Patenty so značkou «způsob»

Strana 168

Způsob přípravy technického 4-sulfoftalimidu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 244748

Dátum: 14.08.1987

Autori: Oehooek Miloš, Schier Miroslav, Kuneický Jioí

MPK: C07D 209/48

Značky: amonného, technického, způsob, 4-sulfoftalimidu, přípravy

Text:

...horkých plynů anebo pevné homogenizáty amonných solí uvádět do rotačních reaktorů s pohyblivou drticí náplní.Novým způsobem výroby se dosahuje téměř kvantitativních výtěžků, vztaženo na nasazené trojamonné soli sulfoftalových kyselín a ve vymezeném teplotním rozmezí 200 až 370 OC je cyklizace neporovnatelně rychlejší než u dosud popsaných postupů. Produkt se získává ve formě slabě hnědavých nebo našedlých prášku nebo kousků a je směsí...

Způsob získávání stříbrných iontů z kyselých odpadních roztoků dichromanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244747

Dátum: 14.08.1987

Autori: Matijka Jioí, Drápal Otakar, Kobosil Josef

MPK: C22B 11/04

Značky: kyselých, iontů, odpadních, roztoku, dichromanu, získavání, způsob, stříbrných

Text:

...napětí 2 až 4 V se na elektrodách dosáhne proudová hustota 0,01 až 0,2 A/cm 2, s výhodou 0,05 až 0,15 A/cm. Popsaný způsob je objasněn na následujících přikladech.Reakční směs pro stanovení CHSK byla slévána do sběrná skleněné nádoby a po shromáždění 10 1 směsi byl do nádoby přidán chloríd sodný V množství 10 g/1 reakční směsi. Po oddělení sraženiny chloridu stříbrného od roztoku byla tato promývána vodou do neutrální reakce a negativní...

Soustava teplosměnných kanálků a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244739

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef, Horníeek Jan, Koížek Vladimír, Kubinka Jioí

MPK: F28F 3/08

Značky: soustava, její, teplosměnných, výroby, způsob, kanálků

Text:

...výštipů 3 v ramenech ll, lg se vloží příložka 3 a vyhnutím horní částideskového dílce 3 v místě výštipů Q v ramenech łł, lg se provede mechanické spojení spojovacích prvků l s deskovými dílci g. Celá soustava teplosměnných kanálků je vložena do krytu,sestávajícího z čela 2 a dvou bočnic § (druhá bočnice není zakreslena), které jsou vzájemněčtyři druhy spojovacích prvků lg až lg, uvedené na obr. 3, slouží k vytvoření výhodného uspořádání...

Způsob výroby drátu pro funkční části textilních strojů zejména pro paprskové třtiny, nitěnky a žakárové jehly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244737

Dátum: 14.08.1987

Autori: Raichl Jaroslav, Iliev Stojan Angelov, Fiala Karel

MPK: B21G 1/04

Značky: textilních, zejména, částí, drátu, jehly, žakárové, paprskové, způsob, třtiny, výroby, strojů, funkční, nitěnky

Text:

...ochlazovaný válcovaný drát z uhlíkové oceli s obsahom 0,20 až 0,60 8 objemových uhlíků 0 5,50 mm, který je tažen úběrem 50-90 t a podstata způeobu spočívá v tom, že je vyráběn polotovar s prñřezem o 20-25 3 větším než je finální průměr drátu.Drât (polotovar) s průłezem vyšším o 20-25 3 je podroben ohřevu na teplotu 950-980 °C,načeä se ochladí v lázni, např. v olověné o teplote 500-550 °C. Po tomto tepeiném zpracování(izctermickém kaleníł...

Způsob zabudování první hydroizolační vrstvy asfaltových krytin na silikátové podklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 244734

Dátum: 14.08.1987

Autor: Eechal Zdenik

MPK: E04D 5/12

Značky: podklady, první, silikátové, asfaltových, způsob, zabudování, krytín, hydroizolační, vrstvy

Text:

...dále je, že se prvni vrstva krytiny zhotovuje z natavitelných asfaltovaných pásů a hrubozrnného posypu zabudovaných tak. že v prvni ťázi se zakotvĺ na silikatový podklad do tenké lepivé vrstvy hrubozrnný posyp po celé ploäe v minimalnim mnoistvi 1 000 g//m a ve druhé fázi se asfaltovaný pás bodově nataví v okrajová části k podkladu a pásy se vodotěsné spojí mezi sebou.Rovněž je podstatou vynálezu i to, že k podkladu i mezi sebou se pásy...

