Patenty so značkou «způsob»

Strana 186

Způsob pěstování životaschopné kultury mikroorganismu s obsahem prostředku pro klonování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250655

Dátum: 14.05.1987

Autori: Goeddel David, Heyneker Herbert

MPK: C12N 15/00

Značky: životaschopné, mikroorganismu, pěstování, obsahem, prostředků, kultury, klónování, způsob

Text:

...s obsahem živných látek. Mikrobiální zdroje lidského růstového hormonu poprvé uníožíiují získání většĺho množství hormonu k léčbě hypofyzárního trpaslictví a pro delší použití, na. němž až dosud nebylo možno pomýšlet Vzhledem k omezenemu množství hormonu.de zejména. o difúzní žaludeční krväcení. degeneraci kloubů, léčbu spálenin a jiných ran, různé typy dystrofií a kostní náhrady.vynález bude dále popsán v souvislosti s přiloženými výkresy,...

Způsob výroby substituovaných derivátů indolin-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250654

Dátum: 14.05.1987

Autori: Wood Robin, Brittain David

MPK: C07D 487/10

Značky: způsob, výroby, substituovaných, indolin-2-onu, derivátů

Text:

...s amoniakem a kyanovodlkem a pak se podrobí reakci s kysličníkem uhličitým, kterým je možno k reakci účelne nasazovat ve formě uhličitanu nebo karbaniátu amonného.Způsob podle vynálezu je možno účelně provadět v rozpouštědle nebo ředidle, napříkad v alkanolu s 1 až 4 atomy uhlíku, jako v methanolu nebo ethanolu, nebo v ethylenglykolu či diethylglykolu, obsahujícím s výhodou vodu, při teplotě pohybujíci se v rozmezí například od 20 do 100...

Způsob konstrukce replikovatelného prostředku pro klonování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250652

Dátum: 14.05.1987

Autori: Heyneker Herbert, Goeddel David

MPK: C12N 15/00

Značky: konstrukce, prostředků, způsob, klónování, replikovatelného

Text:

...Způsob podle vynálezu znamená první případ, v němž bylo možno polvpeptídový hormon, důležity z lékařského hlediska, to jest lidský ,růstový hormon, získat bakteriální-expresíganiž by došlo k nitrobnněčné proteolýze nebo sk nutnosti doplnění biologicky účinné formy cizorodou bílkovinou, kterou by pak bylo nutno odštěpit. Mikrobiální zdroje lidského růstoirého hormonu poprveumožñují získání většího množství hormonu k léčbě hvpcfyzárníbo...

Způsob přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238195

Dátum: 01.05.1987

Autori: Filáček Ladislav, Kudrna Stanislav, Kotlán Josef

MPK: C08F 8/50, C08F 20/02, C08F 6/06...

Značky: uhlovodíkových, akrylových, roztoku, kopolymerů, stabilních, termodynamicky, přípravy, rozpouštědlech, polymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech mechanochemickou homogenizací při které se roztok polymeru či kopolymeru o koncentraci 15 až 55 % hmotnostních míchá dispergačním míchadlem při teplotě - 20 až + 65 °C po dobu 0,5 až 10 hodin při obvodové rychlosti míchadla 2 až 10 m/s, s výhodou 6,5 m/s.

Způsob odstránění vázaného kyslíku z aparatury pro nízkoteplotní katalytickou isomerizaci lehkých uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238187

Dátum: 01.05.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Srb František, Bittner Bedřich, Kratochvíl Václav

MPK: C07C 5/13

Značky: uhlovodíku, vázaného, způsob, nízkoteplotní, isomerizaci, katalytickou, odstranění, aparatury, kyslíku, lehkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob odstranění vázaného kyslíku z aparatury používané pro nízkotepelní katalytickou izomerizaci lehkých uhlovodíků zvláště pentanů a hexanů na katalyzátoru obsahujícím platinu na alumině aktivované halogenidy hliníku při najíždění po demontáži a opravách chlorovodíkem vznikajícím z chlorderivátů uhlovodíků na používaném katalyzátoru zvětší části desaktivovaného vodou.

Netkaná pružná tvarovatelná izolační textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238181

Dátum: 01.05.1987

Autori: Mokrý Petr, Skokanová Zdena, Drápela Ladislav

MPK: D04H 1/48

Značky: izolační, výroby, její, pružná, tvarovatelná, způsob, netkaná, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká netkané pružné tvarovatelné izolační textilie s nízkou a regulovatelnou objemovou hmotností, která jeurčena převážně pro čalounické, stavební a jiné izolační účely. Tato textilie sestává ze směsi textilních vláken, včetně vláken ze štěpené syntetické fólie a je zpevněna vpichováním a tepelnou úpravou a její podstatou je, že vždy nejméně jednu složku této směsi tvoří vlákna ze štěpené syntetické fólie o jemnosti 3 až 150 dtex....

Způsob kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238180

Dátum: 01.05.1987

Autori: Houdek František, Kadlec Karel, Imríšek Ľubomír, Kňazovický Pavel

MPK: G01N 25/28

Značky: signál, výstupní, okolní, provádění, snímače, plynů, vlivů, teploty, způsob, kompenzace, způsobu, analyzátorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu. Při způsobu podle vynálezu se okolní teplota snímače analyzátoru plynů měří srovnávacím vláknem a v závislosti na změně odporu srovnávacího vlákna se reguluje napájecí proud měřicího můstku porovnáním velikosti napěťového úbytku na srovnávacím vlákně s velikostí referenčního napětí. Rozdíl těchto napětí se udržuje...

Polyvalentní vakcína proti enterálním infekcím novorozených telat a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238179

Dátum: 01.05.1987

Autori: Štěpánek Jan, Salajka Eduard, Menšík Jaromír, Macura Břetislav, Žuffa Alois, Brányik Alexander, Dedek Ladislav

MPK: A61K 39/295

Značky: novorozených, infekcím, vakcína, telat, její, proti, výroby, enterálním, způsob, polyvalentní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zahrnuje vakcínu proti enterálním infekcím novorozených telat a způsob její výroby, vyznačující se tím, že obsahuje antigeny mikroorganismů, které hrají klíčovou roli v etiologii gastroenteridit telat, tj. bovinní rotavírus, koronavírus a enterotoxigenní kmeny Fscherichia coli. Jednotlivé antigeny se kultivují separovaně a po smíšení jsou buď přímo, nebo po lyofilizaci emulgovány v potencujícím imunizačním adjuvans. Účelem vynálezu je...

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238173

Dátum: 01.05.1987

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: C02F 1/42

Značky: mědi, kadmia, niklu, zinku, získavání, zpětného, způsob, pokovování, oplachových, galvanickém

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování za použití ionexů, spočívající v tom, že se odpadní vody po galvanickém pokovování vedou slabě kyselými katexy s karboxylovými nebo iminodiacetátovými skupinami a katexy se zadrženými kovy se regenerují koncentrovanými kyselinami, s výhodou kyselinou sírovou o koncentraci 10 až 20 % hmotnostních a z takto získaných eluátů se vyloučí kovy...

Konstrukční ocel a způsob výroby vývalků nebo výkovků tepelným tvářením z této oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 238157

Dátum: 01.05.1987

Autori: Šlachta Zdeněk, Mlčák Zdeněk, Baran Jiří, Míček Petr, Hamža Zdeněk, Dřevíkovský Jiří, Scheuter Karel, Ševčík Karel, Morafková Anna

MPK: C22C 38/00

Značky: konstrukční, výroby, tepelným, oceli, vývalků, tvářením, výkovků, způsob, této

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká konstrukční oceli, jejího chemického složení a pojednává o způsobu tepelného tváření výkovků nebo vývalků z této oceli, například bezešvých ocelových trub válcovaných za tepla v rourovnách pracujících na Stiefelových tratích s automatikou. Ocel takto vyrobená s minimální mezí kluzu 560 MPa bez přídavného tepelného zpracování je určena ke konstrukčním účelům. Ocel obsahuje 0,13 až 0,18 % hmotnostních vanadu. Způsob tepelného...

Způsob ojednocování textilních vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238155

Dátum: 01.05.1987

Autori: Ferkl František, Čivrný Ladislav, Dykast Jaroslav, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/895

Značky: textilních, způsobu, provádění, způsob, zařízení, ojednocování, vláken, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit přídavným vzduchovým proudem vynášení ojednocovaných vláken nad rovinu čela vyčesávacího válečku, resp. pomocí tohoto vzduchového proudu nasměrovat tato vlákna do výstupního kanálu ojednocovacího tělesa spřádací jednotky. Přístup přídavného vzduchového proudu je proveden pomocí průduchu ve víku ojednocovacího tělesa nasměrovaného na prostor tvořený částí čela vyčesávacího válečku a štěrbinou mezi pracovním povrchem...

Způsob tepelného zpracování nerezavějících chromniklových, chromniklmolybdenových a chromniklmanganových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242701

Dátum: 01.05.1987

Autori: Hrubala Henrich, Florovie Stanislav

MPK: C21D 9/52

Značky: způsob, tepelného, chromniklmolybdenových, zpracování, chromniklmanganových, chrómniklových, nerezavějících, pásu

Text:

...e hledicínu válcování v rozsahu 0,4 až ,5 i.Tínto způsoben lze vyrábět pásy e uininální deformací za etupdene, což představuje značne energetické úspory a lze je vyrábet nu zeřizení. které bude dimenze-mno pouze na finální tlouiłku pásu. Horní hranice rychlosti ochlazování při prdhežnem rozpouetěcín žíhání není onelena.V zpuson podle vyndlezu byl pouzit pro výrobu pásu tlouàíky 4 In z ehremniklova ocel. a to i Gr sa. 8 i H 1....

Způsob zachycování nístějové skloviny ve sklářských regeneračních dolnoplamenných pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237299

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kalášek Antonín, Horký Lubomír, Kohoutek Zdeněk

MPK: C03B 5/06

Značky: provádění, nístějové, regeneračních, skloviny, dolnoplamenných, zařízení, zachycování, tohoto, sklářských, způsobu, pecích, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla, jmenovitě tavení v pánvových regeneračních dolnoplamenných pecích, a řeší problém odstraňování nístějové skloviny vytékající z panve. Vyteklá sklovina se převádí do tuhého stavu přirozeným sestupným teplotním gradientem atmosféry v prostoru pod hořákovou šachtou. Hořáková šachta přechází do jímky sběracím kanálem s čisticím otvorem. Dno sběracího kanálu má sklon ke vtokovému otvoru do jímky, jehož osa je...

Způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237298

Dátum: 01.05.1987

Autor: Krtek Jan

MPK: H03D 13/00, G01R 25/00, G01R 29/02...

Značky: měření, způsob, okamžitého, n-fázových, fázového, veličin, posunu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešením je způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin a zapojení k jeho provádění. Způsob měření je vhodný zejména pro veličiny nesinusového průběhu s proměnnou nebo malou úhlovou rychlostí. Podstata způsobu spočívá v tom, že každou z obou porovnávaných vícefázových veličin je amplitudově modulován pomocný N-fázový signál s nosným kmitočtem, přičemž amplitudová modulace je provedena s jedním postranním pásmem, načež je...

Způsob přípravy výrobní cihlářské směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237297

Dátum: 01.05.1987

Autor: Láznička Zbyněk

MPK: B28C 1/18

Značky: směsi, výrobní, způsob, přípravy, cihlářské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy cihlářské výrobní směsi složené alespoň z jedné nezpevnělé a alespoň jedné zpevnělé suroviny. Účelem vynálezu je dosáhnout optimálního stupně úpravy výrobní směsi pro vlastní technologický proces. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo odděleným mletím suroviny, přičemž mletí každé ze složek probíhá jiným způsobem.

