Patenty so značkou «způsob»

Strana 187

Způsob výroby roztoku hydroxylaminsulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239401

Dátum: 16.04.1987

Autori: Konšel Zdenik, Stix Jioí

MPK: C01B 21/14

Značky: výroby, hydroxylaminsulfátu, způsob, roztoku

Text:

...při mírně zvýšené teplote. Reekce je eutokatelycká. Ketalyzátorem je kyselina sírová uvolněná při hydrolýze. Zvyěováním teploty e anilovlntn pH, rup- zvyšováníu koncentrace B 2304 dochází ke zvýšení rychlosti reakce. Hydrolýza hydroxylmindieulfonenu probíhá ve dvou soupních. Nejprve u tvoří monoaulrát.Doeud provozovano zpňçeby výroby hydroxyloninaulrátu apočívoui ve dvou základních způeobech prípravy duaitanu amonného. Při anoniekální...

Způsob výroby N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238400

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zupet Pavel, Šket Boris, Zupan Marko, Globokar Marjeta, Japelj Miha

MPK: C07D 417/12

Značky: dioxidu, výroby, n-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový způsob výroby N-(2-pyridyl)-2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1- dioxidu vzorce I tak, že se, uvede v reakci sloučenina obecného vzorce II s 2-aminopyridin-1-N-oxidem v inertním rozpouštědle. Sloučenina vzorce I je známý protizánětlivý prostředek nesteroidní povahy a mimoto má analgetický a antipyretický účinek.

Způsob výroby 19-epi-dianemycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238399

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ruddock John Cornish, Tone Junsuke, Maeda Hiroshi, Celmer Walter Daniel, Cullen Walter Patrick

MPK: C12P 19/80

Značky: výroby, způsob, 19-epi-dianemycinu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby antibiotika 19-epi-dianemycinu tak, že se pěstuje Streptomyces hygroscopicus ATCC 39205 ve vodném živném prostředí s obsahem využitelných zdrojů uhlíku, dusíku a anorganických solí za aerobních podmínek do nahromadění antibiotika 19-epi-dianemycinu. Antibiotikum je možno užít jako antikokcidiální prostředek a jako antibakteriální látku proti grampositivním bakteriím.

Způsob výroby nových derivátů {[bis(aryl)mehylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238396

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vandenberg Jan, Kennis Ludo Edmond Josephine, Mertens Josephus Carolus

MPK: C07D 401/06, C07D 417/06

Značky: derivátů, výroby, způsob, bis(aryl)mehylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů {[bis-(aryl)methylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu obecného vzorce I jakož i jejich stereochemicky isomerních forem nebo jejich farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami tak, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II s piperidinem obecného vzorce III a popřípadě se vzniklá sloučenina obecného vzorce I převede reakcí s vhodnou kyselinou v terapeuticky vhodnou adiční sůl s kyselinou, a popřípadě se...

Nadouvatelné polymerní styrenové částice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238394

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard

MPK: C08L 25/04, C08J 9/14

Značky: způsob, nadouvatelné, výroby, částice, polymerní, jejich, styrenové

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice se zlepšenými charakteristikami hoření se získají včleněním 0,1 až 0,5 % hmotnostních bis(allylether)u tetrabrombisfenolu A a hmotnostně 0,6 až 1,5 % pentabrommonochlorcyklohexanu, vždy vztaženo na hmotnost polymerního styrenu, buď impregnací spolu s nadouvacím činidlem, nebo smíšením s nadouvatelnými částicemi již nadouvací činidlo obsahujícímu.

Způsob reprodukce obrazů v reprodukční technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238392

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wellendorf Klaus

MPK: G03F 5/00

Značky: reprodukční, způsob, obrazů, technice, reprodukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reprodukce obrazů v reprodukční technice, při kterém se záznam provádí s jemnějším rozlišením než snímání a jemnější rozlišení při záznamu se provádí větším počtem selektivně buzených záznamových paprsků. Podstata vynálezu pak spočívá v tom, že záznamové paprsky při zjemněné reprodukci čar se používají jednotlivě a řídicí informace pro buzení jednotlivých záznamových paprsků se získává z hrubší snímací informace.

Způsob výroby sulfoxidů trioformamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238391

Dátum: 15.04.1987

Autori: Deprez Dominique, Bizot Jean

MPK: C07D 495/10

Značky: výroby, sulfoxidů, derivátů, způsob, trioformamidových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sulfoxidů thioformamidových derivátů obecného vzorce I elektrochemickou oxidací, vyznačující se tím, že se elektrochemicky oxiduje sloučenina obecného vzorce II v elektrolytu s obsahem alespoň 55 % vody při pH 7 až 7,5 za přítomnosti oxidačního činidla I+, získaného přímo v reakční směsi elektrochemicky z jodidu amonného, přičemž se užívá elektrody s vloženým potenciálem, v rozmezí 0,6 až 0,8 V s následnou izolací výsledného...

Způsob tepelného vytvrzování skla a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238388

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ward Peter, Rigby Malcolm James, Evason John

MPK: C03B 27/00

Značky: způsob, vytvrzování, provádění, způsobu, tepelného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného vytvrzování skla, při kterém se žhavé sklo ochlazuje zrnitým materiálem, který se žene směrem ke sklu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se vyvíjejí alespoň dva proudy zhuštěných plynem fluidovaných částic zrnitého materiálu a tyto se ženou směrem ke sklu rychlostí, která zajišťuje soudržnost každého proudu v jeho dráze směrem ke sklu. Zařízení k provádění způsobu má trysky, k nimž je připojen alespoň jeden...

Způsob výroby panthenoxidu hlinitého a zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 238387

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pauling Horst, Hanck Alfred

MPK: C07C 101/04, A61K 31/195

Značky: hlinitého, způsob, zinečnatého, panthenoxidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby panthenoxidu hlinitého a zinečnatého obecného vzorce I, v němž Me znamená hliník a n znamená číslo 3, nebo Me znamená zinek a n znamená číslo 2, vyznačující se tím, že se nechá reagovat D- nebo D,L-panthenol vzorce II se sloučeninou obecných vzorců (R)3Al nebo (R)2AlH, ve kterých R znamená alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, v molárním poměru 3:1, nebo se sloučeninou obecného vzorce...

Způsob velkokapacitního chovu ryb a plovoucí sádka vhodná pro tento způsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 238385

Dátum: 15.04.1987

Autori: Müller Ferenc, Keve József, Váradi László, Gönczy János, Kovács András

MPK: A01K 61/00

Značky: velkokapacitního, vhodná, způsob, plovoucí, sádka, chovu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu velkokapacitního chovu ryb především v mrtvých vodách, zejména v důlních rybnících a plovoucí sádky vhodné pro provádění tohoto způsobu. Podstata řešení spočívá v tom, že do vody je vložena alespoň jedna plovoucí sádka, ryby jsou dezinfikovány proti parazitům a nasazeny do sádek v množství 120 kg/m3 tak, že ryby o hmotnosti lišící se nejvíc o 30 % jsou uloženy do jedné sádky s teplotou přes 10 °C, nejméně 0 °C, v sádkách...

Způsob výroby polyethylenových vláken o vysoké pevnosti v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238383

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smith Paul, Pijpers Jacques Peter Laurentius, Lemstra Pieter Jan, Kirschbaum Robert

MPK: C08F 10/02, D01F 6/30, D01F 6/04...

Značky: způsob, pevnosti, vláken, polyethylenových, výroby, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polyethylenových vláken se provádí zvlákňováním roztoku ethylenového polymeru nebo kopolymeru, který obsahuje maximálně 5 % hmotnostních jednoho nebo více alkenů obsahujících 3 až 8 atomů uhlíku, přičemž hodnota Mw je vyšší než 4.105 kg/kmol a poměr Mw/Mn je nižší než 5, a roztok obsahuje přinejmenším 80 % hmotnostních rozpouštědla, při teplotě nad teplotou želatinace roztoku, přičemž produkt získaný zvlákněním se ochladí pod...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238382

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gautier Patrick, Bernhart Claude, Gagnol Jean Pierre

MPK: C07D 207/325

Značky: derivátů, způsob, výroby, pyrrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená fenylový zbytek nebo 2-pyridylový zbytek, R2 znamená atom H, C(1-6)alkyl, v přímém nebo rozvětveném řetězci, jakož i jejich farmaceuticky vhodných solí s minerálními nebo organickými kyselinami spočívající v tom, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém R1 má výše uvedený význam a A znamená nitrilovou nebo esterovou skupinu, nechá reagovat se sloučeninou ze skupin,...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238381

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gagnol Jean Pierre, Gautier Patrick, Bernhart Claude

