Patenty so značkou «způsob»

Strana 176

Způsob úpravy okrajů dílů, zvláště svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243872

Dátum: 15.06.1987

Autori: Svoboda Miloslav, Pospíšil Bedoich

MPK: A43B 23/00

Značky: okrajů, obuvi, způsob, svršku, úpravy, dílů, zvláště

Text:

...Tím se stávávýroba svršků obuvi velmi pracná a nákladná.Uvedenou nevýhodu odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se okraj dílu obšije obnitkovacím stehem a pak se opatří lemovkou. okraj jednoho dílu, jenž je obšitý obnitkovacím stehem a opatřený lemovkou, se přiloží na okraj druhého dílu, jenž je obšitý obnitkovacím stehem, a pak se okraje obou dílů prošijí.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že obšitím...

Způsob zpracování odpadního loužence, vznikajícího při výrobě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243863

Dátum: 15.06.1987

Autori: Povolný Rudolf, Šváb Roman

MPK: C21C 1/04

Značky: niklu, způsob, odpadního, zpracování, vznikajícího, výrobe, loužence

Text:

...z povrchu tekutého surového železa stažením strusky, vytvořené v jeho průběhu. Louženec se přivádí do tekutého surového železa dmýcháním pod lázeñ pomocí inertního plynu v množství 10 až 50 kg na tunu surového železa,v závislosti na jeho chemickém složení a teplotě.Dmýcháním loužence do tekuté lázně surového železa dochází v důsledku rozdílné atinity chromu a železa ke kyslíku a rozdílných teplot redukce prednostné k redukci železa,...

Způsob výroby opticky homogenního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243862

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beeváo Jaroslav, Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Zamastil Jaroslav

MPK: C03C 3/32

Značky: výroby, způsob, opticky, homogenního

Text:

...než 20 °C. Po napaření je nutno chalkogenidovou vrstvu temperovat po dobu 0.5 až 10 hodin a pote ochladit na teplotu místnosti.způsob přípravy homogenního chalkoqenidového skla bude vysvětlen na příkladu 1. P ř 1 k 1 a d 1směs prvků arzénu a síry odpovídající složení Aszss je zatavena do kšmenné ampule a temperována 50 hodin při teplotě 700 °C. Potom je její teplota snížena na 110 °C lišící se od teploty měknutí o 5 °C. Při této teplotě je...

Způsob výroby oxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243848

Dátum: 15.06.1987

Autori: Frýdl Petr, Futera Miroslav

MPK: C01F 5/06

Značky: oxidů, horečnatého, výroby, způsob

Text:

...hydrogenuhličitanu, např. vzduch. vlhký pentahydrát je nutno neprodleně a co nejrychleji dále zpracovat usušením a kalcinací,protože jenpř 1 ryohlém zpracování se zachová zrnitá forma částic.Výhodou postupu podle vynálezu je kromě zrnité formy částic produktu vysoká koncentrace oxidu hořečnatého V metastabilním hydrogenuhličitahovém roztoku. Např. při 26 °C je při norm. pare. tlaku C 02 metastabilně rovnovážná koncentrace kolem 20 9...

Způsob isolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243846

Dátum: 15.06.1987

Autori: Holeeek Jaroslav, Trávníeek Josef, Kueera Josef, Šimunek Václav, Fleischmann Jaroslav, Vodduška Václav

MPK: C07C 45/50

Značky: způsob, solí, isolace, propylenu, oxonaci, kobaltu

Text:

...a způsob podle vynálezu uvést taktoodstranění sloučonin kobaltu dosud používaný způsob podle2 produktu oxonaoe při cca způsob výnálêlü90 °C pomocí as kyselinydusičné vstup výstup vstup výstup obsah co g/1 0,7 0,02 0,7 0,023 243 mm odstranění ksrbonylů Fe a Nie syntézního plynu neprovádí se obsah Pe/Inâ mg 20,0 20,0 20,0 o obsah ci/mg mg 3,7 ť 3,7 3,7 o dosud používaný způsob podle způsob vynálezuzbytku BI kyselinouo nsprovádí sedusičnou...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243845

Dátum: 15.06.1987

Autori: Straka Jindoich, Jeništa Václav, Ordáo Jan, Jan Dostál, Houser Zdenik, Jan Wagler

MPK: C07C 45/50

Značky: oxonace, způsob, propylenu

Text:

...z generátorověho plynu vyrobeného parciální oxidací ropných zbytků. oba karbonyly dále vznikají ve výrobním zařízení, které není zhotoveno z nerezové oceli, tj. při odaířenf, kompresi a zejména v potrubí, kterým se syntézní plyn přivádí do výrobny oxonaceNárazově zvýšený obsah pentakarbonylu železa a tetrokarbonylu niklu se obvykle zjiäčujs při provozní poruše, kdy se plynulý odběr syntézního plynu do oxonace přeruäí.obsah karbonylu stoupá...

Způsob vytváření plátující vrstvy na kontaktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243839

Dátum: 15.06.1987

Autor: Zohorna Jan

MPK: C23C 6/00, H01H 1/00

Značky: vytváření, plátující, způsob, vrstvy, kontaktech

Text:

...složce v převaze.Uvedené nevýhody v podstatě odstraňuje vynález způsobu vytváření plátující vrstvy na na kontaktech, jehož podstata spočíva v tom, že naxyoování základního porézního kovu kontaktu se provádí v přípravku, v němž je kontakt zachycen tak, že je pod ním dutina na vytvoření plátované vrstvy.Na povrch kontaktu se umístí sytící kov nebo slitina kovů. Připravek s připraveným kontaktem se ohřeje nad tavicí teplotu sytícího kovu...

Způsob zvýšení výroby terc. amylmetyléteru ze selektivně hydrogenované C .sub.5.n. – frakce a z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243834

Dátum: 15.06.1987

Autori: Macháeek Václav, Havel Petr, Balcárek Jaroslav, Filippov Petr, Jandeeka Radomír, Moravec Jan, Frána Oldoich

MPK: C07C 43/04

Značky: metanolu, zvýšení, frakce, výroby, sub.5.n, hydrogenované, selektivně, amylmetyléteru, způsob, terč

Text:

...75 až 90 °Cva objemové rychlosti celé směsi, čerstvá s recyklovaně, 1.5 až 2,5 hl, a to v reakčním prostoru rozděleném na dvě části s objemovýmVýchozí C 5-frskce může pocházet z tepelného štěpení uhlovodíků nebo z kstalytickeho krakování uhlovodíků a je hydrogenací zbavena dienů a acetylenů.Rozbor postupu podle vynálezu přináší vysvětlení nejdůležitějších nových rysů, které výrobu TAME zproduktivñují. Z rozboru také vyplývají lépe výhody...

Způsob měření axiálních a radiálních vůlí pístních kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243833

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pražák Dalibor, Macháeek Jioí

MPK: G01M 3/26, G01M 15/00

Značky: měření, axiálních, vůlí, způsob, pístních, radiálních, kroužků

Text:

...drážkyapod. Hodnoty dosahované měřením jsou naprosto objektivní pro každý motor. Metodu lze použít pro všechny druhy pístových spalovacích motorů.Příkladné provedení způsobu měření podle vynálezu je zřejmě z připojeného výkresu, kde na obr. la, 1 h a lo jsou znázorněny různé polohy pístních kroužků a na obr. 2 je uvedenNa obr. la je znázorněn pístní kroužek V poloze, kdy pístová poloha odpovídá počátku vstřiku. Tlak vzduchu, přiváděného do...

Způsob výroby usní, zejména z hovězin a vepřovic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243831

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bendl Jioí, Svobodová Blanka, Lupinski Bronislav, Cieslar Rudolf, Mioínský Jioí, Jakovenko Alexej, Jursová Ljuba

MPK: C14C 3/28

Značky: zejména, výroby, hovězin, usní, způsob, vepřovic

Text:

...činicí nádoby, ale navíc působí rovněž nevratně rozvlákňujícím a tím také změkčovacím účinkom na ueně a chemicky zvyšuje množství ohromu vázanáhoMezi další výhody patří zvýšení konoentračního gradientu ohxomitýoh solí, což dovoluje jejich nižší nasazení do činicích lázní, až na hranici 1,3 i c 203, vztaäeno na holinovou hmotnost. IPři zvýšené teplote lázně na hranici 40 °c je príznivě ovlivnäna hydrolýza chromitých komplexü s následným...

Způsob měření a zjišťování průběhu potenciálu pří elektrolytickém vylučování kovů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243827

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bódi Jan, Richtr Josef

MPK: G01R 29/14

Značky: vylučování, provádění, pří, kovů, zjišťování, zapojení, způsobu, měření, průběhu, způsob, elektrolytickém, potenciálu

Text:

...dodatečných úprav kvalitnäji pokovený. vzorek.Příkladné provedení zapojení podle vynálezu je vyznačeno na pripojených vyobrazeních,kde na obr. 1 je celkové schéma zapojení, a na obr. Za, 2 b a Zc jsou různé typy signálu snímaného na stínítku osciloskopu.Na obr. za ěárkovaná r wka l značí základní polohu časové zakladny bez signálu, přímka 2 vertikální výchylku ćan-Äwé základny úměrnou potenciálu měřicí sondy v elektrolytu bez qalvanizačního...

Způsob výroby fumaranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243823

Dátum: 15.06.1987

Autori: Brožek Jaroslav, Doležel Jioí, Busta Jaroslav

MPK: C07C 57/15

Značky: železnatého, fumaranu, způsob, výroby

Text:

...totiž zařízení konstruovatsoučasně je komplexně řešena problematika odpadů, ve srovnání s dosud užívanými postupy vzniká podstatné menší množství odpadních vod s menším obsahem anorganických a organických solí. V první řądě se zcela regeneruje thiomočovina jako katalyzátor přesmyku kyseliny vmaleinově na kyselinu fumarovou vytvořením uzavřeného cyklu matečného louhu v prvním reakčním stupni.Rovněž v koncovém stupni je množství odpadů podstatné...

Způsob výroby kruhového bimetalického terče pro iontové naprašování funkčních kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243816

Dátum: 15.06.1987

Autori: Roeák Jaroslav, Vanik Václav, Hudec František, Koepinský Václav, Kohout Jaroslav, Eervený Jindoich, Srb Stanislav

MPK: C23C 14/00

Značky: kruhového, naprašování, způsob, iontově, bimetalického, kovů, výroby, funkčních, terče

Text:

...stříbrné fólie se provédělo vlastně přímo v naprašovacím zařízení. Mezi rozpraäovaným, tj. funkčním kdvem a chladicí základnou je vytvořena metalurgicky naprosto dokonalé spojení, které má mechanickou pevnost vyšší než méně pevný z obou kovů, přičemž se nevytvéří přechodové pásmo se sníženou elektrickou a tepelnou vodivostí.Dále je podrobněji popsána podstata vynálezu na příkladech s odkazem na pripojený výkres, kdeobr. 1 představuje...

Způsob měření chemicky selektivního obrazu vzorku s potlačením rušivých obrazových kontrastů v rastrovacích elektronových mikroskopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243807

Dátum: 15.06.1987

Autori: Padalka Valentin Glebovie, Napadov Michail Abramovie

MPK: H01J 37/26

Značky: potlačením, rastrovacích, obrazů, chemicky, rušivých, způsob, vzorků, obrazových, kontrastu, mikroskopech, elektronových, selektivního, měření

Text:

...jasového signálu a tedy jeho úroveň je nepřímo úměrná okamžité hodnotě frekvence časového signálu.Hlavní výhodou způsobu podle vynálezu je to, ze vznikající chemicky selektivní obraz je tímto měřením ihned automaticky zbavován všech rušivýoh vlivů a zejména cizích kontrastu,které současně ov 1 ivñujíi referenční signal použitý k tvorbě hodinových pulsü.zejména jde o fluktuaoe osvětlovacího elektronového svazku a lokální změny celkové...

Způsob kontroly snímače polohy a zařízení s dekodérem parity pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240294

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dérer Tibor

MPK: H02H 7/20

Značky: způsobu, způsob, dekodérem, zařízení, polohy, kontroly, provádění, parity, tohoto, snímače

Text:

...polohy.Výhody způsobu kontroly snímačü P 010 hy a zařízení s dekodérem parity pro pro vádění tohoto zpüsobu podle vynálezu s-po čívají zejména ve zvýšení spolehlivosti sajmoląontr-oly. Ze zvýšené spolehlivosti zařízení vyplýva další výhoda, a to podstatne zvýšení bezpečnosti obsluhy stroje a sníženi .ohroženílstroje nebo jeho prídavných zařízení při paru-še. jinou výhod-ou zařízení je jednoduchá konstrukce va z toho plynoucí malá...

Způsob výroby kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245487

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bystrický 1ubor, Kodd Jan, Tesao Václav

MPK: B22F 1/00

Značky: kovových, vláken, způsob, výroby

Text:

...Koq-opoñ z ws ix Hanpaaaxeua crmay BBepX. Cxopocn npamerma omąoro na Jzetbopmnpynunx enemenTOB, Haupannexme nepwmcannnoü cocwammuueñ cmm KOHTBKTHero rperma Ha óoqne ROTOpOPO B 3 on 9 KOHTGRTH qacmuu c neqxnpmupynmzmn anemenramn connanaew c Hanpasueanem uepe- MemeHI/LH qacmu om nonamero ycTpoücTBa, panna V 4 . CxoPOCTB Bpameiłnñ JIPYPOrO netýopmnpymsero SJIGMGHTB, HanpaaJxezme Bepmzcaimaoü cocrammozueñ own KOHTEKTHOPO rpenmn Ha óorme...

Způsob úpravy textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245479

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueek Zdenik, Kueera Antonín, Nimeeek Petr, Plšek Josef

MPK: D06M 3/40, D06M 13/38

Značky: úpravy, textilních, způsob, materiálů

Text:

...3 ymT rpmmewnnon 3 TaH c xouueawpaumeñ B pacraope I-5 Bec. mnm TmomoqeBnay c Koaueuwpaumeñ B pacwnope IO-20 Bec..M 3 oópeTeHne mnnmcTpmpyeTca npnmepamu ocymecwaneHna cnocoóa.Oraapennym TKSHB na nounamnnaux unweü nounmeaaoñ KpyTKnapT. 52187, oönyqamr non HaTHKeHMeM uowonom yCKO~peuaux anexwpoaon nosoü I 0 Mpan, a sawem nponycuaww qepea Bauay c 5-HH sonnum pacrsopom Tpnmewmnonawaua, 245479Hpn Komuawaoñ Temnepawype B Teqeane 2-3 MnnyT....

Způsob přípravy katalyzátoru pro hydrogenaci furalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240277

Dátum: 15.06.1987

Autor: Švecová Viera

MPK: B01J 23/12

Značky: způsob, katalyzátoru, furalu, hydrogenaci, přípravy

Text:

...vrstvou kovové mědi na povrchu oxidu křemičitého, reakcí vodního skula s měďnatou solí .a redukcí vzniklého křemičitanu měďnateho při teplotě 2.50 až 300 °C podle vynälezu tím, že se křemičitan měďnatý pripraví reakcí vodniho skla s mraven 4čanem nebo octanemve~vodném prostředí, dávkovátgn mrjvepägnu nebo octanu mědtiatého - lo 5 vodního skla až do dąčžąžeąaí gpl-kvąrozmezi 5 až 6,5.ýthody postupu podle vynálezu spočívaji V t-om, že...

Způsob přípravy vzorku kultury rostlinné tkáně k cytometrické analýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245474

Dátum: 15.06.1987

Autori: Margineanu Mioara Maria, Barbuceanu Florea, Balan Trandafir

MPK: C12N 5/00

Značky: tkáně, způsob, analýze, přípravy, vzorků, rostlinné, kultury, cytometrické

Text:

...naamnoncxmqammx.npyr npyra MSTOJJOB, ,zum nou-cpu aeodxomuo BOHOIIBSOBBTB paamtmue upoću.Henan) aaodpemeäns HBJIHGTGB oóecneqenne ÓOIIEĚIIHABmex-o n msrxoro soanezcrnna aa KJIGTKE nccnepyemon Mann,ro een npenompameame nonpeąuenna KJIGTOR n nosumeane crenean coxpanenns m anecnocodaocm, a peayzm-are zero noaumaercn creneas roqaocu-n oupeneneann npn narouerpaqecxou aaannae n ynpomaerca upoaeneane aaannaa.kasaaaas nem. nocrnraewcà...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů olefínů obsahujících vinylový ester

Načítavanie...

Číslo patentu: 245473

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ryskin Jurij Jevsejevie, Ceausescu Elena, Fedin Viktor Michajlovie, Prasolov Alexej Borisovie, Tudorache Nicolae, Fedotova Eleonora Fedoróvna

MPK: C08F 8/12

Značky: olefinu, modifikovaných, kopolymerů, ester, vinylový, způsob, obsahujících, výroby

Text:

...nponozwmbcnn cmecurenax c aaxpamoü qameä H sxcwpyIcepax, npzzg. nzyxmaezcoaue arccrpyzxepm npencmamamm HBHCÍOJIBGJBHPOĽHHĚ rexnonorrzesxuñ B 8 pHaHT.-Snanenme onpenenäunux nonan cnupma npomcxonnt HaupQ npu uouomm neexyyuaoñ-nerasaumn. Honyqennue na Buxone na axcmpynepa nponyxru peaxuun uoryr Guma öoneernnm úeaee cunsno Bcnyuenu n B arou.cnyuae nocne monnénxauuu onn nonxnn óurs nonneprnymnca neraaennu. Bpema npeóunaana peanuwonnoü cmecn...

Způsob výroby krystalických silikátů s obsahem kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245467

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schreiter Siegfried, Alexaddov Igor Borisovie, Sack Gunter, Jarausch Hans

MPK: C01B 33/26

Značky: způsob, obsahem, kovů, silikátů, krystalických, výroby

Text:

...K oópazsosaxmo npóctrpancrnermwpememaroů cmpyrcIYPE n KPECTBJIJMBYKJTCE npn trenmepamype om 350 ,no 500 K n nameznm no 0,5 Nina B 0 spemem MEKCIIMBJIBHO no 20 nasom.Heoamaxmo demo ycmanomeno, trro npn nomonm nodamexm JiOBepDCIiOGTHO-GICTIIĽBIIIDC Bemecms azmomzoro n/wm ząezouuorennoro mna a cpaJaHnweJrLHo HGÓOJIBIJIEX Kwmrzecmax, mmomepMBJIBHGH oóparioma cMecn Heoprannqeczcoro coemzcnexma Kpemmao npemmuecmemo GOGJĽEBGIMGM...

Způsob rafinace ocelí a slitin na bázi železa a/nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fáberová Viera, Benko Martin, Šadlák Pavol, Petruš Ladislav, Iurinda Ján

MPK: C21C 7/10

Značky: železa, slitin, způsob, bázi, niklu, oceli, rafinace

Text:

...vliv na zmetkovitost při výrobě odlitků.V současné době se narokují primární kompo-menty slitin vyráběně elektrolyticky a omezuje se používání slenvárenského vratu při výrobě slitin. Tato opatření mají ovšem negativní v-liv na ekonomii výroby odlitků z oceli a niklových slitin. Dochazí také k hromadění vratného materiálu, který obsahuje velmi drahé legujicí prvky.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob rafinace oceli a slitin na bázi a/nebo...

Způsob kalibrace e přezkoušení impulsních zařízení na magnetickou kontrolu fyzikálně-mechanických parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245466

Dátum: 15.06.1987

Autori: Manz Arnold, Reimann Klaus, Jauch Werner

MPK: G01N 27/90

Značky: magnetickou, parametrů, kontrolu, zařízení, impulsních, přezkoušení, fyzikálně-mechanických, způsob, kalibrace

Text:

...,Km ocymecruema npemaraenoro cnocoda.Icq-pozorne m Kannóponm n nonepxn nunymcnnx ycrpeñcu w uarxnvrnoro xoarpom conepnr Kanóponanny» ummnennyn xamymxy I, nunyncnnm nonruerp 2,. x 3 uepnren 3 mwennocvm nnynoon, pacuozoxemm 3.110.115 odme een cmmerpnn ne tepu 4 n 5 rpamenvra martina-izoro nou, noanmnenmm n reueparopy 6 xanóponaannx no aummryne n nurmaocn 3141137113003. Baron alwmmonnoi xarymn I uoncoennnen no sxony mnyncaoro noJss-nnerpa...

Způsob elektrostatického zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240265

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lehotský Ján, Kollár Alojz

MPK: G03G 13/00

Značky: způsob, zobrazení, elektrostatického

Text:

...vynálezu umožňuje získat elektroradiogram i na těch materiáloch, u kterých při expozici uvedeným zářením nedochází ke gevneraci volných nosičů náboje. Tent-o nový způsob vytváření latentního elektrostatíckého obrazu ~v oboru kráukovlnného .a korpuskulárního záření využívá skutečnosti, že záření vytváří v celé řadě organických i anorganických látek hluboká zächytná centra pro nosiče náboje lokální změnou fyzikální struktury v místě dopadu...

Způsob nepřetržité výroby epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 245458

Dátum: 15.06.1987

Autori: Göler Peter, Hauptfleisch Günter, Ziegenbalg Joachim, Schingnitz Manfred, Zöllner Alban, Seeliger Karl-heinz, Kunze Alfred, Reitel Edgar, Lichtblau Wolfgang, Bosler Horst, Blosfeldt Horst

MPK: C08G 59/06

Značky: nepřetržité, způsob, výroby, epoxidové, pryskyřice

Text:

...npn 363-423 K x mamse s Hernepwom peaKTope rŕpn 383-443 K, npn cxopocmn Bpamemiq 8-12 M/cerc n Bpemerm npeósBazazm I-I,5 céx.-4 Hpn arom, coaepmanme B enoxcunnoü cmoxe Moaornnunnnnonu coennnenmü, nmemmmx ěenonsnne runpoxcuxbane rpynnn, cocraBnHeT2-3 Maco. upouenra, a conepxanne nponyxroa omunena nmnnn nnáoaoro aěmpa 5-8 Maccosu npouenroa.B qerseprnü peaxrop npn Heoóxozmocru MOEET ÓHTB nosnponan pacrnopnrens.Pacwnopnreasmm Hsaamrca ronyon,...

Způsob saturace kyseliny pyridinsírové nebo kyseliny chinolinsírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240262

Dátum: 15.06.1987

Autori: Szuttor Norbert Akademik, Frolov Konštantín Vasilievie Elen

MPK: C01B 17/90

Značky: kyseliny, pyridinsírové, způsob, chinolinsírové, saturace

Text:

...obsažený v předmětných čpavkových vodách a čpnavk-ových destilátech a současně pyridinové zásady v nich obsažené přejdou do vrstvy zásad Lwolněné ze saturované kyseliny. Tím dojde k podstat iné úspoře plynného amoniaku, kterým seZnačným přínosem je i získání pyridinu na Z-methyipyrldinu, obsažených ve čpavkových vodách spolu se zásadami uvolněnými ze saturované kyseliny.Z ekonomického i bilančního hlediska je totiž čpavková voda ze zpracování...

Způsob ovládání motorového vozíku hasicího vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245456

Dátum: 15.06.1987

Autori: Golovin Vladimír Ivanovie, Železov Živko Jordanov, Bogdanov Todor Damjanov, Livšic Vladimír Josifovie

MPK: B60L 15/20

Značky: ovládání, hasicího, způsob, motorového, vozíků

Text:

...6), aananan neoóxonnuyn nuz panuouepnoro pacnpenenenna xoxca n rymnnzuou narone cnopocrs nepeuemenua-4 suexwponosa no npeuenn nnnzeunn KORGOBOPO nxpora H 8 onpeneneauou yuacmxe no naqana aenonneuns noxcou ayWMHBHOPO naroxa.Ha xoxconumannunawena k anmouamuuecnu nonyqanr cnrnanu 0 nnurenuu mraarn 3 M nonconoro nnpora B neva 5 na onpeuenenaon, aapanee nuópannou, yqacrne 3 Havane unnmeuua u 3 nnne uunynscon nanpazeuua nepenamr aa anexrponoa no...

Způsob výroby surového plynu z uhlí proměnné kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 240259

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koreis Josef, Kožár Oddej, Ivanie Vojtech, Habán Ivan

MPK: C10J 3/02

Značky: výroby, způsob, plynů, uhlí, proměnné, kvality, surového

Text:

...optimálne vytvořenou zplyňovaci směsi kysliku a páry se npak vsázka zpllyñu Specifickáes nižší průměrnouzspotřebou páry.Účinkém výnâľezu Šje v porovnání s dosud známýmí zpüsobý výroby generatorového plynu snížení energetické náročnostíkvýroby,snížení. tlvoñbý ddpadnłch vod a snížení po .ruc hovosti .generatorťLPríklad konkrétního provedení vynálezu je aplikován na zpiyňování hnědéhvoi uhlí směsi kyslíkda vodnír-páry při tlak-u 2,7 MPa....

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245453

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ionov Alexadd Lvovie, Ionov Lev Pavlvie, Byekov Jurij Maximovie

MPK: C04B 7/44

Značky: způsob, cementů, výroby

Text:

...cMecn u npmaomw x yxynmermo remonommecxoro npouecca.len npemzaraeuoro uaoóperenu - nonumerme nponanogmnearsaocm u crenexu oóeccoanmaann.Hocramennax nem. nocmraewca Ten. Iro a cnocoóe noarywenna ueueara rryrem cuenmnaaunmupsenon cuecu c rsepmiu TOIHEBOM, som xnopncroro nemam. rpanymmn cuecn c trocnemrmeñ repmoodpadomxon Ha Konneñepaoü peméme, xbropucruñt mmm s Koumecme 60-80 35 cm- a cupsenyn cuecs a uponecce ee cuemunatmz c rnepmim ronJIEBOH,...

Způsob čištění ždímacích válců a ždímací válec a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245452

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kurth Wolfgang, Halle-neustadt, Werthmann Gerald

MPK: B08B 9/02, D06B 23/30

Značky: válec, způsob, ždímací, válců, provádění, způsobu, ždímacích, zařízení, čištění

Text:

...8. IIOBGPXHOCTI mexpy cwepmHeam n raprmmrpoñ Baaxa. Hon namemaera ono IIDOXOMIT KamuumpHue Koncom rapmmypu 138.718. n npxí STOM IIPOIICXOJIIIT OTJIBJIBIMG n rpancnopr IIaKOIIJIGI-Iłłbü( IIOGTOPOI-HZDE upmneceñ Ha uapyvmoü noBepxHocwn rapmmypu Bena.Ormcmlzmaumoe opens-mo cornacno Izaoópeu-emm cocTon-r na CMÚCK pasamtałznc pactraopnmeasnwz Beząecwra 13 mmm II/ĽJIE reaąoodpasuom arperatraotw cca-mmm.ComacHo naoópemermno ouncmxca owznzmłm Banca...

Způsob lisování tvarových kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240257

Dátum: 15.06.1987

Autori: Euba Štefan, Chlebovec Jozef

MPK: B24D 5/00

Značky: tvarových, způsob, lisování, kotoučů

Text:

...stavu.Princíp uvedeného způsobu je zřejmý z přiložených -výkresů, které znázorňují lisování tvarového kotouče a funkci zařízení.Na přiložených výkresech obr. 1 znázorňuje lísovací formu tvořenou pláštěm 1,spodním razníkem 2, trnem 3, ve které jedo roviuny rozhlrnuta lisovací směs 4, obr. 2 znázorňuje zhutnění liisovací směsi 4 předlisovacím razníkem 5 v místě, kde bude výsledný výlisek silnejší, na obr. 3 je znázorněna lisovací směs 4 po...

Způsob selekce a nahromaďování mikroorganismů hydrolyzujících fenoxymethylpenicilin na 6-aminopenicilánovou kyselinu a kmen mikroorganismu Cryptococcus sp. CCY 17-22-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 240247

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mislovieová Danica, Šetina Peter, Kováe Pavol, Biely Peter, Faix Alexej, Drusa Milan

MPK: C21N 15/00

Značky: mikroorganismu, 17-22-1, hydrolyzujících, kyselinu, cryptococcus, 6-aminopenicilánovou, nahromaďování, způsob, fenoxymethylpenicilin, selekce

Text:

...umol ô-Ařłcmgří suché hmoty buněk. Dosaženä specifické aktivita závisí na složení živné půdy, kultivačních podmínkách a fyziologickém stavu kultury Chronístogrefiítenke srsti-u celulózy a vysokotlałrou kepalinofvcu chromąitogreíií hy lo prokázáiro, žerpři styku intaktnich bu něk s vodnými roztoky K-soli V-penicilinu, vzniká pouze B-APK a tenoxyoctová kyseli na.Jednotka enzymové aktivity V-penicilin amidázy je. takové množství enzymu, které...

Kyselina 4, 9-diamantan-bischloroctová a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240246

Dátum: 15.06.1987

Autori: Janický Jozef, Eiško Vojtech, Toporeák Štefan

MPK: C07C 53/138, C07C 55/02

Značky: způsob, 9-diamantan-bischloroctová, kyselina, její, přípravy

Text:

...h, podle povahy výchozí suroviny, ipoté se rozloži vylitím na led nebo do vody a Surový -produkt se odsaje a vysuši nebo vyextrahuje vhodným organickým rozpouštědlem, například etherem. Surový produkt se povaří s vhodným rozpouštědlem, například chloroiormem, benzenem a podobně a po ochlazeni se nerozpustná kyselina 4,9-dlamantan-bischloroctová odsaje. Reakce lze provádět při teplotě -10 až 60 °C, s výhodou při 0 až 30 °C. Při vyšších...

Způsob výroby vpichovaného tenisového meltonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240202

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kalinin Michail Ivanovie, Galašev Jevgenij Vasiljevie

MPK: D04H 1/48

Značky: způsob, tenisového, vpichovaného, meltonu, výroby

Text:

...a část jejich délek se v. 10 až 100 vazných bodech na cm vpíchováním zakotvi v licní straně nosné tkaniny a dále se podrobI valchování.Oproti australskému patentu č. 243 410 má tu přednost, že režna tkanina je předvalchována a vyčesaná vlákna jsou z útkových pří 4zí a jsou na licní straně tkaniny, konce a částí délek těchto vláken jsou vpichováním zakotveny k lícní straně tkaniny-a při násleídném- valchování jsou s lícni stranou tkaniny...

Způsob přípravy oxidů kovů s vyšší elektrochemickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240150

Dátum: 15.06.1987

Autor: Nieajev Vladimír Alexaddovie

MPK: C01G 3/02

Značky: vyšší, aktivitou, oxidů, přípravy, způsob, kovů, elektrochemickou

Text:

...reakční směsi naběhłs reakce tvorby hydridu mědi, směs se samovolně zahřívala a silně pěníla. Po odeznění reakce se červenohnědý hydrid mědl odflltroval a důkladně promyl. Vlhký filtrační koláč se vpravil do skleněné nádoby s regulovatelnou teplotou a regulovatelným přívodem plynnê směsi kyslíku s lnertem. Teplotní podmínky a poměr inertu ke kyslíku byly voleny tata aby oxidace hydridu mědi pro zvolna a nedocházelo k přehřátí reakční směsi....

Způsob zpevňování boritikřemičitých skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240148

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bobkov Valerij Vasiljevie, Markov Sergej Ivanovie, Kark Grigorij Semjonovie

MPK: E03C 21/00

Značky: boritikřemičitých, způsob, zpevňování

Text:

...s pěůpošíyhují na hranici elektrické pet-nosti skla.Uvedená nevýhody se odstranĺ nebo podstatné omeziu způsobu zpevňování lzoritokřemičitých skel podle trynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se zpevñování výměnou alkaliokých iontů provádí při teplotách 100 až 200 C pod transformačním bodem skla působením stejnosměrného proudu o proudové hustote 1 až 5 Amr a hustotě prošlého náboje 7 až 11 ltC.m 2. stejnosruěrný pľůłld se zavádí...

Způsob výroby izocitrátdehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245290

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vinkler Milan, Pilný Josef, Rajchl Miloslav

MPK: C12N 9/02

Značky: izocitrátdehydrogenázy, výroby, způsob

Text:

...Targ npu Jxocmaxemm oTamoHapHoü (jasu, aKTPIBI-IOOTL cžgepmenra nozcasuB 881 ocrpziílł Maxcmwm, coropsrü nocmaewca B come Jzorapzqmmqecxcoü qnaau pocwa. Tarcoe paaBume masa MBOTO B npmumne upy npmwenenm Bcex ncmowmcoa ymepona, cowopue mram B cocmomann KOHOJIBBOBHTL. Aóoomoa-ane snavaemm, KOTOPHG Moryr ÓHTI JIOCTMPayra B xvxarccmyme mi azcmnnuoom cpepmenwa, Haxomrca, OJUíaKO, B samom/room Ka or raaoBLuc ycnoBnñ, marc n oi nccroqnmca ymepo...

Způsob částečné hydrogenace glyceridů polynenasycených mastných kyselin v řepkovém oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 240147

Dátum: 15.06.1987

Autori: Astafjev Anatolij Alexaddovie, Nikolov Veltscho Georgiev, Dolbenko Jevgenij Tichonovie, Ryžov Jurij Abramovie Su, Hüttenrauch Reinhard

MPK: C11C 3/12

Značky: řepkovém, způsob, mastných, oleji, hydrogenace, kyselin, glyceridů, částečně, polynenasycených

Text:

...řízení procesu tak,aby zejména při kolísání reakčních podmínek teploty, tlaku vodíku bylo možno closáhnout vždy stejného obsahu jednotlivých mastných kyselín a tím i stejné kvality zhydrogenovanełio řepkového oleje.Tento iíedostatek odstraňuje řešení podle vynálezu, kterým je způsob částečně hydrogenace glyceridů jaolynenasycených mast C 2)ných ltyselín v řeplsověm oleji s minimalizovanym obsahem kyseliny BTUKOVĚ, při které se...

Způsob vzájemné separace barya a stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240145

Dátum: 15.06.1987

Autori: Steiner Bohumil, Motáeek Tomáš

MPK: C01F 11/00

Značky: způsob, barya, stroncia, vzájemné, separace

Text:

...a/nebo její sůl a/nebo jejich deriváty a/nebo homology s výhodou mírně alkalické reakce, je 24014hož pH lze určit hěžným výpočtem z rovnovážnych konstant nebo experimentálne.jako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nitrobenzenu za prítomnosti polyethylenglykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinu 1,2-cyklohexyldiamintetraoctovou., resp. její soli. V...

Způsob separace stroncia a vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240144

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veverka Miroslav, Novák Ludvík

MPK: C01F 11/00

Značky: stroncia, způsob, vápníku, separace

Text:

...výhodou ležícím v kyselé oblasti, které lze Lirčit bežným výpočtem z rovnováž ných konstant a/nebo experimentálne. Výhodou způsobu podle vynálezu je dosažení výhodnějších separačních faktorü.ako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nítrobenzenu, případně ředěněm chlori-dem uhličitý/m za přítomnosti polyethylen glykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinustému...