, C07C 87/28

Značky: způsob, hydrochloridu, přípravy

Text:

...Výtěžek se rovná 82,3 až 85,6 teorie.Matečííe louhy po ísolací PTD.HC 1 se vekuově zabustí, odparek se rozpustí ve Iodě a čpavlçovou vodou uvolněná báze PTD výtřepem prejde do organické - tolvąenoxréfáze. Po odbarvení karborafinem se roztok Íbáze PTD zahustí, odparek naředí methanolem o po okyselení ethanollckým roztokom chlorovodíku se reakčrtí směs vyhřejek refluxu. Po oddestllování směsi rozpouštědel se krystalícký odparek naředí...

Způsob výroby napodobeného ovoce z jablek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260428

Dátum: 15.12.1998

Autori: Špaček Bohumil, Punčochář Karel

MPK: A23L 1/06

Značky: napodobeného, ovoce, způsob, jablek, výroby

Text:

...sodného nebo 0,1 až 0,3 0/0 hmotnestníht) pyrosulíitu sodného po dobu minimálně jedné hodiny, čímž se zabráni enzymovému oxidačnímu hnědnutí rostlinné tkáně. Potom se blanšírují V roztoku chloridu sodnelío o koncentracl 0,5 až 1,0 0/0 hmotnostních nebo ve vodě po dobu 2 - 7 minut při teplotě 85 100 °C. Dále se segmenty ochladí studenou vodou a rozdělí ještě na tři dilky. Takto připravená jablka se zaliji infúzním roztokom, který obsahuje...

Způsob manipulace, skladování a zrání homogenizovaného nasoleného a zchlazeného výrobního masa a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260427

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veselý Josef, Seidl Oswald, Kužniar Josef, Rusz Josef

MPK: A22C 7/00

Značky: provádění, výrobního, manipulace, způsob, nasoleného, a, zrání, zařízení, skladování, zchlazeného, homogenizovaného

Text:

...výroby uzenln je složeno z jednoho navažovacího zásobníku a několika zásobníků, které jsou opatřeny čerpadly a tenzometrickým vážným systémem. Rozdelovaní mas podle druhů do jednotlivých zásobníků je prováděno otočným zakončením potrubí.Zpüsobem podle vynálezu se dociluje zvýšení technické úrovně manipulace s výrobním masem, je z tohoto procesu odstranění veškerá doprava vysokozdvižnými vozíky 4doposud bylo nutno šest manipulací s...

Způsob výroby vláken, zejména keramických žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260418

Dátum: 15.12.1998

Autori: Beran Jaroslav, Novotný František

MPK: C03B 37/00

Značky: vláken, zejména, keramických, žáruvzdorných, výroby, způsob

Text:

...chromité o.Ve fyzikální chemii je popisován jev snižování povrchového napětí ő vlivem elektrického napětí. Působením elektrického napětí se na povrchu kapaliny shromáždí e 4lektrické náboje. Přítomn-ost elektrického náboje na povrchu snižuje povrchové napětí 6, protože odpuzováni nábojů stejného znaménka zmenšuje práci, potřebnou ke zvětšení povrchu. Tento jev je príčinou elektrokapilarity roztoků ve styku se rtutovou elektrodou. Prakticky...

Způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních přípravků na bázisubstituovaných biskarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260416

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sádlo Luboš, Špác Jaroslav, Chadimová Naděžda, Pscheidt Jiří

MPK: A01N 25/02

Značky: biskarbamátů, koncentrátů, přípravků, způsob, stabilizace, herbicidních, emulzního, bázisubstituovaných

Text:

...nový způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních připravků na bázi substituovaných biskarba 4mátú v organickem ro-zpouštědle s obsahom povrchové aktivní látky a stabilizätoru. Podstata spočívá V tom, že se stabilizace provede přídavkem 0,1 až 10 0/0 hmot kyselíny m-nitrobenzensulíonové neb-o p-nitrotoiuensulfonové.Přídavel těchto stabilízujících látek má nejen plně srovnetelnou stabilizující účinnost nebo dokonce lepší...

