Patenty so značkou «způsob»

Strana 183

Způsob výroby kontaktního systému stimulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243017

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoníeek Robert

MPK: A61B 19/02

Značky: systému, stimulátoru, výroby, způsob, kontaktního

Text:

...se navleče vytvarovaná forma.Kontaktní kostka se před zalitím prys látoru, -což umožní dokonalou kontrolu spoje. pomocí trnů separovanýoh sllikonovým olejom, na teleso stimulátoru, upevní rámečke a utěsní lepidlem. u se fixuje za vložený trn v praoovním stojánku, nalévekou zaleje mediciální pryskyřioí. Po vytvrzení e vyj Spodní část formy se naeadí Takto upravený stimulátor s formo cím otvor-em se forma s kontaktní koat mutí z formy se povrch...

Způsob vytvoření přepážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243014

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováeik Peter, Popelka Kvitoslav

MPK: F28F 9/16

Značky: přepážky, vytvoření, způsob

Text:

...trubice.Hlavní výhodou půeobu vytvorení přepážky podle vynúlezn je jednoduchosttechnologie,která vylučuje prorežení, vrtání nebo propelovúní otvoru v přepeäce. Odpede potřebu přes ných etroju e neetrojů, přepełku lze vytvořit kolem libovolně tvarově elolitćho průřezu příčnáno prvku.Ne obr. I je přepáäke, kterou proetupuje nnklonäná trubice, ovinutá zúvitem plochého,rediálně vruboveného lebrey ne obr. 2 je přepáäka, kterou prostupují články...

Způsob fermentační přípravy námelové očkovací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243009

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kupský Miroslav, Boeek Petr, Deml Mirko, Foret František

MPK: C12N 1/14

Značky: přípravy, způsob, fermentační, námelové, očkovací, látky

Text:

...rychlým stárnutím konidií,mechanickým poškozením konidií během kultvivace mícháním a pro dané produkční kmeny nepřirozeným postupom kultivace.Další nevýhodou je vzhledem k poměrně malé koncentraci konidií v jednotce objemu média nutnost používat k zaočkování 1 ha Žitná plocľw, při dodržaní předepsaného množství živých konidií, velkych objemů (na I ha cca 10 litrů) submerzní námeloviny. Tím se zvyšují nároky na konzervaci, dopravu a...

Způsob kování bram pro výrobu plechů válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 243002

Dátum: 15.05.1987

Autor: Skalický Jioí

MPK: B21J 5/00

Značky: výrobu, kovaní, valcovaním, plechů, způsob

Text:

...z poloviny kovářkého ingotu.Výhodouzpůsobu kování bram podle vynálezu je, že podhlavové a patní nečistoty těla ĺ-SOW JSOU souetředěny v základních plochách bremy, přičemž její boční a čelní plochy jsou vytvoreny z původnich velmi čistých obvodových ploch těla ingotu, takže při vzájemném svařování jednotlivých plechových dílů, kde plechy jsou vyrobeny válcováním z těchto bram,nevznikají nekvalitní every.Další jeho výhodou je, že z kovářskčho...

Způsob zhotovení potrubní tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242790

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koneený Václav, Kraž Miroslav, Kuruc Audovít Rdd

MPK: B21C 37/29

Značky: způsob, potrubní, tvarovky, zhotovení

Text:

...a konečně ve čtvrté skupině załazené potrubní tverovky jsou vytvořeny jako odlitky a potom V páté skupině jsou tyto tvarovky vytvoreny jako celistvé výlisky.Část nevýhod postupu výroby potrubních tvarovek odstraňuje způsob zhotovení potrubní tvarovky podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z plechu je za tepla v jednoduché zápuetce vytvarována tvarovka, tvořená dvěma válci proti sobě křížem postavenými, načež se provede...

Způsob montáže staveb z betonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242788

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bartušek Pavel, Jansová Ivana, Eeoovský Karel

MPK: E04C 3/26

Značky: staveb, prvků, montáže, betonových, způsob

Text:

...výrobě do konstrukce seprovede jejich zatížení jimi nesenými prvky stavby, načež se provede předepnutí každého beto nového prvku jeho druhou částí ocelové výztuže silou menší, než je síla, způsobující destrukci betonu betcnového prvku, zatíženého prvky stavby.Výhodou způsobu montáže staveb z betonových prvků podle vynálezu je to, že se zvýši provozní ůnosnost stavby o zatížení, vyvolané zatížením betonových prvků jimi nesenými prvky...

