Patenty so značkou «způsob»

Strana 184

Způsob stroboskopického sledování periodických dějů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250999

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bek Václav

MPK: D03J 1/24

Značky: dějů, sledování, stroboskopického, způsob, periodických

Text:

...dopadá na sledovaný objekt a odražený paprsek prochází optoelektronickou clonkou s elektronicky řiditelnou světelnou prepustí do oka pozorovatele k vyhodnocení sledo vaněho děje.Hlavní výhodou řešení je, že stroboskopický jev nevzniká modulací světelného paprsku ve zdroji světla, ale modulací odražených paprsků průchodem optoelektronickou clonkou. Z toho pak plyne podstatné zjednodušení stroboskopického zařízení. odpadá u stroboskopického...

Způsob výroby směsi polypropylenu a nízkohustotního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250997

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mižďoch Oldřich, Pospíšil Jan, Stubley Zdeněk, Pospíšil Ladislav

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12

Značky: směsi, polyetylénu, výroby, polypropylénu, způsob, nízkohustotního

Text:

...Elasticita taveniny je mírou její vratné deformace. Její mírou, relativně snadno přístupnou měření, je narůstání průměru struny vytlačené z kruhové trysky. ČSN 643010-Rozvětvený polyetylen (základne ustanovenie) uvádí v článcích 60 až 64 pro hodnocení elasticity teveniny charakteristiku PZ(poměr změny průměru po vytlačení).Pro polypropylen nebo jeho směsi ovšem nelze použít uvedený postup, protože materiál má příliěnou tekutost taveniny....

Způsob přípravy kyseliny (1-14C)octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250996

Dátum: 14.05.1987

Autori: Švihel Karel, Elbert Tomáš

MPK: C07C 53/08

Značky: kyseliny, 1-14c)octové, přípravy, způsob

Text:

...lince vymražením kapalným dusíkem. Teplota bañky se pak upraví lázní pevný C 02 - etanol na 195 K a tlak v baňce se upraví dusíkem na 66.5 kPa (500 torr). Injekční jehlou,zavedenou přes septum pod hladinu intenzivně míohané reakční směsi, se pak pomalu přidává eterický roztok metyllithia. Po skončené reakci se rozpouštědlo odpaři ve vakuové lince,odparek 1 ~ 14 Coctanu lithného se rozpustí ve vodě a volná kyselina 1-14 CJoctová se izoluje...

Způsob regenerace dvou nad sebou umístěných a vzájemně oddělených vrstev ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250995

Dátum: 14.05.1987

Autori: Fáměra Jiří, Kadlec Václav, Hűbner Pavel, Kittler Jiří

MPK: B01J 49/00

Značky: vrstev, ionexů, oddělených, vzájemné, způsob, umístěných, sebou, regenerace

Text:

...ionexü s rozdílnými funkčními skupinami, kdy dolní vrstvu tvoří slabě disociovaný ionex o pK většim než 4 a horní vrstvu silně disociovaný ionex o pK menším než 1 podle vynálezu. Podstata vynálezu spočlvá v tom, že regenerační činidlo se vede nejprve zdola nahoru silně disociovaným ionexem o pK menším než 1 a odpadem ze silně disociovaného ionexu o pK menším než 1 se reqeneruje shora dolů slabě disociovaný ionex 0 pK větším než 4.Výhodou...

Způsob čištění 2-hydroxy-3-(4-acetamido-N-fenyl)-naftamidu technického

Načítavanie...

Číslo patentu: 250994

Dátum: 14.05.1987

Autor: Vorel Milan

MPK: C07C 103/82

Značky: způsob, technického, 2-hydroxy-3-(4-acetamido-n-fenyl)-naftamidu, čištění

Text:

...pH 8 až 11 a teplotě 60 až 120 °C za neustálého míchání reakční směsi, poté se přečištěný produkt odfiltruje a promyje vodou.Způsob čištění podle Vynálezu ilustrují následující příklady provedení, jimiž ovšem není předmět vynálezu vyčerpán ani omezen.Pokud není jinak uvedeno, rozumějí se uvedená E hmotnostní. Příklad 1Do smaltovaného kotle se za míchání předloží 1 2001 vody a vnese se 120 kg 2-hydroxy-3-(4-acetamido-N-fenyl)-naftamidu...

