Patenty so značkou «způsob»

Strana 190

Způsob dělení trubky palivového článku jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250598

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek Eduard, Smrčka Jaroslav, Trčka Josef

MPK: G21C 3/02

Značky: trubky, reaktoru, dělení, palivového, jaderného, způsob, článků

Text:

...znázorněno nia přiloženém obrázku.Dělení trubky 2 palivového článku probíhá ve zvláštním prípravku, jehož hlavní částí je nosník 1, opatřený dvěma koncovými čelistmi 3 s podporami, mezi kterými je umístěn hydraulický dvojčinný zatěžovaci válec 5. Trubka 2 palivového článku je jeřäbem vyjmuta ze zásobníku a uložena do přípravku. Hydraulicky ovládané koncové če listi 3 s podporami přitáhnou tělo trubky 2 k podporám, současně je trubka 2...

1-(1-Alkyl-8alfa-ergolinyl)-3,3-diethylmočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250596

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krejčí Ivan, Řežábek Karel, Černý Antonín, Pragerová Helena, Beneš Jan

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: výroby, jejich, 1-(1-alkyl-8alfa-ergolinyl)-3,3-diethylmočoviny, způsob

Text:

...dopamínu s dopamino-antagonistickými účinky v některých částech CNS. jejich dopaminergni účinek se projevuje jednak vyvolávánim rotačních pohybů u krys s jednostranným poškozením nigrostiatálních struktur, jednak inhibicí sekrece prolaktinu a zvyšovaním sekrece gonadotropinů, a lze jich proto používat v humánní a veterinární terapii k léčení parkinsonismu, hyperprolaktinemii a akromegalie, nebo při vyvolávání říje u savčích samic. Tak...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a 11-cyklohexyl-, respektive 11-(2-alkylcyklohexyl)-5,9-dimethyl-4,6-undekadien-3-olem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250588

Dátum: 15.04.1987

Autori: Streinz Ludvík, Zemanová Marcela, Hrdý Ivan, Sláma Karel, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/40

Značky: 11-(2-alkylcyklohexyl)-5,9-dimethyl-4,6-undekadien-3-olem, respektíve, kyseliny, smíšený, jantarové, 11-cyklohexyl, způsob, ester, přípravy, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem

Text:

...vrstva byla vysušena nad bezvodým slranem sodným a za sníženêho tlaku odpařena. 0 dparek byl dělen sloupcovou chromatografii na silikagelu s 8 hmot. 0/0 Vody elučni činidlo petrolether obsahující až 20 obj. 0/0 diethyletheru). Bylo získáno 55 mg 46 0/0 produktu reakce.Stejným způsobem byl připraven smlšený ester kyseliny jantarové s 1-2,2-dimethy 1-ZH-chromenłi-yl)-l-propanolem a ll-cyklohexyl-S,9-dimethyl-4,ñ-undeknadien-B-olem MS...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a alkylesterem kyseliny 11-alkoxy-10-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250585

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrdý Ivan, Zemanová Marcela, Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav, Streinz Ludvík, Sláma Karel, Křeček Jan

MPK: C07C 69/40

Značky: přípravy, 11-alkoxy-10-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové, kyseliny, alkylesterem, ester, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, smíšený, jantarové, způsob

Text:

...sníženého tlaku odpařena. Odparek byl dělen sloupcovou chromatografií na silikagelu s 8 hmot. vody eluční činicllo petrolether obsahující až 20 obj. diethy 1 etheru. Bylo získáno 56 mg 45 produktu reakce.Elementární analýza pro C 57 Hs 40 a m. v. 642Biologické účinky byly sledovaný u termitůl. ovlivnění vývoje vojäků ra bílých vojáků, celkové zpomalení vývoje.ako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simlplex (aplikace na...

Deriváty imidazolu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250579

Dátum: 15.04.1987

Autori: Leiner Jan, Matunová Iva, Holá Vladislava, Rajšner Miroslav

MPK: C07D 495/04

Značky: imidazolu, jejich, deriváty, způsob, přípravy

Text:

...například alkalizací jejich vodné suspenze alkalickýníi hydroxidy nebo uhličitany a izolují se vytřepáním, například do chloroformu a oddestilováním chloroiormu.Podrobnosti způsobü připravy derivátů imidazolu obecného vzorce I a meziproduktu jsou uvedeny V následujících příkladech provedení, které však rozsah vynálezu v žádném směru neomezují.K suspenzi 533,3 g B-chlorthienoĺzâ-c-2-benzothiepin-MSHJ-onu v 700 m 1 methanolu se za míchání...

