Patenty so značkou «způsob»

Strana 172

Způsob automatického řízení hodnoty pH u vsádkových periodických chemických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237363

Dátum: 01.08.1987

Autori: Koropecký Igor, Veselý Miloslav

MPK: G05D 21/00

Značky: řízení, vsádkových, způsob, chemických, periodických, automatického, hodnoty, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkrácení doby potřebné k dosažení žádané hodnoty pH při automatickém řízení pH u vsádkových, periodický se opakujících procesů, založeném na přidávání neutralizačního činidla do reakční směsi přes dvoupolohový akční člen ovládaný impulsovým regulátorem. Princip podle vynálezu spočívá v tom, že v průběhu zpracování každé vsádky se nejdříve do reakční směsi přídá neutralizační činidlo v množství stanoveném v průběhu zpracování...

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3-dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237360

Dátum: 01.08.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Schulz Hans-peter, Griehl Volker

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: způsob, homopolymerů, 1,3-dienů, kopolymerů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3-dienů s koncovými funkčními skupinami aniontovou polymerací v nepolárních rozpouštědlech v přítomnosti lithiových iniciátorů s následnou funkcionalizací. Polymerace se provádí v přítomnosti polylithiových iniciátorů, vzniklých reakcí technických divinylbenzenových směsí s alkylmonolithiovou sloučeninou.

Způsob přípravy bifunkčních iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 237359

Dátum: 01.08.1987

Autori: Klein Wilfried, Fröhlich Hans-otto, Antonová Elisabeth, Weber Lothar, Scholz Peter

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: bifunkčních, způsob, polymerace, přípravy, iniciátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bifunkčních iniciátorů polymerace, rozpustných v uhlovodících, s rozdílnou reaktivitou obou vazeb kovového prvku, reakcí diaminů s lithiumorganyly tak, že se nechají reagovat s lithiumalkyly v nepolárních rozpouštědlech za molárního poměru 1 : 2.

Způsob ochrany filtračních textilií proti nadměrným teplotám

Načítavanie...

Číslo patentu: 237355

Dátum: 01.08.1987

Autori: Albrecht Jiří, Zajíc Karel, Smrž Bohuslav

MPK: B01D 46/00

Značky: způsob, filtračních, proti, textilií, ochrany, nadměrným, teplotám

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany filtračních textilií proti účinkům nadměrné teploty filtrované vzdušniny je určen pro průmyslové podtlakové vícekomorové filtry regenerované zpětným proplachem okolním vzduchem. Při tomto způsobu chlazení textilie při zvýšení teploty filtrované vzdušniny nad hodnotu její tepelné odolnosti se využívá trvalé regenerace, při níž se na filtrační textilii v jednotlivých komorách filtru, v krátkých intervalech pravidelně střídá průchod...

Způsob přípravy N-(1,3-difenyl-2-propyl)piperazinového derivátu a jeho dihydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236149

Dátum: 01.08.1987

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 295/08

Značky: derivátů, přípravy, dihydrochloridu, způsob, n-(1,3-difenyl-2-propyl)piperazinového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy 1-/1-fenyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-propyl/-4methylpiperazinu vzorce I a jeho dihydrochloridu. Látka vzorce I je meziproduktem přípravy neurotropně, psychotropně a kardiovaskulárně účinných léčiv. Způsob přípravy podle vynálezu spočívá v substituční reakci 1-fenyl-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-propylchloridu s přebytečným 1-methylpiperazinem při teplotách od 100 °C do...

Způsob přípravy aminoalkoholu difenylsulfidové řady a jeho dihydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236146

Dátum: 01.08.1987

Autori: Protiva Miroslav, Červená Irena

MPK: C07D 295/08

Značky: řady, difenylsulfidové, přípravy, dihydrochloridu, aminoalkoholu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthezy léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy antidepresivně a centrálně tlumivě účinného aminoalkoholu difenylssulfidové řady vzorce I, jakož i jeho dihydrochloridu. Nový způsob přípravy látky I podle vynálezu je výhodnější a kratší než způsob popsany a jeho podstatou je redukce 4-methylpiperazidu kyseliny 2-(2-hydroxymethylfenylthio) benzoové hydridem litnohlinitým v tetrahydrofuranu. V příkladu je popsána příprava...

