Patenty so značkou «způsob»

Strana 181

Způsob získávání odpadního tepla z výroby kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240049

Dátum: 01.06.1987

Autor: Stankovie 1udovít

MPK: C01B 17/76

Značky: odpadního, způsob, tepla, získavání, kyseliny, výroby, sírové

Text:

...smíchají, čímž se desáhne požadované koncentrace, Výhoda postupu podle vynálezu spočívá zejména V možnosti dosažení vyšších teplotních hladín kyseliny sírové (až na150 °C),a tím v možnosti výroby nízkotlaké páry.Z absorbéru výroby kyseliny sírová vystupuje 99 Hgsoh při teplotě 90 °c v množství 370 m 3 kg/h. Proud Hgsoh se rozdělí na dvě části a pouze jeden proud se řadí 1 879 kg/hvody (1 879 kg/h vody je množství potřebné pro zředění 370 143...

Způsob přípravy kyseliny D-glukonové značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 240048

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bílik Vojtech

MPK: C07C 59/105

Značky: způsob, d-glukonové, přípravy, radioisotopem, isotopem, značené, stabilním, kyseliny

Text:

...uvedenými solemi byla oxidace navíc neúnosně pomalá v důsledku přitomnosti volné kyseliny bromovodikové.Hlavni přičinou nízkych výtěžků při použití metod obvyklých v oblasti neznačených cukrů je jejich metodické nevýhodnostpro práciss míligramovými kvanty při velkých zředěních, jak je tomu u znsčených cukrů.Výše uvedené nedostatky odstreuje způsob přípravy kyseliny D-glukonové znaćené radioisotopem 140 nebo stabilním isotopem 130 jehož...

Způsob výroby výkonové diodové struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 240040

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hodul Pavel, Antoš Kamil, Streeanský Michal, Markušovská Elena, Košturiak Adam, Zentko Anton

MPK: H01L 21/02

Značky: způsob, diodové, struktury, výroby, výkonové

Text:

...křemíková deakala povrchem opracovaným řezéním z monokryatalu křemíku,ee jednostranné oleptá, dále se provede difnze hliníku z vrstvy difuzautu naneseného na neoleptanou stranu křemíkové desky při teplotě 1250 i 20 ° c po dobu maximálně 25 nad poté následuje oboustranná difuze fosforu při teplotě 1200 až 125 o° c po dobu maximálně 3 hod., načež se křemíková deska epájí nastraně nadifundované hlinikem s molybdenovou dilataění elektrodou...

Způsob výroby výkonových velkoplošných polovodičových struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 240039

Dátum: 01.06.1987

Autori: Staoo Viktor, Švajlen Milan, Kuželka Jozef, Hodál Gustáv, Kuželka Miroslav, Jurák Július

MPK: H01L 21/02

Značky: výkonových, velkoplošných, struktur, způsob, polovodičových, výroby

Text:

...standartním fotolitograrickým postupom. Případně je možné oboustranně nadifundovanou N vrstvu jednostranné oleptst, přičemž je nutné druhou stranu překryt alespoň fotorezistem. Oba způsoby jsou značně pracné.Tuto nevýhodu odstraňuje způsob výroby výkonovych velkoplošných polovodičovych struktur podle vynálezu, jehož podstatou je,že do křemíkově vrstvy se nadifunduje fosfor při teplotě 1230 až125 o° c po dobu 0,5 až 2 hod., načež v některé z...

Způsob výroby homogenního rovinného spoje polovodičového systému s dilatační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240038

Dátum: 01.06.1987

Autori: Haluska Tibor, Majereík Anton, Lošák Dušan, Talae Damián, Klimko Jozef, Džunko Jaroslav, Strelec Ján

MPK: H01L 21/44

Značky: spoje, systému, výroby, dilatační, homogenního, způsob, polovodičového, elektródou, rovinného

Text:

...vlastností. U některých součástek, jako např. zpětně propustných tyriatorů,je nutné kon 24 | 1 038taktovat pomocí slitinového spoje plochu polovodičového systému,ve které je typ vodivosti p 1 n vedle sebe.Další nevýhodou uvedeného slitinového procesu je určitá nehcmogenita nátavu způsobené nerovnoměrným smočením povrchu křemíku taveninou, vznik pnutí v křemíku a tedy značné procento výskytu poruch a degradací parametrů součástek.Výše uvedené...