Kyseliny dialkylhydroxyfenylpropanamidoalkanové, jejich soli a způsob přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250990

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tocháček Jiří, Pác Jiří, Sedlář Jiří

MPK: C07C 103/84

Značky: jejich, přípravy, kyseliny, dialkylhydroxyfenylpropanamidoalkanové, způsob

Text:

...sodného nebo draselného se zahřívá pod zpětným chladičem až do rozpuštění 1 až 3 hod. Po ochlazení se upraví pH roztoku na hodnotu cca 9 a produkt opět vysráží vodným roztokem príslušné kovové soli. vynález osvětlí následující příklady ( v příkladech jsou hmotnosti).246 q kyseliny 3-(3,5-ditBu-4-hydroxyfenyl)propionové (II) bylo V autoklávu zahříváno se 100 g E -kaprolaktamu při 250 OC po dobu 5 hodin. Vzniklá kyselina...

Způsob klasifikace a adjustace plošných materiálů, zejména textilních, a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250989

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gottwald Tomáš, Čeřovský Jiří, Hlavatý Pavel

MPK: D06H 1/04

Značky: způsob, textilních, způsobu, adjustace, materiálů, plošných, zařízení, provedení, zejména, klasifikace

Text:

...ústrojí A jsou napojenýna neznázorněný řídící počítač.Způsob klasifikace podle vynálezu je založen na množství, četnosti bonifikovaných chyb a délkové optimalizaci navíjených rolí materiálu. Manipulátor l uchopí např. neznázorněnou prázdnou dutinku, kterou vloží do navíječe 3. Manipulátor l dále zajistí přichycení tkaniny na dutinku a její nahalení na navíječi g. Podle informací o chybách v paměti počítače je ukončeno nebo přerušeno...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů styrenu s visími oligo (iminoethylenovými) skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250987

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jelínková Miroslava, Kahovec Jaroslav

MPK: B01J 20/26, B01J 45/00

Značky: skupinami, styrenu, iminoethylenovými, způsob, polymerů, oligo, kopolymerů, výroby, visími

Text:

...s visíoími oligo/iminoetylenovými/ skupinami obsahujících strukturní jednotky obecného vzorce IIse statistiokou distribucí obou opakujících se konstrukčních jednotek V bočním řetězci,přičemž x ěy, RH, metyl, etyl, fenyl,vyznačený tím, že se polymery a kopolymery styrenu s visíoími oligo /NaCy 1 iminoetylenovýmí/ skupinami obsahující strukturní jednotky obecného vzorce I ~CHCH 2 ~kde ny 1 a R má týž význam jako výše, hydrolyzují vodnými...

Způsob výroby pracovních rukavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250983

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šídlo Vladimír, Javůrek Václav, Malinová Alena, Beranová Jiřina, Pavlík Josef, Novotná Věra, Sitter Pavel, Kubeček Ladislav

MPK: A41D 19/00

Značky: rukavic, výroby, způsob, pracovních

Text:

...pak pracovník oprávněně zdůvodňuje nepříznivým vlivem pracovních rukavic na jakost i rychlost prováděných pracovních operací.Je rovněž známý způsob pracovních rukavic, při němž se z textilního materiálu připravípodšívka rukavice, která se navlékne na formu, jejíž tvar odpovídá přirozené klidovépoloze ruky. Tato forma í s podšívkou rukavice se pak opakované namáčí v pastách z plastického materiálu, např. na bázi PVC, čímž se na textilní...

Vodou ředitelné disperze na bázi syntetických polymerů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250982

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bandžuch Jan, Svačinka Jiří, Havránek Jiří, Zamastil Václav, Hájek Karel

MPK: C08L 33/00, C08L 67/08, C08J 3/06...

Značky: jejich, syntetických, způsob, přípravy, polymerů, ředitelné, bázi, disperze, vodou

Text:

...oleje, alkylamíny),popřipadě jejich směsi.Dále se přidávají zejména regulatory viskozity (étery celulözy, soli homopolymerůa kopolymerů kyseliny akrylové a metakrylové, polyvinylalkohol aj.), regulátory pH (například amoniak, primární, sekundárni a terciární monoamíny nebo polyaminy aj.), odpěňovačeNa ředění se používá voda, jejíž tvrdost nepřekračuje 10 mval.11, nejlépe však, nepřesahuje-li 2 mval.1-1.Pro přípravu výchozich směsí...

