Patenty so značkou «způsob»

Strana 189

Způsob výroby oplatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237313

Dátum: 15.04.1987

Autor: Negro Giussepe

MPK: A21D 13/08

Značky: oplatek, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oplatek s hladkým hutným povrchem s komůrkovitou vnitřní strukturou k použití jakožto plněné oplatky z alespoň dvou oplatkových listů, spočívající ve výrobě těsta, nanesení hotového těsta na oplatkovou pečicí pánev a vypečení těsta v oplatkových pečicích pánvích, vyznačující se tím, že v prvním stupni při výrobě těsta se nejprve vnesou do vody pochutiny, prášek do pečiva v hmotnostním množství 0,08 %, sladidlo v hmotnostním...

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237311

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wyvratt Matthew, Tristram Edward, Patchet Arthur, Harris Elbert

MPK: C07K 1/00, C07K 5/00, C07K 11/00...

Značky: karboxyalkyldipeptidů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných so1í a biologicky účinného isomeru, spočívající v reakci ketonu obecného vzorce II s dipeptidem nebo chráněným dipeptidem obecného vzorce III. Látky vzorce I jsou použitelné jako inhibitory konvertujícího enzymu a jako antihypertensiva.

Způsob drcení pryžových odpadků, zejména pneumatik a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237304

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tatai Ilona, Lantos Elemér, Gűndisch Gusztáv

MPK: B02C 19/00

Značky: zejména, provádění, drcení, odpadků, pryžových, zařízení, pneumatik, tohoto, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu drcení pryžových odpadků, zejména pneumatik, podle něhož se na pryžový odpad, určený k drcení, působí za studena tlakem a protlačuje se protlačovacími otvory a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že na pryžový odpad se působí tlakem ve směru příčném k směru protlačování protlačovacími otvory. Vynález se týká zařízení obsahujícího tlakovou komoru pro přívod a protlačování pryžového...

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237301

Dátum: 15.04.1987

Autori: Apel Wolfgang, Künster Wolfgang, Loquenz Heinz, Wallner Gerhard, Danninger Herbert, Schröttner Erwin

MPK: C01F 5/42

Značky: spalování, získavání, plynů, způsob, hydrogensiřičitanu, kotle, zpětného, horečnatého, výluhu, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů, při němž se absorpce oxidu siřičitého provádí v alespoň jednom stupni pracujícím s normálním siřičitanem hořečnatým a v alespoň jednom stupni pracujícím s hydrogensiřičitanem hořečnatým, se vyznačuje tím, že se v absorpci vyrobí větší množství normálního siřičitanu hořečnatého, než jakého je třeba k výrobě hydrogensiřičitanu, a navíc vyrobené...

Způsob výroby derivátů 6a-methylprednisolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236900

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hofmeister Helmut, Wendt Hans, Annen Klaus, Laurent Henry, Wiechert Rudolf

Značky: 6a-methylprednisolonu, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 6?-methylprednisolonu obecného vzorce I odštěpením bromovodíku z kortikoidu obecného vzorce II. Sloučeniny obecného vzorce I jsou vhodné zejména k léčení kožních onemocnění.

Způsob výroby 4-nitrodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236898

Dátum: 15.04.1987

Autor: Müller Ernst Willi

MPK: C07C 87/60, C07C 85/04

Značky: výroby, způsob, 4-nitrodifenylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-nitrodifenylaminu reakcí 4-nitrochlorbenzenu s anilinem v přítomnosti uhličitanu draselného a sloučenin mědi, vyznačující se tím, že se reakce provádí v přítomnosti cesných solí slabých kyselin, jako uhličitanu cesného, octanu cesného, mravenčanu cesného nebo kyanidu cesného. Vyráběný 4-nitrodifenylamin se po redukci na aminodifenylamin používá jako meziprodukt pro výrobu barviv nebo stabilizátorů pro kaučuk.