Číslicový způsob fázování vícevlnného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260415

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vachala Vladimír

MPK: H04J 1/18

Značky: způsob, vícevlnného, fázování, číslicový, signálu

Text:

...vlny F b 2 je spektrum fázově modulované nosné vlny b 3 je spektrum fázově modulované nosné vlny po kmitočtovém vydělení čtyřmi a odranění nosné vlny h 4 je spektrum dolního postranního pásma po filtraci v jedné Signálové dráze fázově natočené o 0 ° i 15 je spektrum dolního postranního pásma po flltraci v jiné Signálové dráze fázově natočené 0 90 °.Na obr. 4 je na první vstupní svorku 1 přlpojen první vstup prvního slučovacího členu S 1. Druhý...

Způsob výroby destičkové nárazové rozprašovací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260413

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jančálek Jan, Bureš Ivo, Kopecký Jaroslav

MPK: B05B 1/00

Značky: výroby, destičkové, rozprašovací, nárazové, způsob, trysky

Text:

...destíčkové nárazové trysky podle vynálezu. Podle tohoto postupu se vyrobí z jednoho kusu kovového materiálu vlastní těleso trysky včetně příchytek a nosného prstence närazové destičky. Samostatne se vyrobí nárazová destíčka, jejíž vnitřní povrch se dokonale opracuje. Nárazová destička seopatří budto vnějším závitem a přesné upevnění se provede zašroubováním nárazové destlčky do nosného prstence, anebo koncovou zarážkou a upevnění se...

Způsob fixace součástek na deskách plošných spojů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260411

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fiala František, Kubelka Jiří, Vágner Václav

MPK: H05K 3/22

Značky: způsob, zařízení, provádění, spojů, součástek, fixace, deskách, plošných

Text:

...součástek se v otvorech desky zajištují ve své poloze iíxační hmotou na bázi paraílnů.Dalším předmětem vynálezu je zařízení k íixaci součástek na deskách plošných spojů, kterého podstatou je, že do vany s lixační hmotou je vložena nádoba s ponořeným čerpadlem, která je zakryta shora děrovaným víkem, které je ve směru pohybu desky po stranách opatřeno bočními lišta 4mi, přičemž uvnitř nádoby je umístěn systém na sebe kolmých sít.Vyšší...

Kontinuální způsob rozkladu fosfátové suroviny kyselinou dusičnou nebo pomocí kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260410

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Kužela Miroslav

MPK: C05B 11/00

Značky: kontinuální, kyseliny, způsob, rozkladu, pomocí, dusičnou, suroviny, kyselinou, dusičné, fosfátové

Text:

...fosíátove suroviny nebo/a se dávkuje do alespoň jednoho směšovače íosfátové suroviny s rozkladnou kyselinou nebo/a do některěho reaktoru rozkladneho zařízení nebo/a rozkladná kyselina nebo/a fosfátová surovína sedávkují nejméně do prvních dvou séríově zapojených reaktorü nebo/a do seriově zapojené skupiny neho/a skupin paralelné zapojených reaktorů, kde jednotlivé větve skupin jsou tvořeny nejlnéííě jedním sériové nebo/a paralelné...

Způsob vyhodnocování signálu pulsní polohové modulace provázeného šumem a rušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260406

Dátum: 15.12.1998

Autor: Peisker Ivan

MPK: H03K 7/04

Značky: polohové, modulace, rušením, vyhodnocování, provázeného, šumem, signálu, pulsní, způsob

Text:

...převodníkem 2 na číslicovou formu a průběžně se ukladá do operační paměti 4 mikroprocesorové části 3. V mikroprocesorové části 3 se prüběžně provádí průměrováni většího počtu prijatých následných period pulsní polohové modulace, prüběžně ukládaných do operační paměti 4. Perioda pulsní polohové modulace z vysílače je konstantní a její hodnota je uložená společně s programom v řídící paměti 5 mikroprocesorové části 3. Zprůměrováním se...

Způsob chlazení horkého cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260405

Dátum: 15.12.1998

Autor: Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: chlazení, způsob, cementářského, horkého, slínku

Text:

...vzduchu se vede příčně přes pohyhující se vrstvu nejteplejšího slínku.Způsob chlazení horkého cementářského slínku podle vynálezu se dále vyznačuje tím,že 20 až 35 0/0 chladicího vzduchu se vede přes vrstvu nejteplejšího slínku udržovanoií průchodetíi tohoto chladicího vzduchu ve Vířivém pohybu.Výhody způsobu ochlazení horkéhn ccmeutářského slínku püťĺle vynálczu spočívm jí v tom, že při zhruba stejný/ch ztrátách tepla povrchem chladiče...

Způsob vytápění šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260404

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: šachtové, vytápění, způsob

Text:

...uhličitého, tak 4že redukce na kysličníl( Lilielnatý j podstatné potlačona a tím se snížují ztráty tepla. Další výhodou pak je, že je Limožiíěno využívat í levných podřadných paliv a odpadů s nízkým bodem vzplanutí, protože tyto neprocházejí předehřívacím pásmem, kde by mohlo dojít k destilaci, anebo nedokonalému spalování.Dále je popsán příklad provádění způsobu podle vynálezu. Koks, anebo jiné palivo s vysokou teplotou vzplanutí se před...

Způsob izolace podjednotek A a B toxinu ze semen skočce obecného

Načítavanie...

Číslo patentu: 260218

Dátum: 15.12.1998

Autori: Filka Karel, Kocourek Jan, Urbancová Darja

MPK: A61K 35/78

Značky: skočce, semen, podjednotek, způsob, obecného, toxínu, izolace

Text:

...se snižuje možnost ztráty onzymovéaktivity a snižuje se i riziko laboratorní práce s látkou o vyPostup podle vynálezu využívá selektivní vazebné schopnosti toxinu, který se véže na N-aoetyl-D-galaktosaminylové ligandx a dále odolnosti poly-O-/N-acetýl-D-galaktosaminy 1/-hydroxyalkylmethakrylátového kopolymeru, respektive polyakrylámidovéhogelu se zapolymerovaným alkenyl- 04-D-galaktopyranosidem vůči redukujícímu prostředí. Postup tak...

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vacík Jiří, Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: gelů, hydrofilních, čoček, předmětů, provádění, zařízení, polymeračního, způsobu, zejména, tohoto, způsob, odlévání

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Způsob pájení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260209

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kocandová Miroslava, Kocanda Vladimír, Smrkovský Evžen

MPK: B23K 1/19

Značky: součástí, pájení, způsob

Text:

...při průchodu zónou roztaveny celé bloky a tenká vrstvička spoje postupuje při pohybu pásmem blokem až ne jeho povrch.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob pájení součástí, zvláště součástí těžko pájitelných, vyrobených ze speciálních slitin podle vynálezu. Podstata způsobu spočívá v tom, že jednotlivá místa pájeného spoje se postupně kontinuálně vystaví teplotě nejméně o 20 OC vyšší než bod tání použité pájky a nejméně o 50 OC nižší než...

Způsob stanovení volného fenolu nebo krezolů v kondenzačních produktech těchto sloučenin s aldehydy a případně polyaminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260208

Dátum: 15.12.1998

Autori: Matoušek Pavel, Preussler Vít

MPK: G01N 30/90

Značky: fenolů, stanovení, těchto, sloučenin, aldehydy, produktech, polyaminy, případně, volného, kondenzačních, způsob, krezolů

Text:

...sloučenin na desce se zjisti ze srovnávaciho chromatogramu, který se vyvine na téže desce za stejných podmínek, potom se oddělí a podrobí detekci činidlem pro látky fenolického chnmkteru. ×Postup podle vynálezu je výhodný v tom, že lze zpracovávat několik vzorků najednou,1 je tedy rychlejší než dosud používané postupy. Nevyžaduje speciální ani nákladné přístrojové vybavení, poskytuje dostatečně přesné, správné a reprodukovatelné výsledky a...

Způsob výroby polyaramidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260187

Dátum: 15.12.1998

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C08G 69/32

Značky: polyaramidů, způsob, výroby

Text:

...vlastních kondenzací podle tohoto vynálezu, se zvolené reakční složky zahřívají na teploty 180 až 380 °C, přičemž dochází nejprve k roztavení »a posleze ke kondenzaci. .Mírou probíhajíci reakce je jednak množství uvolněného alkoholu ~ napr. metylalkoholu pri použití dimetyltere- nebo dimetylizoftalátůą jednak prüběžné zvyšovaní viskozity reakční směsi. Funkce, prípadne prítomných polárních rozpcuštědel »byla deilnována již pred tím....

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260150

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: výluhu, způsob, čištění, wolframové

Text:

...železitý v poměru hmotnosti železa a hořčíku 20 80 až 70 30. S výhodou se postup podle vynálezu provádí tak, že se roztok železité a hořečnaté soli před přidáním k výluhu smísí s vodným roztokem u amoniaku. Výhodou postupu podle vynálezu je dobrý čistící účinek, stejně jako dobrá filtrovatelnost sraženiny a mae lé ztráty wolframu. Tohoto efektu se nedosáhne žádným z dosud známých postupů a ani tehdy, dávkují-li se železitá a hořečnatá...

