Patenty so značkou «způsob»

Strana 175

Způsob elektroerozivního zhotovování profilových ploch malých rozměrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245706

Dátum: 15.07.1987

Autor: Guth Ulrich

MPK: B23H 1/02

Značky: způsob, elektroerozivního, ploch, zařízení, tohoto, rozměrů, způsobu, malých, provádění, profilových, zhotovování

Text:

...unog. łyoepolcuo I uplna .miernu, ua ąburypn 1 npuełąnąoł 0060 upnunuxuyn Šaty, tunel)pynąyn nero np npuun nudu t mnrypn 2 - nmouunpctu can .vupolcłu, ooynctnunbro newer, wrypa 3 - upuepnn nouunoozu ozonýocuonuoro nx 0 uuua ycrpoñcna.Yerpoücuo, console uaoopunm, cocron I ocuouoro oco.na 1, na xoropou aupąuzu .nnrnuuum uzasnu 20, saunou nocpeącuou wow co naucte 25. na o-ropou uouoąnuno Ioąnpo 99.50 .vune ayouaroo uonoo 21. nepeunä...

Způsob přípravy katalyzátoru vhodného pro výrobu amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244442

Dátum: 15.07.1987

Autori: Illeková Zlata, Koyš Viktor, Dimun Milan

MPK: B01J 23/58, B01J 23/46

Značky: způsob, amoniaku, výrobu, katalyzátoru, vhodného, přípravy

Text:

...způsob nanääoní ve vodě stálych aloučenin na uhiíkatý nosič je napouätění nosiče vodnými roztoky těchto aloučenin, a proto se dává pŕadnoat poułívání ve vod rozpuatných solí. Roapuatnoat těchto alouěonin va vodě má být. přsdnoatnl dostatočné pro to, aby aa doaáhlo požadovaného obsahu alkaliokého kovu nebo barya v jednom napouitlcím stupni. Přodnoatnä aa banyum a alkalicld kov nanáäedí společně v dediném stupni.Koncentraca roztoku ve...

Způsob výroby granulí tvořených jádrem a pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 244412

Dátum: 15.07.1987

Autor: Beniska Jozef

MPK: B01J 2/16

Značky: granulí, tvořených, výroby, jádrem, způsob, pláštěm

Text:

...vzájemné rušil a aniž by došlo k poruchám fluldizace pevných čáetíc.Použitelný typ granulátoru je tvořen núdobou, mající v podstatě horizontúlní stěny a kruhový, čtvercový nebo obdélníkový horizontální případně jiný průřez. Lože jader je nesenc plochým perforovaným dnem, Jímž je distribuován do lože fluidizační plyn, kterýmje obvykle vzduch. Dno může být uapořádáno bud horizontálně nebo mírně skloněně např. v rozmezí 30 az 2 °, což je...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244408

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tesao Josef, Skopal Miroslav, Mieulek Jioí, Vacek Jan, Horký Miloš, Setnieka František, Kupeík František, Hilgerová Helena, Elbert Tomáš, Pokorný Pavel, Filip Jioí, Chládek Lubomír

MPK: C07F 9/38

Značky: výroby, n-fosfonomethylglycinu, způsob

Text:

...bod glycinu.Je rýhodné, použije-li so většího množství formaldeřwdu, vztažano na množství glycinu. Pontiac-li oo |,25 až 5. o výhodou 1,8 až 2 malou-nich ekvívalentů formaldehydn, přomění se glycin prakticky úplně na PLN-bis-hydroząvmotłąylglycin. V tomto případě se glycin nemusí získa-mt zpět. z roakční směsi.zásadu pro roakci LN-bis-łwdrowmothylglycinu s dialkylfosfitem je možno volit z různých zásad. jako Jsou hydroxid)...

Způsob výroby katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244403

Dátum: 15.07.1987

Autori: Ležatka Stanislav, Smutný Eduard, Smolík Josef

MPK: B01J 31/16

Značky: výroby, způsob, katalyzátoru

Text:

...tax-cum amonioví skupina obsahující uhlovodíkovýkbytek (Raľłł), kvsrterr ní aaoniova skupina obsahující uhlovoaíkový sbytek (B 413) nebo pyridinlová skupina nc 5 u 4 ua,.sloučmine tvořicí vasbu nie obsahovat. vice než jednu iontovou ćast, přičemž můło být polyfuukční, například v karbovlltovćm iontu, fosfitovőm iontu, íultonatovén iontu,v kvartsmía noniovća iontu nebo pm-idiniu. łřitom poiyrunkćní skupiny nohou být otsjne nebo...

Zápalky odolné vůči vlhkostí a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244132

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dostalík Jioí, Vácha Jaroslav, Kováo Otakar

MPK: C06F 5/02

Značky: zápalky, jejich, výroby, odolné, vůči, způsob, vlhkosti

Text:

...amoniové soli.Přsdmětsl vynálezu je rovněž způsob výroby zápalky odolná vůči vlhkosti, jak byla v předcházejících odstavaích popsáne, ponořením zápalkového dřívke do vodné eměei pro vytvoření zápelkových hlaviček, zahrnující oxid zinečnatý, chlorečnan dreseląý, hoŕlavý materiál a pojivo dispergovená ve vodnám prostředí, k vytvoření kapky uvedené směsi na zápalkovám dřívku, z níž po vysuěení vznikne hlavička zápalky, kterýžto způsob...

Způsob dopravy a slučování lahví do jediné řady a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244123

Dátum: 15.07.1987

Autor: Petrů Kamil

MPK: B67C 3/24, B65G 47/52

Značky: slučování, zařízení, jediné, lahví, provádění, řady, tohoto, způsobu, způsob, dopravy

Text:

...lehví.Dále je vynález blíze vysvltlen na příkladu provedení e odvoláním na výkresy, na nichž značí obr. I schematický pohled shore na zařízení pro slučování řad lahví, obr. 2 řez v rovinł II-II zařízením podle obr. 1.Jak je pstrne z obr. t, seetàvá zsřízenííz přivádäcího dopravníku 1, z vloienáho dopravníku g a z odvádecího doprsvníku l, které vleohny mohou být vytvoreny známým způsobem jako kloubove řetlzove pásy i uložené na nosné...

Způsob výroby.alfa. S -oxidu hlinitého s nízkým obsahem alkálií pro keramické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 244120

Dátum: 15.07.1987

Autori: Cee Aleš, Protiva Miroslav, Martvoo Augustín, Vejdilek Zdenik, Košalko Rudolf, Horáková Bohumila

MPK: C01F 7/44

Značky: nízkým, obsahem, keramické, hlinitého, způsob, účely, alkálií, výroby.alfa, oxidů

Text:

...z výchozího materiálu promytí vodou ještě před smíšením s mineralizujícími látkami. Dále bylo zjiätěno, že tento krok je však úspêěný jen tehdy, když byl hydroxid hlinitý předtím dostatečně aktivován. Proto se provádí aktivace při teplotě 500 až 600 °c. Rovne bylo zjiätäno, že se v přítomnosti iontd vápníku získa velmi výhodná struktura zrn produktu. Vznikejíctotiž hrsnste krystaly, následkem čehož se keramická hmota, připravená z uvedeného...

Způsob pletení a pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244116

Dátum: 15.07.1987

Autor: Mahrla Zdeno

MPK: D04B 9/46

Značky: způsobu, provádění, pletení, pletací, tohoto, způsob, stroj

Text:

...nosy některých platln a je taženąvzhdru v prostoru mezi pletinami a stvoLv jehel, které jsou vysouváąy vzhdru mimo pracovní oblast (obr. 1). Tato skutečnost má, jak dobře známe, často za následok poškození nini. a obtíže při jejím uvolňování uvolňovecími prostředky.U jednoválcových strojů s jedním vodičom niti k těmto zdvadâm neóochdzí, protože u těchto strojů je vodič niti umístěn ve vyšší úrovni než platiny. Kit s plstinami svírš...

Způsob odebírání vody ze zásobníku podzemní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 244113

Dátum: 15.07.1987

Autor: Rybár Alfonz

MPK: E03B 1/00

Značky: odebírání, podzemní, zásobníku, způsob

Text:

...studnou, kde užitkové voda je odebírána jak ze dne, tak z horní části vrtu.He obr. 1 je znázornenia vrtaná studne l, senající do velke hloubky ai do horninovýcb vrstev se spodní vodou, opatrená dvěma výtlačnými trubkami g, 1. Kazda senoststná výtlačná trubka g, 1 je opetŕena ponorąým čerpadlem 1, umíetäným na spodním konci každá výtlačne trubky 2, 1. Na tomto obrázku je také vyznečen povrch terénu 2, hladina g spodní vody v hornině a horní...

Způsob výroby PN přechodu v křemíkových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240099

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hrdlieka Jaroslav, Vajíeek Marián

MPK: H01L 21/38

Značky: přechodu, deskách, křemíkových, způsob, výroby

Text:

...použití rozemletého vysoce legovaného monokrysn talu spočívá nevýhoda v tom, že vysokou koncentraeí příměsi se znečistí celá aparatura tažičky při jeho přípravě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby EN přechodu v křemíkových deskách pomocí zdroje difuzantu připravoného rozemlen tím křemíkového materiálu na frakci požadovaného zrna a legovau ného na požadovanou koncentraoi některou ze známých metod difuz ního procesu, podle vynálezu, jehož...

Způsob přípravy černého metalokomplexního barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 240098

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dostál Josef, Arient Josef

MPK: C09B 45/26

Značky: barviva, černého, přípravy, způsob, metalokomplexního

Text:

...amoniaku, přičemž kobeltitý emokomplex vzniká převedením kabaltnaté soli přídavkem vodného roztoku amoniaku za současné oxidnne vzdušným kyelíkeu, zvláště výhodné je , když azokopulaöní reakce je provâděne v přítomosti uhličitenů nebo hydrogenuhličitanů alkaliokýoh kovů nebo amonnýoh za reämtivně vysokých teplot, obvykle 50 až 100 °c, kdy Je doeaženo kvantítativního průběhu reakce při zachování ekvimolárního poměru reagujíoíoh komponent. To...

Způsob úpravy surového naftalenového oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240085

Dátum: 01.07.1987

Autori: Suroveík Rudolf, Hermecz István

MPK: C07C 15/24

Značky: úpravy, způsob, naftalenového, oleje, surového

Text:

...způsobu,- navíc lze tímto způsobem ještě zbytkový obsah nlftaionu snížit. ÁZatimoo výtěžnost technického naftalenu ze surovćho naftalenového oleje nepřesahuje 80 , lze zvýšit úpravou naítalenovóho ole je podle vynálezu výtěžnost suroviny pro výrobu anhydridu kyseliny ftalové ze surového naftalenovćho oleje na 90 až 95 .Praktické provedení způsobu úpravy surového naftalenovóho oleje podle vynálezu vyplýva z následujících pŕíkladů, přičemž...

Způsob dekorace nebo značení výrobků ze skelně krystalické hmoty stříbrnou lazurou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240080

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Mikláš Emil

MPK: C03C 21/00

Značky: dekorace, krystalické, způsob, skelně, výrobků, lazurou, stříbrnou, značení, hmoty

Text:

...dekor. má matnou naleptanou strukturu. Uiným problámem zůstává smývání vyžíhané lazurovací směsi s povrchu výrpbků často totiž dochází ke vtavení komponent nosiče do zbytkové skelné fáze.Lazurováni se může provádět také při samostatném výpalu po předchozim odskslněni výrobku, jak popisuje např. patent USAÝŠ 528 847. Sklo se nejprve odskelni při teplotě 850 až 120 QťC a povrch sklokeramiky se pokryje lazurovaci paetouI mid zlato...

Způsob vytvoření slinuté kovové pórovité výstelky antigravitační tepelné trubice a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 240075

Dátum: 01.07.1987

Autor: Henzl Štipán

MPK: B22F 5/00

Značky: provádění, zařízení, slinuté, tepelně, trubice, vytvoření, výstelky, antigravitační, způsob, pórovité, kovové

Text:

...se mezi pláštěm ł trubice aNa horní část pláště l trubice se nasadí násypka 2 přišroubovaąným jádrem 2. Do dutiny mezi jádro 1 a vn 1 tžní.etěnu pláště l true bice se nasype práškový bronz o velikosti částic 0,7 mm.Po naplnění dutiny do výše rovné tlouštce výetelky čela trubice se vrstva práškového bronzu etřásá čučním poklepem nebo mechanickým střásáním tak dlouho, dokud klesá hladina vrstvy práškového bronzu. Potom se dutina doplní až po...

Způsob zpevňování povrchových vrstev deponií sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240068

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kueár Štefan, Zemek Jioí

MPK: C09K 17/00

Značky: deponií, sypkých, způsob, materiálů, povrchových, zpevňování, vrstev

Text:

...ízolačních hmot, ze syntetických textilních vláu ken a pod., načež se v takto vzniklé vrstvě propojí vlákna, jedu nak mezi sebou a jednak s povrchem deponie, zastříkáním stabili~2 240 usa začním médiem. Podle jednoho provedení se stabilizačni médium s vláknitým armovacím materiálem smísí v mísiči a před ztuhnutím tohoto média rozvrství na povrch deponie. Při dalším prove~ dení vynálezu se provede postřik povrchu deponie stabilizačním...

Způsob přípravy katalyzátorů na bázi titanu pro cyklotrimerizaci 1, 3-diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240066

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kueár Štefan, Zemek Jioí, Zámocký Juraj

MPK: B01J 31/14, C07C 13/16

Značky: 3-diolefinů, cyklotrimerizaci, bázi, přípravy, titanu, způsob, katalyzátoru

Text:

...řešení. Je toho dosaženo tim, že způsobem připravy podle vynáleazu se vytvářejí in situ ethylsubstituované trojjaderné komple xy dvojmocného titanu o strukturnim vzorci Ikde A je koordinovaná deĺekůla arénu, které jsou vysoce aktivními centry, na nichž probíhá qyklotrímerizační děj reakcí druhého řádu vzhledem ke koncentreci butadiénu čí jiného diénu. Je proto možné pracovat s nižšími koncentracemi monomerů. současně se poetupem podle...

Způsob výroby solvatů chloridu hořečnatého s tetrahydrofuranem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240055

Dátum: 01.07.1987

Autori: Plevan Jozef, Eunderl3ková Viera, Podstanický Igor, Repka Peter, Mach Antonín

MPK: C01F 5/30, C07F 3/02

Značky: způsob, tetrahydrofuranem, horečnatého, solvátů, chloridů, výroby

Text:

...bezvodého chloridu hořečnatého použije jeho dobře rozpustných solvátů. Jako příklad lze uvést použití 301 vátu MgC 12 . 1,5 C 4 H 8 O pro přípravu prekursoru ze systému MgC 12 « TiCl 4 - tetrahydrofuran jak uvádí japonský patentJA 56 154490. Funkci bezvodáho ch 1 oriąghořečnatého nejen v systému M 3012 - T 1014 - tetrehydrofuran, ale obecně v systěmeqh M 3012 - sloučenine titenu-elektrodonorová sloučenine Crozpouštědlo) mohou plnit všechny...

Způsob zvýšení biologické stability piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 240054

Dátum: 01.07.1987

Autori: Oddejovie Marián, Makata Jozef, Dragoun Jozef

MPK: C12H 1/12

Značky: zvýšení, biologické, způsob, stability

Text:

...odstraňuje způsob přímého dávkování enzymu lysozymu do piva, který se získává z vaječných slepičích bílků. Lysozym odbourává buněčně stěny bakterií, zejména grampozitivníoh1 8 4 gýĚfou,způsobu přímého dávkování lysozymu do piva v množství po le vynálezu je, že přídavek lysozymu eliminuje případnou bakteriální kontaminaci piva, čímž zvyšuje jeho biologickou stabilitu. Dále se lysozym Vyskytuje V řadě lidských tkání a krvi a příznivě...

Způsob přípravy kyseliny fluorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240051

Dátum: 01.07.1987

Autori: Smutný Jozef, Szücs Ladislav, Surovka Ján

MPK: C01B 7/19

Značky: fluorovodíkové, kyseliny, způsob, přípravy

Text:

...Nevýhodou tohoto postupu je skutečnost, žepokud 0 až 50 kyselina fluorovodiková obsahuje většíhožstvi nećistot zvláätč siřičitsnovýoh iontů, oxidaoipümahnámna síranové ionty, přecházejí tyto síranové ionty při destilaoi částečně do destilátu.Nevýhodu současného stavu odstraňuje způsob příprsyy kyseliny fluorovodíkové zvláätě čisté získané deatilací 40 až 50 kyseliny fluorovodíkové v ozidačním prostředí podle vynálezu. Jeho podstata epočívá v...

Způsob přípravy 1-hydroxycyklopentyl/2-chlorfenyl/-ketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239895

Dátum: 01.07.1987

Autor: Soukalová Nina

MPK: C07C 49/807, C07C 49/825

Značky: přípravy, způsob

Text:

...v Literatuře popsaný postup pro připravu žádané látkyje z htediska technotogického přítiš složitý a neekonomický. Celková vypočtená výtěžnost od výchozí suroviny 1-bromcyklopentyt-/2-chLorfenyl/-ketonu k žàdané Látce činí cca 68 th. a obsahuje 3 syntetické stupně. Postup je časově náročný a technotogicky komplikovaný.Nedostatky Literárního postupu řeší postup podle vynátezu, který spočíva v tom, že se výchozí suroviny...

Způsob odstraňování nebo snižování obsahu iontů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239890

Dátum: 01.07.1987

Autori: Pruša Karel, Blecha Zbynik, Hyjánek Kvitoslav, Houžvieková Eva, Houžvieka Jindoich

MPK: B08B 3/08

Značky: snižování, obsahu, kovů, iontů, odstraňování, způsob

Text:

...látkami používanými k tomuto účelu jsou kyselina citronová, sodná sůl kyseliny etylendamíntetraoctové, různé typy fosfátů a polyfosfátů. Účínnost praní je až 90 (vztaženo na obsah kovových iontů). Nevýhodou je však velmi dobrá rozpustnost vzniklých kovových komplexů v prací lázni, z roztoků jsou velmi těžko a nákladně odstranitelné. Prací voda znečištěná takto vznik~ lými komplexy je již prakticky nepoužitelná pro další operace v...

Způsob odstraňování sulfonových a sulfokarbonových aromatických kyselin a jejich solí z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239882

Dátum: 01.07.1987

Autori: Burian Kamil, Pavelková Helena

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadních, sulfokarbonových, sulfonových, odstraňování, způsob, aromatických, solí, jejich, kyselin

Text:

...způsobu podle vynálezu je jeho spolehlivost a účinnost, která se projevuje vysokým Ž hmot. (89 až 9534 hmot.) sulfonových a sulfokarbonových sromatických kyselín nebo jejich solí, sorbovaných na kaseinu. Další výhodou tohoto způsobu je jednoduchost jeho provádění. Poměrně snadno se uvedené kyseliny nebo jejich soli sorbují na kaseinu v množství 0,020 g na 1 g kaseinu. Přídavek ve vodě rozpustných anorganických solí trojmocněho železa...

Způsob umožňující opakované použití křemenného kelímku při vyrobě monokrystalu křemíku Czochralského metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239872

Dátum: 01.07.1987

Autori: Melichar Bohuslav, Jaromioský Jaroslav

MPK: C30B 15/10

Značky: umožňující, způsob, křemíku, metodou, monokrystalů, opakované, kelímků, czochralského, použití, výrobe, křemenného

Text:

...výrobě dalšího monokrystalu křemíku.Na připojeněm výkresu na obr. 1 je znázorněno schematickě uspořádání vynálezu, kde na manipulátoru 1, který může vykonávat rotační 1 posuvný pohyb, je ne závěsu 3 upevněna pőrovitá látka.ä,kterou je potřeba zavést do zbytku taveniny 3 v křemenněm kelímku 2. V průběhu procesu výroby monokrystalu křemíku je pőrovitá látka 2 umístěna mimo kelímek 2. Teprve po ukončení tohoto procesu se zavede pomoci...

Způsob přípravy modrého keramického pigmentu zirkonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239870

Dátum: 01.07.1987

Autor: Tesao Václav

MPK: C04B 33/14

Značky: modrého, způsob, pigmentů, přípravy, zirkonového, keramického

Text:

...3,3 ,s výhodou 2,8 až 3,1 ,hmotnosti oxidu molybdenového a 3 až 4 ,s výhodou 3,3 až 3,7 ,hmotnosti oxidu vanadičněho, nebo 3,8 až 5,2 Is výhodou 4,2 až 4,8 ,hmotnosti vanadičnanu amonného. Získané směs se zahřívá rychlosti 5 až 10 °C za min.na teplotu 580 až 600 °C s výdrži po dobu 1 až 3 h na této teplotě. Při kalcinaci směsi se projevuje kombinace silných mineralizačnich účinků hydroxidu lithného a hexafluorokřemičitanu disodného ve směsi s...

Způsob legování krystalů křemíku fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239869

Dátum: 01.07.1987

Autori: Šerý Miloslav, Rathuský Jioí, Kadúch František, Bradáe Jindoich, Hucek Josef

MPK: C30B 29/06, C30B 13/00

Značky: křemíku, fosforem, krystalů, legování, způsob

Text:

...plynu se nekontrolovatelně rozkladá na horkém ingotu i mimo oblast roztavené zóny, čímž se zhoršuje účinnost a přesnost legování, případně odchází nespotřebována z aparatury. V případě legování pomocí fosfinu na Vysoké hodnoty koncentrace fosforu v křemíku, např. pro Zenerovy diody,to představuje použití nebezpečné vysokých koncentrací jedovatého fosfinu v argonu.Speciální velmi přesné metoda legování krystalů křemíku fosforem je založena na...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239862

Dátum: 01.07.1987

Autori: Valenta Milan, Maxa Milan, Stýskal Bedoich, Lebeda Jioí, Šimko Timotěj, Ružieka Karel, Bastl Vladimír, Macháe Ladlslav

MPK: G01N 31/22

Značky: chlóru, způsob, detekce, stanovení, aktivního

Text:

...roztokü o koncentracíoh 1.102 do l.104 mo 1.11 po jedné desetině molu. Změna zbarvení v závislosti ná použité koncentraci byla graficky vyhodnocena podle změny času, za který se původní roztok odbarvil.Byl připraven vodný roztok aminotetramethyldiaminodifenylmethanu o konoentraci 6 mg.m 11, zásobní vodný roztok chlornanu vápenatého o koncentraci 1.102 mo 1.11 a acetátové tlumivé roztoky o pH 3 až 5 (Sýkora, V. Chemickoanalytické tabulky,SNTL...

Způsob kontaktně-sedimentačního sušení rozprašovaných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239851

Dátum: 01.07.1987

Autori: Liška Martin, Pekárek Zdenik

MPK: F26B 3/02

Značky: způsob, rozprašovaných, kontaktně-sedimentačního, produktů, sušení

Text:

...a velikost prachových částic omezuje vznos a úlet při výrobě i následné manipulaci s finálním produktem a omezuje pronikání do dolních dýchacích cest i surovinové ztráty úletem. Péra expandující na atmosférický tlak, zrychlená na výstupu Lavalovou tryskou ve směšovacím sušícím prostoru spolehlivě nahrazuje bezhlučný hnací a nosný element.Konkrétní provedení vynálezu spočíva v tom, že se na vstupu do horní částí rozprašovací sušárny...

Způsob výroby fenolických lisovacích a vstřikovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238995

Dátum: 01.07.1987

Autori: Tatíček Jaroslav, Marek Oldřich, Marek Petr, Frimlová Blanka, Hajíček Odon, Maťátko Jan

MPK: C08G 8/00

Značky: lisovacích, vstřikovacích, výroby, fenolických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby fenolických a vstřikovacích hmot v jedné operaci ve vznosu za intenzivního míchání v rozsahu teplot 60 až 170 °C z primárních surovin či poloproduktů. Dosaženo krátkých výrobních časů a výrobných fyzikálně mechanických vlastností - pevnost v ohybu vyšší než 80 MPa, tvarová stálost dle Martense vyšší než 145 °C, rázová houževnatost vyšší než 0,7 J/cm2. Poloprodukty připravené uvedeným způsobem obsahují méně než 0,5...

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 238992

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F22D 7/04

Značky: dopravované, kotle, zavádění, způsob, čerpadlem, vratné, horkovodního, cirkulačním

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle je určen pro kotle bubnové s přirozenou cirkulací a zavodňovacími trubkami vyvedenými z bubnu, které přivádějí vodu ke všem výhřevným plochám. Ve všech zavodňovacích trubkách jsou vestavěny injektory, do jejichž trysek se přivádí vratná voda od cirkulačního čerpadla. Po výstupu z trysek se ve směšovací difuzorové části vratná voda mísí s teplejší vodou...

Způsob regulace odvodu tepla z fluidního ohniště a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238986

Dátum: 01.07.1987

Autori: Červinka Václav, Kichler Jiří, Konečný Milan, Beránek Jaroslav

MPK: F28D 13/00

Značky: tepla, regulace, způsobu, tohoto, provádění, způsob, fluidního, zařízení, ohniště, odvodu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace odvodu tepla z fluidního ohniště, při němž se objemový průtok spalovacího vzduchu dělí do dvou proudů, které se zavádějí odděleně do dvou skupin dílčích fluidních vrstev, obsažených v ohništi a množství tepla odváděného z ohniště se řídí rychlostí cirkulace částic mezi sousedními dílčími fluidními vrstvami, která je ovládána změnami poměru objemových průtoků dílčích proudu spalovacího vzduchu do obou skupin sekcí. Popsáno je...

Způsob odstranění neelastické kontaminace z povrchu piezoelektrické jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238971

Dátum: 01.07.1987

Autor: Suchánek Josef

MPK: B08B 1/04

Značky: povrchu, kontaminace, neelastické, způsob, zařízení, provádění, piezoelektrické, způsobu, odstranění, tohoto, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstranění neelastické kontaminace z povrchu piezoelektrické jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu řeší problém zlepšení provozních parametrů piezoelektrických jednotek. Podstata řešení spočívá jednak v samotném způsobu čištění a dále v uspořádání příslušného zařízení, vytvořeného s použitím dvou jemných pružných rotačních těles. Nad uzemněným držákem (1) piezoelektrické jednotky (A) jsou umístěny dvě na sebe doléhající jemná,...

Způsob zhotovení izolační výplně dutin těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 238961

Dátum: 01.07.1987

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C09K 3/10

Značky: výplně, zhotovení, izolační, způsob, dutin, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Pro zvýšení tepelné, protipožární nebo zvukové izolace dutin těles se těleso nejprve opatří vhodně dimenzovanými plnicími a případně kontrolními otvory a pak se do těchto dutin vpraví izolační hmota o objemové hmotnosti menší než 1000 kg.m-3, vytvořená smícháním 3 až 30 hmot. dílu vodorozpustných derivátů celulózy (karboxymetylcelulózy, hydroxyetylcelulózy), 30 až 150 hmot. dílů disperze vysokomolekulárních látek jako je kopolymer...

Způsob provádění tepelné a protipožární izolace instalací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238960

Dátum: 01.07.1987

Autori: Moravec Vladimír, Veselý Čestmír

MPK: C09K 3/10

Značky: izolace, provádění, tepelně, protipožární, instalaci, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelná a protipožární izolace instalací zejména potrubních se provádí tak že se kolem instalace vytvoří děrovaný nebo porézní pomocný plášť s plnicími otvory, kterými se vpraví izolační hmota, sestávající z 1 až 50 hmotnostních dílů anorganických vláken, například skleněných nebo čedičových, 50 až 200 hmotnostních dílů vodné disperze termoplastického polymeru nebo kopolymeru jako je polyvinylacetát nebo styrenakrylát, 5 až 50 hmotnostních dílů...

Způsob a zařízení k dělení tyčového materiálu se současným srážením hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 238952

Dátum: 01.07.1987

Autori: Heidinger Miloslav, Čermák Milan, Kovandová Bohuslava

MPK: B26D 3/16

Značky: tyčového, srážením, materiálů, zařízení, dělení, způsob, současným

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou je způsob a zařízení k dělení tyčového materiálu se současným srážením hran. Upnutý tyčový materiál je dělen za rotace a posuvu frézy její řezací částí. Po oddělení tyčového materiálu se zastaví posuv frézy a uvede se do rotace tyčový materiál upevněný v otočných svíracích válcích a ohraňovací části frézy provedou srážení hran. Řešení umožňuje podstatně snížit výrobní a vedlejší časy, výrobní náklady a provést výhodnější automatizaci.

Způsob adaptivního řízení brousicí hlavice průmyslového robotu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243884

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hajdu Pavel, Bárta Jaroslav

MPK: B24B 49/16

Značky: provádění, tohoto, způsob, adaptivního, průmyslového, řízení, zařízení, robotu, hlavice, způsobu, brousící

Text:

...k adaptivnímu řízení rychlosti posuvu brousicí hlavice poháněné pneumatickým nebo hydraulickým motorom spočíva v tom, že do přívodu nebo do odvodu pracovního média je umístěn snímač počtu pulsací propojený prostřednictvím elektronického převodníku s řídicím systémem ovládajícím činnost robotu. Při praktickém provedení předmětu vynálezu snímač počtu pulsací, například piezoelektrický, kontlnuálně sníma pulsace vznikající v přívodu nebo...

Způsob dovrchního vrtání Velkoprůměrových vrtů rozšiřováním cílového vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243883

Dátum: 15.06.1987

Autori: Soukup Josef, Hruban Konstantin

MPK: E21B 7/00

Značky: vrtání, dovrchního, vrtů, cílového, rozšiřováním, způsob, velkoprůměrových

Text:

...vrtu, z jehož ústí se před provrtáním dna odkalovací jímky odstraní bud demontáží, nebo rozvrtáním úvodníPo vyprázdnění odkalovací jímky samospádem drtě se nakonec provede demontáž rozšiřovacího dláta v prostoru zlikvidované odkalovací jímky. Výhodným provedenim vynálezu je dále to, že se v odkalovací jímce po jejím zhotovení upraví přepadní prostor výplachové vody pro vrtání cílového vrtu, která se z tohoto prostoru znovu čerpá do...

Způsob přípravy vodorozpustných kondenzačních produktů kresolu s lignínsulfonanem a siřičitanem sodným pomocí formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243881

Dátum: 15.06.1987

Autori: Olšák Miloo, Bártek Jioí, Koldovský Karel

MPK: C08H 5/02, C08H 5/04

Značky: produktů, způsob, siřičitanem, kondenzačních, kresolu, pomocí, formaldehydu, lignínsulfonanem, přípravy, sodným, vodorozpustných

Text:

...a to zejména s ohledem na požadované aplikační vlastnosti připravovaného produktu.Preparáty připravené dle vynálezu vykazují především tyto přednostia) Kondenzaci kresolu, ligninsulfcnanu a siřičitanu sodného s formaldehydem lze provésti v jednofázovám výrobním cyklu.b) Přítomnost většího množství ligninsulfonanu s vyšším stupněm sulfonace zvyšuje mlecí účinnost dispergačního produktu, zatímco vyšší obsah kresolové složky ovlivñuje v...

Způsob výroby olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243875

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bueko Peter, Kanický Viktor, Kopecký Pavel, Oddášek František

MPK: H01M 4/16

Značky: olověných, akumulátorů, způsob, výroby

Text:

...kyselinou rozrušovaných látek.Během výroby o 1 ověnýchakumu 1 átorů se provádí formace samostatných elektrod nebo již sestavených elektrod včetně separátorů (elektrodových sad) mimo akumulátorovou nádobu nebo formace sestavenýoh sad až v akumulátorové nádobě. Důležitou částí způsobu výroby je vypírání formační kyseliny použité během procesu formace. Během vypírání se jednotlivé formované článkyvybíjejí a tím se spotřebuje část formační...

Způsob dočasného vyztužování důlní chodby, popřípadě zvýšení odolnosti její výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 243874

Dátum: 15.06.1987

Autori: Oímková Ivana, Gajdoš Lubomír, Vídenský Jan, Vorel Milan, Iván Július, Rozkydal Antonín, Glaser Vladimír

MPK: E21D 11/00

Značky: způsob, odolností, důlní, zvýšení, výztuže, popřípadě, dočasného, její, vyztužování, chodby

Text:

...s postupem porubu v chodbě za vzájemného vedení alespoň jedním podélným nosníkem, který se umisčuje mezi stropnice jednotek a střední část stropu důlního díla, popřípadě jeho výztuže.Přednosti způsohu podle vynálezu proti známým způsobům a zařízením k témuž účelu jsouzejména v univerzálnosti použití v chodbách 5 výztuží chodby i bez ní, při způsobech dobývaní z pole i do pole. Počet jednotek výztuže lze optimálně přizpůsobit konkrétním...