Patenty so značkou «způsob»

Strana 199

Způsob výroby alfa-ethyldeoxybenzoinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238934

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kaminská Zdena, Hrušková Věra, Běluša Jindřich

MPK: C07C 49/784

Značky: alfa-ethyldeoxybenzoinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alfa-ethyldeoxybenzoinu reakcí benzoinu s ethylbromidem v přítomnosti vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu a katalyzátoru fázového přenosu, při němž se přídavkem minerální kyseliny upraví pH reakční směsi po ukončení první fáze reakce na hodnotu 7 až O při teplotě 20 až 100 °C, načež se na směs, po případném částečném zbavení vody, působí ethylbromidem za přítomnosti 50% roztoku hydroxidu alkalického kovu v minimálně 4...

Způsob výroby 4-/2-dimethylaminoethoxy/brombenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238933

Dátum: 16.03.1987

Autori: Běluša Jindřich, Kaminská Zdena, Hrušková Věra

MPK: C07C 93/14

Značky: výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-/2-dimethylaminoethoxy/brombenzenu reakcí 4-bromfenolu s 2-dimethylaminoethylchloridem v inertním nepolárním rozpouštědle, při němž se reakce provádí v přítomnosti 50% vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, za azeotropického oddestilování vody. 4-/2-Dimethylaminoethoxy/brombenzen slouží k výrobě tamoxifenu, který se používá k léčení zejména tumoru prsu.

Způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238930

Dátum: 16.03.1987

Autori: Štamberg Jiří, Švec František, Cabicar Josef, Štamberg Karel

MPK: C01G 43/00, B01J 41/12

Značky: distribuce, způsob, uranu, řízené, metodou, isotopů, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce. Podstatou vynálezu je způsob separace isotopů uranu metodou řízené distribuce z z roztoku obsahujícího aniontové komplexy uranu za použití anexů na bázi makroretikulárního sferického zesítěného kopolymeru glycidylmethakrylátu obsahujícího aminové skupiny. Významnou vlastností anexu podle vynálezu je jeho vysoká mechanická odolnost v podmínkách používání, při velmi dobrém separačním...

Způsob přípravy sodné soli (Z)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238929

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mazal Ctibor, Jonáš Jaroslav

MPK: C07D 307/58

Značky: z)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3h)-furanonu, sodné, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy sodné soli /Z/-3-/hydroxymethylen/-5-methyldihydro-2/3H/-furanonu vzorce I. Tato sůl se podle vynálezu připravuje tak, že se na gama-valerolakton a mravenčan ethylnatý působí kovovým sodíkem nebo hydridem sodným nebo alkoholátem sodným za nízké teploty. Sodná sůl /Z/-3-/hydroxymethylen/-5-methyldihydro-2/3H/-furanonu je reaktivní nukleofilní činidlo, umožňující připravit čisté deriváty...

Způsob zušlechťování textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 238916

Dátum: 16.03.1987

Autori: Socha Jaromír, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46

Značky: vlákna, textilních, způsob, celulózová, obsahujících, zušlechťování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zpracování textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna před barvením, současně s barvením nebo po barvení aniontovými barvivy vodnou lázní o hodnotě pH = 11 až 14, obsahující 1 až 200 g.l-1 sloučeniny obecného vzorce I, kde Y je skupina II nebo III n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniontový zbytek anorganické nebo organické kyseliny, zlepšuje barvitelnost celulózových vláken a současně zesíťuje celulózu za zlepšení užitkových...

Prací přípravek na bázi směsi povrchově aktivních látek k vypírání textilních materiálů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238915

Dátum: 16.03.1987

Autor: Šrom Antonín

MPK: D06L 1/12

Značky: přípravek, směsi, bázi, textilních, povrchové, aktivních, prací, vypírání, látek, způsob, materiálů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká přípravku určeného k vypírání těžce vypratelných olejových skvrn ze tkanin. Skládá se z 5 až 45 hmotnostních dílů sodné soli di-/2-etylhexyl/esteru kyseliny sulfojantarové, 1 až 11 hmotnostních dílů sorbitu, 4 až 34 hmotnostních dílů vody a 90 až 10 hmotnostních dílů etoxylovaného alkylfenolu obecného vzorce I, kde značí R1 alkyl s 5 až 10 atomy uhlíku, n číslo 3 až 5. Způsob výroby sleduje získání stálého homogenního přípravku....

