Patenty so značkou «způsob»

Strana 192

Způsob výroby cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250279

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rozinek Radek, Pašek Josef, Grapl Jiří, Marek Jaroslav

MPK: C07C 87/36

Značky: cyklohexylaminu, výroby, způsob

Text:

...a do 10 0/0 dicyklohexylaminu. Po první vsädkové rektífikaci zbývá destilační zbytek, z něhož se rektifikací vyrábí dicyklohexyhamin. Anilinová frakce,získaná v první vsádkové rektitikaci se po nashromáždění zpracuje druho-u vsádkuovou rektitikací, při níž se první frakce vrací do první vsádkové rektifikace, druhou frakcí je koncentrát cyklohexanolu s obsahem nejméně 50 0/0, který je odpadem, třetí frakce je asi 900/0 anilin, který se vrací do...

Způsob výroby tetra(2-propoxy)titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239754

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smejkal Miroslav, Toman Ludik, Šalak Addej

MPK: C07F 7/28

Značky: výroby, tetra(2-propoxy)titanu, způsob

Text:

...například argonu nebo dusíku.Výhodným rozpouštědlem pro uvedenou reakci jsou alifatické uhlovodíky nebo jejích směs např. technický benzín. Vzhledem ke snadné hydrolýze chlortitaničitých sloučenin je nutné chránit reakční směs před stykem s vlhkosti.Uvedený způsob využívá skutečnosti, že bez přítomnosti akceptoru chlorovodíku lze obvykle substituovat v chloridu titaničitém dva atomy chloru 2-propoxyskupinou. Proto je žádoucí, aby v době...

Způsob výroby kyseliny glukonové a jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250277

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Miroslav, Hollerová Ida, Bárta Miroslav, Šeflová Marcela, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Jarý Jiří, Potáčová Miloslava, Marek Miroslav

MPK: C07C 59/105

Značky: způsob, solí, jejich, kyseliny, glukonové, výroby

Text:

...a celkovým množstvím dusíkatého zdroje byl řízeu proces tak, aby byl optimální pro dva základní typy prípravy kyseliny glukonovea pro jednorázovou fermentaci glukózových rrolztioilšů, kdy je zapotřebí oo snejnienší množství buněčné hmoty s nejvyšší možnou specifickou aktivitou glukózaoxidázy z důvodu maximální výtěžnosii kyseliny glukonovéb pro fermentaci s opakovanym použitím odseparované huněčné hmoty, kdy pro racionální postup je zapotřebí...

Způsob regenerace matečných louhů z výroby polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vébr Jan, Schätz Miroslav, Eermák Jioí, Korcová Ivana, Sklenieka Václav, Kiefman Josef

MPK: C07C 43/257

Značky: matečných, výroby, regenerace, způsob, polyfenylenoxidu, louhů

Text:

...prakticw odstranit sahŕívlnía táto nosi a pararoraaldenyden, vodný roztoku ronaldohydu nebo s látkami uvolnujícini tornaldehyd za přitónnosti katalyzatorů zajiätujícícn kondenzaci fenolu s rornaldełuydel převážně do o-polołv.Lineàrni kondenzňty těchto renolickycn .Lĺtek s volnou o-polohou s formaldehyden,tvorí nlavní složku zbytku po chemické rafinaci zwlenolu. Krone toho, v súvislosti na režimu detilace je ve zbytku prítonen i awlenol....

Způsob enzymové výroby glukózafruktózového sirupu ze sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250262

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vojtíšek Vladimír, Kovařík Antonín, Smolík Jiří, Krumphanzl Vadimír Člen Korespondent Čsav, Fassatiová Libuše, Hasal Pavel, Štengl Radim

MPK: C12P 19/24

Značky: enzymové, sirupu, sacharózy, glukózafruktózového, způsob, výroby

Text:

...uPĽBVEHE koncentrovanou kyselinou octovou na 4,5. Dále bylo při enzymové hydrolýze postupováno způsobem uvedeným v příkladu 2 včetně popsaného zarízení, pouze s tím rozdiiem, že reakční teplota byia 68 °C. Reakční doba pro jeden cyklus byla 3 hodiny. V prvem cyklu hydrolýzy bylo dosaženo Qi ľ 0/0.Za uvedených reakčnich podmínek a uvedeným způsobem byla tatáž násada biokatalyzátoru použita celkem třicetkrát s průměrně dosaženým...

