Patenty so značkou «způsob»

Strana 164

Způsob síťování bílkovinné vrstvy obalu pro potravinářské výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246121

Dátum: 15.09.1987

Autori: Franta Jioí, Šmejkal František, Trojna Miian

MPK: A23C 13/00

Značky: potravinářské, bílkovinné, obalů, výrobky, síťování, způsob, vrstvy

Text:

...zvyšuje síĺující účinky fonmaldehydu a zlepšuje vzhled výrobku,takže bylo možná enížit jeho koncentraci v sířujícím roztoku. Tím so podařilo snížit obsah forlaldehydu v hotovám výrobku o 30 a únik formaldehydu do ovzduší o 40 . Glycerin v sí 3 246121łujícím roztoku zrovnoměrñuje sušení, čímž oo dosahuje lepäího vzhledu konečného výrobku a ovlívñuje jeho plasticitu, takže odpadá klhčení před dalším zpnacováním na vázucích automatech.Postup...

Způsob biotechnologického odstranění nečistot z textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246119

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hejl Vladimír, Oezník Jan, Kueera Zdenik, Kotrbatý Jioí, Princ Miloš, Verner Ladislav, Havel Václav, Humár Anton

MPK: D06L 1/12

Značky: způsob, odstranění, biotechnologického, textilních, materiálů, nečistot

Text:

...přírodními šlichtsmi.Uvedená nevýhody odstraňovaní hečietot z textilních materiálů vyvářkou nebo její kombinací s použitím enzymů odstraňuje způsob podle vynálezu, kde využitím stabilizované kultury Scotobakterií, průwslově Vyráběné, se biotechnologiclçy famentují nečistoty na bázi glycidů, bílkovin, pektinů a tuků, které pak přacházejí do extrahovadla. Výhodou použití stabilizované kultury Scotobaktarií je pak to, že fermentace nečistot...

Způsob izolace kovů z odpadních nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246116

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krul Zdislav, Galatík Antonín

MPK: C09D 1/00

Značky: izolace, kovů, odpadních, způsob, nátěrových

Text:

...ohřev například vody nebo pro vytápění. získaný odpad po apálení je koncentrátem príslušného barsvnáho kovu, který tvoří hlavní část nátěrová hmoty, vhodný pro další pyrometalurgická nebo chemická zpracování.Tyto odpady obsahují 20 až 80 ť hmot. kovu v závislosti na množství naterove hmoty v odpadu při minimálním obsahu kovu v nátěrove hmotě 5 i hmot.Uvedeným postupom podle vynálezu lze dosáhnout až 99,0 účinnosti aeanace kovových oxidů ze...

Způsob tváření výkovků ze stabilizovaných chromniklových austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246105

Dátum: 15.09.1987

Autor: Boháeek Tomáš

MPK: B21J 5/06

Značky: oceli, výkovků, chrómniklových, tváření, austenitických, způsob, stabilizovaných

Text:

...a dědičnosti primárni licí struktury přispívá dále skutečnost, že se povrchové vrstvy ingotu v době mezi vyjmutím z ohř-ívaci pgce a okamžikem započetí kování,e dále přiastyku s relativně studeným. kovadly, ochladí. Protože počáteční teplota kování leží těsně nad rekrystalizační teplotou oceli s primární strukturou podrobsná malým stupňům deformace, povrchová vrstvy ingotu (pod kovadly) tvářené v podstatě pod rekrystelizační teplotou zpevňují...

Způsob prováděni povrchové úpravy vytvarovaných prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240650

Dátum: 15.09.1987

Autori: Saikawa Isamu, Takano Shuntaro

MPK: B28B 11/08, B28B 11/04

Značky: provádění, vytvarovaných, prvků, povrchové, úpravy, způsob

Text:

...povrchové úpravy, resp prvku, Nevytvrzené cementové pojivo lze po předem určené době odstranit spolu s nežádoucími nečistotami a špatně lpícími komponentami mechanicky, např. otryskáním,oškrabáním, vymytím vodou, tlakovým vzduchem, obroušením rotačními kartáči apod.Timto postupem se docílí zrnitý až hrubozrnný povrch s členitým barevným až různobarevným efektem, který pevně lpí na povrchu vytvarovaného prvku a přispívá k ochraně prvku proti...

Způsob výroby tokoferolového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240645

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mányai Sándor, Michaely William James, Kraatz Gary Wayne, Görgényi Frigyes, Imaizumi Hiroyuki, Glock Gaston, Vászovics Györgyi, Horváth Mária

MPK: C07D 311/72

Značky: koncentrátů, způsob, tokoferolového, výroby

Text:

...postupu nedochází k chemickým změnám tokoferolů ani k tvorbě nežádoucích vedlajších produktů. Postupem podle vynálezu lze na běžně dostupném zařízení a s použitím dostupných pomocných látek připravit tokoferolové koncentréty a dostatečně vysokým obsahom přírodních tokoferolů.Způsob výroby je osvětlen na následujících příkladech. P ř í k 1 a d 1Do dvoustupňové molekulární odparky sa při nástřiku 100 kg za hodinu přivaděl dezodorační...

Způsob čištění 2-chlor-4-nitrotoluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240630

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zára Erzsébet

MPK: C07C 79/10

Značky: čištění, 2-chlor-4-nitrotoluenu, způsob

Text:

...zbylý krystalický skelet rafinovaného 2-chlor-4-nitrotoluenu roztaví vyhřátím na teplotu 63 OC až 95 °C. odtok kapalných frakcí ze zpracovávané krystalické hmoty gravitaci může být urychlen vytvořením nižšího tlaku v předloze, do níž jsou kapalné frakce jímány.Použití nízkoteplotní techniky krystalízace z taveniny A frakčniho vytavování pro rafinaci 2-chlor-4-nitrotoluenu umožňuje podstatné snížení energetických nákladů v porovnání s vakuovou...

Způsob výroby solvátů chloridu hořečnatého s tetrahydrofuranem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240629

Dátum: 15.09.1987

Autori: Deák Gyula, Maczyoski Addzej, Birkett Kevin, John Glyn Rhys, Scovell Edward George

MPK: C07F 3/02

Značky: solvátů, způsob, chloridů, výroby, tetrahydrofuranem, horečnatého

Text:

...s inertním rozpouštědlem jako jsou alífatické, cyklické anebo aromatické uhlovodíky s 5 až 8 uhlíkovými atomy nebo halogenované uhlovodíky s 1 až 3 uhlíkovými atomy na teplotu 40 až 140 OC alespoň 30 minut a produkt se oddělí a vysuší při teplotě do 40 OC. Při desolvataci v rozpouštědle závisí složení solvátu na teplotě a poměru solvát rozpouštědlo. závislost konečného složení solvátu na teplotě při desolvataci v heptanu a hmotnostním...

Způsob modifikace polyalkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240627

Dátum: 15.09.1987

Autori: Knorr Vilmos, Lee Shy-fuh, Przybyla Janusz

MPK: C08F 255/02, C08G 77/42

Značky: způsob, modifikace, polyalkenů

Text:

...siloxancvých mohomerů s různými eubetituenty.Z produktů se případně vyextrmují ailoxanové homopolymery, vzniklé z části monomerů v důsledku přenosových a výmenných reakcí kationtového charakteru. Separace homopolymerů nemusí být vždy nutná. Na polyalken ae působí v prostředí nedezaktivujícím ionty nízkomolekulárním dikationtem a k produktu interakce polyalkenu s dikationtem se přidá siloxanový monomer, (a to buň s jedním druhom...

Způsob čištění vápenatě soli kyseliny 2, 5-dihydroxybenzensulfonově

Načítavanie...

Číslo patentu: 240623

Dátum: 15.09.1987

Autori: Noguchi Hiroshi, Yamamoto Shigeo, Kamoshita Katsuzo, Oguri Yukio

MPK: C07C 143/44

Značky: kyseliny, 5-dihydroxybenzensulfonově, čištění, vápenaté, způsob

Text:

...provedení. Další nevýhody jsou poměrně značné ztráty éteru při izolací produktu.Dosavadní uvedené nevýhody jsouodstrsněny způsobem čištění vápeneté soli kyseliny 2,ñ-dihydroxybenzensulfonové, vyrobené adiční reakcí benzochinonu s dvojsiřičitenem sodnym,znečistěné látkami vznikejícími v průběhu reakce a popřípodě nedokonsle oddělenfmi výchosími eloučeninami, krystelizací z vodného roztoku nasycenáho za hor-ka. Způsob podle vynálezu se...

Způsob přípravy energetického krmiva z těžko stravitelných lignocelulosových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240621

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bachelard Roland, Lakodey Pierre, Löffler Wolfgang, Gugenhan Heinrich, Takahashi Junya

MPK: A23K 1/12

Značky: způsob, lignocelulosových, těžko, energetického, přípravy, materiálů, krmiva, stravitelných

Text:

...ve vodném prostředí ae pohybuje v rozmezí 0,5 až 5 a lmnotnostní poměr vodného roztoku kyselín k suäině lignocelulőzového materiálu je 2 až 10 Y.Během doby styku lignocelulőzového materiálu s vodným roztokom kyselin docházípostupně k stále hluběílu stupni naruěení lignooelulőzováho komplexu a rozüsdu polysacharidických složek, což se projevuje jednak stoupajícím obsahom látek rozpustných vevodě, jednak rostoucím obsahom redukujícíoh...

Způsob zpracování odpadní viskózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240618

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maleškov Vladimir Dimov, Atanassov Ljuben Paskalev, Koen Elieser Henrich, Mink Robert Ivan

MPK: C08L 1/24

Značky: odpadní, viskózy, zpracování, způsob

Text:

...na rozpouštění xantogenátmRegulace hladiny v mezinádrži zajištuje, že se k rozpouštšní odpadní vikőzy používá maximálně vždy jen taková množství rozpouštěcí kapaliny, které se ze systému odebírá na rozpouštční xantogenátu.Způsob podle vynúlazu se liší od dříve používaných mimo jiné tím, že se odpadní viskőza neředí na roztok o konstantním obsahu celulózy, což má zřejmě vliv na složení vyráběné viskózy. Je to však vliv zanedbatelný....

Grafitový mazací přípravek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240615

Dátum: 15.09.1987

Autor: Horváth Mária

MPK: C10M 125/02

Značky: grafitový, způsob, výroby, přípravek, mazací

Text:

...IO až 20 hmotnoetnioh dilů jemné mletého chemicky čistého grantu a 60 až 80 hmotncatnich dilů vody. Způsob výroby grafitového mnzncího připravku apočívá v tom, že se uvedené přiměai zhomogenizuji, potom eo melou v koloidním mlýnu po dobu 8 až 10 hodin, přičemž dochází k domiláni použitého chemiclą čistého grafitu.Výhodou mazocího přípravku podle vynálezu je, že vytváří dostatečně pevný grafitový film, v důsledku čehož ho lze pouzit pro...

Způsob výroby vysoce čistého grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240614

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tóth Erzsébet

MPK: C01B 31/04

Značky: grafitu, vysoce, čistého, výroby, způsob

Text:

...loułení meziproduktu 5 až 15 96 roztokom kyseliny sírová a filtrecí se prevode alkalické fixace meziproduktu roztokom hydroxidu sodného za účelom rozpuětění hydrolyticky vyloučené wseliny křemíčité, načež se provede filtrace a druhé kyselé loužení 0,5 až 3 roztokom Iqaeliny sírová. Potom se znovu prevode filtr-see a produkt se promyje vodou do neutrtlní reakce s vysuěíuVýhodou způsobu podle vynálezu je, že se jím získá produkt čistoty až...

Způsob odstraňování iontů stříbra z odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245689

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kadlas Oldoich, Novák Rudolf, Zigmund Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: způsobu, zařízení, iontů, odstraňování, stříbra, odpadních, tohoto, způsob, provádění

Text:

...předlohy í jílkou Q filtr-im s potrubím 2 pomocí čerpadla 3 do reekční nádrže LH. V túto múdri. g se se stduho stenu( po dobu dvou hodin studeným vzduchom z prívodu n upraví pH ns hodnotu 7 lqsensou stravou dávkovsnou s přívodu ga. s nsdbytečnd sâmikovć testy se srssí tunel Islelnstýs z prívodu a. m, ton Pêobíhd ste reakceSuspenze se čerpd pomoci čerpadlo 33 přivodním potrubie ,m nn vekuový filtr 5, kde se opłt udfiltruáe h). e filtru se...

Způsob odstraňování nitrofenolů a iontů olova z odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klimeš Jioí, Eermák Jan, Kalivoda Lubomír

MPK: C02F 1/58

Značky: nitrofenolů, odpadních, zařízení, iontů, olova, způsob, odstraňování, způsobu, tohoto, provádění

Text:

...nádrže I ee přidá Kyuline sírová na hodnotu pH maximálně 6, čímž se uhličitan olomatý prevode na eíran olovnatý e odstraní ee z roztoku pŕevážná část iontdolova podle rovniče 2Násypkou § 95 se pridá práěková aktivní uhli, na němž se během dvouhodinového michéni pomoci tlačeného vzduchu, přivdděného potrubim 16 p adsorbuji nitrovená fenoly. Čerpadlem 2 p se auspenze přivodnĺm potrubí 3 čerpá na vakuový filtr 1, kde se odděli kol a filtrát se...

Způsob výroby vysokopevných pružinových drátů ze žárupevných slitin na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245681

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nikolajeva Zoja

MPK: C21D 9/02, C21D 9/52, C21D 6/02...

Značky: niklu, slitin, žárupevných, bázi, pružinových, způsob, drátu, výroby, vysokopevných

Text:

...dále zvětäováne nedněrným e pro docíleni požadované moze pevnosti spotrebný rozsahem plastické deformsce sa studena. Tyto nedostatky po prejaví se provozu dodatečnä probíhajícími ději, které vyústují ve zhoršení původních mechanických vlastností e ovlivní tím funkční spolehlivost příslušných zařízení.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby vysokopevnýoh prulinových drätů ze iárupevných slitin ne bázi niklu podle vynálssu, jeho...

Způsob nálitkování ocelových litých strojních součástí s ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245680

Dátum: 15.09.1987

Autori: Markup Rudolf, Jareš Ladislav, Ryšánek Vladimír

MPK: B22C 9/28, B22C 9/08

Značky: způsob, oceľových, nálitkování, součástí, litých, strojních, ozubením

Text:

...věnce ozubsní, ktorý spočívá podle vynálesu ve vytvoření prostoru mezi vnitřním vyložením nilitku, diskom e věncem ozubení strojní součástí, ktorý se při zhotovení vräku formyZpůsob nňlítkování podle vynálesu umožňuje vynechání vnitřních i vnějěích slávěrenských přídavků. Po odlití se formovací hmotou vypěchovamý prostor rychle pz-ohřívá, čímž zpomeluáe tuhnutí soueední části vence, a tak působí podobne jako vnitřní sláva-smsky ptídovek.V...

Způsob regulace velikosti a tvaru krystalů během přípravy fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245679

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrák Jioí, Lédrová Zdena, Lustyk Lubomír

MPK: G03C 1/02

Značky: fotografických, přípravy, krystalů, způsob, emulzí, regulace, velikostí, tvaru, během

Text:

...krystely menší a mají menší evätelnou citlivost.Způsob přípravy fotografických emulsí lze provést podle uvedených příkladů. OPříprava fotografické onulze s krytaly bromidu stříbrného so provodo dvouproudovou srážením při 60 °C. Před zahájením arašení se v krystalizátoru e vodním pláětčm, platinovými elektrodauni a účinným míchaalem pripraví 100 m 1 25 roztoku želatiny. Poté se přídavkem roztoku dusičñanu stŕíbrnáho či bromidu...

Způsob chemické regenerace studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245678

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lukovský Leo, Hartych Václav, Liška Vladislav, Koneený Bohumil

MPK: E03B 3/15

Značky: chemické, studní, regenerace, způsob

Text:

...objektu o jeho okoli. Pŕiddním peroxidu vodíku dochází k opětněmu zvýšení aktivity činidla, což vode k podstatné vyěšímu účinku regenerečního zásahu, popŕ. ke zkrácení doby regenerace.Před vlastními regeneračními zkouškami byla účinnost jednotlivých používaných činidel na bázi kyseliny solné zkoušene laboretorně. Účinnost činidel byla zkoušene tak, že 10 g kolmatantu bylo rozmícháno v činidle, po 24 h. působení byl roztok ptofiltrovín přes...

Způsob automatického dělení dvou nebo vice nemísitelných tekutých fází a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245672

Dátum: 15.09.1987

Autori: Caha Zdenik, Straka Jaromír, Snížek Jaromír

MPK: B01D 17/02

Značky: nemísitelných, způsobu, fázi, způsob, tekutých, dělení, provádění, automatického, zařízení

Text:

...rozhraní dělených Bází, ktorý Je propojen s vyhodnocovecím zařízením 2, jehož výstup je napojen na ovládací zařízení Q. Ve spodní částí dělící nádoby 1 je upraven ventil 1pro vypouštění vodné fáze a ventil 8 pro vypouštění toluenovć fáze. Dělící nádoba l je ve Ivé horní části opatřena napouštěcím ventilem 2.Doazdělící nádoby l se přes napouětěcí ventil 2 napultí směs vodného roztoku anorganických solí a toluenového extraktu, které...

Způsob stanovení dusíku Kjehldalovou metodou v materiálech obsahujících sloučeniny dusíku s kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245671

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pišoft Václav

MPK: G01N 31/16

Značky: dusíku, způsob, sloučeniny, obsahujících, kjehldalovou, metodou, stanovení, materiálech

Text:

...s hydroxidem sodmfm (S. Pappalardo Cim. et industr. /Mílano/ 46 (1964) nebo líthnym (S. V. Savčíllo a kol. Vysokotempsraturnyje něorg. sojediněnija, Haukova Dumka Kijev (1965) 395).Jak bylo uvedene, zmíněné postupy jsou však náročné na potřsbnou pracovní dobu nebo jsou málo spolehlivá s hlediska kvantity, popříp. mnohdy jsou obtížné reprodukovatelné.Uvedené nedostatky so nsprojevují při postupu podle tohoto vynálezu, jehož předmětem je...

Způsob výroby lamelových talířových pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245670

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Roháe Jan

MPK: B21K 1/32

Značky: pružin, lamelových, způsob, talířových, výroby

Text:

...se obě čelní plochy broueí na poladovanou tlouäikun D 0 tom ee polotovar ohreje na kalicí teplotu, při ktoré se provede ve sněru od jedná čelní strany tvarovdní polotovaru do požadovaného kuželováho tvaru a dále kalení, přičemž ae povrch takto vyrobene lamelové talířcvá pružiny povrchové upraví opíakovinín, vibračnín omílánín. fosfátováním akmuorvováním olejom.Výhoda tohoto technologického postupu především epočívá v méně pracná a nenáročné...

Způsob předběžné úpravy suroviny pro katalytické reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245666

Dátum: 15.09.1987

Autori: Polák Jioí, Král Vítizslav, Uhlío Jan, Krejeí Josef, Kopic Milan, Malý Miroslav

MPK: C07C 5/367

Značky: suroviny, způsob, předběžně, reformování, katalytické, úpravy

Text:

...způebou podle vynalezu lze stanovit rozsah využitelnoetí. z něho vyplývin že se do jednotky rerormoviní zapojí alkylcyklohezanový konvertor, nejlépe Před vstupom auroviny do prací cem vyhřívací pece, ohřívaný ayetómem výmimíloů reakčním produktom. Podmínky ee volí tak, že při teplote směsi ublovodíkn a plynu doeažená ve výměnících ee premení převňžnú část cyklohexazlů aelektivně ne aromlty, čím nastalo vetlí lwdrahakovlní cyklanů, event....

Způsob přípravy obuvnického materiálu pro výrobu podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245663

Dátum: 15.09.1987

Autori: Postava Miroslav, Schmuck Eduard, Cekota Bohuslav

MPK: C08L 9/02, C08L 27/06

Značky: způsob, podešví, přípravy, obuvnického, materiálů, výrobu

Text:

...postupně vníchlvá změkčovadlo, mazadlo a stabilizátor, až do vytvoření hrudkovitě směsi, kdy teplota vystoupí na 110 až 125 °c. Mato se hrudkovitá směs zavede do chladnáho aíchacího prostředí. kde se ochladí na teplotu 60 až 80 °c. Poté se hrudková směs ze~ vede do ěnekového panulátoru, lode pri zvýšené teplotě 130 až 150 °C dojde k dalším navázění zaěkčovsdle na molekuly polyvinylchloridu a přípraví se granule pro aícháni směsi v...

Způsob úpravy pecních komor, zejména koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245657

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oehooek Miloš, Didek Miroslav, Schier Miroslav, Matijka Jioí, Fabián Josef

MPK: F27D 1/16, C10B 29/06

Značky: koksovacích, zejména, úpravy, komor, způsob, pecních

Text:

...porĺdlovém transportáru. Konec výložníku je opatřen pneumaticwm nástrojem, jim se vybourává opotřebená,kovem nasycená pracovní vrstva ěůruvsdorni vyzdívky pánve, přičemž letme uchycení výložníku s obsluhou umístěnou v jeho vnitřním prostoru, nepřenáší víbrace z nástroje přes výložník zpět. do zdiva. obdobné je pro horizontálne uložené nádoby s žáruvzdornou vyzdívkou známa zařízení pro vyzdívéní nebo opravu, spočívající opět na principu letmo...

Způsob osazování vláknitých materiálů do kartáčnických výrobků o zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245654

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bouše Václav, Mužík Vladislav

MPK: A46D 3/04

Značky: provádění, vláknitých, způsobu, kartáčnických, způsob, materiálů, výrobků, osazování, zařízení

Text:

...vyšší kvelity vyráběných kertáčnickýoh výrobků, zejuéns pek štětek e dále pek dojde při použití nevrhovsného řešení k zvýlení produktivity práce e k snížení podílu ruční price při oslkovde svýüsní jakosti výrobků i jejich estetická stránky.Způsob výroby kertáčnlcłdch výrobků, zejména štětek e ssříosní k provádění tohoto způeobu podle vynálezu je v príklsdnáe provedení scheeetioky zníeornänąne pripojených výkresoch. kde obrázek I znázorňuje...

Vlnitý chladič tepelná trubice a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245597

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šilar Josef, Kula Jaroslav

MPK: H05K 7/20

Značky: vlnitý, chladič, trubice, výroby, způsob, tepelná

Text:

...přesnějšího styku s trubicí a je také značně levnější. Podle velikosti otvorů V plechu chladiče lze předem stanovit odstup jednotlivých odstupů stykových bodů s trubicí a tím i hustotu a v jednotlivých případech potřebnou účinnost chladiče.Výhodou zpúsobu výroy podle vynálezu spočívá v usnadnění výroby tím, že snižuje počet výrobních operací a postupu.Provedení chladiče je zřejmě z připojeného schematického výkresu.Vlnitý chladič podle...

Způsob zpevňování a stabilizace částic imobilizovaných buněk pro denitrifikaci vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245584

Dátum: 15.09.1987

Autori: Aušková Mária, Zacher Jan, Somorová Marta, Lacko 1ubomír, Buryan Petr, Oežábek Karel, Šeda Miroslav

MPK: C02F 3/34

Značky: částic, buněk, imobilizovaných, zpevňování, denitrifikací, způsob, stabilizace

Text:

...pitné vody. V tomto případě byl jako zdroj uhlíku pro fyzikálně zabudované bakterie zvolen etanol. Kolona byla naplněna alginátovými peletami a denitrifikace probíhala V laboratorních podmínkách kontinuálním způsobem. Chemické cšetření pelet glutaraldehydem samotným, nebo glutaraldehydem v simultánní přítomnosti hexametylendiaminu nebo polyetyleniminu, vedlo k značnému gnížení resp. úplné ztrátě denitrifikační aktivity imobilizovaných buněk...

Způsob vícestupňového spalování paliv a odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245582

Dátum: 15.09.1987

Autori: Winter Jioí, Didek Václav

MPK: F23C 11/02

Značky: spalování, vícestupňového, odpadů, palív, způsob

Text:

...písku o velikosti 0,1 až 0,2 mm dokončí spalovací proces při průtoku spalín fluidní vrstvou rychlostí pětkrát nižší ve srovnání s rychlostí prütoku spalín ve fluidní vrstvě prvního stupně spalování.Vzhledem k tomu, že převážnou část dřevního odpadu tvoří částice větší než 1 mm, odvádí se teplo, vzniklé spalovaním dřevního odpadu z fluidní vrstvy prvního stupně spalování. Přibližně stejne teploty spalovacího procesu v obou stupních spalování...

Způsob extrakce aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245581

Dátum: 15.09.1987

Autori: Doubal Karel, Paleta Oldoich, Kvíeala Jaroslav

MPK: C07C 15/02, C07C 7/10

Značky: extrakce, aromatických, způsob, uhlovodíku

Text:

...nádrž lg odtahu aromátů je spojene potrubím gl kapalných aromátů s odsazovací nádrží gg směsi aromátů. Ve schématu nejsou zahrnuty teplovýměnnéUhlovodíková směs je zbavena téměř dokonale frakce vroucí v rozmezí 60 až 100 OC před vstupem do extrakčního stupně, např. reaktifikací v rektifikační koloně l úpravy suroviny. Takto upravená surovina je potrubím 3 suroviny do extraktoru zaváděna do extraktoru à. V extraktoru dochází V protiproudém...

Způsob brzdění synchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245578

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hromas Josef

MPK: H02P 3/18

Značky: elektromotorů, brzdění, synchronního, způsob

Text:

...jejich vinutí.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob brzdění synchronního elektromotoru podle vynálezu,jehož podstatou je, že střĺdavý napájecí proud se přeruši a V okamžiku, kdy zpomalujíci se rotor se pootoči o vice než část otáčky, danou vztahem A n łp, se připoji stejnosměrný tepavý brzdici proud.Výhodou způsobu brzděni synchronniho elektromotoru podle vynálezu je jeho jednoduchost,zvýšení spolehlivosti pohonných soustav, jakož i snížení...

Způsob pokovování povrchu složitých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245573

Dátum: 15.09.1987

Autori: Málek Karel, Maloušek Antonín, Vocetka Jan

MPK: C25D 3/04

Značky: povrchu, pokovování, způsob, dílců, složitých

Text:

...výšky typů písmen.Typový válec, jehož typy jsou opotřebeny do minimálně poloviny své výšky se nejdříve obrousí nejvýše o 0,1 mm tak, aby všechny typy měly přibližně stejnou výšku. Pak se typový vâleo dokonale odmastí, např. v parách chlorovaných uhlovodíků a před vlastním pokovenim elektrolyticky. Potom se obroušený a odmaštěný typový válec zavěsi na pŕípravku do tvrdé chromdjící galvanické lázně, pracujicí např. s poměrem CĽO 3 HZSO 4 ...

Způsob odlévání polymerních gelů z těkavých směsí monomerů v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Perner Bohumil, Janda Jaroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: těkavých, směsi, tohoto, polymerních, odlévání, formách, provádění, způsobu, monomerů, gelů, zařízení, způsob, otevřených

Text:

...výpočet, lze použít vztahů pro ideální roztok jako zcela postačující aproximace. K výpočtu parciálního tlaku P složky nad roztokem se pak potřebuje pouze znalost nasycených par P° čisté složky při dané teplotě a její množství v kapalné fázi udané molovým zlomkem x. Parciální tlak složky se pak rovnáÚprava ochranného plynu, tj. jeho obohacení parami těkavých složek lze provádět i jinými způsoby. Nejjednodušší, avšak poměrně nákladný způsob...

Vazební vrstva mezi plasty na bázi epoxidových pryskyřic, polyfenylenoxidu, polypropylenu, polyesterových pryskyřic a kovy na bázi mědi a jejích slitin a oceli a jejích slitin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245565

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šíma An, Hebelka Milan, Zbooil Miroslav

MPK: C23C 22/00

Značky: oceli, mědi, bázi, plasty, jejich, polypropylénu, vrstva, polyfenylenoxidu, polyesterových, epoxidových, její, slitin, vazební, způsob, výroby, pryskyřic

Text:

...vrstva podle vynálezu řeší způsob vytvoření plynotěsného a mechanicky pevného spoje, jehož kvalita spočíva v tom, že plastická hmota je fixována V oxidické vrstvě pevné lpící na povrchu kovu. Další významnou výhodou je, zvláště pro použití na výkonových polovodičových součástkách, že tato vazební vrstva je schopna kvalitné zakotvit nejen tenké vrstvy plastu, ale i poměrně rozměrné plastové konstrukční díly. Tato skutečnost je...

Způsob izolace sterolů a tokoferolů z dezodoračního kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245562

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šmíd Jioí, Florovie Stanislav, Forró Juraj

MPK: C07C 35/44, C07D 311/72

Značky: tokoferolů, způsob, izolace, kondenzátu, sterolů, dezodoračního

Text:

...při hydrolýze. Vlastní hydrolýza se provádí bud bez rozpouštědla, tj. reakci dezodoračního kondenzátu s vlhkým hydroxidem vápenatým za zvýšené teploty, nebo v prostředí nižšího alifatickéhc alkoholu, s výhodou etanolu, přičemž teplota hydrolyzy je určena teplotou varu rekční směsi.Izolace sterolů a tokoferolu 2 nezmýdelnitelného podílu se provádí o sobě známými postupy. Experimentálně jsme však zjistili, že izolace uvedených látek v...

Způsob čištění odpadní vody z textilního průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245559

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koišein Zdenik, Kováo Jioí, Šulc Karel

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: odpadní, způsob, textilního, průmyslu, čištění

Text:

...30 až 35 OC. Vyšši teplota urychluje stabilizaci kalu, pH je nutno nastavit na 6,4 až 7,5 nejlépe droeným vápencem, který je V dané technologii použĺván.zpracováni odpadnich vod z textilniho průmyslu podle vynálezu umožňuje investičné nenáročné a účinné čištění vody vhodné pro vypouštěni do recipientu, ev. pro recirkulaci v průmyslu. Kal z čištění je možno po obohaceni snadno rozložitelnými organickými látkami,živinami a dalšim zpracovánim...

Způsob regenerace oxidačně-redukčního pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245551

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eecho Jan, Cabanová Renata, Dušek Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: pracího, regenerace, roztoku, způsob, oxidačně-redukčniho

Text:

...zařízení a obsahující kyslík, použít i ke zplynění.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob regenerace oxidačně-redukčniho pracího roztoku na bázi chelátově vázaných železitých solí pro zachycování sulfanu z plynu. Jeho podstata spočíva v tom, že prací roztok se podrobí působení stejnosměrného elektrického proudu o hustotě 1 mA až 1 000 mA.cm 2. Podle výhodného provedení se prací roztok podrobi současně a nebo následně působení...

Způsob zušlechťování lisovaných polotovarů z vytvrzovatelných hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245384

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vyskoeil Pavel, Bulla Ján

MPK: C21D 9/00, C21D 1/25

Značky: slitin, způsob, vytvrzovatelných, lisovaných, polotovarů, hliníkových, zušlechťování

Text:

...hliníkových slitin rozpouštěcím žíháním při teplotě 460 až 540 °C po dobu 10 až 300 minut, prudkým ochlazením ve vodě a stárnutím při pokojové nebo zvýšené teplotě podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že polotovary se před rozpouštěcím žíhâním podrobí chemické povrchové úpravě, která sestává z ponoření polotovarů do lázně louhu sodného o koncentraci 3 až 15 a teplotě 40 až 80 °C, oplachu ve vodě, ponoření do kyseliny dusičné o...

Způsob výroby lehčeného tepelně izolačního žárovzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245383

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bárta Miroslav, Martineek 1ubom3r

MPK: C04B 35/52

Značky: materiálů, lehčeného, způsob, výroby, izolačního, tepelně, žárovzdorného

Text:

...se mísením vytvořenaobalená směs tvarově neupravuje, pouze suší a vypaluje, čímž se získá sypký lehčený materiál nejen žárovzdorný, ale i e brusnými vlastnostmi. Pžipravená směs se lisuje v kovové formě tlnkem 1,5 až 35 MPa.Hnota pripravená podle tohoto vynálezu umožňuje vyrábět nejen lehčené žárovzdorné tvarovky, ale i lehčené žárovzdorné tvarovky s funkční ochrannou vrstvou. V tomto případěse použíjí dvě žárovzdorné hmoty, jedna pro tvorbu...