Patenty so značkou «způsob»

Strana 197

Způsob chemicko-tepelného zpracování ocelových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232024

Dátum: 01.04.1987

Autor: Novák Miroslav

MPK: C23C 9/00

Značky: chemicko-tepelného, oceľových, předmětů, zpracování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu chemickotepelného zpracování ocelových předmětů za teplot 500 až 1250 °C, jako je difúzní chromování, bórování, křemíkování atd., jako ochranného obalu proti reakci se vzdušným kyslíkem. Jednotlivý zpracovávaný předmět se vloží do obalu vytvořeného z folie ze žáruvzdorné oceli o tloušťce 0,05 až 0,08 mm, na kterou je nanesena z obou stran tenká vrstva ochranného nátěru, který se používá proti okujení a oduhličení....

Způsob pokládání topných kabelů pro elektrické velkoplošné vytápění a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232018

Dátum: 01.04.1987

Autor: Janáček Eduard

MPK: H02G 9/02

Značky: způsobu, tohoto, provádění, způsob, zařízení, velkoplošné, vytápění, elektrické, pokládání, topných, kabelů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu je určen k pokládání topných kabelů na velkých plochách. Účelem vynálezu je zjednodušení instalace topných kabelů, bez použití nevratných přípravků. Toho účelu je dosaženo tím, že při instalaci se použije pomocný rozebíratelný montážní rám, na který se meandr topného kabelu předem napne. Pak se celek přenese nad pokládané pole a položí do rozprostřené syrové betonové směsi. Po zafixování meandru topného kabelu se části rámu...

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232014

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tomášek Jiří, Smrček Václav, Voda Karel, Špaček Jindřich

MPK: B21D 22/20

Značky: hydromechanického, provádění, tohoto, hlubokých, způsob, výtažků, zařízení, způsobu, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků v tlakové komoře prostřednictvím vzájemně různě spolupůsobících teleskopických průtažníků, kde se nejprve plechový přístřih prostým tažením vtáhne teleskopickými průtažníky do tlakové komory, až dno vzniklého výtažku utěsní kapalnou náplň ve spodku tlakové komory, načež se dále působí na dno vzniklého výtažku jen vnitřním průtažníkem za spolupůsobení kapalné náplně, až se výtažek z prostého...

Způsob výroby odporové dráhy vrstvových potenciometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232005

Dátum: 01.04.1987

Autor: Skalický Jan

MPK: H01C 17/06

Značky: vrstvových, dráhy, způsob, potenciometrů, výroby, odporové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby lineárních a nelineárních průběhů odporové dráhy vrstvových potenciometrů technologií sítotiskem. Odporová dráha, hlavně nelineárních průběhů je složena z několika vrstev o různém specifickém odporu, vzájemně vodivě spojených. Na podložku se nejdříve nanese vyrovnávací vrstva o stejné tloušťce jako ostatní vrstvy a po postupném zasušení se na ni nanese odporová vrstva s nejnižším specifickým odporem včetně kontaktní...

Způsob přípravy enzymové, resp. afinitní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 234183

Dátum: 01.04.1987

Autori: Káš Jan, Marek Miroslav, Valentová Olga

MPK: C12M 1/40

Značky: způsob, afinitní, enzymové, resp, elektrody, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy enzymové, resp. afinitní elektrody. Způsob spočívá v tom, že se fixace enzymu, resp. interagující bílkoviny, provede kovalentní vazbou prostřednictvím reakce karbonylových, karboxylových a aminových, popřípadě isokyanidových skupin bílkovin, nosiče a přidaných substancí. V případě glykoproteinových enzymů či syntetických glykoproteinů se provede imobilizace přes jejich cukerné složky aktivované jodistanovým...

Způsob výroby propan-butanu ze zemního plynu a zařízení k provádění tohto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234173

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mikulec Jan, Chrz Vladimír, Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: C07C 9/08, C07C 9/10

Značky: provádění, způsob, tohto, způsobu, výroby, zařízení, zemního, plynů, propan-butanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby propan-butanu ze zemního plynu při nízkých teplotách, podle něhož se zemní plyn rozděluje na dva proudy, které se ochlazují a kondenzují každý zvlášť, před seškrcením na nižší tlak, než je tlak zpracovávaného plynu, se spojí a dále se odloučí plynná fáze od kapalné fáze. Zařízení k provádění uvedeného způsobu sestává z tepelných výměníků, odlučovače kapaliny rektifikační kolony a dalších aparátů. Výstupní potrubí z obou výměníků...

