Patenty so značkou «způsob»

Strana 196

Způsob indikace průběhu diazotace 2,5-dialkoxy-4-morfolinylanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jiří Kubias, Jaroslav Lakomý

MPK: C09B 29/09, C09B 29/033, C07C 113/00...

Značky: diazotace, průběhu, 2,5-dialkoxy-4-morfolinylanilinu, indikace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sledování průběhu diazotace 2,5-dialkoxy-4-morfolinylanilinu butylnitrátem.

Způsob přípravy sulfonátů a karboxylátů (Z)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2-(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238791

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jonáš Jaroslav, Mazal Ctibor

MPK: C07D 307/58

Značky: z)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2-(3h)-furanonu, přípravy, karboxylátů, způsob, sulfonátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy sulfonátů a karboxylátů (Z)-3-(hydroxymetylen)-5-metyldihydro-2(3H)-furanonu obecného vzorce I, kde X značí substituent, které se připravují tak, že se na sodnou sůl (Z)-3-(hydroxymetylen)-5-metyldihydro-2(3H)-furanonu působí chloridy nebo bromidy nebo anhydridy karboxylových nebo sulfonových kyselin při nízkých teplotách. Sulfonáty a karboxyláty (Z)-3-(hydroxymetylen)-5-metyldihydro-2(3H)-furanonu jsou konfiguračně stabilní...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na povrchu betonových prvků při jejich výrobě za použití metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238783

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradec Miroslav, Holý Evžen, Moravec Vladimír

MPK: C04B 26/06

Značky: metylmetakrylátu, jejich, použití, povrchu, prvků, způsob, vrstvy, vytváření, hydroizolační, výrobe, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na betonových prvcích při jejich výrobě za použití metylmetakrylátu, při němž se na formopodložku opatřenou separačním prostředkem nanese nalitím nebo nástřikem kapalný monomér metylmetakrylát, iniciovaný 0,01 až 5 % hmot. organického peroxidu (dibenzoylperoxid) a případně 0,05 až 2,5 % hmot. organického redukčního činidla (benzoin). Poté se provede výroba betonového prvku, včetně případné výztuže a tepelně...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na bázi styrenakrylátové disperze na betonových prvcích při jejich výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 238782

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradec Miroslav, Moravec Vladimír, Holý Evžen

MPK: C04B 26/06

Značky: způsob, jejich, disperze, vytváření, prvcích, hydroizolační, bázi, betonových, výrobe, styrenakrylátové, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na bázi styrenakrylátové disperze na betonových prvcích při jejích výrobě, kdy se na formopodložku opatřenou separačním prostředkem nanese nátěrem, nástřikem nebo válečkováním směs disperzního polymeru nebo kopolymeru o sušině 30 až 60 % hmotnostních s 1 až 15 % hmotnostními práškovitého nebo kapalného zahušťovadla, jako je amorfní nebo mikrokrystalický kysličník křemičitý, nebo vodorozpustného derivátu...

Způsob výroby pružné formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesner Ivo, Novák Jiří, Böhm Bohumil

MPK: C08L 63/02, B29C 33/40

Značky: výroby, formy, pružné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pro výrobu pružné formy, vhodné zejména pro zhotovení strojních součástí, z vytvrditelné syntetické pryskyřice se použije hmoty, sestávající ze 100 hmotnostních dílů plastifikované dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti výchozí epoxidové pryskyřice 370 až 750, dále 50 až 110 hmotnostních dílů hydrogenovaného aduktu akrylonitrilu a alkylamin o aminovém čísle 350 až 450 mg KOH/g a 2 až 40 hmotnostních dílů plniv, pigmentů a...

Vodou ředitelná kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238778

Dátum: 15.04.1987

Autori: Formánek Leopold, Kučera František, Kühnel Vlastislav, Prudilová Marcela

MPK: C02F 1/28

Značky: výroby, akrylátové, vodou, bázi, kompozice, její, způsob, disperze, iontoměniči, ředitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vodou ředitelné kompozice na bázi akrylátové disperze, obsahující práškové iontoměniče, zejména pro jednolázňovou impregnaci plošných vlákenných útvarů pro odstraňování fyziologicky závadných látek z pitné vody formou iontové výměny. Podstatou řešení je, že obsahuje 5 až 30 % akrylátového pojiva na bázi akrylátu, 5 až 10 % akrylátového polyelektrolytu a dále obsahuje 10 až 40 % práškového anionaktivního nebo kationaktivního...

Vodou ředitelná kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238777

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Kučera František, Prudilová Marcela

MPK: C02F 1/28

Značky: iontoměniči, ředitelná, způsob, výroby, její, disperze, bázi, akrylátové, vodou, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vodou ředitelné kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči pro jednolázňovou impregnaci vlákenných plošných útvarů, určených zejména pro odstraňování fyziologicky závadných a nežádoucích látek z pitné vody. Podstatou řešení je, že kompozice obsahuje 5 až 30 % pojiva na bázi akrylátu, 5 až 10 % akrylátového polyelektrolytu 1 až 30 % práškového aktivního uhlí, v němž alespoň 87 % částic má velikost do 40 ?m 1 až 30 %...

Způsob čišstění vodného roztoku sodné soli sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238773

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schmidt Jaromír, Chvalovský Václav, Nondek Lubomír

Značky: roztoku, způsob, sodné, čišstění, vodného, sacharinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění vodného roztoku sodné soli sacharinu, při němž se nechá kontinuálně protékat vodný roztok sodné soli sacharinu o koncentraci 10 až 200 g/l sloupcem uhlíkatého adsorbentu ze skupiny zahrnující aktivní uhlí se specifickým povrchem 400 až 2 000 m2/g a velikostí částic 0,2 až 10 mm, porézní styren-divinylbenzenové kopolymery se specifickým povrchem 100 až 300 m2/g a velikostí částic 0,1 až 2 mm a silikagel modifikovaný chemicky...

Způsob roubování polymerů nebo kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238772

Dátum: 15.04.1987

Autori: Salajka Zdeněk, Kučera Miloslav, Majerová Karla

MPK: C08G 81/02

Značky: roubování, polymerů, kopolymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roubování polymerů nebo kopolymerů, které obsahují esterové skupiny v pobočných řetězcích, makroanionty v prostředí, v němž se anionty desaktivují pouze reakcemi s esterovými skupinami. Roubující makroanionty se připraví transformací makrokationtů účinkem dvojnásobného molárního přebytku dianiontů. Vynález umožňuje měnit vlastnosti kopolymerů v širokých mezích.

Způsob čištění 2,6-dimetylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238770

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dvořák Jan

MPK: C07C 39/06

Značky: způsob, 2,6-dimetylfenolu, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění 2,6-dimetylfenolu odstraňováním doprovodných fenolických nečistot, reakcí s formaldehydem, za přítomnosti anebo bez katalyzátoru. Vodný roztok formaldehydu se nejprve v reakční aparatuře dehydratuje při teplotě 50 až 75 °C s výhodou za použití vakua. Získaný polymerní formaldehyd se pak nechá reagovat s 2,6-dimetylfenolem obsahujícím doprovodné fenolické nečistoty, při postupně se zvyšující teplotě. Teplota během...

Způsob řízení procesu kotinuální polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238767

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír

MPK: C08F 2/00, C08G 69/18

Značky: způsob, procesu, kotinuální, polymerace, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení procesu kontinuální polymerace např. alkalického polyamidu, ať již ručně nebo automaticky. Jeho podstata spočívá v tom, že průběh polymerační reakce je usměrňován změnou teploty či úpravou teplotního gradientu v reaktoru podle okamžité hodnoty zdánlivé viskozity taveniny, a to na základě zjištěné závislosti zdánlivé viskozity taveniny na teplotě.

Způsob výroby slinutého keramického materiálu na bázi oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 238765

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrbacký Ivan, Chýlek Stanislav

MPK: C04B 35/10

Značky: hlinitého, výroby, bázi, keramického, způsob, materiálů, oxidů, slinutého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby slinutého keramického materiálu na bázi oxidu hlinitého a předmětů z tohoto materiálu, které jsou určeny pro různá technická použití, jako jsou součásti odolávající otěru, dále součásti pro použití v elektrotechnice a pod. Podstatou řešení je, že se výchozí surovina, obsahující hliník, s výhodou síran hlinitý, síran hlinito-amonný nebo hydroxid hlinitý žíháním při teplotě 1 100 až 1 320 °C přeměněná na oxid hlinitý, o měrném...

Práškovitá dispergační směs pro plastické mletí ftalocyaninových pigmentů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238764

Dátum: 15.04.1987

Autori: Astafjeva Margarita Vladimirovna, Růžička Karel, Velešovský František, Rakušan Jan, Kusyn Jaroslav, Murcek Vlastimil, Golubev Vjačeslav Michajlovič, Korobov Stanislav Alexandrovič, Smrček Vladimír Alexejevič, Štěpánek Ilja, Nový Jiří, Gorenko Valentina Nikolajevna, Rejlek Antonín, Novák Antonín, Štěpánek František, Titov Viktor Vasiljevič, Ladyženskij Jan Borisovič, Zvěřina Vladimír, Poznjakevič Arkadij Leontěvič

MPK: C09B 67/12, C09B 67/50, C09B 67/04...

Značky: způsob, mletí, přípravy, její, dispergační, plastické, směs, ftalocyaninových, pigmentů, práškovitá

Zhrnutie / Anotácia:

Práškovitá dispergační směs pro plastické mletí ftalocyaninových pigmentů na bázi anorganické soli a organické kapaliny, tvořená hmotnostně 95 až 60 % anorganické soli o velikosti částic 3 až 40 mikrometrů a 5 až 40 % na jejich povrchu naadsorbované organické kapaliny ze souboru zahrnujícího glykoly, jejich polymery, popřípadě isomery a nebo glycerin a způsob výroby práškovité dispergační směsi pro plastické mletí ftalocianinových pigmentů tak,...

Způsob nesráživé úpravy textilních plošných útvarů, zejména hadicových pletenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238759

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sládeček Alexandr, Soviš Vratislav, Fuchs Petr

MPK: D06M 15/423

Značky: zejména, hadicových, textilních, plošných, pletenin, nesráživé, útvaru, úpravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Při nesráživé úpravě textilií, obsahujících celulózová vlákna nebo směs celulózových a syntetických vláken, především hadicových pletenin, se v dokončující úpravě, následující na předúpravu, pletenina v dvojité šíři v hadici nebo ve vyskládaném provazci návazně a bezprostředně po odvodnění impregnuje za současného odstranění přebytečné impregnační látky. Na impregnaci následuje několik dalších operací, jako sušení, kalandrování a vytvrzení...

Způsob předzcitlivení pigmentového papíru pro hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 238755

Dátum: 15.04.1987

Autori: Václavková Jitka, Jelínek Zdeněk

MPK: B41M 9/04

Značky: hlubotisk, pigmentového, předzcitlivení, způsob, papíru

Zhrnutie / Anotácia:

Předzcitlivený papír je určen pro přípravu a zhotovování hlubotiskových forem v polygrafickém průmyslu. Podstata předzcitlivení pigmentového papíru spočívá v tom, že se na papír působí roztokem 4,4´-diazidostylben-2,2´-disulfonové kyseliny v koncentraci 0,1 až 4 % hmot. po dobu 1 až 10 minut a následně se pigmentový papír suší při teplotě 20 až 50 °C.

Tvarově stabilní kadeřená příze z celulózových vláken a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238754

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čeřovský Karel, Švec Zbyněk, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: příze, vláken, stabilní, tvarově, výroby, celulózových, její, kadeřená, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kadeřená příze a obsahem alespoň 50 % celulózových vláken, která má zkadeření zafixováno kvarterní amoniovou sloučeninou obecného vzorce kde znamená k číslo 1 nebo 2, n číslo 1, 2 nebo 3, X aniont silné organické nebo anorganické kyseliny, Y skupinu vázanou na N-atomech cyklické skupiny M M pěti nebo šestičlennou skupinu s 2 N-atomy, odvozenou od pyridazinu, pyrimidinu, pyrazinu, piperazinu, pyrazolu, pyrazolinu, pyrazolidinu nebo imidazolu,...

Způsob přípravy 2 : 1 metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 238094

Dátum: 01.04.1987

Autori: Maxa Milan, Růžička Karel

MPK: C09B 45/01

Značky: způsob, barviv, metalokomplexních, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zjednodušení výroby symetrických 2 : 1 metalokomplexních barviv, zejména jejich přípravu bez izolace meziproduktů. Účelu bylo dosaženo prováděním azokopulace za přítomnosti uhličitanů a/nebo hydrogenuhličitanů alkalických kovů nebo amonných a chromace se provádí činidlem obsahujícím dvojchroman chromitý.

Způsob tvarování vnitřních kruhových otvorů těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 238089

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sedlák Jan, Dušák Jan

MPK: B24B 5/48

Značky: vnitřních, otvorů, těles, tvarování, způsob, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvarování vnitřních kruhových otvorů těles ke zvýšení jakosti a produktivity při opracování a pro zlepšení pracovních podmínek. Podstata spočívá v tom, že tělesa s vnitřním kruhovým otvorem jsou nasunuta na brousicí tyčinku, která je připevněna na zdroji vibrací pod úhlem 5 až 20 °. Zapnutím zdroje vibrací vykonávají tělesa současně rotační, posuvný a kývavý pohyb kolem podélné osy po brousicí tyčince. Vlivem kombinace uvedených pohybů...

Způsob výroby piva a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238076

Dátum: 01.04.1987

Autori: Poledníková Michaela, Kahler Miroslav, Šedová Helena, Lejsek Tomáš, Pardonová Blanka

MPK: C12C 11/04

Značky: výroby, způsob, provádění, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby piva tím způsobem, že mladina se zkvašuje v kvasném reaktoru vázanými kvasinkami. Vázané kvasinky zkvašují mladinu na pivo stacionárně nebo kontinuálně. Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu má v kvasném reaktoru pod horním víkem síto k oddělení prostoru pro vázané kvasinky.

Způsob výroby překližovaných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238072

Dátum: 01.04.1987

Autori: Cejpek Vladimír, Pelčák Milan

MPK: B27D 1/08

Značky: překližovaných, způsob, výroby, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby překližovaných trubek navíjením a lepením pásu dvojvrstvé překližky na ocelový trn, přičemž jednotlivé dvojvrstvé překližky jsou před vlastním navíjením a lepením oboustranně smáčeny impregnační látkou. Tímto způsobem je překližovaná trubka chráněna v celém průřezu její stěny.

Způsob výroby kroužků zejména pro valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 238070

Dátum: 01.04.1987

Autori: Habrovec František, Sommer Karel

MPK: B21H 1/12

Značky: valivá, kroužků, zejména, způsob, výroby, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kroužků zejména pro valivá ložiska z prstenců a oddělků trubek. Výchozí polotovary tvaru prstenců, oddělované s trubky daného průřezu pro polotovary kroužků různých hmotností v šířkách podle potřebného technologického objemu a hmotnosti polotovaru ložiskového kroužku, se stlačují na šířku polotovaru ložiskového kroužku, mezi dvěma plochami, navlečené na trnu, dále se radiálně rozválcují na meridiánový průřez...

Způsob přípravy tekutých detergentů a tekutých kosmetických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238069

Dátum: 01.04.1987

Autori: Novák Jan, Kepl Jiří, Rieger František, Spal Milan, Novák Václav, Lopata Václav, Bareš Milan, Ditl Pavel, Haumer Jaroslav

MPK: C11D 11/04

Značky: přípravků, způsob, detergentů, tekutých, přípravy, kosmetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se kyselá forma syntetického tensidu neutralizuje neutralizačním činidlem, například čpavkem, hydroxidem sodným nebo draselným a nebo některými organickými zásadami jako je mono-, di-, triethanolamin, v hmotnostním poměru 1 : 0,05 až 1, s výhodou 1 : 0,1 až 0,5, vztaženo na 100 % tensid, v přítomnosti jedno nebo dvousytného alkoholu.

Způsob výroby srpu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238068

Dátum: 01.04.1987

Autor: Kurečka Pavel

MPK: A01D 1/04

Značky: výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby srpu, přiněmž se pásová klínová ocel ohýbá do tvaru srpu a z části její délky se vytváři držadlo. Podstatou vynálezu je, že držadlo se vytvoří ohybem pásové klínové oceli v celém jejím profilu zastudena, načež se provede zúžení držadla odstřižením jeho šířky při vnějším oblouku ohybu a nastříknutí rukojetí z plastické hmoty.

Způsob vážení břemene zvedaného zdvihadlem a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238060

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: B66C 13/16

Značky: zvedaného, vážení, zdvihadlem, zařízení, břemene, provádění, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení pro vážení břemene zvedaného zdvihadlem, které je poháněno stejnosměrným elektromotorem s konstantním buzením statoru a kotvovým napájením, jehož hřídel je mechanicky spojen s hřídelem navíjecího bubnu a s hřídelem tachogenerátoru, napojeného na zpětnovazební vstup řídicího obvodu, jehož výstup je napojen na zdroj kotvového proudu. Zařízení řeší problém vážení břemene v celém rozsahu povoleného zatížení zdvihadla tak, že se...

Způsob stanovení nežádoucích organických chlorderivátů a fenolů v p-nitrofenetolu nebo p-fenetidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238059

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dostál Pavel, Pilařová Danuše

MPK: G01N 31/22

Značky: fenolů, chlorderivátů, způsob, organických, stanovení, p-nitrofenetolu, p-fenetidinu, nežádoucích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení nežádoucích organických chlorderivátů a fenolu v p-nitrofenetolu nebo p-fenetidinu, při kterém se postupně odebírají ze zásobního vzorku stanovená množství, která se v případě stanovení iontově přítomných chloridů rozpustí v N,N'-dimetylformamidu, alkoholu a vodě, okyselí se kyselinou dusičnou a stanovení se provede argentometricky, v případě stanovení kovalentně vázaných hydrolyticky odštěpitelných...

Způsob navařování tvrdé otěruvzdorné vrstvy kovu na funkční plochy strojů a nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238053

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hájek Josef

MPK: B23K 9/04

Značky: strojů, nástrojů, vrstvy, tvrdé, způsob, plochy, funkční, otěruvzdorné, navařování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká zejména exponovaných částí strojů a nástrojů, jako jsou například, břity radlic při těžbě písku, dále navařování šroubovic vrtáků do kamene, ventilu spalovacího motoru a podobně. Způsob navařování tvrdé otěruvzdorné vrstvy kovu podle vynálezu nepoužívá drahých legovacích přísad, ale pro navařování používá svařovací elektrody s bazickým obalem a přídavné litinové tyčky nebo drátu, přičemž tyto se odtavují současně a poměr...

Způsob zvýšení soudržnosti pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 232200

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mojžíš Miroslav, Svoboda Pavel, Šlesingerová Marie, Šimoník Josef, Veselý Rudolf, Šmatlová Taťána, Vilím Otakar, Kohoutek Petr

MPK: B29H 7/14

Značky: soudržnosti, výrobků, výztuží, zvýšení, pryžových, způsob, zejména, hadíc, vícevrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení soudržnosti vrstev pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží. Dosud známé způsoby zvýšení soudržnosti mezi výztuží a pryží používají buď úpravy výztuže - impregnací - nebo úpravy pryžové směsi. Úpravou pryžové směsi nelze však dosáhnout soudržnosti mezi jednotlivými vrstvami výztuže. Zde je třeba použít adheziva, nejčastěji nánosu kaučukových cementů v těkavém rozpouštědle, nebo pryžové mezivrstvy. Tyto...

Způsob dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232190

Dátum: 01.04.1987

Autori: Breuer Jaromír, Rohovský Milan, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Děngl Jiří, Mynář Vladimír

MPK: E21D 11/00

Značky: důlní, výztuže, přilehlé, oblastí, porubu, zvýšení, ústí, způsob, chodby, dočasného, odolností

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočasného zvýšení odolnosti vyztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu. Účelem vynálezu je docílit dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v rozsahu 25 až 50 metrů, zejména v oblastech, v nichž může dojít k nepředvídanému porušení horského masívu. Podstatou vynálezu je, že se v chodbě (l) pod podajnou výztuží (10) chodby, s níž nejsou všechny v trvalém dotyku, rozmisťují jednotky mechanizované výztuže (3) s rázovými...

Způsob regenerace polárního absorbentu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232174

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kopecký Ladislav, Chrz Vladimír, Vinš Luděk

MPK: B01J 10/00, C10K 1/26, B01D 47/02...

Značky: provádění, způsobu, tohoto, způsob, regenerace, absorbentu, zařízení, polárního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace polárního absorbentu (metanolu, etanolu apod.), kterým se za tlaku při nízkých teplotách vypírá z různých plynů nežádoucí složky například kysličník uhličitý, sirovodík apod., přičemž se nepožaduje, s ohledem na požadované vyčištění plynu, vysoký stupeň regenerace. Regenerace probíhá tak, že na nízký přetlak izoentalpicky expandovaný absorbent se ohřívá v protiproudu s uvolňovanými plyny nejprve regenerovaným...

Způsob přípravy stabilizačního systému pro výrobu zpěňovatelného polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232171

Dátum: 01.04.1987

Autori: Očenášek Vojen, Závodská Věra, Zach Jiří, Kovařík Jan, Krofta Karel, Vyroubal Čestmír, Horák Zdeněk, Svoboda František

MPK: C08F 112/08, C08K 5/09

Značky: zpěňovatelného, stabilizačního, polystyrenu, výrobu, přípravy, způsob, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na způsob přípravy stabilizačního systému pro výrobu zpěňovatelného polystyrenu suspenzní polymerací. Stabilizační systém, připravený srážením terc. fosforečnanu sodného ve vodě rozpustnou vápenatou solí, obsahuje modulátor - ve vodě omezeně rozpustnou vápenatou sůl alifatické nebo aromatické karboxylové kyseliny. Použití tohoto stabilizačního systému dává možnost vyrábět zpěňovatelný polystyren s velmi úzkou distribucí...

Způsob granulace keramických hmot v rotačním kalcinátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232168

Dátum: 01.04.1987

Autori: Fiala Miloš, Kačín Jan

MPK: C04B 33/02

Značky: granulace, keramických, způsob, kalcinátoru, rotačním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby keramického kalcinovaného granulátu v jednom procesu, spojujícím tvorbu granulí z keramického kalu a jejich kalcinaci. Granulát je určen pro výrobu keramiky, zejména lehčených žáruvzdorných staviv. Proces se uskutečňuje nastříkáváním kalu do plamene hořáku rotačního kalcinátoru s horkou stěnou, na níž se granulát dosouší a je kalcinován.

Způsob sterilizace živných půd ke kultivačním účelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 232165

Dátum: 01.04.1987

Autori: Palečková Františka, Vacek Karel, Bastl Vladimír, Mikan Antonín, Lakota Vladimír

MPK: C12H 1/16

Značky: způsob, účelům, kultivačním, živných, sterilizace

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se živná půda rozdělí na dva díly, totiž na koncentrát živin, který se sterilizuje termicky, a na vodu, případně roztok, který se sterilizuje bez použití termické energie způsobem specificky vhodným pro tuto druhou podílovou část živné půdy. Hmotnostní poměry obou těchto dílů živné půdy se volí v závislosti na jejich sterilizačních teplotách tak, aby smísením obou podílů ihned po jejich vysterilizování se u takto zkompletované...

Způsob termické likvidace odpadních umělích hmot s obsahem sloučenín chloru za současného zisku tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 232094

Dátum: 01.04.1987

Autori: Čech Jiří, Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Rybín Miroslav

MPK: B09B 3/00

Značky: zisku, odpadních, tepelně, likvidace, obsahem, sloučenin, energie, termické, chlóru, způsob, umělích, současného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočivá v tom, že se odpadní umělá hmota rozřeže nebo rozdrtí na malé části, její povrch se zaktivizuje tak, aby se po důkladném opláchnutí ve vodě po celé ploše smáčel, načež se takto upravená odpadní umělá hmota smočí vodným roztokem lepidla, po důkladné hmogenizaci se částečně vysuší a v míchačce se smíchá s vápnem nebo s vápencem a popřípadě ještě s odpadními popouštěcími solemi s obsahem dusitanů a dusičnanů a po...

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232091

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vašíček Zdeněk, Macků Vladislav, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Rada Antonín, Růžičková Jiřina, Ditrych Zdeněk

MPK: C08G 63/12

Značky: výroby, polyesterové, pryskyřice, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Polyesterové pryskyřice jsou na bázi reakčních produktů acyklických polyalkoholů se 2 až 6 hydroxylovými skupinami a karboxylových kyselin nebo funkčních derivátů těchto sloučenin. Obsahují esterově vázané polymerní karboxylové kyseliny o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 20 000 nebo jejich směsi s pryskyřičnými kyselinami nebo s jejich adukty s ?,?-nenasycenými karboxylovými kyselinami s počtem uhlíkových atomů 3 až 6 nebo s jejich...

Způsob oddělení cyklotetrafosforečnanů dvojmocných kovů z kalcinovaných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232090

Dátum: 01.04.1987

Autori: Brandová Dagmar, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: cyklotetrafosforečnanů, dvojmocných, oddělení, způsob, směsi, kovů, kalcinovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemie kondenzovaných fosforečnanů dvojmocných kovů a řeší oddělení cyklotetrafosforečnanů těchto kovů z kalicnovaných směsí při jejich přípravě termickým způsobem. Podstata vynálezu spočívá v oddělení všech nežádoucích složek ze směsi jejich převedením do roztoku, loužením s kyselinou chlorovodíkovou vhodné koncentrace, zatímco cyklotetrafosforečnan zůstane jako tuhá fáze, kterou lze odfiltrovat nebo dekantovat. Metoda je...

Způsob dokončování tvarovaných čel ložiskových válečků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232084

Dátum: 01.04.1987

Autori: Laštovička Zdeněk, Daněk Radoslav

MPK: B24B 11/00

Značky: dokončování, tvarovaných, tohoto, zařízení, způsobu, způsob, provádění, ložiskových, válečků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k dokončování tvarovaných čel ložiskových válečků. Čela jsou dokončována funkční plochou pružně přitlačovaného hrncovitého brousicího kotouče, jehož osa otáčení je odkloněna od osy otáčení válečku, od jehož rotace je odvozena rotace brousicího kotouče pružně přitlačovaného k čelu válečku prostřednictvím tlačného členu. Odklon brousicího kotouče je umožněn natáčivým uspořádáním tělesa, v němž je uložen otočně a...

Způsob extrakce cholesterolu z produktů hydrolýzy lanolinu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232079

Dátum: 01.04.1987

Autori: Heyberger Aleš, Nováček Alois, Pihera Pavel, Čermák Ján, Schwarz Vladimír, Procházka Jaroslav, Ulrich Miroslav

MPK: C11B 11/00

Značky: lanolinu, produktů, zařízení, tohoto, cholesterolu, extrakce, provádění, způsob, způsobu, hydrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakce cholesterolu z produktů hydrolýzy lanolinu, při kterém se hydrolyzát ředí vodou a etanolem a extrahuje rozpouštědlem, jímž může být parafinický benzin s rozmezím bodů varu 80 až 200 °C, parafinické uhlovodíky s 6 až 10 uhlíky, dichlorstan, trichloretylen, tetrachloretylen, tetrachlormetan či chloroform. Hydrolyzát se ředí vodou v objemovém poměru 1:1 až 1:3 a etanolem v objemovém poměru 1:0 až 1:l,5 a za pomoci vibračního pohybu...

Způsob výroby vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232072

Dátum: 01.04.1987

Autori: Němeček Milan, Behner František, Kalina Oldřich, Veselý František

MPK: C07C 21/06

Značky: vinylchloridu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vinylchloridu částečnou tepelnou dehydrochlorací, 1,2-dichloretanu, při kterém se část 1,2-dichloretanu nezreagovaného při dehydrochloraci vrací přímo před dehydrochloraci.

Způsob výroby methylisobutylketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232061

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pašek Josef, Pexidr Václav, Kožuch Jiří, Pavlas Pavel

MPK: C07C 49/04

Značky: způsob, výroby, methylisobutylketonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby methylisobutylketonu z acetonu a vodíku v kapalné fázi na pevném loži katalyzátoru Pd/iontoměnič, jehož podstata spočívá v tom, že se vodík a aceton o molárním poměru 0,03 až 0,15 přivádí do reaktoru spodem za tlaku 2 až 5 MPa s teplotou 80 až 130 °C, reakce se uskutečňuje za adiabatických podmínek, při konversi 8 až 15 % acetonu. Tato získaná reakční směs s výhodou expanduje adiabaticky do destilační kolony pro...

Způsob elektrolytického čištění chloridového roztoku paladia, ruthenia nebo platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232028

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mosný Ivan, Ternbach Zdenko, Thomas Gustáv, Doležel Pavel, Kříž Stanislav, Kubát Cyril

MPK: C01G 55/00, C25C 1/20

Značky: ruthenia, čištění, roztoku, platiny, elektrolytického, způsob, chloridového, paládia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt vysoce účinnou technologii čištění znečištěných roztoků Pd, Ru, Pt. Tohoto cíle se dosáhne v elektrolyzéru s katexovou membránou a grafitovými elektrodami cyklickou změnou polarity elektrod. Na elektrodě zapojené jako katode se ze znečištěného roztoku vylučuje Pd, Ru, Pt, na anodicky zapojené elektrodě se provádí rozpouštěni Pd, Ru, Pt do čistého roztoku. Po rozpuštění veškerého Pd, Pt, Ru se funkce elektrod zamění.