Způsob regenerace niklu zejména při galvanickém niklování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244727

Dátum: 14.08.1987

Autori: Ulrich Miroslav, Šobr Petr

MPK: C25D 21/18

Značky: způsobu, niklování, galvanickém, zařízení, zejména, niklu, tohoto, provádění, regenerace, způsob

Text:

...dojde k oběhu elektrolytu jako promývacího roztoku promývacím okruhem. Elektrolyt převádí vyfiltrovaný hydroxid nikelnatý do roztoku. Tím se postupně zvětšuje mechanická propustnost filtru § až na původní hodnotu. Účinnost promývacího procesu je indikována průtokoměrem 15. Po kvantitativním převedení vyfiltrovaného hydroxidu nikelnatého z roztoku a jeho převedením V roztok síranu nikelnatěho je promývací proces ukončen a příslušný...

Způsob výroby hnědých barviv pro netextilní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 244713

Dátum: 14.08.1987

Autori: Jakubith Petr, Kiczmer Jan, Válka Jioí, Koláo Stanislav, Král Jioí, Stráský Jioí, Odstreilík Zdenik, Ryba Bronislav, Krejeí Karel, Velísek Jioí

MPK: C02F 1/00, C09B 69/00

Značky: výroby, hnědých, způsob, materiály, netextilní, barviv

Text:

...provedení. P ř I k l a d 1400 ml filtrátů z výroby p-aminoacetanilidu se rozmíchá s 24 g 100 kyseliny p-nitrotoluen-2-sulfonové a pH roztoku se upraví přídavkem hydroxidu sodného na pH 10 až 11. Pak se přidá 400 ml roztoku hydrcxidu sodného o koncentrsci 10 mol/1 a provede se vlastní kondenzace zahříváním reakční směsi na teplotu bodu varu po dobu 0 hodin. Po skončené kondenzaci ae břečka vysolí 15 až 20 I chloridu sodného a vykyselí se...

Způsob výroby derivátů (5Z, 13E)-prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244710

Dátum: 14.08.1987

Autori: Novák Jaroslav, Myška Josef, Skružný Josef, Zohorna Bedoich, Eejka Jioí, Vráblík Otakar, Hutera František, Ježek Josef, Šigut Jaroslav

MPK: A61K 31/557, C07C 177/00

Značky: výroby, derivátů, kyseliny, 13e)-prostadienové, způsob

Text:

...příkladech provedení, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah a předmět vynálezu.K suspenzi 3,05 g trifeny 1(4-karboxybutyl)fosfoniumbromidu v 30 ml bezvodého tetrahydrofuranu (atmosféra argonu), bylo za intenzívního míchání přidáno po kapkách 13 ml 1,12 M roztoku tercbutanolátu draselného v tetrahydrofuranu tak rychle, aby teplota reakční směsi nepřestoupila 25 °C. Po 15 minutách byla oranžová suspenze ylidu vzorce...

Způsob přípravy kondenzačních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244709

Dátum: 14.08.1987

Autori: Tomeš Miloo, Struoa Karel, Provázek Zdenik

MPK: C08G 16/04

Značky: přípravy, produktů, způsob, kondenzačních

Text:

...izomeru a zbytek para-izomeru.Takto připravené preparáty vykazují především tyto přednostia) Kondenzaci kresolu, 1-naftalensulfokyseliny a siřičitanu sodněho s formaldehydem lze provést v jednofázovém výrobním cyklu.b) Přitomnost 1-neftslensulfokyseliny snižuje alkalitu reakčního prostředí, kterou mu určuje prítomný siřičitan sodný. Účelným snížením alkality snižuje se potřebné množství kyse liny sírová při neutralizaci, a tím i obsah...