Způsob předúpravy vyčiněných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 240032

Dátum: 01.06.1987

Autori: Krásenský Pavel, Vanik František, Pospašil Karel

MPK: C14C 9/00

Značky: usní, způsob, vyčiněných, předúpravy

Text:

...cyklus se shodnou lázní a v téžey nádobě, z čehož vyplývají zejména časové a energetické úspory při výrobě usní.Způsob předúpravy usní podlevynálezu záleží v tom, žese na vyčiněné usně po vyprání působí jednou lázní, obsahující směs neutralizačních, mazacích, plnicích a přečiňujících,popřípadě barvicích přípravků u podbarvovaných usní,a to při teplotách 18 až 35 OC v časovém rozpětí 20 až 60 minut, popžípadě 30 až 90 minut u barvených...

Způsob mechanické úpravy povrchu zkušebních plechů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240030

Dátum: 01.06.1987

Autori: Krasl Karel, Hirš Pavel, Švestka Miroslav

MPK: B24B 7/10

Značky: zařízení, mechanické, plechů, způsob, povrchu, způsobu, úpravy, provádění, tohoto, zkušebních

Text:

...zkušebních plechů. Technologícký postup opracování je přitom vysoce produktivní s pro obsluhu znamená odstranění namáhavosti a zajištění bezpečnosti práce.Základní součástí zařízení podle vynálezu je podkladová magnetízovatelná deska s postranními ohraničujícími dorazy, na jejíž vrchní plochu mezi dorazy se magneticky upnou zkušební plochy. Vzhledem k jejich různým velikostem a tvarům se zpravidla jimi nepokryje celá vrchní plocha,e proto...

Způsob chlazení nepřetržitého pásu skla tvarovaného přetokem směrem dolů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240029

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šindeláo Bedoich, Hlavonik Jaroslav

MPK: C03B 25/12

Značky: nepřetržitého, provádění, chlazení, způsob, přetokem, dolů, zařízení, pásu, směrem, tvarovaného, způsobu

Text:

...vznikat neregulovatelně vzdušné proudy.Da 1 šívýhodou je poměrně jednoduchá konstrukce zařízení.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a schematicky znázorněno na připojených výkresech,z nichž představuje Vdbr.2 bokorysný pohled na zařízení s částečnými řezyPod neznázorněným tvarovacím zařízením,z něhož vytéká nepřetržitý pás l skla,je na pojízdné nosné konstrukcí g tepelně izolovaná tažné komora §,v níž jsou umístěny páry...

Způsob vytváření sklepního okna budovy při její modernizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240014

Dátum: 01.06.1987

Autor: Tintira Milan

MPK: E04G 23/02

Značky: její, způsob, budovy, vytváření, sklepního, modernizaci

Text:

...budovy nad sklepním otvorem.Uvedené nevýhody dosud známého způsobu vytváření sklepních oken budov při jejich modernizaci se odstraní způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vybourá. zdivo ve vnější stěně budovy z její vnější strany pro uložení slepého okna, načež se zbytek zdiva provrtá nejméně jedním šikmým otvorem a vsadí slepě okno.Výhodou způsobu vytváření sklepních oken budov podle vynálezu je to, že se jím...

Způsob přípravy metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239547

Dátum: 01.06.1987

Autori: Veselý Ivan, Žák Bohumil

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, barviv, metalokomplexních, způsob

Text:

...dvojmocného kationtu zinku ve formě amokomplexu v množství 1.l 02 až l.10 l komponenty molu na 1 mol diazotaöníZpůsob přípravy výše uvedených metalckomplexních barviv podle vynálezu je realizován přídavkem vodných rcztcků anorganickýcb solí dvojmconého kationtu zinku do reakění směsi před zapoöetím azokcpulaöní reakoe,vedené v amoníakálním prostředí.Výhodné je použít uvedený konvernní katalyzátor ve formě předem připraveného amokomplexu...