Způsob výroby kyseliny fumarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250260

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradil Jiří, Klimšová Eva

MPK: C07C 51/353, C07C 57/15

Značky: kyseliny, fumarové, způsob, výroby

Text:

...násady jsou tedy tvořeny maleinanhydridem, matečnými louhy a promývzicími vodami z předchozí operace, doplnění o úbytek kyseliny chlorovodíkové, Při opakovaném použití inatečnych louhů spolu s promývacími vodami se se dosáhne 90 až 95 0/0 hmot. výtěžnosti, přičemž recykláž není ničím omezena a nemá vliv na kvalitu produktu.Způsob výroby kyseliny fumarové podle vynálezu zvyšuje výtěžnost reakce, snižuje euergetickou náročnost, pracnost...

Způsob přípravy cytosinu a jeho derivátů značených uhlíkem .sup.14.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 239730

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrneioík Josef, Pomykal Bohuš

MPK: C07D 239/47, G21G 5/00

Značky: cytosinu, značených, sup.14.n.c, přípravy, způsob, derivátů, uhlíkem

Text:

...chromatografií nebo metodou HPLG. Radiochemická čistota je vyšší než 98 5,což je důležité pro další aplikace.Využití postupu podle vynálezu umožnuje pripraviť. ĽZ-HCJ cytosin, Zpłñ-Mťlícytosin. U-Mcjcytosin, 11140 j-methyl-cytosin a další deriváty o vysokých molových aktivitách(nad 1,85 GBq na miliatom HC) s vysokým chemickým e radiochemickým výtěžkem.Radiochemická čistota zíakartého cytosinu i jeho derivátů značených redioisotopem HC je...

Způsob výroby tyčí a trubek z hliníkového bronzu s jemnozrnnou rovnoměrnou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250256

Dátum: 15.04.1987

Autor: Klofáč Josef

MPK: B22D 11/22, B22D 21/04

Značky: hliníkového, způsob, výroby, trubek, bronzu, jemnozrnnou, tyčí, strukturou, rovnoměrnou

Text:

...Odlítek se kalí tím,že délka krystalízátoru a následné sekundarní chlazení, napr. vodou nebo vzduchem,je voleno tak, aby bylo dosaženo ochlazovací rychlosti od 10 do 45 °C . 3-1. Změnou ochlazovací rychlosti lze regulovat fázové složení litiny i její mechanické vlastnosti,pokud by měla být použlta v zakalenéní nebo částečně zakaleném stavu. Toto řešení přlspíva k intenzívnějšímu odvoclu tepla na mezifázovém rozhraní a tím i k tvorbě...

Způsob přípravy 4, 4´-diamino-1, 1´ dianthrimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239725

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bílek Jioí, Eerný Jioí, Kepka Jioí

MPK: C07C 97/26, C09B 1/50

Značky: přípravy, dianthrimidu, 4´-diamino-1, způsob

Text:

...a dalších oligosacharídů lze též připravit kyselou nebo enzymatickou hydrolýsou škrobu nebo látek škrcb obsahujících, Jako jsou například různé druhy mcuky, kde může být s výhodou použite mouka nevyhovující pro potravinářské nebo krmné účely.Kyselou nydrolysou izolovanáho škrobu nebo škrobu obsaženého v moucs vzniká směs monosacharidů, disacharidů a dalších oligosacharidů, obsahující převážně -glikosu, maltosu, 3 V 239725isomaltosu,...

Způsob termické likvidace plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250252

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C02F 11/18, C10K 1/04, C10L 1/32...

Značky: způsob, likvidace, kondenzátu, termické, plynového

Text:

...látek, např. 20 až 90 g dehtu v jednom litru plynového koudenzätu, spaluje v ohništi s přídavným palivom v poměru nejméně 4,5 M tepelné energie v přídavném pallvu na 1 kg plynového kondenzátu.Výhody způsobu podle vynálezu tkví V tom, že není třeba recirkulovat veliké množství tenolove vody, odpadne nutnost výstav~ by zařízení pro redukci tlaku přehř-áté tenolové vody a její separaci od neodpařené vody jako u patentu NSR č. 2 863 989 a čs. AO...

Způsob částečně protiproudé regenerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 239722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petržela Jan, Kopecký Ivan, Pokorný Oldoich, Plíva Jioí

MPK: C02F 1/42

Značky: protiproudé, způsob, regenerace, částečně

Text:

...ionexu, kdy upravovaná kspalins protékň nejprve shora dolů dolní vrstvou ionexu a pak shora dolů horní vrstvou ionexu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že regenerační činidlo se vede najprve zdola nahoru horní vrstvou ionexu a odpadem z horní vrstvy ionexu se regeneruje shora dolů dolní vrstva ionexu.Výhodou způsobu podle vynálezu je především skutečnost, že se slučují výhody protiproudć regenerace, tj. nízká spotřeba regenerantu a vysoká...

Způsob výroby N-acyl-L-prolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250250

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vágó Pál, Reiter József, Nyikos Ibolya

MPK: C07D 207/16

Značky: n-acyl-l-prolinových, způsob, derivátů, výroby

Text:

...se přidá trochu vody. Směs se naočkuje krystalky žádané 1-3-brom 250250- ZS -methylproplonyl -pyrrolidln- ZS -karboxylové kyseliny. Stáním se získa 11,1 gPostupuje se stejným způsobem jako V příkladu 1 až na to, že se misto dichlormethanu použije 80 ml LZ-dichlorethanu. Získá se 22,1 g (83,7 0/0 medovitého produktu, což je směs 1-3-brom-2 S-methy 1 proplonyl-pyrrolidin- 2 Skarboxylov.é kyseliny a 1-3-brom-(2 R-methy 1...

Způsob výroby tricyklických derivátů imidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250249

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szente André, Ramuz Henri, Fischli Albert, Krasso Anna

MPK: C07D 401/12

Značky: imidazolu, výroby, tricyklických, derivátů, způsob

Text:

...během 5 hodin k lézím žaludku. B hodin po prvním podání testované látky popřipadě samotného vehikula se zvířata usrnrtí. Spočitají se krysy, které zůstaly chráněny před výskytem makroskopicky patrných lézí sliznice žaludku. ako E 1330 se označuje ta dávka testované látky, při které zůstalo před výskytem takových lézí chráněno 50 0/0 zvířat.Ke stanovení účinku projevujícího se potlačením sekrece žaludeční kyseliny bylo použito dále...

Způsob výroby tricyklických derivátů imidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250248

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fischli Albert, Krasso Anna, Ramuz Henri, Szente André

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, výroby, derivátů, tricyklických, imidazolu

Text:

...8 samoů krys o tělesné hmotnosti 130 až 150 g. Před začátkem pokusu nedostávají zvířata po dobu 24 hodin žádnou potravu, avšak vodu dostavaji podle potřeby. Podávají se různé dávky testovaných látek suspendovány vždy 0,5 °/0 traganttl nebo samotné vehikulum kontrola dvakrát perorálně a sice 1 hodinu před a 2 hodiny po perorálním podání 20 mg/kg Indomethacinu.U kontrolních zvířat vede tato dávka Indomethacinu během 5 hodin k lézím žaludku. 6...

Způsob výroby nových derivátů 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250247

Dátum: 15.04.1987

Autori: Radüchel Bernd, Vorbrüggen Helmut, Skuballa Werner, Stürzebecher Claus-steffen, Schillinger Ekkehard

MPK: C07C 177/00

Značky: nových, způsob, výroby, 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-i2, derivátů

Text:

...reagovat s dihydropyranem v methylenchloridu nebo chloroformu za použití kýselého kondenzačního prostředku,jako například kyseliny p-toluensulíonové. Dihydropyran se použije V přebytku, výhodně ve čtyř až desetinásobnéní množství teoretické potřeby. Při 0 C - 30 °C je reakce normálně ukončená po 15-30 minutách.Oxidace l-hydroxyskupiny se provádí metodami odborníkům známými. ako oxldační prostředky mohou například sloužit Pyridiniumdichromat...

Způsob výroby vysokotekutého kopolymeru propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Zdenik, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Novák Jioí, Jarolímek Poemysl

MPK: C08F 8/50

Značky: kopolymerů, vysokotekutého, etylenem, výroby, způsob, propylenu

Text:

...vynúlesu je způsob výroby vyaokotekuteho kopolymeru propylenu s etylenem řízenou degradací iniciovanou organickým peroxidem za přítomnosti stabilizačního sytému obsahujícího fenolická entioxidaty nebo jejich kombinaci s estery kyseliny thiodipropionové nebo s estery kyseliny rosforité, při kterém se peroxiaicky odbourává terminálne blokový polymer propylenu obsahující alespoň I hmotnostní díl etylonu a alespoň 20 hmotnostních dilü...

Způsob výroby infúzního roztoku lidského sérového albuminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239715

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vágner Josef, Pauzer Václav, Wiesner Ivo

MPK: A61K 37/02

Značky: infúzního, lidského, způsob, výroby, sérového, albuminu, roztoku

Text:

...ktorý je možno vyhŕívat i chladit vodou. Chloroformovąý roztok kyseliny kaprylové je výhodné přidávat do kotle pod tlakom pomocí trysky zavedené pod hladinu a obrácené proti pevné překážce, takze ihned docházíK odstranění chloroformu rozpuětěnćho v roztoku čistého albuminu je vhodná průtoková kolona, ve které stěká roztok v tenké vrstvě proti proudu filtrovanáho vzduchu, např po skleněné nebo bavlněné tkanině.Roztok Cohnovy frakce IV V...

Způsob aromatizace čaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250245

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szente Lajos, Szejtli Magdolna, Szejtli Jószef

MPK: A23F 3/40

Značky: aromatizace, způsob, čaje

Text:

...jsou pro sáčkované formy čaje drceny na velikost 750 mikrometrů při specifické-m objemu 3 cm 3/g. K dělení přispívá oscilace plnicího stroje během chodu stroje.Způsobem podle vynálezu je možno arornatizovat čajové listy komplexem aromatické látky s cyklodextrinem tak, že se k aromatizaci užije v množství 2 až 10 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů čaje suspenze, obsahující10 až 35 hmotnostních dílů alespoň jednoho inklusního komplexu...

Způsob výroby amidu beta-hydroxypropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250244

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dahmen Kurt, Reinelt Peter, Brehm Helmut

MPK: C07C 103/167

Značky: beta-hydroxypropionové, výroby, kyseliny, způsob, amidů

Text:

...míchadlem se vneslo 500 g demíneralizované vody, 2 g hydroxidu sodného NaOH, 75 Ing dusičnanu hlinitého nonahydratu AlNO-j,j.9 l-i« 0,miligramů hydrochinonu, jakož i 70 g akrylonitrilu a pomoci plynného dusíku se zbaví rozpuštěného kyslíku. 25 g Raneovy mědi se promylo vodou zbavenou kyslíku a spolu se 6 g prášku oxidu měďnatêho se přidalo do reaktoru. Hodnota pH směsi činila 12,9. Směs byla zahřáta na 150 °C, přičemž se nastavil tlak asi 0.6...

Způsob biologického zapracování pískových filtrů používaných k odstraňování suspendovaných látek při úpravě pitné vody, pro odstraňování amonných iontů, dusitanů a manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239712

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šrámek Karel

MPK: C02F 1/00

Značky: biologického, pitné, odstraňování, látek, používaných, suspendovaných, amónnych, zapracování, úpravě, pískových, manganu, způsob, vody, iontů, filtru, dusitanů

Text:

...podle vyndlezu o 30 i proti ohloraoi před filtry. Při ton obsah volneho chloru v upravene vodä se vidí a ve vcdovodní síti je etabilnějěí. «Voda o vstupní koncentraci 30 1113.14 železa, 1,4 1113.1- manganu a 2,8 1115.1 amoniaku se předupravila aerací, koagtzlaoí a sedimentací. Nedostatok lqrelíku byl nahrazen ddvkováním chloru, avlak Jen v taková množství, kterć bylo nutne pro vyardžení rozpustných solí železa do nerozpustnd hydroxidové formu...