Způsob uzavírání a vakuování tepelných trubic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234169

Dátum: 01.04.1987

Autor: Wališ Miroslav

MPK: B21D 53/06

Značky: trubic, způsobu, tepelných, zařízení, uzavírání, provádění, tohoto, způsob, vakuování

Zhrnutie / Anotácia:

Ve strojírenství při výrobě výměníků tepla s tepelnými trubicemi vzniká technický problém uzavírání a vakuování tepelných trubic. Podle vynálezu se postupuje tak, že se do závitu v těsnicí ploše uzavírané vakuované tepelné trubice částečně našroubuje zátka tak, že zářez v jejím dříku vyčnívá nad těsnící plochu tepelné trubice, potom se přes tepelnou trubici převleče přítlačná matice, která je uvnitř opatřena pryžovým kroužkem, Ha takto...

1,1,3-trichlor-3-fenylbutan a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234157

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hájek Milan, Poštolková Věra

MPK: C07C 19/02, C07C 17/02

Značky: výroby, 1,1,3-trichlor-3-fenylbutan, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je 1,1,3-trichlor-3 fenylbutan a způsob jeho výroby, spočívající v tom, že se chloroform, -metylstyren, prášková měď á 1,10-fenantrolin-monohydrát smísí v molárním poměru 5:1:0,02 až 0,05:0,04 až 0,10 ku směsi se případně přidá 1 mol kysličníku vápenatého na 1 mol -metylstyrenu a vzniklá směs se za míchání v atmosféře inertního plynu jako je dusík zahřívá za normálního tlaku při 60 až 66 °C či za tlaku zvýšeného na 0,8 až 1,0...

Způsob přípravy houbovitých syntetických hydrogelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234156

Dátum: 01.04.1987

Autori: Cífková Irena, Lopour Petr, Štol Miroslav

MPK: A61K 9/10, C08F 20/10, C08F 20/56...

Značky: syntetických, způsob, houbovitých, přípravy, hydrogelů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy houbovitých syntetických hydrogelů se zlepšenými mechanickými a biologickými vlastnostmi, vhodných zejména pro lékařské účely, vyznačený tím, že hydrofilní monomer nebo směs monomerů, vybraných ze skupiny monomethakrylátů, popřípadě monoakrylátů diolů nebo polyolů nebo polyoléterů, dále akrylamidu nebo methakrylamidu a jejich N-mono- či N, N-disubstituovaných alkylderivátů, obsahující až 5 % hmot. příslušného síťovadla, se...

Způsob třídění kukuřičných klíčků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234155

Dátum: 01.04.1987

Autor: Stejskal Břetislav

MPK: B07B 4/08

Značky: třídění, tohoto, způsobu, provádění, kukuřičných, klíčků, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob třídění kukuřičných klíčků suchou cestou za pomoci sítového a vzduchovného třídění spočívá v současném třídění kukuřičných klíčků, které jsou pomocí proudu vzduchu nasměrovaného proti pohybu kukuřičné drtě unášeny na vzduchovém polštáři na určené místo, v současném vytřiďování těžších částí kukuřičného jádra propadem přes síto a v současném odlučování lehkých částí proudícím vzduchem.

Způsob zvýšení koncentrace oxidu siřičitého v plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234151

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hubená Jarmila, Vejvoda Josef, Kočí Jan, Najmr Stanislav, Kordovský Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: plynech, zařízení, způsob, siřičitého, zvýšení, způsobu, provádění, oxidů, koncentrace, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvýšení koncentrace oxidu siřičitého v plynech z tepelného rozkladu siřičitanu hořečnatého, získaného při odsiřování spalin vodní suspenzí magnezitu v souvislosti s využitím těchto plynů pro výrobu kyseliny sírové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že část plynů z tepelného rozkladu siřičitanu hořečnatého po jejich ochlazení se zbaví oxidu siřičitého v absorberu SO2, načež se tyto plyny po absorpci smísí s neodsířenými...