Způsob přípravy metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239542

Dátum: 01.06.1987

Autori: Danik Josef, Slavíková Alena

MPK: C09B 45/26

Značky: metalokomplexních, přípravy, způsob, barviv

Text:

...nebo 1-fenýl-3-knrbamoyl-5-pyrazolon e ohromecí reekčního produktu azokopuleoe v kyselém prostředí podle vynálezu tím, že azokopuleoe se provádí za přítcmnosti dvojmocného kationtu zlnku ve formě emokomplexu V množství 1.102 až l.101 moluZpůsob příprnmy výěe uvedených metelokomplexních berviv podle vynálezu je-realizován přídnvkem vodných roztoků eďhrganických solí dvojuocněhc katlontu zinku do reaköní eměei před zepočetím...

Způsob přípravy modrého metalokomplexního barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239541

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pálffy Alexander, Víška Jarmil

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, modrého, metalokomplexního, přípravy, barviva

Text:

...komponenty, kterou je 1-díezo-2-nąfto 1 ü-eulfonová kyeeline e kopuleění komponentou, kterou Ja-2-nftol a chroneeí reekčního produktu ezokopulaoe podle vynálezu tím,že ezokopuiąoe ee provádí za přítomnoeti dvojmoonéhopkationtu zinkn ve formě ąnokomplexu v množství 1.102 až 1.101 moluąpůeohvpříprevy metelokomplexního bąrviva konetituee 1 podle vynálezu Je realizován přídnvkem vodných roztoku anor~ geniokýoh eolí dvojmooného ketiontu...

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloramínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239536

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kotora Jaroslav, Mejkal Eestmír, Hick Zdenik, Hercik Petr, Kavka Jan

MPK: G01N 27/44

Značky: roztocích, chloraminů, aktivního, stanovení, chlornanů, obsahu, způsob, chlóru

Text:

...roztoku bromidu draselného v prostředí kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomoci měrné platinové elektrody.Za těchto podmínek se kvantitativně projeví oxidační účinky aktivního ch 1 oru, z ohlornanů i chloraminů stejnou měrou.Stanovení podle vynálezu je rychlé, jednoduché, přesné a je vhodné zvlâště pro sériové analýzy.kyselině sírová bylo odměřeno 15 ml roztoku do 50 m 1 kádinky. Do roztoku byla ponořena dvojice elektrod, lesklá...

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloraminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239535

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kosek František, Dias Rostislav, Husa Václav, Matijka František, Janoš Jioí

MPK: G01N 27/44

Značky: způsob, obsahu, chlornanů, chlóru, roztocích, aktivního, chloraminů, stanovení

Text:

...potencio.metrií, kdy roztok chlornanu nebo ohloraminu s volnýmvchlôremse vnese do roztoku síranu ohromitého a bromidu draselnéhov prostředí kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomocí měrné platinové elektrody. Za těchto podmínek se kvantitativně projevi oxidační účinky aktivniho chloru z chlornanů i chlor aminů stejnou měrou.- 2 239 535 Stanqvení podle vynálezu je rydhlé, jednoduché, přesné je vhodné zvláště pro seriové analýzy.Ze...

Způsob umožňující opakované použití křemenného kelímku při výrobě monokrystalu křemíku Czochralského metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239522

Dátum: 01.06.1987

Autori: Idda Jaromír, Vlk Václav

MPK: C30B 15/10

Značky: způsob, czochralského, umožňující, křemíku, výrobe, metodou, použití, křemenného, monokrystalů, kelímků, opakované

Text:

...s křemenným kelímkem a lze 31. proto z kelímku snadno odstranit,aniž by došlo k ,jeho poškození.Využltím uvedeného způsobu se zabráni roztržení křemenrxěho kelímku, takže je ho možné použítxpři výrobě dalšího monokrystalu křemíku.Na připojeném výkresu na obr. 1 Je znázorněno schematické uspořádání vynálezu, kde na manipulátoru 1, který může vykonávať,rotační 1 posuvný pohyb, je na závěsu g upevněno železo 3, které Je potřeba zavést-do...