Způsob přípravy polyfunkčních iniciátorů polymerizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 237293

Dátum: 01.05.1987

Autori: Griehl Volker, Schulz Hans-peter, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: polyfunkčních, přípravy, způsob, polymerizace, iniciátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polyfunkčních iniciátorů polymerace obsahujících lithium reakcí divinylbenzenu s alkylmonolithiovou sloučeninou v uhlovodíkových rozpouštědlech. Technická směs divinilbenzenu reaguje s alkylmonolithiovou sloučeninou popřípadě v přítomnosti terciálního aminu.

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237292

Dátum: 01.05.1987

Autori: Stoye Hartmut, Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: polymerů, dienových, skupinami, funkčními, způsob, přípravy, koncovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami aniontovou polymerací, zejména butadienu-1-3 nebo izoprenu. Používá se lithiových iniciátorů, zejména směsi tetralithiových iniciátorů. Vznikají polymery s funkcionalitou mezi 2 a 4.

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237291

Dátum: 01.05.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: dienových, funkčními, polymerů, skupinami, způsob, koncovými, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami a zejména nízkou až střední molekulovou hmotností aniontovou polymerací konjugovaných dienů, zejména butadienu-1,3 nebo isoprenu. Polymerace probíhá v přítomnosti suspenze tetralithiových iniciátorů.

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237290

Dátum: 01.05.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: polymerů, dienů, skupinami, přípravy, funkčními, způsob, koncovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami, zejména butadienu-1,3 nebo isoprenu, popřípadě jejich kopolymerů s jinými monomery, pomocí lithiových iniciátorů. Polymerace probíhá v přítomnosti hexalithiových iniciátorů v uhlovodíkovém rozpouštědle.

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237289

Dátum: 01.05.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elizabeth

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: funkčními, skupinami, přípravy, polymerů, dienů, způsob, koncovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami, popřípadě kopolymerů s následnou funkcionalizací živých polymerů. Polymerizace se provádí v přítomnosti suspenze definových směsí z hexalithiových a trilithiových organických iniciátorů.

Způsob automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustruhu v průběhu obrábění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237288

Dátum: 01.05.1987

Autori: Taraba Oldřich, Valenta Jiří

MPK: B23Q 15/00

Značky: zařízení, regulace, obraběcího, nože, průběhu, obrábění, provádění, automatické, otupení, zejména, nástroje, míry, způsobu, tohoto, soustruhů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustuhu v průběhu obrábění. Ultrazvukový signál, generovaný v obráběcím nástroji (2), se snímá piezokeramickým snímačem (4). Po zesílení se ultrazvukový signál vyhodnotí a v závislosti na zjištěné míře otupení obráběcího nástroje (2) se případně upraví velikost jeho záběru. Zařízení k provádění způsobu má na suportu (3) nebo nástroji (2) obráběcího...

Způsob výroby měkké lehčené hmoty na bázi latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237286

Dátum: 01.05.1987

Autori: Tesař Petr, Jakubcová Anna, Jabůrková Marie

MPK: C08J 9/30, C08C 19/20

Značky: lehčené, výroby, způsob, měkké, bázi, latexu, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby měkké lehčené hmoty na bázi latexu, všeobecně označované jako pěnová pryž, při kterém je použít směsný latex tvořený směsí butadienstyrenového latexu a latexu na bázi polymeru vinylchloridu za přítomnosti komposice o složení karboxymetylcelulosa, bentonit, sodná sůl dinaftylmetandisulfokyselina. Aplikace se doporučuje tam, kde je žádoucí připravit výrobky o vyšší tloušťce, tj. cca 2 až 15 cm pro účely čalounění v dopravním a...

