Patenty so značkou «způsob»

Strana 169

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované chromniklové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 252216

Dátum: 13.08.1987

Autori: Tomeš Miloň, Hodina Jaroslav, Kordula Miroslav, Pačák Jan, Holeček Petr

MPK: B21B 21/00

Značky: chromniklové, trubek, bezešvých, výroby, vysokolegované, způsob, oceli

Text:

...zařízení. Nejnižší docílená mez pevnosti u bezešvých trubek zpracovaných dle vynálezu se zvýšila na hodnotu 480 MPa, nejnižší mez kluzu se zvýšila na hodnotu 180 MPa. zvýšila se bezporuchovost zařízení a tím i produktivita výroby chemických produktů.Polotovar z vysokolegované oceli s hmotnostním složením 0,065 uhlíku, 0,55 křemíku,1,2 manganu, 21,3 chromu, 32,5 niklu, 0,45 titanu, 0,3 hliníku, 0,025 8 fosforu,0,012 síry a...

Způsob bezodpadové přípravy netoxického aktivátoru pro aniontovou polymeraci laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252209

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bukač Zbyněk, Kubánek Vladimír, Šebenda Jan

MPK: C08G 69/20

Značky: způsob, přípravy, netoxického, aniontovou, aktivátoru, polymeraci, laktamů, bezodpadové

Text:

...desetkrát. Kvalita produktů je bez jakéhokoliv dalšího čištění dostatečná pro jejich použití jako aktivátorů aniontovéVýhody tohoto postupu spočívají v tom, že netoxický aktivátor, který je mnohem resistentnější než výchozí isokyanát vůči vzdušné vlhkosti a který vykazuje vysokou kokatalytickou účinnost, se získá ve vysoké čistotě způsobem, při němž nevzniká žádný odpad, nebot matečné louhy po izolací se mnohonásobně recirkulují. Tím se...

Způsob chemicko-biologického čištění městských odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 252207

Dátum: 13.08.1987

Autor: Tesař Stanislav

MPK: C02F 1/52

Značky: čištění, chemicko-biologického, odpadních, způsob, městských

Text:

...pigmentů do odpadních vod bylo dosaženo příznivého účinku, který je dan obsahem síranu železitého V promývacích vodách. Jeho hydrolýzou vzniknou vločky hydratovaných oxídů železa. využívá se tedy koagulačniho a flokulačního účinku železité soli, obsažené v promývací vodě z výroby termických železitých pigmentü. Při tom neni na závadu obsah pigmentového oxidu železitého, který je podstatnou částí nerozpustných látek v koagulačním činidle....

Stavební zasklívací, výplňový nebo obkládací prvek, způsob jeho výroby a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252206

Dátum: 13.08.1987

Autori: Szokolai Karel, Lederer Jiří

MPK: E04C 2/54, C03B 23/023

Značky: přípravek, tohoto, stavební, prvek, výplňový, provádění, způsob, zasklívací, způsobu, výroby, obkládací

Text:

...na nichž představujeobr. 1 axonometrícký pohled na výplñkový prvek zábradlí v distančních úohytech na rovných hranách skleněné tabule obr. 2 axonometrický pohled na výplñový prvek zábradlí v distančních úchytech na zakřivených stranách skleněné tabule V obr. 3 axonometrický pohled na přípravek k ohybání skleněné tabule na počátku ohýbání obr. 4 nárysný pohled na přípravek po ohnutí skleněné tabuleSkleněná tabule l z tvrzeného skla (obr. 1) je...

Způsob regulace výstupního přetlaku za membránovým regulátorem tlaku plynu, jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252199

Dátum: 13.08.1987

Autori: Malík Ján, Pála Miloslav

MPK: G05D 16/06, G05D 16/00, G05D 16/20...

Značky: regulátorem, provádění, tlaku, regulace, přetlaku, výstupního, zařízení, jakož, membránovým, plynů, způsobu, způsob, tohoto

Text:

...podmínkách sítě slmulací práce obsluhy. Vlastním principem je totiž integrační postup, kdy je časová konstanta volitelná podle konkrétního charakteru sítě. současně se průměrují hodnoty odběrů, získávané z clony obdobné ako při vyhodnocování obsluhou. Integrační postup je schopný plynule nastavit stanici na požadovaný režim bez ohledu na počet dalších stanic pracujících do systému, čímž je eliminováno kmltání tlaku V této síti. Výhodou...