Způsob vytvoření polovodivé vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236143

Dátum: 01.08.1987

Autori: Mach Jaroslav, Benc Ivo, Kříž Josef, Kopecký Josef, Kerhart Jaroslav, Urbanec Jan, Weidner Miroslav, Ladnar Josef

MPK: H01L 21/02

Značky: vrstvy, způsob, polovodivé, vytvoření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytvoření polovodivé vrstvy Si, Si0n, Si3N4 na křemíkové součástce, deposici této vrstvy při rozkladu silanu ve vodíku. Vynález řeší zlepšení definovatelného vytváření polovodičových vrstev použitím výhodnější nosné podložky deponované součástky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že deponovaná křemíková součástka leží při depozici na nosné podložce zhotovené z křemíku o čistotě, odpovídající čistotě deponované křemíkové...

Způsob zamezení vzniku inkrustací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236134

Dátum: 01.08.1987

Autori: Uhlíř Miroslav, Beránek Ivan, Veverka Frsntišek

MPK: C23F 14/00

Značky: inkrustací, způsob, vzniku, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo při nízkých tepelných tocích a pracovní teplotě pod 50°C zamezit inkrustacím na účinných plochách při procesech vymrazovacích, chladicích a odpařovacích. Toho se dosáhne tak, že tepelný tok účinnými plochami je přerušován. Délka pracovní periody je stejná nebo delší než perioda odstávky účinné plochy. Způsob podle vynálezu je vhodný pro kontinuální ochlazovací krystalizaci kyseliny šťavelové, dusičnanu amonného,...

Způsob přípravy esterů kyseliny ftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236130

Dátum: 01.08.1987

Autori: Malík Miloš, Krupička Josef, Průša Zbyněk

MPK: C07C 69/80

Značky: kyseliny, esterů, ftalové, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů kyseliny ftalové s alkoholy, obsahující 7 nebo více atomů uhlíku, za přítomnosti katalyzátoru na bázi Ti02. xH20, při kterém se esterifikace provádí s přebytkem alkoholu, s jeho následným odstraněním vakuovou destilací a stripováním vodní parou, s odvodněním esteru za vakua a s filtračním oddělením katalyzátoru pro jeho opětné použití v dalším výrobním cyklu. Jeho podstatou je, že se esterifikace vede jen...

Způsob rafinace 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236128

Dátum: 01.08.1987

Autori: Čiernik Ján, Spousta Eduard

MPK: C07C 37/86

Značky: rafinace, 2,6-xylenolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čištěni 2,6-xylenolu od jiných fenolů a volbou ortho-polohou. Surový 2,6-xylenol se zahřívá pod tlakem při teplotě 144 až 190 °C s paraformaldehydem v množství 5 až 200 % hmotnostních na hmotnost nečistot a po oddestilování reakční vody se 2,6-xylenol z reakční směsi izoluje destilací. Čistý 2,6-xylenol je použitelný jako meziprodukt při výrobě plastů, barviv a stabilizátorů.

Způsob přípravy enzymu peroxidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236124

Dátum: 01.08.1987

Autori: Froschová Miroslava, Kunčický Jiří, Florián Petr, Černý Otakar

MPK: C12N 9/08

Značky: enzymů, přípravy, způsob, peroxidasy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy enzymu peroxidasy isolací z brukve zelené kedlubny (Brassica oleracea L., var. gongylodes L.) spočívající v tom, že se dužina bulvy brukve zelené podrobí extrakci vodou, získaný roztok se zakoncentruje a rafinuje srážením vodorozpustným organickým rozpouštědlem jako je etylalkohol nebo aceton nebo/ a neutrální ve vodě rozpustnou anorganickou soli jako je síran amonný.

