Patenty so značkou «způsob»

Strana 165

Způsob měření parametrů elipticky polarizovaného světla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245382

Dátum: 15.09.1987

Autor: Žigová Evelana

MPK: G02F 1/01, G01N 21/21, G01J 4/00...

Značky: elipticky, tohoto, polarizovaného, způsobu, parametrů, způsob, zařízení, světla, měření, provádění

Text:

...hodnotě otáčaním analyzátoru, přičemž se měří poloha polarizační roviny analyzátoru, jež je funkcí kruhovoati elipey elipticky polarizovaného světla.Podstata vynálezu u zařízení k provádění způsobu podle vynálezu, které sestává ze čtvrtvlnné destičky, analyzátoru a fotodetektoru, spočívá v tom, že před čtvrtvlnnou destičkou je zařazen modulátor světla.Výhody způsobu a zařízení podle vynálezu oproti dosavadnímu stavu spočívají v tom,že vynález...

Způsob a zařízení pro formování předmětů vstřikováním termoplastických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245377

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eesáková Hana, Skokanová Zdena, Bueko Michal, Pirkl Jioa

MPK: B29C 45/73, B29C 45/26

Značky: předmětů, termoplastických, vstřikováním, látek, způsob, zařízení, formování

Text:

...v jiném příkladném provedení rozdělen ještě na větší počet menších komor do těchto temperačních prostorů 5, Q se přivádí vstupem l temperační kapalina, která se potom zase odvádí výstupem g a která zahřívá před vstřikem Eormovací stěny gg, gg na potřebnou formovací teplotu a po naplnění formovacího prostoru 1 se snižováním teploty přiváděné temperační kapaliny reguluje chlazení náplně formovacího prostoru 1. Aby se teplo neztrácelo do pláště...

Způsob odstraňování uhličitanu vápenatého z filtračního lože pískových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245371

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mazák Milan

MPK: C02F 5/08

Značky: filtračního, způsob, lože, odstraňování, uhličitanu, pískových, vápenatého, filtru

Text:

...obsahující 2,5 až 4 kyselinu solnou.vynález umožňuje udržovat kapacitu pískových filtru na jmenovitě hodnotě, aniž by se muselo přistupovat k jejich výměnám, a rovněž udržuje čířicí reaktory a potrubí prostě inkrustů.Tímto způsobem lze i při alkalickém číření vody udržovat čisticí stanice neustále na projektovaných parametrech. Doprovodnou výhodou je dále skutečnost, že se tímto pozitivně řeší problémy s odpadními vodami, do nichž byla...

Způsob současného nastavení přesných hodnot elektrického odporu a jeho teplotního součinitele u měřicího odporového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Majtán Ján

MPK: H01C 17/22

Značky: odporového, přesných, prvků, způsob, odporu, hodnot, teplotního, nastavení, součinitele, současného, měřicího, elektrického

Text:

...můstku na nulovou hodnotu se použije teplotně nezávislý kovový odpor. Výhodou zde jsou menší rozměry a hmotnost kompenzačních odporů, a tím í lepší teplotné dynamické vlastnosti snímače. Z nezbytnosti realizovat tyto kompenzační odpory s přesnými individuálními hodnotami zvlášť pro každý případ však vyplývají vyšší náklady. Ani při uvedeněm zpüsobukompenzace se však nedosáhne potřebných přesných hodnot, neboč spojení uvedených odporůs...

Vrstvený prefabrikát a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245364

Dátum: 15.09.1987

Autor: Stanislav

MPK: B32B 19/04, B32B 13/02

Značky: výroby, prefabrikát, způsob, vrstvený

Text:

...vhodná pro periodicky prscující pece i pro teplotu nad 1 200 °C.Výroba vrstvených prefabrikátů způsobem podle vynálezu je velmi produktivní ve specislizované výrobné prefabrikétd, alternativně je možná i na místě montáže vyzdívky pece. Technologie spojeni žárobetonové desky působením vlastní tíhy nebo velké přitlačujicí sily v celém tuhnuti lepeného spoje sajištují jeho větší životnost v provozu ve srovnání s dosud známymi způsoby.Příkladné...