Způsob přípravy fluorovaných diazaalkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238906

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hampl František, Liška František, Dědek Václav, Horová Marči

MPK: C07C 87/22

Značky: způsob, fluorovaných, diazaalkanů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fluorovaných diazaalkanů obecného vzorce I a/nebo obecného vzorce II a/nebo obecného vzorce III, kde RF je fluoralkylová nebo chlorfluoralkylová skupina o počtu uhlíků 2 až 4, n = 2 až 10. Jeho podstata spočívá v tom, že se N, N, N´, N´-tetramethyl-1,omega-alkandiany obecného vzorce IV, kde n = 2 až 10, adují za iniciace ultrafialovým nebo gama - 60 zářením nebo organickými iniciátory na fluorované nebo chlorfluorované alkeny o...

Způsob výroby trans 1-/4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl/-1,2-difenyl-1-butenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238904

Dátum: 16.03.1987

Autori: Čapek Karel, Čapková Jindra, Jarý Jiří

MPK: C07C 93/14

Značky: způsob, trans, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby trans isomeru 1-[4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl]-1,2-difenyl-1-butenu, kde trans isomerem je isomer s nesubstituovanými fenylovými skupinami v poloze trans, tj. látky vzorce I, při němž se zahřívá 1-[4-/2-dimethylaminoethoxy/fenyl]-1,2-difenyl-1-butanol vzorce II při teplotě 60 °C až do teploty varu kyseliny octové po dobu 2 až 8 hodin v roztoku kyseliny octové. Látka je použitelná při léčení rakoviny.

Způsob výroby 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238901

Dátum: 16.03.1987

Autori: Nagy Gábor, Szentmiklósi Péter, Virág Sándor, Mészáros Zoltán, Hermecz István, Knoll József, Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor

Značky: 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidinových, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-oxo-4H-pyrido [1,2-a]-pyrimidinových derivátů obecného vzorce I, jejich příslušných solí, jakož i kvarterních amoniových solí, se provádí tak, že se na derivát 2-aminopyridinu obecného vzorce II, nebo na příslušnou sůl této sloučeniny s kyselinou působí esterem beta-ketokyseliny obecného vzorce III, v přítomnosti kondenzačního činidla kyselé povahy, načež se vzniklá sloučenina obecného vzorce IV popřípadě redukuje, nebo se...

Perličkové plošné výrobky a polotovary a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238744

Dátum: 16.03.1987

Autor: Filip Radoslav

MPK: D04D 1/04

Značky: plošné, perličkové, polotovary, způsob, jejich, výrobky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká perličkových výrobků a polotovarů, jejichž ozdobná část je vytvořena bižuterními ozdobnými díly ve tvaru perliček, kuliček, válečků, které mohou být ze skla, plastů nebo i kovů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrobky jsou složeny z pružné adhezní vrstvy, která je uvnitř proložena vrstvou textilie a na lícové straně jsou umístěny bižuterní ozdobné díly. Existují četné další možné varianty. Způsob výroby vychází z toho, že na...

Bezkontaktní způsob měření rekombinace nositelů náboje v polovodičových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238743

Dátum: 16.03.1987

Autor: Hlávka Jan

MPK: G01R 31/26

Značky: měření, polovodičových, deskách, rekombinace, nositelů, způsob, náboje, bezkontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření objemové a povrchové rekombinace nositelů náboje v polovodičových deskách, při kterém není nutné vytvořit k měřeným deskám elektrické kontakty. Uvedeného účelu se dosáhne měřením velikosti magnetického pole fotomagnetoelektrického cirkulačního proudu vytvořeného ve sledované polovodičové desce. Vzhledm k tomu, že měření je snadné, rychlé, nezpůsobuje kontaminaci polovodičových desek, měřicí zařízení je jednoduché a levné, může být...