Způsob přípravy nových benzopyranových nebo benzofuranových derivátů 2,2-imino-bis-ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250242

Dátum: 15.04.1987

Autori: De Bruyn Marcel Frans Leopold, Van Lommen Guy Rosalia Eugéne, Schroven Marc Francis Josephine

MPK: C07D 407/12, C07D 311/04

Značky: přípravy, derivátů, benzofuranových, 2,2-imino-bis-ethanolu, nových, způsob, benzopyranových

Text:

...sloučenití a podobných. sloučenin.Sloučeniny obecného vzorce I a jejich farmaceutický vhodné adiční soli s kyselinami a jejích stereochemicky lsomerní formy mají silnou blokovací účinnost ,Ki-adrenergických receptorů a jako takových se jich může používat při ošetřovaní a při prevenci poruch koronárního vaskulárního systému.V důsledku jejich užitečné (í-adirenergické receptorové blokovací účinnosti, obzvláště se zřetelem na jejich selektivní...

Způsob stohování ohebných plochých výrobků, zvláště tiskovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250241

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hänsch Egon

MPK: B65H 31/06

Značky: způsob, tiskovin, plochých, výrobků, zařízení, stohování, ohebných, tohoto, zvláště, provádění, způsobu

Text:

...obvod nosného kotouče 37. Na vnějších koncích paprsků 38 jsou Volně otočně uložený přítlačné kladky 39. Nosný kotouč 37, paprsky 38 a přítlačné kladky 39 tvoří přítlačné ústrojí stohovacího zařízení 3. Na spodním konci Vloženého hřídele 36 je proti nosnému kotouči 37 připevněno řetězové kolo 49,po němž běží hnací řetěz 41, který je V zá 250241běru s řetězovým kolem 42, připevněným s druhým řetězovým kolem 44 na hřídeli 43.Druhé řetězové...

Způsob analýzy aktivního chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Farkaeová Marta, Beránek Antonín, Plzák Zbynik, Vítek Josef, Dolanský Jioí, Kavan Vít, Polák Václav, Srovnal Jioí

MPK: G01N 31/22

Značky: analýzy, chlóru, způsob, aktivního

Text:

...1,0 3,0 a 5,0, 0,2 roztoku barvive s 2 m 1 roztoku chlornanu váPšnatého, připravenáho zředěním zásobního roztoku tak, aby byla vytvořena sada dvaceti roztoku o koncentrscích 1.10 do 1.10 som po jedné dasetině molu. Změna barvení v závislosti na použitá koncentraci byla graficky vyhodnocene podle změny času, za který se původní roztok odbarvil.Bylo pripravena 20 roztoku chlornsnu vápenatého o koncentraci od AO-I do 1.104 molJ po jedná...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239709

Dátum: 15.04.1987

Autori: Yasui Kazuomi, Kaštyl František, Giles David Peter, Tuma Otakar, Reichel František, Willis Robert John, Kamochi Atsumi, Shiokawa Kozo

MPK: G01N 31/22

Značky: chlóru, způsob, detekce, stanovení, aktivního

Text:

...sktívního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožnuje provedení i nezaškolenou osobou.Byl připraven vodněacetonový roztok J-amíno-ó-dimethylamino-Q-metłwlfenazinu o koncentraci 5 mganl, zisobní vodný roztok chlornsnu vapenatáho o koncentraci I.l 02 moLl-i a tlumivé roztoky podle Brittona a Robinsona o koncentraci LIO-ĺ Inol.|ł o pH 1 až 5.Do temperovanć kyvety o délce hrany 10 mm bylo dávkováno při teplotě...

Způsob výroby derivátů ethandiimidamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250240

Dátum: 15.04.1987

Autori: Algieri Aldo, Crenshaw Ronnie

MPK: C07C 119/055

Značky: způsob, výroby, derivátů, ethandiimidamidu

Text:

...nezávisle na sobě atom vodíku nebo methyl a RÚ a R 7 znamenají líezávísle na sobě me R R 5R 1 a R 5 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo methyl aR a R 7 znamenají nezávisle na sobě methyl nebo ethyl neho tvoří s atomem dusíku, na nějž jsou vázány, piperidlnový kruh,jakož i solí, hydráty nebo solváty těchto sloučenin.Podle dosavadííího zjištění jsou najvýhodnějšími meziprodukty obecného vzorce II následující sloučeninythy nebo...