Způsob úpravy povrchové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 237283

Dátum: 01.05.1987

Autor: Marek Stanislav

MPK: C02F 1/00

Značky: způsob, povrchové, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy povrchové vody na vodu pitnou, užitkovou a provozní. Dociluje se jím obdobných efektů jako při čiření železitými nebo hlinitými solemi, zejména se odstraňují jemné suspenze a koloidní částice. Povrchová voda se přivede do styku s 0,1 až pětinásobným množstvím provzdušněné podzemní vody, obsahující před provzdušněním oxid uhličitý a železo v oxidačním stupni II v rozpustné formě. Vytvořené částice hydratovaného...

Způsob oligomerizace vinylaromátů alkoholovými iniciátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 237282

Dátum: 01.05.1987

Autori: Urban Otto Schkopau, Antonová Elisabeth, Hellstedtová Christel

MPK: C08F 112/12, C08F 4/46

Značky: oligomerizace, vinylaromátů, alkoholovými, způsob, iniciátory

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oligomerizace vinylaromátů s alkalokovovými iniciátory. Cílem vynálezu je převést vinylaromáty, například alfametystyren a jeho na jádře substituované deriváty v polárních rozpouštědlech na živé polymery. Jako iniciátor se použije reakční produkt alkalického kovu nebo směsi alkalických kovů se rtutí v polárních rozpouštědlech. Oligomerizace alfa-metylstyrenu a jeho na jádře substituovaných derivátů na oligomery se stupněm polymerizace 2...

Způsob výroby nátronového vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237281

Dátum: 01.05.1987

Autori: Růžek Jan, Pekárek Petr, Lederer Erich, Jaššo Igor, Hazina Jiří, Molnár Alexander

MPK: C04B 2/00, A62D 9/00

Značky: vápna, výroby, nátronového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nátronového vápna z práškovitého hydroxidu vápenatého, sody a vody, spočívající v tom, že se reakční směs těchto složek, případně spolu s vratným prachovým podílem, bezprostředně po smíchání postupně zhutňuje, případně tvaruje, působením mechanického tlaku o velikosti max. 100 MPa, přičemž se případně reakční směs částečně zhutní v předřazeném stupní působením mechanického tlaku o velikosti max. 50 MPa.

Způsob čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237279

Dátum: 01.05.1987

Autori: Milichovský Miroslav, Exner Rudolf, Bělík Jan, Baránek Pavel, Friml Zdeněk

MPK: C02F 1/52

Značky: způsob, čištění, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění odpadních vod, obsahujících čínicí a pomocné koželužské prostředky srážecím způsobem. Ke srážení se použije kondenzátů získaných reakcí aldehydů, které mají aktivní vodík vázaný na dusíku, jako jsou například močovinoformaldehydové pryskyřice rozpustné ve vodě. Ke zvýšení flokulačních účinků těchto kondenzátů je možno přidávat prostředky polymerního charakteru, s výhodou polyelektrolyty na bázi polyakrylaminů, polyetylenimidů,...

Způsob měření hodnoty plošného odporu vysokoodporových a poloizolačních polovodičových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237272

Dátum: 01.05.1987

Autor: Deml František

MPK: G01R 33/12, G01R 27/08

Značky: hodnoty, polovodičových, způsob, plošného, odporu, materiálů, vysokoodporových, měření, poloizolačních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření hodnoty plošného odporu vysokoodporových a poloizolačních polovodičových materiálů řeší specifický problém nedestruktivního měření uvedených materiálů s použitím dvou kovových měřicích hrotů přiložaných k povrchu měřeného materiálu a připojených ke zdroji napětí, kdy z poměru napětí a proudu mezi kovovými hroty se určí plošný odpor měřeného materiálu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrch měřeného materiálu vytvořeného z...

Způsob analytického stanovení o-nitroanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237258

Dátum: 01.05.1987

Autori: Jančik Fedir, Havel Karel, Körbl Jiří

MPK: G01N 31/16

Značky: o-nitroanilinu, stanovení, analytického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu analytického stanovení o-nitroanilinu v technickém benzofurazan-N-oxidu, ze kterého se benzofurazan-N-oxid připravuje. Podstatou vynálezu je odměrné bromometrické stanovení o-nitroanilinu, spočívající v reakci o-nitroanilinu s bromem za vzniku dibromderivátu o-nitroanilinu a v analytickém stanovení přebytečného bromu reakcí s jodidem draselným a v titraci odměrným roztokem thiosulfátu sodného.

Způsob povrchové modifikace výrobků ze směsí na bázi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239450

Dátum: 16.04.1987

Autori: Konrád Vladislav, Dneboský Josef, Zubatý Jioí, Záhlavová Eva, Slouka Pavel

MPK: C08L 27/06, C08J 7/18

Značky: bázi, modifikace, výrobků, povrchové, směsi, způsob, polyvinylchloridu

Text:

...(i kHz - 13,56 MH). Například britsld patent 2 027 038 popisuje zaaezenz( vykvétaní zněkčovadel u polyvinylchloridových fólií nízkoteplotní plaamou buzenou v C 0 při tlaku 26,66 Pa a frekvenci 13,56 HH. stejnou rrekvenci, tlak 1,33 - 1 333 P a prostředí He, H 2, C 0, H 2 i jiných plynü uvádí holeudald patent 8 005 813. Podle japonské patentové přihlášky 554 37 138 se povrchové modifikace u výrobků z polyvinylchloridu dosáhne...

Způsob společné výroby isopropylaminu a diisopropylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239445

Dátum: 16.04.1987

Autori: Mrázek Dušan, Bahník Milan, Bejeek Václav, Petržela Jan, Lippert Erich

MPK: C07C 97/02

Značky: výroby, diisopropylaminu, společné, způsob, isopropylaminu

Text:

...lútlq a dále seperace nezreagovaného ieopropylamínu, která vyžaduje tlekovou rektirikeci.Uvedené nevýhody postupu výroby diieopropylaminu odstraňuje způsob společné výroby isopropylaminu a diisopropylaminu hydrogenační aminací acetonu podle vyndlezu vyznačený tím, zo so o reakční směsi aminaco acetonu vyisolujs ísopropylamin a jeho číst eo dieproporcinuje na niklovém katalyzátoru v plynné fioi se prítomnosti vodíku za stejného tlaku...

Způsob isolace a dělení alkaloidů agroklavinu a elymoklavinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239441

Dátum: 16.04.1987

Autori: Ružieka Karel, Smékal Otto, Štolcpart Václav, Maxa Milan, Kubíeek Jioí

MPK: C12P 1/02

Značky: agroklavinu, elymoklavinu, dělení, alkaloidů, isolace, způsob

Text:

...aktivní uhlí.Zvlâätä výhodného dělicího efektu de dosaženo při krystalizaci ze směsi ethąylacetátu s 1 až 10 93 etanolusvýraznáho čistícího o dělicího efektu je doszženo i krystllizucí z motonolického roztoku odborvaného ektívním uhlím. Krystaliznci je možno zaradit v ktorókoliv fázi izolačního postupu, kdy je možno alkaloidy získat v pevné formě odpařoním organickáho rozpoustědla, případně vysrúzením z vodného roztoku. oúpravou pH vodného...

Způsob výroby 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239437

Dátum: 16.04.1987

Autor: Rakus Jaroslav

MPK: C07D 261/10

Značky: výroby, způsob, 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu

Text:

...uhličitanů a alkalických solí organických kyselin sa nejlape osvědčil uhličitan amonný normální i kyselý. Alkalický roztok se dávkuje tak, aby reakce probíhala v mírně kyaelám prostředí o hodnotách pH 6 až 2, s výhodou pH 3 a 5. Reakoe je skončena, kdy ustane uvolňování chlorovodíku. Při rozmezí teploty 25 a 27 °C je reakění doba 20 al 24 hodin. Po ukončení reakce se reakčníobsah upraví na mírně kyselou raakoi - pH 4 al 4,5 a vyhřeje se na...