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260149

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kodýtek Vilém, Huňková Alena, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: čištění, výluhu, wolframové, způsob

Text:

...postupu podle vynálezu je, že sespolu s kyselinou křemičitou oddělí od kapalné fáze výluhu prakticky věechen přebytečný sodík nebo jeho převážná část ve formě štavelanu nebo hydrogenuhličitanu, resp. uhličitanu sodného. Vyčištěný výluh obsahuje jen velmi nízké množství cizího aniontu. Oddělenou pevnou fázi je možné využít v chemické výrobě. Štavelan sodný lze konvertovat nakyselinu štavelovou a tu znovu použít k neutralizàci výluhu o ....

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260148

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: výluhu, wolframové, čištění, způsob

Text:

...9,5 až 12,5 k výluhu přidá manganistan a/nebo manganan alkalického kovu a redakční činidlo jako hydroxylamin v množství dostatečném k redukci převážně části mengananu-à/nebo manganistanu na hydroxid manganatý a oddělí se vzniklá sraženina. Výhodou postupu podle vynálezu je mohutný čistící účinek. Další výhodou postupu podle vynálezu je vznik dobře sedimentující sraženiny. Převážná část sraženiny se usadí během několikodesítek minut. Při...

Způsob přípravy vyhřívané hadice nebo trubky a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260147

Dátum: 15.12.1998

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Hejl Milan

MPK: F16L 11/12

Značky: vyhřívané, způsob, způsobu, přípravek, přípravy, hadice, trubky, tohoto, provádění

Text:

...je tavná teplota použité hadice nebo trubky. íJednoduehoet technologie vyroby a nižší výrobní náklady jsou předoàti popaanéhovzpůaobu vyroby vyhřívanê°hadiee nebo, trubky.Uspořádáni připravku pro provádění způsobu pripąavy vyhři~ Vané hadica nebo trubky podle vynálezu je uvodeno na přiloženém výkresu.Připravek je tvořen tyčí , na jejimž povrchu je vytvořena alespoň jedna drážka g ve tvaru šroubovice. Tyč je ukončena šestihranem 1.Tyč...

Způsob tepelného zpracování skleněných výrobků určených ke zpevnění iontovou výměnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260146

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Vladimír, Starcev Jurij

MPK: C03C 21/00

Značky: výrobků, výměnou, tepelného, určených, zpevnění, zpracování, způsob, iontovou, sklenených

Text:

...dráh 0 vého rozdílu polarizovaného světle v povrchové vrstvičce a k zvýšení rozdílu indexu lomu mezi povrchem a vnitřkem skleněného výrobku.Podstata vynálezu jê blíže objasněne näsledujícími příklady provedení.Příkled 1 Destičky z plochého sodnovápenatokřemiöitého tabulového sklavo diletometrické transformační teplotě 525 °c, plochy qooxzoo můa ťloušĺky 2,8 mm se vyhřívají 24 hodi v peci o téplotě 500 °C,načež se přenesou do lázně z...

Způsob tváření ultrazvukově průchodných prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260124

Dátum: 15.12.1998

Autor: Perlík Jiří

MPK: B21J 5/12

Značky: způsob, průchodných, prstenců, tváření, ultrazvukové

Text:

...e výkovek nelze považovat za bezvadný. Příčinou je nerovnoměrná deformace náeledkem âosavadní technologie kování. °Výše uvedené nedostatky lze odstranit tvářením prstencůpodle vynálezu, které je vyznačeno tím, že se po vykováníza tepla na trnu působí na vnitřní povrch tlekem, jehož půsopením za tvářecí teploty dochází k dynamické rekrystelizaci. Potřebný tlak může být vyvolán např. protlačováním kuželového trnu tak, aby stupeň deformace...