Způsob výroby butadienstyrenového kaučuku emulzní kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 239520

Dátum: 01.06.1987

Autori: Eernohorský Vladimír, Smolek Petr, Štichauer Josef

MPK: C08F 236/06

Značky: výroby, emulzní, způsob, kopolymeraci, butadienstyrénového, kaučuku

Text:

...butadienu na vstupu do kopolymerace může být prováděna např. změnou poměru nátoku čistého a ísurového butadienu do kopolymeraoe. Protože kopolymeraci škodí časté změny koncentrace butedienu na vstupu do kopolymerač 239 520 nich reaktorů více, než provozování kopolymerące s nižší ale rovnoměrnou koncentracíbutadienu, přináší nový způsob kopolymerace další výhodu v~tom, že se zrovncměrni koncentrace butadienu na vstupu do kopolymeràčních...

Způsob opatřování ocelových povrchů antikorozním návarem s obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239515

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ciniburk Václav, Hrdina Miroslav, Kosek Jioí, Kopecký Jioí

MPK: B23K 9/04

Značky: oceľových, antikorozním, chromu, obsahem, povrchu, návarem, způsob, opatřování

Text:

...vlastností,zejména tvrdosti nejméně 335 HB aobsahu chromu více než 12 procent. Dalším přínesem je úspora návarových elektrcd,energie a pracovního času. Způsobem podle vynálezu lze navařovat plochy rovinné, zakŕivené vnější 1 vnitřní.Způsob opatřování ocelových povrchü antíkorozním náverem podle vynálezu je dále popsán se zřetelem na připojeně výkresy,kde obr. 1 znázorňuje pohled na navařovanou součást s rovinným povrchem, obr. 2 je...

Způsob měření spotřeby tepla přenášeného tekutinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239511

Dátum: 01.06.1987

Autor: Koláo Jioí

MPK: G01K 17/08

Značky: způsob, tekutinou, spotřeby, přenášeného, zařízení, způsobu, provádění, měření, tepla, tohoto

Text:

...V tomto případě vyústění obou trysek je na počátku vodicí stěny, kdežto na jejím konci je kolektor komutačního prvku spojený s preferovaným výstupem, přičemž prostor po straně vodicí stěny, do něhož vyúsřují obě trysky, je spojen s ventilačním vývodem napojeným na dru jhý vývod.V jiném uspořádání komutátoru podle vynálezu je použit hybnostní komutační prvek, V němž do kolektoru komutačního prvku směřuje jednak dominantní tryska napojená na...

Způsob výroby kuchyňského náčiní

Načítavanie...

Číslo patentu: 239509

Dátum: 01.06.1987

Autori: Oíha Milan, Cintl Petr, Hadámek Ludvík, Veselý Jioí, Kaeer Miloslav

MPK: B26B 9/02

Značky: výroby, kuchyňského, náčiní, způsob

Text:

...práce. Kuchyňské náčiní, zejména nože vyrobené podle tohoto vynálezu navíc vykazují řadu výhod.Maí vysoce estetický vzhled a jejich funkční vlastnosti, to znamená pevnost spojení kovové části a lignamonové rukojetí,vykazují mnohonásobně vyšší hodnoty než dosud známé spojováníd nýtováním. Přitom je tato pevnost zachována po celou dobu používání.Při výrobě se obvykle postupuje tak, že se do předem vytvarované rukojetí vydlabe otvor Pak se...

Způsob přípravy fenolických derivátů 8-methylthio-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo (b, f) thiepinu a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239095

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jílek Jiří, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: thiepinů, způsob, 8-methylthio-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo, fenolických, solí, jejich, přípravy, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fenolických derivátů 8-methylthio-10-piperazino-10, 11-dihydrodibenzo(b, f)thiepinu obecného vzorce I, ve kterém R značí hydroxylovou skupinu v poloze 2 nebo 3 a R1 značí atom vodíku nebo methyl, jakož i jejich solí a farmaceuticky, nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami. Některé z látek podle vynálezu se vyznačují intenzívní neuroleptickou účinností a jsou použitelné jako antipsychotická léčiva. Způsob přípravy...

Zemědělská fólie, s výhodou vyztužená textilní mřížkou, a způsob výroby této fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239094

Dátum: 01.06.1987

Autori: Václavek Miroslav, Novák Jaromír, Maňas Jaroslav, Zvoníček Josef, Sýkora Stanislav, Doležel Josef

MPK: B29D 7/00

Značky: této, textilní, fólie, zemědělská, mřížkou, výhodou, vyztužená, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zemědělské fólie nepropustné pro kapaliny a dlouhodobě odolné organickým i anorganickým hnojivům a silážním sťávám, s dobrou odolností přirozenému atmosférickému stárnutí, vyrobené buď v provedení homogenním, nebo armovaném textilní mřížkou. Řešení se dále týká způsobu výroby armované zemědělské fólie. Doposud byly snahy používat pro tyto účely fólie z měkčeného polyvinylchloridu, impregnované tkané textilie, fólie pryžové nebo...

Způsob stanovení 5-sulfoizsoftalové kyseliny v elektrolytických vybarvovacích roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239093

Dátum: 01.06.1987

Autor: Lakomý Jaroslav

MPK: C07C 63/24, G01N 27/26

Značky: způsob, stanovení, roztocích, elektrolytických, 5-sulfoizsoftalové, kyseliny, vybarvovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rychlého stanovení.5-sulfoisoftalové kyseliny v elektrolytických vybarvovacích roztocích, jehož podstata spočívá v tom, že se k roztoku obsahujícímu vedle 5-sulfoisoftálové kyseliny ještě síran nikelnatý a kyselinu boritou přidá ethanol, resp. aceton do koncentrace 50 až 90 %, titruje se normalizovanou silnou basí s výhodou hydroxidem sodným potenciometricky na elektrodovém systému sklo-nasycená kalomelová elektroda a zaznamenává se...

Způsob natočení neotočného pracovního ramene s pracovním košem důlní vysokozdvižné plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239091

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šoško Juraj, Holas Mikuláš, Veselý Karel, Ludačka Jan

MPK: B66F 11/04, E21F 13/00

Značky: natočení, neotočného, ramene, vysokozdvižné, pracovního, způsob, plošiny, kosém, důlní, pracovním

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob natočení neotočného pracovního ramene s pracovním košem důlní vysokozdvižné plošiny využitím řídicího ústrojí kloubového podvozku a příčné stabilizační opěry před přední nápravou. Natočení pracovního ramene s pracovním košem ve vodorovné rovině se provádí vybočením středu stroje do strany silovým válcem řízení kloubového podvozku při nadzvednuté přední nápravě příčnou stabilizační opěrou.

Způsob stanovení susceptibility magnetických materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239062

Dátum: 01.06.1987

Autori: Máša Jaroslav, Galaš Jiří

MPK: G01N 24/06

Značky: způsobu, provádění, tohoto, stanovení, zařízení, magnetických, materiálů, susceptibility, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení susceptibility u materiálů, které jsou slabě magnetické, zejména separační vlny, tvořené slabými magneticky vodivými drátky a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstatou způsobu stanovení susceptibility je, že vzorek se umístí do dutiny jedné nebo postupně obou měřicích cívek, které jsou shodné, nastavitelného snímače, umístěného mezi póly pomocného magnetického obvodu. Při komutaci proudu se změří indikované napěťové...