Způsob měření intenzity infračerveného záření a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250980

Dátum: 14.05.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G02B 5/10, G01J 3/32

Značky: infračerveného, způsobu, tohoto, provádění, způsob, intenzity, záření, zařízení, měření

Text:

...užije vodíku stejně jako pro náplň komůrky l, pro jeho vysokou tepelnou vodivost.Vyhodnocovací člen lg může být proveden jako optické zakončení světlovodu 1, uzpůsobené na přímé vlzuální pozorovaní nebo optoelektronické čidlo, vhodné pro vlnovou délku světla použitého světelného zdroje lg.Podobné provedení zařízení, kde je pozměněna konstrukce hermeticky uzavřeného prostoru,je na obr. 2. Tato varianta se použije pro případ, kdy je rozdíl...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250979

Dátum: 14.05.1987

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/28

Značky: mazivech, kapalných, způsob, vápníku, pevných, stanovení, koncentrace

Text:

...0,8 až 1,0 hmot. neutrálnĺho nosiče a 0,4 až 0,5 hmot. tetrafenylboritanu sodného, kde jako neutrálního nosiče bylo použito N,NA-dimetyl - N,N - di - /11 -etoxykarbonylundecyll diamidu kyseliny 4,4,5,5 -tetrametylKoncentrace vápníku v iontové formě se stanoví přímou potenciometrií, iontově selektivní elektrodou uvedeného složení v kombinaci s referentní nasycenou kalomelovou nebo jinou vhodnou elektrodou.Způsob přípravy vzorku maziva a...

Způsob přípravy methansulfonanu 2-brom-alfa-ergokryptinia

Načítavanie...

Číslo patentu: 250972

Dátum: 14.05.1987

Autori: Krajíček Alois, Stuchlík Josef, Kejzlarová Jana

MPK: C07D 457/04, C07D 457/06

Značky: 2-brom-alfa-ergokryptinia, přípravy, způsob, methansulfonanu

Text:

...v poměru 82 až 91. Dioxan se použije s obsahem dioxanhydrogenperoxidu 0,1 až 0,5 , jako bromačni činidlo se používá N-bromsukcinimid, N~bromacetamid, N-bromftaliimid, 3 250972N-bromsacharín nebo N-bromkaprolaktam. Protože reakce probíhá radikálovým mechanismem, slouží peroxidy obsažené v dioxanu jako iniciátor radikálové reakce.Reakce se provádí V rozmezi teplot 20 OC až teploty varu metylenchloridu, s výhodou za teploty mistnosti. Po...

Způsob rozboru titanových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250971

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hlaváček Ivan, Hlaváčková Irena

MPK: G01N 33/20

Značky: titanových, rozboru, způsob, slitin

Text:

...chemicky a tepelně odolného materiálu, například teflonu,při teplotě 150 až max. 180 °C, přičemž po rozpuštění a oxidací je vzorek převeden do roztoku, po jehož stabilizaci se provede stanovení obsahu prvků.Výhodou způsobu dle vynálezu je především vysoká rychlost rozpouštění vzorku as tím spojené rychlé stanovení hliníku, křemíku a dalších doprovodných prvků v titanových slitinách a titanových feroslitinách ve spojení s metodou.atomové emisní...

Způsob odstraňování sirouhlíku a sirovodíku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250966

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hudec Petr, Berndt Wolfgang

MPK: C02F 1/58, C02F 1/20

Značky: způsob, odstraňování, odpadních, sirovodíku, sirouhlíku

Text:

...zdrojů výroby viskozových vláken, jako například alkalické vody z praní fíltračních plachetek a kyselé vody z plastifikace vláken, se spolu smíchají tak, aby vzniklá směs měla teplotu 30 až 90 OC a pH 1 až 6. Tato směs se kontinuálně provzdušňuje, a to ve vrstvě o výšce 0,5 až 2 m/po dobu 3 až 25 minut a při celkovém poměru vzduchu ku vodě 41 až 501. Přitom je/výhodné, aby kapalina v nádrži měla pístový tok a aby průměr bublin vzduchu...

Způsob výroby kopolymerů na bázi akrylátů a methakrylátů vhodných zejména pro farmaceutické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250962

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lukáč Juraj, Žůrková Eva, Borovička Miloš, Koblas Karel, Chromík Jindřich, Pavlovská Eliška, Líkařová Eva, Sajvera Jiří, Kálal Jaroslav, Vacík Jiří, Obereigner Blahoslav, Bouchal Karel

MPK: C08F 220/28, C08F 220/20, C08F 220/12...

