Patenty so značkou «způsob»

Strana 173

Způsob přípravy syřidla pomocí hub třídy Basidiomycetes

Načítavanie...

Číslo patentu: 251723

Dátum: 16.07.1987

Autori: Nerud František, Pokorná Libuše, Musílek Vladimír, Hylmar Bohumil, Mišurcová Zdeňka

MPK: A23C 21/02

Značky: basidiomycetes, třídy, způsob, syridla, pomocí, přípravy

Text:

...enzymů se s výhodou použijí kultury basidiomycetů Ganoderma applanatum III /Pers. ex S.F. Gray/ Donk a Kuehneromyces mutabilis III /Schaeff. ex Fr./ Sing. et Smith, uložené ve sbírceZpůsobempdle yynálezu se zvyšuje výtěžek uvedených.enzymů o 204 ž 30 hmot. a použitím potravinářsky nezávadných.druhů hub Ganoderma applanatum a Kuehneromyces mutabilis se odstraňují některé nevýhody /přítomnost mykotoxinů, nevhodnost poměru srážecí a...

Způsob výroby řezných nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 251714

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zahradník Vlastimil, Vondráček Václav, Jusková Anna

MPK: B23B 27/16

Značky: způsob, vyměnitelnými, řezných, výroby, nástrojů, břitovými, destičkami

Text:

...nevýhody odstraňuje způsob výroby řezných nástrojůps vyměnitelnými břitovými destičkami podle vynálezu, při kterémse z polotovaru vytvoří těleso nástroje, opracuje se načisto a jeho povrch se vytvrdí iontovou nitridací.Podstatou způsobu podle vynálezu je to, že iontovou nitridaqi jsou vytvrzeny upínací plochy pro břitové destičky a plochy přicházející do styku s odcházejíci třískou, při teplotě 520 až 540 °c po dobu 40 až 60 hodin do...

Způsob sedimentační separace částic obsahujících stříbro z fotochemických odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251709

Dátum: 16.07.1987

Autori: Trojan Miroslav, Kuhn Jan

MPK: C22B 11/04, C02F 1/52

Značky: odpadních, stříbro, separace, sedimentační, fotochemických, částic, způsob, obsahujících

Text:

...převedením do roztoku je pak operací opět energeticky a materíálově neúměrně náročnou. Možnosti hutnického zpracování sedimentu zase brání jeho příliš velký obsah flokulátoru v poměru k relativně nízkěmu obsahu stříbra v sedimentu. Metody také vyžadují úpravu pHpřed srážením hydroxidů u fotochemických odpadních vod, které je pak po sedimentační aeparaci stříbra a před jejich dalším zužitkováním ev. kanalizací, třeba opět...

Způsob průtažného nýtování nýty s plochou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251704

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kasal Eduard

MPK: F16B 19/04, F16B 19/06

Značky: průtažného, způsob, nýtovaní, hlavou, nýty, plochou

Text:

...nýtovaného materiálu. Pro případ,že materiál hlavy nýtu přečnívá rovinu horního materiálu, je na nýtu vytvořena středicí drážka pro možnost použití brusky. Takto provedený nýtový spoj zaručuje dostatečnou pevnost, aniž by bylo nutné upravovat předem délku nýtů.- 2 251 704 Nevýhodou popsaných způsobů provedení nýtového spoje jenutnost provést vedlejší operací - zkrácení použitého nýtu na potřebnou délku nebo použití dalšího elementu (případné...

Způsob kontroly vnitřních závitů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251700

Dátum: 16.07.1987

Autori: Archarov Gennadij, Zubkov Vladimir, Nikiforov Anatolij, Knjazev Jurij

MPK: G01B 3/48

Značky: tohoto, způsob, závitů, kontroly, způsobu, vnitřních, zařízení, provádění

Text:

...paananramw nonynpoökň 2 H 3 no nonuoro Bsanmoneňcrnnn nx c KoHrponupyeMoňpeshöoň. Ecnu npu 3 TOM orcuernuů ysen 10.Hé noxasmsaér Hýnb, TO nponsnonnw no-sBODOT nonynpoöox no peshñe ewann no mex nop, noxa He ycrauonnrca uynb. HyneBoe noxaaaune owcuewnoro yana 10 osnaqaew, qwo ssanmnoe nonomenue wopua KOHT p 0 nHpyeM 0 ň ewann (Topuoaan nnocxocrb 6 Konbąa S) H Topna nonynpoñox 13 onnHa~ Kono c panee Hacrpoeunmw no amanouy. Hocne nero nponanonw...

Způsob výroby antibiotika streptothricinové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251683

Dátum: 16.07.1987

Autori: Noack Dieter, Bocker Harald, Thrum Heinz, Gräfe Udo, Bradler Gertraud, Schicht Gerald

MPK: C12P 17/16

Značky: antibiotika, skupiny, způsob, streptothricinové, výroby

Text:

...sarpawamn Ha Taxne noőaBoqnme semecTBa- Tax Kax Tennonym cTepnnx 3 aumm H cooTBeTcTBeHHo xunnqecxym nnn pannaunóànym cTepunH 3 aun pacTBopoB coneň Bonnmx aMHHOapHHKap 60 HOBHX KHCHOT HEHESH ocy-~ mecTBnnTb H 3-sa paanoxenun amnuoapunxapöonosu KHCHOT c oöpaaoeaunen Toxcuñ qecłcm nponynroa npespameuux, mm Heoöxoaumoro oőesaapamnnannn TaKHX pacTBo PCB 0 CTaeTCH TOHBKO crepunbuax ůunbrpauun. HOCHQÁHHH, ORHBKO, OTHOCHTBHBHO TPYHOEMKQ- Hannqne...

Způsob výroby pivní mladiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251679

Dátum: 16.07.1987

Autori: Stuczynski Hans-joachim, Schidek Dietmar

MPK: C12C 9/02

Značky: provádění, způsobu, mladiny, výroby, zařízení, pivní, tohoto, způsob

Text:

...Hac 0 COB H aanopnmx aneuenron.-Taxme npenycmorpeam coownewcwaymmne npeoxpann renbnme npncnocoöneuna. Hanhneůmne newann H ocoöennocwn, a Taxme npenmymecwsaHBOÓDGTGHHR EÄMTCH Ha HHRG HQHOKBHHOM HPHMGDG.Mgoñpeweune OÓBHCHRQTCH nonpoőňee Ha npmmépe cnonnennx. Ha Qarype noxaaanaIüanecmnum cnocoöom unnunnpuqecxnň cocy mna aunapunàuun 1 aanonuaercn uepesnaxonnmnňcn B Humneä qacwn Bxon. H 3 sanonneanoro cocyna nna sunapnnannn onpe~neneHHoe...

Způsob odstraňování viditelných vad v textilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251669

Dátum: 16.07.1987

Autori: Goetzke Wolfgang, Greschke Manfred, Postel Lothar, Kindlein Irmgard, Wahnberger Dieter, Vatter Rudolf, Reim Ingeborg, Pohl Gerhard

MPK: D06H 3/12

Značky: způsob, textilu, odstraňování, viditelných

Text:

...B npouecce nanbueňmero neumenun nonowno npoxonw no HFOHBHETOŘ nonKnake, B Koropym Moryr sxonuwb HrnmKrnonpo 6 KaHoro ycrpoňcraa (nanpHMep, meToquoň mopnu). B npeaenax HronbuaToňnQKnanKH caepxy unn cnasy nemeKTHoro no~ noTHaepmHTcn sanac nononunrensuoro TBKCTHHBHOTO Marepnana Toro me cocwaaa BonbKon,xaK y nnreů ncnpaanneuoro nonorua B Bane ynopnoeuuoro Hnu Hąynopnoqeuuoro npensapurenbuo ynnornennoro xoncwa Hnu Bonoxnucroň neuwu M/nnu-Knaku...

Způsob přípravy 11a-chlor-5-hydroxytetracyklin-6,12-hemiketalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251657

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krüger Gisela, Krüger Wolfgang

MPK: C07C 103/19

Značky: způsob, přípravy, 11a-chlor-5-hydroxytetracyklin-6,12-hemiketalu

Text:

...menoqnux cçneñ N~xnopcýnLoHaMäa B Ytnosnsx ykaâannux n DD-AP 113 527 nonyqanr łia-xnop~ 6,J 2 vreMnxemanb c nuxonou numa oxono 60, H C Bucoxoň oneň Hexenarenhuqů KeroàopuügB ycnonnax me npH 3 HaHHNX naoñpewenuem onrnanbxuuk nmxo Ha SZ sume nem cornac~HO DD-AP 113 527. - 1 . Heoxunannu ömno rnanxoe nporekaune peaxunu H noromy, uwo caMn no ceög cunbuononxpmue conn Tpynao pacrnópu n oprannuecxux pacrnnpax conepxamnx nnmb Heanaqnwenbnoe...

Způsob výroby námelových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251652

Dátum: 16.07.1987

Autori: Schmauder Hans-peter, Erge Dieter, Groeger Detlef, Höhne Liselotte, Baumert Alfred, Schumann Brigitte, Breuel Klaus, Maier Walter

MPK: C12P 17/18

Značky: alkaloidů, způsob, námelových, výroby

Text:

...Kauecwne Hcxonnmx mTaMMOB Claviceps npHMeHnmT HHHqroñm Haqunarb pañorm no cenexuun H MyTauHn C ycnexoM, BÉTOĽHO To, HTC HMemTcH onnnaxoaue onuuoqnme KĽETKH, Mna STOPO B MHKDOÓHOHOPHM oömqao upuueuamw Kouuocnopn unn npyrue onuoaepuwe opMM nocronuwue unu enunn penpoyxunu. Hna ce nekunu nan nocne Myrauan HM amTpocrH nó BOSMOKHOCTH no onuoqnux Kononnň,KOTODHE u 0 nBepPamTca cenexuneů. Ecnn HBT raxnx cneunanbuux ennnu pasmnomeunn,T 0 ôonhman...

Způsob ukládání pramene vláken do konve

Načítavanie...

Číslo patentu: 251650

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rameš Jiří, Šafář Václav

MPK: B65H 54/76

Značky: konve, ukládání, způsob, vláken, pramene

Text:

...struktura e homogennost vláken v pramsnu v tomto místě, což při dalším zpracování způsobuje technologické potíže.Cílem vynálezu je další zdokonelování systému ukládání premenu do konve, při využití způsobu s posuvně vratným pohybem konve, který umožňuje použití oválne konve, přičemž podstata spočívá v tom, že alespoň v krajních úvratích sekundárního posuvné vratného pohybu konve se cykloidy pramene vláken v konví příčně posouvají...

Způsob výroby neoslňujících reflexních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 251646

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bouchal František, Záboj Stanislav, Hubáček Zdeněk, Dubravský František

MPK: C03C 17/40

Značky: výroby, reflexních, neoslňujících, vrstev, způsob

Text:

...vynálezu, kterým je způsob výroby neoslñujících reflexních vrstev na povrchu organického nebo anorganickěho skla, určeného především pro zpětná zrcadle motorových vozidel,která dosahují odrazivosti více než 40 ve viditelné oblasti spektra bez barevného skreslení.Podstata vynálezu spočíva v tom, že na povrch předem aktivovaného skla se nanese nejprve amorfní vrstva kcblatu a jeho fosfidů o tloušřce 0,15 až 0,50 /um a vrstva nikluHlavní výhoda...

Způsob výroby elektrografického tonerového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251643

Dátum: 16.07.1987

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Vlachovský Vladislav, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/08

Značky: výroby, způsob, elektrografického, tonerového, koncentrátů

Text:

...kopírování, například po pořízení asi 100 až 500 kopií z daného objemu vývojky a to zvláště po častějším přidávání tonerového koncentrátu. Je to zpúsobeno tím, že ve starší vývojce se postupně více a více hromadí častice nevhodné (opačné) polarity než ty, které tvoří obraz.Byl nyní nalezen a je předmětem tohoto vynálezu způsob výroby elektrografického tonerového koncentrátu homogenizací a dispergací piqmentů a nebo dalších složek tonerového...

Způsob výroby pístů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251638

Dátum: 16.07.1987

Autori: Brandejs Adolf, Holeček Stanislav, Patlejch Václav, Kubíček Ladislav Akademik, Březina Jaroslav, Sládek Vladislav, Císař Tomislav

MPK: B22D 27/09

Značky: spalovacích, výroby, způsob, motorů, pístů

Text:

...a jeho účinky jsou vyavětleny v nosledujícím popise a třech konkrétních přikladech provídění způeobu výroby pístů spalovecích motorů podle vynilezu.Do pliště formy je zaaazono jadro a razník, kterým ee vyvozuje tlak při kryetalízací a pak vymezí výšku dna píetu. liší formy s jádrem ohŕejome na potřebnou teplotu a proveůeme aúetřik jemnou grefitovou euspenzí.Formu i e jidrem ohřejeme na pracovní tealotut která se řídí velikoetí...

Způsob vyvolání tvorby aglomerace komplexů prekurzorů zákalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251635

Dátum: 16.07.1987

Autori: Adam Miloslav, Grée Rudolf, Šustr Jaroslav

MPK: C12H 1/06

Značky: tvorby, zákalů, komplexu, aglomerace, vyvolání, prekurzorů, způsob

Text:

...a tudíž z hlediska äédouci prognostiky nedostatočná.Aglomeraci zákalových komplexů např. u piva řeší výhodné způsob podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že aglomeraci komplexu způsobuje turbulentní režim proudení při míchání suepenze, přičemž stav turbulence musí trvat určitou dobu.Turbulentní režim pro míchćni ,je charakterizován hodnotami Reynoldsove čísla pro míchání Re řádově až 105. Pro generaci vysoké turbulence lze uzít např....

Způsob vytváření dvojité antireflexní vrstvy na podložce z optických skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251633

Dátum: 16.07.1987

Autori: Horký Miloš, Pokorný Pavel

MPK: C03C 17/34

Značky: podložce, optických, vytváření, antireflexní, způsob, vrstvy, dvojité

Text:

...v obr. 1 představují dosavodní stav, kde Jsou použity vrstvotvorné materiály oxid křemičitý S 102 s indexem lomu n 1,47 a oxid titaničitý s indexem lomu n 2 2,27,zatímco grafy na obr. 2 představují stav podle vynálezu, kde místo oxidu titaničitého je použit oxid ytritý s indexem lomu na I 1,8.Jak patrno z obr. 1, odchylke optické tlouštky kterěkoliv vrstvy má za následok nejen posun minima odrazivosti ve spektru, ale zejména růst...

Způsob ovlivňování mechanicko-fyzikálních vlastností navíjených nití na niťová tělesa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251629

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hes Luboš, Ursíny Peter, Prášil Vladimír

MPK: B65H 59/00, D01H 13/10

Značky: zařízení, tohoto, nití, ovlivňování, mechanicko-fyzikálních, způsobu, vlastností, navíjených, způsob, tělesa, niťová, provádění

Text:

...závislost obvodových napětí at na polomoru ri a obr. 2 znázorňuje grafickou závislost výslednáhopoměrného navíjecího napětí q/r / na poloměru ri pro případ tehových sil v niti při 0nevíjení niĺovych tälee. Obr. 3 pak znázorňuje schematicky zařízení pro ovlivňovíní mochanicko-fyzikdlních vlastností nevíjených nití na nitová telesa podle vynálezu.Způsob epeěiví v tom, že se reguluje vstupní tahoví eíla v níti, eventuálně přít 3 251629lak...

Způsob čištění surového cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251628

Dátum: 16.07.1987

Autori: Špičák František, Rozinek Radovan

MPK: C07C 85/26, C07C 87/36

Značky: surového, čištění, cyklohexylaminu, způsob

Text:

...2 této vakuové kolony 3 se udržuje teplota m az n 5 c.nostillt z vakuově kolony 5 kondonzuje V chladiči Q a vodná a orgunicki vrstva se eeperují v děličce 1. Organickň vrstva so vrací jako roflux do vakuové kolony 1. Část organické vrstvy se odtehuje tek, aby so teplota ne hlavě vakuově kolony 4 udržo 3 251628vala na 54 až 56 °C za tlaku 45 až 50 kPa. Vodní vrstva z děličky 1 odchozí potrubím§ do odpedních vod. Veŕakový zbytek z vakuové...

Způsob poolovění plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251624

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mynář Miloslav, Hrabec Dalibor, Bujnošek Evžen

MPK: C23C 2/10

Značky: způsob, poolovění, plechů

Text:

...povlaku k povrchu lisovacích nástrojů dochází k zedírání a trhání vylisků.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob vytvoení stejnoměrného olověného povleku při žárovém poolověni plechů podle vynálezu. Na obě strany povrchu plechu taženáho z olo~ věné lázně se pod dhlem od 10 do 89 ° půivádí proud oxidačniho média.Řešením podle vynálezu se s povrchu odstreni přebytečné tekuté olovo a dochází k oxidaci povlaku. Cxidece spolu s jemnou...

Způsob specifického stanovení železnatých nebo/a železitých iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251622

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dočekalová Hana, Mandl Martin

MPK: C12Q 1/02

Značky: stanovení, železitých, železnatých, specifického, způsob, iontů

Text:

...Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 1977, e. 2 - 37.Tyto interference stanovení železnatych iontů se odstraní, Jak Již bylo uvedene,metodou stendurdního přídavku železnatých iontů. Pouze v pŕítomnosti kyanidu nebo aziduv dojde k hlubší inhlbioi respirace a stanovitelnost železuatých iontů .je pak závislá na v polěru koncentrací železnatých, kyanidorých resp. azídowých iontů.Podmínkou mnovení železnatých iontñ ,je tedy Iěřitelná rychlost...

Způsob přípravy černobílých nebo chromogenně vyvolávaných negativních fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251619

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dostál Josef, Arient Josef, Vobořil Ivan, Vít Václav

MPK: G03C 1/02

Značky: způsob, materiálů, negativních, černobílých, chromogenně, fotografických, vyvolávaných, přípravy

Text:

...778 a publikoci R. Koslowského Z. Wíss Photogr. Photophys. Photochem. 46 65-72 (1951). Proces chemické sensihilizace má za účel vytvořit dostatečně velká centra citlivosti a tim podstatné zvýšit disperze.Po ukončené chemické sensibilizaci je třeba tento proces zastavit a stabilizovat proti závoji v procesu stárnutí. Ku stabilizaci disperzí je možno použít konvenční stabilizátory. Dále lze využít spektrální sensibilizátory, tvrdidia,...

Způsob přípravy vysocecitlivých halogenstříbrných fotografických disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251613

Dátum: 16.07.1987

Autori: Arient Josef, Vít Václav, Vobořil Ivan, Dostál Josef

MPK: G03C 1/02

Značky: fotografických, halogenstříbrných, disperzí, vysocecitlivých, přípravy, způsob

Text:

...2 313 922, 2 533 426,2 704 714, 2 704 717, 2 688 545, 3 672 898 a dalších. Vysoce účinné orthochromatickékde zí a zž reprezentuje heterocyklický kruh benzoxazolu nebo benzimidazolu, přičemž heterocyklické kruhy jsou substituované V poloze S nebo 6 krátkým alkylem, alkoxy nebo fenylskupinou, fluor-, chlor-, brom-, kyan-, acylamino- nebo trifluormetylskupinou. kdeZŠ a zä jsou heterocyklické kruhy typu benzothiazolu, benzoselenazolu,...

Způsob výroby zkušebního tělíska pro klínovou válcovací zkoušku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251610

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hodina Jaroslav, Holota Jiří

MPK: G01N 1/00

Značky: způsob, výroby, zkušebního, válcovací, zkoušku, klínovou, tělíska

Text:

...a nebo se předchozím tvářením smaže rozdíl nové výrobní technologie.Hlavním problémom tedy je způsob výroby zkuěebního ingotku, který musí mít na jedné straně co do vlastností značnou podobnost s ingotem provozním, dále musí mít. podobnou licí struktura, být prost ocelárenských vad jako jsou lunkry. zeleniny spod., přičemž však na druhé straně nesplňuje základní požadevek oceldrensld, tj. nutnost. úkosu, potřebnáho pro stripování e zdravé...

Způsob výroby ocelových ingotů a odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251609

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kratochvíl Stanislav, Louda Josef, Matějovic Karel, Ratmajer Jaroslav, Hoon Zdeněk, Nozar Karel, Morávek Miroslav, Flandera Ferdinand, Riedlbauch Václav, Skála Josef, Jelša Július, Tichý Josef, Ernst Josef, Novotný Vojtěch, Mašek Jindřich

MPK: B22D 27/00, B22D 27/13

Značky: způsob, ingotu, výroby, oceľových, odlitků

Text:

...podstata spočíví v tou, že na hutní polotovar se působí při teplotš solidu až 500 °CVýhoda npůsobu výroby ocelových ingotů e odlitků podle vynůlezu spočívň v tom. že usmšriuje krystaliznci kovu ve vnltřních partiích ingotů a odlitků, odstraňuje nebo znenšuje velikost vnitřních defektů , příznivé ovlivňuje morfologii vlěstků a internetelických fází, zlepšuje čistotu po hronicích zrn, zjemnuje a homogenizuje strukturu, zlepšuje...

Způsob zvlákňování, dloužení a fixace svazku vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251608

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vaníček Jiří, Blažek Jiří

MPK: D06M 13/20

Značky: zvlákňování, dloužení, způsob, fixace, svazků, vláken

Text:

...látek může být tvořeno látkami vhodnými pro dobrý průběh zvlákňování e zlepšující dloužení. Na tuto vrstvu se po zesušení nenese další vrstve, která splňuje požadavky na dobrou textilní zpracovotelnost. konkrétní způsob provedení způsobu dle vynálezu je patrný z následujících příkladů.Dloužení svazku polyesterových vláken o součtové jemnosti 80 ktex a jedníčné jemnosti 11 dtex probíhalo na dloužící lince, která sestávela z těchto částí...

Glykosidy (7S)-9-acetyl-4-methoxy-7-0-(2-hydroxyethyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9- 11-trihydroxy-5,12-naftacenchinonu a jejich acetát a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251606

Dátum: 16.07.1987

Autori: Jizba Josef, Sedmera Petr, Lipavská Helena, Vaněk Zdenko, Přikrylová Věra

MPK: C07C 50/22

Značky: 11-trihydroxy-5,12-naftacenchinonu, způsob, acetát, jejich, glykosidy, 7s)-9-acetyl-4-methoxy-7-0-(2-hydroxyethyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9, výroby

Text:

...podle vynálezu.200 mg /7 S/-9-acety 1-4-methoxy-7-0-/2-hydroxyethy 1/-7 ,8.9 , 1 O-tetrahydro-ő ,9,11-triłmydroxy-S,IZ-nartacenchinonu vzorce II bylo rozpuätěno v 20 m 1 absolutního chloroformu za přidání 350 mg chloridu 3-deoxy-3,4-0-diacety 1-L-rhamnosy, 120 mg kyanidu rtuĺnatáho a 180 mg bromidu rtuinatého.Reakční směs byla míchána při teplotě 70 °C 15 h. Po odfíltrování pevných zbytkü byla ke směsi přidáno vode 5 vše bylo extrahováno...

Způsob přípravy adriamycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251605

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír, Jizba Josef, Vaněk Zdenko, Vondráček Miroslav

MPK: C07C 50/22

Značky: přípravy, adriamycinu, způsob

Text:

...1,6 mol bromu rozpuětěného v menším množství chloroformu. Reokcn je vedene při teplotě 2 až 10 °C po dobu 100 až120 h. Přidáním několikanásobného objemu absoľutního etheru se získá sreženina 14-bromdaue nomycinu výše uvedeného vzorce IV.Takto připravený bromderivát se v druhém stupni hydrolyzuje, nepř. 0,1 N hydroxidem sodnym po dobu 5 až 20 minut při 10 až 15 °C. Po skončené reakci se provede neutralizece kysličníkem uhličitým a produkt se...

Způsob rubání mocných hnědouhelných slojí v ochranných pilířích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251604

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vrbíček Milan

MPK: E21C 41/00

Značky: hnědouhelných, pilířích, rubání, mocných, sloji, způsob, ochranných

Text:

....jej lao použít v každém případě, bez změny technologie, či postupu porubní fronty. což při dorubiväní dolového pole bývá obtížné a v některých případech nereélné. Navíc neklede žédné nároky na ékladové hmoty.Při navrženén způeobu rubúní mocných hnädouhelrtých elojí v ochranných pílířích se plocha ochranného pilíře rozdělí na rubaná a nerubané pruhy. Nerubané pruhy vytvoří nosné žebra, které zmenlí vlivy rubéní na povrch.Nejvyhodnědäí pomär...

Způsob výroby vysocelegovaných ocelí manganem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251563

Dátum: 16.07.1987

Autori: Konšel Zdeněk, Marek Václav, Kubík Jindřich, Kuncl František, Prochazka Josef

MPK: C21C 7/00

Značky: oceli, vysocelegovaných, výroby, způsob, manganem

Text:

...20 manganu, případně stopy až 35 niklu, stopy až 5 molybdenu, stopy až 5 2 wolframu, nečistoty jako síru do 0,035 a fosfor do 0,035 , natavením vsázky v elek trické peci a mimopecním vakuově oxidačnim oduhličením a rafinací, podle Vynálezu.Podstata vynálezu spočívá V tom, že 15 až 30 hmotnosti vsázky se natavuje v indukční peci, přičemž tato část vsázky je nositelkou veškerého manganu a zbylých 70 až 85 S hmotnosti Vsázky se natavuje v...

Způsob přípravy měďnatých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251562

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pálfy Anton

MPK: C01G 3/00

Značky: solí, způsob, přípravy, měďnatých

Text:

...vynálezu tím, že se rozpouštěni mědi provádí za přítomnosti peroxidu vodiku.Výhodou způsobu připravy měčnatých soli kyseliny mravenči a nebo octové podle vynálezu je úplné až bouřlivé rozpouštěni mědi V kyselině. Rozpouštění mědi v kyselině probíhá velice dobře i při normální teplotě a reakčni směs proto neni nutné zahřivat.Do nerezové nádoby bylo předloženo zqo 1 směsi peroxidu vodíku a kyseliny mravenčí, sestávajicí z 420 kg 36 peroxidu...

Způsob spojování dopravních pásů s textilní výztuží vulkanizací za zvýšené teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251561

Dátum: 16.07.1987

Autori: Postava Miroslav, Krejcar Miloš, Podešva Milan

MPK: B29D 29/00

Značky: spojování, pásu, výztuží, zvýšené, dopravních, způsob, textilní, teploty, vulkanizací

Text:

...kdy se nejprve připraví směs pastotvorného polyvinylchloridu s estery dikarbonových kyselín, popřípadě s dalšími přísadami nebo plnivy a touto směsi, mající charakter kapaliny až pasty, se vyplní nerovnoměrně opotřebená krycí vrstva pásu V místě spoje, který se potom uzavře do Vulkanizačního lisu a zvyšováním teploty topných desek vulkanizačního lisu se provede želatinace polyvinylchloridu před dosažením vlastní vulkanizační teploty, čímž...

Způsob tepelného zpracování výrobků a polotovarů z uhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251553

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vrtěl Jaroslav, Matuška Karel, Libra Otakar

MPK: C21D 9/00, C21D 1/18

Značky: způsob, tepelného, uhlíkových, zpracování, výrobků, polotovarů, oceli

Text:

...nečistot na hranice zrn, které následně způsobuje vznik popouštěcí křehkosti. Takovému odmíšení nečistot v oceli se předejde zařazením prodlevy v mezikritické oblasti při tepelném zpracování podle vynálezu, které tak potlačuje vznik popouštěcí křehkosti oceli výrobku. Po izotermické prodlevě v mezikritické oblasti se výrobek ochladí rychlostí nutnou k docílení požadované mikrostruktury. Podle druhu zpracovávané oceli se pro další zvýšení...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem balastních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251441

Dátum: 16.07.1987

Autori: Macho Pravoslav, Klančík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: nízkomolekulárních, epoxidových, obsahem, nízkým, balastních, látek, přípravy, pryskyřic, způsob

Text:

...látek menší jak 2 v takovém množství, aby byl dodr» žen molární poměr epñohlorhydrin dian isopropanol h,8 6,5 1 2,0 - 3,5, při teplotě 50 až 55 OC se působením roztoku Na 0 H nechá proběhnout kondenzace, po doreagování směsi se oddělí vodná fáze i pevná sůl, organická fáze se zneutralizuje na pH 6 až 6,5, načež se podrobí atmosfěrické destilacido 117 °c (do 170 °c ve vařáku) a zbytek těkavýoh látek sez produktu odstraní vakuovou...

Způsob komplexního zpracování odpadních plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 251436

Dátum: 16.07.1987

Autori: Boušková Libuše, Šlesingerová Marie, Přibyl Josef

MPK: B29B 17/00

Značky: pneumatik, odpadních, způsob, zpracování, plastů, komplexního

Text:

...zřetel na zachoüäní neporuäené kostry pláštč pneumatiky, nebot není sledován účel obnovy plášte, 1.3.ale využití maximálního množství hmoty materiálu jako druhotné suroviny s následnou likvidací zbytku piâätě při využití jeho energetické hodnoty. Toto umožňuje doeáhnoutvčtšího množství ořezaných pláětů na jednom stroji a také vyšší hmotnost ořezůa obruaů z jednoho odpadního pláětě. Např. jewli při protektorování ořezáno z jednoho ojetého...

Způsob broušení válcových obrobků s přerušovaným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 251434

Dátum: 16.07.1987

Autori: Daniel Antonín, Daněk Radoslav, Král Václav

MPK: B24B 1/00, B24B 5/18

Značky: způsob, pláštěm, válcových, přerušovaným, obrobků, broušení

Text:

...zlepší kluznć podmínky mezi klecemi a vnějšími ložiskovými kroužky, čímž se zmeněí třecí moment, sníží provozní teplota až o dvacet procent. Dále poklesnou nároky ne mazivo při zvýšenífrekvenci otáček e celkové životnosti ložisek. Způsob lze použít dále u všech válcových obrobků, například hřídelů s podel nými drážkemi, pro zlepšení tribologických podmínek. K provádění způsobu slouží celkem nenáročné a málo nákladné zařízení.Zařízení k...

Způsob mísení nehomogenních vlákenných surovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251433

Dátum: 16.07.1987

Autor: Machuta Karel

MPK: D01G 13/00

Značky: tohoto, nehomogenních, zařízení, surovin, vlákenných, způsob, provádění, mísení, způsobu

Text:

...pružnýni eleaenty, za účelom zabránění zbor cení slieovsndch balíku.Podstata vynálezu blíže vysvětluje pŕíkladné povedení na predložených obrázcích, kde obr. l znázorňuje schenaticky uspořádání míaící linky pro povádění mísení nehomogenních materiálů, obr. 2 znázorňuje uspořádání odebíracího stroje s úložnou dráhou s balíky, opatřenou pružnýní elementv náryeu, obr. 3 znázorňuje uspořádání odebíracího stroje s úloznou dráhou e balíky,...

Způsob automatizovaného vyhodnocování zkoušek odolnosti proti tečení materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251422

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vitvar Zdeněk

MPK: G01N 3/00

Značky: materiálů, proti, tečení, způsob, automatizovaného, vyhodnocování, zkoušek, odolností

Text:

...adres impulsy do binárního čítače lg.Éřevodník lž binárního kődu je napojený na generátor lg funkce,vybavený magnetickou páskovou pamětí, na které je zakődována informace pro pohyb posuvného zatěžovacího servomechanismu 5, nastavovacího a měřicího servomechanismu 2.a servomotoru 2 regulátoru teploty. Dále jsou zde-zakődovány další informace pomocných funkcí pro zastavení čtení programu a řízení časových prodlev využívaných k respektování...

Způsob vytváření běhounové vrstvy pneumatiky navalováním pásku a zařízení pro jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251421

Dátum: 16.07.1987

Autori: Cimbůrek Alois, Karban Jaroslav

MPK: B29D 30/08

Značky: navalováním, vytváření, provedení, způsob, pneumatiky, vrstvy, zařízení, pásků, běhounové

Text:

...jednotkou vytlačovaoího stroje jsou ří~ zepy podle programu řídícím systémem.Pohonné jednotka upínacího zařízení pro upnutí pneumatiky sestává ze stejnosměrného motoruz regulátoru otáčok prořízení otáčok stejnosměrného motoru v závislosti na snímačiPohonné jednotka pro přemístování navalovecího ramena v azimutu je tvořene krokovým motorom a elektronickým napaječem, pohonná jednotka pro změnu polohy osy otáčení navalovacího ramena v azimutu je...

Svazková příze ze staplových vláken, způsob výroby této příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251412

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fajt Ludvík, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/12, D01H 1/13

Značky: příze, zařízení, této, vláken, způsob, způsobu, tohoto, svazková, provádění, staplových, výroby

Text:

...se vrotujícím proudu tlakového vzduchu spolu e oetatními vlákny vzájemné kříží a přepáaávají a vytvářejí obalovou komponentu, volně obepínající nopravýn zákrutem kroucenou jádrovou komponentuo Tato obalové komponente se následnou průběžnou anulací torzních síl nepravého zákrutu v jednoeměrné pravidelné zákrutové šroubovici utehuje na povrch jadrové komponenty a stahuje průřez obou vlákenných komponent.Svazková příze vyrobená ehora uvedeným...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251409

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hošek Jan, Vlachovský Vladislav, Formánek Jan, Joura Petr

MPK: G03G 5/08

Značky: materiálů, způsob, elektrografických, výroby

Text:

...řízenou vydatností. Systém polevu obvykle spočívá v nanášení elektrografickě disperze pomocí rotujících válců na celou šíři papírová podložky. Těsně za nanášecím místem následuje formovaní nánosu do stanovené síly a rovnoměrnosti. To je obvykle prováděno spirálovou raklí a nebo dalšími válci s nastavitelnou polohou. Při formovaní nánosu se přebytek disperze stírá zpět do polěvací misy. Po polevu následuje sušení v impaktní sušárně. V...