Patenty so značkou «způsob»

Strana 180

Způsob přípravy čistého tetrachlordifluorethanu z technického nebo surového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238290

Dátum: 01.06.1987

Autori: Bárta Milan, Hrubý Václav, Müller Karel, Dědek Václav, Hemer Ivan, Fikar Jiří, Pošta Antonín

MPK: C07C 19/00

Značky: surového, technického, způsob, přípravy, čistého, produktů, tetrachlordifluorethanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v rafinací technického tetrachlor-l,2-difluorethanu /Ia/ a/nebo tetrachlor-l,l-difluorethanu /Ib/, které obsahují zejména trichlortrifluorethan /II/, dichlordífluorethan /III/, trichlordifluorethan /IV/, tetrachlorethylen /V/ a pentachlorfluorethan /VI/, v případě surového produktu ještě chlortrifluorethan /VII/, dichlordifluorethylen /IX/ a dichlorfluorethan /X/ tak, že se nežádoucí látky odstraní působením chloru uváděným do...

Způsob sušení úsní

Načítavanie...

Číslo patentu: 238273

Dátum: 01.06.1987

Autori: Mičulka Zdeněk, Vašut Stanislav, Sedlář Jaroslav, Fischer Ulrike, Rektořík Vladimír

MPK: C14B 1/58

Značky: usní, sušení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zlepšení sušení usní a podobných pórovitých materiálů působením sušicího média s periodicky buzenými změnami jeho fyzikálního stavu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že periodicky buzené změny fyzikálního stavu se šíři vlastním transportem sušicího média. Přitom periodické změny fyzikálního stavu se budí obtékáním proudu sušicího média kolem překážkového tělíska, změnou výtokového průřezu proudu sušicího média nebo laděným...

Způsob klónování genů pro prochymosin hovězího původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238268

Dátum: 01.06.1987

Autori: Zadražil Stanislav, Liebscher Dierck-hartmut, Lipoldová Marie, Rosenthal Sinaida

MPK: C12N 15/00

Značky: klónování, hovězího, způsob, genů, původu, prochymosin

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob klónování genů pro prochymosin hovězího původu, získaný zpětnou transkripcí polyA+-mRNA-frakce se sedimentačním koeficientem 12 až 17S ze sliznice čtvrtého žaludku dvou a třítýdenních telat. Pomocí terminální transferázy se připojí k dvouvláknovým molekulám komplementarní DNA jednovláknité homopolymerní konce o průměrné délce 35 až 200 nukleotidů, které se spojí s lineárním plasmidovým vektorem, který obsahuje po...

Způsob vytváření složitých, objemných, velkorozměrových nebo velkoplošných nelisovatelných žárovzdorných těles z keramické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238266

Dátum: 01.06.1987

Autori: Chramostová Stanislava, Engelthaler Zdeněk, Šourek Radovan, Kačín Jan

MPK: C04B 35/16

Značky: velkoplošných, žárovzdorných, složitých, vytváření, velkorozměrových, objemných, keramické, těles, hmoty, nelisovatelných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby nepálených, tvarově složitých, objemných, velkorozměrových nebo velkoplošných, nelisovatelných žáruvzdorných staviv litím chemicky vázané, tixotropně přechodně poloztekucené keramické hmoty tvořené pálením jemnozrným ostřivem s chemickou vazbou za použití hydrosolu Si02 a kyseliny trihydrogenfosforečné. Nepálený výrobek má vyšší užitné vlastnosti,než stanoví státní norma pro vypálené výrobky.

Způsob výroby směsi lektinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238264

Dátum: 01.06.1987

Autori: Filka Karel, Švec Miroslav, Kocourek Jan

MPK: A23J 1/14

Značky: lektinů, způsob, směsi, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Z proteinové frakce, získané z extraktu fazolové mouky vysolením síranem amonným, se afinitní chromatografií na polymerním nosiči glykosyloxyalkylmethakrylátového typu s kovalentně vázaným konkanavalinem A oddělí neaktivní proteiny od proteinů lektinového typu. Eluce lektinů, zachycených na nosiči, se po vymytí neaktivních proteinů provádí pufrem o složení 0,05M glycin-kyselina chlorovodíková o pH 2,7, obsahujícím D-glukosu, D-mannosu nebo...