Způsob anslýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239708

Dátum: 15.04.1987

Autori: Austel Volkhard, Lundgren Bo Torsten, Kobinger Walter, Saito Junichi, Gustafsson Bill Benjamin Rudolf, Hauel Norbert, Hedberg Sven Anders, Lillie Christian

MPK: G01N 31/22

Značky: anslýzy, způsob, aktivního, chlóru

Text:

...byla 5,2,ug.ml aktivního chloru ve vzorku.Bylo pripravena 20 roztoku chlornanu vapenatáho o koncentraci od 1.10 do 1.103 1101.1 po jedná desetinä. Do zkumavek bylo pipetovano po 2 ml hydrogenrtalanoveho tlumivého roztoku o koncentrci 1.10 mo 1.11 a pH I 3 a 5. Bylo doplněno 0,2 m 1 roztoku 1-(2-łwdroxynaftylazoFhenzent-sulfonanu sodného.Po přídavku 2 m 1 chlornanového roztoku byl na stopkách odečítán čas, a který nastala vizuálne...

Způsob odstranění bublin ze skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239707

Dátum: 15.04.1987

Autori: Reiffen Manfred, Heider Joachim

MPK: C03B 5/225

Značky: bublin, skloviny, odstranění, způsob

Text:

...nedostatky odstraňuje způsob zamezení vzniku bublin ve sklovine v pracovní části kontinuální tavicí sklářske pece podle vynálezu. Podstata vynňlezu spoeívá v tom,že ee na sklovinu pred náberem působí čerpacím tlakem směrem vzhůru rovnobežne s okolní- mi stenami.Potom se ve vymezeněm prostoru odplyní a působí se na ni sacím tlakem v cirkulačním okruhu směrem dolů pět pred oblast pracovního neberu. Proudení skloviny v pracovní som pece tak...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250237

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sturm Elmar, Meyer Alfred

MPK: A01N 43/653

Značky: prostředek, složky, způsob, účinné, fungicidní, výroby

Text:

...3 D C a 130 °C, popřípadě až do teploty varu rozpouštědla nebo směsi rozpouštědel.V případech, kdy ve vzorcl IV znamená symbol W hydroxylové skupiny, se provádí výhodne kondenzační reakce. Obě reakčni složky se zahřívají ve vhodněm rozpouštědle za varu pod zpětným chladičem.Přitom se zásadně používá rozpouštědel,které jsou vůči reakčním složkám inertní a s vodou tvoří üčelně azeotropní směs. Pro tento účel se hodí například aromatické...

Způsob selektivního hydrokrakování ropných vakuových destilátů nebo ropných zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239704

Dátum: 15.04.1987

Autori: Meyr Wilhelm, Rämsby Sten Ingvar, Foster Thomas Vincent, Ögren Sven Ove, Jones Stanley Peter

MPK: C10G 45/50

Značky: ropných, vakuových, selektivního, zbytků, způsob, hydrokrakování, destilátů

Text:

...ještě aktivátory jako fluor 0,5 až 10 , fosfor 0,5 až 10 i, popříp.Selektivite ketalyzátoru spočíva především v amorfní struktura aluminosilikátového nosiče a jeho optimálním molárním poměru S 102 111203, jenž se pohybuje v rozmezí 0,01 až 3,5. Zvýšení hydrokrekovací aktivity se dosáhne kooprecipitecí kyselé krakovací složky s kovovou hydrogenační složkou.Dále pak vysoká aktivita e hydrokrakovací selektivita uvedeného ketalyzátoru...

Způsob leštění skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250235

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sälzle Erich

MPK: C03C 15/02

Značky: leštění, předmětů, sklenených, způsob

Text:

...obsahují Vápnik, pak se v tomto případě nepřidá do lešticí lázně kyselina šťavelová, poněvadž štavelan vápe.natý je nerozptístný a vysrážel by se z láz 115.Avšak, jak již bylo výše uvedeuo, k dispozici jiné použitelná kyseliny. U draselných skel se obdobné nepoužije kyseliny Vinné vzhledem k možnému vzniku nesnadno rozpustného vinnanu draselného.ak již bylo výše uvedene, je předpokladem použitelnosti uvedených kyselín, aby tyto kyseliny byly...

Způsob čištění spalin obsahujících plynné škodlivé látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250233

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mohn Ulrich, Bechthold Horst

MPK: B01D 53/34

Značky: látky, obsahujících, spalin, škodlivé, způsob, plynné, čištění

Text:

...se podstatne sníží celkové náklady.Při postupu se pracuje vždy podle obsahu škodlivin ve spalinách, přičemž odpadá vždy větší nebo menší množství koncentrovanébo roztoku solí, sušených potom v rozstřikovací sušárně.Obzvláště, když se čistí spalíny s nepatrným podílem popílku a jiných prachovitých pevných látek, je výhodné, když se do rozstříkovací sušárny zavádí pouze nepatrný podíl spalín a zbylý podíl se přivádí do proudu spalín před...

Způsob výroby 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250229

Dátum: 15.04.1987

Autori: Algieri Aldo, Crenshaw Ronnie

MPK: C07D 285/10

Značky: 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolových, způsob, derivátů, výroby

Text:

...organickém rozpouštědle, s výhodou ve směsivodíku substituentem A je s výhodou. substituovaná fenylová skupina, substituovaný furylový zbytek nebo substituovaný thíenyiový zbytek, s výhodou substituovaný fenylový zbytek. Substituentem Z je s výhodou atom síry nebo atom kysliku a v případě, že A znamená substituovaný fenylový zbytek,znamená Z s výhodou atom kyslíku. Výhodným významem pro m. je 0 nebo 1 a pro n je 2 nebo 3, v případě, že...

Způsob plynotěsného spojení trubek a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250224

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lenze Friedrich, Jedamzik Erwin

MPK: E21B 17/042, F16L 15/04

Značky: zařízení, způsob, spojení, trubek, provádění, plynotěsného, způsobu

Text:

...Nasazení těsnícího kroužku z polytetraľluoretylénu je snadné,přestože těsnicí kroužek z této látky je za běžných teplot nepružný. Těsnící tlaky me 250224zi těsnicím kroužkem .a trubkami jsou vysoké.Příklad praktického provedení vynálezu je uveden na pripojených výkresech, kde na obr. l je znázorněno spojeni v podélněm řezu a na obr. 2 pak řez těsnicim kroužkem z polytetrafluoretylénu.Plynotěsne spojeni trubek je tvořeno hrdlovým dílem 2 a...

Způsob odebírání plochýh předmětů, zejména tiskovin navinutých na navíjecím jádru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250223

Dátum: 15.04.1987

Autor: Meier Jacques

MPK: B65H 5/24

Značky: odebírání, zařízení, předmětů, zejména, tiskovin, navíjecím, způsob, plochýh, způsobu, tohoto, provádění, jádru, navinutých

Text:

...navíjecí jádro i začne otáčet ve směru šípkyzejí přes kolébkový dopravník 23 k místu rozvětvení 2 G, kde se od sebe oddělují.Pírvní útvar 11, který odpovídá první přední skupině 21 proudu přednxětů, přivá-děných. do navijecí stanice 15 podle obr. 3 a 4, se odvádí pomocí dopravních pásů 29, 30 přímo ve smeru šípky C. Přitom tvoří přehnutê hrany 14 a odváděííých tiskovin 11 zase přední hrany. jak tomu bylo u útvaru přiváděného do navíjecí...

Způsob uskladňování plochých předmětů, zejména tiskovin, přiváděných spojitě, obzvláště v šupinovitě se překrývajícím proudu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250222

Dátum: 15.04.1987

Autor: Meier Jacques

MPK: B65H 39/06

Značky: uskladňování, tohoto, způsob, předmětů, šupinovitě, zařízení, způsobu, plochých, spojité, přiváděných, tiskovin, proudu, zejména, provádění, překrývajícím, obzvláště

Text:

...kolem hřidele 22 a a přitlačovaný na navíjecí jádro 7 případně na svitek 28, který na. něm vzniká, přítlačným mechanismem 23, obsahujícím rovněž pružinový akumulátor.Navíjecí stanice 1 pracuje takto Tiskoviny 24, určené k navinutí na navíjecí jadro 7 a přicházející v šupinuovitě se překrývajícím útvaru, jsou vedený přivàuděčem 10 k výhybce 11. Výhybkavll vede první přední skupinu 25 tiskovin 24 k první větvi 12přívodu 2, jaak ukazuje obr....

Způsob čištění kouřových plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250218

Dátum: 15.04.1987

Autor: Andersson Finn

MPK: B01D 53/34

Značky: zařízení, způsob, tohoto, kouřových, čištění, provádění, plynů, způsobu

Text:

...jak již bylo uvedeno, se nejprve čistí od pevných složek. jako je například popílek. Toto čištění se může tprovádět mnoha různými postupy, například pomocí »odlučovačů .k oddělování častíc, které mají formu multicyklóííu nebo filtrů. V případě zpracování plynů, které pocházejí ze spalování topného oleje, se jednotka na oddělování častíc může nahradit emulgačníín zařízením umístěným před olejovým hořákem. V tomto emulgačním zařízení se voda...

Způsob kalcinace surovinové moučky zejména pro výrobu cementu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250215

Dátum: 15.04.1987

Autor: Krennbauer Franz

MPK: C04B 7/43, F27D 13/00

Značky: zejména, zařízení, moučky, provádění, cementů, výrobu, surovinové, kalcinace, způsob

Text:

...4, 5 teploty upraveny cyklonové výměníkové jednotky 4 a, 4 h, případně 5 a,5 h, 5 c, do nichž se přiváwdí dílči proudy Ba,6 h surovínové moučky, přičemž oba tyto dílčí proudy Ba, Bb se před vstupem do první kalcinační jednotky ve směru proudu surovinově »moučky sp-ojují ve společný proud B sur-ovínové moučky. Ve výměníkové první kal-cinační jednotce 1 pripojené na potrubí 7 spalín válcově rotační pece 3, do kte-réžto výměnírk-ově první...

Způsob současné výroby topného plynu a procesního tepla z uhlíkatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250214

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beisswenger Hans Ing, Plass Ludolf, Hirsch Martin, Serbent Harry, Daradimos Georg

MPK: C10J 3/54

Značky: plynů, výroby, materiálů, topného, procesního, současné, tepla, způsob, uhlíkatých

Text:

...a plynová voda.Pod pojmem procesní teplo se rozumĺ tepelné nosné médium, jehož obsah energie se může různým způsobem využívat .při provádění způsuobu. Může se přitom jednat o plyn pro zahřívaní, nebo - pokud se jedná o kyslíkatý plyn pro provoz ~s~palovaoí~ch zařízení různých druhů. Obzvlaště výhodná je výíroba městské pary neho přehřáté pary - rovněž k zahřívání, popřípadě vyhřívání například reaktorů -~ nebo k pohonu elektrických...

Způsob extrakce nefiltrovaných fermentačních půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 250211

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trompler Árpád, Beszedics Guyla, Limdmayer Emilia, Terdy László, Zalai Károly, Keleman Ágnes

MPK: B01D 11/00

Značky: fermentačních, extrakce, způsob, nefiltrovaných

Text:

...extraktoril.Dodržení hodnot pH v rozmezí od 4,0 do 5.5 je (po pracovní stránce výhodne z toho důvodu, že je oddělení fází podstatne snadnější, neboť se předejde vytvoření -sraženiny.ako výchozí látky se pri provádění postupu. podle uvedeného vynálezu používá nefiltrnovoných fermentačních půd, produkovaných kmeny hub Claviceps purpurea. ako kmenů hub Clavicep-s punpurea se může použít šklmenů produkujících hlavně alkaloidy ergotoxinového...

Způsob vytvrzení teplem tvrditelné umělé pryskyřice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250210

Dátum: 15.04.1987

Autor: Caratsch Hans-peter

MPK: D06C 7/00

Značky: tohoto, způsobu, teplem, způsob, vytvrzení, zařízení, provádění, tvrditelné, umělé, pryskyřice

Text:

...zóna 2 pro tepelné zpracování, která probíhá shora dolů a ze které je rovněž znázornená .pouze její horní část. Nad oběma zónamí 1, 2 pro tepelné. zpracování je u-spořádána převáděcí zóna 3. Konstrukce obou zón 1, 2 .pro tepelné zpracování do značné míry odpovídá zónám pro tepelná zpracování u známých zařízení a může se proto považovat za známou. V horní částí první zóny 1 pro tepelné zpracování jsou nad sebou a proti sobě uspořádaný...