Způsob výroby vysoce jakostních elektrokeramických materiálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260116

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jiskra Jiří, Vaculík Zdeněk, Mužík Vítězslav

MPK: B02C 23/32

Značky: vysoce, způsob, zařízení, materiálů, elektrokeramických, jakostních, provádění, výroby

Text:

...zvyšuje elektromagnetické parametry finálních výrobků. Dále značně zkraouje cyklus operace vlastního rozmělňování materiálového zrna a cyklus operace mokréholisování - čas vlastního odvodzĺování feritové suspenze v liso vacím nástroji - cca až o 1/3. ~ ľ Výhodou uvedeného zařízení sestaveněho do velkokapacitníkontinuální linky je, že umožňuje produkční výrobu vysoce je. kostních materiálů a tím i speciálních výrobků magnetický tvr dých...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Müller Karel, Jarolímek Přemysl, Dufka Oldřich, Macho Pravoslav, Bruthans Václav, Klančík Luděk, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/04

Značky: volného, epichlorhydrinu, obsahem, přípravy, způsob, epoxidových, nízkým, pryskyřic

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Způsob rafinace křemíkových ingotů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260113

Dátum: 15.12.1998

Autori: Váňa František, Zátopek František, Smejkal Vilém

MPK: C30B 13/00

Značky: ingotu, letmé, křemíkových, metodou, tavby, ohřevem, rafinace, s, zonální, indukčním, způsob

Text:

...přitom dány dokonalostí provedení těsnění aparatury, výkonem rotační a difúzní vývěvy. vakuovým odporem použitých spojovacích dílů, kvalitou použitého oleje v difúzní vývěvě, kvàlitou vnitřního povrchu pracovní komory a způsobem, jakým je provedeno omezení pronikání oleáových par z difůzní vývěvy do pracovní komory.Nevýhodou způsobu rafinace křemíkových ingotů v takto koncipovaném zařízení je, že odpařování fosforu z roztavené zóny...

Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260111

Dátum: 15.12.1998

Autori: Szabó Josef, Zvěřina Karel, Buchar Miloslav, Kroupa Petr, Bartuška Miloslav

MPK: C23C 4/04

Značky: žárově, způsob, hlinitého, bázi, plazmové, výroby, materiálů, oxidů, stříkání

Text:

...což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca...

Způsob regenerace vnitřním zkratem znehodnocených nikl-kadmiových akumulátorových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260106

Dátum: 15.12.1998

Autor: Jíra Štěpán

MPK: H01M 10/42

Značky: článků, zkratem, regenerace, vnitřním, způsob, nikl-kadmiových, znehodnocených, akumulátorových

Text:

...a četnost výbojů není kritické, avšak střední hodnota proudu pocházející z jednotlivých výbojů by měla být menší nebo nejvýše rovna stejnosměrnému nabíjecímu proudu pro daný typ akumulátorového článku. což lze matematicky vyjádřit vzorcem Ijm Š C.U.n /A,F,V,šĚç kde Ijm je jmenovitý nabíjecí proud článku, C je kapacita vybíjecího kondenzátoru, U je napětí, na které je kondenzátor nabit a Q je počet výbojů za 1 sekundu.Na výkresu je...

Způsob současného navařování více elektrodami, zejména těsnících ploch armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 260103

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dytrt Jan, Rydval Karel

MPK: B23K 9/24

Značky: způsob, navařování, elektródami, armatur, více, těsnicích, současného, zejména, ploch

Text:

...zdroje łje opatřen záporným vývodem Q a kladným vý vodem 1. Kladný vývod 1 elektrického zdroje L je vodivě spojen s kontaktním vedením g hlavní trubičkové elektrody §.a záporný vývod Q se základním materiálem A 1.» Kontaktní vedení g hlavní trubičkové elektrody § je opatřeno podávecím zařízením~i. Bezkontaktní vedení 2 přídavné trubičkovéelektr 0 dy 2 je opatřeno. nezávislým podávaoím zařízením 5.Po zapálení oblouku lg mezi hlavní...

Způsob marinování zmrazených ryb

Načítavanie...

Číslo patentu: 263253

Dátum: 11.04.1998

Autor: Vavrys Jaroslav

MPK: A22C 25/06, A22C 25/00

Značky: způsob, zmrazených, marinování

Text:

...po dobu alespoň 70 h při teplotě 5 až 12 °C.Rozmrazováním rybí suroviny přímo v marínovacím nálevu se docíli úspory pitné vody,páry, zjednodušeni pracovních operací, zhodnocení rybí suroviny, jakož í zvýšení jakosti vymarinované suroviny a maximální zajištění hygieny při rozmrazování. Marinovací proces se zkracuje minimálně o 10 hodin. Příznívě je ovlivněno i klima marinovací místnosti a ziskány prostory dříve určené k...