Způsob stabilizace lineárního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250576

Dátum: 15.04.1987

Autori: Balabán Luboš, Nejdl Jiří

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylénu, stabilizace, lineárního, způsob

Text:

...antioxidantu, derivátu tetnamethylpiperidinu, fosfitu a barevného anorganického nebo organického pigmentu. Po lominutově homogenizaci, prováděne za normální teploty, dochází k desaktivaci solí kovů s přechodnou valencí obsažených v hnarevném pigmentu. Vzniklý mikrogranulát5 obsahující V kroncentrovaném stavu všechny stabilizační a barvicí přísady se míchá V množství 1 až 5 0/0 hmot. s lineárním polyethylenem. Takto vyrobené finální produkty...

(3S,8aS)-3-Benzyl-6-hydroxy-1-4-dioxo-1,2,3,4,6,7,8,8a- oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250575

Dátum: 15.04.1987

Autori: Černý Antonín, Beneš Jan

MPK: C07D 487/04

Značky: způsob, 3s,8as)-3-benzyl-6-hydroxy-1-4-dioxo-1,2,3,4,6,7,8,8a, výroby, oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazin

Text:

...rozpouštědel.K roztoku 2,80 g (10 mmol L-N-benzyloxykarbonylglutaminu v 10 ml dichlormethanu, obsahujícího 1,13 g 10 mmol N-ethylpiperidinu, se za míchání a chlazení na -20 stupňů Celsia přidá po kapkách roztok chloroformátu ethylnatého 1,09 g, 10 mmol v 10 ml suchého dichlnormethanu. Reakční směs se michá ještě 10 minut při teplotě-5 °~C, ochladí se na -30 °C a přidá se po kapkách předchlazený -20 °C roztok, připravený...

Způsob přípravy kationizačních přípravků používaných ke kationizaci polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vodák Zdeněk, Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Vácha Jaroslav

MPK: D06M 13/46, C08K 5/34

Značky: používaných, způsob, přípravy, polymerních, materiálů, kationizačních, kationizaci, přípravků

Text:

...se potom pridáva 100 g koncentrované kyseliny sírová, takovou rychlostí, aby výsledný roztok síranu imidazolu byl 60 až 70 °C teplý. Při této teplote se postupně pridáva 370 g epichlorhydrinu tak, aby konečná teplota reakční směsi byla v rozmezí 90 až 110 °C. Směs potom během 1 hodiny doreaguje. Tímto způsobem získaný produkt vykazuje barvu 12 až 14 dle jodové stupnice, na rozdíl od produktů vyrobených bez prídavku komplexotvorné látky, které...

Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250571

Dátum: 15.04.1987

Autori: Morávek Josef, Kaláb Jiří

MPK: C07D 251/18

Značky: arylguanaminů, přípravy, způsob, substituovaných

Text:

...kterýse po promytí mĺnĺmálním množstvím vnoucí vody přidävá k produktu. Produkt se suší ve vakuové sušárně při 110 až 120 °C. Po skončené sérii príprav arylguxanaminů se poslední matečný filtrát v míchané děllčce promyje roztiokem 30 až 40 hydroxidu sodného, organické vrstva se oddělí a rektifikací za atrnosféríckého tlaku se z ní regeneruje isobutanol.Reakce probíhá v téměř všech případech kvantitativně, případné ztráty jsou dány...

Způsob výroby hutních polotovarů z dvoufázových feriticko-martenzitických ocelí tepelně mechanickým zpracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250570

Dátum: 15.04.1987

Autori: Parilák Ľudovít, Leško Andrej, Wozniak Jan, Šimon Arpád, Hořejš Slavomír

MPK: C21D 8/02

Značky: feriticko-martenzitických, výroby, oceli, mechanickým, způsob, tepelně, hutních, polotovarů, dvoufázových, zpracováním

Text:

...zpracováním podle vynálezu je znázorněno na výkrese. ako příklad provedení způsobu výroby pasů z dvoufazových feriticko-martenzitických oceli tepelně-mechanickým zpracováním podle vyííálezu, byly na teplé širokopásové trati s možností řízeného ochlazování válcoványbramy z oceli o chemickém složení v hmotnostních podílech 0,08 uhlíku, 1,39 manganu, 0,39 0/0 křemíku, 0,14 0/0 molybdenu na pásy o tlouštce 2,5 mm. Teplota pásů při poslední...