Intrakamerální čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245361

Dátum: 15.09.1987

Autor: Holakovský Štefan

MPK: G02B 1/04, G02C 7/04

Značky: výroby, čočka, intrakamerální, způsob, její

Text:

...prostor pro tvarově a velikostní obdobnou umělou čočku, přesně vymezen. Podle tvaru a objemu nebo hmotnosti vyñaté čočky lze z větší zásoby těchto snadno dostupných intrakamerálních čoček vyhledat nejblíže odpovídající čočku,kterou lze na místo vyňaté vsadit. Pžitom lze s výhodou využít měkkosti silně hydrofilního gelu, který lze pomocí tenkostěnné trubičky zavést do zadní komory oka i pupilárním otvorem menším než je průměr umělé čočky v...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic se zvýšenou reaktivitou s tvrdidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244500

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martinec Josef, Keltner Zdenik, Míka Josef, Veska Jioí, Komárek František

MPK: C08L 63/00, C08G 59/14

Značky: pryskyřic, zvýšenou, způsob, epoxidových, tvrdidly, reaktivitou, přípravy

Text:

...roąyb, knqlglycidylothor. glyoidylootory onokubozylových bnun, opoxidovonýlt nylonu-y nonouyeoných nutných lwuun spod.nutná opoxsdovl pryownco nohou být před nebo po nbłivini u Iĺľmł nodiflkovtng snů uhlov-dl o norookuvnini łodldlg oko sou napr. utory bunky ttolovó. odipovd, sob-kov( o nota-cant i (anton-iu, ohlorovond porotiw, kondoulty oykloolttoticñoh kotond. poly-I-notlvluyron o rospoultłdlq oko looworouttckő ublovodth, olkoholy,...

Způsob rafinace rtuti od organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244495

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bartůšek Miloš, Cenek Miroslav

MPK: C22B 43/00

Značky: způsob, organických, látek, rafinace, rtuti

Text:

...podle vynálesu je zvláště velmi výhodná pro množství rtuti o hmotnosti 1 až 2 kg, což jsou právě množství, která mohou být zpracováváno v běžných pracovních podmínkách spotřebitelakých odvětví, ani by bylo přitom nutno budovat zvláštní, izolovand a přísným hygienickým předpisům odpovídající pracoviště.Eafinace vykazuje řadu výhod a předností proti stávajícím metoda čištění, je jednoduchá, rychlá, bezpečná, levné a vyznačuje se velmi nízkou...

Způsob předehřevu práškových a jemně zrnitých surovin, zejména pro výpal cementářskéhpo slínku suchou cestou, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244493

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šestauber Karel

MPK: F27D 13/00

Značky: výpal, slínku, provádění, zařízení, práškových, surovin, suchou, cementářskéhpo, tohoto, zrnitých, předehřevu, způsobu, jemné, zejména, cestou, způsob

Text:

...tepla k provedení způaobu vynálezu prokazuje výraznl vyšší účinnosti, neł je dosud běžně v praxi dosahováno. Dokonalý protiproudýv systém tepelné výlšny vytváří možnost dosažení nižších teplot odpadních plynů než u předehřívacích systőmů s praktickými důvody omezeąým počtem souproudých stupňů na studenémkonci.Protiproudý systém tepelné výměny pro ohřev práškového materiálu podle vynálezu se vyznačuje protisměrným postupom ohřívanáho...

Způsob měření počáteční rychlosti desorpce in situ, desorbovatelné plynonosnosti, počáteční plynové produkce a tlaku plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244489

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eáslava František, Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: E21B 47/06

Značky: situ, počáteční, způsob, rychlostí, produkce, plynové, plynů, měření, tlaku, plynonosnosti, desorbovatelné, desorpce

Text:

...0,2 metru před .dosažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. VPritom vrtání se přeruäuje pouz ažení této hranice, kde se provádí nejprve měření počáteční plynové produkoe e po - těsní poslední 0,5 až 1,0 me tru vrtu a v takto vzniklé komore ee měří tlak plynu.Pritom tento tlak plynu se měří u vrtu dleuhých 3 metry do doby i minuty od prerušení vrténí a~v každém dalším metru délky go tato doba prodlužuje o max. 0,5...

Způsob přípravy perfluorcyklobutenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244488

Dátum: 15.09.1987

Autori: Veselý Vladimír, Mrkvieka Antonín, Prouza Pavel, Nejedlý Jan

MPK: C07C 19/08

Značky: přípravy, perfluorcyklobutenu, způsob

Text:

...teplota bývá okolo 500 °C a doba kontaktu 5 s.Optimalizací reekčních podmínek lze dosáhnout téměř kvantitativního výtěäku. Konverzi a čistotu produktu lze sledovat pomocí plynové chrometografie.Popaaný způsob prípravy je oproti dosud publikovaným metodám výhodný tím, že sa vyhýhá tlakové raakci a dosahuje lepsiho celkového výtěžku perfluorcyklobutenu. Přednoetí postupu podle vynálezu je rovněž jadnodullí izolace a vyšší čistota sískávaného...