Způsob srážení síranových iontů v průmyslových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238741

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kubička Rudolf, Grünwald Alexandr, Fuchs Petr, Drázský Josef

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58

Značky: způsob, srážení, vodách, odpadních, průmyslových, iontů, síranových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob srážení síranových iontů z odpadních vod přídavkem odpadních vod z výroby etylbenzenu obsahujících hlinité ionty, v dávce odpovídající 0,045 až 0,36 g Al3+ na 1 g S042- za současného přídavku rozpuštěné soli vápníku v dávce 0,2 g až 1,66 g Ca2+ na 1 g SO42-. Způsob je vhodný k úpravě průmyslových vod, čištění odpadních a důlních vod, dočišťování vod ve vodárenství.

Způsob přívodu tepla pro tepelné štěpení uhlovodíků a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238738

Dátum: 16.03.1987

Autor: Fridrich Vít

MPK: C10G 9/40

Značky: způsob, zařízení, štěpení, přívodů, tepla, tepelně, uhlovodíku, způsobu, provádění, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přívodu tepla pro tepelné štěpení uhlovodíků se vyznačuje tím, že směs suroviny a ředicí páry je ohřívána a je jí dodáváno potřebné reakční teplo během průchodu mezitrubkovým prostorem mezi vnější a vnitřní trubkou reaktoru typu trubka v trubce, umístěného v radiačním prostoru pece. Do vnitřní trubky je přivedena protiproudně přehřátá ředicí pára, která předává teplo nejdříve nepřímo a po smísení se surovinou přímo reakční směsi. Ke...

Upevňovací ústrojí čelní části vinutí statoru elektrických strojů točivých a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238732

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sládek Vladimír, Stauber Jiří, Alexa Ladislav

MPK: H02K 3/50

Značky: částí, zhotovení, točivých, vinutí, ústrojí, strojů, elektrických, čelní, způsob, statoru, upevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací ústrojí čelní části vinutí statoru elektrických strojů točivých, zvláště zkratových alternátorů řeší problém tangenciálního a radiálního upevnění tyčí vinutí za výstupem z drážek paketu plechů a způsob jeho zhotovení. Mezi tyče vinutí opatřené nevytvrzenou izolací a lichoběžníkové výřezy v pravé a levé příložce je na straně přivrácené a odvrácené od vzduchové mezery uložena horní a dolní vložka trojhranného tvaru. Všechny příložky...

Způsob hromadného lakování nebo pokovování perliček a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238720

Dátum: 16.03.1987

Autori: Filip Radoslav, Kotyza Jaroslav, Jetmar Josef

MPK: B05C 3/08

Značky: způsobu, hromadného, tohoto, pokovování, zařízení, perliček, lakování, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hromadného lakování nebo pokovování např. stříbření perliček, nesekaných skleněných kuliček i obdobného bižuterního sortimentu a zařízení k provádění lakování a pokovování. Na množství 5 až 100 kg polotovarů v bubnu se dávkuje poloautomaticky ze zásobních nádrží odpovídající množství laku nebo pokovovacího roztoku. Vzniklá směs polotovarů s lakem nebo pokovovacím roztokem se uvede do neustáleného, křivočarého pohybu v různých rovinách...

Způsob rafinace plynů s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238716

Dátum: 16.03.1987

Autori: Loukota Jiří, Vrzáň Josef, Sokol Ludvík

MPK: C10K 1/34

Značky: způsob, sloučenin, rafinace, plynů, obsahem, sirných

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu rafinace plynů vyrobených zplynováním uhlíkatých surovin směsí kyslíku a vodní páry. Spočívá v ekonomicky výhodném postupu hydrolýzy karbonylsulfidu a selektivní hydrorafinace a hydrogenolýzy nenasycených látek a heterosloučenin ve dvou stupních a zachycování rozkladných složek karbonylů kovů. Rafinace se provádí ve dvou stupních za přítomnosti katalyzátorů, obsahujících jako aktivní složku Co-Mo na směsi hydratovaného...