Způsob výroby křemičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252194

Dátum: 13.08.1987

Autor: Doležal Jiří

MPK: C01B 33/22

Značky: způsob, křemičitanu, výroby, horečnatého

Text:

...obsah S 102 V roztoku byl cca 5 9/0 hm. a smisí se s roztokem hydroxidu sodného o koncentracl cca 10 °/o hm. tak, aby, hmotnostní poměr S 102 Na 20 byl v rozmezí 1 0,3-0,8. Potom se za intenzívního míchání pridá roztok síranu hořečnatého o koncentraci cca 10 hm. v hmotnostním poměru S 102 MgO 1 0,3-0,5. Po vysrážení se suspenze křemičitanu bořečnatého ponechá ještě maximálně 20 minut míchat a potom 30-60 mnut zrát. Suspenze křemičltanu...

Způsob ohnivzdorné úpravy papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252190

Dátum: 13.08.1987

Autori: Skalický Čestmír, Rodová Nataša, Šimůnková Jitka, Fišer Stanislav

MPK: D21H 5/00

Značky: ohnivzdorné, způsob, úpravy, papíru

Text:

...je však nejlevnější. Vysušený papír se protahuje uvedeným impregnačním roztokem Znclz V amoniaku a vysouší.Podle zakiížení papíru se mění množství naneseného prostředku a s rostoucím množstvím naneseného prostředku roste odolnost proti hoření. Impregnaci lze provádět na impregnačím zařízení i na klížicím lisu papírenského stroje. Impregnační roztok lze upravovat s ohledem na požadované vlastnosti papíru prostředky, které snášejí amonlakalní...

Způsob vytváření ohmických kontaktů na deskách arzenidu galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252187

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/90

Značky: způsob, galia, ohmických, vytváření, kontaktů, deskách, arzenidu

Text:

...kontakty, vyjma AuGePt, je možno propojovat ve strukturách MESFET a integrovaných, obvodech na GaAs metalizačníml vrstvami typu TiPtAu, TlWAu, T 1 PdAu a TiAu, aniž by došlo k ovlívnění jejich vlastností během technologického zpracování,ale je problematické .použít k propojení hliníku, který se zásadné užíva v polovodičo 4vých součástkách a integrovaných obvodech na křemíku.Výše uvedené nedostatky známých kontaktů odstraňuje způsob...

Způsob čeření tavené skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252184

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pešek Karel

MPK: C03B 5/225

Značky: tavené, čeření, skloviny, způsob

Text:

...výkonů.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob čeření tavené skloviny podle vynálezu. jeho podstata spočíva v tom, že se na proud skloviny působí V celém jejím průřezu tlakovým spádem proměnně velikosti ve směru 90 °,vzhledem k původnímu směru proudu, a to odběrovýmppoudem dopředným tahem bez zpětného. konvenčního proudění.Způsob podle vynálezu umožňuje kvalitné provádět čeření tavené skloviny v malých pecíoh bez zvláštních nároků na délku pecea...

Způsob výroby orientovaných transformátorových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252183

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pácl Petr, Čech Drahomír, Žídek Artur

MPK: C21D 8/12

Značky: transformátorových, plechů, výroby, způsob, orientovaných

Text:

...po dobu 20 až 40 hod a poté se svitky ochlazují na teplotu okolí, přičemž po celou dobu nohřevu až do teploty 1 150 až 1 200stupňů Celsia a po dobu ochlazování je do pece vháněna sušená vodíko-dusíková atmosféra s roisným bodem -30 až -80 °C, zaÍĺIIlCíi po dobu výdrže na teplotě 1150 až 1 200 C je do pece vháněna sušená vodíková atmosféra s rosným bodem ~ 30 až ~ 80 stupňů Celsia, přičemž atmosféra při ochlazování je prosto nerozštěpeného...

Způsob výroby orientovaných transformátorových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252182

Dátum: 13.08.1987

Autori: Čech Drahomír, Pácl Petr, Křivon Otto

MPK: C21D 8/12

Značky: plechů, orientovaných, způsob, transformátorových, výroby

Text:

...až 1 200 C v suchém vodíku, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezižíhání po prvém stupni válcování za studena se provede v atmosféře vlhkého vodíku nebo směsi vodíku a dusiku s rosným bodem 10 až 60 °C až do oduhličení pásu nejméně na 0,02 hmotnostních uhlíku, načež se pás ve druhém stupni válcování za studena válcuje s celkovou redukcí 80 až 80 a při konečném vysokoteplotním žihání se ohřev z teploty 800 na teplotu 850 °C...

Způsob zhotovení koužků z ocelových dutých tyčí, zvláště kroužků valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252181

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sommer Karel, Škarek Jiří, Zdražil Jiří, Hladký Stanislav, Habrovec František, Karhánek Jaroslav, Spáčil Pavel, Bartošík Ivan

MPK: B21H 1/12

Značky: způsob, kroužků, oceľových, koužků, tyčí, zvláště, ložisek, dutých, zhotovení, valivých

Text:

...se mechanicky odděluje od ocelové duté tyče při teplote 20-980 °C, pěchuje se ve smeru osy polotovaru při teplote 20-980 °C a tlacích 60-1600 MPa a pak se radiálne válcujepři teplotách 820-950 °C a tlacích minimálně 60 MPa, přičemž po kalibraci hlavních rozmerů následuje tepelné zpracování kalením z .teploty 820-900 °C, s výdrži na teplote 10-15 min. a následuje bezprostředne popuštení na teplotě 170-210 °C,s výdrži na popouštěcí teplote...

Způsob výroby výstupků ve tvaru čepu na plochých součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 252178

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 47/04

Značky: tvaru, způsob, výroby, čepu, výstupků, plochých, součástkách

Text:

...a sílu F 1, na něj v závislosti na normalnim napětí m vyvoláva píst válce, například pro vytvoření nátlačné hrany lisů pro přesné stříhání. Po vytvoření blokovacího napětí 01 nastáva vlastní protlačovací proces zaváděný působením sily F 2 vyvolávající ve směru působení síly v průtlačníku napětí 02, .obvykle F 2F 1, která vytváří v objemu materiálu, ze kterého vzniká výstupek, prostorovou napjatost s normálním napětí-m oz, kolmýim ke...

Způsob zjišťování řezivosti brousicích kotoučů a brusitelnosti materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252173

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kysilka Josef

MPK: G01N 3/56, G01N 19/06

Značky: kotoučů, způsobu, řezivosti, zjišťování, brusitelnosti, materiálů, zařízení, brousicích, provádění, tohoto, způsob

Text:

...11 a k přítlačnému zařízení 7 je čelné připojeno další čidlo 9 pro měření úbytku materiálu. Proti brousicímu kotouči 2 je umístěn V přítlačném zařízení 7 vzorek 5. Toto přítlačné zařízení 7 je uloženo na pohybovém zařízení 1 D pro najetí a odjetí se vzorkem 5. Pro zjišťování řezivostí brousicího kotouče 2 je vzorek 5 z etalonového materiálu a alternatívne pro zjišťovánĺ brusitelnosti materiálu je etalonový zase brousicí kotouč 2.Při...

Kombinovaný svařovatelný materiál pro uzavírání plastových kelímků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252166

Dátum: 13.08.1987

Autori: Moravová Jarmila, Morávek Jaroslav, Doležal Václav, Celerýnová Milada, Novák Milan, Šírová Anna

MPK: D21H 1/40, B32B 29/04, B32B 27/10...

Značky: kelímků, výroby, kombinovaný, plášťových, svařovatelný, uzavírání, materiál, způsob

Text:

...a tím i ztrátě jejich pevnosti po namočeni.lmpregnací papíru a nanesením plastu nebo hotmeltu se dosáhne výhodného rozdělení polymerních složek v prüřezu papíru a na jeho povrchu, takže vzniká bariérový systém, u něhož se synergicky zvyšuje pevnost i odolnost vůči dynamickému namáhaní i v podmínkách přímého působení vody,tukü a plynů.Polymerni složky rozložené ve struktuře impregnovaného papíru zajišťují odolnost proti pronikání vnější...

Způsob výroby pístních kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252162

Dátum: 13.08.1987

Autori: Devera Miloslav, Jahelka Jindřich, Kopeček Zdeněk

MPK: F16J 9/00

Značky: výroby, kroužků, způsob, pístních

Text:

...radiálního přítlaku, určí geometrický tvar kroužků a pak vypočte príslušnou trajektorii pohybu nástrojů. Využití číslicově řízené frézky podlevynálezu ve spojení s výpočetní technikou se projeví zvláště výrazně při vývoji pistních kroužků, kdy lze snadno ověřit nejvýhodnější tvar kroužku, průběh radiálního přitlaku, velikost výřezu zámku a současně navrhnout optimální tvar polotovarů, vedoucí k úspoře materiálu a zlepšení mechanických...

Způsob vytváření vrstveného barveného povlaku na povrchu kovových i nekovových předmětů, zejména psacích prostředků a zařízení na provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252155

Dátum: 13.08.1987

Autor: Podhola Petr

MPK: C09D 5/29, C09D 3/16

Značky: prostředků, způsob, zařízení, kovových, zejména, vrstveného, povrchu, tohoto, povlaků, barveného, vytváření, psacích, nekovových, provádění, předmětů, způsobu

Text:

...ze směsi objemové 60 0/0 černěho a hnědého nitrocelulózového emailu a 20 0/0 směsi ředidel ethylglykolu a ethylcyklohexanolíí v objemovém poměru 1 9, V dalším se úprava dokončuje obdobně jako u přĺkladu 1.Kostra detského jízdního kola, vyrobená z ocelových trubek, opatřenâ kotvící pojivovou vrstvou na bázi nitrocelulózového transparentního emailu a k ní připojenoíí vrstvou podkladové barvy základového bílého odstínu na bázi...

Způsob kontinuálního nanášení kapalných médií, zejména konzervačních prostředků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252154

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hlaváčik Anton, Vaňásek Jan, Jensenová Anastázie, Jára Karel, Hess Jaroslav, Tůma Miroslav

MPK: B05C 5/02

Značky: kontinuálního, tohoto, provádění, způsob, nanášení, způsobu, konzervačních, kapalných, zařízení, zejména, médií, prostředků

Text:

...kapalných médií,zejména na pásy a plechy, je znázorneno na připojených výkresoch.Obr. 1 uvádí schematicky způsob a zařízení jednostranné konzervace, kde plochou smáčeiíoií nanášeným konzervačním prostředkem je rvotující válec, obr. 2 uvádí schematicky stejný případ, kde plochou je pevná deska, obr. 3 a 4 uvádí schematicky možnosti oboustraiíného nanášení ve vertikální a horiz-ontální rovíně, obr. 5 uvádí schematicky jednostrannou...

Způsob magnetické separace vysokopecní strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252146

Dátum: 13.08.1987

Autori: Cintl Petr, Hladký Josef, Kudla Miroslav

MPK: C21B 3/04

Značky: strusky, vysokopecní, způsob, magnetické, separace

Text:

...průmyslu riziko poruch. poškození i havárií.Uvedený nedostatok odstraňuje z velké části způsob magnetické eeperece vyaokopecni strusky, která se po předchozí hrubá magnetické aeparaci podrobuje otevícaní zrna na drtiči odkud je poté vynášecím páeem dopravováne granulometrické aměa vysokopacní strueky s železem k víceplošnému vibračnímu třrĺdiči a podstata vynálezu spočíva v tom, že magnetickým polem eeparátoru se působí na...

Bižuterní nebo ozdobný výrobek či polotovar a způsob upevňování perliček na ně

Načítavanie...

Číslo patentu: 252141

Dátum: 13.08.1987

Autor: Filip Radoslav

MPK: D04D 1/04, A44C 27/00

Značky: upevňování, bižuterní, perliček, polotovar, ozdobný, výrobek, způsob

Text:

...lze použít. jen u kuletých výrobků, coä značne omełuae molnoati zdobaniTento nedostatok řeší biäutemí nebo ozdobný výrobek či polotovar podle vynálezu. Je vytvořon ze liečených drátů, které v kolmém eměm upevňuni textilní vlákna. le tyto dráty s textilními vlúkny ee navlákeji perličky a ty se pomocí vláken na drátoch fixuií.Uvedený způsobem vzniká nový výrobok, který vyulíví v oboru výroby biiuterie nový materiál. Tím se zvýši možnost...

Způsob získávání obohaceného zinku 68 Zn z odpadní kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252137

Dátum: 13.08.1987

Autori: Němec Stanislav, Štrait Zdeněk

MPK: C22B 19/20

Značky: zinku, odpadní, kyseliny, obohaceného, způsob, získavání

Text:

...železo se srálí při pH 5.3 e 5,5 amoniekem na nerospustný hydrdt železity, do kterého se sorbujl stopy přítomnáho niklu a kobaltu. Srslenina hydroxidu lelesitěho se zfiltruje e filtrát se odpaří téměř k sucho Ke vsnikléuu vlhkámu odparku se pridá na ksłdý grsm zo 2 až 3 ml koncentrovsnć kyseliny sírová e odpaří se do odstranění dýmů oxidu sírového. Odparek zn eoli se z-ospusti v destilovsná vodě.x odpadu kyselině u ni výrobních m citronanu...

Způsob rozkladu diamantového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252136

Dátum: 13.08.1987

Autori: Suchá Anna, Mačák Josef

MPK: C01B 31/06

Značky: rozkladu, diamantového, způsob, materiálů

Text:

...dusičnan sa redukuje na dusitan alkallckáho kovu. C 4 (3103, NaNOJ) 002 ł (B 102, NeNOZ)Oxid uhličitý při teplotách nad 500 C uniká z taveniný, ale případné pŕíměsi a načistoty obsažené v diamantech zůatávaji v tavenině ve formě rozpuatných uhličitanů,hydroxidů, duaitanů a podobne. Pro průběh oxidace není nutno předběšné roztavaní hydroxidů,nebot oxidace probihd dostatečně intenzívne a agresívne. Ionty Na a K ketalizují celý proces oxidace....

Způsob úpravy polyesterového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 252130

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šrůta František, Vaníček Jiří, Kvízová Milena

MPK: D01F 6/62, D01F 11/04

Značky: polyesterového, způsob, úpravy, vlákna

Text:

...jejich opotrebaní současně s úaporou energie. vlákno si pritom zschovává potrebné soudrlnosti pro bezporuchový výpřed. Vzhledem k fyzikálne-mechaniekým vlastnostem a jeho uplatnění v teztilním průmyslu, má vlákno sníieąý sklon ke molkovlní. iditivum v polymcru umožňuje uplatnit ssmozháäivý charakter vlákna. x úpravě polysstaroveho vlákna a mikropőry dla vynálezu může být použite stávající výrobní technologie,bu ndroků ns další investice s...

Způsob přípravy sulfonovaných derivátů aminonafto(2,1-d)thiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252122

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hirsch Bodo, Adámek Milan, Poskočil Jaroslav

MPK: C07D 277/84

Značky: sulfonovaných, přípravy, způsob, aminonafto(2,1-d)thiazolu, derivátů

Text:

...40 m 1 mathanolu a rsakční směs vyhřáta na 60 až 65 °c. Po ochlazení bylo pH reakční směsi upraveno konc. roztokom hydroxidu amonnáho na pH 8 až 9 a rsakční oztok přefiltrovćn. OkyĺssIsníI tiltrátu kona. kyselinou chlorovodíkovou aa vyloučił produkt,ktery byl odsät a usušan.b) Při nasazení 22,3 g /0,I nolu/ z-aminonaítslen-S-sulfokyneliny byl zíaksn produkt popaaný v příkladě la/ va výtěäku 90 ů teoria.a) Při poulití 22,3 c /0,1 nol/ kyseliny...

Způsob přípravy izohélie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252119

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šimek Jaroslav

MPK: G03C 5/00

Značky: přípravy, izohélie, způsob

Text:

...potřeba lázní a tím i chemikálií, že obraz ja v hnidé tonalitě, a že její prevedení v tonslitu černobílou vyžaduje další błlení a vyvolání. Nevýhodou třetího výěe uvedeného způsobu přípravy izohélie jou tři nutné osvity při avttlování původního negativu, otáčenf, rwstrvx o 90 ° a nemožnost dosáhnout nižäího stupně tonelít než čtyři.Výše uvedené nedostatky třech uvedených způsobů prípravy izohélie řeší způsob prípravy izohélie podle...

Způsob stanovení uranu a analyzátor k jeho stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252118

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kohn Zdeněk, Vrchlabský Milan, Havel Josef

MPK: G01N 21/64

Značky: analyzátor, způsob, uranu, stanovení

Text:

...9 zatímco balastní látky jsou z ní odvedeny do odpadu L 4, přes äesticestný kohout. Q v poloze Q.Zmenou polohy čtyřcostného kohoutu 2 do polohy B, jak je znázorněno na obr. 5, je proplachovací kapallna za zásobníku 2, čerpadlem 1 přes čtyřceetnýĺrohout i v poloze g,dávkovací kohout 1 v poloze Ľ e šesticeatrLý kohout § v poloze g dopravena na aorpční mlkrokolonu 2, kde vypláchne zbytky maskovecí směsi e upraví optické vlastnosti...

Způsob automatického seřízení vyvrtávací tyče pomocí obráběcího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252114

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kadeřávek František, Kříž Josef, Dlouhý Milan

MPK: B23B 29/22, B23Q 15/04

Značky: tyče, způsobu, automatického, vyvrtávací, tohoto, pomocí, provádění, způsob, zařízení, stroje, obraběcího, seřízení

Text:

...1 nsstsví ne roěr, ktorý je vldy meněí neł poisdoveąý průměr vyvrtívsná díry(nepr. nm poloměr R). Průměr vyvrtenl díry ml pek hodnotu 2 h. stojící vyvrtdvscí tyč 3 se orientuje s poneehá v díłe tmk, eby oss vyvrtávscího hole J, byls totolnl s některou osou obráběcího stroje (nspř. z, y) s dotek 1 ee mohl dotknout svým vrcholu i obrobene plochy .i predhrubovenů díry. sk se prsmíeti .m event. vreteno ve smeru príeluend zvolená sončsdne eey o...

Způsob výroby dutých těles se dnem protlačováním za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252113

Dátum: 13.08.1987

Autor: Tomšík Josef

MPK: B21D 51/24

Značky: protlačováním, výroby, tepla, dutých, těles, způsob

Text:

...trnem 2 je protlačován přee průtlačrąý krouäek i a pomocí plného trhu J, dostává tvar duteho telesa. Na uvedenámcĺobrázku jevnakreslen výrobní postup, kdy plný trn 1 ee pohybuje stejnou rychlostí s vytěkajícím materiálem a tím zaručuje rovnost telesa vzhledem k jeho podálné ose Počátek pohybu plného trnu 1 je oproti pohybu dutáho trhu z opoäděn o časový úsek, během nčhož protlačeně duté teleso 1 urazí dráhu délky 50 mm. Tím se odstraní...

Způsob čištění součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252111

Dátum: 13.08.1987

Autor: Peterka Jindřich

MPK: C23G 5/02

Značky: čištění, součástek, způsob

Text:

...směsi ronpouňtšdel, scstávající z 25 až 40 obj. ó chlorovaného uhlovodíku o počtu ąhlíkových słotnů 1 až 4, odliäného od sloučeniny vzorcekde R je vodík, alkyl či halogenovaný alkyl 25 až 40 obj. 5 esteru.al 1 fat 1 cké monokarboxylovâ kyseliny, jehož kyselina má počet atomů uhlíku 1 až 2 a alkohol má počet atomü uhlíku 1 až 5 10 až 25 obj. sloučeniny vzorceR - C 013 kdy R je vodík, alkyl či halogenovaný alkylš 10 až 25 obj. nasycenáho...

Způsob dloužení svazku polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252110

Dátum: 13.08.1987

Autori: Konopík Bohumil, Blažek Jiří, Vaníček Jiří

MPK: D02J 1/22

Značky: vláken, polyesterových, dloužení, svazků, způsob

Text:

...zvyšovaním deformačního poměru. Nastaví se počáteční hodnota deformačního poměr-u 2 až 4 a zvyšuje se na optimální deformsční poměr,přičemž poměr tshových sil pri optimálním deformsčním poměru P a při počátcční tshové síle dosáhne předem zvolené hodnoty v rozmezí 1,05 až 2,2. Snímáním poměru tohových sil vylučuje vliv změny lineární hustoty svazku vláken na hodnotu tshová síly.Výhodou postupu podle vynálezu je optimální nastavení dloužícího...

Způsob deacetylace L-threo, D-threo nebo D,L-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252109

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maternová Miluše, Potáčová Miloslava, Šmídek Josef, Kostkan Jan, Vostárková Blanka, Jarý Jiří

MPK: C07C 103/40

Značky: d-threo, způsob, d,l-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, l-threo, deacetylace

Text:

...výhoda spojená s timto postupom je skutečnost, že operace transecetylace je čistící operací a e nevyžaduje zásadní změny strojového vybavení.vynález a jeho účinky Jsou bliže osvětleny na následujýcím płĺíkladě provedení. P ř í k 1 e d provedeníDo 1 000 m 1 banky opatřená zpňtným chledičem a topąým hnízdem bylo vneseno 500 g acetamidodíolu I a 250 m 1 koncentrovené kyseliny ehlorovodíkově a 200 m 1 msthanolu. Reakční aměs byla uvedena k...

Způsob indikace uplynutí časového intervalu a časovací zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252108

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dousek František, Janšta Jiří

MPK: G01R 22/02

Značky: intervalu, uplynutí, časového, časovací, zařízení, indikace, provádění, způsob

Text:

...jeho podstata spočí vá v tom, le v miece hermeticky a iaoloveně zaklopená detormovatelným víkem je eituována indikeění elektrods eepsrovená od reterentní elektrody dietaněním kroulkea, referentní elektrods je vodivl spojene e deformovetelným víěkem prulinou, detoraovatelnévíěko je opetí-sno kontaktom zdroje, proti němu je uepořádán kontakt indikátor-u a obě elektrody jsou vodivě spojeny ee zdrojem přes pracovní odpor.Pŕednoetí způsobu...

Způsob využití tepla média v parním generátoru v době odstavení jeho topení z provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252103

Dátum: 13.08.1987

Autori: Běťák Jaroslav, Hradil Zdeněk, Daněk Stanislav, Hrstka Pavel

MPK: F28C 1/08

Značky: generátoru, provozu, době, parním, media, odstavení, využití, tepla, topení, způsob

Text:

...páry.Na přiloäenám obrázku je znázorněn postup využití teple media parního generátor podle vynálezu u parního genarátoru 34,7 kgwq, 9,32 MPa, 540 °C s pŕirozenou cirkulací a to po odstavení jeho topení z provozu a dohřátí media na 300 °c a 9,2 MPa a trensportem tepla a hmoty nődia z provozovanáho souaedního perního generátor-u.Parní generátor má achematicky vyznačen výparníkový systém 1 kotlový buben 2, parní přehřívák 1, odkslovací komora 4...

Brousicí kotouč a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252100

Dátum: 13.08.1987

Autori: Skalický Josef, Dvořák Jaroslav

MPK: B24D 7/06

Značky: kotouč, výroby, brousící, způsob

Text:

...ofàvlpříčném řezu a na obr. 2 z čélhího pohlédu, bude preąoaz,L.5 ts uvedením přikladu-konkrétního pŕoýedeni,tb 1 iž§obáaàněn, V AJBrousićI kotouč uváděného proýedeuívje určen k čà 1 n 1 muotf.o Broušení tvrdých materiálů, zejména žu 1 y.§isyonitu. Jeľtvoŕonĺvunäšeçí deskou l, k níž jsou zalévaci hmotou g připévněny l Svazky Qíbrousicích hranolovitých sągmçntů s diamantovýmbrusivem. Segmenty jsou oriéntovány podélnými (tedyo m...

Způsob odstraňování ropných látek z povrchových a odpadních vod pomocí bentonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252081

Dátum: 13.08.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Duchek Petr, Ottová Miloslava, Kačín Jan

MPK: C02F 1/40, C02F 1/26

Značky: bentonitu, ropných, povrchových, látek, odpadních, způsob, pomocí, odstraňování

Text:

...na hranici pod 20 mg ropných látek na 1 1 vody u silně zaolejovaných vod obsahujícíoh více než500 mg ropných látek na 1 1 odpadní vody za účasti tenzidů,a pod2 mg ropných látek na~ 1 1 odpadní.vody u slabě zaolejovanýoh vodobsahujících do 50 mg ropné látky na 1 1 odpadní vody. Aktivovanýýhliñitý bentonit vykazuje značně vyšší číříoí a.flokulační účinek oproti oddělená postupné aplikaci hydrolyzujících eolí a bentonitu. ľřklad z p V 1) 1 1...

Způsob aktivace bentonitu ve vodné suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252080

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ottová Miloslava, Engelthaler Zdeněk, Kačín Jan, Duchek Petr

MPK: C02F 1/28, B01J 20/30

Značky: aktivace, bentonitu, vodné, způsob, suspenzí

Text:

...mokrám mleti výšší. než při suchém. V ñaděípřípadů je dodávka bentonitavá suspsnze eko mnomičtějěí než aplikace sušeného mletého bentonitu z důvodu nižpäích energetických nároků s snsžši připrsvy materiálu e manipu lsce e ním.-L Přiklady , 1/ 100 g přirodniho bentonitu bylo společně s 950 m 1 vody a 5 g bezvodného uhličitanu sodného třeno v kulovém mlýně tak dlouho, až zbytek na sítě 63/um byl menší než 1 (3 hodiny). . Ziskaná viskőzni...

Způsob montáže polovodičových čipů pájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252064

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rieger Jiří

MPK: H01L 21/60

Značky: pájením, montáže, způsob, čipu, polovodičových

Text:

...ke zhotovení kontaktů z druhé straM ný ae naneae rovněž před montáží ba soubor přívodů, které tytotkontakty vytváří. Přitom je čip 2 obou atran opatřen vrchní ko- Ívovou vrstvou dobře smáčitelňou měkkoupájkou. Nanesení pájky ná soubor přívodů a na jednu stranu čipu nebo na základna je možné provéstr hromadně a postačující repro rdukovatelností množství naneaené pájky a takto připravené polo tovary lze Jednoduše montovat pomocí mechanimačních...

Způsob měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 252063

Dátum: 13.08.1987

Autori: Veselý Václav, Landa Václav

MPK: G01B 11/30

Značky: základního, měření, upraveného, materiálů, nanášení, způsob, galvanoplastických, vrstev

Text:

...velikost jamek zjistí zobrazením zvoleného úseku vzor ku ve vhodném zvětšení na monitoru televizního analyzátoru, na kte Alrý ee pomocí zabudovaného programu promítne rastr, který obrazyt jednot 11 vých jamek rozdělí do řady úseček omezenýchhranícemí měře ných obrazů jamek a zjistí se distribuce takto vytvořených úsečeknMěřený vzorek se poté příčně rozřeže na předem.stanovený počet dílčích vzorků, na jejichž řezech se obdobným způsobem, tj....

Vlákno z alkalicky polymerovaného polyamidu 6 a způsob výroby tohoto vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 252062

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krejčí Miloš, Mařík Jiří, Makovský Jiří, Burian Zdeněk

MPK: D01F 6/60

Značky: způsob, polyamidů, výroby, alkalický, tohoto, vlákna, vlákno, polymerovaného

Text:

...vzniku polymerní taveniny až po úsek kontinuálně vyrobeného vlákenného útvaru.Důsledky tohoto vynálezu se promítají jak do jakosti textilní suroviny, tak do ekonomiky textilní výroby. Protože při převodu polyamidové suroviny s vyšší molekulární hmotností do formy vlákna dochází v důsledku užitého techno 1 o~ gického postupu výroby k minimálnímu snížení polymeračního stupně do procesu vstupujícího polyamidu.6, projevuje se tato skutečnost u...

Způsob regenerace 2-propanolu odpadajícího při výrobě hydrochloridu D,L-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252055

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šmídek Josef, Kostkan Jan, Maternová Miluše, Vostárková Blanka, Jarý Jiří, Bártlová Věra

MPK: C07C 103/40

Značky: 2-propanolu, výrobe, d,l-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, regenerace, odpadajícího, hydrochloridu, způsob

Text:

...50 hmot.r vody. značný obsah vody znevmožňuje absolutizaci. Balastni látky komplikuái oddestilovánideatilečni zařízení. Z těchto důvodů se promývaci 2-propanol.. stup podle předkládaného vynálezu.ľbdle vynálezu se promývaci 2-propanol zbaví většiny ky se 1 in neutralizaci přidánim zásady,např. hydroxidu sodného. Potom se oddestiluje vodný 2-propanol 3 obsahem vody 10 až 12hmotu Během destilace se vyloučizbalastni látky v takové formě,...