Způsob svařování útvarů z polymerních materiálů a svařovací pistole k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239055

Dátum: 01.06.1987

Autori: Berecka Miroslav, Maniš František, Mikeska František

MPK: B29C 65/40

Značky: svařovací, způsobu, svařování, pistole, provádění, útvaru, tohoto, způsob, materiálů, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zvýšení pevnosti spoje u svařovaných polymerních materiálů. U těchto materiálů, hlavně u podlahovin izolačního typu s textilními podložkami, se výrobou do povrchu částečně zanese elektrostatický náboj, který je při následných manipulacích dále zesilován a působí negativně na hodnoty pevnosti spoje (svaru). Tento nedostatek je odstraněn tím, že v průběhu procesu svařování se kontinuálně z bezprostředního okolí místa vznikajícího...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238649

Dátum: 15.05.1987

Autori: Arndt Friedrich, Krüger Hans-rudolf

MPK: A01N 39/02

Značky: výroby, způsob, účinné, látky, prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden derivát kyseliny 2-fenoxypropionové s pentity, obecného vzorce I, kde jeden ze substituentů Y značí skupinu II a dva ostatní substituenty Y vždy skupinu III, ve které Z značí případně jednou nebo dvakrát halogenem a/nebo trifluormethylem substituovaný fenylový, 2-pyridylový nebo 2-chinoxalinylový zbytek a R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a značí vždy vodík,...

Způsob štěpení dvojvláknové DNA v kterémkoliv daném bodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 238646

Dátum: 15.05.1987

Autori: Yansura Daniel, Kleid Dennis, Miozzari Giuseppe, Heyneker Herbert

MPK: C12N 15/00

Značky: štěpení, dvojvláknové, kterémkoliv, způsob, daném, bodě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob štěpení dvojvláknové DNA v kterémkoliv daném bodě spočívající v tom, že a) dvojvláknová DNA se převede v okolí obklopujícím daný bod na jednovláknovou DNA, b) na jednovláknový úsek vytvořený ve stupni a) se hybridizuje komplementární délka jednovláknového DNA priméru, přičemž 5´ konec priméru leží na opačné straně nukleotidu připojeného k zamýšlenému štěpícímu místu, c) obnoví se ta část druhého vlákna eliminovaného ve stupni a), která...

Způsob sestrojování plasmidu schopného exprese heterologického genu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238645

Dátum: 15.05.1987

Autori: Heyneker Herbert, Yansura Daniel, Miozzari Giuseppe, Kleid Dennis

MPK: C12N 15/00

Značky: plasmidu, exprese, způsob, schopného, sestrojování, heterologického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sestrojování plasmidu schopného exprese heterologického genu polypeptidů, spočívající v tom, že se současně naváže ve správné fázi první lineární dvojvláknový fragment DNA obsahující replikón a gen, schopný exprese charakteristického znaku vhodného pro selekci umístěním pod kontrolu bakteriálního promotoru, přičemž však uvedenému fragmentu jakýkoliv takový promotor chybí, druhý lineární dvojvláknový DNA fragment obsahující shora uvedený...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238643

Dátum: 15.05.1987

Autori: Willms Lothar, Bürstell Helmut, Bieringer Hermann, Mildenberger Hilmar, Bauer Klaus, Humburg Gerhard

MPK: A01N 47/36

Značky: složky, účinné, výroby, herbicidní, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž obecné symboly mají dále uvedený význam, nebo její fyziologicky použitelnou sůl s bází nebo sůl s kyselinou. Dále se popisuje způsob přípravy účinné složky.

Způsob zlepšení jakosti pšeničné mouky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238642

Dátum: 15.05.1987

Autori: Yamamoto Masanori, Higashine Seiji, Kyoto, Sengoku Kouji, Shibuki Masaru, Nomura Yukihiro, Sugisawa Ko

MPK: A21D 6/00

Značky: způsob, pšeničné, zlepšení, mouky, jakosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zlepšení jakosti pšeničné mouky, při němž se na pšeničnou mouku působí plazmou v nerovnovážném stavu. Jako pšeničné mouky se výhodně použije hladké mouky. Plazma v nerovnovážném stavu, jíž se působí na pšeničnou mouku, se vytváří za sníženého tlaku nižšího než 2,67 kPa. Doba působení plazmy na mouku je nanejvýš 10 minut.