MPK: C07D 207/325

Značky: výroby, derivátů, pyrrolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, ve kterém C(1-6) alkyl R1 znamená v přímém nebo rozvětveném řetězci, jakož i jejich solí s farmaceuticky vhodnými kyselinami, spočívající v tom, že se ?-isokyanoester obecného vzorce II, ve kterém R1 má výše uvedený význam, alkyluje reakcí se sloučeninou obecného vzorce III, ve kterém hal znamená atom halogenu, načež se na získaný produkt působí kyselinou k přeměně isokyanátové skupiny v...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238371

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gautier Patrick, Bernhart Claude, Gagnol Jean Pierre

MPK: C07D 207/325

Značky: způsob, derivátů, výroby, pyrrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, kde obecné symboly mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Tyto sloučeniny se vyznačují ochranným účinkem na myokard, antiarytmickým účinkem a účinkem proti srážení krevních destiček.

Způsob výroby minerálních krmných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238366

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalteyer Gerd, Ulrich Hansjörg Chem, Dany Franz-josef D

MPK: A23K 1/175

Značky: minerálních, výroby, krmných, způsob, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Při výrobě minerálních krmných směsí se v mísiči k práškovité směsi kyselých fosforečnanů sodíku, hořčíku a vápníku, dobytčí soli a krmného vápna, jakož i popřípadě otrub, stopových prvků a vitamínů, přidává zředěná kyselina fosforečná v takovém množství, že obsah vody je alespoň 13 % hmot., vztaženo na obsah fosfátů ve směsi. Směs obsahující zředěnou kyselinu fosforečnou se zpracovává v mísiči alespoň 3 minuty při 40 až 120 otáčkách za minutu...

Způsob rafinace kovové lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 238365

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schleimer François, Henrion Romain, Lorang Lucien, Goedert Ferdinand

MPK: C21C 5/32

Značky: rafinace, lázně, způsob, kovové

Zhrnutie / Anotácia:

Pro umožnění zvětšování podílu přidávaných tuhých chladných látek, zejména šrotu, v průběhu rafinace surového železa dmycháním kyslíku shora, se navrhuje způsob rafinace kovové lázně, který je charakterizován jednak tím, že se v bezprostřední blízkosti povrchu lázně zajistí přídavné spalování kysličníku uhelnatého CO, uvolňovaného v průběhu oduhličování při rozdělování kyslíku na tento povrch lázně a jednak tím, že se řídí tloušťka a...

Způsob kontroly řezných nástrojů, upnutých na vřetenu obráběcího centra a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238362

Dátum: 15.04.1987

Autor: Johnstone Richard

MPK: B23Q 3/155

Značky: centra, nástrojů, kontroly, upnutých, obraběcího, způsob, řezných, tohoto, zařízení, způsobu, provádění, vřetenu

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicově řízené obráběcí centrum je opatřeno zásobníkem řezných nástrojů automatickým měničem řezných nástrojů, nosičem obrobků a zásobníkem obrobků s kapacitou stačící pro alespoň 8 hodin. Číslicové řízení je naprogramováno na postupném provádění předem stanovených obráběcích operací na každém obrobku a nahrazení hotového obrobku obrobkem novým na konci každé obráběcí operace. Pro kontrolu řezných nástrojů je obráběcí centrum opatřeno...

Válcová chlopeň závěsu pro okenní a dveřní rámy a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238360

Dátum: 15.04.1987

Autor: Prosdocimo Luciano

MPK: E05D 5/08

Značky: výroby, její, chlopeň, válcová, závěsu, dveřní, způsob, okenní, rámy

Zhrnutie / Anotácia:

Válcová chlopeň okenního nebo dveřního závěsu sestává z nejméně dvou válcových částí různého průměru, navazujících na sebe komole kuželovou spojovací částí, z nichž na nejméně dvou válcových částech a spojovacím komole kuželovém useku je vytvořen rovnoměrný spojitý závit pilovitého profilu, jehož zadní bok je téměř kolmý na osu válcového křídla a jehož přední bok svírá s osou válcového křídla úhel mezi 20° a 50°. Válcová část s větším průměrem...