Způsob výroby nových 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236896

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seeger Ernst, Engel Wolfhard, Trummlitz Günter, Haarmann Walter

MPK: C07D 417/12, A61K 31/54

Značky: nových, výroby, 4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů obecného vzorce I, v němž R1 znamená atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu, atom fluoru nebo atom chloru a R2 znamená atom vodíku, methylovou skupinu, ethylovou skupinu nebo n-propylovou skupinu, a jejich solí s anorganickými nebo organickými bázemi, vyznačující se tím, že se na derivát 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid-3-karboxylové kyseliny obecného...

Způsob výroby antibakteriálně účinných 1,1-alkandiol-dikarboxylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236895

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jasys Vytautas John, Kellogg Michael Stephen

MPK: C07D 499/00, C07D 499/32, C07D 499/55...

Značky: způsob, výroby, účinných, 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, antibakteriálně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových chemických sloučenin cenných jako antibakteriální činidla. Vynález se zejména týká způsobu výroby monoesterů a diesterů určitých 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, v nichž karboxylová skupina penicilinu nebo/a karboxylová skupina určitých přítomných inhibitorů ?-laktamasy je esterifikována. Z amerického patentního spisu číslo 4 234 579 je známo, že 1,1-dioxid penicilanové kyseliny (sulbactam) je účinným...

Způsob výroby 5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3- b][1,4]benzodiazepin-6-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236894

Dátum: 15.04.1987

Autori: Breuer Gerhard, Eberlein Wolfgang

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, výroby, 5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6h-pyrido[2,3, b][1,4]benzodiazepin-6-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3 -b][1,4]benzodiazepin-6-onu a jeho soli s anorganickými nebo organickými kyselinami, vyznačující se tím, že se 5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-on vzorce I, nechá reagovat v organickém rozpouštědle nejdříve s alespoň dvěma ekvivalenty alkyllithia nebo aryllithia při teplotách mezi -60 a 0 °C a poté s esterem (4-methyl-1-piperazinyl)octové kyseliny...

Způsob výroby polymorfu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Warren Peter, Harris Gregory David, Platt Ronald, Lee Stanley Arnold, Hutton Jonathan, Hardie Janet, Davies Elwyn Peter

MPK: C07D 231/38

Značky: výroby, způsob, polymorfu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymorfu A 5-[3-(2-/2,2,2-trifluorethyl/guanidino)pyrazol-1-yl]-valeramidu s krystalografickou čistotou nejméně 90 %, charakterizovaného ATR-IČ spektrem obsahujícím pásy při 1685 (středně silný), 1560 (slabý), 1540 (střední), 1455 (slabý), 1060 (středně slabý), 832 (střední), 788 (slabý) a 365 (střední) cm-1, z 5-[3-(2-/2,2,2-trifluorethyl/guanidino)pyrazol-1-yl]valeramidu obsahujícího jeden nebo oba nežádoucí polymorfy B a C,...

Způsob rozkládání komplexní sloučeniny kyseliny o-benzoylbenzoové s fluorovodíkem a fluoridem boritým

Načítavanie...

Číslo patentu: 236891

Dátum: 15.04.1987

Autor: Devic Michel

MPK: C07C 65/32, C01B 35/06, C01B 7/19...

Značky: fluoridem, o-benzoylbenzoové, fluorovodíkem, kyseliny, komplexní, způsob, sloučeniny, boritým, rozkládání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rozkládání komplexních sloučenin kyselin o-benzoylbenzoových s fluorovodíkem a fluoridem boritým, obecného vzorce I, ve kterém každý ze symbolů R1, R2, R3 a R4 znamená atom vodíku nebo halogenu nebo alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, n a m mají hodnotu 1 až 6, k získání jednak kyseliny o-benzoylbenzoové, jednak fluorovodíku a fluoridu boritého, vyznačující se tím, že se na uvedenou komplexní...

Způsob výroby derivátů 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 236890

Dátum: 15.04.1987

Autori: Radüchel Bernd, Skubala Werner, Vorbrüggen Helmut, Town Michael Harold, Casals - Stenzel Jorge, Mannesmann Gerda

MPK: C07C 59/13

Značky: výroby, způsob, derivátů, 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2 obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená zbytek OR2, kde R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce Ia nebo R1 znamená zbytek vzorce NHR3, kde R3 znamená vodík nebo alkanoylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku, R5 znamená volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxylovou skupinu, A znamená skupinu...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236888

Dátum: 15.04.1987

Autori: Büchel Karl Heinz, Krämer Wolfgang, Lürssen Klaus, Jautelat Manfred, Reinecke Paul, Ditgens Klaus, Elbe Hans-ludwig, Jäger Gerhard

MPK: A01N 43/56, C07D 249/08, A01N 43/64...

Značky: složky, regulaci, fungicidní, účinné, prostředek, způsob, rostlin, růstu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný azolylketon nebo azolylalkohol obecného vzorce I, v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku a dále znamená benzylovou...

Způsob získávání uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236887

Dátum: 15.04.1987

Autor: Benkmann Christian

MPK: C10K 1/32

Značky: získavání, uhlovodíku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oddělování uhlovodíků ze směsí, které obsahují různé uhlovodíky a nepatrná množství kyslíku, pomocí adsorpčního způsobu se změnami tlaku. Získávané komponenty se z adsorbéru odtahují v proudu desorbátu. Při způsobu je bezpečně vyloučen vzestup koncentrací kyslíku v každém stupni nad nepřípustnou hranici. Podstatné při tom je, že natlakovávání adsorbéru se provádí pomocí plynu s nepatrným obsahem kyslíku.

Způsob výroby nových thioformamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236886

Dátum: 15.04.1987

Autori: Farge Daniel, Aloup Jean-claude, Bouchaudon Jean, James Claude

MPK: C07D 495/10

Značky: derivátů, způsob, výroby, nových, thioformamidových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových thioformamidových derivátů obecného vzorce I, kde R znamená atom vodíku nebo alkylový zbytek s přímým nebo rozvětveným řetězcem o 1 až 4 atomech uhlíku, Het znamená aromatický heterocyklický zbytek s obsahem jednoho nebo 2 atomů dusíku zvolený ze skupiny zahrnující 3-pyridyl, popřípadě substituovaný alkylovým zbytkem s přímým nebo rozvětveným řetězcem o 1 až 4 atomech uhlíku nebo atomem halogenu, 3-chinolyl, 4-pyridazinyl,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236885

Dátum: 15.04.1987

Autori: Scheinpflug Hans, Böckmann Klaus, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Jäger Gerhard, Frohberger Paul-ernest

MPK: A01N 43/64, A01N 43/50

Značky: výroby, účinných, způsob, látek, fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden hydroxyalkinyl-azolylderivát obecného vzorce I, ve kterém R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 7 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou jedním až třemi stejnými či rozdílnými substituenty vybranými ze skupiny zahrnující alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, dále adamantylovou skupinu,...

Způsob výroby pryžového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236884

Dátum: 15.04.1987

Autor: Baci Erich

MPK: C08J 11/04, B29H 19/00

Značky: pryžového, granulátu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Při výrobě pryžového granulátu ze starých pneumatik, obsahujících textilii a převážný podíl styren-butadienového kaučuku, se pneumatiky nejdříve zbaví patek, rozmělní na drť a potom se odloučí případně přítomné kovové části, například magneticky. Vzniklá drť se pak zpracovává po dobu asi 40 až 90 minut, účelně přibližně 60 minut, párou při teplotě přibližně 180 až 220 °C. Velikost zrna zpracovávané drti je přibližně 0,2 až 1,5 mm.

Způsob přípravy N-(2-methoxyethyl)noroxymerfonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236882

Dátum: 15.04.1987

Autori: Langbein Adolf, Merz Herbert, Stockhaus Klaus

MPK: C07D 489/02, A61K 31/485

Značky: přípravy, způsob, n-(2-methoxyethyl)noroxymerfonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(2-methoxyethyl)noroxymorfonu vzorce I a jeho adičních solí s kyselinami, vyznačený tím, že se ethylenketal N-(2-methoxyethyl)-naroxymorfonu reakcí se zředěnými kyselinami podrobí ketalovému štěpení a popřípadě se získaná base vzorce I převede na sůl s kyselinou. Sloučenina vzorce I a její adiční soli s kyselinami mají terapeutický účinek na centrální nervový systém a mohou se použít jako nenávyková analgetika.

Způsob výroby terciárních butylalkyletherů a butenu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 236879

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sandrin Romedio

MPK: C07C 43/04, C07C 11/08

Značky: výroby, způsob, butylalkyletherů, butenu-1, terciárních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby terciárních butylalkyletherů a butenu-1 z uhlovodíkové suroviny obsahující 4 atomy uhlíku, spočívající v reakci isobutenu obsaženého v této surovině s alifatickým alkoholem za vzniku terciárního butylalkylalkoholu, buten-1 se získá extrakční destilací uhlovodíkového proudu se 4 atomy uhlíku zbaveného isobutenu za přítomnosti rozpouštědla, jako acetonu, acetonitrilu, dimethylformamidu, methanolu, n-methylpyrrolidonu,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236878

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Meyer Norbert, Ammermann Eberhard, Janssen Bernd

MPK: C07D 403/06, A01N 43/50

Značky: látek, výroby, způsob, prostředek, fungicidní, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje azolylmethyloxiran obecného vzorce I, ve kterém každý ze symbolů A a B, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, naftylovou skupinu, bifenylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, přičemž fenylový zbytek může být substituován halogenem, nitroskupinou, alkylovou, alkoxylovou nebo halogenalkylovou skupinou obsahující vždy 1 až 4...

Způsob výroby fenylpyridazinových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236877

Dátum: 15.04.1987

Autori: Raninger Franz, Kloimstein Engelbert

MPK: C07D 237/10

Značky: výroby, fenylpyridazinových, sloučenin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylpyridazinových sloučenin obecného vzorce I, kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 8 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, reakcí solí 3-fenyl-4-hydroxy-6-chlorpyridazinu s alkylthiochlorformiáty obecného vzorce II, kde R má výše uvedený význam, vyznačující se tím, že jako solí se použije alkalických solí a reakce se provádí ve vodně acetomickém roztoku při teplotě 5 až 60 stupňů Celsia, načež se po skončení reakce a...

Způsob výroby nových benzoxazin-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236876

Dátum: 15.04.1987

Autori: Narr Berthold, Nickl Josef, Roch Josef, Haarmann Walter, Weisenberger Johannes Maximilian, Müller Erich

MPK: C07D 265/18

Značky: způsob, výroby, benzoxazin-2-onů, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových benzoxazin-2-onů obecného vzorce I, v němž A znamená atom síry, skupinu SO, SO2, R-N=S nebo R-N=SO, přičemž R znamená atom vodíku, popřípadě methylovou skupinou substituovanou benzoylovou nebo fenylsulfonylovou skupinu, acetylovou skupinu nebo propionylovou skupinu, D znamená přímou alkylenovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, cyklohexylovou skupinu, benzylovou skupinu,...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236874

Dátum: 15.04.1987

Autori: Salvati Patricia, Traquandi Gabriella, Temperilli Aldemio, Cornate D´adda, Mantegani Sergio, Bernardi Luigi

Značky: způsob, derivátů, výroby, ergolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ergolinu obecného vzorce I, kde R1 značí atom vodíku nebo methylovou skupinu, R2 značí atom vodíku nebo atom halogenu, methylovou nebo thiomethylovou skupinu, R3 značí atom vodíku nebo methoxylovou skupinu, R4 značí uhlovodíkovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, n značí 1 nebo 2, R5 a R6 značí nezávisle na sobě atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku nebo fenylovou nebo hydroxylovou nebo alkoxylovou skupinu s 1...