Způsob tepelného vytvrzování skla a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238638

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rigby Malcolm James, Ward Peter, Marsh Brian

MPK: C03B 27/00

Značky: tepelného, provádění, vytvrzování, zařízení, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu tepelného vytvrzování skla, při kterém se žhavý skleněný výrobek ochlazuje plynem fluidovaným materiálem, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že ze sloupce tohoto fluidovaného zrnitého materiálu se odsává plyn k jeho zhuštění a zamezení proudění zrnitého materiálu ke sklu. Zařízení k provádění způsobu tvoří trysky, které jsou připojeny k zásobníku pro zásobní sloupec plynem fluidovaného zrnitého materiálu, přičemž u...

Způsob výroby tuhého tvarovaného předmětu zahrnujícího předem zvolené jednotkové množství chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238637

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gregory George Keith Emerson

MPK: A61K 9/48

Značky: tvarovaného, zahrnujícího, zvolené, tuhého, předem, výroby, chemikálie, množství, jednotkové, předmětů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tuhého tvarovaného předmětu zahrnujícího předem zvolené jednotkové množství chemikálie, při němž se do formy vnese směs, sestávající z předem zvoleného množství chemikálie a rozpouštědlového roztoku nosičového materiálu inertního vůči uvedené chemikálii, tato směs se ve formě zmrazí, načež se ze zmrazené směsi rozpouštědlo vysublimuje, čímž vznikne síťoví nosičového materiálu nesoucího uvedenou chemikálii, kterýžto způsob spočívá...

Způsob výroby nových derivátů w-kyan-1,w-difenylazaalkanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238636

Dátum: 15.05.1987

Autori: Seitz Werner, Treiber Hans Joerg, Dengel Ferdinand, Weisenheim Am Sand, Zimmermann Frank, Lehmann Hans Dieter, Frank Wolfram, Mueller Claus, Friedrich Ludwig, Raschack Manfred, Kurbjuweit Hans-georg, Kretzschmar Rolf, Gries Josef, Ehrmann Oskar, Wuppermann Dirk

Značky: výroby, nových, w-kyan-1,w-difenylazaalkanu, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I pôsobením zlúčeninami všeobecného vzorca III na zlúčeniny všeobecného vzorca II za redukčných podmienok, pričom jedna z východiskových látok vždy obsahuje aldehydovú skupinu a druhá obsahuje aminoskupinu, a takto získané zlúčeniny sa za predpokladu, že jeden alebo niekoľko substituentov R1, R2, R3, R6, R7 alebo R8 znamenajú alkoxyskupinu, prípadne podrobia štiepeniu éteru a/alebo sa prevedú na svoje...

Způsob výroby nových derivátů w-kyan-1,w-difenylazaalkanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238635

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ehrmann Oskar, Frank Wolfram, Kurbjuweit Hans-georg, Mueller Claus, Lehmann Hans Dieter, Raschack Manfred, Treiber Hans Joerg, Zimmermann Frank, Weisenheim Am Sand, Wuppermann Dirk, Kretzschmar Rolf, Friedrich Ludwig, Seitz Werner, Gries Josef, Dengel Ferdinand

Značky: derivátů, způsob, výroby, w-kyan-1,w-difenylazaalkanu, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I pôsobením fenylalkylovými derivátmi všeobecného vzorca VIII na fenylacetonitrily všeobecného vzorca VII, pričom takto získané zlúčeniny sa za predpokladu, že jeden alebo niekoľko substituentov R1, R2, R3, R6, R7 alebo R8 znamenajú alkoxyskupinu, prípadne podrobia štiepeniu éteru a/alebo sa prevedú na svoje soli s fyziologicky prijateľnými kyselinami.

Způsob výroby nových derivátů w-kyan-1,w-difenylazaalkanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238634

Dátum: 15.05.1987

Autori: Friedrich Ludwig, Mueller Claus, Ehrmann Oskar, Lehmann Hans Dieter, Seitz Werner, Wuppermann Dirk, Gries Josef, Weisenheim Am Sand, Kurbjuweit Hans-georg, Kretzschmar Rolf, Raschack Manfred, Frank Wolfram, Treiber Hans Joerg, Dengel Ferdinand, Zimmermann Frank

Značky: derivátů, způsob, nových, výroby, w-kyan-1,w-difenylazaalkanu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca V na deriváty ??kyan-1,???difenylazalkánu všeobecného vzorca IV, pričom takto získané zlúčeniny sa za predpokladu, že jeden alebo niekoľko substituentov R1, R2, R3, R6, R7 alebo R8 znamenajú alkoxyskupinu, prípadne podrobia štiepeniu éteru a/alebo sa prevedú na svoje soli s fyziologicky prijateľnými kyselinami.

