Patenty so značkou «způsob»

Strana 191

Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250398

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sokol Ludvík, Janáček Leoš, Loukota Jiří, Domalíp Vratislav, Vrzáň Josef

MPK: C10K 3/02

Značky: nízkoteplotní, oxidů, konverze, uhelnatého, způsob

Text:

...konverze oxidu uhelnatého vodní parou za současného zvýšení výkonu linky nebo snížení výstupního obsahu oxidu uhelnatého bez zvýšení přídavku procesní páry způsobem podle vynálezu.Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého, obsaženého spolu s oxidem uhličitým V plynné směsi vedle převážně vodíku a řádově 101 ppm sirných sloučenin,vodní parou na vodík a oxid uhličitý na nízkoteplotním konverzním katalyzátoru obsahujícím jako...

Způsob generování synchronizačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250389

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trmač Miloslav, Svoboda Petar, Piškula František

MPK: D04B 15/78

Značky: synchronizačního, způsob, signálu, generování

Text:

...za toto speciální zařízení.Podstata vynálezu a bližší vysvětlení principu generování jsou patrné z připojených schematických nákresů, která znázorňuji na obr. 1 ideální případ vytváření výsledného synchronizačního signálu S se signálu snímače ft bez chyby v periodě T, a fázi W.. T,Tkonst., çaíkonst.. Signál snímače ft má amplitudu A a střední hodnotu Gt,které jsou konstantní. Výsledný synchronizační signál se odvozuje komparací podle...

Způsob zpracování odpadního roztoku síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250380

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schoedelbauer Vladimír, Závodník Jiří, Pálffy Alexander, Horák Stanislav, Dadák Vojtěch, Steček Leopold

MPK: C05D 5/00, C01C 1/28

Značky: amonného, odpadního, roztoku, zpracování, síranu, způsob

Text:

...hsmojivla. oddelený, podvojný siraun hořečnato-amoniný je DOUŽÍÍ jako nový druh hořečnato-dusíkľatéhro hricijiva. Podle předběžného průzlłumu u zemědělských podníků je o toto hnojivło zájem, čímž je zajištěn jeho odbyt.P-odvojrný síraln hořečnato-amołnný je vhodným dusíkatým hnojivem na neutrálních a oalkalických půdách chudých horčíkem, dále pro Chmel, cibuli, česnek, křen, vřepku, hořčici apod.Pro dosažení mraximálního vyloučení...

Způsob výroby glazurované dekorativní svíčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250378

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kadavý Oldřich

MPK: C11C 5/00

Značky: svíčky, dekorativní, glazurované, způsob, výroby

Text:

...obrazců. Svíčka z vyzrálelí-o materiálu je schopna přijmout po celém svém povrchu souvislý glazunovací film, který je bezbarvý a umožňuje tedy prühled do barevné upravené hmo-ty tělesa svíčky. Do glazurovací hmoty je možno přidávat fluorescenční činidla, která zvýrazňují barevnost svíčky. Glazuna svíčky splňuje všechny» estetická požadavky na -dekorativlní svíčku, vytváří celistvý vysoký lesk po celém povrchu svíčky, oinezuje...

Způsob výroby tělesa cívky indukčního snímače vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 250372

Dátum: 15.04.1987

Autori: Širokorad Jurij, Přijal Ladislav

MPK: H01F 7/12

Značky: snímače, indukčního, způsob, cívky, vibrací, tělesa, výroby

Text:

...je zhotoveno těleso cívky a roztažlivost kovu, ze kterého je zhotoven permanentní magnet a těleso snímače vibrací. Při běžně používaném způsobu výroby, kdy každá součástka snímače vibrací se vyrábí zvlášť a pak byl snímač smontován, bylo nutno pro spolehlivou funkci snímače mIti vůli mezi tělesem cívky a permanentním magnetem nejméně0,5 mm i více, což značné zhoršovalo technické parametry snímače vibrací.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny...