Způsob urychlování tuhnutí kapek roztavené hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238359

Dátum: 15.04.1987

Autori: Josefsson Erik Anders Ăke, Hellman Per

MPK: B22D 23/00, B22F 9/08

Značky: kapek, způsob, zařízení, urychlování, způsobu, tuhnutí, hmoty, tohoto, provádění, roztavené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu urychlováni tuhnutí kapek roztavené hmoty, vytvořených při výrobě prášku rozstřikováním proudu roztavené hmoty nejméně jedním fluidním paprskem, při němž se podle vynálezu chladicí inertní plyn přivádí do místa křížení proudu roztavené hmoty s nejméně jedním fluidním paprskem, kde se jím proud chladicího inertního plynu urychlí a usměrní do směru pohybu rozstřiknutých kapek roztavené hmoty, které obklopí a souběžně s...

Způsob výroby celistvého kovového polotovaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238357

Dátum: 15.04.1987

Autor: Olsson Erik Allan

MPK: B22D 11/06

Značky: polotovarů, celistvého, zařízení, provádění, způsob, výroby, kovového

Zhrnutie / Anotácia:

Celistvý kovový polotovar se vyrábí stavením úseků ztuhlého kovového pásu, vytvářeného z lázně roztaveného kovu na chlazeném povrchu nosiče, tlakem při teplotě solidu nebo nepatrně pod ní, a má v důsledku rychlého ztuhnutí kovu jemnozrnnou strukturu se stejnoměrným rozložením legovacích prvků. Úseky pásu, snímaného z jediného nosiče, se postupně pokládají na sebe a stoh se staví slisováním. Zařízení obsahuje chlazený licí buben nebo žárovzdorný...

Způsob současné výroby amoniaku a močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238355

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pagani Giorgio

MPK: C07C 126/067, C01C 1/04

Značky: močoviny, současné, způsob, amoniaku, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby amoniaku a močoviny, při kterém se proud plynu obsahující oxid uhličitý, vodík a dusík uvede do styku s amoniakem za tvorby karbamátu amonného, který se potom vede do stupně syntézy močoviny, a část uvedeného proudu plynu obsahujícího oxid uhličitý, dusík a vodík se před uvedením do styku s amoniakem zavede do doplňkového dekarbonačního stupně a po dekarbonaci se dekarbonovaný proud plynu opět smísí s částí proudu plynu,...

Způsob získávání osiva vojtěšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238354

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sun Paul

MPK: A01H 1/02

Značky: získavání, osiva, vojtěšky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání osiva vojtěšky o zvýšené produktivitě se provádí křížením na základě řízeného opylení cytoplasmové samčí rostliny vojtěšky s udržovanou linií vojtěškových rostlin, za vzniku cytoplasmového samčího sterilního hybridního osiva vojtěšky. Získané hybridní osivo se sklízí selektivně a takto získané cytoplasmové samčí sterilní hybridní osivo vojtěšky se nahodile smíchá s fertilním samčím osivem, a jeho pěstováním se dospívá ke vzniku...

Hemisukcináty kardiotonických glykosidů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237749

Dátum: 15.04.1987

Autori: Černý Ivan, Drašar Pavel, Pouzar Vladimír, Havel Miroslav, Schmiedová Daniela, Vereš Karel

Značky: přípravy, způsob, kardiotonických, glykosidů, hemisukcináty, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká nových hemisukcinátů kardiotonických glykosidů a způsobu jejich přípravy. Uvedené sloučeniny se připraví tím, že v prvé fázi se nechá reagovat kardioglykosid digoxinu nebo digitoxinu v dichlormetanu, chloroformu, dimetylformamidu nebo benzenu za teploty 0 °C až +41 °C s dicyklohexylkarbodiimidem v 1 až 1,5 molárním přebytku a 2,2,2-trichlor-hydrogenbutandioátem v 1 až 1,9 molárním přebytku za přítomnosti báze...

Způsob přípravy amonné soli 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237748

Dátum: 15.04.1987

Autor: Růžička Karel

MPK: C07C 143/55

Značky: amonné, způsob, 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy amonné soli 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny vzorce I nitrací 1-diazo-2-naftol-4-sulfokyseliny tak, že se výchozí surovina převede na vodný roztok s obsahem volné 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny 0,7 až 1,3 mol.dm-3, vzniklý roztok se neutralizuje plynným amoniakem, popřípadě jeho koncentrovaným vodným roztokem na hodnotu pH 2,3 až 5,7, amonná sůl 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny se z reakční směsi...

Způsob likvidace plynných exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hromádka Miloslav, Dvořák Ladislav, Mlynář Josef, Foltýn Josef, Vavřín Jan, Adamovský Zdeněk, Beštová Jana

MPK: C01C 1/12, C07C 101/26

Značky: likvidace, exhalátů, způsob, solí, plynných, aminopolykarboxylových, kyselin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti likvidace exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin jejich chemisorpcí. Tento postup je vhodný zvláště při syntézách, u kterých dochází k vývinu exhalací amoniaku. Chemisorpce exhalátů se provede podle vynálezu tak, že exhaláty obsahující amoniak spolu s párami vody a popřípadě metanolu se absorbují ve vodném roztoku formaldehydu o hmotnostní koncentraci 20 až 60 %, přičemž molární poměr formaldehydu k...

Způsob výroby 4,4´-bis-(4,6-difenyl-5-kyan-2-pyridyl)bifenilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237742

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marchalín Štefan, Svobodová Blanka, Kuthan Josef

MPK: C07D 213/85

Značky: způsob, výroby, 4,4´-bis-(4,6-difenyl-5-kyan-2-pyridyl)bifenilů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4,4´-bis-(4,6-difenyl-5-kyan-2-pyridyl)bifenylů vzorce I podle vynálezu spočívá v tom, že se nechají reagovat sloučeniny vzorce II XC6H4COC(CN) = CHC6H4Y (II), kde X a Y značí vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylovém řetězci nebo fenyl, s 4,4 -diacetylbifenylem v přítomnosti kondenzačních činidel a vhodného oxidovadla, za zvýšené teploty v organickém rozpouštědle. Výhodou tohoto způsobu je snadná dostupnost výchozích...

Způsob výroby měkké plastické usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 237739

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Jiří, Piperkov Vladislav, Ponic Josef, Ťopek Karel

MPK: D06N 3/00

Značky: výroby, plastické, způsob, měkké, usně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby měkkých plastických usní, zejména podšívkových usní do obuvi, jejichž lícová vrstva se vytváří z mechanicky napěněných, předem zahuštěných vodných disperzí polymerních látek. Účelem vynálezu je zdokonalit transportní schopnost podšívkové usně pro vlhkost tím, že v lícové vrstvě jsou zabudovány vodobotnatelné polyelektrolytické komplexy, aniž by přitom došlo k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností, zejména...

Způsob přípravy arylsubstituovaných 5-aryl-7-halogen-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237738

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vejdělek Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 243/22

Značky: přípravy, způsob, arylsubstituovaných, 5-aryl-7-halogen-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy arylsubstituovaných 5-aryl-7-halogen-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů obecného vzorce I, ve kterém X značí atom chloru nebo bromu, R1 značí atom vodíku, atom chloru, metyl, metoxyl nebo metylthioskupinu, R2 značí atom vodíku, atom chloru nebo metoxyl a R3 značí atom vodíku nebo metoxyl. Tyto látky jsou jednak samy o sobě psychotropně účinné /mají centrálně...

Způsob a zařízení pro měření ztrát optických elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: G02B 26/10, H01S 3/101

Značky: měření, optických, elementů, ztrát, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení pro měření ztrát optických elementů, vznikajících absorpcí, rozptylem a dvojlomem, například u Brewsterových okének, zrcadel, kyvet a celých výbojových trubic plynových laserů. Podstatou způsobu měření je, že na optický element vložený do rezonátoru se působí svazkem světla o menším poloměru modu, než má měřený element v provozním režimu, přičemž z poklesu výkonu v rezonátoru měřicího laseru se určují ztráty....

Způsob laminace desek plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237736

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopejtko Karel, Zeman Miloš, Polák Zdeněk, Vilím Jindřich

MPK: H05K 3/00

Značky: drátových, spojů, způsob, laminace, desek, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob laminace desek plošných drátových spojů laminačním cyklem, s působením teploty v rozmezí 80 °C až 300 °C, nejprve nízkým tlakem v rozmezí 0 až 3,5 MPa a potom vysokým tlakem v rozmezí 0,5 MPa až 4 MPa, přičemž doba trvání nízkotlaké části laminačního cyklu je definována dosažením hodnoty normalizovaného konverzního faktoru termosetických komponent polotovarů skladby v rozmezí 300 až 2 500 jednotek a optimální doba trvání vysokotlaké...