Způsob lití pod tlakem kovů a jiných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238633

Dátum: 15.05.1987

Autori: Nikolov Ivan Dimov, Trendafilov Todor Nikolov

MPK: B22D 17/10, B22D 18/00

Značky: zařízení, tohoto, kovů, materiálů, způsobu, lití, jiných, provádění, tlakem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob lití pod tlakem kovů a jiných materiálů, zejména na pístových strojích s vodorovnou tlakovou komorou, za současného působení protitlaku plynu, přičemž k tuhnutí taveniny v licí formě dochází pod vlivem oboustranného tlaku od 15 do 25 MPa, vyznačený tím, že na začátku lití se oddělí dutiny licí formy a vodorovné tlakové komory, v dutině licí formy se vytvoří tlak plynu a současně se vlévá dávka taveniny do vodorovné tlakové komory a po...

Způsob výroby ß-cyklosubstituovaných ethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238628

Dátum: 15.05.1987

Autori: Heymes Alain, Chekroun Isaac

MPK: C07C 87/28, C07D 307/52, C07D 213/38...

Značky: ß-cyklosubstituovaných, způsob, ethylaminů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom Ar znamená furfuryl, pyridyl, naftyl alebo tienyl, prípadne substituovaný atómom halogénu, kondenzáciou zlúčeniny všeobecného vzorca II s karbonylovou zlúčeninou Ar-CHO za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca IV, na ktorú sa pôsobí zásadou B-M+ za vzniku karbaniónu všeobecného vzorca V, ktorý pôsobením tepla pri teplote miestnosti až teplote 50°C sa prevedie na zlúčeninu všeobecného vzorca...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238626

Dátum: 15.05.1987

Autor: Moberg William Karl

MPK: A01N 55/00

Značky: způsob, přípravy, prostředek, fungicidní, účinné, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek obsahující jako účinnou látku sloučeninu obecného vzorce I nebo II kde obecné symboly mají dále uvedený význam, nebo jejich adiční soli s kyselinou nebo jejich komplexní sloučeniny s kovem. Dále se popisuje způsob přípravy účinných látek.

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238625

Dátum: 15.05.1987

Autor: Purdum Wiliam Ronald

MPK: A01N 57/18

Značky: prostředek, látky, účinné, herbicidní, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku N-alkylsubstituovanú aminometylfosfónovú kyselinu všeobecného vzorca I, v ktorom a + b značí 2, pričom a je 0 alebo 1, Z znamená skupinu všeobecného vzorca II, v ktorom R2 znamená C1 - 5alkyl, C1 - 3alkoxy-C1 - 5alkyl, halogén-C1 - 5alkyl alebo fenyl-C1 - 5alkyl, alebo Z znamená C2 - 3alkinylovú skupinu, C1 - 5alkylovú skupinu alebo skupinu vzorca N?CCH2-, R znamená atóm vodíka, C1 - 5alkyl, C1 -...

Způsob výroby derivátů chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238624

Dátum: 15.05.1987

Autori: Blackburn Thomas Paul, Thornber Craig Willard, Pearce Robert James, Guildford Allen John, Le Count David James

MPK: C07D 215/36

Značky: výroby, derivátů, chinolinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů chinolinu obecného vzorce I, ve kterém A znamená zbytek -(CH2)2-, který může být popřípadě substituován jednou nebo dvěma methylovými skupinami, R1 představuje fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou atomem halogenu nebo hydroxyskupinou, methylovou skupinou, alkoxyskupinou s 1 až 3 atomy uhlíku, methylthioskupinou, trifluormethylovou skupinou nebo kyanoskupinou, R2 a R3, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají...