Patenty so značkou «způsob»

Strana 193

Způsob aromatizace čaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250209

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szejtli Jószef, Szente Lajos, Szejtli Magdolna

MPK: A23F 3/40

Značky: aromatizace, čaje, způsob

Text:

...vynálezu se vyrábí tak, že se vytvoři pevná směs z aromatioké složky,pevného pojiva a v hnětacim stroji se pridá glycerin a voda. Po homogenizaci směsi se získaná upvastovitá hmota grtanuluje, suší, mele a .prosévá talk, aby bylazískávna frakoe o velikosti zrn 0,5 až 1 mm. Větší granule se znovu meloru, menší granule se s malým množstvím vody znovu prohnětou, granulují,suši a melou. Timto způsobem je možno veškerou směs provést na granulát...

Způsob ohřevu a dávkování sypkého materiálu, zvláště uhlí, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250208

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gáspár Aladár, Bán János, Kálmán Gyoergy

MPK: B01J 4/00

Značky: uhlí, tohoto, způsob, sypkého, materiálů, zařízení, dávkování, způsobu, zvláště, ohřevu, provádění

Text:

...1 kg uihlí jako sypkého materiálu,bylo to 15,8 0/0.U způsobu přímého ohřevu uhlí byla výsledná vlhkost 1 kg směsi 18,08 , samotného uhlí 20,55 a spotřeba živice na 1 kg směsi 00989, která se pokladá pro další srovnání za 100 0/0.U zipůsobu sušení uhlí před smícháním s živicí, byla výsledná vlhkost 1 kg směsi13,11, vlhkost 1 kg samotného uhlí 14,35 a spotřeba živice na 1 kg směsi 0,075, to jest 76 ve srovnání s přímým ohřevem parou.způsobem...

Způsob odstraňování kyselých komponent ze spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250205

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mohn Ulrich, Bechthold Horst

MPK: B01D 53/34

Značky: komponent, kyselých, způsob, spalin, odstraňování

Text:

...se potommohou použít male rozsrtříkovacĺ sušičky a oldluvčovače. Pro rozstřiIkova-cí sušení pracího roztoku postačí množství spalín v rozmezí 2 až 15 0/0, vztaženo na celkové množství spalín. Pokud -se .způsob podle vynálezu použije pro nove elektrárny, zmenší se tím rovněž .předehřívač vzduchu a elektrofíltr za přede-hřívačem vzduchu.Když se proud spalín, pŤĺVáWĺěiľlÝ do rozstříkovací sušárny, předem zbavuje prachu V malém předodlučovači...

Způsob odstraňování kyselých komponent ze spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250204

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bechthold Horst

MPK: B01D 53/34

Značky: odstraňování, spalin, způsob, kyselých, komponent

Text:

...roztoku uhličitan amonný, který je -sch-open při náhlém výskytu přebytku oxidů síry tyto oxidy vázat za uvolnění oxidu Lihličitého. Tí-m se dosáhne pufračního účinku, který postačí pr-o určitý časový úsek k tomu, aby i bez zásahu» regulace se udržel stupeň odsiř-ovální spalín při ko-lisáni zatížení kotelniho zařízení nezměněný.Zvýšení obsahu uhličitanu amonného bylo ale zakázáno s -ohledem na známou skutečnost, že uhličitan amonný se již asi...

Způsob výroby granulovaného aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250203

Dátum: 15.04.1987

Autor: Murty Hari

MPK: C01B 31/08

Značky: výroby, granulovaného, způsob, uhlí, aktivního

Text:

...zbarvexná,ví-skózvní, látka, která se získa jako zbytek po clestilaci organických materiálů, a zvláště dehtü.Prášek znamená p-ráškové aktivní uhlí s velikosti čáistilc udannou v mesh menší než asi 40 tzn. 10,42 mm) a výhodné menší než asi 6 U (tzn. 0,25 mm). Větší číslo mesh znamená menší rozměr částečelk.Položivičné uhlí je uhlí středního stupně, které se řadí .nad lignit a hněldá uhlí,ale pod. živičné u.hlí. V těžeaném stavu má toto...