Způsob dokončování vybarvení sirnými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250569

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Socha Jaromír, Lukáč Jiří

MPK: D06M 13/46, D06M 13/10

Značky: dokončování, způsob, sirnými, barvivy, vybarvení

Text:

...za mokra proti postupům dokončování oxidací chemikáliemi uvolňujícími aktivní kyslík a ve stálostech v praní je dosahovâno výsledků,převyšujících i hodnoty stálostí vybarvvení ustalovaných solemi chrömu.Postup podle vynálezu je využitelný na všech barvicích zařízeních, nva kterých je V praxi barveno sirnými barv-ivy, případně vodorozpustnými deriváty sirných barviv. de tedy o diskontinuální i kontinuální zařízení.Využitím vynálezu v...

Způsob izolace beta-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 250561

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mandel Martin, Novál Ludvík

MPK: C07D 501/12, C07D 499/18

Značky: způsob, izolace, beta.-laktamových, antibiotik

Text:

...rovněž snadno a dokonale z reakčního prostředí odstraní fyziologicky nepříjemný, velmi twoxický dimethylanilin. Z vodného prostředí, zbaveného extrakcí nežádoucíclí příměsí, se po vyčištění aktivním uhlím získá okvseleníin žádané krystalioké polosylrtetické antibiotikum ve vysokém výtěžku a ve velmi čisté,snadno filtrovatelné formě, která se dobře zpracovává až na finální produkt, Způsob izolace podle vynálezu byl vyzkoušen při přípravě...

Způsob výroby 1-[ (5R,8S,10R)-6-propyl-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny a jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250558

Dátum: 15.04.1987

Autori: Černý Antonín, Křepelka Jiří, Beitová Marta

MPK: C07D 457/12

Značky: jejich, solí, způsob, 5r,8s,10r)-6-propyl-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny, výroby

Text:

...ínertního plynu, jako dusíku.Zádaný produkt lze z reakční směsi izolovat bežnými způsoby, například oddestilováním použitého rozpouštědla za sníženého tlaku nebo zředěním reakční směsi vodou, a sloupcovou chromatografií a/nebo krystalizací surového produktu.Výchrozí B-aminoergolin vzorce II lze připravit postupem popsaaným v čs. AO 219 363 a N,N-diethylkarbamoylchlorid vzorce III je komerčné dostupná látka.Adiční soli sloučeniny...

Deriváty alifaticko-aromatických etherů s hydroxyskupinou, respektive esterovou skupinou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250553

Dátum: 15.04.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Kahovcová Jitka, Sláma Karel

MPK: A01N 49/00, C07C 43/205

Značky: způsob, esterovou, skupinou, hydroxyskupinou, deriváty, molekule, jejich, přípravy, etherů, alifaticko-aromatických, respektíve

Text:

...sodného rozpuštěného ve 30 m 1 vody a poté 9,6 g 30 roztoku peroxidu vodíku. Teplota reakční směsi byla udržována nejprve 15 minut při 0 °C, pak 15 minut při teplotě 15 až 25 °C. Nakonec byla reakční směs vytřepána mezi diethylether a vodu, promytá etherická vrstva po vysušení a odpaření diethyietheru byla pak člštěna průchodem přes sloupec silikagelu 8 hmot. 0/0 vody eluční činidlo petrolether-diethylether, obsahující až 50 obj. ...

Způsob výroby substituovaných benzothiazin-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250552

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubelka Vladimír, Drahoňovský Jan, Dědek Václav, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Hampl František, Staněk Jan, Votava Vladislav, Černý Miroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07D 279/02

Značky: benzothiazin-1,1-dioxidů, výroby, způsob, substituovaných

Text:

...význam.Přesmyk se provádí v 1- až 4 molárním roztoku alkoholátu ROCH 2 CH 20 Me, připraveném in situ působením alkalického kovu nebo jehohydridu na odpovídající alkohol,kde Me značí alkalický kov a R má sh-ora uvedený význam v atmosfére dusíku. K roztoku alkoholátu se přidá při teplotě 20 až 160 °C, s výhodou při teplotě 6 D až 120 °C najednou za intenzívního míchání ester obecného vzorce II, přičemž reakční doba je 10 »až 120 minut, s...