Způsob výroby aktivního směsného kysličníku železitého s obsahem vzácných zemin pro katalytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 236121

Dátum: 01.08.1987

Autori: Horyna Ladislav, Spěváček Jiří, Kryška Jindrřich

MPK: C07B 3/00, B01J 23/76

Značky: účely, katalytické, směsného, obsahem, aktivního, zemin, způsob, železitého, výroby, vzácných, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se roztok uhličitanu amonného sráží roztokem síranu železnatého, do vzniklé sraženiny se přidají sloučeniny ze skupiny lanthanidů nebo jejich směs a vzniklá směs se pak dekanduje vodou, filtruje a žíhá.

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 236118

Dátum: 01.08.1987

Autori: Roškot Milan, Maxa Milan, Jakl Jaroslav, Suk Jiří, Hochmannová Marie, Růžička Karel, Smékal Otto, Lorenc Josef

MPK: C09B 45/26

Značky: symetrických, barviv, přípravy, kovokomplexních, jednostupňový, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních azobarviv ze souboru zahrnujícího barviva vzorce I a II, vyznačeny tím, že se výchozí diazotační a kopulační komponenty nechávají reagovat v přítomnosti iontů chromu šestimocného popřípadě ve směsi s ionty chrom trojmocného v koncentraci odpovídající stechiometrickému poměru nebo za použiti jejich přebytku při teplotě 25 až 100 °C.

Způsob výroby 3-acyloxy-7-acyloxymethyltricyklo(2,2,1,02, 6(-heptanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236117

Dátum: 01.08.1987

Autori: Špaček Miroslav, Dolanský Vladimír, Černý Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Urie Milan, Paleček Jaroslav, Ledvinová Marie, Drahoňovský Jan, Staněk Jan, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Ježek Karel

MPK: C07C 69/013

Značky: 3-acyloxy-7-acyloxymethyltricyklo(2,2,1,02, 6(-heptanů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-acyloxy-7acyloxymethyltricyklo/2,2,1,02,6/ heptanů obecného vzorce I, kde R je vodík nebo methyl z norbornadienu, formaldehydu, alkanové skupiny RCOOH, kde R má shora uvedený význam, spočívá podle vynálezu v tom, že se jako katalyzátor použije organické sulfonové kyseliny nebo Lewisovy kyseliny nebo silného iontoměniče v H/+/ cyklu v molárním poměru reagujících složek norbornadiem: formaldehyd : alkanová kyselina : katalyzátor 1...

Ztekucující přísada do betonových záměsí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236116

Dátum: 01.08.1987

Autori: Simonides Jan, Beran Jaroslav

MPK: C04B 13/30, C08K 5/01

Značky: betonových, prísada, způsob, výroby, ztekucující, její, záměsi

Zhrnutie / Anotácia:

Ztekující přísada do betonových záměsí složená z vodných roztoků solí sulfonovaných polykondenzátů formaldehydu a cyklických organických látek, která obsahuje jako cyklické organické látky v sušině 30 až 40 % hmot. destilační frakce metylnaftalenového podílu z dehtu o teplotě varu 240 až 265 °C složené ze 40 až 62 % metylnaftalenu, 0,1 až 30 % dimetylnaftalenu, 0,1 až 12 % naftalenu, 0,1 až 10 % thionaftenu, 0,1 až 15 % difenylu, 0,1 až 15...

Způsob přípravy alkylovaných bifenyldiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236113

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pospíšil Jan, Chutný Bohumil, Brodilová Jiřina

MPK: C07C 39/15

Značky: bifenyldiolů, přípravy, způsob, alkylovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bifenyldiolů, zejména 3,3´,5, 5´- tétraalkylbifenyl 2,2´- diolů nebo 3,3´, 5,5´- tetra-alkylbifenil- 4,4´- diolů. Způsob přípravy alkylových bifenyldiolů podle vynálezu spočívá v tom, že se na 2, 4- nebo 2,6 - dialkylfenoly vzorce I a II, kde R1 a R2 jsou stejné nebo různé alkyly s 1 až 6 uhlíkovými atomy v nealkylujícím rozpouštědle působí ionizujícím zářením. Bifenyldioly jsou účinné antioxidanty pro...

Technické směsi trojamonných solí kyselin 4- a 3-sulfoftalových se síranem amonným a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236112

Dátum: 01.08.1987

Autori: Horyna Jaroslav, Mach Karel, Holub Miroslav

MPK: C07C 143/68

Značky: jejich, trojamonných, síranem, směsi, způsob, kyselin, 3-sulfoftalových, solí, amonným, výroby, technické

Zhrnutie / Anotácia:

Technické směsi trojamonných solí kyselin 4- a 3-sulfoftalových se síranem amonným sestávající z 7,0 až 9,0 dílů hmot. trojamonné soli 4-sulfoftalové kyseliny, 1,0 až 3,0 dílů hmot. trojamonné solí 3-sulfoftalové kyseliny a 10 až 30 dílů hmot. síranu amonného. Směs obsahuje popřípadě dále až 1 hmotový díl dvojamonné soli kyseliny ftalové a až 15 dilů hmot. vody. Způsob výroby těchto solí, spočívá v tom, že se na reakční směsi, získané sulfonací...

Způsob zajištění splétaného šestipramenného ocelového lana proti vyjetí zapletených konců pramenů ze středu lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 236106

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zomber Drahomír, Žídek Radomír, Humlíček Josef, Štos Libor

MPK: D07B 9/00

Značky: zajištění, splétaného, vyjetí, zapletených, způsob, stredu, konců, pramenů, proti, ocelového, šestipramenného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru dopravy a týká se splétání ocelových lan šestipramenných, používaných zejména u lanových drah s nekonečným lanem. Podstata spočívá v tom, že dosavadní způsoby splétání jsou doplněny tím, že všechny konce zaplétaných pramenů (2) do lana (1) jsou opatřeny pevně uchycenými tělísky (3) osazenými nejméně třemi ploškami nebo hroty provedenými tak, aby aretovaly polohu vpletených konců pramenů uvnitř lana. Vynálezu lze s výhodou...

Způsob výroby hlavy čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236103

Dátum: 01.08.1987

Autori: Filip Stanislav, Lebduška Miroslav

MPK: B21K 1/46

Značky: způsob, čepu, hlavy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby hlavy čepu, který se vyznačuje tím, že kruhový polotovar se upraví vhodným zahloubením za účelem snížení objemu tvářeného materiálu. Touto úpravou dochází k podstatnému snížení potřebné tvářecí síly, což umožňuje použít při výrobě hlavy čepu technologií tváření zastudena - pěchování na běžném strojním zařízení. Předmětu vynálezu lze využít ve všech oborech, které zajišťují výrobu montážních dílů, v tomto...

Způsob výroby vzorovaných režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240791

Dátum: 01.08.1987

Autori: Rajniak Igor, Ivan Miroslav, Dimun Milan

MPK: C04B 33/20

Značky: řezných, způsob, výroby, vzorovaných, dlaždíc

Text:

...dlaždioe a takto vytvořeným vzoromse pod tepelným zdrojom vyeuěí o. dále zpreoovâvá běžnou keramickou technologií výpelu.výhoda předmětu vynálezu spočívá v tom,žmxjím umožňuje průmyslové,autonatizovaní výroba nového druh vzorovanýoh režných dlaždio bez surovinově a energeticky náročného glazování a sítotiakováho dekorování. Různě vzorovaně režně dlaždice předetavuáí rozšíření sortimentu zdobených keramických podlahových krytin,kter 6 se...

Způsob analýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240787

Dátum: 01.08.1987

Autori: Jambrich Pavol, Knežak Jozef, Lešník František, Straka Ján, Chorvát Ivan, Samuhel Jozef, Klug 1udovít, Bobák Ladislav

MPK: G01N 31/22

Značky: analýzy, způsob, aktivního, chlóru

Text:

...Podstata způsobu analýzy aktivního chloru záleží na tom, že se vzorek obsahující aktivní ehlor nechá reagovat s dimethyleminorenatthíoniumchloridem v roztoku nebo na nosiči, například papíru a podle změny lbarvení i doby, která je k tomu potrebná se určí přítomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku.Hlavní výhody způsobu detekee a stanovení aktivníhochloru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že lze zabezpečit kontrolu ohlornanových...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240786

Dátum: 01.08.1987

Autori: Žatkovie Juraj, Macho Vendelín, Szentiványi Norbert, Oddejmiška Koloman, Jambrich Martin, Zemanová Elena, Marcinein Anton, Maeurák Milan

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, detekce, aktivního, chlóru, způsob

Text:

...se určí přitomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku, Hlavní výhody způsobu detekce a stanovení aktivního chloru podle vynálezu spočivají v tom, že lze jednoduše zabezpečit kontrolu zejména chlornanových rozünků do 3 obsahu aktivního chloru. Ve srovnání s jodometrickou titrací, kterou se dosud kontrola obsahu aktivního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožňuje provedení i nezaškolenou V osobou....

Způsob výměny tepla mezi absorpcí s desorpcí s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240780

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krkoška Pavol

MPK: F25J 3/08

Značky: desorpci, tohoto, způsob, tepla, výměny, provádění, způsobu, absorpcí, zařízení

Text:

...výkrese je znázorněn přiklad provedeni zařizeni podle vynálezu.Absorpčni kolona l s patry 3 nad nimiž jsou umistěny çhlaědicí hady à a patry 3 bez chladicich hadů. Na obrázku je dále desorpčni kolona 5, která je nahoře opatřena odlučovačem g a dole vařákem 1. Spodek absorpčni kolony 1 je spojen s odlučo- 34240 780 vačem g potrubid g s vestavěným škrticim ventilem. odlučovač g je spojen se střední části desorpčni kolony 2 potrubim 2 se...

Způsob výroby derivátů 7-hydroxychinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240772

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vasilko Karol, Svitok Laurenc, Švecová O1ga

MPK: C07D 215/20

Značky: 7-hydroxychinolinu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...dvouhrdlé baňce opatřené míchadlem a zpětnym chladičem byly smíeeny 0,2 molu 3-aminofenolu a 0,2 molu acetylacetonu. Za íntenzívního míchání byly přidány pomalu 0,4 molu kone. H 2 S 04. Reakce probíhá silně exothermicky, za vyloučení soli 24 dímethyl-7-hydroxychínolínu. K vyloučení volné báze se surový produkt rozpustí v malém množství vody a upraví se pH roztokem louhu sodného na slabě alkalickou reakci. Vyloučená báze se překrystaluje z...

Způsob měření rychlosti vzlínání kapalin délkovou textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240769

Dátum: 01.08.1987

Autori: Deanko Peter, Komora Ladislav

MPK: G01N 13/00

Značky: měření, vzlínání, způsob, textilií, rychlostí, délkovou, kapalin

Text:

...postihnout kapilární vzlínavostprůřezem délkové textílie a výsledkem je čas, potrebný k vyvzlíenání zkoušené kapaliny do stanovené výše. Měření samo a ukončení měření pnobíhá automaticky a naměřená hodnota času zůstane.zafíxována až do příchodu obsluhy.Zařízení k provádění měření je jednoduche, konstrukčněa investičné nenáročné a zaručuje bezpečnou práci. Jedno z možných jeho provedení je znázorněno na připojeném vůunat . Toto zařízení...

Způsob biologického aktivačního čistění odpadních vod s denitrifikací v cirkulačním systému s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240757

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kurajda Pavol, Magura Miroslav, Horochonie Jozef

MPK: C02F 3/12

Značky: provádění, zařízení, cirkulačním, aktivačního, odpadních, způsobu, denitrifikací, systému, tohoto, způsob, biologického, čištění

Text:

...kalu v aktivaci.Snížená účinnost sepàrsce a nízká hranice koncentrace aktivovaného kalu se pak promíté do nízké dosahované koncentrace aktivovaněho kalu v aktivaci. Protože procesy nitrifikace/denitrifikace znaěně závisí na stáří kelu, musí být pro dosažení potřebné hodnoty kalového indexu při nízké konoentraoi aktivovaného kalu použity velké objemy zařízení. Velké objemy zařízení se pak negativně projevují jednak na vysoké ceně zařízení,...

Způsob řízení výpalu portlandského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240756

Dátum: 01.08.1987

Autori: Sás Ivan, Ho1ko Michal

MPK: G01N 31/00

Značky: portlandského, výpalu, způsob, slínku, řízení

Text:

...slínku již během 5 až 10 minut od jeho dodání do závodní laboratoře. Stupeň výpalu slínku je při správné surovinové skladbě dáú obsahom volného kysličníku vápenatého a alitu, které lze mikroskopicky kvantitativně stanovit odhadem nebo přesně metodou bodové integrace. Vysoká pohotovost této metody umožnuje obsluze při řízení rotační pece stabilizovat požadované fázové složení slínku postupnými změnami ovládacích prvků a tím určit optimální...

Způsob výroby 4-nitro-1,2-dimetylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239229

Dátum: 01.08.1987

Autor: Konečný Luboš

MPK: C07C 79/10

Značky: způsob, 4-nitro-1,2-dimetylbenzenu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-nitro-1, 2-dimetylbenzenu používaného k výrobě 4-amino-1, 2dimetylbenzenu, který je polotovarem pro výrobu vitamínu B .sub.2.n. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se tavenina surového 4-nitro-1, 2-dimetylbenzenu ochladí pomalu na teplotu 0 až 15.sup.o.n. C, po 0, 5 až 30 hodinové výdrži se během 8 až 50 hodin vyhřeje na 25 až 30, 5.sup.o.n. C. Teplota se udržuje po dobu 2 až 40 hodin a kapalné odtékající podíly se jímají....

Způsob izolace o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-N-arylkarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239213

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš, Beštová Jana, Toman Jaromír

MPK: C07C 125/075

Značky: izolace, způsob, o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-n-arylkarbamátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace čistých o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl)-N-arylkarbamátů ze směsi, která vznikne reakcí fosgenu s deriváty fenolu v polárním aprotickém rozpouštědle za přítomnosti terciárního aminu, které se používají jako účinná složka pro selektivní herbicidní prostředky. zvláště pro cukrovou řepu. Podstatou je extrakce reakcí vzniklého terc. aminhydrochloridu vodou za přídavku 0, 01 až 10 % hmotnostních anorganické nebo organické kyseliny.

Způsob zvýšení průchodnosti světla povrchem monokrystalu yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239207

Dátum: 01.08.1987

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Bílková Eva, Kvapil Josef, Ohrazenice

MPK: C30B 29/20

Značky: povrchem, monokrystalů, zvýšení, granátu, průchodnosti, yttritohlinitého, způsob, světla

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení průchodnosti světla povrchem monokrystalu yttritohlinitého granátu, což má za následek zvýšení výkonů lazerů i dalších přístrojů, využívajících prvky monokrystalů yttritohlinitého granátu jako optické díly, čehož se dosahuje tím, že broušením nebo leštěním opracovaný monokrystal se uvede ve styk s 1 objemovým dílem kyseliny dusičné o koncentraci 20 až 35 mol. % a po 1 až 5 min jejího působení se přidá 2 až 5 objemových dílů...

Způsob úpravy vrstvy suspenze vzorku při měření velikosti částic na diskové centrifuze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239205

Dátum: 01.08.1987

Autor: Novák Antonín

MPK: G01N 15/02

Značky: vzorků, vrstvy, centrifuze, způsob, diskové, měření, velikostí, úpravy, částic, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy vrstvy suspenze při měření velikosti částic na diskové centrifuze tak, že se vrstva suspenze, v níž probíhá měření velikosti částic, podvrství spojitou, výhodně 0, 2 až 2 mm silnou vrstvou nemísící se kapaliny, která smáčí suspendované částice a má hustotu větší, než je maximální střední hustota suspenze. Výhodně se použije kapalina na bázi chlorovaného uhlovodíku. V případě těkání některých zbytků suspenze se provede převrstvení...

Způsob bezodpadového dělení prstenců z trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239201

Dátum: 01.08.1987

Autori: Malůšek Antonín, Sommer Karel

MPK: B21D 53/16

Značky: způsob, trubek, bezodpadového, dělení, prstenců

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu dělení prstenců z trubek a jeho účelem je dosáhnout bezodpadového oddělování prstenců i z trubek tlustostěnných a velkého průměru. Uvedeného účelu je dosaženo pomocí otočného trnu, otočného kotouče a otočného pouzdra způsobem oddělování podle vynálezu, při kterém se konec trubky, jehož délka odpovídá požadované šířce prstence, působením radiální síly rozválcovává a vytváří se tak z části trubky prstenec, který postupně...

Způsob přípravy alfa-kysličníku železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251746

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čermák Jiří, Suchánková Libuše, Kmoníčková Světla

MPK: C01G 49/06

Značky: železitého, způsob, alfa-kysličníku, přípravy

Text:

...úvahu přichťzejících syntéz neposkytují výsledný materiál ve stejné kvalitě, tj.co do fysikálních vlastností jako barva, distribuce částic a podobně, tak chemických vlastností, na příklad rozpustnost v kyselinách. Termické zpracování příslušných surovín poskytuje produkty určené pro aplikaci jako pigment, nehodí se však vzhledem k možnému znečištění dalšími prvky, jako surovina pro zpracování na organoželezité sloučeníny. Důvodem je i to, že...

Způsob radiometrického stanovení podílu popele z nauhličovadla na znečištění oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 251742

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kraina Josef, Mrázek Libor, Hons Jaromír, Mayer Jiří

MPK: C21C 7/00

Značky: oceli, radiometrického, způsob, popele, znečištění, stanovení, nauhličovadla, podílu

Text:

...způsob radiometrického stanovení podílu popele z nauhličovadla na znečiětění oceli, podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že pevné nauhličovadlo se před použitím nasytí roztokem radionuklidu 141 Ce v podobě dusičnanu a sírenu ve vodě, vysuší žíháním v plechových sudech, v nichž se dávkuje na dno odlévací pánve před odpichem tavby oceli a obsah popele ze značeného zdroje v celkovém obsahu oxidických nečistot je dát porovnáním...

Způsob upevňování konce šňůry z plastu v upevňovacím otvoru předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251738

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polický Oldřich

MPK: H01R 13/52, H01R 33/965

Značky: konce, otvorů, šňůry, plastů, způsob, předmětů, upevňovacím, upevňování

Text:

...se použije levnějších, běžněpoužívaných a vyráběných plomb z plastu, používaných hojně v elektrotechníce. Při spojování lehčích předmětů může i tato plomba odpadnout. Ke spojování lze použít šnůry jednovláknové, splétané i spřádanéoPříklady upevnování konce šnúry z plastu v upevňovacím otvoru předmětů způsobem podle vynálezu jsou znázcrněny na přípojeném výkresu. na němž obr. l představuje spojovaný předmět v řezu,obr. 2 další spojovaný...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251736

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kohout Josef, Lohr Jiří, Mrázek Jaroslav, Kaška Jiří, Matějíček Alois, Fencl Miloslav, Balcar Miroslav Csc, Záhorovský Svatoslav

MPK: C08L 63/02

Značky: lisovacích, epoxidových, způsob, přípravy

Text:

...tento reakční systém dávkuje do aditiv, která se udržuji ve viřivém stavu. Tím vzniknou častice převážně nepravidelného tvaru, v nichž jsou aditíva už smočena komponentami reakčniho systému, a třetí stupeň homogenizace kompozice probihá-za zvýšené teploty a zvýšeného mechanického namáhání ve vytlačovacim hnětáku. Tak se docili rovnoměrného rozděleni všech složek kompozice v celé hmotě, která hněták opouští. Tim jsouzaručenystejnoměrné...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251735

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kohout Josef, Krejcar Emil, Balcar Miroslav, Kaška Jiří, Fencl Miloslav, Matějíček Alois, Klejch Jiří

MPK: C08L 63/02

Značky: epoxidových, přípravy, způsob, lisovacích

Text:

...a tedy i lisovací hmota je jednotnější ve svých finálnich vlastnostech než ta, která je připravena např.podle citovaného západoněmeckého patentu. Přednosti připra vy parciálniho aduktu je zároveň i to, že ve formě pevné látky je ho možno připravit do zásoby a při teplotě do 20 °C ho uchovávat po dobu max. šesti měsíců.Obecný postup přípravy spočivá v tom, že se připraví pouze jeden typ parciálního aduktu nízkomolekulárni epoxidové...

Způsob výroby aminoplastů ve vznosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251734

Dátum: 16.07.1987

Autori: Marek Petr, Hajíček Odon

MPK: C08G 12/02, C08L 61/20

Značky: aminoplastů, vznosu, výroby, způsob

Text:

...stupně polykondenzace se převede do fluidní sušárny, kde proběhne během 1 až 30 min. za sniženého tlaku 1 až 95 kPa jeho dokondenzace a vysušeni.Vzhledem k tomu, že polykondenzátlv reaktoru neni nakondenzován do optimálniho stupně, čímž rozumime takový stupeň kondenzace, při němž je hmota právě ještě zpracovatelná, ale pouze do 90 tohoto optimálniho stupně, které můžeme charakterizovat obsahem metylolových skupin 19 až 25 , nedocházi při...

Způsob úpravy a čištění vod anorganickými koagulanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251732

Dátum: 16.07.1987

Autori: Juračka František, Vostrčil Josef

MPK: C02F 1/56

Značky: způsob, koagulanty, anorganickými, úpravy, čištění

Text:

...rychlé rozpuštěni na homo genní roztok, bez tvorby zvolna se rozpouštějících zbobtnalých malých shluků polymerů.Emulzni kopolymerace je technika polymerační, která zabezpečuje vznik polymerů nebo kopolymerů a vysokou molekulovou hmotnost, což je pro úspěšný proces mostění a flokulace suspena dovanych částic v upravované vodě podmiňujícim faktorem.Účinnost organických emulzních kopölymerů kyseliny akrylové a/-nebo metakrylové se styrenem...

Způsob dekontaminace násadního inokula kvasinkových kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 251726

Dátum: 16.07.1987

Autori: Průcha Pavel, Hodaň Jaroslav, Káš Jan

MPK: C12C 11/02, C12N 1/16

Značky: dekontaminace, kvasinkových, násadního, inokula, kultúr, způsob

Text:

...čistoty s následnými příznivými dopady na bíologickou stabilitu senzorický charakter i výtěžnost kvasného procesu.Lysozym je přírodní látka, která se nachází v rostlinách,například v latexu tropické rostliny Caryca Papay i tkáních živočichů, například ve vaječném bílku, slzách a mateřském mléku člověka. Lysozym, izolovaný V potřebném stupni čistoty, je z hygíenického i potravinářského hlediska zcela nezávadnou látkou. Použití lysozymu...