Způsob výroby leukoaglutininu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238263

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kocourek Jan, Švec Miroslav, Filka Karel

MPK: A23J 1/14

Značky: způsob, leukoaglutininu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Proteinová frakce, získaná z extraktu fazolové mouky vysolením síranem amonným, nebo směs lektinů, se podrobí při afinitní chromatografii na polymerním nosiči glykosyloxyalkylmethakrylátového typu s kovalentně vázaným konkanavalinem A, eluci 0,15 M roztokem NaCl a poté 1,OM roztokem NaCl, načež se po odstranění balastů a lektínů bez leukoaglutinační aktivity provedena eluce leukoaglutininu kyselým pufrem /0,05M glycerin-kyselina chlorovodíková,...

Způsob provádění a sledování enzymatických reakcí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238261

Dátum: 01.06.1987

Autori: Čerkasov Jiří, Linek Václav

MPK: C12Q 1/00

Značky: způsobu, tohoto, zařízení, reakcí, enzymatických, sledování, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Enzymatický materiál se immobolizuje na povrch vyměnitelného míchadla, například magnetického nebo mechanického, nebo na povrchu jiné lehce vyjimatelné nepohyblivé součásti instalované v reaktoru buď přímo nebo prostřednictvím tkaniny připevněné vhodným způsobem na míchadlo nebo snadno vyjimatelný předmět v přebytku postačujícím k tomu, aby se koncentrace stanovené látky na povrchu enzymové vrstvy udržela na nulové hodnotě nebo blížící se nule...

Způsob úpravy vody v otevřených chladicích okruzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238260

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hurych Jan, Fuchs Petr, Drázský Josef, Krivánka Ondřej

MPK: C23F 15/00

Značky: okruzích, způsob, chladicích, otevřených, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy oběhové vody v otevřených chladicích okruzích pro zajištění ochrany vnitřních kovových povrchu zařízení, při němž se do oběhové vody dávkuje kondenzovaný polyfosfát v množství O,9 až 4,5 g fosforu na m3 vody, přičemž tvorba ochranné vrstvy se řídí dávkováním uhličitanu sodného v množství 10 až 50 g Na2C03 na m3 vody a rychlost tvorby nárostu se řídí dávkováním směsi tvořené chlornanem sodným a kondenzovaným...

Způsob výroby dodekahydro-kloso-dodekaboratů(2-) kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238254

Dátum: 01.06.1987

Autori: Štíbr Bohumil, Plešek Jaromír, Drdáková Eva

MPK: C01B 35/18

Značky: způsob, dodekahydro-kloso-dodekaboratů(2, výroby, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie boru a řeší způsob výroby dodekahydro-kloso-dode-kaboratů(2-) kovů z tetrahydroboratů kovů a triethylamin-boranu(3). Podstata vynálezu spočívá v tom, že tetrahydroborat kovu, s výhodou tetrahydroborat sodný, nebo jeho prekurzor se nechá reagovat s pěti ekvivalenty triethylamin-boranu(3) bez rozpouštědla nebo v prostředí výševroucích parafinických uhlovodíků v rozmezí teplot 220 až 250 °C za normálního tlaku, přičemž...

Způsob výroby 1-dimethylamin-1-karba-klosododekaboranu(11)

Načítavanie...

Číslo patentu: 238253

Dátum: 01.06.1987

Autori: Plešek Jaromír, Drdáková Eva, Libčice Nad Vltavou, Štíbr Bohumil

MPK: C01B 35/18

Značky: způsob, výroby, 1-dimethylamin-1-karba-klosododekaboranu(11

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie boru a řeší jednoduchý způsob výroby 1-dimethyla-min-1-karba-kloso-dodekaboranu (11), 1-(CH3)2NH-1-CB11Hl1. Tato sloučenina se připraví zahříváním 7-trimethylamin-7-karba-nido-undekarboranu(12) s triethylamin-boranem(3) na 150 až 210 oC po dobu 8 až 50 hodin, a reakční směs se poté podrobí methanolyze v kyselém prostředí, přičemž čistý produkt ve výtěžku nad 80 % se získá okyselením vodného alkalického výluhu...