Způsob výroby dlouhých kovových polotovarů, zejména tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242782

Dátum: 15.05.1987

Autori: Slyško Pavel, Sasín Miroslav, Eermák Jioí, Kolesár Ján, Addew Prokopi Prokopiev

MPK: B21H 7/00

Značky: způsob, tyčí, polotovarů, kovových, způsobu, dlouhých, tohoto, zejména, zařízení, provádění, výroby

Text:

...líbovolného výkonného zdroje příhřevu polotovarú, podlePodle příkladného provedení vynálezu se ve dvou fázích ohřivaly tyče určené k výrobě turbinových lopatek. V první fázi se odporově, přímým průchodem elektrického proudu ohřál výchozí materiál, jímž byly tyčové polotovary, na teplotu 115 °C, čímž se v tyčových polotovarech naakumulovalo 95 tepla potrebného k válcování. zbytek tepla, potřebný především k vytemperování vstupní části...

Způsob likvidace fenolů a dehtů v surovém generátorovém plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242780

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bindas Ján, Eorný Jozef, Ambrož František, Olejník Vincent

MPK: C10J 3/00

Značky: likvidace, surovém, plynů, způsob, dehtu, fenolů, generátorovém

Text:

...oxidu uhelnatého ą vodíku v plynu i celkové složení plynu.vzhledem k tomu, že plyny a páry za pyrolyzérem neobsahují složky, které by například při kondenzaci zanášely teplosměnné plochy, lze s výhodou využít entalpie těchto plynů a par pro vlastní zplyñovací proces, především pro výrobu zplyňovací páry.Pokud se proces V pyrolyzéru provádí za přítomnosti katalyzátorů, lze s výhodou získat přímo plyn s poměrem oxidu uhelnatého a vcdíku vhodným...

Způsob stanovení formy vázání dusíku, kyslíku, uhlíku a síry v kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242776

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jasenský Ladislav

MPK: G01N 25/28

Značky: dusíku, uhlíku, síry, formy, kyslíku, stanovení, způsob, vázání

Text:

...ke změně množství nebo formy vázání dusíku, kyslíku, uhlíku nebo síry respektive kePecní atmosféra má zásadní vliv na rychlost extrakce. Pro extrakci dusíku, kyslíku a síry se dobře osvědčil vodík zbavený vlhkosti některým ze známých způsobů, ale pro extrakci uhlíku je vhodnější vlhčený vodík. Použití inertních atmosfér jako argonu, helia apod. je většinou málo účinné.Vodík se účastní extrakce aktivně tím, že se na povrchu vzorku...

Způsob výroby fólie z hliníkové slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242775

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kupko Rudolf, Urban Cyril

MPK: B22D 21/04, B22D 1/00

Značky: výroby, slitiny, způsob, fólie, hliníkové

Text:

...železo, měč, hořčik, stroncium. zinek nebo mangan, zbytek je hliník.Podle vynálezu způsob výroby fólie z polotovaru spočivá v plynulém odléváni pasuo tlouščoe 5 až 15 mm do grafitového krystalizátoru zařízení pro plynulé liti směrem vzhůru. Při plynulém liti pasu o tlouščce 5 až 15 mm do grafitového krystalizátoru je odvod tepla natolik velký, že materiál krystalizuje dostatečně rychle k tomu, aby bylo zabráněno vzniku nežádouoich hrubých...

Způsob regulace hmotností minerálně vláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242772

Dátum: 15.05.1987

Autor: Charvát Marián

MPK: D01F 9/08

Značky: minerálně, způsob, regulace, vláknitých, hmotnosti, výrobků

Text:

...po sobě jdoucích výrobků. Tím se současně sníží rozptyl v mechanických vlastnostech výrobků jnko je stlačitelnost, pružnost a pevnost. Při nižším rozptylu mezi jednotlivými výrobky je pak možno vyrábět s menším přídavkem pro zaručení minimálně požadovaných parametrů konečného výrobku. Takto uspoŕeného materiálu se pak využije pro zvýšení produkce., účinky způsobu podle vynálezu budou dále podrobněji objasněny na náeledujícím přikladu.Při...

Způsob měření délky časového intervalu pomocí příznakového analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242760

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lehuta Viliam, Oachaj Eugen, Pr3bela Alexander, Drgoo Milan, Suroveík Rudolf, Danišová Cecília

MPK: H03K 19/00

Značky: analyzátorů, pomocí, příznakového, délky, způsob, měření, časového, intervalu

Text:

...1 na datové sondě, přičemž volba funkčních hran řídicíoh signálu zůstává zachována.Způsob měření délky časového intervalu podle vynálezu zjednodušuje snímaní charakteristického příznaku, a tím délky časového intervalu. Při měření ve více bodech obvodu stačí přemistovat pouze hrot datové sondy, zatímco při měření dosud známým způsobem je třeba přemistovat připojovací háčky signálu START a STOP a datovou sondu držet na úrovni log 1, či použít...

Způsob současného hnojení a kypření půdy, případně hloubení jamek pro výsadbu dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242755

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bernauer Bohumil, Šimeeek Antonan

MPK: A01C 5/02

Značky: hnojení, současného, případně, drevín, výsadbu, jamek, způsob, kypření, hloubení, půdy

Text:

...odstraněny způsobem podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se do půdy vyvrtají otvory o průměru 0,03 až 0,20 m a hloubce 0,5 až 1,2 m, do kterých se vloží kombinovaná nálož tvořená 0,05 až 0,15 kg průmyslové trhaviny a 0,05 až 1 kg hnojiva a přivede se pomocí rozbušky k výbuchu.Použitím kombinované nálože trhavina - hnojivo, lze docílit vyššího účinku proti výše uvedeným způsobům tím, že současně s nakypřováním zeminy...

Způsob sušení potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242754

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vosolsobi Ján, Koddát Emanuel, Harmaniak Ivan, Juroveák Oddej

MPK: F26B 3/00

Značky: potravinářských, způsob, sušení, výrobků

Text:

...v prvním období mohou být nastaveny dostatečně vysoké teploty a prütoky média a dostatečně nízke relativní vlhkosti.Jejich omezení je určeno pouze hledisky, která nesouvisejí bezprostředně s rychlostí průběhu sušení, ale ovlivñují jeho výsledek (mikrobiologická čistota, energetická náročnost apod.). Hranice takto určeného intervalu teploty a rychlosti proudění a dolní hranici rela tivní vlhkosti budeme stručné nazývat dovolenými hodnotami.Ve...

Způsob výroby skleněné perle, perličky, zejména rokajlové perličky a obdobných výrobků a/nebo polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242752

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koneený Václav, Mucha Juraj, Talán Peter, Beška Emanuel, Barabáš Ján

MPK: C03C 19/00

Značky: perle, obdobných, způsob, polotovarů, zejména, výroby, výrobků, perličky, rokajlové, skleněné

Text:

...výhody vznikají například při výrobě rokajlu použije-li se jako výchozího polotovaru pro vstup do lešticí lázně samotné sekanice nebo sekanice upravené tvarově šitlováním,rumplováním a podobné. Tím se totiž dále snižuje pracnost výroby, odstraňuje se další operace kulacení, získá se nový tvar perličky, snižuje se energetická náročnost výroby atd.Způsobu podle vynálezu lze dále využít i pro úpravu velikosti nestandardních výrobků na...

Polyamidová siťka k implantaci do lidského těla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242751

Dátum: 15.05.1987

Autori: Beouška Vladimír, Ihring Juraj, Žiaeek Ján, Markuš Štefan, Orságová Eva, Muráo Miroslav

MPK: A61L 15/04

Značky: lidského, její, siťka, polyamidová, výroby, implantaci, těla, způsob

Text:

...model druhé skupiny je identický s modelem prvním, ale na rozdíl od tohoto se provádí na infikovaném prostředí.U psů třetí skupiny byl zašit jenom parietálni peritoneum, aniž by byly spojovány okraje defektu. Explantoplsst byl dán do dvou vrstev - vnitřní bezprostředně nad peritoneumem, přičemž jeho okraje byly implantovány nejméně 2,5 až 3 cm pod okraje defektu a vnější o rozmě rech odpovídajících vnitřnímu rozměru nad...

Způsob nízkoteplotního dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242724

Dátum: 15.05.1987

Autori: Novák Ivan, Macko Tibor, Zvirák Ján

MPK: F25J 3/04

Značky: vzduchu, způsob, dělení, nízkoteplotního

Text:

.... Protiproudym ochlazováním s produkty dělení je obohecený vzduch ochlazován v regenerátorech 1, Q blízko mezi sytosti a pak je veden potrubím ,LL do raktitikačních kolon m, L.V nichlse dvojnásobnou rektifikací získává kyslík. Kyslík se shromažduje v hlavním kondensátoru LL. Jako produkt dělení je vyváděn potrubím ,L 2 z kondensátoru do regenerátord 1, 5, kde se v trubkové veetavbě kyslík ohřívá na teplotu blízkou teplotě vstupu jícího...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého a amonné soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242722

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bystrický 1ubor, Berek Dušan

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, výroby, amonné, vápenatého, bezvodého, hydrogenfosforečnanu, způsob

Text:

...do dosud vlhkého produktu, případně při oventuilni úpravě velikosti částic mletím.Způsob výroby podle vynúlazu je dále blíäe popsdn na konkrétním pŕikladu provedení. P ř í k l a d 115 roztok chloridu vápenetěho obsahující 3 i hmotnosti chloridu hořečnatěho byl ve vaádkovám níchaném roaktoru smichán a ekvivalontním množstvím kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 85 i hmotnosti.Neutralizaci plynným amoniakem na pH 7 byl vysrážen...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242721

Dátum: 15.05.1987

Autori: Stoešinová Dagmar, Rešetka Milan

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, výroby, vápenatého, způsob, hydrogenfosforečnanu, bezvodého

Text:

...vápenstý a to jednorázově nebo postupně, případě je možno provést současně i ředění.Vznikla sražeains se oddélí, promyje, vysuši a případně alespoň demrdratuje tepelným zpracovúním na poładovsný produkt. Zbylý roztok soli silná kyseliny a slabé zásady se může použít jako recykl.Přídavné látky je výhodné dávkovat do výchozích složek, nebo přímo do srážecího zařízení, do dosud vlhkého produktu, případně při eventualní úpravě velikosti častíc...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242720

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kúš 1udovít, Halmo František

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, výroby, způsob, dihydrátu, bezvodého, vápenatého

Text:

...výroby podle vynálemu je dále blíže popsán na konkrětním případu provedení.Směs dihydrútu a bezvodnáho hydrogenfosforečnanu vápenatého 10 roztok chloridu vápenatého obsahující 3 hmotnosti chloridu hořečnntáho byl vevsádkovém míchaném reektoru sníchán se stechíometríckýą množstvim vodná suspenze Jemné rozemletého hydogenfosforočnanu amonného, čímž došlo k vysrážení hydrogenfoafoŕečnanu vápenatého.Teplota byla udržována na hodnotě 65 OC...

Způsob výroby usní se zvýšenou odolnosti k teplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242713

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bodík Rudolf, Orosz Jozef, Tatie Miroslav, Lemešányi Mikuláš, Pavlaková Magdaléna

MPK: C14C 3/06, C14C 9/00

Značky: teplu, odolností, způsob, výroby, zvýšenou, usní

Text:

...výhodou je získání tepelná odolnoti bez zhorlení měkkosti uení. Uenä vyrobené podle nového postupu jsou vhodné pro svaŕečská rukavice a jiná výrobky používaná v prostředí se výsenými teplotami, nebo pro výrobu obuvi s přímou vulkeniaaoí podelve a jinde, kde se na usne působí dlouhodobč teplotami až 140 °C nebo krátkodobé ještě vyššími.způsobyí se činí ohromitýni bauckyni soleui o bazicitě 45 ° Soh v nnolství odpovídající 1,7 lqsličníku...

Způsob kontinuálního svařování velkých plošných formátů z plastů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242709

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lohynský Ivan

MPK: B29C 65/02

Značky: svařování, plošných, kontinuálního, provádění, formátů, zařízení, veľkých, plastů, způsobu, způsob

Text:

...stolu je spoločný se začátkem stolmsvařovacíha stroje formátů, který s ním svírá úhel 90 ° a k němuž navazuje odsunový stůl, je, že so vytvorilo svařovací zařízení pro kontinuální výrobu velkoplošmých formátů z plastů. , Zařízení plně automaticky vyrábí zvolené formáty, přičemž svsřetąý formát má šírku rovnejíçí se prešovní šířce sveřovscího stroje a jeho délka je teoreticky neomezena.Na přiloženém výkrese je v obr. 1 zobrazen princip...

Způsob výroby 7-chlor-2-methylamino-5-fenyl-3H-1, 4-benzodiazepin-4-oxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242707

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cesnek Ján, Jambrich Martin, Iureová O1ga

MPK: C07D 243/20

Značky: výroby, způsob, 7-chlor-2-methylamino-5-fenyl-3h-1, 4-benzodiazepin-4-oxidu

Text:

...1 ormethy 1-I.2-dihydro-4-fenylchinazolin-3-oxidu Je nevýhodná pro slozitost prípravy výchozí látky a navíc se na další reakci spotřebovává o jeden mol nethylaminu více.Postupy, které jsou technologicky nejvýznamnější, vycházejí z 6-chlor-2-chlormethy 1-4-renylchinnzolin-3-oxidu pro jeho doatupnoat. Dvouatupňová eyntéza přes 7-chlor-2-methoxy-5-fenylJH-1,4-benzodiazepin-4 »oxid je neobyčejně pracná, zejména co do způsobu ízolan ce....

Způsob získávání jasového signálu pro televizní generátory barevných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242705

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žitoanský Marcel, Podolský Michal

MPK: H04N 9/04

Značky: jasového, způsob, generátory, získavání, ploch, televizní, barevných, signálu

Text:

...ziskány jednak chroninanční signály CHI, CH 2, jednak po oddělení barvonosného signálu dolnofrekvenční propustiCelý obor ublulpvolby tňnu barvy je možno rozdělit do tři oblasti I, II, III, ve kterých po řadě plati R 0, B 0, G O (viz obr. 2/. V prvém a druhém případě je možnézískat jasový signál přímo ze signálu /kx/Q resp. /I 3-/.Ve třeiím případě bude ke stejnámu účelu využít signál, který je tvořen lineární kombinaci pomocných inpulsních...

Způsob síťování kopolymerů ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239940

Dátum: 15.05.1987

Autori: Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav, Mega Jaroslav

MPK: H01B 3/44, C08F 210/16, C08J 3/24...

Značky: alespoň, ethylenu, kopolymerů, jedním, způsob, síťování, alfa-olefinem

Text:

...kovu, přičemž atomový poměr kovu aktiváeonu k přechodovému kovu je I až 10 a střední doba setrváni katalyzáoorové souetavy v polymeračnim reaktoru do 2 až 100 sekund plynný přítok do raaktoru sestava z ethylenu v hmotnostním množství 10 až 80 ve stacionárním stavu a mu-olefinu v hmotnostnim množství 20 až 90 a katslyzátorová soustava má vyšší reaktivitu vůči ethylsnu než vůči u-oletinům.g 3994 o 4 Príklad takových sloučenin má obecný...

Katalyzátor na bázi.gamma. -oxidu hlinitého a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239938

Dátum: 15.05.1987

Autori: Richtar Antonín, Stanik Boetislav, Bil Arnošt

MPK: C07B 35/08, B01J 21/00

Značky: způsob, katalyzátor, oxidů, hlinitého, přípravy, bázi.gamma

Text:

...po 40 reakčních cyklech (celkem 332 ho din) a 40 regenernčnich cyklech (celkom 152 hodin).způsobem popeaným v příkladu 1 se připraví katelyzátor tvořoąý 1,5 5 oxidu kiŕemiči~ táho s 2,5 5 oxidu vápenatáho na ĺ-oxidu hlinitěm. Vápnik se napouäti zs použití vodného roztoku (15 ml) duoičnanu vápenotáho (2,40 g).sušení. s kalcinace se opět provádčjí při § 00 °C po dobu 4 hodin.Katelyzitor so uvede do rcaktoru pro izonerizeci trau-Z-buteuu...

Způsob výroby roztoku obsahujícího glukózu a fruktózu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239934

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ružieka Jioí, Dobrý Jioí, Svoboda Viastislav

MPK: C12P 19/24

Značky: obsahujícího, způsobu, zařízení, tohoto, provádění, glukózu, výroby, roztoku, způsob, fruktózu

Text:

...zbytková aktivita 20 počáteční aktivity.U zařízení, zejména ke kontinuální konverzi glukőzy na fruktőzu, které krom reaktoru pro katalyzátor na nosiči s glukőzoisomerázovou aktivitou obsahuje i další Ještě nezbytné součástí Jako zásobní nádrž s Jímací nádrž, vedení, čerpadla, měřicí přístroje, temperovací zařízení apod. je podle vynálezu před reaktorem předřazsn Ještě předsloupec, který slouží pro jímání tverovaných částic z kysličníku...

Způsob extrakce přírodních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239933

Dátum: 15.05.1987

Autori: Metelková Jaroslava, Blažík Otakar, Bílková Helena, Jaroš Josef, Neeas Miroslav, Setvák Jan

MPK: C12C 9/02, B01D 11/02

Značky: způsob, extrakce, přírodních, látek

Text:

...látky,jako například smrkového jshličí nebo bobulovin, jake například jalovcových bobulek nebo například pepře, olejnatých semen, ksrdsmonu, anon, muěkátověho oříšku, ingweru atp.Kromě toho musel odborník očekávat, že při výrobě chmelových pelet odolných proti otěru n s rozměry podle vynálezu, dosáhne se během liaování tak vysokých teplot, ie dojde k poškozeníobsahových látek ohmelv. Jako další překvapivý moment se ukázalo, že se...

Způsob zintenzivnění mikrobiologické přeměny steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239932

Dátum: 15.05.1987

Autori: Eechura Jaromír, Charvát Josef, Hortlík František, Nimeeek Richard, Jiskra Miloslav, Kakáe Karel, Buryšek František, Haška Miroslav, Škoda Stanislav

MPK: C07J 1/00, C07J 5/00, C12P 33/00...

Značky: způsob, steroidů, přeměny, mikrobiologické, zintenzivnění

Text:

...určité koncentrace a k němu se přidá steroidní substrát, čímž vznikne inkluzní komplex. (Varianta 1) Je také možno postupovat tak, že se vylouöí přímě přidávání steroidu do systémua v odděleném tanku ee vyrobí vodný roztok inkluzního komplexu substrátu s oyklodextrinem,který se sterilizuje filtraoí a pak se přidá do prostředí pro biologickou přeměnu (varianta 2). Za prítomnosti určitého množství vody je možno směs cyklodextrinu a steroidu...

Způsob výroby katalytického systému pro polymeraci.alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239928

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ivanka Pri Dunaji, Veszprémi Imrich, Addássy Alexander, Hässler Jozef

MPK: C08F 4/64

Značky: polymeraci.alfa, způsob, katalytického, olefinu, výroby, systému

Text:

...polymeru je sníženo. Avšak skladovací stálost katalyzátoru při tqotách nad 35 °G je nedostatočná e také tepelná stálost katelyzátoru vyžaduje, aby se zvýšila.V záhlaví uvedení autoři dále studovali možnost zlepšení katalyzátoru. Výsledkom bylo ujištění, že pokud shore zmíněná pevná látka získaná reekcí reakčního produktu organohlinité sloučeniny s donorem elektronů a s chlorídem títeničitým se podrobí polymeraoi s alfa-olefinem 9 takto...

Způsob výroby naftidrofurylcitrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239923

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kesselgruber Emil, Stiborová Eva, Písaoík Jaroslav

MPK: C07D 307/16

Značky: naftidrofurylcitrátu, způsob, výroby

Text:

...a to v její vzestupně části.Z takto získaných údajů bylo možno vypočítst celkovou srdeění práci, systoliclú srdeční objem a celkový perifarní odpor. ~zařízením, Ltložengm u výstupu tracheální sondy, byla současně měřene dechové frekvence o amolituda. nVšechny tyto parametry byly současně aaznamenávány (na polygrafu Becknen).Ze popsanýoh pokusných podmínek bylo možno stanoviť. minimální smrtné davky eodných naftidrofurylů.zástavu dechu bylo...

Způsob polymerace v suspenzi za přítomnosti peroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239920

Dátum: 15.05.1987

Autori: Oswald Anton, Jahnel Richard

MPK: C08K 5/14, C08F 4/34, C08F 14/06...

Značky: polymerace, přítomnosti, peroxidu, způsob, suspenzí

Text:

...peroxidů.Kromě organickěho oeroxidu má vodná emulze obsahovat 2 až 20 hmotnostníoh , s výhodou 5 až 15 hmotnostních alkanolu o 1 až 4 atomech uhlíku n/nebo nlknndíolu o 2 až 4 atomech uhlíku. Přítomnost těchto alkoholu vede k uodstatnému snížení teploty tání emulze. V závislosti na složení Jsou emulze kapalné aři tealotě -10 až -25 °C. Při velmi nízká teplotě mohou některá peroxidy tubnout, což nyovlívňuje neoříznivě stálost amulze.V...

Způsob zpracování povrchu syntetických a přírodních polymerů a polymerních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239914

Dátum: 15.05.1987

Autori: Skoupová Štefánia, Voddáeek Jan, Petrášek Petr, Hrzán Emil, Moravus Jaroslav, Ramert Bohumil

MPK: C08J 3/28

Značky: povrchu, syntetických, přírodních, způsob, polymerů, zpracování, polymerních, sloučenin

Text:

...určité hloubky vzniku urychlených iontú a vznikne prostorová modifikované vrstva, která má modifikovanou a kvalitativně noVcJ strukturu.Způsob podle vynálozu je použitelný k pokovení polymerních povrchd implantací iontů zwktoz vytvoření tenkcýh kovových vodivých vrstev na různých plastických hmotách, povlékání Čľlí Lovojmí povluky c.kondenzátory, povlékání fólií a polymerních látek kovem k vytvowxIčĺtýCh tepelných a světlo odrážejících...

Způsob výroby čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239912

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štipankevie Milan, Bula Lumar, Bajda Miloslav, Kudilka Miloslav, Papook Václav

MPK: C01C 1/04

Značky: výroby, způsob, čpavku

Text:

...za nížiího tlaku, podrobí před zavedeníni do kolony praoující za vyäšího tlaku kondenzaci za učelem kondenzace per čpevku, e výhodou v chledíči typu a tenkou etékející vrstvou.Výhodne se x destilovéní Izrčený roztok čpnvku smíšený s parsmí čpavku, vystupudícímí. z horního konce ñentilační kolony pracujícínižšího tlaku, před zavedením do destilační kolony praoující za ayššího tlaku předehřejo zbylým roztokom, odtahovým ze dna destilační...

Způsob výroby diaminoplatičitých komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239911

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kabelka Miloslav, Kucharský Jioí

MPK: C07F 15/00

Značky: komplexu, způsob, výroby, diaminoplatičitých

Text:

...léčení rakoviny uvedeno následující.Shora uvedený článek Rosenberga a van Campo po prvé popisuje protinádorovou účinnost cis-tetrachlordiaminopletičitého komplexu vzorce IITato sloučenina spolu s velkým počtem jiných platičitých komplexů s monodentátními ligendy dvou primárních aminů obecného vzorce IIIje také diskutována M. L. Tobem e A. R. Khokherem J. Clinical Hematol. Oncol 7 1),114 až 134 (1977).Podobné komplexy jsou popsány také v...

Způsob plynulého lisování směsi drobných rostlinných částic a pojiva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239909

Dátum: 15.05.1987

Autor: Matoušek Josef

MPK: B27N 3/00

Značky: způsobu, lisování, rostlinných, pojiva, plynulého, směsi, způsob, částic, provádění, drobných, zařízení, tohoto

Text:

...vstupní profil prvního úseku vytvrzovacího kanálu. Vytvrzovací kanál na konci tohoto úseku má výstupní profil, který se rozšiřuje na konečné rozměry výlisků. Výhodné provedení vynálezu spočíva také v tom, že první úsek vytvrzovacího kanálu a tvarovací kanál mají pevně uspořádaně stěny a navazující vytvrzovací kanal má části stěn, ktoré se při lisovacím zdvihu známým způsobem rozestupují.Tímto provedením tvarovacího a vytvrzovacího...

Způsob výroby tripeptidamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239907

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vaník Jindoich, Zapletal Vladimír, Emolík Jioí, Pech Ladislav

MPK: C07K 5/08, A61K 37/02

Značky: tripeptidamidů, výroby, způsob

Text:

...kterém má Z, X, Y e A výše uvedený význam, ze kterého se ochranná skupine Z výhodně odstreni ketalytickou hydrogenaci.čištění ziskaného konečného produktu ee může provádät jednoduchou krystaliseci nebo vysráženim, pokud je to nutné, muže se také použit chromatogrefie na sloupci. Konečný pro~ dukt se muže popŕipadě po odstranění vedleašich produktů také vypreparnvat jednoduchou lyofilisaci.Tripeptidové deriváty obecného vzorce...

Způsob extrakce organických složek z rostlinných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239904

Dátum: 15.05.1987

Autori: Havlík Jaroslav, Šmidák Štipán

MPK: B01D 11/02

Značky: rostlinných, extrakce, složek, organických, způsob, materiálů

Text:

...rozpoužtědla je veden z prvního reaktoru do dalšího, a tak dále.V případě, kdy se z každé extrakční nádoby odvádí asi 10 5 pevného materiálu (kterým se míní nejjemnějěí složky (prostřednictvím rozpouětědlováho proudu, Jo nutno do řady extrakčních nádob zaředit filtr, ve kterém se provede oddělení podílu pevného materiálu,ktorý postupuje s proudem rozpouätědla, a tím se provede dokončení tohoto postupu.Praktické provádění postupu podle...

Plech z orientované křemíkové oceli s vysokou magnetickou indukcí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239901

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hájek Eduard, Novotný Jaroslav, Šindel Jaroslav, Rejzl Milan, Paoenica Jaroslav, Sýkora Jindoich

MPK: C21D 1/00

Značky: oceli, způsob, magnetickou, orientované, křemíkové, plech, vysokou, výroby, indukcí

Text:

...jako u první části vzorku, byla u této druhé části vzorku naněřena střední hodnota magnetické indukce rovnející se 19 300 geussům. hm bylo dokázáno, že magnetické índukční vlastnosti nejsou způsobeny oouze přítomností MN, ale také jinými jevy, ktere probíhejí během druhého kalení z teploty 900 °c.Rozborem ocelí zpracovaných podle vynálezu se ukázalo, že jev püsobící zvýšení magneticko-indukčních vlastností je tvorba velmi tvrdé fáze rozptýlené...

Způsob dlouhodobého uchovávání spór saprofytních kultur houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 251000

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kozová Jaroslava, Pilát Petr, Řeháček Zdeněk, Břemek Jan, Ryšánová Hana, Homolka Ladislav, Malinka Zdeněk, Bárta Miroslav, Chomátová Stanislava

MPK: C12N 1/04

Značky: dlouhodobého, spór, houby, uchovávání, saprofytních, claviceps, kultúr, způsob

Text:

...CCM F - 733 je uveden v tabulce 1. Stáří dosporulovaných kultur před lyofilizaci bylo čtyři týdny. Koncentrace spor v ochranných médiích byla před lyofilizací upravována na 3 až 4.107 spór.m 11 média. Lyofilizáty byly skladovány 12 měsíců při teplotě 4 °C.Kmen Nárůst mycelia ( plochy šikmého agarového média) C Ochranné médium koňské sérum mléko Pertot et al. dle vynálezu cp/7/SÝ 35 20 až 30 10 až 25 30 100 CCM F-733 30 25 až 30 30 až 50...