Způsob rafinace /2-chlor-1,1,2-trifluorethyl/-dichlormethyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fikar Jiří, Dědek Václav, Pavlovská Eliška, Šimon Jan, Salamon Miloš, Liška František, Kuzmič Petr

MPK: C07C 43/12

Značky: rafinace, způsob, 2-chlor-1,1,2-trifluorethyl/-dichlormethyléteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rafinace éteru vzorce HCFC1-CF2-0-CHCl2 (I), který obsahuje étery vzorce CFCl2-CF2-0-CH2Cl (II) a/nebo CFCl2-CF2-0-CHCl2 (III) a/nebo HCFCl-CF2-0-CCl3 (IV) a/nebo CFCl2-CF2-0-CCl3 (V). Směs éterů I až V se ozařuje ultrafialovým zářením v roztoku 2-propanolu. Étery vzorců III až V se převedou na éter vzorce I fotochemicky iniciovanou redukcí vazby uhlík-chlor v chloridifluormetylové skupině a/nebo v trichlormetylové...

Způsob přípravy (2-chlor-1,1,2-triflourethyl)dichlormethyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237733

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselý Ivan, Kuzmič Petr, Dědek Václav, Šimon Jan, Fikar Jiří, Pavlovská Eliška, Liška František, Salamon Miloš

MPK: C07C 43/12

Značky: 2-chlor-1,1,2-triflourethyl)dichlormethyletheru, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy éteru vzorce H-CFCl-CF2-0-CHCl2 /I/, jehož podstata spočívá v reakci éterů obecného vzorce X-CFCl-CF2-0-CCl2-Y /IV/, kde X = H, Y = Cl, nebo X = Cl, Y = H, nebo X = Y = C1 se sekundárními alkoholy o počtu atomů uhlíku 3 až 5, výhodně s 2-propanolem, nebo s étery o počtu atomů uhlíku 3 až 5, výhodně s tetrahydrofuranem nebo s 1,3-dioxolanem za ozařování ultrafialovým zářením. Éter vzorce I je meziproduktem při...

Způsob zhotovení výkovků s rozvidlenými rameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237723

Dátum: 15.04.1987

Autor: Talafous Jiří

MPK: B21K 1/74

Značky: zhotovení, výkovků, rozvidlenými, rameny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby členitých výkovků s rozvidlenými, obvykle prostorově vykřivenými rameny. Účelem vynálezu je podstatné zvýšení produktivity práce, odstranění namáhavého ručního předkování, úspora materiálu a energií, zvýšení životnosti nástrojů a bezpečnosti práce s možností tuto práci mechanizovat a automatizovat. Uvedeného účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že se výkovky uspořádají do zrcadlových dvojic rozvidlenými rameny k...

Způsob tavení iontově vodivých látek, zejména skla, průchodem elektrického proudu taveninou a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Treml Karel, Staněk Jaroslav, Kasa Stanislav, Zahálka Pavel, Lisý Antonín, Sládek Vladislav

MPK: C03B 5/027, C03B 5/24

Značky: vodivých, iontově, látek, taveninou, způsobu, průchodem, zapojení, zejména, tavení, tohoto, proudu, způsob, skla, elektrického, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a podobných látek elektrickým proudem a řeší problém automatické regulace tavícího procesu tyristorových spínačů zapojených do regulačního obvodu. Skupiny elektrod se připojují na své samostatně regulované zdroje cyklicky tak, že v daném cyklu je připojena na zdroj pouze jedna skupina elektrod. Mezi zdrojem a každou elektrodou je zapojena antiparalelní dvojice tyristorových spínačů, přičemž antiparalelní...

Způsob stanovení 3- a 4- sulfoftalových kyselin a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237721

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lakomý Jaroslav, Horyna Jaroslav

MPK: G01N 31/16

Značky: sulfoftalových, kyselin, jejich, stanovení, způsob, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení 3- a 4- sulfoftalových kyselin s výhodou se vzorcích reakčních směsí po sulfonacích či technických produktů s vysokým obsahem minerálních kyselin nebo solí, spočívající v tom, že se analyzované vzorky titrují silnou bází o definované koncentraci s výhodou hydroxidem sodným a z celkové spotřeby titračního činidla se vyhodnotí rozdíl mezi prvním a druhým potenciálním skokem, který je úměrný obsahu...