Způsob výroby jádrové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 238251

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pávek Miloslav

MPK: D01H 1/13

Značky: výroby, příze, jádrové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby jádrové příze, vytvářené ze dvou vnitřních nepravým zakrutek zakroucených a seskaných vlákenných soustav, které jsou opatřovány pří seskávání dalšími staplovými obalovými vlákny, přičemž podle vynálezu jsou tato staplová obalová vlákna získávána samonasávacím účinkem zákrutotvorného orgánu pro seskávání ze zcela uvolněných vláken z povrchu zmíněných vnitřních vlákenných soustav vstupujících do zákrutotvorných zón před prvními...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238242

Dátum: 01.06.1987

Autori: Čermák Jiří, Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/08

Značky: přípravy, způsob, organokremičité, estery, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery vzorce kde x=1 až 3, R=2-ethylhexyl. Způsob jejich přípravy se provede kohydrolýzou fenyltrichlorsilanu a dimetydichlorsilanu za přítomnosti xylenu a 2-etylhexanolu, získaný kohydrolyzát se neutralizuje a potom nechá reagovat s hydroxidem draselným za současného odebírání kondenzační vody.

Trans-Dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatý komplex a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238214

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holeček Jaroslav, Kalousová Jaroslava, Handlíř Karel

MPK: C07E 3/02

Značky: způsob, trans-dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatý, přípravy, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemie anorganické a chemie vysokomolekulárních sloučenin a řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakovou polymeraci a kopolymeraci olefínů. Vynález se týká dosud nepopsané komplexní sloučeniny trans-dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu obecného vzorce [Mg(C4H8O)4Cl2(a způsobů přípravy této sloučeniny reakcí buď elementárního hořčíku s allylchloridem, nebo...

Způsob přípravy peroxidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237699

Dátum: 01.06.1987

Autori: Černý Otakar, Kunčický Jiří, Florián Petr, Dofek Rudolf, Smrž Miloslav

MPK: C12N 9/08

Značky: způsob, přípravy, peroxidasy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy peroxidasy z brukve zelné, kedlubny nebo křenu spočívá v exhalaci vodou rozmělněné suroviny, při srážení exhalátu a rafinaci. Rafinace se provádí tak, že se surový vodný roztok peroxidasy po přesrážení nechá projít vrstvou nízkoporézního gelu s vylučovací mezí v oblasti 1000 až 30000. Eluent se jímá ve frekvencích podle požadované čistoty a specifické aktivity. Podíl s nízkou specifickou aktivitou se vrací do stádia srážení.

Způsob výroby žvýkací gumy se sníženou vysýchavostí a vyšší plastičností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237698

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tůma Jan, Broukal Zdeněk, Ranný Mojmír, Mikulič Josef

MPK: A23G 3/30

Značky: žvýkací, vyšší, vysýchavostí, plastičností, výroby, sníženou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby žvykací gumy připravené z běžných surovin s přídavkem 1 až 20 hmotnostních dílů solí kyselin diacylglycerolfosforečných a bis (diacylglycerol) fosforečných připravených fosforylací diacylglycerolu hydrogenovaného loje a/nebo řepkového oleje s nízkým obsahem kyseliny erukové. Kationtem výše uvedených solí může být amoniový, sodný, draselný, vápenatý nebo hořečnatý iont. Aplikací výše uvedených solí se snižuje výrazně vysýchání...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237693

Dátum: 01.06.1987

Autor: Tesař Stanislav

MPK: C02F 1/52

Značky: anorganických, obsahem, odpadních, pigmentů, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká čištění odpadních vod s obsahem anorganických pigmentů, koloidních a suspendovaných látek čiřením a koagulací s následující separací tuhé fáze. Jako koagulační činidlo se dávkuje promývací odpadní voda z praní termických železitých pigmentů. Dávkování tohoto nového koagulačního činidla, jehož pozřebné množství je závislé na obsahu anorganických pigmentů v čistěné odpadní vodě, se dosáhne vyhovujícího vyčištění odpadních vod....