Způsob měření odraznosti lesklých kovových povrchů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233892

Dátum: 01.04.1987

Autori: Roušar Ivo, Okič Muhamed

MPK: G01N 21/00

Značky: odraznosti, lesklých, provádění, kovových, měření, způsobu, zařízení, způsob, povrchu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se měří prostorové rozložení světelné energie v laserovém paprsku, který se odráží od povrchu měřené součásti a toto rozložení se porovnává s rozložením energie v dopadajícím laserovém paprsku. Zařízení je tvořeno laserem, za jehož výstupem je umístěn rotační přerušovač, planparalelní deska a měřený vzorek. Držák vzorku je možno posunovat ve všech třech osách. Odraz laserového paprsku od planparalelní desky je veden na...

Způsob výroby ohebných plošných útvarů typu umělé usně reverzním postupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233874

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ponic Josef, Svoboda Jiří, Ťopek Karel

MPK: D06N 3/08

Značky: reverzním, výroby, způsob, útvaru, usně, ohebných, plošných, postupem, umělé

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýrazněné sytosti metalového, perleťového nebo flitrového vzhledu povrchové úpravy, která je současně ve zvýšené míře odolná proti opotřebení otěrem, se dosahuje tím, že se na reverzibilní podložku nejprve nanáší transparentní povrchová úprava, obsahující popřípadě podbarvení a na ni se ukládají funkční, tak zvané lícové vrstvy, avšak vrstva obsahující metalové částice, flitry nebo perleť se ukládá mezi vrstvu transparentní povrchové úpravy a...

Způsob kladení osnovních nití a zařízení k jeho provádění na proplétacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233871

Dátum: 01.04.1987

Autori: Horák Alois, Faulhaber Ervín

MPK: D04B 23/10

Značky: nití, zařízení, proplétacích, způsob, provádění, osnovních, strojích, kladení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití při proplétání textilií s použitím zejména vazných osnovních nití, při kladení do háčků očkotvorných prostředků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se za účelem kladení osnovních nití přes vnitřní hrany oček kladecích prostředků a následně přes vnější hrany oček kladecích prostředků do stejných míst očkotvorných prostředků kladou osnovní nitě prostřednictvím kladecích prostředků časově a/nebo prostorově asymetricky...

Způsob vazby enzymů na buňky vykazující enzymovou aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233868

Dátum: 01.04.1987

Autori: Marek Miroslav, Valentová Olga, Káš Jan

MPK: C12N 11/16

Značky: enzýmovou, aktivitu, enzymů, buňky, způsob, väzby, vykazující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vazby enzymů na buňky, resp. buněčné fragmenty. Způsob vazby spočívá v tom, že se polysacharidy obsažené ve stěnách buňky aktivují jodistanovým oxidačním štěpením a prostřednictvím vzniklých aldehydových skupin se naváže enzym buď přímou vazbou nebo pomocí Ugiho čtyřkomponentní reakce. Použité buňky zde přitom neslouží pouze jako nosiče pro imobilisaci enzymu, nýbrž jako aktivní složka vytvářeného biokatalyzátoru. Vazbou...

Způsob oxidace D-glukosy na D-glukonovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233867

Dátum: 01.04.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír, Potáčová Miloslava, Vodrážka Zdeněk, Zajíček Jiří, Jarý Jiří, Marek Miroslav

MPK: C12P 7/58

Značky: kyselinu, oxidace, způsob, d-glukosy, d-glukonovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oxidace D-glukosy na D-glukonovou kyselinu pomocí enzymu glukosaoxidasy obsažené v myceliu mikroorganismu kultivovaného při výrobě tohoto enzymu. K oxidaci je s výhodou používáno odstředěné dezintegrované mycelium, tj. odpadní produkt výroby enzymu glukosaoxidasy, která je isolována z odděleného supernatantu. Oxidaci D-glukosy je možno provádět buď přímo ve formě jemné suspense mycelia nebo s výhodou pomocí heterogenního...