Lehké vláknité izolační prvky a způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250368

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smutný František, Franc Vladimír, Přidal Josef, Kyral Jan

MPK: C04B 14/38

Značky: vláknité, způsob, lehké, prvky, izolační, výroby

Text:

...koloidního oxidu křemičitého ve výrobku a tudíž vysoké pevnosti V žáru. Přitom je možno v důsledku přítomnosti směsné disperzní přísady jako další složky omezit anebo zcela vyloučit přísadu anorganických solí, jmenovitě síranu hlinitého, jako gelačního činldla pro sol S 102. Bylo zjištěno, že přítomnost jemně disperzní směsi kaolinu .a úletového oxidu křemičitého, odpadajícího při výrobě krystalického křemíku,spolu s organickým...

Způsob výroby bovdenového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250364

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dušek Josef

MPK: B21B 1/16

Značky: způsob, výroby, bovdenového, drátu

Text:

...dvouchodê bovdenové hadice, která se následkem nedodrženI tolerancí bovdenového drátu nachází mimo přímku stočenou ve šroubovici, snižuji ohýbací vlastnosti bovdenu a jsou příčínou vyskakování jednotlivých drátů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby bovdenového drátu líchoběžníkového profilu podle vynâlezu, z polotovaru kruhového průřezu. Tažením se postupně re 4dukuje polotovar kruhového průřezu při redukci 65- až 85 na...

4-aminoazobenzen-2-yl-karbamát ethylnatý a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250363

Dátum: 15.04.1987

Autor: Slouka Jan

MPK: C07C 125/06

Značky: způsob, ethylnatý, přípravy, 4-aminoazobenzen-2-yl-karbamát

Text:

...přefiltrovana a sraženina na filtru byla několikrát promyta horkým ethanolem. Spojené filtráty byly odpařeny k suchu a odparek byl rozpuštěn v 150 m 1 benzenu. Roztok byl pak po přidání malého množství aktivního uhlí přefiltrován a k filtrátu bylo za důkladného míchání přidáno 20 ml 34 poztoku suchého HC 1 v bezvodém ethanolu. Vyloučený hydrochloríd byl po několika hodinách odsát, promyt benzenem a vysušen. Výtěžek činí 8,15 g 93 0/0), t. t....

Způsob broušení dřevoobráběcích nástrojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250354

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mužík Vladimír

MPK: B24B 3/38

Značky: způsobu, broušení, tohoto, zařízení, dřevoobráběcích, provádění, nástrojů, způsob

Text:

...na břitu obráběcího nástroje tzv.-žiletkový břit. Tím dochází při hoblovánídřevní hmoty k oddělování kapílárky skutečným řezem a nikoli utržením. Tzn., že oddělené kapilárky nepřevyšují opracovanou plochu a elektrostatický náboj již nezpůsobuje nežádoucí vztyčování stl-ačených zbytků utržených kapilár od opracované plochy,kam byly následným vtlačením brusným kotoučem přílepeny. Vlivem dokonalého oddělování dřevních kapilár se též zkracuje...

Způsob stabilizace tekuté koncentrované vodné disperze parafinických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250344

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Exnerová Karla

MPK: B01F 3/08

Značky: uhlovodíku, parafinických, stabilizace, tekuté, koncentrované, disperze, způsob, vodné

Text:

...také narušu-jí stabilitu »disperzního systému.V zařízení s mechanickým míchadlem bez použití speciálních emulgačních strojů lze připravit tekutou disperzí paraíinických uhlovodíků pri teplotě přesahující minimálně o 20 C bod táhí tuhých podílů parafínických uhlovodíků, kdy emulgační voda je vnesena -do homogenní směsi uhlovodíků a emulgátoru. Takto vznikla disperzie nemusí však být stabilní a její viskozita vyhovující pro transportní a...

Způsob kontinuální přípravy fluoresceinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250342

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kroupa Jaroslav

MPK: C09B 11/08, C07D 493/10

Značky: přípravy, způsob, fluoresceinu, kontinuální

Text:

...zařízení typu turniket.Pracovní postup spočíva v tom, že se do reaktoru predloží fluorescein v množství odpovídajícím 50 až 100 zádrži realktoru, 4který se vyhreje na teplotu 160 až 230 °C. Při zapnutém míchání se pak kontinuálně pridáva směs ftalanhydrídu s resorcinem. Míchadlo je Lípraveno tak, aby přibližně v první tretine vra-cel-o fluodeslceín směrem k davkovacímu otvoru, aby ho byl přibližně trojnásobný přebytek proti dávkované směsi....