Způsob přípravy pigmentových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237685

Dátum: 01.06.1987

Autori: Chlost Milan, Lustig Jiří, Šťastný Ladislav, Mužák Zdeněk, Znamenáček Milan, Absolon Otto

MPK: C09B 67/22

Značky: směsi, pigmentových, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pigmentových směsí, v nichž alespoň jeden pigment je připravován azokopulaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kopulace probíhá v přítomnosti jemné vodné disperze druhého pigmentu, jehož množství je takové, aby bylo dosaženo požadovaného odstínu pigmentové směsi.

Způsob a zařízení pro urovnání kolejového svršku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237677

Dátum: 01.06.1987

Autor: Čech Václav

MPK: E01B 35/10

Značky: zařízení, kolejového, urovnání, svršku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že se provede urovnání jednoho kolejnicového pasu, výhodně umístěného na straně kolejových značek, v pravidelných délkových intervalech. V těchto intervalech se na kolejnicový pas upevní držák s trojnožkou, opatřený nosičem pro připevnění záměrného terče. Pak se kolejnicový pas posouvá směrově i výškově tak dlouho, až referanční přímka prochází předem určeným bodem na záměrném terči. Druhý kolejnicový pas se...

Způsob výroby stříhaného dvojitě vázaného plyše na okrouhlých pletacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237673

Dátum: 01.06.1987

Autori: Křepinský Miroslav, Křepinský Václav

MPK: D04B 9/12

Značky: pletacích, plyše, strojích, výroby, způsob, vázaného, provádění, zařízení, způsobu, okrouhlých, tohoto, dvojité, stříhaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby plyše a zařízení k provádění tohoto způsobu, při kterém se z nakladených nití vytvářejí nová očka a plyšové kličky z plyšové nitě, které jsou při výrobě vytvarovány na předem určenou délku. Podstatou způsobu výroby je, že plyšové kličky se vytáhnou mimo jehelní řadu směrem na stranu obvodových hran (2) platinových drážek (9) platinového lůžka (7) a po vytvarování se ustříhnou vrcholy jednotlivých plyšových kliček (19)...

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237670

Dátum: 01.06.1987

Autori: Špaček Jindřich, Vránek Bohuslav

MPK: B21D 22/22

Značky: způsob, hydromechanického, výtažků, hlubokých, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků v tlakové komoře plněné kapalinou, jehož podstata spočívá v tom, ze tlak přidržovače, který po okrajích přidržuje přístřih, se skokem sníží, čímž se potlačí třecí složka radiálního napětí ve tvářeném materiálu a tím se omezí jeho zeslabování, načež se tlak přidržovače skokem nebo pozvolna vrací na jmenovitou hodnotu na které setrvává při dalším pronikání průtažníku do tlakové komory.

Způsob stabilizace koloidních a senzorických vlastností nápojů obsahujících organické složky, zejména piva, vína a ovocných nápojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237667

Dátum: 01.06.1987

Autori: Cimburek Zdeněk, Veruovič Budimír, Škach Josef, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Basařová Gabriela

MPK: C12H 1/04

Značky: zejména, senzorických, vlastností, způsob, koloidních, složky, piva, nápojů, vína, organické, stabilizace, ovocných, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na nápoj působí po dobu 1 až 80 minut při teplotě -2 až 80 °C sorbentem na bázi blokového kopolymeru polyetylenoxidu a poly-6-kaprolaktamu v práškové porézní formě, s obsahem 1 až 40 hmot. % polyetylenoxidových jednotek, o měrném povrchu od 0,1 do 80 m2/g, s výhodou o středním poloměru póru od 1 do 600 nm, objemu pórů od 0,1 do 2,5 ml/g a pórozitě od l do 60 %.