Způsob zkapalňování plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250547

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jirsa Jan, Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: F25J 1/00

Značky: způsob, plynů, zkapalňování

Text:

...se s vysokou účinnosti. V podstatě pouhou záměnou expanzní turbíny brzděné generátorem za expanzní turbinou brzděnou brzdicím kompresorem lze dosáhnout snížení měrné spotřeby energie na zkapalnění o 20 9/0. zůstává přitom zachován tlak na výstupu z cirkulačního turbokompresoru dusíku. Principem zvýšení efektívnosti zkapalňování je totiž to, že dochází ke snížení tlaku na výstupu z expanzníturbiny při zachování výtlačneho tlaku z cirkulačního...

Způsob separace gangliosidových frakcí ionexovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250534

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mikeš Otakar, Brdová Vlasta, Šmíd František, Sedláčková Jana

MPK: C07H 15/02

Značky: separace, chromatografii, způsob, ionexovou, gangliosidových, frakcí

Text:

...Uppsala s pomocí stnpñovittěłio gradientu octanu draselného v rozsahu kon.centrací 0-0,225 M v methanolu a za průtoku 2 ml/min. Mansson j. E., Rosengren B. a Svennerholm L., j. Chromatogr., 322 1985 465 ~ 472..Popsaný způsob splňuje požadavky ne rychlost dělení s použitím středních tlaků i na zatížení. Nevýhodou však je, že dosažené dělení gangliosidů se neřídilo vždy množstvím vázané sialoye kyseliny, nýbrž značná část gangliosidu CQ 1 b...

Způsob provádění opravy nádrže z vrstveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250527

Dátum: 15.04.1987

Autori: Průša František, Landa Václav, Lucek Jiří

MPK: C25D 17/18

Značky: materiálů, způsob, nádrže, provádění, opravy, vrstveného

Text:

...hloubce od 0,05 do 0,10 milimetru do dosud neporušené vrstvy. Válcová plocha řezu se provede ručně, například velmi ostrým prohnutým nožem, popřípadě speciálním nástrojem, kolem dokola místa praskliny, takže se odstraní v místě poruchy popraskaná vrstva stěny i s nejbližším okolím, přičemž řez zasahuje do další dosud neporušené vrstvy do hloubkyod 0,05 mm do 0,1 mm. Plocha řezu se provede s výhodou tak, že svírá s plochou stěny nádrže úhel od...

Způsob zpracování těžkých podílů odpadajících z výroby isobutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250526

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novrocík Jan, Macek Vladimír, Novrocíková Marta, Malík Miloš, Kotůlková Svatava

MPK: C07C 31/12

Značky: isobutanolu, způsob, výroby, odpadajících, těžkých, podílu, zpracování

Text:

...na konečnou teplotu 12 °C. Vyloučené krystaly byly odsáty, promyty 80 mililitry benzenu, vysušeny na vzduchu, čímž bylo získáno 142 g látky obsahující 99 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu.Matečný louh 0 hmotnosti 850 g a obsahující 76,5 hmotnostních triisobutylaminu, 5,2 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu a 1,7 0/0 hmotnostních diisobutyl-n-butylaminu byl během 15 min vkapán do suspenze 472,7 g kyseliny fumarové v 1 220...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel se sníženou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250522

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidel, sníženou, přípravy, reaktivitou, polyaminových, způsob

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel vhodné zejména amirny alifatické, jako napr. diethylentriamin, trietłhylentetramin, tetraethylenpentamín, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, hexamethylendiamin aj. nebo amlny cykloalltatické, např. cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin.Z esterů oąp-nenasycených monokxarboxyových kyselín lze použít estery kyseliny akrylvove, methakrylové, krot-onové, skořioové, ako nlapř. methylakrylát,...