Způsob výroby nových N-alkylnorskopinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236873

Dátum: 15.04.1987

Autor: Banholzer Rolf

MPK: C07D 491/18, C07D 451/06

Značky: n-alkylnorskopinů, výroby, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových N-alkylnorskopinů obecného vzorce I, v němž R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, a jejich adičních solí s kyselinami. N-alkylnorskopiny obecného vzorce I jsou cennými meziprodukty, například k výrobě nových dibenzo[b,e]thiepin-11-N-alkylnorskopinetherů obecného vzorce II, v němž R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku a...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236870

Dátum: 15.04.1987

Autori: Paul Volker, Brandes Wilhelm, Lürssen Klaus, Jäger Gerhard, Regel Erik, Frohberger Paul-ernest, Büchel Karl Heinz, Holmwood Graham

MPK: A01N 43/64, A01N 43/50

Značky: výroby, regulaci, látek, rostlin, fungicidní, prostředek, růstu, způsob, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný 1-hydroxyalkylazolylderivát obecného vzorce I, v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená kyslík, síru nebo skupinu CH2, R znamená skupiny vzorců II, III a ve kterých X1 znamená atom vodíku nebo atom halogenu, X2 znamená atom halogenu, Y znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku,...

Způsob výroby substituovaných chloracetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236869

Dátum: 15.04.1987

Autori: Makleit Sándor, Mogyoródi Ferenc, Koppány Enikó, Balogh Károly, Dinya Zoltán, Rákosi Miklós, Tóth István, Bognár Rezsö, Bódi Tibor, Litkei György

MPK: C07C 103/32

Značky: chloracetanilidů, výroby, substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných chloracetanilidů obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku a R3 znamená alkoxyskupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, přičemž všechny uvedené skupiny mohou být s přímým nebo rozvětveným řetězcem, vyznačující se tím, že se na anilin obecného vzorce II, ve kterém R1 a R2 mají shora uvedený význam, působí v...

Způsob výroby (amido) N-substituovaných bleomycinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236868

Dátum: 15.04.1987

Autori: Muraoka Yasuhiko, Fujii Akio, Nakatani Tokuji, Takahashi Katsutoshi, Fukuoka Takeyo, Umezawa Hamao

MPK: C07C 103/52

Značky: způsob, n-substituovaných, výroby, amido, bleomycinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy (amido)N-substituovaných bleomycinů obecného vzorce I nebo jejich farmaceuticky přijatelných solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce VI nechá kondenzovat s aminem obecného vzorce H2N-X, a je-li to žádoucí, odstraní se měď ze získaného kondenzačního produktu a popřípadě se získaná sloučenina převede na svoji farmaceuticky přijatelnou sůl.

Způsob výroby antibakteriálně účinných 1,1-alkandiol-dikarboxylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236867

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jasys Vytautas John, Kellogg Michael Stephen

MPK: C07D 499/32, C07D 499/55, C07D 499/00...

Značky: výroby, způsob, 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, antibakteriálně, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových chemických sloučenin cenných jako antibakteriální činidla. Vynález se zejména týká způsobu výroby monoesterů a diesterů určitých 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, v nichž karboxylová skupina penicilinu nebo/a karboxylová skupina určitých přítomných inhibitorů ?-laktamasy je esterifikována. Z amerického patentového spisu 4 234 579 je známo, že 1,1-dioxid penicilanové kyseliny (sulbactam) je účinným inhibitorem...

Způsob přípravy bestatinu v y-krystalické formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236866

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sakurai Terukatsu, Saino Tetsushi, Terada Takashi, Umezawa Hamao, Saitama-ken, Ishizuka Masaaki

MPK: A61K 37/02, C07C 103/52

Značky: formě, způsob, y-krystalické, bestatinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Připravuje se bestatin v ?-krystalické formě tak, že se vždy při teplotě 0 až 50 °C po dobu alespoň 10 minut suspenduje nebo hněte hygroskopická krystalická forma bestatinu a/nebo jeho hydrátu v alespoň jednom organickém rozpouštědle ze skupiny acetonu, methylethylketonu, diethylketonu tetrahydrofuranu, ethylacetátu, dioxanu, isopropylalkoholu a vodného methanolu v množství alespoň 0,3 ml rozpouštědla na 1 g bestatinu. Bestatin vykazuje...

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236865

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: světle, stálosti, lesklý, zlepšenou, perleťové, způsob, přípravy, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou stálostí na světle na bázi slídových destiček o průměru 5 až 200 ?m a tloušťce 0,1 až 5 ?m potažených kysličníkem titaničitým a případné ještě dalšími kysličníky kovu, přičemž pigment má další tenkou vrstvu kysličníku manganu, a způsob jeho přípravy spočívající v potažení slídy ve vodné suspenzi alespoň jednou vrstvou akvátu kysličníku titaničitého, případně ve směsi nebo odděleně dalšími vrstvami...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236864

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wells Wilfred Hase

MPK: A01N 43/56, C07D 233/61

Značky: látek, výroby, prostředek, způsob, fungicidní, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I, ve kterém Z znamená skupinu CH nebo atom dusíku, A představuje popřípadě rozvětvenou alkylenovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou fenylovou nebo ethoxykarbonylovou skupinou, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou fenylovou, ethoxykarbonylovou, methoxylovou, hydroxylovou,...

Perleťové lesklý pigment se zlepšenou transparencí a barvivostí a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236863

Dátum: 15.04.1987

Autori: Esselborn Reiner, Bernhard Horst

MPK: C09C 1/36

Značky: způsob, lesklý, perleťové, pigment, transparencí, zlepšenou, barvivostí, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Perleťově lesklý pigment se zlepšenou transparencí a barvivostí na základě slídových šupin o průměru 5 až 200 ?m a tloušťce 0,1 až 5 ?m potažených kysličníky kovu, přičemž homogenní vrstva kysličníků kovu sestává hmotnostně z 0,1 až 20 % kysličníku křemičitého, z 0,1 až 20 % kysličníku hlinitého a zbytek tvoří kysličník titaničitý, a způsob jeho přípravy spočívající v potažení slídy ve vodné suspenzi vrstvou akvátu kysličníku titaničitého a v...

Kluzná směs a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236861

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glowacki Jerzy, Platkiewicz Leonard, Debski Wlodzimierz

MPK: C10M 7/28

Značky: způsob, její, přípravy, směs, kluzná

Zhrnutie / Anotácia:

Kluzná směs pro přípravu kluzných prvků a povrchů strojů, která se vyznačuje tím, že sestává ze 100 dílů hmotnostních nízkomolekulární epoxidové pryskyřice na bázi epichlorhydrinu a dianu kondenzované s 3 až 15 díly hmotnostními fenol-formaldehydové pryskyřice modifikované furíurylalkoholem, 2 až 15 dílů hmotnostních organického ředidla a 15 až 100 dílů hmotnostních známých plnidel anorganického původu, s výhodou titanové běloby, talku,...

Suspenzní koncentráty prostředků k ochraně rostlin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236860

Dátum: 15.04.1987

Autori: Etschenberg Eugen, Bauer Kurt Heinz, Osthoff Heinrich, Ghyczy Miklos

MPK: A01N 25/04

Značky: ochraně, koncentráty, prostředků, způsob, jejich, rostlin, výroby, suspenzní

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzní koncentráty prostředků k ochraně rostlin na bázi nerozpustného, popříp. obtížně rozpustného pesticidu, jehož rozpustnost ve vodě nebo v používaném fyziologicky nezávadném organickém rozpouštědle je rovna 2 % hmotnostním nebo je menší než 2 % hmotnostní, fosfolipidu a organického rozpouštědla, popříp. směsi rozpouštědel, vyznačující se tím, že koncentrát sestává z a) 15 až 35 % hmotnostních nerozpustného, popříp. obtížně rozpustného...

Způsob měření charakteristických znaků vlákenného materiálu a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236858

Dátum: 15.04.1987

Autor: Thomann Christoph

MPK: G01N 29/00

Značky: znaků, materiálů, charakteristických, provádění, vlákenného, způsob, měření, zařízení, způsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Měření vlákenného materiálu, jako jsou prameny a přásty, pomocí ultrazvuku. Vzájemným uspořádáním zvukového vysílače, zvukového přijímače a vlákenného materiálu je dosahováno, že všechny zvukové vlny, jež dospívají ke zvukovému přijímači, pronikly vlákenným materiálem. Impulsovým provozem zvukového vysílače a patřičnou, jenom krátkodobou přijímací pohotovostí zvukového přijímače jsou tlumeny veškeré fázově zpožděné, reflekcemi a interferencemi...

Způsob izolace sterolů z vedlejších produktů výroby sulfátové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250645

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seifert Reiner, Mostecký Jiří Akademik, Koudelková Zdena, Růžička Vlastimil

MPK: C07J 9/00

Značky: vedlejších, způsob, produktů, buničiny, sterolů, sulfátové, izolace, výroby

Text:

...nemají vyřešenou otázku regenerace rozpouštědel a pomocných chemikálií používaných k izolací sterolů.Například fínská firma Kaukas při izolací sterolů z telového mýdla používá směsi rozpouštědel hexan-aceton-methanol-voda,což značné ztěžuje regenerací rozpouštědel /US Patent 3 965 085O přímou krystalizaci sterolů z talového mýdla se pokouší autoři Slavjanski A.K. a Mednikov F.A. Těchnologia Lesochimičeskoj Promyšlenností, Lesnaja...

Způsob rafinace meziproduktů prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250642

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Prošek Zdeněk, Hájek Jiří, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 307/935

Značky: meziproduktu, způsob, rafinace, prostanoidů

Text:

...na fritě a po usušení se získá 80 až 95 hmot. produktu, který obsahuje 90 až 100 hmot. sloučeniny obecného vzorce I. Výtěžek při této rafinačni operací závisí na složení výchozího surové ho produktu.Výhodouzpůsobu podle vynálezu je vysoká čistící účinnost,malá spotřeba rozpouštědel, která je možná snadno regenerovst,jednoduché provedení spojené se zvýšením produktivity práce. Je tedy způsob rafínace podle vynálezu výhodný i z...

Způsob přípravy surovinové výrobní směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250633

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: C04B 38/02

Značky: výrobní, směsi, způsob, surovinové, přípravy

Text:

...proniká voda dovnitř uzavřenýoh pőrů popílku, kde se věže na vnitřní povrch a vyplnuje mikrokapiláry. Tímto uoohanizmom dochází od rozmíchání popílkus vodou ko kontinuálníau úbytku vody zo suopenze odlevu a narušuje so optimalizovaná konzistonce odlevů. Odlovy houstnou nikoliv Jen v důsledku hydratace pojiv, zhoräují so podmínky k nakynutí plynom z plynotvorné přísady a k vytvoření pőrovitê makrostruktury, dochází k jejím poruchám a...

Způsob přípravy imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 250631

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dlouhá Jiřina, Richter Josef, Rahm Jan, Procházka Vladimír

MPK: C07K 1/14

Značky: způsob, přípravy, thymosinu, peptidů, frakce, imunomodulačních

Text:

...T lymfocytů, a jednu neůčinnou složku s isoelektrickým bodem o hodnotě pH 6,7, nazvanou polypeptid/31.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy imunomodulačnich peptidů thymosinu frekce 5 způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se zbytky brzlíkové tkáně a balastní bílkoviny odstraní současně. Poté se přímým vysolenim filtrátu síranem amonným izolují imunomodulační peptidy thymosinu frakce 5, přičemž se neůčinný...

Způsob kontroly mlecího procesu magneticky tvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250618

Dátum: 15.04.1987

Autori: Landa Václav, Blažek Zdeněk, Novák Petr

MPK: B02C 23/00

Značky: mlecího, magnetický, způsob, kontroly, materiálů, tvrdých, procesu

Text:

...je dále vyevětlen. V průběhu mletí jsou odebírána malá množství prášku - poetačují již desetiny gremu. Jelikož intenzita koercitivního po 1 eíHcJ u volně sypaného prášku prakticky nezávisí na jeho množství, není zde třeba přesného navažování vzorku prášku.Po krátkém vyeušení je prášok nasypán do pouzdra, například válcového, které je zhotoveno z nemagnetického materiálu a použit k měření intenzity koercitivního pole. Aby se zabránilo pohybu a...