Značky: vhodných, farmaceutické, výroby, bázi, akrylátu, methakrylátů, kopolymerů, aplikace, zejména, způsob

Text:

...polymerováno V přítomnosti 10 g etylbromidu analogicky příkladu 1.Směs 151,5 g metylmetakrylátu, 51,2 g 2-hydroxyetylmetakrylátu, 20,9 g 2-(metakry 1 oy 1 oxyetyltrimetylamoniumchloridu, Z g azo-bis-isobutyronitrilu byla polymerována analogicky přikladu 1 z roztoku vzniklého kopolymeru byl po přidání 10 m 1 20 alkoholického roztoku hydroxidu draselného vytvořen film, který po 10 minutách zahřátí na 100 °c omezeně botná130 g butylmetakrylátu,...

Způsob hodnocení kvality hubiček dechových nástrojů, zejména klarinetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250953

Dátum: 14.05.1987

Autor: Syrový Václav

MPK: G10D 9/00, G01H 13/00

Značky: dechových, způsob, kvality, zejména, nástrojů, klarinetu, hodnocení, hubiček

Text:

...postihuje vliv tvaru a velikosti dutiny hubičky, dále vliv vstupního a výstupního otvoru, vliv opracování povrchu dutiny a akustický vliv materiálu hubičky na její kvalitu. Hodnocení ale nepostihuje vliv profilu tzv. dráhy hubičky, který je mechanicky měřitelný.Na připojeném výkresu je na obr. 1 znázorněna hubička klarinetu se sondou, na obr. 2 je blokovézapojení k provádění způsohu podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněna mikrofonní sonda 1 o...

Způsob přípravy 1,4-dibrom-2,2,3,3-tetrachlortetrafluorbutanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250952

Dátum: 14.05.1987

Autori: Liška František, Hrabal Richard, Chvátal Zdeněk, Dědek Václav, Bárta Milan

MPK: C07C 17/266, C07C 19/00

Značky: 1,4-dibrom-2,2,3,3-tetrachlortetrafluorbutanu, způsob, přípravy

Text:

...vzorce I radikáľovou adicí 1,2-dibrom-1,1-dichlordifluoretanuna 1,1-dichlordifluoretylen vzorce CF 2 CCl 2 (IV) jehož podstatou je, že se dihromdichlordifluoratan vzorce IIInechá reagovat s dichlordifluoretylenem vzorce IV za současnáho ozařovaní ultrafialovým avětlem. Podle dalšího význaku vynálesu se jako zdroj ultrafialového záření použije výbojka emitující záłaní v rozmezí vlnových dálek 180 až 600 nm. Je výhodné provádět...

Způsob regenerace matečných louhů po oxidační polykondenzaci 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250949

Dátum: 14.05.1987

Autori: Čiernik Ján, Šrámek Jaromír, Preisler Ladislav, Ambros Dušan, Ryšánek Pavel, Šťastný Milan, Spousta Eduard

MPK: C22B 15/00

Značky: oxidační, 2,6-xylenolu, louhů, způsob, regenerace, polykondenzaci, matečných

Text:

...kovová měč se izoluje filtrací nebo dekantací. Tímto způsobem je regenerace mědi prakticky kvantitativní.Z aromatických uhlovodíků se nejčastěji používá benzen nebo toluen. Vždy ve směsi s etanolem nebo metanolem.Složsní matečných louhů je přibližně 40 až 45 objemových aromatícký uhlovodík, 55 až 60 objemových alkohol, 0,5 až 2,0 objemových voda, 0,5 až 2,5 objemových amin a 0,05 až 5 k hmotnostních chlorid měäný nebo měčnatý.iz...

Způsob výroby těla střely s vodicí obroučkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250948

Dátum: 14.05.1987

Autori: Cenek Mojmír, Kepert Jindřich

MPK: F42B 5/00

Značky: střely, těla, způsob, obroučkou, výroby, vodiči

Text:

...vyváženost střely při jejím pohybu v hlavní a na drázesobí na činitele, mající vliv na rozptyl výletu střely 2 hlavně. Je docíleno menší precese a nutace střely, které ovlivňují balistický koeficient střely a tim i její dostřel a rozptyl v cíli.Tím, že je vyráběna střela ze dvou částí, je možno nasunout vodicí obroučku na horní část těla střely před jejím spojením s dnovou částí těla střely v jeden celek. Tím je odstraněna komplikovaná...