Způsob řízení pracovního chodu brázdicího nástroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250202

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zitz Alfred, Droescher Bernhardt

MPK: E21C 35/08

Značky: chodu, zařízení, způsob, způsobu, tohoto, pracovního, brázdicího, provádění, nástroje, řízení

Text:

...schématlckého naznačeného měření na o-br. 7 vysílá vysí-lací anténa 15 opět impulrs, který může být přijímán přijímacími anténvami 22 a 17. Přijímací anténa 22 může být spojena s vlastním přijímačem, který zde není vyznačen, łkterý zde není vyzna-čen, nebo může být nvapojena na přijímač 18, který je spojen s anténou 17. Vzájemn-ou vzdálenost přijímacích antén 17 a 22, jakož i pro-storov-ou polohu těchto přijíma-cích antén- 17 a 22 vzhledem k...

Způsob provozování teplého dílu výrobny etylenu a propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250198

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Petr, Bartoň Jan, Oháňka Vlastimil, Nájemník Jiří

MPK: C07C 11/02

Značky: provozování, způsob, etylénu, výrobny, propylenu, teplého, dílů

Text:

...Pyrolýzní plyn v proudu L se směšuje v nastříkovečích g s cirkulačním olejem vproudu 1, směs pyrolýzního plynu a církulačního oleje 1 se vede do paty olejové práčky §ÄZ pety olejové prečky se ohřátý církuleční olej vede proudem Q k olejovym vsřákům 1, v nichž se vyrábí procesní ~ pára §.Ochlezený cirkulační olej odchází z olejových vařáků 1 zpět do zsstřikovsčd g, část cirkulačního oleje může být vedene přímo zpět do boku olejové prsčky...

Způsob kontinuálního čištění surovin pro výrobu alifatických éterů od bázických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250195

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prokop Zdeněk, Setínek Karel, Jeřábek Karel, Tesařík Jaroslav, Dostál Antonín

MPK: G01N 27/26, C07C 43/00

Značky: způsob, látek, bazických, výrobu, čištění, alifatických, kontinuálního, eterů, surovin

Text:

...JeJíoh složek.Krátka dobe kontaktu stačí k chemisorpci znećiětěnin ale katalytická reakce probíhá Jen do velmi nízkeho stupně. Protože chemisorpce Je Jen velmi málo tepelne zabarvena(vybavuje se nebo absorbuJe se Jen malé množství tepla) a probíhá velkou rychlostí při normální teplotě, mení třeba adsorpční reaktor isolovet, ohřívat ani chledit.Pokud Je adnorpční reaktor unístěn tak, že je vyetoven teplotě počasí, Je třeba Jen zajistit, aby v...

Způsob likvidace odpadních organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250194

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vacek Jan

MPK: C01B 17/69

Značky: likvidace, odpadních, způsob, látek, organických

Text:

...toxikologicląých, výbuiinäřsldch nebo ,jiných nevhoddch vlastností přítonneho odpadu. úplnou deetrukci oýganickőho odpadu a na elenene tdrní uhlík lae docílit jeho zahřćtín nad 200 °c ve specidlnín seŕísení.Orgenicld odpad v zředłnć kyselině sírová, částečně Ěnebo úplně rozložení až na elenentdrní uhlík. se pohodlnš likviduje neutralizací nletýn vápence nebo kysličníksn nebo lwdroxiden vdpenatýn.Vznikli síran vápenatý, snsčiltěný...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250189

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, způsob, výroby, dihydrátu, bezvodého, hydrogenfosforečnanu

Text:

...výrobním poetupům výrazně ekonomicky výhodnějlí.Výroba může být kontinuální, diskontinuálni nebo kombinace obou těchto postupů.Postupuje se například tak, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se částečně zneutrnlizudo amoniakem a to nejlépe tak, aby vznikl hydrogenfosforečnan amonný o koncentraci 1 hmotnosti až nasyceného roztoku při dané teplotě.Ten se sráží roztokom vznikajícím päi regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250188

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, dihydrátu, způsob, vápenatého, výroby, bezvodého

Text:

...tak, že roztok kyseliny trihydrogenfostorečnd se částečně zneutrslizuje amoniokem a to nejlépe tak, aby vznikl łwdrogenfosrorečnan amonm o koncentraci 1 i hmotnosti až nasyceného roztoku pri dané teplotě.Ten se sráží roztokem vodorozpustnć vápenató soli o koncentrsci l 5 hmotnosti až nesyceného roztoku pľ-i ekvimolárním neho nadstechiometrickém poměru pi teplot 20 c al teplot varu roztoku na hydrogenfqsforečnan vápenltý a to jednorázovi...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250187

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, chloridů, způsob, dihydrátu, amonného, výroby, bezvodého, vápenatého, směsi

Text:

...sažízení je pro výrobu všech produktů epolečnä. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud snád výrobní postupdl výrsanl ekonomicky výhodnljlín.Výroba může byt kontinuální, diskontinuální, nebo kombinace obou těchto postupu. Postupuje se například tok, že roztok .hodiny triłvdrogontostoročnć o koncernu-oci I až 90 5 hmotnosti a odpadní roztok, vznikojíci při regeneraci sodárenských louhů vépenným mldksm, obsahkJící převňžnü...

Způsob stavby monolitických železobetonových stěn a příček

Načítavanie...

Číslo patentu: 250182

Dátum: 15.04.1987

Autori: Havlas Miroslav, Beneš Teodor

MPK: E04G 11/06, E04B 2/84

Značky: příček, způsob, monolitických, stěn, stavby, železobetonových

Text:

...podstata epoćívá v tom. že bedníoí štíty tvoiücí bednění stěny nebo p-F-íčky se ukotví mezi. stropní konstrukce tak, že vyplňují na výšku celý prostor, u železobetonových konstrukcí se mezi ltíty bednění uloží výztuž a bednění se uzaväe.Otvorene ve epodní části bednční ee dovnitř vtlačí pomocí čerpadla betonová eměs. Tato smše se během vtlečovňní tlekem směsi zhutňuje. Po doenžení požadované pevnosti se konstrukce odbední.Výhodou způsobu...

Způsob výroby mlecích koulí příčným válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250176

Dátum: 15.04.1987

Autor: Holub Jiří

MPK: B21H 1/14

Značky: koulí, výroby, příčným, valcovaním, mlecích, způsob

Text:

...z tyčí podle vynálezu nedělá dutiny v koulíchgkterá musejí být vyäazerąy, ani trhliny v koulích a tak koule mají dlouhou životnost. Ztñízení podle vynálezu má mnohokrát menší spotřebu elektrické energie a taká úsporu 50 i hmotnostních legovaně ocele na výrobu nástrojů.Príklad provedení nástrojů a způsobu válcování koulí s otev-ř-enou kalibrací podle vynálezu je zobrazen na výkresech, kde na obr. l je pohled zepředu na jeden nástroj, na...

Způsob výroby svítiplynu a topných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250175

Dátum: 15.04.1987

Autori: Raitr Václav, Jíra Miroslav, Kubička Rudolf

MPK: C10B 49/02

Značky: výroby, plynů, způsob, topných, svítiplynu

Text:

...gsušení do provozu nezbytné. Jako sušiče je vhodné nově instalovat tlakové nádoby naplněné alumogelem,silikagelem nebo zeolíty. Aplikovetelně je i sušení pomocí trietylenglykelu.Dale je nutné pro zvýšení spalného tepla generátor-oválne plynu a úpravu jeho apalonvacích vllltnutí vybírat pro přípravu vítiplynu nebo topného plynu z odpadních plynů chemické a rafinéraké výroby takové plyny, která po doplnění zemním plynem vytvoř-í plyn splňující...

Způsob výroby polotovarů pro korozivzdorné pružinové elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250173

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holler Milan, Machek Václav, Veselý Jaroslav, Malý Ladislav

MPK: C21D 9/02

Značky: výroby, způsob, polotovarů, elementy, korozivzdorné, pružinové

Text:

...7,0 niklu, stopy až 1,0 hliníku, 0,5 až 1,0 i titanu, stopy až 0,045 5 fosforu a stopy až 0,035 aíry, rozpouštěcím žíháním a vytvrzením podle vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že po vyválcování polotovnru za tepla na tlouätku 3 až 4 mm nebo na průměr 5,5 až 12 mm, se tento podrobí .rozpouätěcímu žíhání při teplotě 960 až 1 000 °G po dobu 45 až 90 min, potom se ochladí na vzduchu, načež se plasticky deformuje za studena na konečný...

Způsob výroby trnu pro kuličkový psací hrot a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250169

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaněk Vladimír, Bartušek Tomáš, Kopačka Pavel, Veselý Alois, Kartos Jiří, Bartoš Ervín

MPK: B43K 1/00

Značky: provádění, způsobu, způsob, kuličkový, výroby, nástroj, psací, tohoto

Text:

...vynálezu při výrobě vnitřních tvarových trnú vstřikovacích forum určených pro výrobu kuličkových psscích hrotů popisovačů je zajiitěno, že na těchto formách vyrobená kuličkové hroty vykszují velmi dobré, definovstelné a reprodukovatelné psací vlastnosti a popisovače, která jsou těmito hroty ossssny se vyznačují zvýšenou uäitnou hodnotou s sníženýni nároky ne provedení zbývajících součástí jejích pescích systémů.Na pť-ipojených výkresoch je...

Způsob zpracování syntéz v nepravých barvách z dílčích černobílých snímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250162

Dátum: 15.04.1987

Autor: Faiman Zbyšek

MPK: G02B 27/18, G03C 5/02, G02B 27/10...

Značky: zpracování, způsob, dílčích, černobílých, syntéz, barvách, snímku, nepravých

Text:

...epektrálních kanálech u prvá spracovávaná scény souboru.Oproti dosavadnímu spůsobu tvorby syntós má uvedený spůsob řadu výhod. Je mošno při kopírování pozitivních kopií připustit mnohem včtlí odcłąvlky expozice, což velmi podstetnä snižuje zmetkovitost při současnám snídaní technologických nároku, sníží se spotřeba materiálu, visí se využití technologických zařízení a vypovídací schopnost. syntóz, sníží se cene.Odchylky expozice, tedy odchylky...

Způsob výroby abrazivních nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250151

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kosov Boris, Georgijev Georgi, Bučkov Dimiter, Avramov Dimiter

MPK: C23C 18/32

Značky: způsob, nástrojů, výroby, abrazivních

Text:

...proníchává míchačkou lg, ovládanou kyvným relé |I.Při výrobl abrszivního nástroje plochá podložka, kterého se používá ve strojích ne zpracování tsbúku s cigeret, se jako materiálu pro polotover používá nízkeuhlíkové konstrukćní oceli. Po nechsnickón oprecování se polotover podrobí fotochemickému oprecovúní,aby se tak dosáhlo ne pracovním povrchu rovnomärného rozložení akvrn vhodného tvaru, 3 250151 nepokrytých fotolkem, na kterých ae potom...

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi směsi esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250142

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nikl Stanislav, Hell Jiří

MPK: C11D 1/12

Značky: způsob, kapalných, sulfojantarové, esterů, přípravy, bázi, kyseliny, tenzidů, směsi

Text:

...Viskozita maleátů na bázi směsi uvedených alkoholü dosahovala až 950 mPa.s. výsledný produkt měl viskozitu 15 mPa .s a bod zákalu -3 °C. Produkt na bázi samotných alko-holů měl viskozitu 100 mPa.s, nia bázi oleylethanolamidií měl viskozitu 190 mPa..s. Pokud byla směs esteriiikována maleinanhydridem v ekvimolárním poměru, rezultoval produkt s visklozitou 400 mPa . s, který se za běžné teplo-ty rozděloval.20 díly hmot. monoethanolamidu...

Způsob zamezení vniku strusky ponorným hrdlem do komory vakuovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250134

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanton Václav, Veltruský František

MPK: B22D 27/15, B22D 1/00

Značky: zamezení, zařízení, hrdlem, komory, vakuovacího, vniku, strusky, způsob, ponorným

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že po najetí ústí ponorného hrdla k hladině strusky se přes vnitřní prostor ponorného hrdla začne působit přetlakem tlakového plynu, například argonu, dusíku aj., o hodnotě 0,11,0 MPa a tímto přetlakem se průběžně regulované působí až do úplného ponoření ústí ponorného hrdla pod hladinu tekutého kovu.Výhodou predmetného způsobu je zejména úplné zamezení vniku strusky do vakuovací komory, dále...

Solární kolektor z plastických hmot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250133

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorná Milada, Polák Jiří, Pokorný Antonín

MPK: F24J 2/24

Značky: plastických, způsob, solární, výroby, kolektor

Text:

...rámu, přičemž jak spodní polovina, tak i horní polovina jsou zrcadlově opatřeny vybránim úměrném průměru Černé hadice z umělé hmoty k vedení kapalného nosného média.Způsob výroby solárního kolektoru, podle vynálezu, se vyznačuje tím, že nejdříve se nalepí na dno izolovaného černého spodního dílu dvoudílného krytu spodní polovina nosného dvojitého křížového rámu a s vybráníní, na vnitřní straně průhledného horního dílu dvoudílného...

Způsob výroby vločkového grafitu z emisí metalurgických provozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250131

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kříž Václav, Vidlář Jiří, Veselý Jiří

MPK: C01B 31/04

Značky: výroby, emisí, metalurgických, způsob, vločkového, provozu, grafitu

Text:

...flotací o-dděleného koncentrátu a oxid železitý k samostatnému zpracování a technologickú voda z promývání vylouženého, flotací odděleného koncentrátu a voda kondenzační z regenerace se zavádí do stupně prípravy k loužení.Tepelný rozklad chloridu železnatého a železitého v oxidačním prostředí probíhá za vzniku kysličníku železitého a plynného chlorovodíku, který je absorbován do vody za vzniku kyseliny solné.Výhodou způsobu výroby vločkového...

Způsob výroby 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250121

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vokál Josef, Franz Milan, Práchenský Jiří

MPK: C07C 121/75

Značky: způsob, výroby, 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu

Text:

...popsanou v A 0 číslo 242 141 Produktem tohoto procesu je po totalním odpavření methan-olu sodná sůlZpůsob výroby 3,5-dibrom-tł-lrydroxybenzonitrilu spočíva podle vynaľezu v tom, že sodiná sůl áł-hydroxybenzonitriliu se rozpustí ve vodě při teplotách do 20 °C, s výhodou do 5 °C, načež se ve stejném teplotami rozmezí bromuje ve dvou fázích, - v prvni fázi Inolekulárním bromem, ve druhé fázi bromem uvolněným z bromidových komponent pomocí...

Způsob prokysávání a solení tvrdých přírodních sýrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250105

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lyer Pavel, Sekyrka Jan, Hejdánek Václav

MPK: A23C 19/064

Značky: prokysávání, solení, způsobu, přírodních, tvrdých, sýrů, tohoto, provádění, zařízení, způsob

Text:

...jsou z teplé solné lázně vyjmuty a přesunílty do chlad né solné lázně, kde se prosolují po dobu 2až 5 dnů při teplotách kolem 10 °C. Po vysolení jsou sýry opět naplvavovány na me 4chemický vyiíášecí dopravuík a transportovány k balení. veškerá níanipulace se sýry v solných lázníclí je prováděna hydraulicky, tj. prouděním solného roztoku, v němž sýry plavou.Hlavní výhody tohoto řešení spočívají v tom, že umožňuje dokonalé pr-okysání...

Způsob přípravy polymerů s reaktivnÍmi anhydridovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 239500

Dátum: 15.04.1987

Autori: Micka Vladimír, Novotný Jaroslav

MPK: C08F 220/06, C08F 220/10, C08F 220/42...

Značky: reaktivními, polymerů, přípravy, skupinami, anhydridovými, způsob

Text:

...nelze dosáhnout, vychlzíme-li s kopolynrů mommerních kyselín. protołs výskyt ksrbozylovýoh skupin v řotlscíoh Jo náhodu, čím so sniiujs provdlpodobnost tvorby cyklických enłwdridů. Pro vlastní tvorbu snhydridů Jsou zvlütä vhodná kopolyury s korboxylovými skupinami v H forlł.S výhodou je možná použít kopolymarů kyseliny akrylově nebo msthakrylová připravoných bydrolýzou. Taková kopolymery vytvářejí oyklickć anhydridy prokazatolné...

Způsob přípravy 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydrobenzo-h-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250092

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podstata Jiří, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 221/12

Značky: 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydrobenzo-h-chinolinu, způsob, přípravy

Text:

...způsobu syntézy podle toh-Dtovynálezu oproti postupům známým, spočíva V tom, že je velmi jednoduchý a dosahuje se .při .něm vyšších výtěžlků produktu. Publikovamé postupy, které dosahují srovnatelných výtěžků, jsou velmi komplikovaná extrakcenri nebo izolacemi meziproduktů,nebo jsou .neúměirně zdlouhavé.Při postu-pu podle tohoto vynálezu se získá jako produkt hyd-rochloriud B-hydroxy-1,2,Sgirtetrahy-dnobenz-ohjchinolinu, který má upřímé...

Způsob přípravy chlorovaných derivátů nitrodifenyléterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239491

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fiedler Alfréd, Podešva Milan, Iuriš Štefan

MPK: C07C 131/105, C07C 135/00

Značky: přípravy, derivátů, chlorovaných, nitrodifenyléterů, způsob

Text:

...a 1 a 2 ü výše chlorovaných renolů, přičemž můie obsahovat do 2 S hmot. níže vroucích látek, pl-ičemi se získa eměs chlorovených derivátů nitrodifewleteru, ktere je za normální teploty pevná a. její tavenine snadno kryetaluje ą nebo je snadno grenulevatelna.Výše uvedenon eměs chlorovarxých fenolů lae pripravu. obvyklým epůeol-om e výhodou přímo v reakłmí nádobě, v níž bude provedena její reakce s aroaatickou nitroldtkou rovnlłlze k výše...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239490

Dátum: 15.04.1987

Autori: Palík František, Postava Miroslav, Novotný Bohumil, Ružieka Jan

MPK: C01G 49/10

Značky: činidla, výroby, způsob, koagulačního

Text:

...nich zechytává, jak vyplýva z následující rovnicepodle které můžeme oxid-disíren-dizelezitý psát jako stechiometrickou eměs oxidu e síranu železitého.Podstatné výhodnájäím ee jeví způsob vyroby koagulsčního činidla na bázi trojmocného železa podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se síren železnetý zoxiduje kelcinecí při teplotě 200 až 500 °C e produkt kelcinace se rozpustí v kyselině sírová o koncentreci 10 až 60 a přebytečně ionty...

Způsob dobývání strmých uhelných sloji bez přítomnosti lidí v porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239488

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trniný Jaromír, Chlebiš Petr, Eermák Tomáš, Plaeek Milan, Vörös František

MPK: E21C 41/04

Značky: porubu, dobývání, přítomnosti, lidí, strmých, způsob, sloji, uhelných

Text:

...rozvolnání uhelné sloje lnjekteäními nebo llrokoprorilovými vrty. Obr. 4 znázorňuje způsob vypoustění v pruzích, obr. 5 vypouštění pleniním tříd. Na obr. 6 je schéma postupu závsloveho materiálu ve funkci pohyblivé základ w vs vyuhlendm porubu.Příkled konkrétního provedení vynélezu Ve stnse uhelne eloji se vyrazí chodby L, pokud mozno přímo pro umožnäní odtäžení uhlípomocí hřeblovýoh doprsvníků. Profil chodeb K-OB. V místech. kde dochází...

Způsob pasivace povrchu výrobků z taveného křemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 239487

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesaoová Anna, Tesao Petr, Sova Jioí, Fridrich Miloš, Špaeek Jindoich

MPK: C30B 29/20, C30B 35/00

Značky: křemene, výrobků, pasivace, povrchu, způsob, taveného

Text:

...vysoce čistého hydroxidu nebo oxidu hlinitého, jeho podstata spočívú v tom, de hladký povrch výrobku z taveného křemeno se nojprve vystaví působení směsi kyseliny tluorovodíkovd 20 až 405 M a kyseliny dusičná 30 až 60 ní v poměru 3 I až 1 3 objemových dílů při toplotd 40 aš B 0 °c po dobu 5 až 120 min, načeš se amočí ve vodném roztoku, obsahujíoím 0,1 a 1 gramiont iontů hlinitých na 100 g vody při pokojová teplot a na to ae vystaví...

Způsob měření součinitele smykového tření pevných a plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250086

Dátum: 15.04.1987

Autor: Novák Luboš

MPK: G01N 19/02

Značky: způsob, součinitele, tření, provádění, zařízení, způsobu, pevných, plastických, smykového, měření, tohoto

Text:

...je také to, že měření je realizováno přímou metodou. Dále lze měřit plastické látky různých vlastností, tedy i složité partikulární systémy. Lze rněřit také za různých rychlosti protahované kluzné podložky.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provádění a provedení podle přiložených výkresů, kde obr. 1 znázo-rňuje schematicky zapojení hlavních částí a obr. 2 a 3 znázorňují schéma konkrétního provedení zařízení...

Způsob výroby / ± /-2-/4-isobutylfenyl/propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239481

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrdý Eenik, Hradec Hynek, Filip Jioí, Roubal Petr, Lhoták Zdenik, Eerný Jan, Drahooovský Zdenik, Císao Pavel, Pavlíeek Viktor, Kocour Jaroslav, Blecha Zbynik

MPK: C07C 121/66, C07C 57/30

Značky: způsob, výroby, 2-/4-isobutylfenyl/propionitrilu

Text:

...získat čistou sloučeninu vzorce I. Katalyzátor fázovóho přenosu se po ukončená lcyanaci extrahuje z organické fáze pomocí vody. Spojené vodná extrakty se bez úpravy nebo po bshuňtění doplní potĺebným mnoästvím katalyzátoru fázověho přenosu a kyanidu alkalického kovu a použijí při opakované kyenační reakci. Tímto postupom se regeneruje 70 až 80 í katalyzátoru fázováho přenosu.Výhodou způsobu podle vyndlezu je jednoduchá provedení...

Způsob elektroanalytického stanovení elektrochemicky aktivních látek v roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250076

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tenygl Jiří

MPK: G01N 27/48

Značky: elektroanalytického, roztocích, způsob, stanovení, elektrochemický, látek, aktivních

Text:

...anodickým pikem proudu. současně dojde k rozpuštění kavdmia a k regeneraci povrchu pulsujíci kapky. Ke stejně regeneraci dojde i v případě, že se potenciál pulsující kapky změní skokem z hodnoty -1,3 V na -0,1 V SKE. Tento jev umožňuje, že s pulsující kapkou lze měřit několik hodin, V příznlvém přípa-dě i několik dní, aniž by došlo k pasivaci jejího povrchu. Tvorba anodickěho rozpouštěcího píku při použití rtuťové kapkové elektrody...

Způsob přípravy živných substrátů pro pěstování houby hlívy ústřičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 239476

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fámira Jioí, Mayer Václav, Kadlec Václav, Kittler Jioí

MPK: A01G 1/04

Značky: přípravy, způsob, substrátů, živných, houby, ústřičné, pěstování, hlívy

Text:

...eurovizw, kterd ee dosud pri intsnzivní výrobě plodnio neosvedčily. Další výhodou metody je modnost vlhćení eurovin a fermentace v jednom prostoru bez jakýchkoliv nenipuleci.Při provádění vynálczu je výhodne suroviny předem cheniclv narusit. upravene materiály se bud v kontejnerech uklddajt do hermeticky utesnoných van, kade ee zvlhčují horkou vodou a potom termentuji 1 až 4 dny při teplote 40 až 60 °C /optimun 47 el 50 °CI za neprístupu...

Způsob fermentační přípravy antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 239474

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ahmpl Petr, Krejeí Václav, Frundl Lubomír, Gazdoš Miroslav, Štrbík Pavel, Schejbal Miroslav, Frundl Zdenik, Theiner Robert, Skoenek Jan

MPK: C12N 1/00

Značky: fermentační, přípravy, způsob, antibiotik

Text:

...médiu se 3 hmot. psofokarpová mouky činí produkce penicilinu 19 100 j./ml média.Kmenam Penioillium chrysogenum COM F-679 se zaočkuje 500 m 1 varná banka, která obsahuje 60 m 1 inokulačního média o tomto složení glukőaa 30 g, laktőza 10 g, kukuŕičný extrakt 22,5 g, eíran amonný 2 5, 0 a 003 5 g, diłwdrogenfostoračnan draslený 0,5 s, voda ad 1 000 m 1 pH média 5,2. Kultivace probíhú při teplote 25 °G na rotační třepačce po dobu 48 hodin...

Způsob nárazového barvení vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239473

Dátum: 15.04.1987

Autor: Heománek Jioí

MPK: D06P 3/14, D06P 5/00

Značky: barvení, způsob, nárazového

Text:

...minut.Wchle ohntí hervící lázně k teplote veru lee Označit deko tepelný náraz na barva ne vlákno. Dellí prľívod teplo je Ihwtečłrý, neboĺ k fixecí bez-vivo ve vlákně ae využije tepelne energie nehromeděne v um e ve vlákenmem meterielu behem využívání na połedovenou teplotu bervení. Dellí pcrednoetí- tohoto epnaobu je to, le vlnenl vlllme ee obaryí lettuedi, takže nedochní k jejích nemieni, e to ee prejaví leplími orgenoleptielzými vlastnostmi....

Způsob výroby spektrálně čistého chlorofylu afinitní sorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250071

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frydrychová Anna, Pančoška Petr, Čoupek Jiří

MPK: C09B 61/00

Značky: sorpci, chlorofylu, spektrálně, čistého, afinitní, způsob, výroby

Text:

...je jejich vysoká chemická a mechanická stálost, ktera umožňuje jejich aplikaci v opakovaných cyklech metodou vsádkovou nebo elucí na koloně. Neméně je významná i skutečnost, že adsorbovaný chlorofyl je po vysoušení sorbentu mnohonásobne stálejší vůči působení světla, může se v této formě skladovat a transportovat bez zvláštních opatření. Další příprava roztoku chlorofylu může být reallzována přímo desorpcí a nevyžaduje mezistupeň odpaření...

Způsob odstranění choriogonádotropního hormonu z roztoků lidských krevních derivátů izolovaných z retroplacentárního nebo abortního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 239472

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štefek Stanislav, Ottis Jioí, Petrůj Jaroslav, Šulc Zdenik, Šula Karel

MPK: A61K 37/04, C07G 15/00, A61K 39/395...

Značky: abortního, způsob, krevních, izolovaných, hormonu, séra, lidských, retroplacentárního, roztoku, derivátů, choriogonádotropního, odstranění

Text:

...elbuminu, případně dalších roztoku krevníoh derivátů, získaných z retroplacentćrních nebo abortních výchozích materiálů, jednoduchým technologicky nenáročným způsobem. ztráty vzniklé při navrhovaném způsobu jsou nízké a jejich úroveň je závislá na promyti sorbdního materiálu, případně na vhodném zařazení postupd do procesu frakcionace. Postup neovlívñuje negatívne z zadného známého hlediska kvalitu konečného produktu. Zařazením...

Způsob kontroly chodu provozované rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 250070

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ceryk Milan

MPK: F27D 21/04

Značky: rotační, provozované, způsob, kontroly, chodu

Text:

...neuhlídá malé změny, vedoucí nakonec k velkému zkřivení pece a ke zvýšení příkonu energle.Způsob kontroly chodu provozovane rotační pece podle vynálezu je dále osvětlen na příkladu konkrétního provedení. Rotační pec je uložena na třech podporach. Při dočasném nebo trvalém zkřivení jejich ro 4tující osy účinkem nerovnoměrných teplot začnou na každém základě mezi pecí a uložením působlt síly, jejichž výslednice má složku časově relativně...