Patenty so značkou «způsob»

Strana 194

Matová polotransparentní kreslicí fólie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250068

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fingr Jaroslav, Čihák Vladimír, Karas Zdeněk, Vrábel Ervín

MPK: B41M 3/02

Značky: výroby, její, způsob, polotransparentní, fólie, matová, kreslicí

Text:

...především vysoký obrus pracovních líástrojft. Matová vrstva se podle vynalezu skládá z pojiva nebo směsi pojív, pravého vysoce těkavého rozpouštědla nebo směsi pravých rozpouštědel a nepravého ředidla s výhodou o nižší těkavosti. V polevu mohou být ještě jemně dispergované opacitní nebo polotransparentííí bílé pigmcnty k docílení opacitní kreslicí vrstvy. Pojivem müže být roztok nízko až středně viskózní nitrocelulózy, acetylcelulózy,...

Způsob gravitačního lisování tvrdého tvarohu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239468

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kellner Josef, Kremlieka Antonín, Veverka Václav

MPK: A23C 19/024

Značky: lisování, tohoto, způsobu, zařízení, provádění, tvarohu, gravitačního, způsob, tvrdého

Text:

...není třeba kompresoru - elektrické energie. Navrhovaný způsob řeší pokrok výrobní technologic.Na výkruu obr. l je v närysu znásornäno zařízení pro grsviteční lisování. Napouätěcí nálevka L z neresováho materiálu, kuželového tvaru, horní průměr 600 mm připevnšná přírubou na novodurový válec z o průměru 200 mm a na dva díly perforovených válců 3 o stejnámprůměru, opláätäných nerezovým válcom A o průměru 400 mm, nepojenýoh ne tvarovací...

Způsob obohacení podílu barevných kovů, zejména zinku a olova, v recyklinku prachových úletů ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250065

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pětroš Jaroslav, Wildmann Stanislav, Medřický Zdeněk

MPK: C22B 7/00

Značky: barevných, podílu, způsob, obohacení, recyklinku, zejména, prachových, kovů, ocelářských, pecí, zinku, úletů, olova

Text:

...úletů za tavbu.Využití vynálezu umožňuje výrazně zvýšit obsahy barevných kovů v úletech na hranici, potřebnou pro efektivní a ekonoínické zpracování úletů a Využití barevných kovů v nich obsažených v případech, kdy pouhým recyklinkem tyto meze jsou nedo 4sažitelné, anebo V případech, kdy počet cyklů recyklinku by byl neúnosně a neekonomicky dlouhý. Navíc se výhodně, bez Výstavby dalších zařízení zpracuji dosud nezpracovatelně, či obtížně...

Způsob ochlazování taveniny zkujněné plynným kyslíkem v nístějové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250064

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pětroš Jaroslav, Mušálek Karel, Michalík Zdislav, Wildmann Stanislav

MPK: C21C 5/04

Značky: zkujněné, ocelářské, nístějové, způsob, taveniny, ochlazování, plynným, kyslíkem

Text:

...se použije k ochlazení taveniny v nistěji pece nebo V odlévaci pánvi nebo v nistěji i v pánv 1. Při ochlazovaní taveniny způsobem podle vynálezu se snižuje spotřeba feromanganu,případně ferosilikomanganu, ktere se používají k desoxidaci a legování vyráběnê oceli.Bližší podrobnosti o technologii ochlazeváni taveniny podle vynálezu jsou patrny ze dvou dále uvedených přikladů, z nichž jeden řeší ochlazování taveniny V nistěji 200 ttandemové...

Způsob přípravy kovokomplexních azobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239463

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesárek Jioí, Kellenr Josef

MPK: C09B 45/26, C09B 45/01

Značky: kovokomplexních, azobarviv, způsob, přípravy

Text:

...vynalezu jsou dále uvedeny příklady provedenížluté barvivo pro vybarvování vlny160 g cca 35 pasty mezibarviva vzniklého kopulací dieza 4-nitro-2-aminofenol-6-su 1 fokyseliny a p~aminoacetani 1 idu, odpovídající násadš 0,07 molu se rozmíchá ve 150 ml vody a při~ da se roztok metalizačního činidla tj. 35 g síranu chromito-draselného rozpuštěného při80 až 90 °C ve 40 ml vody smíchaného s 25 ml cca 30 roztoku čtyřsodné soli kyseliny...

Způsob výroby velkoplošného zářiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 250056

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kovář Petr, Dryák Pavel, Kokta Ladislav

MPK: G21G 4/08

Značky: výroby, způsob, velkoplošného, zářiče

Text:

...Příprava odlévací formy a pracovištěA. Odlévací forma, kterou tvoří duralová miska popsaná v bodu 2 se odmastí.B. Těžká pracovní plocha žulový, ocelový kvádr) se položí na pevnou podlahu a podkiádaním nebo jiným způsobem se vyvážl do vodorovné polohy. Sklon desky ve všech směrech musí být menší než 0,5 Wnn.Pracovní plocha nesmí být umístěna v místnosti s otřesy, s pružnou podlahou,rychlými změnami teploty a průvanem.C. Duralová miska...

Způsob utěsňování hliníkových profilů a skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239458

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hnilieka Jaroslav, Muselík Miloslav, Eervinka Jaroslav

MPK: E06B 3/62

Značky: utěsňování, způsob, hliníkových, profilů

Text:

...pásku s textilní vloäkou spočíva v odstranění seperačního proetředku a pŕitlačení pásku na podklad. Tyto těenicí pásky se do ČSSR dovážsjí z devízové nevýhodných oblastí. Nevýhodou tohoto zpusobu utšsňování je nízká adheze ssmolepicího pásku projevující se místním odlepováním již pri montáži, zejména při nižších teplotách ovzduší. Charakter pásku, jeho skladba a nízká edheze k podkladu se projevujďeklonem ke studenemuwoku zejména za...

Způsob konzervace tlakových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250055

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradil Zdeněk, Běťák Jaroslav, Dragoun Vítězslav

MPK: C23F 15/00

Značky: konzervace, způsob, tlakových, systému

Text:

...13 a vypouštěcí armatury 15 na expandér, přičemž je uzavřenaoddělující armatura 24 na sběrnící napáą jecí vody a napájecí hlava 12. Dále se poSt-UPUÍG podle postupu popsanêho v základním AO.V příkladu druhého provedení způsobu konzervace podle vynálezu u průtlačného kotle s hmotnostním průtokem 180,5 kg..s 1 uvedeného na obr. 2 se provede odstavení kotle tak, že tlak ve výparníku 3 se po uzavření dělicí armatury 17 snižuje do tlaku 5...

Způsob výroby oceli v tandemových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239456

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Václav, Smrž Zdenik

MPK: C21C 5/04

Značky: způsob, tandemových, výroby, pecích, oceli

Text:

...odběru první zkoušky je nižší než požadovaná apodTím se sníží použití drahých přísed Felln, 45 FeSi e jiné, dolévání surováho železa, a tím se sníží i náklady na veázku. současně se zajistí i potrebný výkon tandemová pece, snížení zpracovaných i celkových nákladů ne výrobu oceli.Pro ilustraci některých z mnoha možných zpüsobü dwchéní lze uvést následující příklady, v nichž označení M 1 je množství oxidečhího spalovacího média, potŕebného ke...

Způsob regenerace palladia z oplachových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 250053

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hušek Bohumil, Horský Miroslav, Mašek Pavel

MPK: C22B 11/04

Značky: lázni, oplachových, způsob, regenerace, palladia

Text:

...regeneraci provádět tak, že se oplachové vody prohánějí iontoměnnou kolonou, ve které se zachyceně palladium opět získava eluací.V případě použití stabilizovaněho aktivačního roztoku s komplexné vázaným palladiem nelze iontoměničově kolony použít,jelikož tato operace vede pouze k částečněmu zachycení palladia.Nedostatky současného stavu techniky řeší způsob regenerace palladia z oplacho w z I z. ivých lázní po aktívaci izolantů,...

Způsob kapalinového vyvíjení diazografického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239452

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vlasák Roman, Snížek Jioí, Kanderal Fratišek

MPK: G03C 5/34

Značky: způsob, kapalinového, materiálů, vyvíjení, diazografického

Text:

...například dalěí barvotvorne sloln, jednotlive nebo emlend diasosloučeniny, purračríi latky, látky antihalaöní, smáčecí, další metalizující prísady, mikrokoloidní prísady, mikrokoloidní křeniöitarw a kyeličnik křemitý spod. a pro vývojkový syetdm regulátor-d pH, etabilieatorů,reduküních pŕísad, emdčedel apod. Je pochopitelnó, ie pro zvýlení stability systému material- vývojka lze v případ převdlnl kapalinovdho vyvolavdní vyloučit nebo sníäit...