Způsob výroby výlisků z plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244703

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pokorný František, Veinfurt František

MPK: B29D 7/01

Značky: způsobu, provádění, tohoto, výroby, výlisků, plastických, způsob, zařízení

Text:

...vzájemnou kombinací přetlaku a vakua. U čs. autorského osvědčení č. 166 636 se provádí tvarování výrobků známým způsobem, předně předtvarováním výrobků prostřednictvím trnů a dále dotvarování s ostřižením výrobků pomocí vačkového a klouboveho mechanismuNevýhodou těchto uvedených známých způsobů tvarování a předtvarování je to, že tvárníky mají u výrobků, které se vyznačují nepříznivým poměrem výšky k šířce, snahu při chodu zpět,deformovat...

Způsob pokládání nálože vložkového objemovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244702

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bejvl Josef

MPK: D06H 7/00

Značky: nálože, způsob, materiálů, pokládání, vložkového, objemovaného

Text:

...Z uvedených důvodů se využívá stlačení vložkového objemovaného materiálu jen části a nakládá se prakticky jen do výše 350 mm volného materiálu.Vynález si klade za cíl navrhnout způsob pokládání nálože vložkového objemovaného materiálu, který by umožnil podstatné zvýšit nálož volného materiálu a dosáhnout tak vyšší produktivity práce u operace rozřezávání materiálu na jednotlivé díly.Podle vynálezu je tento úkol řešen tak, že se jednotlive...

Způsob výroby 5-(2-(N-methylamino)ethoxy)-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252345

Dátum: 13.08.1987

Autori: Křepelka Jiří, Vančurová Iva, Prantová Renáta

MPK: C07C 93/06

Značky: výroby, 5-(2-(n-methylamino)ethoxy)-7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, způsob

Text:

...III, 3 ą 252345který se ve druhém stupni hydrolyzuje 5 až 10 molekvivalenty elkalického hydroxidu, výhodně hydroxidem draselným ve výševroucím alkoholu, výhodnš cthylenglykolu, při teplotě od 100 °C až do teploty varu reakční směsi na látku vzorce I.Reakce látky vzorce II s bromkyanem lze provédět v prostředí clifatických chlorovaných uhlovodiků jako dichlormethanu, chloroformu, tetrachlormethanu, dichlorethnnu, tri chlorethylenu,...

Způsob výroby N-(substituovaných benzoyl)thiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252343

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jirman Josef

MPK: C07C 157/12, A01N 47/34

Značky: benzoyl)thiomočovin, n-(substituovaných, způsob, výroby

Text:

...s acetonem. Úbytek acetonu v reakční směsi se doplňuje jeho postupným přidávánim za udržení konstantního objemu reakčnísměsi. Aceton se používá výhodně zbavený vlhkosti sušením. Výtěžky produktů dosahují 62 ažB 5 teorie. Produkty nevyžadují další čištění. Vedlejším produktem reakce je acetylchloríd, který je použitelný jako polotovar k jiným syntézám.l,32 g 1-metyl-3-aeetylthiomočoviny bylo rozpuštěno ve 100 ml sušeného acetonu. K roztoku...

Způsob přípravy nových (2-(4-terc.aminofenylthio)fenyl)octových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252338

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maturová Eva, Kmoníček Vojtěch, Protiva Miroslav, Grimová Jaroslava

MPK: C07C 149/43

Značky: 2-(4-terc.aminofenylthio)fenyl)octových, způsob, nových, kyselin, přípravy

Text:

...efekt při inhibici karagenancváho otoku u myší /o 22 /.způsob přípravy látek vzorce I podle tohoto vynálezu spočíva v reakcích kyseliny /2-jodfenyl/octové /Šindelář K. et al., Col 1 ect.Czech.Chem.Commun. gl, 1 734 /1972/ s 4-/dimetyl-amino/-thiofenolem/Banfield J.E., J.Chem.Scc. łggg, 456/, 4-piperidinothiofenolem /Kmoniček V. et al., collect.Czech.Chem.commun. âł, 937 /19 B 6/ a 4-morfolinothiofenolem /lit. jako předeälá látka/...