Způsob přípravy D-mannosaminu značeného radioisotopem .sup.14.n.C nebo stabilním isotopem .sup.13.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 239434

Dátum: 16.04.1987

Autor: Havel Antonín

MPK: C07H 5/06

Značky: způsob, d-mannosaminu, sup.13.n.c, radioisotopem, sup.14.n.c, stabilním, značeného, isotopem, přípravy

Text:

...letel.Výle uvedene nedostatky odstraňuje opůeoh prípravy D-mennosaminu, onočeneho redioisotopem C nebo stobilním ieetopem 130, jeho podstate opiüvł v ten, łe D-fruktose ee uvede v reekci s mothanolickým neho ethenelickým omoniekom, připrevepym neuyconímpříeluänéha alkoholu při o °c, e výhodou při teplote a .z 24 c po dobu 25 ał so dnů v uoevrenćm systemu, v prítomnosti jednoho nebo více ketalyeetorů vybraných ee skupinu ehrnující kyselinu...

Způsob výroby antioxidantu polykondenzaci hexametylentetraminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239432

Dátum: 16.04.1987

Autori: Sedlák Václav, Krejeík Vladimír, Šebek Petr, Jiruše Jaroslav, Seltsam Ludvík, Novosad Miroslav, Pospíchal František

MPK: C09K 15/18

Značky: způsob, antioxidantu, hexametyléntetramínu, polykondenzaci, výroby

Text:

...dílů) nonytenolu, 1,10 g(| 5,J 2 hmotnostních dílo) HIT a 21,50 g 093,7 hmotnoatních dílů) minerdlníbo oleje s obchodním označením ihre 433. Reakční smie byla udrlovdna po dobu 24 hodin pri ťeplotl 140 °C a vurčitých intervaloch s ní byly odebírdny vzorky pro analýzu.Jelikož pradběłnými pokusy bylo sjiltłno, le vývin amoniaku, který charakterisuja průbüh polykondensační reakce, ostłvd pri vymisení aheorpčního pisu 1 500 cm, byl prübčh...

Způsob přípravy žluté dvouekvivalentové barvotvorné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239431

Dátum: 16.04.1987

Autori: Tajchman Ladislav, Tajchman Petr

MPK: G03C 7/26

Značky: barvotvorné, přípravy, dvouekvivalentové, způsob, žluté, složky

Text:

...v othanolu anebo s výhodou tríot 1 w 1 amin.v ocotonitrilu. Po ukončení reakce so slołka 12011139 nslitim na lod, oxtrokcí átorom a prearálonim a rokryatalisnci o po vysulonf. a odpahní ětorického roztoku - o alkoholu. Průběh reakce trvi 2 oi 6 hodin s kontroluje so chromotografickým stanovovüxím nezroogovanáho bromdorivćtu I. zíakává se bílá látka o teplot uni 145 ai 147 °c ve výtlłku B 0 až 90 i toorio.0,46 g aodiku bylo rozpuätěno vo...

Syn-forma bezvodé kyseliny 2-methoxyimino-2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)octové a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239428

Dátum: 16.04.1987

Autori: Plzenský Vladimír, Šafková Miroslava

MPK: C07D 277/40

Značky: 3-thiazol-4-yl)octové, její, 2-methoxyimino-2-(2-amino-1, kyseliny, způsob, bezvodé, syn-forma, výroby

Text:

...kyselinu lze jednoduše a s vysokým výtůikem převadět v novou, bezvodou syn-formu, a to způsobem podle vynilezu, jeho podstata spočíva v tom, lo syn-forma łwdratovaná kyseliny 2-methozyimino-2-/2-emino-1,3-thiazol-4-yl/octové se dohydratuje v prostředí alkanolu e 1 a 4 atomy uhlíku, s výhodou ethanolu,pri teplot varu reakční směsi.Získanánovd syn-forma kyseliny krystaluje na rozdíl od známá łudratované formy/jshlice/ ve tvaru význačni...