Způsob katalytické oxidace oxidu siřičitého a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249995

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sojka Vladimír, Auerswald Bohumil

MPK: C01B 17/76

Značky: způsob, provádění, oxidace, oxidů, způsobu, katalytické, siřičitého, zařízení, tohoto

Text:

...tvořeno svazkem trubek o vnitřním průměru 40-80 mm a délce 2 400-3 000 mm plynotěsně zakotvených v horní a dolní trubkovnici. Katalyzátor je uložen v trubkách a mezitrubkový prostor spolu s pláštěm kolem svazku trubek tvoří kanál pro cirkulující vzduch, přičemž horní a dolní část pláště je spojena cirkulačním potrubím/ve kterém je uložena dýza pro pžívod tlakováho vzduchu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém...

Způsob tkaní na tryskovém tkacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249992

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vystrčil Jiří

MPK: D03D 51/08

Značky: provádění, způsobu, tkacím, stroji, zařízení, způsob, tohoto, tryskovém, tkání

Text:

...s přídavnými tryskami opatřenými přídavnými přívody tlakového media.Tkací stroj je opatřen předlohovou cívkou Á upevněnou na rámug stroje, odkud je při tkaní uteka odtahován odměřovacím ústrojímg. Na odměřovacím ústrojí A se vytvoří prohozní délka utkug, která je odtud stažena působením tlakového média hlavní prohozní trysky§.Püsobením tląkového média hlavní prohozní trysky É je odměřená délka zavedena do prehozního kanálu É, kde je...

Hydrofilní trojrozměrný polymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249989

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vacík Jiří, Trekoval Jiří, Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří

MPK: C08F 220/40, C08F 226/10, C08F 220/26...

Značky: hydrofilní, způsob, výroby, trojrozměrný, polymér

Text:

...na dusíku /např. N-1,1-dimethyl-3-oxo butylakrylamid, N-isobutylakrylamid. N,N-dimethylakrylamid, methakryloylmorfolin/. Jako přísadu lze k těmto monomerüm přidávat též kyselinu akrylovou nebo methakrylovou a to bud volnou,nebo ve formě alkalických nebo amoniových solí.Popsané gely se vyznačují i podle molární koncentrace alkylových skupin v monomerní směsi ve zbobtnalém stavu větším či menším modulem elasticity. ve většině pŕípadů jsou...

Způsob výroby diazografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249986

Dátum: 15.04.1987

Autori: Joura Petr, Kliment Jiří, Matyáš Jan

MPK: G03C 1/52

Značky: výroby, diazografických, materiálů, způsob

Text:

...uvedeným způsobem na podložku, dochází zejména vzhledem k neinertnosti a nestejnoměrné nasáklivosti podložky k postupnému narůstání koncentrace tuhé fáze a obecně ke koncentračnim změnám včetně změn koncentrace složek homogenn( fáze.Se změnami koncentrace složek diazografické sestavy jsou spojeny změny reologických vlastností sestavy, dochází k poklesu její stability a sestava se může v kritických případech rozpadnout. Z hlediska kvality...

Způsob výroby tažného ocelového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249985

Dátum: 15.04.1987

Autor: Carbol Pavel

MPK: B21C 1/00

Značky: ocelového, tažného, drátu, výroby, způsob

Text:

...drátu z neuklidněné nízkouhlíkově oceli o obsahu uhlíku do 0,17 hmotnostních S podle vynálezu, apočívající ve vyválcování za tepla s následujícím mořením, tažením na předhotovní průměr a v žíhání na měkko s druhým mołením, přičemž pred tažením na hotovo se drát podrobí fosfátování povrchu, vyznačující se tím, že tažení na hotovo se provede s konečným úběrem 12 až 16.Výhodou způaobu výroby taäeného ocelového drútu podle vynálezu je zlepšení...

Způsob automatické kontroly toku mléka při strojním dojení a kontrolní zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249982

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brouček Miloslav, Ryšánek Dušan

MPK: A01J 7/00

Značky: dojení, způsobu, kontroly, automatické, strojním, mléka, provádění, způsob, kontrolní, tohoto, zařízení

Text:

...uplynutí volitelné doby od ukončení toku mléka z jednotlivých čtvrtí vemena, přičemž signalizační světla toku mléka a světla signalizující ukončení toku mléka, pcpřípadě uplynutí volitelné doby od ukončení toku mláka jsou navzájem odlišena barevně.Kontrolní zařízení podle vynálezu pracuje tak, že tok mléka z jednotlivých čtvrtí vemena se signalizuje jedním, například zeleným světlem, ukončení toku mléka každého jednotlivého struku se...