Způsob přípravy invertního cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233866

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jarý Jiří, Marek Miroslav, Vodrážka Zdeněk, Potáčová Miloslava

MPK: C12P 19/02

Značky: cukrů, způsob, přípravy, invertního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy invertního cukru pomocí enzymu invertasy obsažené v buněčných stěnách kvasinek zabudovaných do matrice gelu, s výhodou do hydrofilního gelu oxidu křemičitého. K přípravě heterogenního biokatalyzátoru je možno použít buněčných stěn, kvasinek obsahujících invertasu získaných jako odpadní produkt výroby kvasničného autolysatu. Buněčné stěny je možno aplikovat i v sušeném stavu, ve kterém má obsažená invertasa...

Způsob vedení kapaliny v koloně s patry opatřenými přepadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233864

Dátum: 01.04.1987

Autor: Grym Ivan

MPK: B01D 3/14

Značky: kapaliny, koloně, patry, přepadem, vedení, opatřenými, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vedení kapaliny v koloně s patry opatřenými přepadem, vyznačený tím, že z celkového množství kapaliny natékající na jednotlivé patra se jen část kapaliny jako aktivní kapalina uvádí na aktivní ploše patra do styku s plynnou či parní fází, zatímco zbývající část je jako obtoková kapalina vedena mimo aktivní plochu patra do prostoru na témže nebo nejbližším nižším patře, kde se oba podíly spojí.

Způsob isolace monensinů ze submersní kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 233861

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zajíček Jiří, Klánová Kateřina, Pospíšil Stanislav, Ševčík Bohumil, Vaněk Zdenko, Stajner Karel, Krumphanzl Vladimír, Bedrník Petr, Bělík Eduard, Tax Jiří, Cimburková Emanuela

MPK: C12P 1/02

Značky: monensinu, kultury, submersní, způsob, isolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace kokcidiostatických antibiotik monensinů ze submersní kultury,zejména mikrobiálního kmene Streptomyces cinnamonensis K1-1. Pozůstává v tom, že se převedou lipofilní látky včetně monensinů do nepolárního rozpouštědla s dielektrickou konstantnou ? = 2 až 6, s výhodou tetrachlormethanu, trichlorethylenu, methylenchloridu, chloroformu, ethylacetátu, rozpouštědlo se oddestiluje a k destilačnímu zbytku se přidá polární...

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů zvláště propylenu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233859

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vitvar Milan, Jelínek Jaromír, Ottis Jiří, Pokorný Petr, Staněk Vladimír, Blatný Jan, Švajgl Oldřich

MPK: C08F 2/06, C08F 10/06

Značky: propylenu, rozpouštědlo, způsob, přípravy, olefinu, polymeraci, zieglerovu, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů, zvláště propylenu, obsahuje jako hlavní složky nízkooktanové isohexany 2- a 3-metylpentany a je prakticky prosté benzenu a olefinů. Jeho příprava vychází z lehkého ropného benzinu, který se na platinovém katalyzátoru za přítomnosti chlorových aktivátorů současně isomeruje a zbavuje aromátů i olefinů a redestilací se z produkce isoluje isohexanová frakce.

Způsob hodnocení ostřiv slévárenských směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233858

Dátum: 01.04.1987

Autori: Burian Alois, Křístek Jiří

MPK: G01N 21/77

Značky: slévárenských, ostřiv, způsob, hodnocení, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob hodnocení křemenných i nekřemenných ostřiv slévárenských směsí, které obsahují jako pojivo vodný roztok alkalického křemičitanu. Podstatou je, že se ke zkoušenému ostřivu přidá zředěný, s výhodou 0,1 M roztok hydroxidu sodného. Přebytečné množství roztoku hydroxidu sodného neadsorbovaného na povrchu ostřiva se odstraní působením odstředivého zrychlení. Odstředěný neadsorbovaný roztok hydroxidu sodného se titruje kyselinou...

Způsob úpravy obsahu netuku v másle

Načítavanie...

Číslo patentu: 233299

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vedlich Miloslav, Kratochvíl Lubomír, Dědek Miroslav

MPK: A23C 15/16

Značky: netuku, obsahu, másle, úpravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že při konečné úpravě obsahu vody v másle se zahnětává smetanový zákys, jehož sušina se pasteurací suroviny k přípravě zákysu upraví přidáním sušeného nebo kondenzovaného mléka. Výhodou způsobu je zvýšení hospodárnosti výroby a jakosti másla při prodloužení jeho trvanlivosti.