Způsob kontroly tepelného zpracování součástí valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244467

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rudovský Jaroslav

MPK: G01N 3/40, G01N 27/04

Značky: valivých, zpracování, ložisek, tepelného, způsob, kontroly, součástí

Text:

...v příslušných vyrobních podnicích.Měření tvrdosti je v praxi nsjbäłněji poušivanou metodou a potrebný zařízením je větäina lołiskových závodu vybavena. stanovení měrneho elektriokćho odporu na kontrolovaných součaatech lze technicky rozpraeovet i pro hromadnou výrobu pŕiäčelž jsou potrebná měřicí zařízení poněrně jednoduchá.K použití spůsohu, který je možno snadno aplikovat v praxi není sapotřebí nákladných investic a pri tom poskytuje...

Způsob získávání koncentrátu kovů z koloidních či suspenzních vodních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244459

Dátum: 15.09.1987

Autor: Cipová Marta

MPK: C22B 11/00

Značky: roztoku, koncentrátů, koloidních, získavání, kovů, suspenzních, vodních, způsob

Text:

...či suspenzí a po provedení filtrace ze získaný filtrační koláč vyjms a apálí.Tento způsob je vázán na technologii produkující jemná čáetice o velikosti 3 až J OOOMm a je vhodrw pro přerulovanou technologii.Zmínäná způsoby filtrace jsou pro atomatologickou praxi nevyhovující a nepoułitelná. Ľ zechgcováni drobných čáetic drahých kovů rozptýlených ve atomatologických vodách vzniklych pri opracováxxí zubnich náhrad z drahých kovů musí být filtr...

Způsob stanovení tepelného toku sdíleného měrným elektrickým topným tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244458

Dátum: 15.09.1987

Autor: Marchalan Miroslav

MPK: G01K 11/00

Značky: měrným, elektrickým, stanovení, sdíleného, tepelného, topným, tělesem, způsob

Text:

...měřících časových intervalu a digitálních etopek topných časových intervalu jsou zapojeny na dvojité tlačítko.Hlavní výhody zapojení k młření tepelného toku sdíleného märným elektrickým topzüm tělesem dle vynálezu spočívsjí v tom, le tepelný tok lze přesně stenovit ne základě ryzikulních veličin méřiteląých s vysokou přesností, jakým jsou čas e elektrické napětí.Tím je vytvořen předpoklad vysoke přesnosti e reprodukovatelnosti stanovení...

Způsob výroby paty, resp. špice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244451

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Sokáe Michal, Šranko Mikuláš, Druska Ján

MPK: D04B 9/56

Značky: resp, špice, výroby, způsob, paty

Text:

...platení klinková paty nebo äpice ss plate následujícím způsobem. První část paty se plate sa ujímání oček v obou platecích systemecn prostřednictvím ujimačů a, 2, LQ, n. Horní kolćnka ,L pracovní skupiny jehel při první obrátce ve smeru 5, což je smer opačný k rotsdnímu pletení, prochází oběma pletacími system po dráze g. Před zatehovacím zámkom á druhdho pletacího systemu je ujímačem ,L 2 svednuta první jehla z pravé strany pracovní...

Způsob oddělování cyklohexylidencyklohexylaminu od dicyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241297

Dátum: 01.09.1987

Autori: Alexa Jioí, Vrba Karel, Pitter Jaroslav, Stejskal Jioí

MPK: C07C 85/26, C07C 87/36

Značky: oddělování, dicyklohexylaminu, cyklohexylidencyklohexylaminu, způsob

Text:

...Po určité době působení se vodnáľs rozpuětěnými hydrolyticląýni produkty CGHA odčerpá. odorganické fáze. Nevýhodou tohoto postupu je nízká účinnost a velké množství odpadních vod. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny výnálezem. jehož- podstatou je kombinace destilace a hydrolýzý, kdy do vroucísěsi obsahující CCHA a DCHA Je kontinuelně příváděna voda,která hýdrolyzuje CGHA na GHA a oyklohexsnon a spolu s nimi odchází ve formě par, ktereoch...