Způsob zachování konstantního osvitu světlocitlivého materiálu při fotosazbě a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250339

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macourek Vladimír, Kadleček Josef

MPK: B41B 21/08

Značky: konstantního, tohoto, fotosazbě, zařízení, osvitů, provádění, materiálů, svetlocitlivého, zachování, způsobu, způsob

Text:

...zvýšení výrobních nákladů podstatné snížit nároky na obsluhu přístroje, zejména v takovém režimu .práce,kdy se často mění zvětšení přístroje. Sta 4novení správneho osvitu je snadné na rychlé,což vede ke zvýšení produktivity práce a snížení spotřeby -světlocitlivého materiálu. vProvedení způsobu a úpravu ovládání přístroje podle vynálezu iblíže objasňuje přiložený výkres ovládacích prvků přístroje. Arby podmínka E konst. zůstala v...

Způsob přípravy kapalných elastomérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250331

Dátum: 15.04.1987

Autori: Müller Karel, Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Rada Antonín, Wiesnerová Ludmila, Bruthans Václav

MPK: C08L 63/10, C08G 59/16

Značky: způsob, elastomerů, kapalných, přípravy

Text:

...ředění a doprave kapalného elastomeru.Vyrobené elastomery mají relativně nízke viskozity, které nelze jinými způsoby dosáhnout.Úkolem používaných reakčních katalyzátorů je nejen potlačení polymeračních reakcí, ale rovněž katalýza adice dimerních mastných kyselín na nízkomolekulární epoxidové pryskyřlce.V ruoli redukčních katalyzátorů se osvědčily zejména oxidy dvojmocného cínu a trojmocného antimonu, alkalické cínatany a antimonitany, cínaté...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250328

Dátum: 15.04.1987

Autori: Micka Vladimír, Bruthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Kundrát Pavel, Hanzlík Miroslav, Vacek Antonín, Wiesner Ivo, Novák Jiří, Jarolímek Přemysl, Müller Karel, Rada Antonín

MPK: C08L 63/10, C08G 59/17

Značky: kompozic, přípravy, způsob, epoxyakrylátových

Text:

...se způsobem podle vynálezu,který spočíva v tom, že předložená tavenina epoxidové pryskyřice o teplo-tě 100 až 150 stupňů C se sytí vzduchem, načež za míchání se přidá C 4 až C 10 akrylát obsahující nejméně 50 ppm hydrochinonu, případně plastifikátor, kompozice se homogenizuje za stáleho sycení vzduchem, přidá se 50 až 250 ppm hydrochinonu, načež se kompozice chladí na 50 až 120 °C a vypouští do nádob.Způsobem podle vynálezu lze...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250327

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesnerová Ludmila, Brunthans Václav, Müller Karel, Novák Jiří, Jarolímek Přemysl, Jahnel Richard, Wiesner Ivo, Novotný Jaroslav, Hanzlík Miroslav, Šnirch Josef

MPK: C08G 59/17, C08L 63/10

Značky: kompozic, způsob, epoxyakrylátových, přípravy

Text:

...přidá 50 až 300 ppm hydrochinonu a po jeho rozpuštění se směs sytí proudem kyslíku nebo vzduchu, načež za míchäní se vpustí tavenina epoxid-ové pryskyřice o teplotě alespoň 100 °C, komrpozice se zhomogenizuje a ochladí na 50 až 80 °C za stáleho sycení kyslíkem nebo vzduchom,na-čež se vy-pouští do nádob.způsobem ,podle vynálezu lze přípravovat epoxyaxkryiátové kompozice založené na běžných druzícvh dianových epoxi-dový-ch prys-kyřic -o střední...

Způsob měření teplotní vodivosti zejména plošných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250316

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hes Luboš

MPK: G01K 17/08

Značky: vodivosti, měření, zejména, plošných, předmětů, způsob, teplotní

Text:

...jednoduchého vztahu a skutečnost, že veškeré .hodnoty pro výpočet teplotní vodivosti lze získat z jediného měření, což umožňuje kontinuální měření, např. na pohyrbující se plošné textilii.Podstata způsobu podle vynálezu vyplyne z popisu funkce příkladného zařízení podle obr. 1.Blok 1 je pomocí topné -spirály 2 vytapěn na .požadovanou teplotu stabilizovanou ineznázorněným regulátorem spojeným -s čidlem teploty 3. Další čidlo 4 slouží lke...