Způsob výroby síťoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233288

Dátum: 01.04.1987

Autor: Krčma Radko

MPK: D04H 3/03

Značky: způsob, síťoviny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Na soustavu osnovních nití, vedených v rozteči 4 až 50 mm, se nuceně ukládá druhá soustava nití ve smyčkách, které protínají dráhu osnovních nití nejméně ve dvou bodech. Soustava smyček je překryta třetí soustavou osnovních nutí, s výhodou uložených uprostřed vedení nití spodní osnovy. Celý složený útvar z nití je pojen adhezivy. Vynález je určen pro výrobu izolačních pásů pro stavebnictví, podkladů pro podlahoviny a zemědělské účely.

Způsob zušlechťování nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233282

Dátum: 01.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/02

Značky: nízkomolekulárních, epoxidových, pryskyřic, způsob, zušlechťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru syntetických pryskyřic. Je řešen technický problém přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem zmýdelnitelného chloru, spočívající v tom, že na epoxidovou pryskyřici nebo její roztok v inertním prostředí se působí etanolickým roztokem KOH při 10 až 60 °C.

Způsob ohřevu svarové oblasti silnostěnných válcových dílů velkých průměrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233278

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hoskovec Jiří, Beneš Michal, Velechovský Václav, Horák Jan, Franěk Pavel, Charvát Jan, Pikhart Emanuel

MPK: H05B 6/10

Značky: dílů, ohřevu, provádění, zařízení, válcových, způsobu, svarové, průměru, tohoto, silnostěnných, veľkých, způsob, oblastí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu svarové oblasti silnostěnných válcových dílů velkých průměrů a zařízení k provádění tohoto způsobu řeší svařování proudovým způsobem bez přerušování ohřevu. Nejprve se u alespoň třech prstenců sestavených do sekce provede ohřev svarové oblasti prvého a druhého prstence, přičemž se před dokončením svaru započne předehřívat svarová oblast následujících dvou prstenců. Během svařování druhého a třetího prstence se předehřívá svarová...

Způsob výroby těles velkých tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 233277

Dátum: 01.04.1987

Autori: Valdman Vladimír, Hoskovec Jiří, Charvát Jan

MPK: B23K 31/00

Značky: způsob, těles, nádob, tlakových, veľkých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby těles velkých tlakových nádob například jaderných reaktorů, sestávajících se z několika silnostěnných válcových dílů a ze dna. Podstatou vynálezu je technologický postup, při němž se nejprve vytvoří všechny svarové úkosy obvodových svarů, poté se vytvoří z jednotlivých válcových dílů čili prstenců horní a dolní soustava neboli sekce. Po svaření prstenců se jednotlivé sekce tepelně zpracují na odstranění pnutí,...

Způsob výroby teplotně citlivého čidla zařízení pro měření teplot v mikrostrukturách biologických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233272

Dátum: 01.04.1987

Autor: Jedlička Josef

MPK: G01K 7/00, G01K 1/08

Značky: zařízení, biologických, teplotně, čidla, měření, výroby, mikrostrukturách, teplot, materiálů, citlivého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem teplotně citlivého čidla podle vynálezu je zjišťování teploty a jejích změn v mikrostrukturách řádově jednotek mikronů, převodem vlivu teploty působící na čidlo na změny elektrických dále zpracovatelných elektrických veličin. Podle vynálezu spůsob výroby a ochrany teplotně citlivého čídla zařízení pro měření teplot v mikrostrukturách biologických materiálů,byl navržen tak, že polotovar tvořený skleněnou kapilárou vytaženou do otevřeného...

Způsob přípravy korundu pro dosimetrické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 233264

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mánek Břetislav, Havrdlík Miroslav, Kvapil Josef, Plichta Jiří, Trousil Jaroslav, Blažek Karel, Kvapil Jiří, Štverak Bohumil, Perner Bohumil

MPK: G01T 1/11

Značky: dosimetrické, korundu, přípravy, způsob, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy korundu pro dosimetrické účely s vysoce stabilními dosimetrickými vlastnostmi, čehož se dosáhne záhřevem oxidu hlinitého obsahujícího 10-3 až 100 hmot. % iontů alkalických zemin a případně ještě 5.10-5 až 10-2 hmot. % iontů titanu na teplotu 1000 až 1800 °C po dobu 0,5 až 30 h v atmosféře, obsahující volný kyslík a následujícím záhřevem na teplotu 1200 až 2000 °C po dobu 0,5 až 15 h v atmosféře obsahující volný vodík.

Způsob provádění srážecí desoxidace při výrobě nízkouhlíkových ocelí v indukční elektrické peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 238707

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mazanec Karel Akademik, Dobrovský Ludovít, Linzer Eduard

MPK: C21C 7/06

Značky: oceli, elektrické, nízkouhlíkových, způsob, indukční, provádění, výrobe, srážecí, desoxidace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění srážecí desoxidace při výrobě nízkouhlíkové oceli s manganem a zirkoniem s obsahem uhlíku 0,03 až 0,05 % hmot. manganu 1,0 až 1,4 % hmot. a zirkonia 0,015 až 0,150 % hmot. v elektrické indukční peci za použití manganu, ferosilicia, hliníku a ferosilikozirkonia, vyznačující se tím, že po dosažení požadovaného obsahu uhlíku v lázni se postupně přidává mangan v množství 14,0 až 15,5 kg na 1 tunu oceli, ferosilicium s obsahem 75 %...

Způsob zkoušení stupně vyplnění konců cigaret a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236494

Dátum: 16.03.1987

Autor: Lang Gunter

MPK: A24C 5/34

Značky: konců, zkoušení, tohoto, zařízení, cigaret, provádění, vyplňení, způsobu, stupně, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení ke zkoušení stupně vyplnění konců cigaret pomocí světelných závor pro odražené světlo, přičemž se při každém měření provádí kompenzace hodnoty měřené světelnou závorou pro odražené světlo s ohledem na cizí světlo, mezi dvěma měřeními se s využitím základního odrazu provádí přezkušování zařízení a z měřených hodnot cigaret, které byly uznány za dobré, se vytváří střední hodnota. Střední hodnota se pak využívá k...

Způsob přípravy 7-amino-3-substituovaný methyl-D3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236493

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hirakawa Tatsuo, Taki Hideo, Watanabe Yasuo, Imaizumi Hiroyuki, Konishi Yoshinori, Sadaki Hiroshi, Inaba Takihiro, Tai Masaru, Saikawa Isamu, Narita Hirokazu

Značky: způsob, přípravy, kyseliny, methyl-d3-cefem-4-karboxylové, 7-amino-3-substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 7-amino-3-substituovaný metyl- ??3-cefem-4-karboxylových kyselin, které jsou důležitými meziprodukty pro výrobu nových cefalosporinů.

Způsob přípravy cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236492

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hirakawa Tatsuo, Watanabe Yasuo, Tai Masaru, Konishi Yoshinori, Sadaki Hiroshi, Saikawa Isamu, Narita Hirokazu, Imaizumi Hiroyuki, Inaba Takihiro, Taki Hideo

Značky: cefalosporinu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ze týká způsobu přípravy nových cafalosporinů, které mají široké antibakteriální spektrum, jsou stabilní vůči ?-laktamázám produkovaným bakteriemi, mají nízkou toxicitu a jsou velmi dobře absorbovatelné při orálním nebo parenterálním podání.

Způsob přípravy cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236491

Dátum: 16.03.1987

Autori: Watanabe Yasuo, Narita Hirokazu, Inaba Takihiro, Imaizumi Hiroyuki, Saikawa Isamu, Sadaki Hiroshi, Tai Masaru, Hirakawa Tatsuo, Taki Hideo, Konishi Yoshinori

Značky: přípravy, způsob, cefalosporinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy nových cefalosporinů majících široké antibakteriální spektrum, jsou stabilní vůči beta-laktamázám produkovaným bakteriemi, mají malou toxicitu a jsou dobře absorbovatelné při orálním a parenterálním podávání.

Způsob přípravy thermosetické hmoty obsahující oxazolidonové a urethanové vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236490

Dátum: 16.03.1987

Autori: Di Salvo Anthony Leonard, Jun-shen Yu Arthur

MPK: C08G 18/64, C08G 69/46

Značky: thermosetické, obsahující, způsob, väzby, oxazolidonové, hmoty, urethanové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy thermosetické hmoty obsahující oxazolidonové a urethanové vazby ve své opakující se jednotce, při kterém se nechá reagovat diisokyanát s předpolymerem připravitelným reakcí difenoldiglycidyletheru s mono- nebo dikarboxylovou, popřípadě nenasycenou kyselinou. Thermoset obsahuje oxazolidonové vazby v hlavním polymerovém řetězci, které jsou vzájemně odděleny esterovými vazbami. Urethanové vazby jsou přítomny v postranních řetězcích...