Způsob přípravy mikropouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 250943

Dátum: 14.05.1987

Autori: Milichovský Miloslav, Neuvirth Jiří, Hradilová Jarmila

MPK: B41M 5/03, B01J 13/02

Značky: mikropouzder, způsob, přípravy

Text:

...nebo organických kyselín s hodnotou pKa menší jak 2,0 až B objem. díly ZN roztoků těchto kyselín a 0 až 10 objem. díly formaldehydu, kde odpovídající anorganické a organické kyseliny jsou nejčastěji HC 1,H S 04, H 3 P 04, HN 03, kys. p-toluen-sulfonová, čímž se pH reakční směsi upraví na hodnotu- v případném dotvrzení stěn mikropouzder v okyselené reakční směsi po 10 až 2 400 minutách reakce přídavkem některé z kyselín o pKa menší...

Způsob adsorpčního čištění plynu v adsorbéru s vnitřní izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 250930

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/04

Značky: způsob, adsorpčního, adsorberů, čištění, plynů, vnitřní, izolaci

Text:

...svou funkci.Příkladný způsob adsorpčního čištění plynu podle vynálezu je zřejmý z přiloženého obrázku, kde je zjednodušeně zobrazeno schéma adsorpčního čištění vzduchu pro nízkoteplotní dělení.vzduch pro nízkoteplotní dělení se čistí ve dvojici adsorbérů l, 3, které jsou vybaveny vnitřní izolací l, 5 pevného adsorpčního lože §, Q molekulového síta. Vnitřní izolace 1, A je připevněna k vestavbě Z, §. Ve volném prostoru u adsorbéru l mezi...

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250926

Dátum: 14.05.1987

Autori: Volný Jindřich, Janík Pavel, Stabryn Jaroslav, Pomp Zbyněk, Hrbáč Milan

MPK: C01B 17/66

Značky: výroby, dithioničitanu, způsob, sodného

Text:

...1 000 l V rozplavovací nádrži se za míchání přidá V R 20 rozpustná kademnatá sůl cdsoq nebo Cdclz nebo Cd(C 00 CH 3)2 V takovém množství, které odpovídáoptimální hodnotě 0,04 Cd, vztaženo na hmotnost 420 kg vsazeného zinkového prachu.Nyní se do rozplavovaoí nádrže přidá za stálého míchání 420 kg zinkového prachu. Vzniklá suspenze se odčerpá do redukčního kotle, a do tohoto kotle se načerpá další podíl 1 150 1vody. za míchání 55 otáček za...

Způsob výroby tvarovaných dílů, zejména leteckých modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250925

Dátum: 14.05.1987

Autori: Švára Karel, Chromý Stanislav

MPK: B32B 31/04, B32B 27/38, B32B 27/04...

Značky: modelů, leteckých, výroby, tvarovaných, zejména, dílů, způsob

Text:

...tvarem žebra l, znázorněného na obr. 2, tvořícího kostrukřídla l. Žehra l, rozdělená tětivou na spodní a horní polovinu, se vyříznou ze dvou dílů překližky 5. zhotoví se jednoduchá kostra, znázorněná na obr. 3, pro spodní díl např. pravé poloviny křídla l, slepená ze spodních polovin žeber g a dřevěných výztužných nosníků Ž, přes kterou se dále tvaruje plech É s určitým přesahem lg. Takto natvarovaný plech Q sei s kostrou položí podle obr. 4...

Způsob přípravy odpadního ostřiva ze sléváren železných kovů, pro jeho druhotné využití na výrobu zejména obalového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250923

Dátum: 14.05.1987

Autori: Zámečník Milan, Stavěníček Vladislav, Ornst Jiří, Burian Alois, Kolbinger Zdeněk, Karásek Miloslav, Šafek Miroslav, Halík Josef, Šedivý Svatopluk, Jedlička Rudolf, Blechta Jan, Lorenc Stanislav

MPK: C03C 1/02

Značky: kovů, způsob, využití, sléváren, zejména, výrobu, druhotné, přípravy, obalového, železných, ostřiva, odpadního

Text:

...skládkách a s chemickým čištěním odpadní vody hlavně od křemičitanů sodných.Výše uvedené nevýhody uvedených způsobů regenerací odpadového ostŕiva odstraňuje způsob úpravy odpadového ostřiva ze sléváren železných kovů, pro jeho druhotné využití na výrobu zejména obalového skla, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že odpadové ostřivo pojené vodním sklem a vytvrzené plynným katalyzátorem - oxidem uhličitým C 02, či tekutým...