Způsob výroby frézovacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249981

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seidl Oldřich, Štajnochr Lubomír

MPK: B23C 5/10

Značky: nástroje, způsob, frézovacího, výroby

Text:

...obr. 2 půdorys dle obr. 1, obr. 3 axonmetrický pohled na samostatné vyrobené těleso odvalovací frézy, obr. 4 půdorys dle obr. 3, obr. 5 axonometricky pohled na část polotovaru řezné části nalepeně V odostřené a vybŕoušené odvalovací fráze, na obr. 6 axonometrický pohled na část polotovaru řezné části nalepeného V samostatné vyrobeném tělese,na obr. B je axonometrlcký pohled na část rezné části po obrobení.Podle prvního příkladu provedení se...

Způsob vyrovnání vlastností nedloužených polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 249972

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prchlík Václav, Vaníček Jiří, Sedláček Pavel

MPK: D01D 10/02

Značky: vyrovnání, vlastností, nedloužených, způsob, vláken, polyesterových

Text:

...trhací konvertory, kde rovnoměrnost íyzikálně-mechanických vlastností je jedna z rozhodujících podmínek dobré zpracovatelnosti kabelů.Navíc se šetří skladovací prostory pro nedloužené vlákno, snižují požadavky na počet konví na nedĺoužené vlákno, zvyšuje plynulost a zjednodušuje organizace výroby u dloužení. způsob provedení je zřejmý z následujících příkladü.1. Svazek nemodifikovaných polyesterových vláken o jedničné jemnosti 4,4 dtex a...

Způsob využití spalného tepla paliva ve dvou stupních a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249968

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kučera Rudolf

MPK: F27B 9/12

Značky: paliva, provádění, spalného, tohoto, způsobu, zařízení, tepla, způsob, stupních, využití

Text:

...dále řeší i zařízení k provádění způsobu podle vynálezu sestávající z uzavřeného okruhuspa 1 in v tunelové pecí vytvořeněho z kanálu pece, odtahu spalín na začátku předehřívacího pásma pece, oběhového ventilátoru, cesty pro dopravu spalín zpět z předehřívacího do žáçového pásma a výstupního otvoru spalín do kanálu pece na začátku chladícího pásma.Do tohoto okruhu je zaústěn topný systém v žárovém pásmu a odtahový otvor pro odběr spalín v...

Způsob usnadnění startu inotové vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249965

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří

MPK: H01J 41/12

Značky: startu, usnadnění, způsob, inotové, vývěvy

Text:

...vývěvu lehké složky ovzduší.V praxi se proplach zajištoval zpravidla přívodem plynného dusíku z ocelové láhve. Manipulace s těžkou ocelovou lahví bývá ve složitých podmínkách např. parního generátoru jaderné elektrárny často obtížná a přitom vlastně zbytečná, neboč jiný zdroj dusíku - kapalný dusík,je stejně pro start sorpční vývěvy nezbytný, neboč při startu se musí kapalným dusíkem sorpční vývěva chladit.Tyto nedostatky odstraňuje způsob...

Způsob chlazení roštu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249964

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/10

Značky: způsob, chlazení, zařízení, tohoto, způsobu, roštů, provádění

Text:

...výsypka 3 na propadlý materiál. Pod rošt l do výsypky 3 je zaústěno výfukové hrdlo 3 pro přívod chladicího vzduchu. Ve výfukovém hrdle 3 je na otočněm čepu 1 upevněna výfukovâ klapka Ě.ve výsypce 3 proti üstí výfukoveho hrdla g je provedena usměrňovací klapka E. Na spodní straně roštu l jsou provedena podélná žebra 1 a na horní straně roštu l příčná žebra g.Na rošt l je přiváděn horký materiál, který se má chladit /pŕíkladně žhavý...

Způsob přípravy intenzivního růžového keramického barvítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249963

Dátum: 15.04.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C03C 8/00

Značky: keramického, přípravy, způsob, růžového, intenzivního, barvítka

Text:

...tvorby křemičitanu rozbíhá v této fázi se velmi příznivé projeví silné mineralizační účinky aktivního kyslíku uvolňovaného z molybdenanu sodněho. Výrazné celkové mineralizační účinky třísložkoveho mineralizátoru tak umožňují dostatečně zreaqování výchozích oxidů /křemičitáho a zirkoniěitého/ na křemičitan zirkoničitý se zirkonovou atrukturou již při teplotách okolo 600 °C.Aktivní kyslík uvolňovaný z molybdenanu přitom silně přispívá 1 k...

Záměnný zplyňovací hořák pro vyzdívky a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249962

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rudický Jan

MPK: F23D 15/02

Značky: výroby, vyzdívky, horák, způsob, zplyňovací, záměnný

Text:

...komory 3. K první spalovací komořeł je připevněna dutá vložka 3 zasahující do vnějšího pláště druhé spalovací komory 3.Tato dutá vložka Ž je vytvořena ve tvaru válce z oceli 17 153. Z důvodu odstranění tlakových ztrát je její střední průměr volen o velikosti středního průměru vnitřní stěny vnitřní části druhé spalovací komory 3 zvětšeného o 3/4 rozdílu průměrů stěn vnitřní a vnější části druhé spalovaeí komory 3.Tlouštka stěny této...

Způsob zasypávání šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 249960

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27D 3/10

Značky: způsob, šachtové, zasypávání

Text:

...príklad využití tohoto vynálezu při výpalu vápno v šachtové paci zavážení sestává z jednotlivých cyklů, které následují periodicky po sobě. Jeden cyklus se skládá z nasypání první dávky vápence, druhé dávky vápence, dávky koksu odpovídající čtyřem dávkám vápence, třetí dávky vápence a konečně čtvrté dávky vápence. Potě následůjePo avezení první a druhé dávky vápence se odběr materiálu z pece nespouští a hladina materiálu v peci se tím...

Způsob zkrácené nežehlivé, nemačkavé a nesrážlivé úpravy textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249957

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krška Zdeněk, Smrž Rudolf, Laš Luděk, Kuchyňka Jiří, Poláková Věra

MPK: D06M 13/34

Značky: nežehlivé, nesrážlivé, nemačkavé, zkrácené, materiálů, úpravy, textilních, způsob

Text:

...110 až 180 OC po dobu 10 až 120 sekund.Maximální katalytický účinek a optimální efekt úpravy lze docílit u vhodné volených směsí s pufrujícími síčovacími prostředky na bázi melamínu nebo triazinonu.novým postupem dle našeho vynálezu lze použitím směsného katalyzátoru, na bázi fluorohovitunu sodného s chloridem nebo dusičnanem hořečnatým, dosáhnout výrazné energetické úspory při tepelné fixaci síčovacích prostředků na celulőzový...

Způsob zpracování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249951

Dátum: 15.04.1987

Autori: Habuda Rudolf, Vaříšek Petr

MPK: B21B 25/00, B21B 23/00

Značky: trubek, zpracování, způsob

Text:

...poměr tloušěky stěny k vnějšímu průměru je nad 0,15 se táhnou při úhluodstranění vad podle vynálezu se dosáhne velké úspory materiálu. Více než 65 vyřazených trubek se vrátí v požadované kvalitě k původnímu účelu. Po průvlečném tažení za studena se vady na vnitřním povrchu trub zmenší, případně při jejich menších rozměrech se zcela odstraní.Příklady provedení Konkrétní příklady a aplikace dle vynálezu P ř í k l a d 1 Trubky ó 38/2...

Způsob ochrany ovládacích mechanismů tlakových propustí tuhých sypkých materiálů a a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249835

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka František, Dostál Jaroslav

MPK: C10J 3/22

Značky: sypkých, provádění, tlakových, zařízení, ochrany, ovládacích, propusti, způsob, mechanismu, způsobu, materiálů, tuhých

Text:

...à obsahom propusti. Stálý proplach směrem dovnitř propustijo řłzen tlakovým rozdílem mezi.t 1 akemve vnitřním prostoru propuati a tlakom proplachovaciho média V prostoru ovládacího mechanismu uzávěru. W ttmechanismus ovláoání jednoho nebo obou uzávěrů je umístěn do uzavřeného prostoru uvnitř nebo vně prepustí, přičemž do. vnitřního prostoru propusti je zavedeno z prostoru ovládącíhomechanismu ovládací táhlo uzávěru trubkovýmvodítkem,...

Způsob přípravy koželužských pomocných přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249804

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marková Jana, Řehák Petr, Novotný Vlastislav, Žůrek Milan

MPK: C14C 11/00

Značky: pomocných, přípravy, přípravků, koželužských, způsob

Text:

...nepoužitelné. Předností způsobu podle vynálezu je-i skutečnost, že se vyráběji produkty nizkovískőzni při relativně vysokém obsahu netěkavých látek, až 40 hmotnostnich procent. Výhody nízkych hodnot viskozity plnicího připravku lze spatřovatpředně ve výrobě, kde jsou ztráty ha vyráběném plnicím přípravkuväůäâľ menší než u vískozních přípravků a dále i u spotřebitele«veosnažši rozpustnostidpřipravku a jeho zpracovatelnostľ. A . Významnou...

Způsob regulace propustnosti kombajnu pro sklizeň obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michel Bernd, Voss Lothar, Heidler Klous, Ohl Dieter, Hofmann Gunther

MPK: A01D 41/12

Značky: sklizeň, propustností, kombajnu, regulace, obilovin, způsob

Text:

...nsoöpewennx oöbacanewca öonee Toqno. B npnnaraemmx qepremax Hsoüpamena őnoąnaa cxeua ycwpoñcwna perynnposaunx nponycxuqň cnocoönocrn c KOPDGKTHPOBKOŘ HOMHHaHbHOFO suaqennx HaPpySKH. B sebàoyöopoqnpm Komöaüue, c nomombm perncwpąnnn Momenma Bpameanx na MonoTHHBHQM őapa 5 aHe~CO 0 TBeTCTBYmmHM narqnxom nsuepnemx Benuqun, smaanaewcn uarpysxa, aaancamaa or npqnycxnoñ CHOCOĎHOCTH. Cnrnanú nsuepneuux snaqeunů ow nynxwa Momeawa Bpamennavi...

Způsob výroby katalyzátoru na bázi chromu, železa a molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nakrochin Viktor, Nisičenko Faina, Sedova Larisa, Popov Boris, Mozgovaja Valentina

MPK: B01J 23/85, B01J 37/02

Značky: molybdenu, způsob, chromu, katalyzátoru, bázi, výroby, železa

Text:

...cuécb co cxopocwhm 2 n/Mna npñ 400 °C,To eCTb B 3 KCTpeMaHbHHX ycnoŕnnx B Teqenne nayx qacos, saTeM TeMnepąTypy cnnmamw no 350 °C H onpenennmw aKTHBHOCTbKaTaHHSaT 0 pa. B KOHTaKTHOŘ Tpyóxe Temneparypy BHOBB nonmuamr o 400 °C H nponycxamw cnupronoanymnyw cmecb sanąnnoe Bpena, a saTeM BHOBh onpenennmT aKTHBHOCTh npn 350 °C. HçnuTaHna Kawannsaropa nponsnonaw B sKcTpeManbHx ycnonnnx no TOPO MoMeHTa, Kora Haunnaew naawb aKTHBHocTL.BpeMH B qacax,...

Způsob výroby leptaných desek a jejich použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 249780

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hertel Jürgen, Sellrie Jürgen

MPK: H02K 3/26

Značky: jejich, použití, způsob, výroby, leptaných, desek

Text:

...noxpurm KOHPpy 3 HTHO pyr K pyry 3 amMTHHM naKdM, a npomemywxu onmnu ýmrb BmTpaBneHm npoueccoM Tpasneuun. VPeKoMeHyeTca noxpmwue samnrnmm naxom BHHOHHHTB ® 0 TOPpa®HqeCKHM nyTeM.Bnaroapn uaoöpeweunm usaecrąoe cauo no ceőe Qaconnoe Tpasnenne npnueuawb Taxmé nnn usrowonnennx poTopHHX o 6 MoToK nna MBEHH c nncKoBm poŕopou, B qacrnocwn nnx Taxux MBMHH öonbmeñ MomHocTn, B pe 3 yn 5 waTe nero Hmemr MGCTO cneymmne npeumymecraa- oñecneqeaue...

Způsob výroby pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 249779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gruner Hans-joachim, Kühne Gerd, Kneschke Goetz, Sokoll Dietmar, Altmann Joachim

MPK: C04B 28/18

Značky: způsob, pojiva, výroby

Text:

...HCHOHb 30 BaHHH-B TEXHOHOFHH H 0 HSPOTOBHGHHM CTDOHH now Haxoueu ömno Bmaaneuo, qTo Kaqecrno Haxonmxca B cTxonax öeroanoü cuecn cocranuux qacreň - nsBecTn,MonoToro H KpyHH 03 epHHCTOľ 0 necxa, npu Hauoönocrn - HanonHHTeneň, Bonn H, npn H 3 secTHmx ycnoanax, noöasoqnmx KOMnoHeHToH coxpannewcn, a TEKKG peaKuHoHHax cnoco 6 HocTb KOMHOHEHTOB csnsymíMEPG BGMQCTBG. 0 CHOBHBaHCb H 8 STOM HOSHBHHH H Ha HOCTHBHEHHOŘ HGHH H 805perennç...

Způsob a zařízení pro orientaci textilních pláten

Načítavanie...

Číslo patentu: 249777

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bachmann Bernd, Schuhmann Frank, Kuss Peter, Woellner Jürgen

MPK: D05B 39/00

Značky: orientaci, pláten, způsob, textilních, zařízení

Text:

...HDHMEHHWTCH ÓOTOSHGKTDHQGCKHGHsoôpereane oñsacunercx Ha npnmepe OCYMQCTBHEHHH nopoöuee. Hpnnerammue qepwemn noxaaunawrmur. 1 ycTpóäcTBo npn Haxnamnannn newann oexnm (Ban cöoxy) mur. 2 ycTpoücTBo npn Haxnanunannà erannoaěmnm (Ban csepxy)mur. 3 ycTpoücTBo nocne nosnuuounposaunn ewann oemnm B Hanpaanenun xCTOH HOQHĽHOHHPOBEHHH 1 HEDEMEMBBTCH B Hanpannenun Y. OH Hannoaen Ha YPOHB CTOHG noannnonuponanns HQXOAHTCH nonañ Kanepa C HOHKHĎHGHHQM HHR...

Způsob pro kontrolu výšky vlasu u dvojplyšových vlasových tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249772

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schuch Carlo, Streubel Erich, Pless Anton, Freyer Ernst, Krebs Klaus, Papst Kurt, Rohde Walter

MPK: D03D 51/10

Značky: dvojplyšových, kontrolu, vlasů, vlasových, způsob, výšky, tkanin

Text:

...öonbmoro oőpaaoaanun nunu HV nyxa TEKHE KOHTPOHBHHG YCTDOĚCTBB BHXOĽHT H 3 CTPOR, max WTO Ha HPBKTHKEpadora HanyxnonoweHHHm xonpowxanxnx crauxax nponsBonTcn ôes TaKHXKOHTbonbmux ycrpoňcwn, n ocoöeunocwn nnxMaTepHanoB c aopconoů u rpyuroboü ocHonoä. ~ A v Hmm» Gnaronapn BHc 0 K 0 üRBnnHůMKanHH H MHOPOHBTHGMY ommwy rxaqeü MORHO KEK ro orqacrn coxpawnrb Ha conpeueuuou ypoaue ocrueuuü raxue anna nopoxoa,rak npoancmue H cwepwme Mecwa. Ho...

Způsob úpravy vsázky pro výrobu karbidu vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249768

Dátum: 15.04.1987

Autori: Scholz Günter, Schkommodau Fritz, Knauth Berthold, Krug Herbert, Trommer Dietmar, Wundes Horst, Naundorf Wolfgang

MPK: C01B 31/32

Značky: výrobu, karbidu, úpravy, způsob, vápníku, vsázky

Text:

...Mxrxuň öypuñ yronb~c Bnamnocwbm WĚĺ 1 Ž H SEDHHCTOCTBM oxono 1/Ú MM, T 0 onvcwnnan nana Ca/OH/2 B Koxconanuom öpuxewe onmna cocwannxwb TOHBKO 45. Bmo öuno onncano KPYFOM n HAYHĽOP 00 M 3 paöqme cnasannnm KOKC na Her cnexammuxcn nnn cnaőocnexammnxca KEMQHHHM nnn ôypux ýrneä, ůpeñôeppcxnknoswouy, no nsnecmuouy B Hacronmee BDGMH yponnm snannü na usnecwn H yrnáf HeĽb 3 HHOHyHHTb npoqumü cnnaaunmň KOKC, KOTODH HMEET peaxranwu Cao u C 3...

Způsob výroby koncentrátu dicyklopentadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249767

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schlimper Fred, Koetter Joachim, Becker Franz-jeorg, Schmerwitz Irene, Toerpel Gerhard

MPK: C07C 13/61, C07C 7/08

Značky: způsob, výroby, koncentrátů, dicyklopentadienu

Text:

...uns uponanoncrna ncKyccTBeHHmx cmon Ha ocHoBe HHHĽ.Henbu 3 oőpeTeHHH aaxnmqaewcn B nonyqennn na Qpaxunm C 5 C 6 nnponnsnoro 6 eH 3 nHa Konuenwpara nnuuxnoneuràneua, npuronaoro uns uponsBoncTaa ncxyccmnennux cmon Ha ocnone HHHH nyTeM npnmenenna npocToä Texnonorun őes BaKyyma n xononnnnnmx ycTaHoBoK a Taxme öes nononnuwenbnoň CTyHeHH 0 qHCTKH.Baaqa Hsoöpereuun COCTOHT B pa 3 pa 5 OTKe cnocoőa, c nomombm KOTOPOFO Momuo ocymecTBHTb npn...

Způsob výroby retortových sazí a reaktor pro jejich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249759

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sažin Gennadij, Budin Anatolij, Surovikin Vitalij, Rogov Alexandr

MPK: C09C 1/50

Značky: výroby, jejich, způsob, sazí, retortových, výrobu, reaktor

Text:

...coxpaHeHHH Ha 3 anaHHoM ypoaue nncnepcuocru nonyqaeuoň caxn..no Mape ynennqeuna qHcna cbmbenum mopcyąox pananbno nonneeuuux K cne QKTEHĎHOMY COHHY HCOQTBeTCTBEHHO PH YMEHbNeHHH yrna MBKHY CMBKHHMH cmpbe BHMH Qopcyuxaun ynennqnaaewc ceqeHHe.asaHMoeůcrnHa noToKoapacnuneHHorocupbn c noroxok nponyxron rppeunn, hpoxonmHM Hepes cuecnrenbnóe conno..Bnaronapn amony pesxo HHTGHĚHQHHHDYETCH wenno~ H MacC 005 MeH cuphn c nucoxoáŤGMEDBTYPHHMH npoyxwaun...

Způsob výroby výrobků z termoplastu vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249757

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tchaj Vitalij, Abramov Vsevolod, Rysin Nikolaj, Veselov Alexandr, Kuzněcov Vsevolod, Gerasimov Vasilij

MPK: B29C 31/00

Značky: vstřikováním, termoplastů, způsob, výroby, výrobků

Text:

...0 Tepuonnacra. Taxau oöpasou, HCHOHBBOBRHHE npu nponannnnaunn uepea omopmnammym HOHOCTh pacunaaa c Temnepawýpoñ He sume 20-25 °C TGMHQDBTYPM nnaaneaux nnu Texyqecrn H nasnenun nurbn 90-300 Mna npn onàoBpeMeHHoM oxnaxeuun nurbenoň opMm 3 TeMMepaTYpHOM unrepaane or -20 °C no remnepawypu Haqana nnannennx Hnn TeKyqecru, ynenuqenne nepenaa asnennn Memy HOHOCTHMH sa cqer ymennmeuna nonepeqnoro ceqeaun âpoccennpymmero ornepcwnn...

Způsob zkoumání deformací půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249756

Dátum: 15.04.1987

Autori: Turgajenko Jurij, Pasičničenko Vasilij

MPK: E02D 1/00

Značky: zkoumání, způsob, půdy, deformací

Text:

...nonoxenuà penepnu Mapox 1 pyroTHocnTenbno pyra n.ľHyČHHHblX ~M 3 POK 5 OTHOCHTGIIBHO PGHEPHBIX MBPOK 1 B SaIIBHHLÍE MOMEHTH BDEMÝHH., rnemopuaunn rpynra B cmumaeuoů Tonme non ®yHnaMeHToM nsnepnwm cnenymmnu Vo 6 paaoM. - . . -Hepen Harpymennem mynauenra 4 Hamepnrenhwum npHcnoćo 6 neHHeM 6 c nawquKOM 7 onpeennmT paCCTOHHHe Mexy penepHuMH MaDKaMH 1 M Hauanbnoe ñonoxeHne Kamnoü rnyönnnoä MQDKH 5 oruoćurennuo penepnux Màbox. Hocne Harpymenua...