Způsob výroby derivátů aminopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236489

Dátum: 16.03.1987

Autori: Raschack Manfred, Lietz Helmut, Gries Josef, Hege Hans-guenther, Franke Albrecht, Mueller Claus, Lenke Dieter, Von Philipsborn Gerda, Wiersdorf Walter-wielant, Mueller Josef

MPK: A61K 31/395, C07C 93/06, A61K 31/135...

Značky: derivátů, výroby, způsob, aminopropanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů aminopropanolu obecného vzorce I i jejich fyziologicky použitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce II působí aminem obecného vzorce III načež se takto získané sloučeniny popřípadě převedou na své fyziologicky snášitelné adiční soli s kyselinami.

Způsob výroby nových sulfiminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236488

Dátum: 16.03.1987

Autori: Müller Erich, Roch Josef, Narr Berthold, Weisenberger Johanes Maximilian, Nickl Josef, Haarmann Walter

MPK: C07D 209/34, C07D 215/22

Značky: způsob, výroby, sulfiminů, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových sulfiminů obecného vzorce I a jejich solí se silnými kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce III a výsledný produkt obecného vzorce I se popřípadě převede působením silné kyseliny, na svoji sůl, zejména na svoji fyziologicky snášitelnou sůl.

Způsob přípravy heptadekapeptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236487

Dátum: 16.03.1987

Autori: Tachibana Shinro, Araki Kengo, Ohya Shizuko, Yoshida Seiji

Značky: způsob, heptadekapeptidu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy heptadekapeptidu primární struktury Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro-Lys-Leu-Lys-Trp-Asp-Asn-Gln podle vynálezu spočívá v tom, že se extrahuje dvanáctník a získaný extrakt se čistí. Extrakt se čistí chromatografií na karboxymethylcelulóze a/nebo gelovou filtrací na zesítěném dextrinu a/nebo na karboxymethyletheru zesítěného dextrinu. Dále se čistí vysolováním účinné frakce, gelovou filtrací za použití polyakrylamidového...

Způsob výroby derivátů 9-fluorprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236484

Dátum: 16.03.1987

Autori: Skuballa Werner, Schwarz Norbert, Radüchel Bernd, Elger Walter, Town Michael Harold, Vorbrüggen Helmut, Loge Olaf

Značky: 9-fluorprostaglandinů, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 9-fluorprostaglandinů obecného vzorce I, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II nechá reagovat přes intermediární ester kyseliny sulfonové s tetraalkylamoniumfluoridem s 1 až 4 atomy uhlíku v každé alkylové skupině a popřípadě se potom v libovolném pořadí chráněné hydroxyskupiny esterifikují a/nebo se esterifikovaná karboxyskupina ve významu R1 ve sloučenině obecného vzorce I zmýdelní a/nebo se volná...

Způsob výroby 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno(3,2-c)-2-pyridinonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236483

Dátum: 16.03.1987

Autori: Bousquet André, Heymes Alain

MPK: C07D 495/04, C07D 513/06

Značky: způsob, derivátů, 5,6,7,7a-tetrahydro-4h-thieno(3,2-c)-2-pyridinonových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 5, 6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno(3,2-c)-2-pyridinonových derivátů obecného vzorce I tím, že se uvede v reakci sloučenina obecného vzorce V s formaldehydem vzorce a pak s bezvodou kyselinou chlorovodíkovou.

Způsob výroby 2-(2- nebo 3-thienyl)-ethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236482

Dátum: 16.03.1987

Autori: Valette Gerard, Heymes Alain, Anne-archard Gilles

MPK: C07D 333/20

Značky: 3-thienyl)-ethylaminů, výroby, způsob, 2-(2

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 2-(2- nebo 3-tienyl)-etylaminů obecného vzorce I tak, že se podrobí katalytické hydrogenaci sloučenina obecného vzorce IV.