Způsob přípravy nových 2-(4-terc.aminofenylthiomethyl)benzoových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252337

Dátum: 13.08.1987

Autori: Protiva Miroslav, Kmoníček Vojtěch

MPK: C07C 149/43

Značky: přípravy, kyselin, 2-(4-terc.aminofenylthiomethyl)benzoových, nových, způsob

Text:

...možnosti vynálezu, avšak ne všechny tyto možnosti vyčerpávajicím způsobem popsat. Látky vzorce I podle tohoto vynálezu jsou nové. Jejich identita byla zajištěna jednak analysami, jednak obvyklými spektrálními metodami. Jsou to látky vesměn krystalické,ve vodě velmi málo rozpustné, rozpouštějící se však v roztocích alkalických hydroxidů a uhličitanü na roztoky příslušných alkalických soli.Rozpuštěním 4,1 9 sodíku ve 200 ml etanolu se připravi...

Způsob přípravy 3,5-dinitrofenzoyl esteru vitamínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: 252335

Dátum: 13.08.1987

Autori: Beštová Jana, Fuka Viktor, Titz Miloš, Kotyk Milan, Luňák Stanislav, Hrdina Radim, Královský Josef, Nepraš Miloš, Kalhousová Marta

MPK: C07C 172/00

Značky: 3,5-dinitrofenzoyl, esterů, vitamínu, přípravy, způsob

Text:

...že zahuštění matečné louhy po první krystalizaci se podrobí kuneticky řízenémn termickému působení. Tímto působením dojde k přeměně podstatného podílu přítomného esteru previtaminu D 2 na ester vitamínu D 2 v zahuštěných matečných louzích. Z nich se druhou krystalizací získá další zvýšený podíl esteru vitamínu D 2.Zahuštěný matečný louh po první krýstalizaci, obsahující 3,5-dinitrobenzcylestery vitmninu D 2, previtaminu D 2 a dalších sterolü...

Způsob kvantitavního oddělování boru v diamantu pyrohydrolysou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252330

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: C30B 33/00, C30B 29/04

Značky: způsob, pyrohydrolysou, diamantu, oddělování, kvantitavního

Text:

...kdy lze rozložit hexagonální i kubicky nitrid horu (Williams J. P. a kol. Anal. Ohem. 31. 1560/1959).Výše uvedené nevýhody nemá tento vynález, jehož předmětem jest způsob kvantitativního oddělování boru v diamentu pyrohydrolysou při kterém se pyrohydrolyse provádí v křemenné trubici v pseudoadiabatických podmínkách nestálé tenze přehřívané vodní páry nesycená při 100 °C, v proudu wslíku s při kolísání teploty v reakčním prostoru v rozmezí i...

Způsob čištění chloridu draselného na lékopisnou kvalitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252321

Dátum: 13.08.1987

Autor: Burle Jiřík

MPK: C01D 3/04

Značky: draselného, lékopisnou, způsob, kvalitu, čištění, chloridů

Text:

...odstraní za použití hydroxidu nebo chloridu barnstého vaechny anionty, sralející se barnatými kationty - především sírany a íosforečnsny.Druhou následující srážecí operací se přídsvkam hydroxidu drasslnáho a uhličitsnudrsselného odstrsní všechny kovy, tvořící nerozpustné hydroxidy a-uhličiteny - především železo, hliník, horčík, vápník, olovo a baryum.Třetí jsrážecí operací se eirníkelmdrsselným odstraní ve formě nerospustných sraženin těžké...

Způsob chemicko-tepelného zpracování strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252315

Dátum: 13.08.1987

Autor: Novák Miroslav

MPK: C23C 8/04

Značky: součástí, způsob, strojních, zpracování, chemicko-tepelného

Text:

...tom, že povrch zpracované strojní součástí se na zvolených místech určených k vyloučení tenčí difúzní vrstvy opatří nejprve polopropustným povlakem na bázi organomontmorillonitu,obsahujícím koloidní oxid křemičitý v množství od 0,1 do 5,0 E hmot. a rozpouštědlo v množství od 60,0 do 70,0 hmot. Po zaschnutí povlaku se provede chemicko-tepelné zpracování celé strojní součásti.Způsob podle vynálezu umožňuje vytvářet řízená chemicko-tepelné...

Způsob výroby tmavého piva pro diabetiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252309

Dátum: 13.08.1987

Autori: Prudel Martin, Černohorský Vladimír, Peřina Vladimír, Černý Michal

MPK: C12C 9/00

Značky: způsob, výroby, tmavého, diabetiky

Text:

...zatěžujících sacharidů pod 7,5 g/litr.Podrobný popis technologického postupu je uveden v následujících příkladech.Sypání slad český 2 150 kg slad karamelový 840 kg slad barevný 120 kg cukr rafinovaný 500 kgChmelení granulovaný chmel 44 kg I chmelový extrakt 7,5 kgVystírka - teplota 37 °C, hustota 15 /150 hl/. společně se vystírá český a karamelcvý slad a potom se zařadí kyselinotvcrná prodlena 15 minut. Poté se dílo zvolna vyhŕeje na...

Způsob zdokonaleného sušení elektrických transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252304

Dátum: 13.08.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Janda František

MPK: H01F 27/14

Značky: zdokonaleného, způsob, elektrických, transformátoru, sušení

Text:

...s/nebo deenulgační přísady, což Jsou výěevroucí fenolícká látky nebo aronatioké aníny a výhodná koncentrace deemulgátoru v uhlovodíková frskci Je do 20 ppn. Při postupu sušení leží obsah vzduchu ve směsi s uhlovodíky vně intervalu 0,5 až 7 obd.V níže uvedeném příkladu se uvádí praktické provedení postupu podle vynálezu. Podmínky jsou pouze ilustrativní a neomezují rozsah vynálezu.Do zařízení pro sušení transformátorůparami solvantu se...

Způsob přípravy argonu pro kvantometrickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252298

Dátum: 13.08.1987

Autori: Houska Jiří, Dvořák Miloslav

MPK: C01B 23/00

Značky: přípravy, kvantometrickou, argonu, způsob, analýzu

Text:

...vodiku. Jeho podstata spočivá v tom, ze se argonpodrobí působehí áplně, tvořené«molekulovým sítem a granulove unýmník 1 em aktivovaným vodíkem, přičemž aktívni ploche granula veného níklu čihí 1 až 10 mj při průtoKu.argonu 1 az 5 1/hinutuZákladní výhoda způsobu podie vynálezu spočívá v dosežení dlouhodobé stáíostíkvaiíty připràvovaného argonu e tím potrebné správnosti e přesností kvantometrických analýz. Tato výhoda vyplývá 1 prvé řadě z...

Způsob zavádění kapaliny do nádržky aspiračního psychrometru s volnou hladinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252297

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bezucha Petr

MPK: G01N 25/62

Značky: způsob, hladinou, nádržky, kapaliny, zavádění, volnou, psychrometru, aspiračního

Text:

...střední výšky zvlněného~menisku.K oliminaci vlivu poklesu hladiny v zásobníku uplatňuje způsob dle vynálezu jinak známý princip spočívajici v zavedení plynu z komory psyehrometru shore trubkou pod hladinu kapalinyv uzavřenám zásohíku. Podmínkou úspěšne aplikace ťohoto principu však je, aby pohyb sloupce kapaliny mezi hladinou v zásobníku a hladinou v nádržce byl účinné tlumen vůči vlastnim i vnuceným kmitům. V opačném případě...

Způsob odstraňování příměsí organických halogenidů z trichloridu oxidu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 252292

Dátum: 13.08.1987

Autori: Chvalovský Václav, Pola Josef

MPK: C01B 25/10

Značky: způsob, trichloridu, odstraňování, příměsí, organických, oxidů, halogenidů, fosforečného

Text:

...teplotniho režimu.Jeho podstata spočivá v tom, že fotosenzibilovaný rozklad příměsi trichloridu oxidu fosforečného se indukuje fokusovaným zářením kontinuálního C 02 laseru pracujicího na vlnové délce 10,5 až lO,8 m.s výkonem vyšším než 5 W v prítomnosti fluoridu sirového jako senzibilátoru infračerveného záření.Podle vynálezu lze odstraňovaní příměsi organických halogenidů z trichloridu oxidu fosforečného jejich selektivnim, C 02 laserem...

Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252287

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vaverka León, Loučka Tomáš, Janoš Pavel, Novák Jaromír, Matušek Miroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: vzácných, prvků, zemin, přípravy, uhličitanu, způsob

Text:

...a klademinimální nároky na použité chemikálie a zařízení. Použíje-li se ke erážení roztok dusičnanů, odpadá při realizaci vynálezu roztok dueičnanu amonného, který lze použítnapříklad pro výrobu bnojiv. Způsob podle vynálezu lze zařadit mezi beĺodpadové technologie.Vzhledem k tomu, že všechny prvky vzácných zemin se vyznačují velmi podobnými vlestnoetmi je způsob podle vynálezu poušitelný ke srážení kteréhokoliv z nich i ke erážeí Jejich...

Způsob blokování havarijní ochrany prvního druhu od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252269

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hezoučký František, Rubek Jaroslav

MPK: G21C 9/00

Značky: výpadku, ochrany, havarijní, prvního, druhu, posledního, blokování, turbogenerátoru, pracujícího, způsob

Text:

...čerpadly /u nichž je doběh zabezpečen vždy i bez provozu turbogenerátorů/, podle vynálezu.Jeho podstata spočívá v blokování havarijní ochrany od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru až do výkonové hladiny při níž lze spolehlivě odvést páru vyráběnou v parogenerátorech bez nebezpečí zvýšení tlaku v nich na úroveň působení poistných ventilů parogenerátorů, popřípadě bez nebezpečí zvýšení tlaku v primárním okruhu na úroveň působení...

Způsob kompenzace uvolněné nitě na pletacím, zejména plochém nebo okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252265

Dátum: 13.08.1987

Autori: Smejkal Vladimír, Daněk Miroslav, Jelínek Rudolf

MPK: D04B 15/44

Značky: kompenzace, stroji, uvolněné, plochém, nitě, pletacím, způsob, zejména, okrouhlém

Text:

...síly a rozsah jejího kolísani na plochých a okrouhlých, zejména Ialoprůněrových pletacích strojích při pletení vratnýn způsobem, kdy dochází k uvolňování nitě. Zkušenosti se znànýni způsoby konpenzace nitê vytýčily sněr pro odstranění některých nevýhod dosud používaných systémů. Podstata vynälezu spočíva v ton, že se při uvolněni nitě, to jest při zpětněn pohybu vodiče na plochen pletacín stroji nebo při natočení jehelního lůžka proti vodiči...

Způsob výroby práškovitého hydridu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252264

Dátum: 13.08.1987

Autori: Prchlík Jaroslav, Procházka Vladimír, Kříž Petr

MPK: C01B 6/04

Značky: hydridů, horečnatého, práškovitého, způsob, výroby

Text:

...až do ukončení spotřeby vodíku.Při reakci hořčíku s vodíkem za uvedených podmínek se v prvním stupni dosáhne stupně přeměny zhruba 0,5 při kterém se reakce zastaví v důsledku pokrytí povrchu kovu neprostupnou vrstvou hydridu Produkt vzniklý V této fázi reakce je šedá hmota s nízkým obsahem hydridu hořečnatého, ulpívající na vnitřních stěnách reakčního autoklávu a míchacích tělesech v podobě pevné vrstvy, která se obtížné separuje.Po...

Způsob nanášení kovové plátující vrstvy na elektrické kontakty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252253

Dátum: 13.08.1987

Autori: Chládek Lubomír, Polák Václav, Šefl Pavel

MPK: B23K 20/08

Značky: kovové, kontakty, plátující, elektrické, způsob, nanášení, vrstvy

Text:

...roznětka se umístí na okraj vrstvy výbušniny a roznětkou se přivede výbušnina k detonaci.Výhodou vynálezu je, že spojení obou kovů je dokonalé a nedochází ke zmetkům při pájení kontaktů na přívody. Další výhodou je, že se najednou může plátovat velké množství kontaktů a tak prudce stoupne produktivita práce.Kontakt se položí na podložku nebo se vloží do robustního přípravku či se zalije nízkotavitelnou slitinou nebo zalévací...

Způsob zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů již vyraženého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252252

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nadvorník Pavel, Šmíd Miroslav, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: vyraženého, nebezpečí, důlního, způsob, průtrží, plynů, uhlí, díla, zjišťování

Text:

...hloubek. Úsek dlouhého důlního díla po obou stranách ústí jednotlivých průzkumných vrtů do vzdálenosti rovné hloubce tohoto průzkumného vrtu je bez nebezpečí průtrže uhlí a plynů, pokud jsou v tomto průzkumném vrtu naměřené hodnoty počáteční plynové produkce nižší než 3,0 1.minl a počáteční rychlost desorpce in situ v hloubce do 4 m nižší než1,5 cm 3/10 g . 35 s/l, popřípadě v hloubce 4 m a více nižší než 1,3 cm 3/log . 35 s/1 a hodnoty...

Způsob odstraňování nežádoucích olefinických látek z frakcí bohatých na benzen, toluen a xylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 252248

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krupička Miloslav, Fulín Petr, Slabý Jan, Schöngut Jiří, Lederer Jaromír

MPK: C07C 7/12

Značky: olefinických, benzen, způsob, xylen, bohatých, odstraňování, frakcí, toluen, nežádoucích, látek

Text:

...velikosti zrna a obsahu vody. Chemické postupy spočívají zejména v působení minerálníoh kyselin např. HF na chemickou strukturu výchozího původního hlinitokřemičitanu 5 cílemzvýšení koncentrace kyselých center konečného adsorbentu. Po chemické úpravě následujídalší nezbytné operace - loužení, sušení a úprava velikosti zrn. Tyto úpravy mají zaCíl pŕipravit účinný adsorbent s vysokou aktivitou a životností. Tyto postupy význsmně...

Způsob výroby suspenzních hořečnatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 252240

Dátum: 13.08.1987

Autori: Závodník Jiří, Sahaj Milan, Prusek František, Křížala Josef, Balcárek Jan, Jára Vladimír, Hrušák Josef, Pálffy Alexander

MPK: C05D 5/00

Značky: hnojiv, výroby, horečnatých, způsob, suspenzních

Text:

...agrochemické využití. Vhodnou látkou, která zabezpečuje rozpustnost solí železa a titanu může být kyselina vinná (podle PV 3775-85 ł nebo jiná hydroxykyselina, např. kyselina citronová, která je V ana lytické chemii běžně používána k maskováni železa a titanu.Fřídavek kyseliny vinné v množství 0,2 až 1,0 hmot. se pozitivně projevuje též během neutralizace magnovítu štěpnou kyselinou tim, že reakce probihá při vyšší teplotě a tedy rychleji a...

Způsob havarijní ochrany jaderného reaktoru typu VVER a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252236

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rubek Jaroslav, Bednařík Karel

MPK: G21C 9/00

Značky: reaktoru, havarijní, jaderného, ochrany, zapojení, způsob, provádění

Text:

...logického obvodu na připojeném výkrese.Zařízení sestává 2 pěti obvodu logického součinu a jednoho obvodu logického součtu. Na první vstup prvního obvodu l vytvářejícího logicky součin je zapojen signál 1 o uzavření rychlouzaviracích ventilů, první turbiny a na druhý vstup signál g o uzavření rychlouzavíracich ventilů druhé turbiny. Výstupní signál lg prvního obvodu l vytvářejícího logicky součin je zapojen na první vstup druhého...

Způsob zpětného získávání diamantů a kovových podílů z vyřazených vrtných korunek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252235

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petrovický Jiří, Hrabák Václav

MPK: C01B 31/06

Značky: podílu, korunek, diamantu, zpětného, způsob, vyřazených, vrtných, kovových, získavání

Text:

...materiál je části wolframového koncentrátu. Louženec §, zbavený jemných podílú, se pak roztřídí na mokrěm magnetickém rozdružovači 2. Získaný magnetický podíl lg se podle obsahu wolframu buč přídá k výše zmíněnému wolframovému koncentrátu nebo využije jako Železný šrot. Nemagnetický podílll představuje diamantový koncentrát a přečistĺ se směsi 30 hmot. kyseliny dusičně a konc. kyselinychlorovodíkové V poměru 31 ve skleněné nádobě lg...

Způsob snížení ztrát stříbra při termickém zpracování pevných fotochemických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252233

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuhn Jan, Trojan Miroslav

MPK: C08K 3/26

Značky: fotochemických, zpracování, pevných, ztrát, snížení, odpadů, způsob, termickém, stříbra

Text:

...provádí za přídavku uhličitanu barnatáho v množství alespoň 0,001 hmot. dílu, s výhodou 0,0 125 až 0,05 hmot. dílu, na 100 hmot. dílů odpadu. zdrojem uhličitanu mohou být i různé odpadní média, například zahuštěné uhlíčitanové kaly získané při odstraňování barnatých iontú z některých odpadních vod nebo lze použít i papírových nebo plastových obalů používaných k přepravě uhličitanu, které jsou po použití silně znečištěny uhličitanem a jsou...