Způsob zaslepování otvorů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250521

Dátum: 15.04.1987

Autor: Straka Jindřich

MPK: F16L 55/10

Značky: otvorů, zařízení, zaslepování, provádění, způsob

Text:

...zaslepovanéhno otvoru a tím spolehlivě vodděluje těsjnicí materiál od těsněného media.Zařízení může být provedeno tak, že pevná podložka je na své spo-clo částí ukončena vybíhající kuželovotu plochou, která při 1 isování svou kuželovou plochou VyÍVčllľUjBjosazenou podložku do tvaru vybílrajícíhokužele, který napomáha rozlisovat těsxnícím materiálem zahnuté konce osazené podložky ke stěně zastlepdvaného otvoru.Zařízení může být provedeno...

Způsob izolace živočišné prolylendopeptidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250499

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauzer Karel, Jošt Karel, Barth Tomislav, Barthová Jana, Hauzerová Linda

MPK: C12N 9/48

Značky: izolace, živočišné, prolylendopeptidasy, způsob

Text:

...tak, že 600 m 1 enzýmového preparátu ob~sahujícího 5 g -bílkoviný bylo naneseno na sloupec (3,6 × 20 cm, 200 ml diethýlaniinoethýl-celulózy, ekvilibrované pufrem C. sloupec byl promýt 400 ml pufru C a navázane aktivní bílkoviný byly pak eluováný roztokem 0,1 M chloridu sodného v pufru C při průtoíkové rýchlosti 15 | 0 nl/hod Aktivní frakce byly spojený, dialýzovanyproti 2 1 l roztoku 1 mM ethýlenudiamin tetraacetátu .a 5 mM siříčitanu...

Způsob třídění tuhých domovních odpadů a úpravy jejich spalitelné části

Načítavanie...

Číslo patentu: 250497

Dátum: 15.04.1987

Autori: Černík Bohumil, Machuta Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: jejich, třídění, tuhých, spalitelné, domovních, odpadů, způsob, úpravy, částí

Text:

...části tuhých domovních odpadů r-ozpojováním a tvar-ováním podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že r-ozpojováni se provádí až po třídění na sítech tuhých domovní-ch odpadů, z nichž byly »předtlm ručně vytříděny nerozbité skleněné předměty, pomocí síta s oky o průměru 20 až 50 mm, a to pouze u naudsítné frakce po předchozím odstranění magnetických kovů elektromagnetickým tříděním, přičemž se rozpojování provádí v rotačních...

Způsob submersní kultivace kvasinek k enzymové přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ulbert Stanislav, Huňková Zdenka, Čulík Karel, Mikláš Emil, Bučko Michal, Panoš Jan, Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čavs, Bárta Miroslav, Jakubová Antonia

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, kyselinu, kvasinek, enzymové, kultivace, fenoxymethylpenicilinu, submersní, 6-aminopenicilánovou, přeměně

Text:

...kromě K-soli fenylpropionové kyseliny a MgeS 04. Fenylpropionova kyselina byla rozpuštěna oddelené t-akto 0,36 kg fenylpropionové -kyseliny bylo předložen-o do Zlitrové nádoby, přidáno 0,5 litru pitné vody a hustá suspenze krystalů promíchána pomocí rywchloběžného míchadla a za nepretržitého micháni byla suspenze neutralizována 50 roztokem KOH až pH roztoku po neutralizaci se pohybovalo v rozmezí hodnot 6,5 až 7,0. Roztok draslené soli...

Způsob mokrého hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250492

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fulneček Petr, Pečonka Jaromír, Kotulan Zdeněk, Sikora Petr

MPK: C10B 39/04

Značky: mokrého, koksu, hašení, způsob

Text:

...tlakem a prodloužení haslcího intervalu se neosvědčuje~ jak z hlediska rovnoměrnosti prohašené vrstvy koksu, tak z hlediska ekonomlcké-ho a kromě toho nelze tím zabránit nepříznlvému jevu vyhazování» koksu, působíncího značné výrobní ztráty.Uvedené nedostatky řeší postup mokrého hašení ko-ksu podle vynálezu, jehož podsta 4ta spočíva .v tom, že po dobu 8 až 30 sekund se na žhavý koks .přivädí 10- až 25 objemu celkového množství ha-sl-cí vody,...