Způsob výroby N-alkyl a N,N´-dialkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237663

Dátum: 01.06.1987

Autori: Rozehnal Jiří, Volf Jiří, Pavlas Jiří, Pašek Josef, Dlouhý Jiří

MPK: C07C 87/62

Značky: výroby, způsob, n,n´-dialkylaminů, n-alkyl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkylace příslušných aromatických aminů primárními a sekundárními alkoholy v kapalné fázi při 150 až 250 °C s měďným katalyzátorem na nosiči při parciálním tlaku vodíku 0,2 až 10 MPa a molárním poměru alkohol : aminoskupina 0,5 : 1 až 5 : 1. Uvedené produkty slouží k výrobě barviv, pesticidů, stabilizátoru střelného prachu a stabilizátorů pryže.

Způsob výroby terc. amylmetyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237656

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pokorný Petr, Setínek Karel, Vitvar Milan, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 41/01

Značky: terč, způsob, výroby, amylmetyléteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby terc. amyléteru (TAME) ze směsi C4 až C6 uhlovodíků z pyrolýzy, selektivně zbavených dienů, a metanolu na kyselém katexu v H-formě. Jako vedlejší produkt vzniká oxibenzín s metanolem.

Způsob indikace kompaktních kovových materiálů a předmětů v ocelářské strusce

Načítavanie...

Číslo patentu: 237652

Dátum: 01.06.1987

Autori: Honzák Miroslav, Kröhn Miloš, Žwak Rudolf

MPK: G01V 3/11

Značky: kovových, předmětů, ocelářské, kompaktních, strusce, indikace, způsob, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob indikace podle vynálezu umožňuje odlišit kompaktní kovové materiály a předměty magnetické i nemagnetické od ocelárenské strusky, která je charakterizována velkým obsahem feromagnetických substancí a kysličníků v nekovovém materiálu. Uvedeného rozlišení je dosaženo rozdílným působením těchto materiálů na indukčnost rezonančního LC obvodu snímače. Kompaktní kovové materiály zvyšují rezonanční frekvenci LC obvodu snímače, čímž dochází při...

Způsob přípravy suroviny pro pyrolýzu a alkylaci z pyrolýzních uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237651

Dátum: 01.06.1987

Autori: Weisser Otto, Vítek Pavel, Mostecký Jiří, Zmítko Jiří, Kubička Rudolf, Jonáš Josef, Pech Václav

MPK: C10G 49/06

Značky: pyrolyzních, uhlovodíku, pyrolýzu, způsob, přípravy, suroviny, alkylaci

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrolýza těchto uhlovodíků, vznikajících při výrobě etylenu, nebo krakování, zvláště z nerafinovaných nebo částečně rafinovaných surovin, zejména středních a těžkých destilátů, se provádí po jejich hydrogenaci v plynné, kapalné nebo smíšené fázi a za přítomnosti katalyzátorů na bázi platiny a/nebo paladia, nanesených na vhodném nosiči, s výhodou na aktivním kysličníku hlinitém, v koncentraci 0,02 až 5 % hmot., připravených buď účelově a/nebo...

Způsob přesného tmelení při výrobě planparalelních destiček a přípravek k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 240682

Dátum: 01.06.1987

Autori: Eáslava František, Šimek Josef, Hamrla Jioí

MPK: B24B 7/16

Značky: planparalelních, výrobe, přípravek, provádění, destiček, přesného, tmelení, způsob

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že mezi dvě planparalelní desky se vloží vyhřátý brousící nebo leštící kotouč s ještě plastickým tmelem a na něm uchycenými opracovávanými destičkami a poté se tyto desky stahují k sobě až k dosažení celkové tlouštky, tvořené tloušřkou planparalelníchkovových desek, brousící nebo leštící desky, tloušřkou opraoovávaných destiček a zvolenou tloušřkou tmele, která činí 1 až 3 /um. Předmětem vynálezu je také...

Způsob výroby cementářského slínku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240675

Dátum: 01.06.1987

Autori: Barbier Alain, Garcia Georges, Breliere Jean-claude

MPK: C04B 7/44, F27D 13/00

Značky: cementářského, zařízení, způsob, výroby, způsobu, slínku, provádění

Text:

...spalování s podsteohiometrickým množstvím kyslíku a dochází k jeho zplynování, přičemž vzniklý hořlavý plyn je dokonale spálen až ve druhé fázi, po dodání zbývajícího sekundárního vzduchu tak, aby celkové množství spalovacího vzduchu odpovídalo množství vzduchu potřebného pro dokonalé spálení paliva,podle vynálezu záleží v tom, že tepelná energie pro slínování se získává z kaloricky hodnotnějšího paliva ve srovnání s palivem použitým pro...

Způsob homogenizace základních vstupních surovin v přípravě směsných práškových hmot s homogenizační linka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240666

Dátum: 01.06.1987

Autori: Greenwood Arthur Raymond, Burgard Jeffrey Edward

MPK: B01F 3/00

Značky: surovin, vstupních, směsných, tohoto, způsobu, linka, práškových, způsob, přípravě, homogenizační, provádění, homogenizace, základních

Text:

...kg, ale tyto vyžadují netíměrné zvýšení,prodloužoní homogonizaěních časü. Jejich dokonalé výprazdňování a čištění činí provozně nemalé potíže, nebot dochází k nožádoucímu znečištování vzájomných materiálových druhů. Materiálové ztráty - u současně používaných způsobů hmogonizace a výrobních technologických zařízení - dané jednak značným rozprachem při větší četnosti navažování malých výrobních dávok a nesnadnoatí dokonalého vyčiětění...

Způsob výroby dicyklopentadienu jako vedlejšího produktu při zpracování pyrolýzního benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240664

Dátum: 01.06.1987

Autori: Geiger Rolf, Teetz Volker, Garcia Georges

MPK: C07C 2/38

Značky: dicyklopentadienu, pyrolýzního, benzinu, zpracování, vedlejšího, výroby, produktů, způsob

Text:

...nebo a kyselinou malcínovou jako kyselina 5-norbornen-2,3-díkarbonová nebo její anhydrid. V této formě se používá k výrobě plastifíkátů, změkčovadel, nenasycených polyesterových a alkydových pryskyříc, cyklopentan tetrakarbonové kyseliny atd.Přítomnost cyklopentadianu v pyro 1 ýuü.pentanové frakci určené k výrobě izoprénu je nežádoucí z celé řady důvodů. Pyrolýzní pentanová frakce se ke zpracování na izoprén často přepravuje na velké...

Způsob přípravy N-acylaminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240663

Dátum: 01.06.1987

Autori: Breliere Jean-claude, Barbier Alain

MPK: C07C 101/02

Značky: způsob, n-acylaminokyselin, přípravy

Text:

...6 H 5)2 ECH(R )/cH(R )/nP(C 6 H 5)2, 6 kde R 6 a R je vodík pro n rovno 1 až 4, R je motyl nebo fenyl a R je vodík pro n rovno 1 a R 6 a Rje metyl pro n rovnoO až 2 v případě alkenů, index p je roven 0,5 až 2, přičemž součet koordinačnioh vazeb atomu kovu k olefinu a ligandu L 2 je roven čtyřem v přitomnosti organického rozpouštědla. Použitým rozpouštědlem může být alkohol, účelně metanol, etanol a isopropanol, jejich směsi s aromatickými...

Způsob hydrogenačního zpracování ropných destilátů pro zlepšení jejich kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 240662

Dátum: 01.06.1987

Autori: Marttila Esko Veikko, Marvola Martti Lauri, Pippuri Aino Kyllikki, Honkanen Erkki Juhani, Espoo Kairisalo Pekka Juhani, Uotila Jaakko Antero

MPK: C10G 49/04

Značky: destilátů, hydrogenačního, způsob, zlepšení, zpracování, jejich, kvality, ropných

Text:

...na alumině a aluminosilikátu spočíva v tom, že ropný destilát destilačního rozmezí 140 až 350 °C, nebo petrolejová frakce destilačního rozmezí 140 až 240 °C se vede v proudu vodíku přes ketalyzátor s velmi jemně rozptýlenými katalytickými substpncemi, připravený vzájemnou koprecipitací jedndhivých složek a obsahující 10 až 40 hmot. oxidu wolframu W 03 a 3 až 20 hmot. oxidu niklu Nic nebo 10 až 40 hmot. oxidu molybdenu M 003 a 3 až...

Způsob indikace přítomnosti esterového tvrdidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240655

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kanyicska Béla, Tóth Erzsébet, Seregi András, Dóda Margit

MPK: B22C 1/02

Značky: tvrdidla, přítomnosti, esterového, indikace, způsob

Text:

...C.I. Basic Violet 3-42535). zásaditá brilantni zeleň (C.I. Basic Green 1-42040) a ostazinová námořnická modř (H-5 R) Tyto práškové barvici přisady je možno jednoduše rozpustit krátkým zamichánim v zásobníku.Použitím barvicich přisad do uvedených slévárenských směsi se dosáhne řady výhod. Obsluha misiče může při změně intenzity° 3 24 a 355 zbarvení vypouštěné směsi okamžitě zjistit poruchu dávkování,přípravu směsi a plnění jaderníku zastavit...

Způsob vyhotovování syntéz v rozlišovacích barvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240196

Dátum: 01.06.1987

Autor: Zimin Vladimír Michajlovie

MPK: G03C 7/30, G02F 1/135

Značky: způsob, barvách, syntéz, rozlišovacích, vyhotovování

Text:

...obrazy vyhotoví na stahovecí filmy a zamontu jí bez podložky mezi oba prvé dílčí obrazy, pnúoäz by tlouštka podložky způsobovela paralaxu obrazů.Vyhotovováním syntéz v rozlišovacích barvách s použitím černobílých materiálů způsobem podle vynálezu se dosahuje Jednak vyšší reprodukovatelnosti výsledků, protože se používá místo komerčního třívrstvého barevného materiálu černobílých fotografických materiálů, jednak zlevnění celého postupu,...

Způsob dokončovací úpravy pitné vody a prostředek k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 240183

Dátum: 01.06.1987

Autori: Baranov Vladimír Anatoljevie, Isakov Revakat Anatoljevie, Voznisenskij Vladimír Matvejevie, Köhler Karl-heinz, Luleich Peter

MPK: C02F 1/00

Značky: pitné, způsob, úpravy, provádění, prostředek, dokončovací

Text:

...provedení je výhodné, že první stupeň je tvořen iontoměničem v granulované formě nebo je tvořenfiltrační vložkou, jejíž nosná část sestává ze syntetických vláken, obsahující 20 až 70 práškového anexu nebo katexu,který je vázán na povrchu syntetických vláken polyakry 1 áto~ vým pojivem.Z výrobních důvodů je výhodné, že první i druhý stupeňmají formu svinutého plástu.Hlavní výhodou vynálezu je jednoduchost provedení při dosažení...

Způsob výroby bezešvých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240182

Dátum: 01.06.1987

Autori: Götze Karl-heinz, Krahl Gerhard, Dubinin Leonard Dmitrijevie, Jalfimov Jurij Nikolajevie, Redin Alexej Alexaddovie

MPK: B21B 3/00

Značky: způsob, výroby, bezešvých, trubek

Text:

...i vnějším povrchu např. soustružením, potom se ohřejí v redukční atmosféře na teplotu 1 180 až 1 220 °C, načež se válcují za tepla děrováním,s přihlédnutím k rozčělení poměrného stlačení v pásma deformace s deformací do 30 , přičemž do dutiny předvalku před děrováním i před dalším zpracováním provalku na poutní trati se dávkuje mazivo na bázi tluoru.Jako výchozí vsádky se použije odstředivě litý předlitek,případně předvalek či výkovek s...

Kompozitní materiál z částic rostlinného původu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240178

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šaferski Michail Stojanov, Günther Eberhard

MPK: B32B 21/08

Značky: výroby, rostlinného, původu, způsob, částic, kompozitní, materiál

Text:

...částic rostlinného původu, pojených navzájom polymerním pojivem, jehož alespoň částuje tvořena hydrogenovanýmfurylaldehydem podstata kompozitního materiálu podle vynálezu spočívá v tom, že častice rostlínného materiálu jsou obaleny hydorofobním povlakem termoplas tícké látky, vybrané ze skupiny obsahující polyvinylchlorid,Podstata způsobu výroby kompozitního materiálu podle vyná lezu, při kterém se na čâetice roetlinného původu nejprve nane se...

Způsob stanovení vadného tranzistoru zapojeného libovolným způsobem na elektrické jednotce pomocí sondy měřící saturační stav tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240177

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sofijanski Christo Stifanov, Kiškilov Vasil Borisov

MPK: G01R 31/26

Značky: tranzistorů, jednotce, vadného, způsobem, libovolným, pomocí, měřicí, způsob, elektrické, saturační, zapojeného, sondy, stanovení

Text:

...jiným metodám. Lze jí odstranit na libovolném sortimentu elektronických jednotek složité závady způsobené vadnými tranzistory. Pro zjíštování závad není nutná přesné znalost signálu v obvodech, proto metodou mohou pracovat i méně kvalifikovaní pracovníci. Zjištování vadných tranzistorů se provádí mimo zařízení a tím jsou vytvořeny podmínky pro úsporu strojovéhoNa výkresu je značen příklad zapojení pro stanovení vadného tranzistoru...

Způsob odstraňování komplexů těžkých kovů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 240175

Dátum: 01.06.1987

Autori: Menaker-arkadij Borisovie, Zlobin Valerij Filipovie

MPK: C02F 1/62

Značky: komplexu, těžkých, odpadních, způsob, odstraňování, kovů

Text:

...jak bylo doposud publikováno,dojde k uvolnění kovů z komplexů a vytvořÍ~se poměrně dobře sedimentující sraženina. Takto uvolněné komplexotvorné látky,které původně vázaly kovy, zůstávají dále ve vodách a při styku v recipientech se sedinenty. kde jsou vysráženy nebo nasorbovány-kovy. dochází k opětovnému rozpuštění kovů a předchozí čistění s dialkyldithiokarbamidanem ztrácí význam.Uvedené nedostatky známého.stavu techniky v...

Způsob zvýšení korozní odolnosti zinkofosfátové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240163

Dátum: 01.06.1987

Autori: Isajev Jurij Vladimírovie, Bibjajev Petr Petrovie

MPK: C23C 22/07

Značky: korozní, způsob, zvýšení, vrstvy, odolností, zinkofosfátové

Text:

...nebo fenyly, v množství od 0,1 do 16 g v litru roztoku, přičemž jejich úhrnný obsah je od 0,2 do 20 g v litru roztoku a popřipadě obsahujicim látku ty pu àl 122 NcsýXM/kde R 1 je alkyl o jednom až čtyřech uhlicich nebo fenyl,R 2 je H nebo alkyl o jednom až čtyřech uhlicich,M je kationt zinku nebo elektronegativnějšiho kovunež je zinek ax je mocenstvi kovu M, v množství T 252 v litru roztokułpři teplotě 10 až 90 °c.Způsobem podle vynálezu...

Způsob přípravy fenolických rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240157

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ledjan Jurij Pavlovie, Schiller Siegfried, Mehr Dietrich, Kueinskaja Alla Josifovna, Kukuj David Michajlovie, Matlin Josif Avsejevie, Röder Volker, Heisig Ullrich

MPK: C07C 61/10

Značky: způsob, přípravy, fenolických, rezolu

Text:

...v rezolu a pHse posune nežádouoím způsobem do vyšších hodnot.Tb má za následek,že neprobíhá přcdpokládaný reakční mechanizmus,neboř druh probíhajíoíoh reakcí silně závíàí na pH reakčního-prostředí.Zvýšení pH má za následok zastavení sítovacích reakcí a reakcí ěgooucích k vyšší molekulové hmotnosti produktu.Je tedy nutno kyselou kondenzací zajistit určitý přebytek kyeeliny,který současně zaručí udržení potřebmého. pH i neutralizaci zbytkové...