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238715

Dátum: 16.03.1987

Autori: Černý Jaroslav, Zdebski Otakar, Filip Petr, Huml Miroslav, Rusý Josef

MPK: C04C 2/22

Značky: výroby, chlóru, sníženým, způsob, obsahem, etylbenzenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem chloru alkylací benzenu etylenem za přítomnosti katalyzátoru, kterým je kapalný komplex chloridu hlinitého, při kterém se reakční produkt destilačně dělí na cirkulující nezreagovaný benzen, vyráběný etylbenzen, dietylbenzenovou frakci a těžké zbytky. Pro snížení obsahu chloru v získaném etylbenzenu se čerstvý benzen přidává na vstup do destilačního dělení produktu alkylace v množství, že koncentrace...

Způsob ochrany průtoků sklářských tavicích van před korozí sklovinou a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237950

Dátum: 15.03.1987

Autori: Schäffer Petr, Smrček Josef, Procházka Jan, Voršilka Libor

MPK: C03B 5/42

Značky: korozi, způsob, průtoku, před, způsobu, tavicích, sklovinou, zařízení, sklářských, provádění, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Před průtokem je umístěna vyjímatelná tvarovaná chladicí trubka, jejíž přívod a odvod chladicího média je zabudován do klenby a která je tvarována do smyčky umístěné v odstupu nejméně 30 mm od části průtoku určené k ochraně před korozí. Smyčka je umístěna ve vodorovné vzdálenosti 30 až 200 mm od náběhové hrany průtoku, je-li umístěna též pod stropem průtoku, je v kolmé vzdálenosti 30 až 80 mm od něho.

Způsob výroby stabilních tablet chloridu doxycyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237948

Dátum: 15.03.1987

Autori: Voldán Miroslav, Werner Jiří, Kruf Miloslav, Sajvera Jiří, Petržilka Otto

MPK: A61K 9/20, A61K 31/65

Značky: výroby, tablet, stabilních, doxycyklinu, chloridů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby stabilních tablet chloridu doxycyklinu, významného antibiotika tetracyklinové řady, aplikovaného dosud ve formě želatinových tobolek. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se homogenní směs chloridu doxycyklinu s alkoholickým cukrem, mono- nebo disacharidem nebo bazickou aminokyselinou granuluje roztokem pojiva typu polyvinylpyrrolidonu v ethanolu nebo v jeho směsi s dichlormethanem, s přísadou...

Způsob zhotovení tenkých feritových, keramických nebo ferito-keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237946

Dátum: 15.03.1987

Autori: Barvínek Vladimír, Jelínek Karel, Miklík Josef

MPK: B28B 11/14

Značky: ferito-keramických, výrobků, zhotovení, keramických, feritových, způsob, tenkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zhotovení tenkých feritových, keramických nebo ferito-keramických výrobků přímým řezáním, o síle větší než 0,08 mm, k výrobě magnetických hlav, opracovaných ve společné sestavě s pomocnými a krycími prvky z téhož nebo obdobného materiálu jako výrobek, přičemž opracování zahrnuje sestavení, tmelení a řezání této sestavy. Podstatou vynálezu je, že sestava tvořená krycí destičkou s okraji osazenými bočními hranolky, mezi...

Způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237944

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kolínský Jiří, Lebl Michal, Krchňák Viktor, Krojidlo Milan Chemik, Flegel Martin

MPK: C07K 7/16

Značky: způsob, peptidů, karbaanalogů, cyklických, oxytocinu, vasopressinů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu, přičemž se vlastní syntéza peptidu a cyklizace odpovídajícího peptidického řetězce provádí na nerozpustném nosiči, na který je cyklizovaný peptid kovalentně vázán.

Způsob přípravy stilbenových azobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237942

Dátum: 15.03.1987

Autori: Tuťálek Jiří, Němec Jaroslav, Kvapilová Lenka, Dobrovolný Jan

MPK: C09B 56/04

Značky: přípravy, stilbenových, azobarviv, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stilbenových azobarviv ze 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny a aromatických aminolátek nebo aminoazolátek za přítomnosti redukujících cukrů tak, že se v průběhu kondenzace, popřípadě po ní, dávkuje do reakční směsi směs obsahující monosacharidy a oligosacharidy s úhrnnou koncentrací redukujících cukrů 30 až 800 g/l, vyjádřeno v glukózovém ekvivalentu na 1 mol použité 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny,...

Způsob zpracování zbytků kysličníků ruthenia a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237941

Dátum: 15.03.1987

Autori: Štěpán Leo, Loučka Tomáš

MPK: C01G 55/00

Značky: ruthenia, titanu, zbytků, zpracování, způsob, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zjednodušit technologii regenerace ruthenia odpadajícího při reaktivaci titanových anod a ze znehodnocených aktivačních roztoků. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se zbytky směsných kysličníků ruthenia a titanu, resp. vyžíhaný zbytek hydrolyzovaných aktivačních roztoků smíchá s hydroxidem draselným a dusičnanem draselným nebo manganistanem draselným, směs se žíhá při teplotě 400 až 950 stupňů C, čímž se přítomné ruthenium...

Způsob výroby hemoglobinového infúzního roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237939

Dátum: 15.03.1987

Autori: Paluska Eduard, Kramlová Marie, Ulrych Stanislav, Fričová Václava

MPK: A61K 37/14

Značky: roztoku, výroby, hemoglobinového, způsob, infúzního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hemoglobinového infúzního roztoku z destromatizovaného hemolyzátu lidské či zvířecí erytromasy, modifikací pyridoxal-5-fosfátem za přítomnosti sérového albuminu nebo bez sérového albuminu a následující polymerací glutaraldehydem, vyznačený tím, že v destromatizovaném hemolyzátu připraveném o sobě známým způsobem o koncentraci hemoglobinu 60 g až 150 g na litr s relativní příměsí 3 g až 5g methemoglobinu se rozpustí...

Způsob výroby indan-5-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237936

Dátum: 15.03.1987

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 39/17

Značky: způsob, výroby, indan-5-olu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby indan-5-olu z indan-5-sulfonanů a hydroxidů alkalických kovů v tavenině tak, že se na reakční směsi získané působením sulfonačních činidel na indan nebo technické směsi obohacené indanem působí vodou a hořečnatými solemi anorganických nebo alifatických karboxylových kyselin nebo směsí alespoň dvou těchto solí, případně přírodními minerály obsahujícími jako hlavní složku hořečnatou sůl vymezenou výše, načež se na vyloučený a...

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 237932

Dátum: 15.03.1987

Autori: Nikl Stanislav, Hell Jiří

MPK: C11D 1/28

Značky: sulfojantarové, esterů, tenzidů, kapalných, způsob, bázi, kyseliny, přípravy, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zlepšení reologických vlastností a následné potlačení vedlejších reakcí při přípravě kapalných tenzidů neutralizací monoesterů kyseliny maleinové a jejich následnou sulfitací. Účelu bylo dosaženo podle vynálezu tím, že se neutralizační směs ztekutí přídavkem výsledného produktu v množství 5 až 50 % hmot.

Způsob sterilizace termolabilních materiálů aerosolem formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237931

Dátum: 15.03.1987

Autori: Švec Jaroslav, Kraus Jindřich

MPK: A01N 25/06

Značky: materiálů, aerosolem, formaldehydu, způsob, termolabilních, sterilizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru sterilizace ve zdravotnictví. Účelem vynálezu je tímto způsobem sterilizace termolabilních materiálů zabránit polymeraci par sterilizačního média. Tento faktor snižuje spotřebu formaldehydu a tím usnadňuje odvětrávání sterilizovaného materiálu od nežádoucích reziduí. Uvedeného účelu se dosáhne působením aerosolu vodného roztoku formaldehydu o koncentraci od 16 % do 32 %, o velikosti částic 0,01 až 5 mikrometru, v poměru od...

Způsob izolace sérového albuminu na sférickém makroporézním celulózovém afinitním sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237930

Dátum: 15.03.1987

Autori: Pokorný Miloš, Ulrych Stanislav, Holinka Milan, Beneš Milan, Pommerening Klaus

MPK: A23J 1/00, A23J 1/06

Značky: způsob, makroporézním, sférickém, sorbentu, sérového, afinitním, celulózovém, izolace, albuminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolace sérového albuminu na modrém celulózovém sorbentu. Podstatou vynálezu je způsob izolace sérového albuminu na sférickém makroporézním celulózovém afinitním sorbentu s navázanou reaktivní modří 2 podle čs. AO č. 237 620, vyznačený tím, že se albumin izoluje z frakcí získaných při frakcionaci krevního séra ethanolovou srážecí metodou nebo ionexovou chromatografií tak, že se albumin z roztoku bílkovin zachytí během průtoku...

Způsob přípravy oligo-alfa-metylstyrenů s koncovými epoxidovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237927

Dátum: 15.03.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Hube Harry, Urban Otto, Stoye Hartmut, Fedtke Manfred

MPK: C08F 8/08, C08F 112/12

Značky: oligo-alfa-metylstyrenů, přípravy, skupinami, způsob, epoxidovými, koncovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy oligo-alfa-metylstyrenu s koncovými epoxidovými skupinami reakcí oligo-alfa-metylstyrenových karboxylových kyselin s bifunkčními nebo vícefunkčními epoxidovými sloučeninami v přítomnosti katalyzátoru. Epoxidové skupiny jsou v přebytku na karboxylové skupiny. Jako katalyzátor se použije 0,3 až 5 % chrom-(III)-diisopropylsalicylátu, vztaženo na oligo-alfa-metylstyrenovou kyselinu. Reakce probíhá při 313 až 363 K pod argonovou...

Způsob superindukce lidského fibroblastového ß-interferonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237920

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kozel Jaroslav, Tazulachova Elena Borisovna, Kára Jinřich, Jeršov Felix Ivanovič, Hanuš Jan, Beneš Josef, Sokolova Tatijana Michailovna

Značky: způsob, superindukce, fibroblastového, ß-interferonu, lidského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu opakované superindukce lidského fibroblastového ?-interferonu s použitím 18,19-dihydrorifampicinu (DHR). Způsob pozůstává v tom, že v prvé fázi cyklu se provádí vlastní superindukce tím, že na kulturu lidských fibroblastů se působí dvouřetězcovou ribonukleovou kyselinou (polyinosinovou, polycytidylovou) v množství 10 až 50 ?g/ml živného růstového kultivačního média po dobu 60 až 240 minut v inkubátoru při 37 ( 0,1 °C,...

Způsob zjišťování topografie povrchu oční rohovky a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 237913

Dátum: 15.03.1987

Autori: Gašněv Michail Sergejevič, Karpov Alexander Viktorovič, Prichodko Valentin Ivanovič, Zavjalov Vladimir Fedorovič, Orlov Garri Nikolajevič, Lukin Nikolaj Ivanovič, Elkind Solomon Abramovič, Ososkov Gennadij Alexejevič, Kivajev Anatolij Alexandrovič

MPK: A61B 3/10, G02C 7/04

Značky: povrchu, zjišťování, provádění, zařízení, způsob, topografie, oční, rohovky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které má skříň uspořádanou posuvně na základní desce, se zdrojem světla v ní upevněným, s objektivem zabudovaným do skříně, s přijímačem světla uspořádaným ve skříni a se systémem měřicích značek upevněných ve vnitřku skříně. Účelem vynálezu je umožnit zjišťování topografie povrchu rohovky s vyšší přesností a s možností připočítávat opravné hodnoty k hodnotám topografických úhlů, podmíněných odchylkami rohovky od...

