Patenty so značkou «způsob»

Strana 174

Způsob zpracování síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251408

Dátum: 16.07.1987

Autori: Novák Luboš, Přibáň Václav, Baloun Stanislav, Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav

MPK: C01F 11/46

Značky: síranových, zpracování, roztoku, způsob

Text:

...úplnému převedení všech složek obsežených ve zpracovávaných roztocích v hodnotné využitelné produkty, zejména na síru a koncentráty kovů,vychází použití postupu podle vynálezu pro většinu typů síranových roztoku ekonomicky velmi příznivě ve srovnání s postupy běžně používanými.Koncentrovaný roztok barnaté eloučeniny, zejména eulfidu,hydroxidu nebo chloridu, se sísí ve etechiometriokém poměru vzhledem ke koncentraci barya a žádené míře...

Způsob přípravy obalů pro kapalné chemikálie zvláštní čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251403

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kalusová Drahomíra, Kurka Petr, Kunert Ivan, Rous Bedřich, Hejtmánek Ivan, Holemý Karel

MPK: B65D 1/00

Značky: kapalné, chemikálie, způsob, zvláštní, čistoty, obalů, přípravy

Text:

...obalů pro kdpulné chemikálie zvláštní čistoty, jehož podstata spočívi v ton, že se obal nejprve propláchne demineralizovanou vodou získnnou s výh hodou reverzní osmôzou a mikrofiltrací přes Iiltr s maximální velikostí pâů 1 /u, mající specirický odpor ençoň 10 Mohm.cn l a obsahjící smáčedlo za působení ultrazvuku, nčež se obal propláchne výše uvedenou vodou bez smáčedla. Demineralizovaná vodu . obsahuje minimálně 0,05 hmotnostních...

Způsob výroby konstrukční desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251394

Dátum: 16.07.1987

Autori: Provazník Ivan, Staněk Zdeněk

MPK: B32B 21/14

Značky: způsob, výroby, konstrukční, desky

Text:

...připrsvowch dýh so vylisuái smith( přsdlisky. llohou být Jak Jedno, tak vicsvrstvě. U vicsvrstvých Idšo Ut Jsdna vrstva tvořona surovou,.pouzs vysučonou dýhou, vlhkosti do 6 5, ktori non ilprognovdna ani nanssona lopidlsn.Přokllłky so lisuji v súvislosti na požadovaná kvalitě při nilloduuoioh poralotroch - spsciilni lisovaci tlak 2-25 Iro, lisovaci tsplota 130-150 °c, lisovaci čas na 1 m tloučĺłw 2-4 min.Takto vyrobcu přsdlisky so poulivaji...

Způsob výroby křemíkového detektoru jaderného záření s povrchovou bariérou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251392

Dátum: 16.07.1987

Autori: Svobodová Rimma, Srnka Dušan, Ptáčková Jiřina

MPK: G01T 1/202, G01T 1/20

Značky: výroby, záření, jaderného, detektoru, bariérou, křemíkového, způsob, povrchovou

Text:

...kŕeniku, slow a kyselinu, vesnłe Mklsdnjoh.Při vyrobl se postupuje tak, le kłeníkovd destičko nařesane e onokryetslickćho ki-esiku typu ll se n obou strenech obrousí deuv brusný prílke a po ddkladne proyti v destllovanł vodl sleduje odnoltlni v organických rospoultldleoh.rskto očilund a odnsltlni destiěka Je připraven k chenickdnu leptdní v ldsni,tvořenl sieni dvd kyselinsni. Leptdni se spravidla kolikrát opakuje. Kolikrlt se lopta e v...

Způsob řízení teploty hoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251391

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: řízení, teploty, hoření, způsob

Text:

...Protože teplota vraceJících ee Mztio popílku Je nad 500 ° 0, dochlzí k doho řívení prochových odloučených podíld i bihen pruchodu odlučoveči.mi teplota mnou frakce unoIňuJe 1 mu kontinuální odpouitłní cau úlet-u nizo vlastní zařízení. Z hledhh eptinílního dohořívúní popílku e vyulití edelřeveoĺho editiva Je nohe, aby ćtet pcpílku ale Jeko recykl vrecene do epnlovecího reektoru do oblecti epalovací vretvy. Pneunetický odvod popílku z horkfch...

Způsob výroby kompozitních analgetik na bázi 4-isopropyl-2,3-dimethyl-1-fenyl-3-pyrazolin-5-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251378

Dátum: 16.07.1987

Autor: Líkařová Eva

MPK: A61K 31/415

Značky: bázi, 4-isopropyl-2,3-dimethyl-1-fenyl-3-pyrazolin-5-onu, kompozitních, analgetik, výroby, způsob

Text:

...5 až 25 S hmot. lkrobu, 8 až 25 i hmot. nikrokryatalickl celulőzy, přičemž zbytek do 100 5 hmot. tvoří propyfenazon.Tato triturace ne hoaogenlzuje alespoň s ,jedním graaulaten další účinné látky,obsahující 0,5 aš 4,5 i hmot. poçjiva na bázi derivätu celulőzy, přípravenýls použitia 4 až 10 i roztoku poJlva ve enäal ethanolu e vodou nebo chlorovanýn alkalem a ,jedním o 3 otca uhltku v objeaováa poměru 21 až 12, aačež se po přídavku tabletových...

Způsob přípravy monoalkylesterů kyseliny acylaminomalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251361

Dátum: 16.07.1987

Autori: Gajewski Karel, Jarý Jiří, Marek Miroslav

MPK: C07C 103/48, C07C 103/84

Značky: acylaminomalonové, přípravy, způsob, kyseliny, monoalkylesterů

Text:

...nutná rekrystalizace, ktoré je spojene s možností daknrbowlace kryetnlovanłho monoesteru, s tím se značłťýhi ztrátami a znečlätčníu produktu.Výhodou způeobu podle vynálezu je rovněž možnost opětovnćho použití, aplikovaného chymotrypainu, ot již volného/zuřazením ultrafiltrnce/ nebo imobilisovanćho. K výhodám postupu podle vynálezu je možno přičíet i značnou jednoduchou. udrłovíní pH reekční smhi přídnvkem uhličitanu amonneho nebo...

Způsob přípravy impregnační hmoty pro výrobu lešticí folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251354

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mokrý Jozef, Houžvička Jindřich

MPK: B24B 13/02

Značky: lešticí, výrobu, přípravy, hmoty, fólie, způsob, impregnační

Text:

...hó-hexaadiol, etylandianin, nuanotylendinnin, totranatylnn-dianin, etanolania, aiatanolania, propanolanin a pod., ala i aronaty, jako například difcnylnatandianin.Jako kotalynatoru lao le poulít triotwlondienlnu ll, H-dinotylcyklehoqíanina,trietanolaninu, IA-dinatylpiparaninu. Polyurotanový alnatonar jo u noino nadifikovat inokyanuxitovýni kruhy. ktore vznikají aoubllnl n polyurotanovou reakcí působení tri-v nerizočních katalynatonl Jako...

Způsob výroby jader magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 243698

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dobeš Vladislav, Cejnek Milan

MPK: G11B 5/147, G11B 5/10

Značky: magnetických, způsob, výroby, jader

Text:

...se súzeným průresem stredního dílu, na obr. 2 je názor-něm blok ueder v půdorysu e čústečnem řezu, na obr. 3 ua viacnásobný sdružení obrazec zobrazeny v nárysu, ne obr. 4 ue nskreslm vícenásobný sdrulený obrazecv pudorysu, obr. 5 znázorňuje blok under v nárysu Lčástečnćm roku spolu s mechanickými síleníJctorě působí pri. lepení, na obr. 6 ue nekreslen blok under v bokorysu a řezu spolu se silami působícímí pri. odděloviní under se zúžerąýn...

Způsob přípravy hnědého kypového barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243694

Dátum: 15.07.1987

Autori: Špaeek Zdenik, Miletín Jioí

MPK: C09B 5/28, C09B 1/48

Značky: způsob, barviva, kypového, přípravy, hnědého

Text:

...tom, že po karbszolizsci v prostredí kyseliny sírová 95 si olea s obsahom 5 i kysličníku sírováho, s výhodou v lqselině sírová 98 až 100, se pŕídavky zřoděná kyseliny sírová nebo l vody upraví koncentrace kyseliny sírová v ksrbazolizační směsi na hodnotu 80 až 90 , s výhodou B 3 si 87 i.Rozpłálením izolovanáho sulfdtu do vody, oxidací suspenze v kyselám prostředí nspř. alkalickými ohlorečñsrxy s úpravou odťiltrovanáho produktu na formu...

Způsob výroby tvarovaného stínění pro galvanoplastické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 243686

Dátum: 15.07.1987

Autori: Trepková Emilie, Vonášek František, Holub Jaroslav

MPK: C25D 1/00

Značky: účely, výroby, způsob, stínění, tvarovaného, galvanoplastické

Text:

...jednoduěit výrobu těchto stínłní. Pro jejich prípravu lze pouzit přímo galvanoplasticky model, aniž by jej bylo třeba jakýmkoliv způsobem upravovat, pŕičemłjs možno tsntýž model po přípravě stínění znovu použít k původnímu účelu. To mi za následok značne snížení výrobních nákladů,vláitě pak pri výrobe galvanoplastických otisků členitych dílcü a torom.Stínćní je možno mimo to vyrlbět s vysokou přesností, přičemž i velmi členitó tvary lze...

Způsob krátkodobé konzervace čerstvých surových hovězích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 243684

Dátum: 15.07.1987

Autori: Drag Jioí, Jalovecký Jan, Mikula Jaroslav, Šmejkal František

MPK: A23B 4/06

Značky: konzervace, způsob, surových, čerstvých, kůži, hovězích, krátkodobé

Text:

...s doprave do kožárrw jsou upraveny do zelene hmotnosti, kůže jsou pak váženy a klseífíkovány podle pohlaví, hmotnosti a jakosti ve smyslu vzájomných dohod a stanovených předávecích cen včetně poskytnutí cenové boníríkace pro koželužny.Hovězíny nesmí být hromaděny pod dopravním shozem v kožárně aní po opraoování do zelená hmotnosti, aby tak nevznlksly podmínky pro spoření kůží. Kůže jsou zavěěoveny na prostorový doprsvník tak, aby všechny...

Způsob zkoušení přilnavosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243682

Dátum: 15.07.1987

Autor: Oihák Adolf

MPK: C25D 1/00

Značky: galvanoplasticky, způsob, zkoušení, priľnavosti, vrstvy, vyloučené, materiálů

Text:

...těch částech ktere jsou vystaveny zvýčenánu provoznimu nemdhání nebo v jejich tverových pŕechodech.Oproti dríve používaný metoddm se podstatne zvčtčí i vlastní zkoučená plocha předmětu, a to až o 400 in Oproti stávajícím skučebním metodám, například oproti zkoučce podle Ollards, umožňuje způsob podle vynelesu díla podstatne zvýšení efektívnosti, dané zejmćna zjednoduěením výroby vzorku, včetně skutečnosti, že vnějčí plochu vzorku skončené...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243679

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vadinský Jan, Fischer Evžen, Eermák Stanislav, Rebeka Zdenik

MPK: C01B 3/48

Značky: plynů, generátorového, výroby, způsob

Text:

...pod připustnou hodnotou.Při parciální oxidaci sa přidané soli draslíku projevují příznivé a přiapívají ks sníisní množství produkovaných eazí. Původně obsažené organické kyseliny e další podíly ae sa podmínek psrcidlní oxidaoe zcela rozštěpí sa vzniku obvyklých složek generátorováhoPři zplynění vyřazerüch pracích kapalin se tedy nejen likviduje obtížně likvidaovatelný odpad, ale navíc se využívá obsažený draslík ke snížení produkca...

Způsob bromace alkalické soli 2-nitro-1 ,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243669

Dátum: 15.07.1987

Autori: Marhold Vladimír, Salcman Ivo, Vajtr Miloslav, Javurek Jioí

MPK: C07C 79/18

Značky: 2-nitro-1, 3-propandiolu, způsob, bromace, alkalické

Text:

...nebo hz-dichlorethan nebo dichlormethan).Nebo je rozpoužtědlem alifaticlzy naaycený alkohol s 1 až 3 atomy uhlíku vo směsi a vodou v poměru na 1 hmot. díl alkoholu 0,3 až 3 hmot. díly vody (methylalkohol nebo ethylalkohol ve směsi s vodou).Jako vedľajší odpadní produkt vzniká chlorid příaluäněho alkalickáho kovu. Bromchlor se připraví snadno reakcí ekvimolárnich mnozstvi bromu a chloru ve vhodném rozpuětědle,přičemž se, podle typu...

Způsob chemicko-mechanického snížení úniku formaldehydu z materiálů pojených formaldehydovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243667

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zelko Miroslav

MPK: B32B 33/00, C08L 97/02

Značky: chemicko-mechanického, úniku, způsob, materiálů, snížení, formaldehydu, formaldehydovými, pryskyřicemi, pojených

Text:

...sniäující únik formaldełwdu především z třískových desek, kde je těžiětě problému, byly nan-ženy například tzv. sulfadit (zahuštěné aulfitová výluhy vznikající při výrobě celulosy), melamín. fenol,dikyadiamid a mnoho dalších.Další postupy používají různé zábranové materiály - főlie, tapety a podobné. žádný z uvedených postupu neni zcela vyhovující, a proto se stále hledají nové cesty.Postup podle předkládaná PV používá jako materiál k...

Způsob přípravy modrofialového keramického pigmentu zirkonového typu s obsahem kondenzovaných fosforečnanů kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243657

Dátum: 15.07.1987

Autori: Paseka Ivo, Špalek Otomar

MPK: C01B 33/20, C01G 25/00

Značky: přípravy, kobaltu, keramického, fosforečnanu, způsob, pigmentů, kondenzovaných, obsahem, modrofialového, zirkonového

Text:

...mikrokrystslky dihydrogentosforednanu kobaltnatóho. Výchosi sme( ą ~ e po promísoní a sucha sshřívd rychlostí 5 až 10 °C/m 1 n na teplotu 750 s 900 °c, s,-vý Šfhodou na teplotu 500 až 850 °c, s výdrlí na toto teplot I al 3 h.vkalcineci nastůvají nejps-ve deľqdratační a kondenaační reakce u dihydrogenfosíoxjeěnanu kobaltnatőho. 0 d teploty 350 °c s neho posvolnaąvsnikd chemicky i tepolně stabilní cyklo-tetrarosforocnan dikobaltnatý.Tato...

Způsob přípravy krystalické nehygroskopické ve vodě rozpustná soli benzothiazindioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243495

Dátum: 15.07.1987

Autor: Briestenský Jioí

MPK: A61K 31/54, C07D 279/02

Značky: nehygroskopické, vodě, způsob, krystalické, benzothiazindioxidu, rozpustná, přípravy

Text:

...a na časových intervaloch, ve kterých se lěčivo podlvá.V některých případech dúvkovú hladina nižěí ne je spodní limit uvedeného rozaezí aule být dostetećna, zatímco v jiných případech se mohou poułít vyšší dávky rozdělenć do několika malých dávok aplikovaných během dne.soli podle vynálezu se mohou aplikovat samostatne nebo v koabinaci s farmaceuticky vhodnými nosiči různými způsoby uvedenými výěe, v ěirokem rozsahu dávkevých forea, například...

Způsob tepelného štěpení 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243493

Dátum: 15.07.1987

Autori: Karásek Zdenik, Fähnrich Vladimír, Šídlo Josef

MPK: C07C 21/06, C07C 17/34

Značky: tepelného, 2-dichlorethanu, štěpení, způsob

Text:

...sloučenin, které se přidévají podle vynálezu, vztaženo na 1,2 ~dichoretanu, pak již není urychlující účinek dostačující. Při přídavku nad 5 hmotnostních, vztaženo na použitý Im-dichloretan je dosažítelny příduvný efekt menší než nevýhody, jako je například zvětäené množství vznikajících vedlejších produktůVýhodné se používá 0,005 až 1 1 hmotnostní, vztaženo na použitý I,2-dich 1 oretan. Při nižších tçxlotách štěpení v rozsahu od 350 do...

Způsob výroby benzanthronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243492

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kocanda Vladimír, Smrkovský Evžen, Kocandová Miroslava, Duhaj Pavol

MPK: C07C 50/36

Značky: benzanthronu, způsob, výroby

Text:

...ee Me Iahuatit například pomocí filmová odperky a die n novu používat pro následující reakci.vynález objaeiují následující příklady, Díly znemenejí díly hmotnootaí a procent znuenejí prooeata hnotnoetaí.Do reakčního kotle opatřeného míohadlem a davkovací kapací nálevkou ae předločí 2 100 dílü 85 kyseliny aírová. Kapací nálevkg a kotol jsou vyhřívatelné a na začátku postupu ee propláchnou dueíkem. Do kyseliny sírová ae za míohání pridá...

Způsob přípravy vodné disperze částic filmotvorného polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243466

Dátum: 15.07.1987

Autori: Bayer Arthur Craig, Verbeek Francois, Bowler Donald Joseph, Robbins Jeffrey Dean

MPK: C08F 2/28

Značky: částic, způsob, disperze, přípravy, filmotvorného, vodné, polymerů

Text:

...nonomeru a předem vytvořeněhopolymeru nebo ančkčovadle polymeru ve vzorku. Všechny testy uváděná v těchto podlohách by ly provádlny při koncentraoi 15 as hmotnostních. Uvedená koncentrace je vhodná pro dosaäenípřesných výsledků je nižší než je koncentrace, která se obvykle volí při přípravě disperzí, a tedy se snadno dosáhne zŕedäním vzorku. Když se použije zříliä velkých zředäní zkuěehních vzorku, stává se interpretace výsledků méně...

Způsob výroby punčochových kalhot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243463

Dátum: 15.07.1987

Autori: Reinecke Paul, Scheinpflug Hans

MPK: D04B 1/24

Značky: výroby, způsob, kalhot, punčochových

Text:

...jehly n určená pro platení prvního hadicovltáhowýrobku u, zatím co v pletacím systému L 3 sa zvadají pouze daläí pletací jem. u určené pro platení druháho hadicovitého výrobku u.Jak je zřejmě z obr. 11 a 12, v platacím systému 51 53 pletou pouze pletací jahly | jahelního válce, zstímco v pletacím systému A 4 pouze pletecí jehly u talíře.Do pletecího systému A 2 so dostanou platení jehly UA, 112, LE a u určené pro ple tení spojovacího...

Plošný elektrický odpor s vysokou přesností a nastavitelnou ohmickou hodnotou, a způsob nastavování této ohmické hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243452

Dátum: 15.07.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Horák Jioí

MPK: H01C 3/12, H01C 7/00, H01C 7/18...

Značky: nastaviteľnou, hodnoty, nastavování, elektricky, způsob, vysokou, hodnotou, presnosti, této, plošný, ohmické, odpor, ohmickou

Text:

...obvodom, přičemž k nastaveni výsledné obmické hodnoty odpo~ ru se tento výřez provádí mezi stranou főlie e uvedenou číselnou značkou. Tyto číselná ned-v ky podstatne usnadñují značení sdruženych ohvodd, které ee maji propojit e provádění vyřazů.vynález bude vysvětlen v souvislosti s výkreaem, kde obr. í je schematický pddorys elektrického odporu podle vynálezu eobr. 2 ukazuje ve zvětšeném měŕítku část odporu z obr. I, přičemž ukazuje...

Způsob výroby isolační omítnutě fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 243451

Dátum: 15.07.1987

Autor: Lossa Ulrich

MPK: E04F 13/18

Značky: způsob, isolační, omítnutě, fasády, výroby

Text:

...Z toho se dají vypočítat síly emrätäní a kontrakoe, která mohou neetat v nedhoräím případě. činí 35 pŕíp. 30 13 kPa. Na základě těchto údajů ae dají vypočítet prorůzné tlouäíky izolačních hmot na běžný metr epáry tyto maximální síly amrětění a kontrekcelouäška izolační V A síly enritäní příp. kontrakce desky v mm pěnové polyetyrenové desky v N/mÓ Tepelné a smrštovací polohy se mohou udržet při vnucenén napětí tehdy, Jeatliže povrch...

Způsob výroby 4-aminotoluen-2-sulfo-N-etyl-anilidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243193

Dátum: 15.07.1987

Autor: Stubenrauch Dieter

MPK: C07C 143/58

Značky: způsob, výroby, 4-aminotoluen-2-sulfo-n-etyl-anilidu

Text:

...až 1,5 hmotnostního s obsahem 0,3 až 2 hmotnostní S, s výhodou 0,7 až 1,5 S tenzidu typu alkylpolyglykoléteru.Výhodou postupu podle vynálezu je úspora pracovních sil, menší pracnost a zvýšení bezpečnosti práce při hydrazinové redukoi, která je pokládána na rizikovou.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou uvedeny příklady provedení, v nichž uvedená procenta se rozumějí hmotnostní.Příklady provedení není pochopitelně předmět vynálezu...

Způsob výroby organosiloxanových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243186

Dátum: 15.07.1987

Autori: Jagoš František, Zvoníeek Miroslav

MPK: C08G 77/06, C08G 77/20

Značky: pryskyřic, výroby, způsob, organosiloxanových

Text:

...zejménav tom,že umožňuje jednoduchým způsobem přípravu organosiloxanových pryskyřic s vysokou koncentraci čtyřfunkčních siloxanových jednotek.Ze vzniklého roztoku organosiloxanové pryskyřice se oddestilují zbytky vody, polární rozpouštědlo a část nepolárního rozpouštědla za vzniku roztoku organosiloxanové pryskyříce v nepolárním xozpouštědle.Tímto způsobem připravené pryskyřice, které obsahují 0,5 až 10 hm. vinylových skupin,lze přidávat do...

Způsob výroby partikulárního.beta. -1, 3-D-glukanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243173

Dátum: 15.07.1987

Autori: Voddáeek Bohumír, Nováeek Alois, Kašpar Václav

MPK: C12P 19/04

Značky: 3-d-glukanu, způsob, partikulárního.beta, výroby

Text:

...v rozsahu 0,01 až 0,1 Q. Takto připravený produkt s výtěžkem kolem2 E, vztaženo na výohozí hmotnost lisovaného droždí, má tyto vlastnosti1. Acetylovaný produkt rozpustný v chloroformu (300 mg v 5 ml) má alfa D - 62,3 °.2. Molární hmotnost 310 kg .mol-1, koeficient vnitřní viskozity ą 3,36. 102. cms. g 1.4. Obsahcelkovéhodusíku stanovený podle Kjehldala činí 0,2 až 0,5 .13 C NMR při 62,8 MHz v dimethylsulfoxidu při 100 OC jsou ( v ppm) 103,0...

Způsob výroby surové ovocně šťávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243170

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Šimůnek Jaroslav, Lukeš Karel, Gongol Jaroslav

MPK: A23L 2/04

Značky: ovocně, výroby, stavy, surové, způsob

Text:

...aromatičnosti získaných ščáv, které jsou vzhledem k dobrým organoleptickým vlastnostem vhodnou surovinou pro výrobu konzumních a limonádových sirupů, výrobu nealkoholických n nízkoalkoholickýoh nápojů.P ř í k l a d 1 Technologický postup pro výrobu surové ovocné ščávyVýlisky za zdavých moštových.hroznü révy vinné se po uvolnění z lisu rozmělní a pomocí dopravníku přepraví k opětnému lisování. Během transportu se výlisky na dopravníku skrápí...

Způsob zpracování dehtového rektisolového benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243166

Dátum: 15.07.1987

Autori: Hejma Jioí, Mareš Ludik, Lexa Jioí, Hybeš Miroslav, Petrák Igor

MPK: C10G 49/06

Značky: benzinu, způsob, dehtového, zpracování, rektisolového

Text:

...10 90, výhodné v poměru 3 97 až 6 94 na katalyzátoru obsahujícím jako aktivní složku vzácné kovy VIII. skupiny periodické soustavy, zvláště paládium, nsnesené na aktivním oxidu hlinitém, při teplotách 50 až 200 °C, tlaku 2 až 6 MPa, přičemž se 80 až 95 S kapalného produktu selektivní hydrogenace recykluje a část suroviny, 20 až 5 1, se podrohí destilací a získá se z ní koncentrát aromátů C 5 až CB, který se katalyticky štěpí na benzen....

Způsob uložení katalyzátoru v reaktoru pro spalování kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243161

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vávra Miroslav, Filippov Petr, Krajea Milan

MPK: B01J 12/00

Značky: katalyzátoru, uložení, kyslíku, způsob, spalování, reaktoru

Text:

...dochází k výraznému teplotnímu maxímu, které omezuje výkon reaktoru vzhledem k omezení tepelné odolnosti katalyzátorů i vlastního rsaktoru.Podstata způsobu uložení katalyzátoru pro spalování většího obsahu kyslíku v inertních p 1 ynech,např. kyslíku ve směsi argon, dusík kyslík, podle uvedeného vynálezu spočívá v tom,že vlastní katalyzátor (například paládiový, niklový, plstinový) se rovnoměrně smíchá s nosičem v poměru katalyzátoru k...

Způsob řízení kyselosti suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 243159

Dátum: 15.07.1987

Autori: Š?astná Marcela, Kühnl Zbynik, Dostál Jaroslav

MPK: B01J 19/00

Značky: suspenze, kyselosti, způsob, řízení

Text:

...rozsahem pH metrů. kdy by bylo nutné použít nákladnější analyzátory kyseliny. Další předností způsobu podle vynálszu je, že do značné míry odstraňuje závislost na kolísání kvality neutralizační suroviny a na změnách kvality neutralizované kyselé suspsnze. Dosahovaná přesnost dodržaní kyselosti je libovolně vysoká a závislá na počtu použitých requlačních stupňů.Při regulaci kyselosti suspenze způsobem podle vynalezu dochází v některých...

Způsob výroby 1-/6-alkoxy-2-naftyl/-1-alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243153

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tůma Hanuš, Prášil Vladimír, Barsa Miroslav, Fišer Jan, Drag Jioí, Cíznerová Miroslava, Mikula Jaroslav, Bilunek Bohumír, Landa Václav, Vyklický Miloslav, Kubín Sáva

MPK: C07C 57/30, C07C 43/23

Značky: způsob, výroby

Text:

...bis-(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid, lithiumaluminiumhydrid v prostředí aromatických uhlovodíků, jako benzen, toluen, xylen, nebo éteru, nebo natriumborohydrid, kaliumborohydrid v prostředí alkoholů, jako je methanol, ethanol. Při této reakci se použije komplexní hydrid k fencnu vzorce II v ekvimolárním poměru 12 až 4. Redukce se provádí při teplotě 35 °C až teplotě varu rozpouštědla, s výhodou Z 0 až 100 °C. po dobu 1 až 7 hodin. Průběh...

Způsob kultivace kalusové tkáně žeň-šenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245750

Dátum: 15.07.1987

Autori: Fokin Anatolij Nikolajevie, Koazev Jurij Alexejevie, Toljatti Su, Vajnštejn Lev Lazarevie, Ajukasov Damir Charisovie, Zubkov Vladimir Stipanovie

MPK: C12N 5/00

Značky: kultivace, způsob, žeň-šenu, kalusové, tkáně

Text:

...meneao-xeuarKymmaupym nepecaxemłym TKaHb na MomqmumponanuonrmTaTeJmHon cpeJIe, npn 9 mm npenycuarwsaewca 1303940 HOCTI MHOPOKpETl-IOPO BHPSHMBQHHE Ha MoMťĎHI-Mmłàannoñ opene ,no rex nop. noKa ónonoruqecnaa BRTHBHOOTB ómouaccn He crauem Murmmaimuoü. Ilocne aroro óuoMaccy nepecamnamHa Homme nmrameamłyn openy Mypacure n Cxyry n menomaym 13 nansnefrłmem tax nnoxym. . ASerena omónpamw u nucymnnam xamcnyro mam. pacryuxyno na Momqämmponarmoü...

Způsob výroby usměrňovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245749

Dátum: 15.07.1987

Autori: Starobinskij Rudolf Natanovic, Lazarev Jurij Petrovie, Semjonenko Vitalij Ivanovie, Fesina Michail Iljie, Osinskij Jurij Alexaddovie, Lysenko Jevgenij Vasiljevie

MPK: H01L 21/04

Značky: prvků, způsob, usměrňovacích, výroby

Text:

...nummyanoaann cnapxon uewannuqeonoü ®nnL ru o nonynposonnunoson cmpyurypnü. npuuäu many» Memaunuaanum npousnonaw onuospeueuno oo cnapnnn mepuonouneucaropa.I npyroe oruuque oocwoum 3 rou, umn nepen cnapnnn na nonepxnncru nonynpnnouaunonon ompyxmypu, nonneuamen nemannuaanun, ooananm Buomynu nuoowon H 6 Gonee monunuu npuaapnnaeuon R aron nonepxuoowu Qonsru.Hpnnunnuansnoe ornuuue npeunaraeuon nnapanmu Merannuaauun npunapunauueu...

Způsob chemického zpracování odpadů vznikajících při výrobě polovodičových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245745

Dátum: 15.07.1987

Autori: Grunow Marlis, Pogromskij Jurij Konstantinovie, Schöpp Wulfdieter, Svitilskij Vasilij Petrovie, Tauchert Hermann

MPK: C01G 28/00, C01G 15/00

Značky: zpracování, výrobe, vznikajících, chemického, odpadů, způsob, polovodičových, součástí

Text:

...Hapamnnaam na raaoBoñ (jasu, a Tazçxfe cMeCľI KONEIOHGHTOB GaAs, GaP, GaAehx, rx, 621013, GaN, A 390, P 905,n, P coemmmwca c Bonoü B ammocmepe aaorra. Bbmenmolunecn raau, conepxamne mmm m fpoctbop, BMGCTB c aaomcwm rasom-Hocureatem npononm qepea nssecrzmo cncrew ormowxn orxonmum raaon, conepmanwm npomBKy 1301 x 0171 no npoTnBoToqHoNIy npmmmľy, n rasooqncwxy c DaOTBODOM rnnoxnopnua Hawpm. Oópaciowaunuñ maxim oópasom n...

Mřížková elektroda pro elektronky a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245728

Dátum: 15.07.1987

Autori: Stemmler Kurt, Trautmann Frank, Luthard Günter, Simon Rudolf, Köhler Henry, Dorausch Bernd-dietmar, Reissig Peter, Schindhelm Norbert, Zumpe Bernd

MPK: H01J 19/38

Značky: výroby, elektroda, elektronky, způsob, mřížková, její

Text:

...cmepmHeü ® 0 pMHpyDT zewqawym cwpynwypy non namameanem, aaxpennnmw ee na onopnux anemenwax n Ha yqacrxax nepeoeuennn cwepmnu cnannamm.Hsnecmnue cemqarue enekmponu He oóecneqmnamr nocraToqno Bucoxoň MOMHOCTM npnóopa na-sa Henocwamoqnux Mom uocmm paccennaaua, nonycmnmoü paóoqeü Temnepawypu Mykaaanue Henocmarxm amnamwca cnencrnnem Hannqmn nop M nycmom, He aanonnennux yrneponuum Mamepmanom, Hanuqnx ocwpuü na nonepxnocwm HMTM, a Taxme Beunqmnoñ...

Způsob výroby sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245725

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kroeevskij Vladislav Adolfovie, Svetlakov Konstantin Nikolajevie, Sizjakov Viktor Michajlovie, Šmorgunenko Nikolaj Stepanovie, Prjanienikov Jevgenij Vladimírovie, Lehmann Joachim, Zorin Jurij Petrovie, Rose Wolfgang, Šapijevskij Mendel Mojsejevie, Atmanskich Sergej Addejevie

MPK: C09C 1/48

Značky: výroby, sazí, způsob

Text:

...cnocoóa na qepweme npancvranaxena cxeua ycraaonm mm npomaaonomna cam, rne I ~ peazcvrop mm nonyqenm camn oo cpencwnamn um nonarm vrormmaa, cupu. noanyxa n som na aaxcaamy caxcerasonux IIpOJJyRTOB (Haqepweme nozcaaaàn cwpemamn). 2- percynepawnnnuvi rezmooóuennux ma oxnamnenm caxcerasonux npomcmon u uonorpena Bosmxa, uonaaaeuoro Ha ropeune a pearcvrop,3- ycwpoücwno mm noomaimenm caxueraaonux nponyxvron vepes cwenscy aoąnyxom. 4- áenwnnarop mm...

Způsob výroby měniče aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245722

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tyrroff Horst, Schmidt Frank, Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Lazarev Jurij Petrovic

MPK: C08F 212/14, B01J 41/14

Značky: způsob, aniontů, měniče, výroby

Text:

...npyrne, no ànonsxy óonee MHPKHG ycnoama nepnoñ cwanun dnoqno-cycneuawonaoñ cononuuepuaaunu (cononuuepnaauma B macce) no cpaaaennm c odmqnon cycneaauoaaon oöecneqnnamm ynenuqeune nonnepcuu Moaouapon.COHOHMMEPMSAHMH. B rpexropnym Handy c nepememnsammuu ycrponcrnou aarpymanr crupon (99 r) nnnunnnóenaon(I r) u nepexucs óeaaonna (0,9 r), GMGCL Harpenamm nn 70 °C u nanepmnaamT 1,5 qaca. Honyqeanun cupon rannom4 cmpyen npn nepeuemunanuu nepenunanr B...

Způsob výroby polovodičových zařízení s odpory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245719

Dátum: 15.07.1987

Autori: Stützer Alfred, Bendler Gerhard

MPK: H01L 21/265

Značky: odpory, výroby, zařízení, polovodičových, způsob

Text:

...ECKPHTHH Konmanmnux oxoa onnonpemenno c qopmuposanuem MGKCOBĽHHBBKĚ.Ha Qmr. I-4 noxasaau pasnuqnue swanu nsroroenenna nonynpoaonnnxosux npnóopon c pesncwopamm.Hocne Ťopmmponanma 3 neKTpnHecKnx KOMHOHGHTOE I 2 nonynpoeonnmxosoü nonmowxe 2 naaocnnn nmanexwpnvecmmü cnoñ 3 (nr.I) nuponnmnqecunm cnocoóom c ncnonbaonanmem cmecm napoa Tempaaromcucmxana H Kmcuopona npm Temnepawype 80000-4 B Teuenme 40 MHH. Honyqennan Tonuuua cnoz cocwannnna 0,6...

Způsob měření obsahu mrtvých buněk v suspenzi kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245718

Dátum: 15.07.1987

Autori: Klein Teltow-seehof, Voss Bodo, Lange Werner, Schäfer Harald, Gasser Gernot, Rulewicz Gerhard, Reinholz Siegfried, Leitzsch Dieter, Schönegge Egon

MPK: C12M 1/36

Značky: mrtvých, kvasinek, způsob, suspenzí, obsahu, měření, buněk

Text:

...nonyqeHoqTo n.cpąnaeM (no 500 namepeuuü) MBTBMB mnqecnue oxunanna amnumryn apxocweü coornewcrnenao panna . ~ a 20 25a anaueane acnmmewpnn ncex mas dnnaxo K àynn u panna io 5Taxnu oópaaom, sa cuer paaunqaux cpexuux anaqeunñ n nononnnreusao sa ever pasópoca owuocnrensao cpennero nnauaaona aunnurynn ncex nauepaeumx Qaa uepenpumamrca. Onaaxo nna nponanonbaoro anna nsoópaxenuñ cyuuapnyb Qyuxnm pacnpeneneuna aunnnwyn apnocreñ naoópaenna...