Patenty so značkou «způsob»

Strana 188

Způsob provádění a sledování enzymatických reakci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242997

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kraus Josef, Lang Pravdomil, Zeman Luboš, Rada Petr

MPK: C12M 1/40

Značky: způsob, sledování, enzymatických, zařízení, provádění, tohoto, způsobu, reakcí

Text:

...materiál.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V dosažení nižší rychlost vnější difúze substrátu k povrchu enzymu tak, že se vrstva enzymatického materiálu překryje membránou,propustnou pro všechny zúčastněné rozpuštěné substráty a produkty reakce.Při použití dostatečně tlusté krycí membrány, v níž je soustředěn Veškerý odpor proti sdílení hmoty substrátu k povrchu enzymu, není kalibrace závislá na intenzitě míchání kapal né vsádky...

Způsob výroby kruhových polotovarů pro vylisování sférických den

Načítavanie...

Číslo patentu: 242995

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaucký Jaroslav, Figura Jioí, Rozehnal Jaroslav, Mich František, Pardy Jindoich, Franc Miroslav

MPK: B21D 51/08

Značky: polotovarů, způsob, kruhových, sférických, výroby, vylisování

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že z ingotu se vykove brama, ae které se váloováním zhotoví čtvercová deska o tlouščce většílnež je tlouščka potrebného polotovaru, která se omítne hořákem do osmihrannáho tvaru a zbaví koncových a bočních záložek, načež se podrohí doválcování na konečné rozměry daná její, tlouščkou a vzdálenosti dvou rovnoběžných stran desky která je rovna průměru kruhové desky, jež se z osmihranu v konečná fázi...

Způsob a zařízení pro optické ortogonální nastavení pravoúhlých hranolů odrazného systému dvousouřadnicového interfarometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242992

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Alois, Faulhaber Ervín, Jioíeek Miroslav

MPK: G01B 9/02, G02B 27/42

Značky: optické, hranolu, nastavení, způsob, odrazného, interfarometru, dvousouřadnicového, pravouhlých, zařízení, systému, ortogonální

Text:

...odrazných ploch nosného etolkuy svírajících pravý úhel. Velmi přesné nastavení je umožněno vysokým rozlišením interferenčního délkového měření změn optické dráhy, které pro dálkovou změnu 0,1 ym/100 mm dociluje ühlově přesností 0,2 uhlová sekundy.vynález blíže objasní přiloženě výkresy, kde na obr. 1 je v náryau a na obr. 2 V půdorysu schematicky znázorněno optické uspořádání odrazného optického systému s pravoúhlými hranoly a s justážním...

Způsob výroby listů slídy až pod 1.mí. m tenkých

Načítavanie...

Číslo patentu: 242991

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koíž Jioí

MPK: B26D 3/28

Značky: 1.mí, listů, výroby, způsob, slídy, tenkých

Text:

...hranu listu do hloubky asi 1 cm v sirupovitém roztoku silonu v kyselině mravenčí, pomocí malého magnetu připevníme svisle k železnému stojánku tak, aby namočená hrana slídy byla dole, a necháme oschnout asi 20 minut.Potom ošetříme stejně další hranu listu atd., dokola. Takto nanesený povlak na listu nelpí dost pevně, proto dáme list se stojánkem do pece na několik minut slinout při teplotě asi 120 OC. Původně mléčně bílý povlak stane se...

Způsob stimulace tvorby bioplynu při anaerobní methanové fermentaci kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242979

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lupínek Josef, Koíž Petr, Zerzán Zdenik, Máša Jaroslav

MPK: C02F 11/04

Značky: způsob, anaerobní, stimulace, tvorby, methanové, bioplynu, fermentaci, kalů

Text:

...i ke snížení množství získaného produktu - stabilizovaného kalu v důsledku hlubšího rozkladu. získaný stabilizovaný kal vykazuje dobré odvodňovací vlastnos ti.Stimulační účinek postupu dle vynálezu spočíva v tom, že buněčný obsah uvolněný z buněk anaerobních mikroorganismů jejich rozrušením, obsahuje řadu růstových faktorů, vitamínů a anorganických látek působících stimulačně na všechny druhy mikroorganismů podílejících se na procesu...

Způsob výroby pryžových předmětů se semišovým povrchem máčením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242975

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schwarz Josef, Zíta Josef, Burian František

MPK: B29C 41/14

Značky: pryžových, způsob, výroby, máčením, předmětů, povrchem, semišovým

Text:

...sodný.Přídavek látek podle vynálezu zabraňuje znehodnocení lázně koagulací kaučuku a aglomerací vláken, nebot tyto látky vážou srážecí činidlo, které do lázně difunduje při máčení. Kromě toho použití těchto látek umožňuje delší používání lázně, neboč v případě poklesu hodnoty pH je možno lázeň přídavkem roztoku těchto látek upravit na původní hodnotu, která zaručuje spolehlivý průběh celého procesu a produkci kvalitních nánosü...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242974

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štitka Miloš, Eechal Zdenik

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, způsob, výroby, hydrogenfosforečnanu, vápenatého, bezvodého

Text:

...soli má příznivý Vliv na šíři spektra velikosti částlc ve sraženině. Větší rovnoměrnost ve velikosti částic usnadňuje oddělování sraženiny od roztoku a její pro m vání, zároveň klade menší nároky na úpravu produktu mletím a zvyšuje jakost výrobku.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P 0 stupuje se například tak, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečná o koncentraci l - 90 hmotnosti a...

Způsob spojování polyolefinových fólií s alespoň jednostrannou textilní ochrannou vrstvou spojem s hydroizolační zálivkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242967

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ziegler František, Koláo Lumír

MPK: C09J 5/00, C09J 5/10, C09J 5/06...

Značky: alespoň, ochrannou, jednostrannou, hydroizolační, vrstvou, polyolefínových, způsob, fólií, zálivkou, spojování, textilní, spojem

Text:

...főlií se zaleje nebo natŕe taveninou amorfního polypropylénu či jeho modifikace asfaltem a po té se takto vytvořená hydroizolační zálivka bezprostředně vyztuží textilní polyolefinovou páskou nebo páskou polyolefinové főlie s textilní ochrannouTakto vytvořený spoj s hydroizolační zálivkou je nenákladný, zabezpečuje zejména dokonalou vodotěsnost, což je základní požadavek na spoje vodotěsnost, což je základní požadavek na spoje vodotěsných...

Způsob opravy pryžových dopravních pásů s charakteristicky opotřebenou krycí vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242962

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marcanová Zdeoka, Koížková Zdeoka, Dostál Jaroslav

MPK: B29D 29/00

Značky: vrstvou, pásu, charakteristicky, dopravních, tohoto, způsob, opotřebenou, zařízení, způsobu, krycí, provádění, pryžových, opravy

Text:

...350 mm a okraje drážky jsou zkoseny pod ühlem 30 °.Nad nosnou kostrou pásu přitom züstane vrstvička pryže o tlouššce kolem 1 mm. Po odstranění pryžového prachu se plocha drážky včetně úkosů a jedna strana opravné főlie opatří nátěrem kaučukového spojovacího roztoku, připraveným na bázi přírodního kaučuku.Po zaschnutí nátěru se opravná kaučuková főlie šířky 350 mm přiloží na vyfrézovanou drâžku, přičemž tlouščka opravné főlie je o 1 mm větší...

Ochranný vlákenný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242951

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trmal Jan, Koš?ál Jan, Rosenberg Alois, Urban Bedoich

MPK: A01G 13/02, D04H 13/02, D01D 5/42...

Značky: ochranný, vlákenný, výroby, způsob, útvar

Text:

...příčným roztažením pramenu či pásu főliových vláken získaných štěpením anizotropní főlie ojehleným válcem. Fólie může být i vícevrstváła to z polyolefinů, polyamidů a polyesterů.způsob výroby premenu či pásu vláken spočívá v dlouženi fólií a v následující fibrilaci vydloužené fólie. Podstatou řešení je, že fólie se jednosměrně dlouží na pás šíře 15 až S 0 cm 0 tlouščce 25 až 50 m a dále štěpí při poměru obvodové rychlosti štěpicího válce k...

Způsob montáže sloupů skeletu výškových budov s výztužnými vertikálními konstrukcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242930

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vítek Jioí, Bohun Petr

MPK: E04H 1/02

Značky: výztužnými, konstrukcemi, vertikálními, montáže, způsob, skeletu, sloupů, budov, výškových

Text:

...smontování posledních dílů sa ocelový plášł sloupu skeletu vyplní betonem n vybetonuje se nejvyšší strop podlałí budovy.Výhodou způeobu montáže sloupll akeletu výškových budov podle vynálezu je, že dimenzevání sloupů skeletu ve etadiu jejich montáže se neprovádí na zatížení vštrem jako u vvatknutá konzoly, ale na vspšr a zatíäení vštrem jako u nosníku na dvou podpšrách a na tlakové zatíiení krátkeho aloupu zeplnšnáho betonem.Rozměry...

Způsob uzavírání vstupu do podzemních kavernových zásobníků skladovaného plynu v důlních prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašek Ján, Hanák Miroslav, Pašek Jozef

MPK: E21F 17/16

Značky: prostorách, plynů, podzemních, skladovaného, kavernových, uzavírání, zásobníku, vstupu, důlních, způsob

Text:

...V případě, le v prostoru mezi zátkami je medium s nemönným tlakom odpovídající daná hloubce, dochází při vvprazdňování zaeobníku k nedměrnemu namáhání jedné za advojenych tlakových zátek, a tíI často k její částečně dsstrukci, respektíve vzniku trhlin, kterými by medium pronikalodo míst nižäího tlaku, čím ee bude zmenlovat skladovací prostor.if-odložený vynález tuto nevýhodu odstraňuje. Jeho podstata apočívá v tom, le do prostoru mezi...

Sorbent na bází oxidované celulózy a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242920

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jamrich Anton, Golier Milan, Tomašovič Milan, Hanic Vladimír, Suroveík Rudolf

MPK: B01J 20/24

Značky: výroby, oxidované, způsob, sorbent, bázi, celulózy

Text:

...modifikaci.Další nevýhodou takto získaného materiálu je skutečnost, že jednotlivé částice prášku mají vláknitý charakter, což omezuje jeho medicinální použití. Velmi je zneanednšno zejména použití tohoto materiálu v práěkových sprayích, kw vlivem snadného zplstšní prášku dochází k častému ucpávéní trysky a k znehodnocení celého obsahu spraye.Jsou též známé oxidované produkty, které se vyrábějí oxidací předem hydrolyzované,tzv....

Způsob vytváření izolační vrstvy tvořená oxidy nebo oxido-nitridy feromagnetických materiálů proti vířivým proudům

Načítavanie...

Číslo patentu: 242914

Dátum: 15.04.1987

Autori: Piovarea Igor, Zahoranský Gejza

MPK: H01F 1/33, H01F 1/28

Značky: způsob, vrstvy, izolační, oxido-nitridy, materiálů, vířivým, tvořená, proti, vytváření, oxidy, feromagnetických, proudům

Text:

...patří nejen vyšší provozní teplota zařízení (na rozdíl od technologie používající izolačních laků), při níz mohou pracovat feromagnetickě materiály až do Curieho bodu, ale přispívá i k miniaturizaci, zlepšuje plnění a tím přispívá k vyšší účinnosti celého magnetického obvodu.Zlepäení plnění při izolací oxidační vrstvou je způsohcno tím, že se magnetického pochodu zúčastňuje i tato izolační vrstva a to na úrovni ferimagnetických materiálů....

Způsob zvýšení účinností chladící věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 242906

Dátum: 15.04.1987

Autori: Slaneík Ján, Búrka Ján

MPK: F28C 1/00

Značky: veže, způsob, chladicí, zvýšení, účinnosti

Text:

...a vyžaduje dlouhodobá odetavení věže mimo provoz, použití jiných materiálů na výplň je finančne nákladná, přičemž v řadä případů nejsou tyto materiály na výplně dostupná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob zvyäování účinnosti chladící věže podle vynálezu v podstatě spočívající v tom, že se ve vodě příváděné na chladící věd udržuje koncentrace tenzidů 0,2 až 1,5 g/m 3.Tím se doaáhne zvýšení mezifázováho rozhraní voda - vzduch, a v...

Způsob výroby tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237349

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schäffer Márton, Mészáros István, Hollósi Béla, Kovács Dezsö, Felner Sándor

MPK: B28B 1/52, B28B 17/04

Značky: výroby, materiálů, způsob, izolačního, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby tepelně izolačního materiálu, sestávajícího v hmotnostních množstvích z 60 až 94 % písku, ze 4 až 10 % pryskyřice, ze 2 až 20 % celulózy a 0 až 10 % vláknitého materiálu podstata vynálezu spočívá v tom, že nejprve se dokonale suspenduje celulóza a vláknitý materiál ve čtrnácti- až šestnáctinásobném množství vody, suspenze se potom smísí s prekotisirovaným pískem a získaná směs se zbaví vody, zhutní a...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237348

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: oxazolidin-2,4-dionů, 5-substituovaných, opticky, způsob, aktivních, výroby, racemických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky upotřebitelných kationických solí. Vyráběné sloučeniny jsou účinné jako hypoglykemická činidla a lze je používat jako léčiva.

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237347

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: způsob, racemických, výroby, 5-substituovaných, opticky, aktivních, oxazolidin-2,4-dionů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a farmaceuticky upotřebitelných adičních solí těch shora uvedených sloučenin, v nichž zbytek ve významu symbolu R1 obsahuje bazický dusík s kyselinami. Vyráběné sloučeniny jsou účinné jako hypoglykemická činidla a lze je používat jako léčiva.

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237346

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: racemických, výroby, aktivních, 5-substituovaných, opticky, oxazolidin-2,4-dionů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a farmaceuticky upotřebitelných kationických solí těch sloučenin, v nichž R znamená atom vodíku, jakož i farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami těch sloučenin, v nichž R1 obsahuje bazickou dusíkatou funkci. Vyráběné sloučeniny jsou účinné jako hypoglykemická činidla a lze je používat jako léčiva.

Způsob doplňování krmiv a průmyslově vyrobených směsných krmiv L-lysinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237345

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tanner Herbert, Spindler Manfred

MPK: A23K 1/16

Značky: l-lysinem, vyrobených, směsných, doplňování, průmyslové, způsob, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Použití vodných roztoků L-lysinu s hmotnostním obsahem v rozmezí 50 až 70 % k způsobu doplňování krmiv a průmyslově vyrobených směsných krmiv L-lysinem. Uvedené roztoky jsou v srovnání s krystalickým L-lysinem značně stálejší a mají při použití v ekvimolárním množství stejnou účinnost jako známé používané formy L-lysinu.

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c] pyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237342

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schneider Claus, Böke-kuhn Karin, Weber Karl-heinz, Bechtel Wolf Dietrich, Walther Gerhard

MPK: C07D 495/04

Značky: bazicky, výroby, 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c, nových, pyridinu, substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridinů obecného vzorce I ve kterém R2 představuje atom vodíku, fluoru či chloru, methoxyskupinu nebo methylovou skupinu, a jejich fyziologicky snášitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém R2 má shora uvedený význam, nechá reagovat s natriumborohydridem, a takto získaná výsledná sloučenina obecného...

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c] pyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237341

Dátum: 15.04.1987

Autori: Walther Gerhard, Schneider Claus, Bechtel Wolf Dietrich, Weber Karl-heinz, Böke-kuhn Karin

MPK: C07D 495/04

Značky: bazicky, nových, pyridinu, výroby, substituovaných, 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c] pyridinů obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená zbytek vzorce 1´, R2 představuje atom fluoru, chloru či bromu, hydroxyskupinu nebo methoxyskupinu, R3 znamená atom vodíku nebo chloru a R4 a R5 jsou buď stejné, nebo rozdílné a znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo oba tyto symboly společně s dusíkovým atomem tvoří pěti-,...

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c] pyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237337

Dátum: 15.04.1987

Autori: Walther Gerhard, Schneider Claus, Böke-kuhn Karin, Bechtel Wolf Dietrich, Weber Karl-heinz

MPK: C07D 495/04

Značky: pyridinu, způsob, 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c, výroby, nových, bazicky, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových bazicky substituovaných 4-fenyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridinů obecného vzorce I ve kterém R1 znamená aminoskupinu nebo acetylaminoskupinu a R2 představuje atom chloru či bromu, a jejich fyziologicky snášitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se ve sloučenině obecného vzorce II ve kterém R2 má shora uvedený význam, redukuje nitroskupina působením vhodným redukčních činidel a takto získaná...

Způsob výroby dutých, rozměrově stálých profilů, zejména trubek pro dopravu pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237336

Dátum: 15.04.1987

Autor: Michel Klaus

MPK: B29C 55/22

Značky: výroby, rozměrově, dopravu, způsob, zejména, dutých, trubek, stálých, pohonných, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dutých, rozměrově stálých profilů z popřípadě změkčených alifatických polyamidů s alespoň pěti atomy uhlíku na jednu karbonylamidoskupinu nebo z ekvivalentních množství základních stavebních jednotek tj. alifatických dikarboxylových kyselin a alifatických diaminů s celkem alespoň 12 atomy uhlíku vytlačováním, který se vyznačuje tím, že se nejprve vyrobí dutý profil o průměru větším, než je požadovaná velikost průměru, tento profil...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237335

Dátum: 15.04.1987

Autori: Büchel Karl Heinz, Jäger Gerhard, Regel Erik, Holmwood Graham, Frohberger Paul-ernst, Brandes Wilhelm, Lürssen Klaus

MPK: A01N 43/653

Značky: výroby, růstu, účinných, látek, fungicidní, rostlin, prostředek, způsob, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden etherový derivát substituovaného 1-hydroxyalkylazolu obecného vzorce I, v němž B znamená kyslík nebo skupinu CH2, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Z znamená halogen nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a m znamená čísla 1 nebo 2, nebo jeho...

Způsob výroby aminopropylaminobleomycinového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237334

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fujii Akio, Takahashi Katsutoshi, Nakatani Tokuji, Umezawa Hamao, Muraoka Yasuhiko, Fukuoka Takeyo

MPK: C07K 9/00

Značky: výroby, derivátů, způsob, aminopropylaminobleomycinového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aminopropylaminobleomycinového derivátu obecného vzorce I nebo jeho soli [RX]-NH-(CH2)3-A-(CH2)3-B [I], kde [BX], A a B mají význam uvedený v popise, spočívá podle vynálezu v tom, že se aminopropylaminobleomycin obecného vzorce II [BX]-NH-[CH2]3-A"-(CH2)3-NH2 [II], kde [BX] a A" mají význam uvedený v popise, nechá reduktivně zkondenzovat s karbonylovou sloučeninou obecného vzorce III, R5-CO-R6 (III), kde R5 a R6 mají význam...

Způsob přípravy oktahydropyrazolo[3,4-g]chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237331

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bach Nicholas James, Kornfeld Edmund Carl

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, přípravy, oktahydropyrazolo[3,4-g]chinolinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy oktahydropyrazolo[3,4-g] chinolinů obecných vzorců Ia a Ib, kde R je alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku a jejich farmaceuticky vhodných solí s kyselinami, vyznačený tím, že se nechá reagovat sloučenina vzorce I`a nebo I`b s alkylačním činidlem, načež se popřípadě sloučenina vzorce Ia nebo Ib převede na farmaceuticky vhodnou sůl s kyselinou.

Způsob přípravy derivátů aminosulfenylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237330

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tanaka Akira, Soeda Takashi, Asai Nobuyoshi, Goto Takeshi

MPK: C07C 145/00

Značky: způsob, derivátů, přípravy, aminosulfenylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty aminosulfenylchloridu obecného vzorce I se připravují reakcí odpovídající aminosloučeniny s chloridem sirným za vzniku bisaminodisulfidového derivátu, načež se získaný bisaminodisulfidový derivát obecného vzorce V chloruje chloračním činidlem. Sloučeniny obecného vzorce I jsou užitečné jako meziprodukty při přípravě karbamátů vykazujících insekticidní, akaricidní nebo nematocidní účinek.

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237328

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wyvratt Mathew, Patchett Arthur, Harris Elbert, Tristram Edward

Značky: přípravy, karboxyalkyldipeptidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných solí a biologicky účinného isomeru, spočívající v reakci derivátu aminokyseliny obecného vzorce II s derivátem ?-substituované acyl aminokyseliny obecného vzorce III. Látky vzorce I jsou použitelné jako inhibitory konvertujícího enzymu a jako hypertensiva.

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237327

Dátum: 15.04.1987

Autori: Harris Elbert, Wyvratt Mathew, Tristram Edward, Patchett Arthur

Značky: karboxyalkyldipeptidů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných solí a bio-logicky účinného isomeru, spočívající v reakci aminu obecného vzorce II s ketonem obecného vzorce III. Látky vzorce I jsou použitelné jako inhibitory konvertujícího enzymu a jako antihypertensiva.

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237326

Dátum: 15.04.1987

Autori: Harris Elbert, Wyvratt Mathew, Patchett Arthur, Tristram Edward

Značky: přípravy, karboxyalkyldipeptidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných solí a biologicky účinného isomeru, spočívající v reakci dipeptidu obecného vzorce II se sloučeninou obecného vzorce III. Látky vzorce I jsou použitelné jako inhibitory konvertujícího enzymu a jeho antihypertensiva.

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237325

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wyvratt Mathew, Harris Elbert, Patchett Arthur, Tristram Edward

Značky: karboxyalkyldipeptidů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných solí a biologicky účinného isomeru, spočívající v reakci ketonu obecného vzorce II s aminokyselinou nebo chráněnou aminokyselinou obecného vzorce III. Látky vzorce I jsou použitelné jako inhibitory konvertujícího enzymu a jako antihypertensiva.

Způsob získávání vzácných kovů ze zbytků po spalování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237323

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mátyás Béla, Leffler János, Kaszanitzky Ferenc, Solymos András, Gerber Pál, Pantó György

MPK: C01G 31/00

Značky: spalování, uhlí, zbytků, kovů, získavání, vzácných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání vzácných kovů ze zbytků po spalování různých druhů uhlí, zejména hnědého uhlí. Získávání se provádí vyluhováním vodou a/nebo zředěným alkalickým a/nebo zředěným kyselým roztokem. Během loužení se kontroluje koncentrace loužených kovů ve výluhu, přičemž jednotlivé loužicí stupně se ukončí po dosažení určitých koncentrací. Pevná a kapalná fáze se potom oddělí a vzácné kovy se izolují z kapalné fáze, zatímco...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237322

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eue Ludwig, Kranz Eckart, Schmidt Robert, Findeisen Kurt

Značky: účinné, způsob, prostředek, složky, výroby, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný 6-halogen-terc.butyl-1,2,4-triazin-5-on obecného vzorce I v němž všechny obecné symboly mají dále uvedený význam. A dále se popisuje způsob jejich výroby.

Způsob výroby betonového základového tělesa v základové půdě a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237321

Dátum: 15.04.1987

Autori: Illés József, Kunos Miklós, Regele Zoltán, Sirkó Mihály, Sipka Imre

MPK: E02D 5/36

Značky: výroby, zařízení, tohoto, způsob, způsobu, půdě, betonového, tělesa, základového, základové, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytváření základových těles z betonu v základové půdě a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že na místě zřizovaného základového tělesa se rozpojí a nakypří rostlá zemina a pod nakypřenou zeminu se vtlačuje betonová směs, přičemž současně dochází k vytlačování a/nebo jinému odstraňování nakypřené zeminy z prostoru, ve kterém bylo provedeno nakypření a po dokončeném...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237320

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schnur Rodney Caughren

MPK: C07D 263/44

Značky: aktivních, způsob, opticky, oxazolidin-2,4-dionů, racemických, výroby, 5-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky upotřebitelných solí zahrnujících soli s alkalickými kovy a adiční soli s kyselinami, ve formě racemátů nebo opticky aktivních enantiomerů. Vyráběné sloučeniny vykazují hypoglykemickou účinnost a lze je používat v klinické praxi ke snižování hladiny glukózy v krvi na normální hodnotu.

Způsob výroby peptidů inhibujících uvolňování gonadotropinů z hypofýzy savců

Načítavanie...

Číslo patentu: 237319

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rivier Catharine Laure, Vale Wylie Walker, Rivier Jean Edouard Frederic

Značky: peptidů, způsob, gonadotropinů, uvolňování, výroby, inhibujících, hypofýzy, savců

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby peptidů inhibujících uvolňování gonadotropinů z hypofýzy savců obecného vzorce X-R1-R2-R3-Ser-Tyr-R4-R5-Arg-Pro-R6, kde jednotlivé substituenty mají význam uvedený v definici předmětu vynálezu, jakož i netoxických solí těchto peptidů, při němž se z meziproduktu obecného vzorce Xl-R1-R2-R3-Ser( X2 )-Tyr-( X3 )-R4-R5-Arg( X4 )-Pro-X5, odštěpí alespoň jedna skupina X1 až X5 a popřípadě se výsledný peptid převede na netoxickou sůl.

Způsob kvantitativního imunologického stanovení enzymů a prostředek k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 237318

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jockers-wretou Evangelista, Neumann Siegfried, Hennrich Norbert, Orth Hans-dieter, Pauly Hans, Pfleiderer Gerhard

MPK: C12N 11/08, G01N 33/549

Značky: způsob, prostředek, imunologického, stanovení, provádění, kvantitativního, enzymů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a prostředku ke kvantitativnímu imunologickému stanovení enzymů v tělesných tekutinách, který se provádí tak, že se protilátky vůči stanovovanému enzymu adsorbované na ve vodě nerozpustném nosiči inkubuji roztokem vzorku obsahujícím tento enzym, přičemž si enzym v komplexu s protilátkami zachová reprodukovatelnou část své aktivity, roztok vzorku se odstraní, nosič s protilátkami a enzymem se promyje a stanoví se aktivita...

Způsob výroby derivátů alkylthiobenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237317

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szőke Sándor, Ghyczy Jenő, Bakonyi Mária, Lugosi György, Csermely György

MPK: C07D 235/32

Značky: alkylthiobenzimidazolu, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby derivátov alkyltiobenzimidazolu všeobecného vzorca V pozostávajúci z týchto stupňov: reakcia alkylesterov (1H-benzimidazol-2-yl) karbámovej kyseliny všeobecného vzorca I s kyselinou chlórsulfónovou alebo óleom, pôsobenie chloračného činidla na vzniknutú 5-sulfónovú kyselinu, redukcia vzniknutého chloridu 5-sulfónovej kyseliny na tiol, reakcia tiolu s alkylhalogenidom R1 - Hal. Substituenty R a R1 vo všeobecných vzorcoch I a V...

Způsob rozvádění elektrického proudu v elektrolyzéru a elektrolyzér pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237315

Dátum: 15.04.1987

Autor: De Oronzio Nora

MPK: C25B 1/34

Značky: elektrolyzér, provádění, elektrolyzéru, způsobu, tohoto, proudu, rozvádění, způsob, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozvádění elektrického proudu v elektrolyzéru a elektrolyzéru pro provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu rozvádění elektrického proudu v elektrolyzéru po povrchu ohebné, porézní a propustné elektrody, která je v přímém styku s membránou elektrolytického článku, propustnou pro ionty, spočívá podle vynálezu v tom, že ohebná, porézní a propustná elektroda je přitlačována na povrch membrány propustné pro ionty pomocí...