Patenty so značkou «způsob»

Strana 178

Způsob výroby odboček plynového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251298

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dolének Jan, Barteček Roman, Návrat Zdeněk, Janíček František

MPK: F16L 41/00

Značky: způsob, plynového, výroby, odboček, potrubí

Text:

...nlčel sa nejmáně v jedná z nich vypálí oválový otvor pro vyhrdlení, kde po vypálení a ohřdtí následuje samotná vyhrdlení vyhrdlovacím hrdlem na ltsu a pak opx-aoování svařovacích hran s samotná vaření obou polovin potrubí.Výhodou spdeobu výroby odboček plynového potrubí podle vynáleou je to, že geometrický tvar hrdla odpovídá přadepsanćmi tvaru, co je dáno možností dokonalého přidriení polotovsru při v-yhrdlování, dále to, že je vhodný pro...

Způsob zajištění předpětí obloukové výztuže dlouhých důlních děl vůči hornině a zvýšení její únosnosti a stability

Načítavanie...

Číslo patentu: 251291

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dombrovský Zdeněk, Janku Petr, Razska Jan, Vlk Jaroslav

MPK: E21D 11/24

Značky: způsob, zajištění, její, hornině, důlních, obloukové, únosnosti, předpětí, dlouhých, výztuže, zvýšení, stability, vůči

Text:

...dlouhých důlních děl vůči okolní hornině a zvýšení její únosnosti a stability, kde obr. 1 představuje průřez dlouhěho důlního díla s kompletem výztuže, na obr. 2 je nakreslen průřez kruhového profilu důlního díla s kompletem výztuže, obr. 3 znázorňuje detail kotvení průběžné kotvící patky. Na obr. 4 je detail kotvení kovové rozpínky a stojny svorníkem. obr. 5 detail uchycení kovové rozpínky profilu svorníkem. Obr. 6 znázorňuje detail...

Způsob odstraňování kyseliny křemičité z výluhů získaných hydrometalurgickým zpracováním polymetalických surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251283

Dátum: 11.06.1987

Autor: Láznička Jiří

MPK: C01B 33/12

Značky: zpracováním, polymetalických, hydrometalurgickým, získaných, odstraňování, surovin, výluhu, křemičité, způsob, kyseliny

Text:

...způsobu podle vynâlezn spočívají především v tom, že umožňuje odstrañování kyse 1 iny~křemičité z výluhů s účinnosti minimálně 90 , aniž by do technologické linky bylo nutne instalovat nutné mezizásobníky a sedimentační nádrže o vysoké zádrži, značně se snižují náklady na filtrační zařízení (řádové zvýšení filtrační rychlosti). využívání předmětu vynálezu současně zabezpečí vysokou čistotu výluhů a tím při jejich následném zpracování...

Způsob přípravy kapilárních kolon s polární stacionární fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 251281

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kahle Vladislav, Tesařík Karel, Horká Marie, Janák Karel

MPK: G01N 30/50

Značky: polární, kapilárních, přípravy, fázi, stacionární, kolon, způsob

Text:

...a dlbutyl-cín-dilaurátem. Volbou vhodných reakčních podmínek proběhne přímo na stěně zesítování.V obou popsaných způsobech je však stupeň zesítování poměrně nízký.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje způsob přípravy kapilárních kolon s polární stacionární fází polyglykolového typu tvorbou polyuretanových vazeb, jehož podstatou je, že se i kapilární kolona s předem upraveným vnitřním povrchem silylací - například 1 °-q 1 ycidoxy~...

Způsob zapalování práškového ohniště a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251279

Dátum: 11.06.1987

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniště, provádění, způsob, zapalování, zařízení, práškového

Text:

...v tom, že fluidní reaktor je naústšn svým hrdlom do epalovací komory práškového chniště mezi jejím dnem a rovinou práškových hořákd.Výhodou řešení podle vyaálezu je možnost opštovnáho uvádšní práškového ohniätě do provozu bez spotreby ušlechtiláho paliva nebo jakostního tříděnáho uhlí nebo zvlášt připravenáho kvalitního uhelnáho prášku. Další výhodou je dobrá funkce fluidního reaktoru i pri poklesu jakosti spalovanáho uhlí, kdy fluidní...

Způsob rozvodu a regulace zástřiku zahuštěných kapalných směsí v dole

Načítavanie...

Číslo patentu: 251275

Dátum: 11.06.1987

Autori: Chrápek Petr, Mrázek Karel, Šmidák Štěpán, Bauch Zdeněk

MPK: E21D 11/10

Značky: zahuštěných, rozvodu, kapalných, zástřiku, regulace, směsi, způsob

Text:

...místa, přičemž v případě poruchy v rozvodu je možno zajistit odvod dopravované směsi odbočkou mimo centrální větev.přestavné zařízení umožňuje plynulé přestavování toku směsi z centrální větve do výsttikové. čímž nedochází k zastpvování toku směsi v rozvodu s následným nárůstem tlaku, neboč při uzavírání hadice centrální větve se zároveň otevírá výstřiková hadice a naopak, umožňuje pomocí průtokoměru spolehlivou regulaci dopravovaného...

Způsob přípravy vzorků pro zkoušení odolnosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy proti kavitačnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251270

Dátum: 11.06.1987

Autor: Landa Václav

MPK: G01N 1/28

Značky: vrstvy, opotřebení, vyloučené, proti, vzorků, způsob, zkoušení, galvanoplasticky, přípravy, kavitačnímu, odolností

Text:

...vrstvy ani průběh opotřebení na rozhraní se základním materiálem 4Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy vzorků pro zkoušení odolnosti galvanoplastic~ ky vyloučené vrstvy proti ksvitačnímu opotřebení pomocí rotujícího disku o průměru 25 mm a o tlouščce 5 mm podle vynálezu.Podstata vynalezu spočíva v tom, že se galvanoplsstická funkční vrstva o tloušřce od 0,8 do 3 mm nanese po předchozí chemické a elektrochemické .úpravě na...

Způsob ohřevu svazku polyesterových vláken při nehomogenním krčkovém dloužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251258

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vaníček Jiří, Prchlík Václav, Hynek Zdeněk, Konopík Bohumil, Blažek Jiří

MPK: D02J 1/22

Značky: polyesterových, krčkovém, ohřevu, vláken, dloužení, nehomogenním, svazků, způsob

Text:

...i počásteční homogenizační lázeñ, protože ke zrovnoměrnění vlhkosti vláken dochází na podávací soustavě galet. Rozstřikovaná kapalina je vtlačována i mezi svazek vláken a opásanou galetu,v tzv. turbulentním klinu, takže kapalina je protlačována přes vrstvu vláken a zrychlujeNení nutno instalovat ohřevnou lázeň, takže vzdálenost mezi podávací a odtahovací soustavou galet může být minimální. Nastavení dloužicího bodu lze řídit deformačním...

Způsob prohozu útku na pneumatických tryskových stavech s konfuzorovým kanálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251256

Dátum: 11.06.1987

Autori: Svatý Vladimír, Ševčík Ladislav

MPK: D03D 47/28, D03D 47/30

Značky: útku, konfuzorovým, kanálem, pneumatických, prohozu, způsob, tryskových, stavech

Text:

...napájet ventilátorem s nízkým příkonem.Další výhody a význaky předloženého vynálezu jsou patrny z následujícího popisu a výkresů, kde značí obr. 1 podélný řez prchozním ústrojím pneumatického tryskového stavu rovinou A-A procházející konfuzorovým kanálem a pomocnými tryskami, obr. 2 je příčný řez rovinou B~B procházející pomocnou tryskou.Na bidlenu glpvýkyvně uloženém v ložisku Q a poháněném zde neznázorněným mechanismem je prostřednictvím...

Aktivátor peroxosloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251255

Dátum: 11.06.1987

Autori: Nováček Alois, Klofec Miroslav, Vondráček Bohumír, Šimůnek Jaroslav, Krob Václav, Šmidrkal Jan, Tolman Jiří, Souček Jiří

MPK: D06L 3/00

Značky: způsob, peroxosloučenin, aktivátor, výroby

Text:

...rovněž je, že při způsobu výroby podle vynálezu nevznikají žádné odpadní produkty a žádné odpadní vody. Při způsobu výroby podle vynálezu se získává jako vedlejší Pr°dukt 35 až 90 kyselina mravenčí a 100 kyselina octová.Ke způsobu výroby podle vynálezu stačí jednoduché technologické zařízení. Výchozí suroviny jsou snadno dostupné látky. Roztavený aktivátor je možno převádět na částice poža dované velikosti libovolným způsobem, například...

Způsob výroby 2,5-dialkoxy-4-morfino-anilinů a jejich síranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251252

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bartoš Pavel, Pilz Josef, Kabele Josef, Lakomý Jaroslav, Čermák Jiří

MPK: G03C 1/52

Značky: 2,5-dialkoxy-4-morfino-anilinů, síranu, způsob, jejich, výroby

Text:

...v případě jiných rozpuuštědel jako etanolu je nutné suspenzi před filtrací vychladit na nižší teploty, aby se snížily ztráty rozpustností a zvýšil výtěžek.Bylo zjištěno, že pokud se použije k přípravě síranových solí substituovaných anilinů množství kyseliny sírová ve stechiometrickém poměru odpovídajícímu normálnímu síranu nebo kyselému síranu, nevznikají soli jednotného složerĺ, ale směs síranu, kyselého síranu, dále s vyšším obsahom...

Způsob řezání a formování pěnového betonu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251249

Dátum: 11.06.1987

Autori: Oancea Vasile, Georgescu Liviu, Dante George, Dabu Anghel, Nistor Vasile

MPK: B28B 11/14

Značky: formování, betonů, tohoto, zařízení, pěnového, řezání, způsob, provádění, způsobu

Text:

...p í 7Jeden příklad peovedení způsobu a zařízení podle vynálezu bude dále popaán pomocí obr. 1 až 8, kdo před stavujeÁ obr. 1 - bokorys polohy nastavení bloku z polotvrdého d pěnověho betonu na stole řozaoího stroje.- obr. 2 ~ příčný řez řezacim strojom, poloha provedení příčného řezu, varianta A,- obr. 3 - příčný řez ř ezaoím strojom, poloha provedení příěného řezu, varianta B,- obr. 4 - boční pohlad na řezaoí stroj v poloze pro převzetí...

Způsob předběžného tepelného zpracování vsázkového materiálu pro sklářská tavicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251229

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zschocher Hartmut, Hamisch Sieglinde, Preussger Günter

MPK: C03B 1/00

Značky: tepelného, sklářská, zpracování, způsob, předběžného, zařízení, tavicí, vsázkového, materiálů

Text:

...ycnonüauu H BDeMeHeM paôoru crexnonapenuoä YCŤaHÓBKHH oöecneunrb Óecnepeñoňuym paöory B TBQEHŘE N BCeĚKaMHaHRH cTeKnoBapeHHoň ybTanoaxH. Haaecrnme cnocoöm He pemamw STY nocŕaanennym sanauy. Cornacno usoôpereunm 3 anaqapemaeTcn nocpecwnou cnocoőa npesą~-pnrenbnoä wepMHuecKoü oöpaöorku sarpyaoqnoro Mavepuana Ana cTeKnonąpenHux.ýcwaš HOBOK coepwamuMcn 5 orxonmnx Texuonpruqecxux ra 3 axxonnąeçTnoM Tenna,vownuqammerocn TEN, uro norox...

Způsob vytváření zachycovače nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251228

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kaufhold Manfred, Duda Karl, Rode Georg

MPK: B65H 75/28

Značky: nitě, způsob, vytváření, zachycovače

Text:

...B nem Qacxoň ur.3 - Hacrnuavü paspes oömaworo Kopuyca narponaur.4 - qacrnnumů paspes Bpamammerqcx Kopnyca naTpoHanenue nnreynannnsarenn B HaTDOHe IIDOHCXÓHHT CIIQILYIOHIPIM OĎDBSOM.B narpone, Ha TOKapHOM cwanxe npope 3 aeTcnBHewHan xanaaxa 3 Ha onpeneneHHoM pacćronnun or Konua Kanaaxu 2. Baran npopesamr Bnyrpenumm KaHaaKv 4 B oň me ycranoaxe. Bnemaxa Kauaaxa 3 n nnyrpennnx Kanasxa 4 nonmnu Haxourbcn B cTeHxe Touuo nporuBononqxHo pyr...

Způsob výroby kyseliny sírové za zvýšeného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251223

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vorotnikov Anatolij, Rumjancev Ivan, Chitěrer Ruslan, Čechov Oleg, Vasiljev Boris, Kiprijanov Jurij, Bondareva Taťana, Berengartěn Michail

MPK: C01B 17/76

Značky: sírové, tlaku, způsob, výroby, zvýšeného, kyseliny

Text:

...8, H nowox xncnpru us wpyóonponoa 11 c xouuenrpauneü98,510,2 Z, nocrýnanuuň ns.MonorHpa 1 Horo aůcopoepa. B svou noToKe xncnowu conepxnmcxsuàquçenLHoe Konuuecwno pacwnopeunoro nnoxcua cepu (no 0,8 r B 1 Kr KHcnoTm) B xononñe 9 na aepxun wapenxax npowexaer npouecc«orgyBKu (necopônnu Auoxcuna cepunyreM npoyaxu xuchoru cyxn nosyxon), a na Hnenexamux wapenKat nporexaemnpouecc ocymKunosyxą 3 C uenhm ynennqenun nonH 0 Tm ornyaxu n onouuy 9...

Způsob výroby parciálních etherů vícesytných alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251222

Dátum: 11.06.1987

Autori: Rogušina Tamara, Jevstratov Alexander, Štych Vladimir, Geněralova Tamara, Simenido Avgust, Lebeděv Vladimír, Lukojanova Taťana, Timofejeva Věra

MPK: C07C 43/04, C07C 41/02

Značky: alkoholů, parciálních, etherů, vícesytných, výroby, způsob

Text:

...Hnepwnue H 0 cnocoönme MonnmnuupoBaTb cnoü 3 pane oruomenuň n 0 BmCHTh ero npoqnocrb, yuenbmurn rennoabueneune n enunnue oñbeua, ynyqmurb Kanunnnpnym 5 cacwnaeMocrb H rony nooönoe. HpnuepaMH TBKHX noöasox nnnnmrca cunuxarenb H uennmnqsa. Cnnmes nenonumx smnpos Mnoroarouuum cnuproa, coornercmaymmnň nnaauuąecxouy pemuuy kouwaxmupoaaunn, MOXET öurb nonynenpepunnmu mna Henpepmanbm. B oñoux aa pnaHTax HOTOK Hs GMKQCŤHOPO cöopanxa...

Způsob výroby koncentrovaného lakového roztoku na bázi chlorpolyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251217

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stützer Alfred, Reinhalz Siegfried, Kochmann Werner, Schäfer Harald, Zwarg Wolfgang, Rulewicz Gerhard, Bendler Gerhard

MPK: C09D 3/74, C08F 8/22, C08L 23/28...

Značky: koncentrovaného, bázi, výroby, chlorpolyetylenu, způsob, roztoku, lakového

Text:

...0 HOCTHPHETCH OHDQHEHEHHEH KOHĽEHTQSHHH HaKOB 0 ľO pacwnopa. Bra CMQCB HOHBQDPEETCH eme D 83 HHCTHHHHĽHH HD7 Heoöxonnuoň nonumeunoň 7 eMnepaType xyőa. 0 T 6 upaeMmm na npouecca Konueuwpuponau HuünaKoBmM pacrnop HMGGŤ conepxanne Tewpaxnopmewana MaKCHManbH 0 1. Becn npo,uecc, 3 cnyqae neoüxonuuocwn, Moxuo HDOBOHHTL npn noHumeHHoM nanneuuu. Honyqeuume cornacno nsoópereunw Kouuenwpuponannme nakonue pacTBopH Ha ocnone xnopAnonuaruneua oönanamw...

Způsob výroby kovových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251216

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stěpaněnko Alexandr, Vojtov Vladimir

MPK: B22F 1/00, B21C 1/16

Značky: výroby, zařízení, způsobu, kovových, vláken, provádění, způsob, tohoto

Text:

...B aanpaaneHHH~nepeMemeHHn Hacrn nopomxa. Kon KoneöawensHo~ ro inanmennn S W-d/Z ocymecrannewcx 0 npnnona, sxnmqammero n ceöx anexwpoanrawenb 8 nocwonnuoro roka, sxcuearpux 9 c 3 KCueHTpHCHTeTOM e H B 08 BpaTHHenpymnnu 10. . B npquecce paőoru uacrnuu cmepnuecxoü mapu co cpenHHM nHaMeTpoM uacrnu dhonamr Ha nenwy 3 H nepememamr B 3 oHy neůopuannn, rnçąeopMnpymwcH Merannnqecě.xHe HHTH uunuunpnqecxoň ůopuu nyrem Henpepmnnoňgoaąpagngýnocwynarenbuoň...

Způsob pro nepřetržité odvádění a snižování tlaku poměrně velkých množství kondenzátu ze systému s malým přetlakem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251208

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ulrich Klaus, Friedemann Ingwalt, Brandt Dieter, Breitling Jürgen

MPK: C13G 1/02

Značky: kondenzátu, odvádění, zařízení, provádění, poměrné, malým, systému, způsob, nepřetržité, snižování, tlaku, veľkých, množství, přetlakem

Text:

...Ha pacnonoxenuon n qacrn nouueunn ąnneuua xouneucata 3 auxanmeM Kopnyce nearpuqecxu cuonruponana mraura c nnsyannuuu orueron,xorovan nee Mapxuponxyĺnoxasauuň aunyn uepes cnowponme anna. Ben cHcreMa ónoxnponxn ycrpoücrna ćornacnonso 6 pereHm (nonbennmü KODHYC, mrarą ynpanne ĺnua n ąaumamnmñ xopnyc c nraaroä c ansyananwu-owuero) nanpannnercn cnoön no nronone.n na ne, qwo nosnonner oceaoe nepeueueuue H poraunpuuoe nnnmenne. Hąxonuumü n...

Způsob nitridace ocelových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251205

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pavljukov Valentin, Gračev Konstantin, Bukarev Vjačeslav, Gusev Boris

MPK: C23C 8/26

Značky: součástí, způsob, nitridace, oceľových

Text:

...HDHBOIIPIT K HBMEHEHHIG Slłepľl/IH aKTHBalLHH penaKca-ą nuz aTOMOE aaora aa cqer Bknana snepruu Marąnvaoro nonx, a 3 To 06 ecneqHBaeT nuTeHCHHKauHm npouecca Hacmmenun cranu aaorou H ycranoanenne onpenenenuoro nanaMHWECKOPO PaBHOBeCHH MEKAY BOSMOXHBIMH UOJÍOXEHHHMH aTOMOB aBOTH B KpnťrannnqecKoň pemerke.HpoaonnT rasonoe asownposanne newaneň H 3 3 neKTpóTexHHqecKoñ ćrann, Hepmaaeá...

Hydroxyetylovaný rašelinový nebo hnědouhelný vosk a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251203

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dubel Valentin, Alexandrov Gennadij, Timofjejev Petr, Verenič Prochorov Georgij, Balakirev Ivan, Verenič Eva, Koleda Věra, Korněv Valerij

MPK: B01F 17/38, C08L 91/06

Značky: rašelinový, výroby, způsob, hydroxyetylovaný, hnědouhelný

Text:

...nocx co cwenenbm oxcnarunnponannn 07 3,8 no 92 Macc.Z, Teuneá parypoň Kannenaenna 48 ~ 108 °C, KHCHOTHHM uącnom He öonee 13 Mr KOH/r. VHocraanenuax uenh nocwuraercn Taxme cnocoöon nonyuenna oxcusrnnnpoaanuoro Bocxa, KOTODHŘ nonyqamr nyreu 0 KCH 3 THHHpOBaHHH TopgHoro.unu 5 YDOyľ 0 HbHOľ 0 noc Ka 9 arnocmepe unepruóro rasa 5 npucyrcrnun rnnpooxncu menoquoro Meranna npnremneparype 130 ~ 215 °C u naanenun 0,5-2 arm, npu Maccosou...

Způsob výroby součástek odolných proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251202

Dátum: 11.06.1987

Autori: Naumann Manfred, Heinrich Wilm, Rodegast Karlheinz, Schmitz Otto, Pietzsch Heinz, Bühling Dieter

MPK: B22C 1/04

Značky: výroby, součástek, způsob, opotřebení, proti, odolných

Text:

...coepxameň Bcero 1 no 50 pp Kncnopona n asc wa. B Kaqecrae samnrnoro raąá npennoqrurenbuo Hcnonbsyercn oúnmennmä apron. Henecooöpasno BMECTO Tnwaaoaoro nopomxa npuMeHHTb nopomok H 3 rnnpnna Tnwana, npuqeu ownpeccoagnnaà ewanb npn weunepawype or 800 no 1100 °C sa 1 no 5 qaconnonnepraercn Tepmoočpaőorxe 3 woü me awMocmepe,uTo H npn cnexannn. Hpu srbn npoucxonr repMuuecKoe pasnomenne rnnpna rnrana, a Hmemmnňca sucoxopeaxrusuuü soopon...

Způsob výroby efektních přízí, obsahujících bavlněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 251172

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lukáč Jiří, Dvorský Drahomír, Munzarová Marie

MPK: D02G 3/04

Značky: přízí, bavlněná, vlákna, výroby, způsob, efektních, obsahujících

Text:

...přízi nesmí přesáhnout 50 .Po soskàní na skucím stroji s počtom zákrutů 100 až 500 následuje chemická část postupu. Příze při ní musí mít možnost volně se srážet. Vhodná Je například forma přaden.Pokud není příze předupravena nebo vybarvena Již Jako Jednoduchá, je vhodné provést předúpravu například Již v uvedenéNâsleduje vystavení příze působení roztoku hydroxidu sodného o koncentraoi 200 až 500 g.l 1 při teplotě 15 až 80 °C. Podmínky...

Způsob úpravy povrchu součásti z hliníkové slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251169

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ruda Miroslav, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 5/30, C25D 5/44

Značky: způsob, úpravy, hliníkové, součástí, povrchu, slitiny

Text:

...zde je však zajištění dokonalého spojení povrchové,galvanicky vyloučené vrstvy se základním materiálem, t.j. hliníkovou slitinou.Uvedené nedostatky v převážně míře odstraňuje způsob úpravy povrchu součástí z hliníkové slitiny pro následné galvanotechnické pokovení podle předmětného vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se povrch součástí nejprve mechanicky zdrsní a zpevní, například balotinováním a poté se na ni v galvanické lázni...

Způsob výroby napínacího pásku pro televizní obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251167

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vach Vladimír, Janda Miloš, Henzl Zdeněk, Matoška Zdeněk

MPK: C25D 7/06, H04N 5/64

Značky: televizní, napínacího, pásků, obrazovky, způsob, výroby

Text:

...a galvanickým pozinkováním povrchu, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pás za studena zpevněný s celkovou deformací 50 až 80 o tlouštce 0,4 až 1,0 m s drsností povrchu Rz do 4 m se galvanicky pozinkuje vrstvou 4 až 6 m, načež se pozinkovaný pás podélně rozdělí na pásky konečné šířky 10 až 25 mm.Výhodou způsobu výroby napínacího pásu podle vynálezu je, že se podstatně zvýšila produktivita práce, přičemž bylo docíleno...

Způsob a zařízení pro hodnocení kvality formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251159

Dátum: 11.06.1987

Autori: Latzman Karel, Smutný Jaroslav, Švancara Jiří

MPK: G01N 3/00

Značky: způsob, kvality, směsi, formovací, zařízení, hodnocení

Text:

...stejné jako zhotovování slévárenských forem na automatických formovacích linkách. Tlak je vyvinut krokovým motorem pomocí ozubeného soukolí a pohybových ěroubů a je vyhodnocován tenzometrickým snímačom sil. Pevnost v tlaku je zjiětována na normalizovaném zkušebním válečku v okamžiku rozdrcení..-3 251 159 Pevnoet ve střihu je hodnocena rovněž na válečku a je vyhodnocovana speciálně vyrobeným tenzometrickým snímačom sil. Toto čidlo je vyrobeno z...

Způsob plátování nízko a středně legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251155

Dátum: 11.06.1987

Autori: Koutský Emil, Hasch Zdeněk, Bečka Josef, Smáha Josef, Koenigsmark Jiří

MPK: B23K 9/04

Značky: nízko, plátování, legovaných, způsob, stredne, oceli

Text:

...neveřuje za většího tepelného příkonu než první vrstva a že poměr tepelných příkonů použitých pro nevarování druhé vrstvy QII 3 první vrstvy Q je v rozmezí QII/QI É 1,2 až 1,8-Přitom pro první s druhou vrstvu se použijí široké páskové elektrody stejného průřezu.Tento přístup vede pouze k částečně prenormalizaci hrubožrnné zóny v místě styku housenek druhé vrstvy. Přesnzení druhé vrstvy oproti vrstvě první je v rozmezí od 5 mm až do 30 síře...

Způsob tepelného zpracování monokrystalických mikrovlnných ferimagnetických rezonátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251148

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šrámek Jiří

MPK: C30B 33/00

Značky: tepelného, mikrovlnných, ferimagnetických, zpracování, způsob, monokrystalických, rezonátorů

Text:

...v rozmezí 20 až 200 OC.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že tepelným zpracováním se zlepší homogenita monokrystalických mikrovlnných ferimagnetických rezonátorů a tím se dosáhne výrazného snížení hodnoty šíře rezonanční linie o 30 až 40 . Dále se dosáhne snížení hodnoty efektivního pole magnetokrystalické anizotropie o 10 až 30 . Tím se podstatné zvýši kvalita rezonátů z hlediska mikrovlnných ztrát, jakož i jejich teplotní...

Způsob stanovení nerozpustných látek v mazacích olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251138

Dátum: 11.06.1987

Autor: Horáček Vladimír

MPK: G01N 30/90

Značky: látek, olejích, mazacích, způsob, stanovení, nerozpustných

Text:

...v hmotnostních je postup stejny, jen se používá nádoby vysušené do konstantní hmotnosti, vzorek oleje se vúží, po dekantaci se pak nádoba se zbylými úeadomi vysuší při teplotě asi 105 OC opět do konstantní hmotnosti a z rozdílu hmotnosti nádoby před a po stanovení se pak vypočítévá obsah nerozpuštěných látek v hmotnostních.Dále je znám způsob stanovení obsahu nerozpuštěnych látek v oleji fotometrickým stanovením na jednoúčelových...

Způsob fixace netypických radioaktivních kapalných odpadů vitrifikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251134

Dátum: 11.06.1987

Autori: Süssmilch, Vojtěch Otakar, Kepák František, Alexa Jiří, Stejskal Jiří

MPK: G21F 9/16

Značky: radioaktivních, kapalných, způsob, netypických, fixace, vitrifikací, odpadů

Text:

...kmenem a zahuštěni. Uvedená metoda se mnohdy nedá použít při zpracování některých netypických radioaktivních odpadů,které vznikají např. při výzkumu, při likvidaci některých zařízení, případně při havariích.obsahují-li tyto odpady některé prvky, např. uran. chrom, kadmium apod. dochází během vitrifikace k reakcím, které vedou k vzniku rozpustných sloučenin. Dávkování sklářského kmene ve formě drcené frity vede k rychlému opotřebování...

Způsob čištění hippurové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251133

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zikán Viktor, Vavřina Josef, Boledovič Ján, Nováček Alois, Bruna Ladislav

MPK: C07C 103/84

Značky: kyseliny, způsob, hippurové, čištění

Text:

...jehož podstata spočíyš v tom, že se surová kyselina hippurová překrystalizuje z 95 až 100 OC horké vody v přĺtomnosti 1 až 2 ekvivalentů oxidu, resp. hydroxidu vápenatého na stanovenémnožství kyseliny benzoové v surové kyselině hippurové.Výhoda jednoduchosti způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se surová kyselina hippurová překrystalizuje za horka z 12 až 14 hmot. dílů vody vztažených na hmotnost surové kyseliny hippurové V...

Způsob upevňování chmelovodičových drátků k nosným drátům stropu chmelnice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251128

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kopecký Jiří, Beroun Stanislav, Stehlík Jaroslav, Prášil Vladimír

MPK: A01G 17/08

Značky: způsob, drátům, zařízení, drátku, stropů, upevňování, chmelovodičových, provádění, způsobu, tohoto, chmelnice, nosným

Text:

...drátkú k nosným drátüm podle vynálezu, obr. 3 pak schematicky znázorňuje celkový pohled na pracovníka se zařízením pro upevñování chmelovodičových drátků k nosným drátům podle vynálezu, uloženým na dlouhé tyčí a na obr. 4 jsou pak znázorněny v bočních pohledech typy možných příkrutů chmelovodičových drátků u způsobu upevňování chmelovodičových drátků k nosným drátüm podle vynálezu, přičemž v prvním sloupci jsou například boční pohledy na...

Způsob přípravy epoxidového základu zalévací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251125

Dátum: 11.06.1987

Autor: Galíková Anna

MPK: C08L 63/00

Značky: základu, přípravy, látky, způsob, zalévací, epoxidového

Text:

...titaničitého na 100 hm. dilů epoxidového základu, pak se směs zhomogenízuje.Zalévací epoxidová látka zhotovená z epoxidového základu připraveného způsobem podle vynálezu se může získávat vytvrzovánim jak aminickými a anhydrickými tvrdidly tak i latentnimi katalyzátory a amidy. Zalévacĺ epoxidová látka zhotovené z epoxidového základu připraveného způsobem podle vynálezu za nízkou viskozitu 15 a 40 Pa.s., podle množství a poměru...

Způsob výroby fenol-formaldehydové předkondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251121

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Barling Karel, Růžička Karel

MPK: C08G 8/10

Značky: předkondenzátu, fenol-formaldehydové, způsob, výroby

Text:

...0,5 až 2,0 1/min,načež se kondenzaoe dokončí během 40 až 80 minut při teplotě 70 až 75 OC.Oproti bežným způsobům kondenzace vzniká při katalickém působení vysokomolekulárního alkalického katalyzátoru předkondenzát, který obsahuje 12 až 15 hmotnostních 2 2,4,6-trimetylolfenolu a 15 až 17 hmotnostních směsi 2,4 a 2,6 ~dimetylolfenolu. směs dále obsahuje 13 až 18 hmotnostních o- a p-hydroxybenzylalkoholu a asi 13 volného Eenolu.Při...

Způsob přípravy imidazolových derivátů polymerů a kopolymerů 2-hydroxyethyl-methakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251117

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava, Čoupek Jiří

MPK: C08F 20/12, C08F 8/30

Značky: 2-hydroxyethyl-methakrylátu, polymerů, přípravy, imidazolových, kopolymerů, derivátů, způsob

Text:

...derivátů polymerů a kopolymerů 2-hydroxyetyl-metakrylátu, vyznačený tím, že se na alkylujicĺ derivát těchto polymerů.sa n CHZC m (I) ,l CO 0 CH 2 CH 2 X kde X C 1, Br, I, C 6 H 5 SO 2 O, CH 3 C 6 H 4 S 02 O, CH 3 SO 20 působí roztokem ímídazolnatria v roz pouštědle, které je slabší kyselinou než imídazol, například metanol, etanol, tetra hydrofuran, dimetylformamid.Podle vynálezu se imidazol alkyluje alkylbenzensulfonátem...

Způsob výroby porcelánového zboží s tvarovanými okraji, otvory, případně reliéfy vytvářenými laserem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251116

Dátum: 11.06.1987

Autori: Růžička František, Lonský Jiří, Minařík Václav, Dunovský Jiří, Rypl Josef

MPK: B23K 26/00, C04B 41/80

Značky: výroby, reliéfy, způsob, případně, okraji, porcelánového, zboží, vytvářenými, laserem, otvory, tvarovanými

Text:

...z tvárné hmoty po vytočení nebo odlití vypaluje po dobu Z 0 až 50 minut při teplotě od 700 do 800 OC a na takto získaném polotovaru výrobku se pomocí laserového paprsku vytváří požadovaný okraj, otvory, případně jiný reliéf, načež se takto upravený polotovar výrobku maluje anebo opatřuje ručně nebo strojově potiskem a po glazurování se polotovar vypaluje při teplotě v rozmezí od l 300 do 1 400 FC na konečný výrobek.velkou výhodou zpúsobu...

Způsob výroby závažového kolíku pro impresní tonografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251113

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čihák Josef, Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: A61B 3/16

Značky: tonografii, kolíků, impresní, výroby, závažového, způsob

Text:

...snímačea elektromagnetické pole není homogenní.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby závažového kolíku pro impresní tonografii,jehož základní části jsou sloupek, feritové jádro a hrot, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že sloupek, feritové jádro a hrot se spojí pájením stříbrnou pájkou nebo odporovým svařováním, načež se takto spojené díly podrobí broušení na konečný rozměr, lapování a leštění, a poté se vytváří čelní kulová...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalizátoru pro enzymovou přeměnu 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové kyseliny na 7-aminocefalosporánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251111

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mikláš Emil, Jakubová Antonie, Guttmann Tomáš, Plháčková Kamila, Bárta Miroslav, Bučko Michal, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: zpevňování, kyseliny, 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové, částic, způsob, enzýmovou, stabilizace, 7-aminocefalosporánovou, biokatalizátoru, přeměnu, kyselinu

Text:

...místností 1 až 24 hodín, poté se částice suspendují ve studené vodě nebo pufru, několíkrát dekantují vodou nebo pufrema ponechají bobtnat při teplotách v rozmezi 5 až 20 OC.uvedeným způsobem získané a stabilizované částice biokatalyzátoru se uvedou ve styk s vodnými roztoky 7-aminocefem sloučenin, zejména 7 ~d-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánovou kyselinu a v průběhu nepřotržité úpravy pH reakčni směsi v rozmezí hodnot 7,0 až 8,0 přĺtokem...

Způsob výroby kovových prášků a granulí plazmovým tavením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251107

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mazanec Karel Akademik, Kopa Luboš, Komárek Vladimír, Dembrovský Vladimír, Splítek Rudolf

MPK: B22F 9/10

Značky: tohoto, zařízení, výroby, způsobu, tavením, způsob, provádění, plazmovým, prášků, granulí, kovových

Text:

...apod.V tomto případě hraje düležitou úlohu polaríta na výchozím materiálu, začleněnémdo elektrického obvodu plazmových hořáků.Předmětem vynálezu je dále zařízení k provádění tohoto způsobu, které sestává 2 dvoudílné pracovní nádoby, v jejichž nahoru sbíhajících se stěnách horního dílu je umístěn jeden nebo více plazmových hořákú, pohybové ústrojí pro podávání Výchozíhomateriálu a otáčecí ústrojí pro zajištění rotace svislé zavěšeného...

Nitridovaná a tepelně zpracovaná křemíková ocel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251102

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pácl Petr, Horký Pavel

MPK: C22C 38/02

Značky: výroby, křemíková, nitridovaná, tepelně, způsob, zpracovaná, její

Text:

...po hranicích zrn amorfní nitridy křemíku ve formě velmi tenkých obálek. Nejsou však teplotně stabilní a nemohou tedy plnit úlohu inhibitoru normálního růstu zrna. Avšak krátkodobým ohřevem na teplotu nad 600 °C dochází k jejich transformaci na stabilnější krystalický nitrid křemíku, mající tvar plochých a konkávních útvarů, který je již teplotně stabilní do vysokýchteplot a je velmi účinným inhibitorem.Proto V postupu podle vynálezu je...