Způsob kvantitativního oddělování boru v diamantu pyrohydrolysou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250478

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: C30B 33/00, C30B 29/04

Značky: oddělování, způsob, kvantitativního, pyrohydrolysou, diamantu

Text:

...oddělení boru ze skel, kovů, silikátozvých a hlavně keramických materiálů je méně vhodný, protože vyžaduje teplotu až 1400 °C uplatňovanou v píckäch s platinovým vinutim, kdy lze rozložít hexagvonálni i kubioký nitrid boru Williams I. P. a kol. Anal. Chem. 31, 1 560/Uvedené nevýhody nemá tento vynález,jehož předmětem jest způsob kvantitativního oddělování boru V diamantu pyrohy-droiýzou. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se...

Způsob výroby alkaloidu elymoklavinu semikontinuální kultivací imobilizovaných buněk houby Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 250474

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řeháček Zdeněk, Sajdl Přemysl, Ludvík Jiří, Křen Vladimír, Kozlová Jaroslava

MPK: C12P 17/18

Značky: semikontinuální, výroby, buněk, claviceps, způsob, imobilizovaných, houby, elymoklavinu, alkaloidů, kultivaci

Text:

...Vaněk, Z. Hošťálek, . Cudlín. Elsevier, Amsterdam 1973 str. 393. Su-spense spor se upraví na ikonccntraci 10 až 107 spor/ml, 2 m 1 suspense se pak přenese do 60 ml tekuté žívné -půdy T 1 A. St-oll et al. Helv. Chem. Acta 37, 1 815, 1954 V Erlenmayerových bankách 300 mll. Zaočkované baňky se inkubují 9 až 11 dnů v temnu při 24 i~ 1 °C na rotačním třepacím stroji 240 ot.mín 1, excentr 5.~cm. Výsledné mycelium je suspensní a slabě růžové. Od...

Způsob separace suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250470

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trojan Zdeněk, Kepka Juraj

MPK: B01D 35/28

Značky: zařízení, suspenzí, separace, tohoto, provádění, způsobu, způsob

Text:

...suspenzí použitím míchadla 3 poháněného ústrojím 4, čímž se zabráni usazování tuhých částic a blokování povrchu perforované přepážky 2 vznikajícím fíltračním koláčem. Užití tohoto postupu je možné tehdy, je-li použito peri-orovaná přepážka 2 s tak malými otvory, že jí nemohou separované částice pronikat. V okamžiku, kdy z prostoru nad povrchem koláče odteče poslední množství kapaliny, započne proces prosoušení,při němž je rozdílem...

Způsob zpracování obilí a obilních mouk biotechnologickými postupy s využitím vlastního enzymatického systému suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250459

Dátum: 15.04.1987

Autori: Soukal Jaroslav, Hamrová Ludmila, Hejkal Karel, David František

MPK: C13L 1/06

Značky: biotechnologickými, vlastního, obilí, obilních, zpracování, suroviny, postupy, enzymatického, systému, způsob, využitím

Text:

...a amylolytické enzýmy vlastní suroviny se s malým příwdavkem nebo bez přídavku dalších enzymatických preparátů využije pro výrobu jedlých a krmných přísad, a to bud odbouráním škrobové,nebo bílkovinné složky této frakce. Bílkovinná složka se odbourává v rozmezí teplot 40 až 50 °C, pH 3 až 4,5, škrobová složka v rozmezí teplot 55 až 68 °C po dobu podle požadovaného zcukření, zpravindla 1 až 3 hodiny. Potom následuje sušení známými způsoby. S...

Stabilizovaný mikrobní insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250454

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanzlová Hana, Zajíček Michael, Weiser Jaroslav, Vaňková Jiřina, Bastl Vladimír, Lakota Vladimír

MPK: A01N 63/02

Značky: výroby, prostředek, mikrobní, způsob, insekticidní, stabilizovaný

Text:

...výhodné do 55 °C na obsah sušiny b až 30 0/0 hmotnostních,zahuštěný preparát se stabilizuje přípravkem organických kyselín a/nebo esterů -kyseliny p-hydroxybenzoové a/nebo alkalických soli kyseliny salicylové a benzoové,přičemž hodnota pH suspenze se upraví na 4,5 až 6,5, a/nebo nanesením na pře-dsušený zrnitý nosič anorganického nebo -organického původu.Optimální fermentační tekutina se získa subersni monokulturní kultivaci optimálního...

Způsob slinování vrstev z keramiky na bázi Pb (Zr, Ti) 03

Načítavanie...

Číslo patentu: 250452

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dřevíkovský Milan, Havlasová Iva, Nejezchleb Karel, Kala Tomáš

MPK: B22F 7/04

Značky: slinování, keramiky, vrstev, bázi, způsob

Text:

...se značnou plochou, aniž by došlo k poškození V důsledku sm-rštění slinované vrstvy. Vrstvy práškového materiálu, mezi kterými sllnované vrstvy spočívají, usnadňují relativní pohyb slinovaných vrstev jak vůči nosné, tak i krycí podložce. Vrstvy práškového materiálu tak zamezují pevnému spojování slinovaných vrstev s podložkami.Tent-o způsob slinováni vyžaduje podstatně méně anebo žádné platinové konstrukční díly a je tedy ekonomičtější než...

Způsob ovládání periferních jednotek mikroprocesorem řízeného kapalinového chromatografu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250451

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: kapalinového, způsob, provedení, způsobu, tohoto, ovládání, chromatografu, mikroprocesorem, periférních, jednotek, řízeného, zapojení

Text:

...parametrů a synchronizace Spuštění periiferních jednotek systému .kapalinové Chromatografia okamžikem nástřiku vzorku na kolonu. Další výhodou tohot-o zapojení je skutečnost, že umožňuje ovládání periťerníoh jednotek nezávisle na režimu čerpadla a přitom zachovává plně všechny oibvyikle užívané funkcemikroprocesoru v řízení a kontrole gradientu. Kromě toho zapojení podle vynálezu vede ke snížení nároku na obsluhu a k omezení možnosti vzniku...

Způsob přípravy peptidů na bázi molekuly kyseliny pressinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250444

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čeřovský Václav

MPK: C12P 21/02, C07K 7/06

Značky: způsob, molekuly, peptidů, přípravy, pressinové, kyseliny, bázi

Text:

...z ethylacetátu, t. t. 207 až 208 °C.Arninokyselinová analýza Tyr 0,93, Phe 1,07, Pro C 29 H 54 N 4 O 5 518,6K roztoku benzyloxykarbonyl-S-benzylcýsteinyl-tyrosinu 51 mg) a hydrochloridu methylesteru fenýlalaninu 25 mg ve směsi dimethylformamídu 0,5 ml a 0,2 mol . l Tris-maleinanového pufru pH 7 2 ml byl přldán chlorid vápenwatý (0,5 mg a pH bylo upraveno na hodnotu 7,0. Po přidání termo~ lysinu 2 mg byla směs inkubována 24 hodin při 38 °C....

Způsob zpracování radioaktivních odpadů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250441

Dátum: 15.04.1987

Autori: Škába Václav, Nápravník Jiří, Ditl Pavel

MPK: G21F 9/04

Značky: zařízení, provádění, zpracování, způsob, radioaktivních, odpadů, tohoto, způsobu

Text:

...12 s vodorovnou osou,v jehož tělese 13 tvaru dutého válce, vytápěném elektrickýmí odporovými prstenci 14,se otáčí míchací a transportní rotor 15 s 12 šikmými listy, spojený s pohonnou jednotkou 16 s nastavitelnýrni otáčkami pomocí variátoru v rozsahu od 150 do 450 ot/min. Těleso 13 míchaného reaktoru má vnitřní průměr 350 mm a délku vytápěné části 1 700 milimetrů. Příkon elektrického topení je 80 kilowatů max. Teplota vystupujícího sypkého...

Způsob výroby ohebných plošných materiálů, zejména na stélky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250437

Dátum: 15.04.1987

Autori: Navrátil Ludvík, Lukáš Josef, Vašica Vladimír, Jekl Lumír

MPK: A43B 13/38

Značky: obuvi, ohebných, stélky, výroby, plošných, zejména, způsob, materiálů

Text:

...požadavků výrobce obuvi.Pro způsob podle vynálezu je charakteristické, že se do vodné suspenze celulózových vláken, která tvoří 70 až 80 hmot. procent celkové hmotnosti výsledného produktu, přidává 1 až 20 hmot. procent, opět ve vztahu na hmotnost finálního výrobku, acetylénových sazí wo specifíckém povrchu 50 až 70 m 2//gramů, nejvhodněji tohoto typu sazí, uváděného na trh pod obchodním označením P 1250 se specitickým povrchem 64,5...

Způsob anodické oxidace linerů vinutých vysokotlakých nádob z Al slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250429

Dátum: 15.04.1987

Autor: Urbánek František

MPK: C25D 11/04

Značky: způsob, vinutých, slitin, vysokotlakých, linerů, oxidace, nádob, anodické

Text:

...odolnost vůči mechanickému namahání.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob anodické oxidace linerů vinutých vysokotlakých nádob o mtnimálním průměru hrdel 10 milimetrů a obsahu 1,5 až 5 litrů v elektrclytu tvořeném vodou. a kyselinou sírovou, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se na liner s jednoduchou vnitřní katodou působí stacionárním elektrolytem obsahujícím v jednom litru vody 350 až 400 gramů volné kyseliny sírové při teplotě...

Způsob přípravy vitaminu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250414

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nepraš Miloš, Beštová Jana, Královský Josef, Kotyk Milan, Titz Miloš, Fuka Josef, Kalhousová Marta, Hrdina Radim, Luňák Stanislav

MPK: C07C 172/00

Značky: přípravy, způsob, vitamínu

Text:

...°C. Rovnovážného stavu je dosaženo za 2 až 3 hodiny, přičemž koncentrační poměr vitamínu ku previtamínu je okolo 3,5 780/0 vitamínu a 22 previtaminu). Na základne studia termických rovnováh prevítamin .-.~ vitamin bylo nyní zjištěno, že kinetíckým řízením procesu lze za únosně dlouhou dobu dosáhnout výrazně lepšího poměru vitamínu ku previtaminu.Foto zjištění využívá postup, který je předmětem tohoto vynálezu. Podle tohoto způsobu se vitamin D...

Plošný vícevrstvý útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250410

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradecký Gustav, Juřena Jiří, Varhaník Jiří, Tethal Josef

MPK: B32B 27/12

Značky: útvar, vícevrstvý, způsob, výroby, plošný

Text:

...ve formě vodné disperze, do ní se ihned zalamínuje podkladová textilní vrstva, celý útvar se vysuší při 120 »až 150 °C a separuje se od dočasné podložky.Další variantou pak může být například oboustranné povrstvení textilního substrátu polymerním nánosem přímým postupem vhodné například pro výrobu plachtovin pro nákladní automobily, stanových podlážek,ízolzačních plachtovin apod.Polymerní směs pro adhezní mezivrstvu lze připravit nejvýhodněji...

Způsob výroby válcových membránových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 250402

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beránek Jaroslav, Kepič Štefan, Lelko Dušan, Červinka Václav, Konečný Milan, Kichler Jiří

MPK: B21D 11/06

Značky: válcových, membránových, výroby, způsob, stěn

Text:

...nejdříve musi zajistit vzájemné poloha jednotlivých šroubovic a pak postupně ohýbat přepážky, které se k trubkám stehují. Teprve po navinutĺ přepážek po celé výšce válcového tělesa je možné přivařit přepážky k trubkám a dokončit výrobu válc-ové membránové stěny.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny vynalezeným způsobem výroby membránových stěn, který spočívá v tom, že se na svařovacim automatu vyrobí střední část membránové stěny s délkami...

Způsob přípravy čistých nebo směsných monokrystalů halogenidů olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 250401

Dátum: 15.04.1987

Autori: Barta Čestmír, Tříska Aleš, Gilar Oldřich, Krčová Eva, Pavlíček Zdeněk

MPK: C30B 29/12

Značky: způsob, čistých, monokrystalů, halogenidů, přípravy, směsných, olova

Text:

...než odpovídá tenzi 13,3 Pa. Přitom se do taveniny vpravi 0,001 mol 9/0, popřípadě až do nasycení plynu, nebo plynu obsahujícího či uobsahujících halogen jako je C 12, H nebo COBr 2.Povrch reakčního prostoru přicházejícího ve styk s taveninou je vhodné opatřit Ipovlakem na bázi grafitu, popřípadě křemíku nebo dalších látek, které zamezí, popřípadě podstatné sníží smáčení stěn reakčního prostoru.Bylo zjištěno, že vyvinutý způsob přípravy...