Způsob přípravy D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 252230

Dátum: 13.08.1987

Autori: Černý Miloslav, Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: značeného, přípravy, d-glukosaminu, způsob, radioizotopem

Text:

...chloridu amonného v množství 1 až 2 moly na 1 mol výchozí látky a/nebo alespoň jednoho katalysátoru ze skupiny zahrnující kyselinu jantarovou. kyselinu glutarovou, kyselinu benzoovou a kyselinu gallovou V množství 3 až 6 molu 1 mol výchozí látky. Katalysátor ze skupiny kyselin může být přidán do reakční směsi až po 8 až 12 dnech od počátku reakce.Ve všech uvedených případech se po ukončení reakce odstraní amoniak z reakčnĺ směsi a...

Sorbenty a měniče iontů na bázi polyethyleniminu imobilizovaného na porézní perlové celulóze a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252229

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: B01J 45/00

Značky: perlové, bázi, sorbenty, iontů, polyethyleniminu, celulóze, jejich, porézní, měniče, přípravy, imobilizovaného, způsob

Text:

...můstků N~H 0, případně elektrostatickými silami NĚQ čb.Tyto sorbenty a měniče iontů se způsobem podle vynálezu připravĺ tak, že se na porézni perlovou celulózu působí vodným roztokem rozvětveného nebo lineárního polymeru nebo oligomeru aziridinu při teplotě O až 100 OC.Sorbenty a měniče iontü podle vynálezu lze připravit také tím způsobem, že se na porézni perlovou celulózu působí vodným roztokem rozvětveného nebo lineárního polymeru nebo...

Způsob přípravy symetrických triglyceridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252228

Dátum: 13.08.1987

Autor: Elbert Tomáš

MPK: C07C 69/02

Značky: symetrických, triglyceridů, způsob, přípravy

Text:

...baňce opatřené magnitickým míchadlem a nástavcem pro práci V inertní atmosféře opatřeným septem ze silikonového elastomeru. Obsah banky se chráni před světlem obalením hliníkovou foliĺ (Alobal). Ke směsi mastné kyseliny se čtrnácti až dvacetí atomy uhliku, glycerinu a 4-dialkylaminopyridinu, například 4-dímetylamínopyridinu,V chlorovaném uhlovodíku, například 1,2-dichloretanu, se za intenzivniho mĺchání při teplotě místnosti přidává injekční...

Způsob získávání uranu a/nebo vzácných zemin kapalinovou extrakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252226

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuča Libor, Baran Václav

MPK: C01G 43/00

Značky: uranu, extrakci, způsob, kapalinovou, získavání, vzácných, zemin

Text:

...se dosáhne izolace uranu a/nebo vzácnych zemin z výchozí suroviny, která takto slouží nejen k výrobě průmyslových hnojiv, ale i jako uvedených prvků. Vedle příznivých ekonomických důsledků má tento postup také příznivé důsledky ekologické, a to tím, že přispívá značnou měrou k ochraně životního prostředí, jmenovitě k ozdravění potravinářského řetězce, protože odstraňuje nevratné vnašení radioaktivníhoV příkladech jsou uvedeny některé...

Hydrofilní kopolymer vhodný zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252224

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vacík Jiří, Michálek Jiří, Krčová Zuzana, Vodňanský Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: C08F 220/28

Značky: čočky, výroby, zejména, způsob, použití, vhodný, kontaktní, hydrofilní, medicinální, kopolymer

Text:

...zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent V čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerizací bez rozpouštědla.Další výhoda tohoto postupu spočíva v tom, že každým procentem vypraných monomerních a nízkomolekulárních podílú se zvyšuje teplota skelného přechodu Tg přibližně o šeststupňů C, což má pŕíznivý Vliv na soustružení a leštění konečného tvaru kontaktní čočky.Výhoda sušení vodou zbotnalých prefabrikátů...