Tuhy malých průměrů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237715

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polanský Josef, Mostecký Jiří Akademik, Mitera Jiří

MPK: C09D 13/00

Značky: způsob, průměru, jejich, výroby, malých

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká tuh malých průměrů a způsobu jejich výroby. Jde zejména o tuhy průměru 0,3 až 0,9 mm, obsahující 30 až 70 % hmot. grafitu, 0,1 až 8 % hmot. sazí, 10 až 50 % hmot. karbonizovaného polymerního pojiva. Alespoň část polymerního pojiva je tvořena karbonizovanou organickou sloučeninou, obsahující křemíkové atomy v molekule vázané formou kde R1 a R2 jsou metyl a fenyl. Polymerní pojivo může obsahovat 80 až 90 hmot. dílů...

Způsob desilikace hlinitanového roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237714

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žukov Alexandr Grigorjevič, Sizjakov Viktor Michajlovič, Afanasjev Valentin Nikolajevič, Kalužskij Nikolaj Andrejevič, Kostin Ivan Michajlovič, Isakov Jevgenij Alexandrovič, Zatulovskij Isaak Abramovič, Kucenko Viktor Stepanovič, Mironov Jevgenij Ivanovič, Alexandrova Zarja Nikitična, Černov Viněcij Ivanovič, Vladimirov Pavel Sergejevič, Vysockaja Galina Maximovna, Badaljanc Choren Azarapetovič, Finkelštějn Leonid Josifovič, Alexejev Alexej Ivanovič, Ostrovljančik Jevgenija Sergejevna

MPK: C01F 7/04

Značky: desilikace, hlinitanového, roztoku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oxidu hlinitého a zejména způsobu desilikace hlinitanových roztoků. Způsob desilikace spočívá v tom, že se na hlinitanový roztok působí nejdříve prvním činidlem obsahujícím vápník, přičemž je představuje produkt desilikační reakce hlinitanového roztoku, který obsahuje hlavně hydrogranát vápníku vzorce 3OCaO.Al2O3.nSi02.(6-2n)H20, kde n ( 1 a potom druhým činidlem vzorce 4Ca0.Al203.(0,1-0,6)x.mH2O, kde x...

Způsob výroby 2,4-diamino-(6-hydroxymethyl)pteridinhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237712

Dátum: 15.04.1987

Autori: Přerost Jiří, Pícha František, Hrušková Věra, Běluša Jindřich, Kaminská Zdena

MPK: C07D 475/08

Značky: způsob, výroby, 2,4-diamino-(6-hydroxymethyl)pteridinhydrochloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 2,4-diamino-/6-hydroxymetyl/pteridinhydrochloridu, který se používá k výrobě cytostatika methotrexat. Nevýhody současných postupů odstraňuje způsob výroby 2,4-diamino-/6-hydroxymetyl/pteridinhydrochloridu kondenzací 2,4,5,6-tetraaminopyrimidinu s 1,3-dihydroxyacetonem ve vodě za neustálého přívodu vzduchu nebo kyslíku spočívající v tom, že kondenzační reakce se provádí při teplotě 5 až 18 °C a při pH 2 až 7.

Způsob výroby kyseliny 5,10-methenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové

Načítavanie...

Číslo patentu: 237711

Dátum: 15.04.1987

Autori: Běluša Jindřich, Hrušková Věra, Pícha František

MPK: A61K 31/505

Značky: způsob, 5,10-methenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby kyseliny 5,10-metenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové, která je prekurzorem leukovorinu, používaného v lékařství jako antidotum cytostatika metotrexatu nebo při léčení poruch metabolismu kyseliny listové. Nevýhody současných postupů odstraňuje způsob výroby kyseliny 5 10-metenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové redukcí kyseliny listové vodíkem na hydrogenačním katalyzátoru ve vodném prostředí a následnou formylací vzniklé...

Způsob přípravy hydrografitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pošta Antonín, Peka Ivo, Dědek Václav, Klouda Karel

MPK: C01B 31/00

Značky: způsob, přípravy, hydrografitu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické přípravy hydrografitu reakcí fluorografitu s hydridy nebo s Grignardovými činidly. Principem je nukleofilní atak H- nebo v menší míře i R- uhlíkového skeletu fluorografitu, který má deficit elektronů. Hydrografity jsou černé barvy, velmi málo rozpustné v organických rozpouštědlech, tepelně stálé do 300 °C. Vodík je v hydrografitech vázán kovalentní vazbou. Vedle již dříve popsaných kovalentních sloučenin grafitu, oxidu...