Způsob separace látek v kapalném prostředí působením elektrického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 237912

Dátum: 15.03.1987

Autor: Dubský Hanniel

MPK: G01N 27/26

Značky: prostředí, elektrického, kapalném, látek, působením, způsob, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že působením elektrického pole se dělí látky unášené mobilní kapalinou, která prochází mezi dvěma elektrodami, jejichž vzdálenost je maximálně 6 milimetrů, s výhodou 0,01 až 1,00 mm a polarita elektrod se střídá. Rychlost změny polarizace, rychlost změny velikosti napětí vkládaného na elektrody se mění. Průměrná rychlost mobilní fáze se rovněž programově mění. Mobilita kapaliny od nástřiku k výstupu ze separačního...

Způsob ohřevu a preparování svazku syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237910

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šrůta František, Mrázek Vladimír, Vaníček Jiří

MPK: D02J 13/00

Značky: vláken, preparování, svazků, ohřevu, syntetických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší ohřev a preparování svazku syntetických vláken před technologickou operací obloučkování na linkách pro dloužení a textilní úpravu. Svazek vláken je veden před obloučkováním preparační ohřevnou vanou, ve které cirkuluje temperovaný preparační roztok ohřívaný na teplotu 40 až 95 stupňů Celsia, s výhodou 70 až 90 °C. Tímto způsobem je v jedné operaci dosaženo ohřátí svazku vláken před obloučkováním za účelem plastifikace a současně je...

Způsob výroby vícevrstvých rotačních předmětů, zejména čepových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 237902

Dátum: 15.03.1987

Autori: Nykl Vítězslav, Mašlonka Ivan, Kudělka Zdeněk, Kudrna Rudolf, Kaňák Jan

MPK: B22D 19/16, B22D 13/02

Značky: zejména, výroby, způsob, rotačních, čepových, předmětů, válců, vícevrstvých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení postupného odstředivého lití čepových válců, které jsou tvořeny tělem, na jehož obou koncích jsou nosné čepy menšího průměru než vlastní tělo válce, jehož povrch je tvořen vrstvou z otěruvzdorných slitin a ve střední části a v nosných čepech pak z měkčích houževnatých materiálů. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že nejdříve je do formy, rotující kolem horizontální osy, při odstředivém zrychlení od 50 do 80 g na...

Způsob nežehlivé a nemačkavé úpravy textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237821

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čeřovský Karel, Švec Zbyněk, Dvorský Drahomír, Košárková Věra

MPK: D06M 13/46, D06P 5/22

Značky: textilních, nežehlivé, obsahujících, nemačkavé, způsob, materiálů, celulózová, úpravy, vlákenných, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nežehlivej a nekrčivej úpravy textilných materiálov spočíva v jednokúpeľovej alebo nasledujúcej aplikácii zlúčenín všeobecného vzorca 1 a zlúčenín všeobecného vzorca 2, v ktorých jednotlivé symboly majú špecifické významy uvedené v opise, za prítomnosti kyslých katalyzátorov. V prvej fáze sa po zasušení roztoku na úpravu textilný materiál vystaví pôsobeniu teploty 120 až 210 °C po dobu 10 až 600 sekúnd. Potom sa materiál impregnuje...

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237820

Dátum: 15.03.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46, D06P 5/22

Značky: materiálů, vlákenných, způsob, zušlechťování, vlákna, obsahujících, celulózová, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zušlechťování textilních vláknitých materiálů obsahujících celulózová vlákna, vyznačený tím, že se na textilní materiály působí vodní lázní obsahující sloučeninu obecného vzorce (1), kde Y je skupina (2) nebo (3) X je Cl nebo Br, R1, R2, R3 je alkyl s počtem uhlíků 1 až 3 nebo vodík, n celé číslo 2, 3 nebo 4, v množství 0,1 až 15 % z hmotnosti celulózových vláken při hodnotě pH lázně 11 až 14.

Způsob přípravy definovaných organických roztoků kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239698

Dátum: 13.03.1987

Autor: Budai Zoltán

MPK: G01N 21/31, G01B 11/18, G01N 3/56...

Značky: definovaných, organických, kovů, roztoku, přípravy, způsob

Text:

...roztoku železa. v námi 1 ml roztoku obsahuje 1 000 ppm ieleza.Do vysoké kádinky o obsahu 100 ml se navezí 0,1000 g spektráíne čistého železa. Navúžka se rozpustí v 10 ml kyseliny chloristé zŕeděná vodou v poměru I z l. Vzniklý roztok se odpaří pod lcrycím aklem do bílých dýmů lcyseliny chloristá a ponechá se | 0 minut. dýmat.Pak sa kádinka a odparkem odstaví a nechá vychladnout. na asbestové podložce. Odplrek se rozpuatí v 50 m 1...

Způsob dělení 15S- a 15R-isomerů 4-/4-/substituovaných X-fenoxy/-3-hydroxy-1butenyl/hexahydro-5-hydroxy-2H- cyklopenta[b]furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239696

Dátum: 13.03.1987

Autori: Lundgren Bo Torsten, Horváth Ibolya, Föglein Ferenc, Farkas Tibor, Hedberg Sven Anders, Nagy János, Gustafsson Bill Benjamin Rudolf, Vigh László

MPK: C07C 177/00

Značky: 15r-isomerů, způsob, dělení, cyklopenta[b]furan-2-onů

Text:

...alifatického alkoholu obenhujícího I až 4 ntomy uhlíku s výhodou methanolu nebo ethanolu, až se vytvorí první trvalý zákal, načo následuje pozvolné progrsmovàné chlazení směsi (rychlost chlazení 0,1 I 0,5 °C/min) na teplotu 0 až -30 °C.3 239696 Pro lepší průběh krystalisace je výhodné po utvoření prvního zákalu přidat do roztoku 0,1 až 5 hmotnostních krystalickěho lSS-iscmoru na výchozí směs. Po 1 až 10 hodinách se vyloučené krystaly...

Způsob výroby drátu, zejména pro vázací automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239695

Dátum: 13.03.1987

Autori: Meyer Boris, Weidenbach Günter, Bonse Dirk

MPK: B21C 9/00, Stein/traun De

Značky: drátu, vázací, zejména, automaty, způsob, výroby

Text:

...tažení a v menší korozní odolnosti drátů. Dodatačrąým tažením jsou sníženy plastické vlastnosti drátu, zejména tažnost, která je významným parametrem pro vytvoření uvezku a jeho funkci.Tyto nevýhody odstraňuje způsob výroby drátu, zejména pro Vázací automaty. Výchozím materiálem je řízeně ochlazovaný válcovaný drát z uhlíkové oceli s obsahem uhlíku 0,25 až 0,60 ü objemových a výchozím průměru 5,5 až 6,0 mm, ktorý je tažen s celkovým...

Způsob zneškodňování oxidů síry z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239690

Dátum: 13.03.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Udrvardy Nagy Éva, Wermuth Camille Georges, Chambon Jean-pierre, Hirsbrunner Pierre

MPK: C01B 17/60

Značky: způsob, zneškodňování, síry, oxidů, plynů

Text:

...zmenäuje způsob zneskodňovéní oxidů síry z plynu podle vynélezu,při kterém se plyny uvedou ve styk s aktivním uhličitanem eodným nebo jeho metečnou látkou a oxidy aíry se nechají reagovat s pevným aktivním uhličitanem sodným, jehož podstata spočívá v tom, že aktivní uhlićitan sadnú nebo jeho matečna látka se rozptylí vplynu v takovém množství, aby poměr látkového množství Na k létkovému množství S v plynu se pohybovalv rozmezí od 0,5...