Způsob výroby neionogenního pomocného koželužského přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250310

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pulicar Vladimír, Bago Miroslav, Hublar Josef, Pivoňka Václav, Řehák Petr, Strašák Vladimír

MPK: C14C 9/02

Značky: způsob, pomocného, neionogenního, koželužského, přípravků, výroby

Text:

...tuk .nebo řejpkový olej, působící polyetylenglykolem o .molekuIÚVĚ hmotnosti 300 až 1 000 v emolárních poměrech 1 1 až 14, Reakce se katalyzuje účinkom kyseliny sírová, fosforeěné nebo .p-toluensulfové, chloridu hlinitého a jiných tkyselých Ikaialyzátorů nebo účinkem zasadltých katalyzátorů jako je hydroxid sodný a draselný při teplotách 120 až 180 C po »dobu 3 až 5 hodin. Po ukončení reakce je třeba -produkt vochlaxdit, zneutrallz-ovat...

Způsob zpracování uhelné hmoty s nízkou výhřevností a vysokou popelnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250301

Dátum: 15.04.1987

Autor: Faoin Roman

MPK: C10J 5/00

Značky: způsob, vysokou, výhřevností, popelnatostí, zpracování, uhelné, hmoty, nízkou

Text:

...uhlí 3 pomocí rypadla 4. RYFPČdIO 4 nakládá vysokopopelnatott uhelnou pol-ohu 3 na zakladač 5, »který ji přemístuje do vytěžene části lomu, do .místa uskladňování, do vrstvy 6 -o mocnosti 7. Vytvořená rvrstvase zhutňuje pásvovým trak.torem 8. Na uhelnou vrstvu B se přemístuje jílová vrstva 9 o mocn-osti 11. Na -takto vytvořenou jí 1-ovou vrstvu 9 se naveze skrývka 11 z libovolné hlušíny.vynález lze použít jak V -lomech, -které těží stříďavě...

Způsob přípravy speciálních průmyslových tvarovaných filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250299

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schmidt Ivan, Kubový Otto

MPK: B01D 39/18

Značky: přípravy, tvarovaných, speciálních, průmyslových, způsob, filtru

Text:

...amonných, vztaženo na výslednou hmotnost resolu, V množství 0,0001 až 50 hmot. , vztaženo na hmotnost suchého materiálu před impregnací, potom se impregnovaný materiál skládá a při teplotách 35 C až 180 °C vytvrzuje. Takto vyrobené tvarované průmyslové filtry mají celistvou neporušeííoil impregnaci a v případě aplikace tosforečnanťi i sníženou hořlavost.Pro objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení.V 9 250 g...

Způsob kontinuálního fotochemického síťování výrobků ze směsí na bází polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239799

Dátum: 15.04.1987

Autori: Louda Jaromír, Zamastil Jaroslav, Javurek Jioí

MPK: C08J 3/24, C08L 27/06

Značky: výrobků, bázi, fotochemického, směsi, kontinuálního, způsob, polyvinylchloridu, síťování

Text:

...síčování výrobků ze směsí na bázi polyvinylchloridu obsahujících světlocitlivou reaktivní složku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že výrobky se hezprostředně po skončení tvarování výrobku, tzn. ihned po tepelném zpracování směsi do konečného tvaru, při teplotě výrobku 50-290 °C, 3 239799exponují světelným zářením vlnové délky V rozsahu 200-800 nm. Vlnovä délka elektromagnetic kéhc záření odpovídá citlivosti světlocitlive...

Způsob výroby acetátů.alfa. -hydroxyfenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239798

Dátum: 15.04.1987

Autori: May Jan, Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Javurek Jioí, Šimko Timotěj, Šátek Jaroslav

MPK: C07C 57/30, C07C 49/82

Značky: výroby, způsob, hydroxyfenonů, acetátů.alfa

Text:

...vzorce II, t.v. 100 až 105 oc při 266 Pa, který po ochlazení krystalicky ztuhl. Teplota tání 47 až 50 °C, literaturaKe směsi 18 g brompropiomaftonu rozpuštěného v 90 ml bezvodého methanolu bylo přidáno. za míchání 16,5 g čerstvé žíhaná potaše a po 1 hodině míchíní při teplotě lázně 40 OC byla směs zžeděna 150 ml dichlorethanu, tuhé podíly odsáty, promyty dichlorethanem /2 x 10 ml/Po ochlazeni bylo získáno 16 g /93,2 / produktu ohecněhobzorce...

Způsob odstraňování rtuti a/nebo oxidu arsenitého a oxidu siřičitého z pražných a odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250298

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselý Václav, Svoboda Karel, Hartman Miloslav, Pata Jaroslav

MPK: B01D 53/34

Značky: odpadních, způsob, oxidů, rtuti, arsenitého, plynů, pražných, siřičitého, odstraňování

Text:

...Plyn je dále zbavován par síry, rtuti, As 40 s a aerosolů sloučenin rtuti a arsenu odsorpcí ve vrstvě aktivního uhlí za vyšších teplot 130 až 210 °C, s výhodou 150 až 190 °C. Zvýšená teplota potlačuje adsorpci vodních par i S 02 a způsobuje snížení množství H 2 S 04 vzniklé v pórech aktivního uhlí. Síra adsorbovaná na aktivním uhlí reaguje rychle za těchto podmínek s parami rtuti a AS 406 na príslušné sirníky podle rovnica vyvoláva částečný až...

Způsob čištění 7-acyloxymethyltrícyklo/2, 2,1, 0 .sup.2, 6.n./heptan-3-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239797

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šátek Jaroslav, Homola Jaroslav, May Jan, Javurek Jioí, Louda Jaromír, Šimko Timotěj, Ustrnul Jaromír

MPK: C07C 35/37, C07C 177/00

Značky: čištění, způsob, sup.2

Text:

...A a spojeného podílu B se po oddestilování rozpouštědel isoluje bisacylderivát obecného vzorce III, který po hydrolyse poskytne diol vzorce II. Získané dioly vzorce II se pak použijí v další násadě při acylaci.. × V Ze spojených podílů C je pak analogickým postupem isolován žádaný produkt obecného vzorce I ve vysoké čistotě 96 až 98 3, který obsahuje méně než 1 /stanoveno pomocí plyno vé chromatografie/ bisacylderivátu vzorce...

Způsob výroby Petriho misek nebo podobných výrobků a karuselový vícestanicový stroj k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239796

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchý Jaroslav, Martásek Enoch

MPK: C03B 23/025

Značky: výrobků, stroj, způsob, karuselový, podobných, petriho, provádění, misek, způsobu, vícestanicový, výroby

Text:

...hořáku 33, zatímco na druhý zásobník 33 plynu a zásobník âg kyslíku jsou přes rychlouzavírací ventil gg, směšovač 32 a protizášlehovou pojistku 59 připojeny ohřívací trysky gâ hcřáku 35.Na rychlouzavírací ventil gg a protizášlehovou pojistkug 9 je připojen solenoidový ventil gł spojený s prvním spínacím pneumatickým ventilem íg. Přes s ním spojený druhý spínací pneumatický ventil 13 je na zásobník gl tlakověho vzduchu napojena přisávací...

Způsob výroby cementářského slínku výpalem vápence s příměsí korekčních složek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hublar Josef, Ambrož Miloslav Gottwaldov, Suchý Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: výpalem, cementářského, složek, korekčních, provádění, způsobu, slínku, příměsí, vápence, výroby, tohoto, způsob, zařízení

Text:

...předmět ným způsobem-vyrobený slínek má granulometrii pod jeden milimetr.způsob výroby cemantářského slínku podle vynálezu bude dále objasněn pomocí pŕíkladu zařízení pro jeho provádění, jehož schematické uspořádání je nakresleno na připojeněm výkrese.Podle predmetného způsobu se čistý vápenec mela samostatně a dávkuje do předehřívače ł, kde je předehřát na teplotu 1 000 °C.Také samostatné se melou korekční složky a spolu s odprašky z...