Způsob výroby thiokyanatanů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239417

Dátum: 16.04.1987

Autori: Beneš Josef Praha, Půr Ladislav

MPK: C01C 3/14

Značky: kovů, thiokyanatanů, způsob, výroby, alkalických

Text:

...ke kyeniou dreeelnámu 1,4.Do beňky opar-m míchedlem, petnym chladičem e teplomerem bylo pŕedlołem 455 abyl 121,4. Ze ete 16 ho míchen( ee euepenze zehřele na 85 °O e tato teplote by 1 e udrlovine v roezt Í °G po celou dobu reekce. Konverze N 1011 ne thiokyeneten eodný (nasou) prebehla ze 150 minut po doeełeni teploty 85 ° 0. Ilezreegoverm síre byla oddelene fúltrecí od vzniklehe roztoku nasou.Roztok obsahoval 734,7 g nasou, což odpovide...

Způsob chemické úpravy fluorogrsfitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239412

Dátum: 16.04.1987

Autori: Šafková Ludmila, Doležal Zdenik, Jablonec Nad Nisou, Kueera Stanislav, Šafková Miroslava, Bartoš Josef, Smiták Vincenc

MPK: C01B 31/04

Značky: chemické, způsob, fluorogrsfitu, úpravy

Text:

...fluorografitů (II) dojde ke nini barvy na černou, k enílení huatoty ( 95 2,4 3/3) a ke enílení hodnoty počátku tepelného roakladu ne by odpovídalo poulru G/F u fluorografitü (I). Prdiková rantgenoetrukturní analýza prokúsala u takto upravených tluonogratitü (II) tři diíúaní linie 640 (o) hkl 002, 219,5 (vv) hkl 100, 127,4 (vv) m 110 lpnl. Porovnání rentgenogranů výchosích (I) a chemicky. upravených nuorografitů (II) je patrno...

Způsob přípravy sulfonátů s karboxylátů (E)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239405

Dátum: 16.04.1987

Autor: Kellner Josef

MPK: C07D 307/58

Značky: karboxylátů, způsob, e)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3h)-furanonu, sulfonátů, přípravy

Text:

...1, rerąylacetyl, netkansulfonyl, tritluormethensulfonyl, benzensulfonyl, -t-toluensultonyl, cimbrombenzensulronyl, hnaftelensulronyl nebo Z-nartalensultonyl, které jsou jednoduché e poskytují ze krátký reekční čee vysoké výtěłky konfiguračně čistých produktů. Slouěenirw obecného vzorce I lze pŕiprevit reakcí sodné soli J-(hydroswmetłwlerndiłąydro-Z(BłD-furanonue chloridy nebo bromidy nebo enhydridy karboxylovych nebo sulronových kyselín v...

Způsob spektrální sensibilizace halogenstříbrných černobílých a chromogenně vyvolávaných fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239404

Dátum: 16.04.1987

Autori: Kubánek Antonín, Matal Oldoich

MPK: G03C 1/10

Značky: černobílých, halogenstříbrných, fotografických, spektrální, způsob, sensibilizace, chromogenně, vyvolávaných, emulzí

Text:

...nebo halogenâ x, Vznamenaji alkylskupinm nssycenou nebo nonasycenou, s celkovým počtom uhlikových atomů 1 al 3, tenylskupinu a Ax znamenají mzlvisls aĺkylakupinu nasycenou nebo nonasycsnou s celkovým počtom uhlíhových atomů I až 3, karboqalkylskupim s celkovým počtom uhlíkových eiúz-Šl nobo 2, sultoalhylskupinu s colkovým počtom uhlíkových autorů 3 nobo 4, sulfotoolkylookupinu s colkovým počtom uhlíhových otoma I nooo 2 R 2, R 3 znamsnadí...