Způsob výroby částečně depolymerovaného a současně modifikovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250920

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bella Josef

MPK: C08B 30/12

Značky: depolymerovaného, způsob, škrobu, modifikovaného, současné, výroby, částečně

Text:

...se pohybovat v rozmezĺ 0,5 až 100 kJ.kgl.Při ozařování urychlenými elektrony se reakční směs rovná pomocí vhodného zařízení do stejnosměrné vrstvy na pohyblivý pás, který prochází pod výstupním okénkem urychlovače elektronů. Zde je reakční směs vystavena účinku rozmítaného svazku urychlených elektronü. Po ozáření se vzniklý produkt z pohyblivého pásu odebírá stěrkou nebo jinak do zásobníku pytlovacĺho nebo jiného balicího zařízení, nebo k...

Způsob odstranění spékavosti krystalických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250913

Dátum: 14.05.1987

Autor: Hájek Daniel

MPK: B01J 2/00

Značky: způsob, spékavosti, odstranění, krystalických, látek

Text:

...na manipulaci s materiálem.Výhodnější než uvedené postupy se jeví způsob odstranění spékavosti krystalických látek podle vynálezu, které spočíva v tom, že do výrobní linky spékavé krystalické látky se zařadí zařízení, ve kterém se materiál před adjustací temperuje chladným vzduchem na teplotu blízkou skladovací teplotě, maximálně o 8 K, s výhodou však jen 2 až 5 K vyšší, než je skladovací teplota.Při tomto pochodu probíhá sekundární...

Způsob stanovení konzistence pohybující se betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250909

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tuček Antonín, Kuha Jindřich, Hub Karel

MPK: G01N 33/38

Značky: směsi, betonové, konzistence, způsob, stanovení, pohybující

Text:

...se betonové směsi podle vynálezu, který podle provedených zkoušek dává dobře reprodukovatelné výsledky, obzvláště pro tuhé směsi s portlandských, struskoportlandských a směsných cementů. Tyto výsledky jsou nezávislé na kvalitě záměsové vody.Předmětem vynálezu je nepřímý způsob měření konzistence betonové směsi měřením napětí galvanického článku, jehož podstata spočíva V tom, že kovovými elektrodami s rozdílným elektrolytickým...

Způsob využití koncentrátů obsahujících měď

Načítavanie...

Číslo patentu: 250908

Dátum: 14.05.1987

Autori: Váša Miroslav, Kopecký František, Houtová Jana, Balcar Vladimír

MPK: C01G 3/00

Značky: meď, koncentrátů, způsob, využití, obsahujících

Text:

...solemi, vysráží se tento roztok amoniakem do alkalické reakce (tj. minimálně na pH 9) a po sedimentaci (nejlépe do druhého dne), během níž dojde k vyzrání sraženiny a jejímu sbalení, se zfiltruje. získaný amokomplex mědi se zpracuje spolu s roztoky amokomplexů odpadajících při výrobě a zpracování plošných spojů, které se po předchozí regeneraci vracejí zpět do výroby.Postupem podle vynálezu se využije měč, která by jinak zcela bez užitku...

Způsob využití zředěného oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250906

Dátum: 14.05.1987

Autori: Štefanka Ladislav, Škrna Stanislav, Kehar Josef, Klimeček Rostislav, Trnka Pavel, Bocko Jozef, Violová Anna

MPK: C01B 17/48

Značky: siřičitého, oxidů, využití, zředěného, způsob

Text:

...vynálezu se odstraňují některé technické překážky, které za dosavadniho stavu byly důvodem proč se pro výrobu koncentrovaného roztoku čistého hydrogensiřičitanu sodného nezhodnocovaly zdroje odpadních plynů obsahující oxid siřičitý. Jmenovitě rozpouštěním sody ve vratném absorpčním roztoku místo ve vodě se dosahuje zvýšení reakční rychlosti rozpouštění, a to při takové koncentraci vody, že prostým dosycením jen asi 20 2 hmot. celkově...