Způsob rafinace 2, 6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fridrich Josef, Šíma Milan

MPK: C07C 39/07

Značky: rafinace, způsob, 6-xylenolu

Text:

...reboilar atmosférické nebo vakuové rektifikační kolony.Pro vakuový režim filmové rotační odparky lze použít pro otoppáry běžných pąrąmetrú 1 až 1,6 MPa s odpovídající úrovní vakua. Pro atmosférický provoz lze s výhodou použít to pení pomocí teplosměnného média s elektrickým topným a čerpacím agregátem, dovolující provozFilmová rotační odparka může být připojena přímo na chladič, nebo může být spojenas rektifikační kolonou a pracovat jako...

Způsob odstraňování zbytkové kyseliny a fenolických inhibitorů z hydrofilníchakrylátových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šimsa Vladimír, Remeš Miroslav, Kudrna Milan

MPK: C07C 69/54

Značky: způsob, odstraňování, kyseliny, zbytkové, fenolických, monomerů, hydrofilníchakrylátových, inhibitorů

Text:

...zbytkové kyseliny a fenolických inhibitorů z hydrofilních monomerů typu esterů kyseliny akrylové nebo kyseliny methakrylové s vícesytnými alkoholy obsahujícími dvě až čtyři hydroxylové funkce a s oligo- a polyethylenglykoly, například 2-hydroxyethylmethakrylátu, 2,3-dihydroxypropylmethakrylátu, diethylen-x glykolakrylátu, polyethylenqlykolakrylátu, vyznačený tím, že se na směs hydrofilního monomeru s vodou v hmotnostním poměru 90 10 až...

Způsob odstraňování polymeru tvořících vzor tiskacích šablon, zejména rotačních pro sítový tisk a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250295

Dátum: 15.04.1987

Autori: Panoch Václav, Malík Milan, Jančík Pavel, Daďourek Karel, Hes Luboš, Janča Jan, Novotný Karel

MPK: B41F 15/34

Značky: způsobu, síťový, tiskacích, tohoto, způsob, zejména, zařízení, rotačních, polymerů, odstraňování, provádění, tvořících, šablon

Text:

...jehlový ventil 12 a vakuový uzavírací ventil 13 je spojen se stabilním rozvodem reakčního plynu 35. Dále je opatřena odvodem splodín 5 spojeným s vývěvon 7 přes vakuový uzavírací ventil 13. Do vakuové nádoby je zabudován kompresníMCLeodův manometrŠablona 2 je umís těna na kuželovém nosiči šablony 57, který je vůči vakuové nádobě 1 odizolován izolátory 56. Výbojové plazma je v evakuovaném prostoru 8 vytvářeno prostřednictvím elektrickeho...

Způsob výroby.alfa. -oxidu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239791

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dingl Jioí, Šulc Jaroslav, Baránek František, Dzierža Emil, Humpa Drahoslav, Ptáeek Josef, Ševeík Arnošt

MPK: C01G 49/06

Značky: železitého, oxidů, výroby.alfa, způsob

Text:

...4 až 6 h v rozmezí B 0 až 200 OC.Výhodou uvedeného postupu je, že dovoluje převedení odpadního materiálu na cenný produkt jednoduchým způsobem a dále že umožňuje dosahovat vysokých výtěžků produktu z obje 3 239791move jednotky tlakového prostoru a tak také dcsahovat vysoké koncentrace jediného vedlejšího produktu, síranu sodného, v reakční směsi a usnadňovat tak jeho izolací krystalizací. Pro výsledek procesu není podstatný obsah příměsí...

Způsob výroby transparentních tepelně odrazných vrstev dopovaného oxidu cíničitého na skle

Načítavanie...

Číslo patentu: 239788

Dátum: 15.04.1987

Autor: Blažek Ladislav

MPK: C03C 17/23

Značky: tepelně, transparentních, vrstev, výroby, dopovaného, oxidů, cíničitého, způsob, odrazných

Text:

...než 570 °c a při této teplotě a hmotnostní koncentraci dopantu 0,5 až 5 má nanesená vrstva nižší odrazivost v oblasti 5 až 12 mikrometrů a dosahuje nejvýše hodnoty 50 Q.uvedené nevýhody se odstraní neho podstatně omezí způsobem podle vynálezu, jehoipodstata spočívá v tom, že roztok obsahující 5 až 10 hmotnosti elektricky aktivní płímšsi se nanáší na sklo zahřáte na 350 až 570 °C. ąU způsobu podle vynálezu se při aplikaci na ploche...

Způsob vytvoření pozitivního obrazu na fotocitlivé chalkogenidové vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239786

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bizoo Vladimír, Grossmann Arnošt, Dušátko Petr, Zemanová Ivana

MPK: G03C 1/76

Značky: fotocitlivé, způsob, chalkogenidové, vytvoření, pozitivního, vrstvě, obrazů

Text:

...1 je znázorněna změna negativního procesu v pozitivní pro vrstvu o složení As 2 S 3. Na obr. 2 je znázorněnn použití chalkogenidové vrstvy jako resistu. Křivka 5 na obr. 1 značí negativní leptací proces, kdy rychlost leptání ozářené chalkogenidové vrst~ vy je nižší než rychlost leptání vrstvy neozářené.Křivka E značí pozitivní proces, kdy rychlost leptáni ozářené chalkogenidové vrstvy je vyšší než u vrstvy neozářené. Poměr obou rychlostí je...

Způsob úpravy výtluku v povrchu panelu tramvajové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 250292

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horský Jan, Zahradník Zdeněk, Votavová Jaroslava

MPK: E01C 23/06

Značky: způsob, výtluku, tratí, tramvajové, panelu, povrchu, úpravy

Text:

...a zaplní drceným kamenivem o zrnitosti 4/3 mm, které se udusá a zarovná až k hornímlu povrchu panelu, načež se celá Upravovaná plocha rovnomerné zaěvá plłastifikovaným rychle tuhnoucím cementovým mlêkem, až do ponoření horního povrchu kameniva. Uvolněnou povrchovou ocelovou výztuž lze případně vyříznout, například autogenem. Do drceného kameniva o zrnitosti 4/8 mm je možno přimíchat drcené kameniva o zrnitosti 5/16 v množství do 50 9/0...

Způsob úpravy napařené chalkooenidové vrstvy systému AsSx

Načítavanie...

Číslo patentu: 239784

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rozum Karel, Nosek Pravoslav, Marean Miloslav, Cígler Ladislav, Hemzal Karel

MPK: G03C 1/76

Značky: úpravy, systému, způsob, vrstvy, chalkooenidové, napařené

Text:

...schopnost přenosu obrazové informace, neboť tyto krystalky se projeví jako nerozpustný krystalioký podíl na podložce,který je V litoqrafickém procesu zcela nežádoucí. Aby mohla být čerstvé napařená vrstva As 2 S 3 použite jako negativní resist, musí být krystalioká fáze odstraněna.Krystaliokou fázi z napařené chalkogenidové vrstvy lze odstranit úpravou podle vynálezu, která spočíva v temparaci při teplotě vyšší než 4 O °c a/nebo...

Způsob spalování uhlí ve fluidním loži inertního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250290

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: spalování, fluidním, materiálů, způsob, inertního, uhlí, loží

Text:

...prachový podíl, přičemž teplota vnaceného prachového podílu je vyšší než zápalná teplota uhlí.Realizací způsobu podle vynálezu se dosáhne toho, že horké cyklóny pro spaliny o teplotě pod 600 °C je možno realizovat z žárupevné oceli s nízkou citlivosti na periodicky provoz. Protože teplota vracející se části popílku je nad 400 9 G dochází k dohořívání prachových odloučených podílů iběhem transportu zpět do iluidního spalovacího reaktoru. Nižší...

Způsob zvýšení biologické stability nealkoholických nápojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239772

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vleek Karel, Jidda Josef, Filip Josef

MPK: A23L 2/18

Značky: nealkoholických, biologické, nápojů, stability, způsob, zvýšení

Text:

...bílků. Lysozym odbourává buněčně stěny bakterií, přednostně grampozitivnich, čímž působí baktericidně.Výhodou způsobu přímého dávkování lysozymu do nealkoholických nápojů v množství 1 až 40 9/hl hotového nápoje podle vynálezu je, že přídavek lysozymu eliminuje případnou bakteeriální kontaminaci nealko-nápojů, čímž zvyšuje jeho biologickou stabilitu.Dále se lysozym vyskytuje v řadě lidských tkání a krvi a příznivě ovlivňuje složení mikroflory...