Způsob výroby chmelového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241286

Dátum: 01.09.1987

Autori: Fleischmann Jaroslav, Šimunek Václav, Sciezska Miloslav

MPK: C12C 3/00

Značky: chmelového, výroby, preparátu, způsob

Text:

...granulovaného chmele se velmi často mění í množství dodaných hořkých látek. Další nevýhodou dosud vyrćběnéhogrenuloveného chnsle je i to, že se v určité míře mění obsah alfa-hořkých kyselín v časové závislosti, a to má negativní důsledky no jeho dévkování při přípravě mladiny. Tyto nedostatky způsobují jak nestandardnost hořkostí vyráběného piva, taki značné ztráty granulovaného chmele, který je dévkován normouUvedené nedostatky odstraňuje...

Způsob přípravy guaetholallyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241283

Dátum: 01.09.1987

Autori: Wünsch Josef, Vojtíšková Marta Mudr, Slepieka František, Pokorná Zora

MPK: C07C 43/23

Značky: přípravy, způsob, guaetholallyletheru

Text:

...v molárním poměru l až 21 v přítomností katalysátoru fázového přenosu na bazí kvarterní amoniové soli, s výhodou triethylbenzylamoniumchloridu,v prostředí inertního rozpouštědla, například toluenu, při teplotách 70 až 130 °c.Konkrétní způsob provedení je zřejmý z následujících příkladů.Příklad 1 Do dvoulítrové banky bylo předloženo 1 000 ml toluenu, 20 gjemné nakrájeného sodíku a 60 g guaetholu. Směs byla míchána4 hodiny při...

Způsob kontroly tepelného zpracovánÍ ložiskové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241267

Dátum: 01.09.1987

Autori: Soueek Jan, Kellner Josef

MPK: G01N 27/00

Značky: ložiskové, kontroly, oceli, zpracování, tepelného, způsob

Text:

...zpracování hotových součástí valivých ložisek vyrobených z ložiskové oceli podle vynálezu poskytuje ve srovnání se všemi dosud používanými způsoby kontroly objektivní informaci kvantitativního charakteru. Nevyžaduje destrukci součástí a je méně pracný a náročný na čas, než většina doposud používaných způsobů kontroly. Při jeho automatizaci jej bude možné použít pro statistickou až stoprocentní výstupní kontrolu tepelného zpracování součástí...

Polymerní mikročástice na bázi hydrofilních monomerů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241262

Dátum: 01.09.1987

Autori: Fišmon Ota, Bien Jioí, Münz Vladimír, Berka Pavel

MPK: C08F 2/46, C08F 220/28, A61K 39/385...

Značky: mikročástice, jejich, bázi, hydrofilních, monomerů, způsob, výroby, polymerní

Text:

...v rozmezi 5 000 až 250 000 daltonů. Poyuerní aditivum umožňuje ovlivnit rozměr čáatic. Rovněž umožňuje provádět ko polymerizaci při vyšších koncentracich. Lze jej hodnotit jako stabilizátor čáatic.Jako a vodou mísitelného rozpouštědla lze kromě Cł-Ca alkoholů použít 1,ü-dioxnn, aceton, dimethylaulfoxid, dimethylformamid, ethykJako hydrofilních monomerů lze použít 2-hydroxyethy 1 methakrylát, 2-hydroxyethylakrylát, jakož i odpovídající...

Způsob stabilizace cukru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241255

Dátum: 01.09.1987

Autori: Vurm Vladimír, Vávra Zdenik

MPK: C13F 5/00

Značky: cukrů, způsob, provádění, stabilizace, zařízení

Text:

...ĺaluziova průduchy jsou aituovany ve spodní časti zařízení poblíž jedna nebo více výpustí. Plalĺ stabilizatoru s obdalnikovýa,čtvercovýa nebo kruhevýa průřezea je venku opatřen elektrickýa,vodnía nebo vzduchový topenín a isolací. Stabilizator aůłe být vybaven hladinovýai detektory uaíetěnýai ve etěně, nebo spułtlnýai ze stropu. lezera aezí plaitěa stabilizatoru a isolací napojená na vnitřní prostor atabílizatoru a odvod vzduchu se uzíje...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu l-(4-amino-6, 7 – dimetoxy-2-ohinazolinyl(-4-(2-furoyl)-piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246600

Dátum: 20.08.1987

Autori: Voddáeek Bohumír, Nováeek Alois, Kunovský Jioí, Špinka Jan

MPK: C07D 405/14

Značky: způsob, l-(4-amino-6, dimetoxy-2-ohinazolinyl(-4-(2-furoyl)-piperazinu, alfa-formy, krystalické, výroby, hydrochloridu

Text:

...nsoőperenuemxcpacwsopyunn BSBGCH ocnosannn coennennx 1 5 oxncn CEPHHCTOPO Mernna, nnMeTnnmopMaMne nan B cmecax oxncn cepnncworo MQTHHQ n nmerunmopauna npyr c pyroM unn c apomawuqecxuun yrnenonopoamn, Kax öenaon unn ronyon, ranoreuuponanumnu annmaruqecxnnn yrnenonopoann, Kax xnop 0 ®OpM mnm qerbmexxnopncwbm yrnepo, nnn npocrmmn3 ®upaMM, Kax nnoxcan, npu Temneparype OT 40 no 90 °C npn 6 aBnnmT npnuepno qewupexnonnpnym no...

Způsob výroby alkydové pryskyřice, ředitelné vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246597

Dátum: 20.08.1987

Autori: Rakovie Zdenik, Sedláeek Josef, Kubišta Miroslav, Korger Milan, Martoch Josef, Mrhálek Karel

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: alkydové, výroby, způsob, ředitelné, vodou, pryskyřice

Text:

...M sarpymamm npu nepeMemHBaHMM 55 r annnaonoň KHCHOTM. Bxnmqamw TOK C 02 H amepmusam Maccy npu 130-140 °C 4 «q. 3 aTeM cosnamw paspemeune B 0,15-0,25 aTM H npu yxasauuoů TeMnepaType npoonmamr nuepmxy B Teqenne 6 u o KHcnoTHoro qncna 30,6 Mr KOH/r.ľoToBym cMony oxnaxamw no 100 °C n paCTBOpHwT B ÓYTHHĽEHHOSOHBBG no 68-Hon KoHueHTpaunM.3 Manb POTOBHT B öncepuoň Menhnnue nMcneprMpoBaHueM 61,2 r syoxncu TuTana B 100 r Boopa 36 annaeMoü anxnnoñ...

Způsob výroby keramických desek z mastné formovací směsi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246595

Dátum: 20.08.1987

Autori: Technik Tomáš Ing, Macháeek František, Svitel Rudolf, Bouchner Bohuslav

MPK: C25D 1/14

Značky: formovací, výroby, provádění, desek, keramických, způsob, mastné, směsi, způsobu, tohoto, zařízení

Text:

...cosanna cnocoöa H ycwpoücmsa nn usrowonneuua Kepammuecxoro nncwa na mupnoň mopMoBouHoü cMecH, oőecneqnàammax npnönusurennno Konuuecmaenuoe ocamenne wnepnoro Bemecwna H Henpnnonmne 3 ymennmennm conepmannn rsepaum Bemecws Hcxonoñ cycnensnn.Cornacao usoőpewennm aaaqa pemaercn TaKHM oőpasom, qro KepaMHqecKan cycnenanx Bnonrcn 3 mopmy H nocpencrnom ayx oöpaaymmnx Karan H auon aurammnxca Haacrpeqy pvľ npyry nyaucoxoa H ucwounuxa Hanpnmeaux...

Způsob výroby kovových vláken a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246585

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kohoušek Stanislav, Turecko, Šulc Vladimír

MPK: B22F 1/00, B21B 1/16

Značky: způsobu, způsob, vláken, výroby, provedení, zařízení, kovových

Text:

...nonyuaemóro Bonoxua. Oxpyxnan CKODOCTB Bpamenua nanxa 2 onpeenena H 3 supameHnñ V J 25 gaíną re g - ycxopeune csoőonnoro nanenna. Ycwpoücwso paöowaer cnenymmnM oöpasoM. V Oopouue no pa 3 MepaM cůepuqecxne uacwnuu nopomxa na nuTaTenn 1 nocTynamw Ha HQBBDXHOCTB nnocxoro 3 neMeHTa 3, ycwauonneunoro non yrnom K ro sa dshs 1,3 dpnsonwann, H CKaTHBamTCñ B sony 05 KaTKH (B sasop Memy nanKoM 2 H aneuen TOM 3). Hpn apamenuu Banka 2 uacrnuu uauuuaww...

Způsob výroby osnovní úzké krajky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246577

Dátum: 20.08.1987

Autor: Gayer Herbert

MPK: D04B 21/12, D04B 21/10

Značky: úzké, krajky, způsob, osnovní, výroby

Text:

...aaxpunann pasenxemme KYCKH HHTBŘ TGPMMqecKH pacnnaBnHeMoň rpyuwosoň qacTH Tpuxoramuoro nonowua Ha okpymammeäHepe swoü rpeöenxoñ, oöpasymmeü 3 y 5 qHKH, B eme onny rpeőenxy npoôpana DaCTBOpHMañ neTneoöpa 3 ymman HHTL, aansmnammaa 3 yőqHKH yrounoň HTH. Hanee,B TOŘ me rpeőenxe uns BBH 3 HBaHHH OCTBHBHOŘ qacTH yroqnoñ HHTH npoöpana ona HnH necxonnxo Hepacrnopnuux HHTeň na Bsnàunanux B Kpaň Kpymena Toň uacTH yroqnoň HHTH, KOTOpaH HE 06 pasyeT 3 y...

Způsob přípravy tamponážní směsi na základě hlinitanového cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246564

Dátum: 20.08.1987

Autori: Pushev Georgi Ivanov, Kyburz Emilio, Mihovski Mitko Minkov, Manolova Valentina Alexaddovna, Hunkeler Walter, Petkanchin Lyubomir Todorov, Marinov Mihail Tsanov

MPK: E21B 33/138

Značky: cementů, základě, přípravy, tamponážní, hlinitanového, směsi, způsob

Text:

...3 x 3 MM. KaMepa sanonHeua 100 mapaun - paőounun TenaMMnHaMeTDOM 5 MM rexcamçppHŕa 6 apux. BpeMa Konwaxwa cMecu c pa 6 oqKMM TeHaMH 5 c. B paöoueä KaMepe oHdnpeMeuHo Haxonrcn 50 r CMGCH. Oöpaöowannym CMECB nonąmr B KaMepy npeccoaanna anwoMaTnueckoro Taönevoquoro npecca nopuuamm no 1 r, rue ee opMymw-npn asnenuu 80 MHĺM Hpn STOM nonyqamm Taönerxn uaMeTpoM 10 M H Bmcowoů 4 MM.Hpn 5 aTBOpeHHH neMeHTa, npuroronneunoro HSEECTHNM cnocoöon, H...

Způsob chlazení jednostupňovým kompresním chladicím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246562

Dátum: 20.08.1987

Autori: Harris Martin, Vörösházi Mária, Wood Derek Alexander, Hubele Adolf, Carbonaro Antonio, Ripani Luciano

MPK: F25B 1/00

Značky: chlazení, jednostupňovým, chladicím, kompresním, strojem, způsob

Text:

...Bemecwno cmnuąmw B KQMť npeccope 1 no naaneHHh.40-14 Kr/cm u Hanňasnxmm 3 KougencaTop 2.Hpouecd cmarna cmecą CGOTBGTCTBYGT nunnu (a-b) Ha (9-T)-anpawue. B KQñeucawo~. pe 2 cmaroe paóoqee semecrno oxnaxnaercn, ownanan Tennó 5 okpymamym upey, Bcnenqwnue oTnona wenna or napon paőoqero nemecrnaKoMnoHeHTuĺmpeon.ÍC 318 n.peou-12, KHHHmMe,nDH 50 HE§ Bmcoxoň Tçuneparype, KOHĽGHCHDYNTCX,ro ecwb paôoqee Bemgcrao ąacTuuHo cuuxaewcn no döpasonąas...

Způsob bezkontaktního stanovení elektrické vodivosti elektrolytických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246554

Dátum: 20.08.1987

Autori: Švancar Ján, Csányi Anton, Vasilev Ljudmil

MPK: G01N 27/02

Značky: způsob, vodivosti, elektrické, bezkontaktního, elektrolytických, stanovení, kapalin

Text:

...ycnnňrenb, ynpannnemmñ WMDOKOHOHOCHHM renéparopom HMHYHBCOB, neTeKTop 5 perncwpnpymuň nýnöop 6,Hanpnmep unmposoü BOHBTMGTD. HpHqeM Bosöymnammnň KoHTyp 1 nonxnmqen K Hc~ Toqunxy 4 nepeMeHHoro Hanpnmennx, a nsmepnwenbnbů KoHTyp - K 0 sxoy neTeKropa 5, K Buxoy KoToporo nonxnmuen perncwpnpymmü npuőop 6. ÚÓMOTKH name,puTenbHoro H aoaöymammero KOHTYPOB ynomenu Ha Konnueoőpasnme cepneqnnxn us MQPHHTOMHPKOPO Marepnana c Bbmoxoň MarHuTHoň...

Způsob čištění směsí 9, 10-dihydroergotoxinových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241196

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šíp Martin, Kovaoík Jan, Maeka Miroslav, Pavlaeek Jioí, Karásek Boetislav, Dušek Stanislav, Volšík Pavel, Krofta Karel

MPK: C07D 457/00

Značky: alkaloidů, směsi, čištění, způsob, 10-dihydroergotoxinových

Text:

...FP KG P 254 soustava chloroform -benzen - ethanol 4 2 1 nespecifické žluté zbarvení. Roztřepáváíiím v soustavě chloroform - 0,2 N kyselina chlorovodiková, za užití 4 dělicích nálevek a ohoustranného odběru fázi (mřížové roztřepávánľ) získané tetrahydroderiváty ergotoxinových alkaloidů nevykazují v ultrailalovém spektru, registrovaném V methanolu, intenzívní absorpční pás s maximem při 281 nm, který je charakteristický pro odpovídající...

Způsob výroby substituovaných 2-aminotriazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241191

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hora Jioí Ing, Láznieka Pavel, Praženka Vlastimil

MPK: C07D 251/16

Značky: 2-aminotriazinů, substituovaných, výroby, způsob

Text:

...K., Odo K. Nippon Kagaku Zasshi 82, 1672 1961 Chem., Abstr. 58, 11 212 1963 , Nevýhodou výše uvedených příprav jsou buď vícestupňové syntetické postupy, nebo nízká výtěžnost.Předmětem tohoto vynalezu je dvoustupñový způsob výroby Z-amino-Ił-alkoxy-B-alky 1-1,3,5-triazinu obecného vzorce I, kde R 1,je alkyl C 1 až ce, R je alkyl c, až CG, nebo vodík, který spočíva v tom, že hydro r chloríd quanyi-O-methylisomočoviny obecné ho vzorce lI, kde, R...

Vysokotlaká průchodka čidel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241185

Dátum: 15.08.1987

Autor: Šmíd Josef

MPK: G21C 17/10

Značky: čidel, průchodka, způsob, její, vysokotlaká, výroby

Text:

...vývody čidel do spodní zátky, pote se ve vakuu zapájí tyto vývody čidel do horní zátky a pak se mezi spodní a horní zátku vloží podélně dělené rozpěrná trubka. Podstata způsobu výroby vysokotlaké průchodky čidel spočíva také v tom, že se po zapájení vývodů čidel do spodní i hornízatky provedou tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti této vysokotlaké průchodky čidel.Výhodou vysokotlaké průchodky čidel podle vynálezu je možnost vložení celého...

Způsob lokalizace vadných měřicích hrotů u testerů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241183

Dátum: 15.08.1987

Autori: Felcman Jioí, Šandera Zdenik, Pech Jaroslav

MPK: G01R 27/14, G01R 31/02, G01R 31/28...

Značky: testeru, desek, způsob, hrotu, vadných, lokalizace, měřicích, plošných, spojů

Text:

...materiálu a íprovede se test na souvislost. jestliže není některý měřicí hrot připojen nebo je mechanicky poškozen a nekontaktiíje, tester vypíše závadu včetně 1 okallzační informace. Tato metoda je však nepoužitelná pro nalezení místa závady při zkratu dvou měřících hrotů nebo spojovacích cest. K odhalení místa zkratu je možno provést test na zkrat při nepřipojených měřicích hrotech, avšak tento test trvá velmi dlouho, typicky desítky...

Způsob výroby bižuterní ozdobné klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 241159

Dátum: 15.08.1987

Autori: Mužík Vítizslav, Rybníeek Josef, Varvaoovský František

MPK: A44C 27/00

Značky: způsob, výroby, bižuterní, ozdobné, klece

Text:

...obměn klece.Podstata vynálezu vyplýva z výkresü na nichž je na obr. 1 prstenec s ouškem a zářezy na vnitřním i vnějším obvodu, na obr. 2 prstenec se zářezy na vnějšírn obvodu, na obr. 3 prstenec se zářezy na vnitřním obvodu, na obr. 4 klec vyrobená z prstenců nakreslených na předcházejících obrázcích, 241159na obr. 5 polotovar prstence vystřiženého z plechu, na obr. 6 prstenec zhotovenýztohoto polotovaru, na obr. 7 klec vyrobená z...

Způsob výroby skroucené bižuterní ozdobné klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 241158

Dátum: 15.08.1987

Autori: Zelenka Jan, Matal Oldoich, Goppoldová Miluše

MPK: A44C 27/00

Značky: ozdobné, klece, skroucené, bižuterní, způsob, výroby

Text:

...bižuternimi kameny, přívěsky a ostatními bižuternimi elementy, a to tak, že uvedené úpravy prstenců jsou provedeny bud jednotlivé,anebo jsou na prstencích provedeny v různých komblnacích.Podstata způsobu výroby skroucené bižuterni ozdobné klece spočíva v tom, žev různých kombinacích spojené kruhové,oválne trojúlíelnikove nebo viceühelníkovê prstence se zaoblenými rohy .se, plasticky skroutí, přičemž se mohou natahnout nebo stlačit. Do...

Způsob měření hloubky penetrace a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241155

Dátum: 15.08.1987

Autor: Novák Václav

MPK: G01N 3/42

Značky: hloubky, provádění, způsob, měření, penetrace, zařízení

Text:

...podle vynálezu je dále popsán a příklad provedení zařízení pro provádění tohoto způsobu podle vynálezu je zobrazen na výkrese, na němž zobrazuje obr. 1 zařízení pro provádění měření penetrace podle vynálezu v bočním pohledu a obr. 2 svislý řez částí těhož zařízení rovinou A-A na obr. 1.Zařízení pro provádění způsobu měření penetrace obsahuje penetrometr 7, který je opatřen měrnou tyčí 1, která je svisle posuvná. S měrnou tyčí 1 je pevně...

Způsob lisování plechových velkorozměrových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241153

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vobooil Jioí, Sova František

MPK: B21D 53/88

Značky: způsob, dílů, velkorozměrových, lisování, plechových

Text:

...rozměr. estližo je plechový velkorozměrový díl připeviíěn na pevném manlpulačníni rámu bodovým svařováním, pak odstřižený přidavek na povrchu pevného Inanípulačnííio rámu se postupně odsekává z jeho vnitřní strny a zbytky svaru se obrušujl úhlovou bruskou. Po této posledni operací je opět pevný menipulační rám přichystán k lisování dalšího plechového velkorozměrového dilu.Výhody způsobu lisováíií plechových velkorozntěrových dilů...

Způsob přípravy 4”-epi-9-deoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoerytbromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 241099

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kiss Arpád

MPK: A61K 31/71, C07H 17/08

Značky: přípravy, způsob, 4''-epi-9-deoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoerytbromycinu

Text:

...a jedním eskvivalentem kyseliny mravenčí v lnertnim rozpouštědle při 2 D až 100 °C.Výhodným rozpouištědlem je chloroíorm. V tomto rozpouštědle se reakční složky s výhodou smísí při teplotě místnosti a pak se zahřívají k varu pod zpětným chladičem pro dokončení reakce..Alternatívne se methylace sloučeniny vzorce V 1 na IV provádí oxidativním chrá~ něním dimethylaminoslklupiny na odpovída jící N-oxid za současné tvorby 9 a-N~hydro~...

Způsob výroby perchlormethylmerkaptanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241092

Dátum: 15.08.1987

Autori: Starobinskij Rudolf Natanovie, Lazarev Jurij Petrovie, Gessner Dieter, Stipaninko Alexadd Vasiljevie, Fesina Michail Iljie, Steckert Rainer, Vojtov Vladimir Grigorjevie, Zverev Anatolij Vasiljevie, Lysenko Jevgenij Vasiljevie

MPK: C07C 149/16

Značky: perchlormethylmerkaptanu, výroby, způsob

Text:

...látky ve vhodném zařízení kontinuálně -protlačrují kupředn a přitom dochází k intenzívnímu a účinnému promíchávání. Místo intenzívního promíchávání se také může použít přetlaku nebo se může použít kombinace promíchávání a přotlaku.Vynález se tedy týka způsobu výroby perchlorníethylmerkaptawnu chlcrecí Sĺľolllllĺľĺíil ve vodném prostředí, který je vyznačený tím, že se výchozí látky a plyný chlor za tlaku okolí nebo za zvýšeného tlaku při...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241089

Dátum: 15.08.1987

Autor: Usatyj Jurij Pavlovie

MPK: C07F 9/38

Značky: solí, výroby, způsob, n-fosfonomethylglycinu

Text:

...níožno uvést mj,patenty USA číslo 3868 407, 4197 254 a 4 199 354.Vzhledem k to-mu, jakou důležit-ost N-fosfonomethylglycin a určité jeho soli jako herbícidy mají, jsou neustále hledány jinézpüsoby výroby těchto slołučenin, aby se získaly zlepšene .nebo alternativní výrobní po stupy.Nyní se zjistilo, že N-fosfonomethylglycin nebo jeho rozpu-stné soli jemožno získat v dobrých výiěžcích oxida-cí glycinínethylenfosfinová kyseliny nebo jejích...