Způsob výroby za studena válcovaných pásů, zejména pro pružiny samonavíjecích bezpečnostních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250904

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vodrážka Jiří, Činka Jiří, Forejt Stanislav, Grmela Radovan

MPK: C21D 8/02, C21D 9/02

Značky: zejména, válcovaných, způsob, samonavíjecích, bezpečnostních, pružiny, pásu, výroby, studena

Text:

...teplotní výdrže přenáší velmi dobré výsledky. Vstupní za tepla válcovaný pás z uhlíkaté oceli o obsahu 0,55 až 0,90 I uhlíku a rozměrech 180 až 250 x 2 až 3 mm je nejprve odokujen mořením nebo tryskáním a pak válcován s redukcí až 30 . Následující operací je žíhání na měkko při teplotě 720 až 780 °c,s výdrží na teplotě 1 až 2 hodiny a následným pomalým ochlazováním pod teplotu rekrystalizace za účelem sferoidizace karbidů a zjemnění struktury....

Způsob konzervace tlakových systémů vstřikových regulátorů teploty páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 250903

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hradil Zdeněk, Běťák Jaroslav, Dragoun Vítězslav

MPK: C23F 15/00

Značky: vstřikových, tlakových, páry, systému, konzervace, regulátoru, teploty, způsob

Text:

...ejektorů vstřikové regulace teploty páry umístěných za prvním přehřívákem A a druhým přehřívákem §. Otevření vstřikové armatury 2 a lg vstřikového regulátoru teploty páry, odkalovací armatury ll do odkalovací komory g a vypouštěcí armatury lg na expandér se dosáhne, vlivem vnitřního přetlaku páry v tlakovém systému, vytlačení napájecí vody z potrubí vstřikového regulátoru teploty páry a tím se potrubí pročistí. Po pročíštění se napájecí...

Způsob výroby stabilního technického koncentrátu L-lysinu v práškové formě, zejména pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 250851

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Bulla Ján, Vanický Miroslav, Severa Zdeněk, Chromík Jindřich, Bělík Eduard, Sálka Ján, Čulík Karel

MPK: A23K 1/16

Značky: výroby, krmné, účely, způsob, technického, zejména, stabilního, práškové, koncentrátů, l-lysinu, formě

Text:

...použítelnýtch prášikovitých ati-organických a/neabo or-ganiokých fyziologicíky neškowdných hmot, které mohou ibýt součástí krmiva a které jsou kom-patiibilni s vysušeným sulbstrátem, lze uvévst uhlilčitan vápenatý nebo hořečnatý ve formě chemicky definovaných substancí nebo .přírodních materiálů, jako je vápenec, kří~da, dolomi 250851ticlký vápenec, d-ol-omit, magnezit, dále látky na bázi kysličníku křemíčítého .a lkřemíčitanů, jako je...

Způsob výroby kombinovaného koagulačního prostředku pro čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250831

Dátum: 14.05.1987

Autori: Závodník Jiří, Svoboda Lubor, Veselý Vladimír, Brodský Artur, Konček Ivan

MPK: C01G 49/14, C02F 1/52

Značky: čištění, výroby, kombinovaného, prostředků, koagulačního, způsob

Text:

...kyseliąygcož vyžaduje při vlastním chemickám čištění vody nutnost volnou kyselinu z kosgulačního činidle znsutrslizovat zvýšeným přídevkem elkslizsčního činidls za odpovídajícího zvýšení obsahu rozpultěných solí ve vyčištěné vodě, což je ve větáině případú neládoucí.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob výroby koegulsčního prostŕedku k čištění vody podle če. autorského osvědčsní č. 232520 na bázi trojmocnáho železa, jeho funkční složky jsou síren...

Způsob navařování vnitřních povrchů válcových nádob s otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250827

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hoskovec Jiří, Barták Jiří

MPK: B23K 9/04

Značky: povrchu, vnitřních, způsob, nádob, válcových, otvory, navařování

Text:

...povrchů vúlcovych nádob s otvory je onázornäna na připojenám výkresu. Na jeho obr. 1 je znázorněn řez ohranidujícím núvarem a housenkou první vrstvy ploäného návaru, na obr. 2 je znázorněn řez dvěma vrstvsmí ohraničujícího 1 ploänáho návsru.Z obr. 1 přiloženáho vykresu je patrno, že přes první vrstvu L ohraničujícího nňvaru je po obrobení jejich okrajů a povrchu přetažena první vrstva plošného návaru tak, aby na ohraničujícím núvaru...

Lehká přenosná hala s textilním pláštěm a způsob její stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250824

Dátum: 14.05.1987

Autori: Wagner Vilém, Kocůrek Ladislav, Buble Mladen, Kulík Rudolf

MPK: E04H 15/18

Značky: lehká, způsob, textilním, její, pláštěm, stavby, prenosná

Text:

...vždy v řezu, na obr. 8 je zobrazen řez vratovým sloupkem s vyznačenim upevněničelního dIJu opláštěni obr. 9 znázorňuje v řezu upevnění čelního dilu opláštěni naDalší obr. 10 a 11 představuji příkladná provedení střešniho a čelniho dilu opláštění,přičemž střešní díl opláštění na obr. 10 je pro názornost zobrazen v pohledu na rubovou stranu. Čelní díl opláštěni je přikladně zobrazený s otvorem pro vrata, muže však být proveden i bez...

Způsob výroby oděvů, hlavně dámských šatů a halenek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250820

Dátum: 14.05.1987

Autor: Brabcová-štrosová Miluše

MPK: A41D 31/00

Značky: halenek, hlavne, odévů, způsob, dámských, výroby, šatů

Text:

...stuha o šířce asi 3 mm z acetátového nebo jiného podobného materiálu je nesrovnatelně levnějši než lurex a nebo jiný odpovídající materiál a přitom poskytuje mnohem lepší možnosti vzorování při výrobě různých částíŠaty nebo jiné části oděvů se pletou ručně nebo na ručnim pletacim stroji, nebo na normální, mechanickém pletacím stroji podle vynálezu z lacetky podle požadované vazby a tvaru. Je výhodné předem lacetku navlhčit. To je obzvláště...

Způsob urovnávání monofilů ve svazku syntetické žíně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250750

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kubíček Jaroslav, Budín Jiří

MPK: A46D 1/08

Značky: způsob, monofilu, žíně, urovnávání, svazků, syntetické

Text:

...ve vlastní výrobě kartáčků,tak i v jejich vzhleduVýše uvedené nedostatky ve výrobě syntetických žíní jsou odstraněny použitím způsobu na jďĺch přípravu podle vynálezą jehož podstata spočívá v tom, že se svazek monofilů ponoří do vody nebo vodního roztoku povrchově aktivních látek o teplotě 10 až 98 °C na dobu alespoň jedné minuty a pak je z tohoto pro středí vytahován svislým směrem rychlostí alespoň 0,5 m secl.Při postupu podle vynálezu se...

Způsob galvanoplastického nanášení kovových vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 250740

Dátum: 14.05.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: vrstev, kovových, nanášení, galvanoplastického, způsob

Text:

...spočívá v tom, že se rotaoe pokovovanóho předmětu provádí podle rozložení proudového pole v galvaniokć láz~ ni definované proměnneu rychlostí, přičemž při natočení vzorku kdy je působení proudověho pole nerovnoměrně je rychlost otáčení veliká a je dána maximální možností pohonného mechanizmu a při pŕeohodu do poloh kdy se rozložení proudovóho pole zrovnoměrňuje se rychlost otáčení vzorku postupně snižuje a dosahuje malé až nulová...

Způsob přípravy stabilních kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250739

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jahnel Richard, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila, Novotný Jaroslav, Müller Karel, Šnirch Josef, Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo, Bruthans Václav

MPK: C08L 63/10

Značky: přípravy, stabilních, způsob, kompozic

Text:

...značným množstvím kyslíku ve formě mikroskopickýoh bublín vzduchu, sestrvávajících v dispersním stavu po několik měsíoů,což dovoluje plná a dlouhodobé uplatně t ní kyslíkové ínhybice polymerace. Způsob podle vynálezu se vy užívá zejména při přípravě kompozic z epoxidovýoh pryskyřic a 2-etylhexylakrylátu, protože tyto kompozice jsou netoxické, mejí vynikající zpracovatelnost e po vytvrzení velúi dobré mechanické parametry. Nižěí obsah...