Způsob výroby tekuté epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239771

Dátum: 15.04.1987

Autor: Klimešová Jitka

MPK: C09J 3/14, C08L 63/00

Značky: způsob, tekuté, kompozice, epoxidové, výroby

Text:

...epoxidových kompozic připravených způsobem podle vynálezu lze použít nižší koncentrace tvrdidla. K úplnému vytvrzení dochází už při teplotách až 0 30 °c nižších nežu epoxidových kompozic běžně připravovaných.Uvolněné teplo je až o Z 5 nižší. To je zvlášt důležité při použití kompozic V mikroelektronice, protože se snižuje nebezpečí poruchy součástky v důsledku vysoké teploty nebo vzniku vnitřního pnutí v materiálu vlivem místního...

Způsob přípravy suroviny pro výrobu anhydridu kyseliny ftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 239767

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cihláo Jioí, Sedláo Alois

MPK: C07D 307/89, C07C 15/24

Značky: ftalové, suroviny, výrobu, způsob, přípravy, kyseliny, anhydridu

Text:

...- VPřínosem způsobu prípravy suroviny pro výrobu anhydridu kyseliny ftalová je značná zjednodušení celého izolačního a rafinačního postupu, které se projevujo podatatným sníže 3 239767ním energetické náročnosti a značným zvýšením výtěžnosti suroviny pro výrobu anhydridu kyseliny ftalové z černouhelného dehtu. Výtěžnost suroviny pro výrobu ànhydridu kyseliny ftalové, získávané 2 černouhelného dehtu způsobem podle vynálezu, je stejné nebo...

Způsob odstranění nežádoucích frakcí ze sběrového papíru mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250283

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kmeco Rudolf, Němec Zdeněk

MPK: D21D 5/00

Značky: způsob, mokrou, papíru, cestou, nežádoucích, frakcí, odstranění, sběrového

Text:

...třídlč 15 je napojen přetlakový sítový třídič 17.Činnost linky umožňující způsob odstranění nežádoucích frakcí ze sběrného papíru mokrou cestou je následujícíSběrový papír 21 v dosud obvyklé jakosti a formě je zanášen do rozvlákňovače 1 horizontálního nebo vertikálního provedení a kontinuálně odváděn ve formě suspenze přes statorové síto s otvory průměru 8 až 15 mm s výhodou průměru 10 mm. Poněvadž sběrový papír určený k zesvětlování obsahuje...

Způsob výroby usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 239763

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bednáo Lubomír, Booušek Jan

MPK: C14C 1/00, C14C 3/28

Značky: výroby, způsob, usní

Text:

...ae tato oper race neprovádí a výchozí hodnota pH zůstává 7.Dále následuje přídavek chromitěho činiva o bazicidě 33 °Sch s obeahem 25 C 2203 v množství 6 až 8 3. Po tomto dávkování - s výhodou 2 - 3 krát - prohíhá pohyb cca 5 hodin a pokračuje se ihned v předúpravě.Po vyprání a ohřevu na 35 až 38 °c se provede běžná neutralizace v 2 hydrogenuhličitanu sodném a dále pokračuje obvyklá technologie. Při použití kombinovaného činění,...

Způsob přípravy hydrochloridu methyliminu 1 -hydroxycyklopentyl-/2-chlorfenyl/-ketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239762

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ehrenberger Vlastimil

MPK: C07C 49/825, C07C 49/807

Značky: methyliminu, hydrochloridu, způsob, přípravy

Text:

...v roztoku nižších alkoholu, s výhodou metanolu s plynným methylaminem, za katalysy hydrochloridu methylaminu.Teplota reakce probíhá mezi 20 až 60 °c. Teplota reakce začíná při 20 °c, zvedá se pak až k 609 C a pak začne zase klesat. Po dodání 7 molů methylaminu na 1 mol 1-hydroxycyklopentylĺ/2-ohlorfenyl/-ketonu se oddestiluje metanol, nahradí benzenem, benzenový roztok se zfiltruje, filtrát se zahustí ve vakuu, nahradí acetonem a žádaná látka...