Patenty so značkou «způsob»

Strana 162

Způsob přípravy technického naftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241819

Dátum: 15.09.1987

Autori: Varkoeek Rudolf, Malyška Boetislav

MPK: C07C 15/24

Značky: přípravy, naftalenu, způsob, technického

Text:

...tuhnoucí v rozmezí teplot 66 až 74 °C, slouží jako součast násady pro druhý ratinační stupeň. Konečně štvrtá fralkce, obsahující podíly tuhnouci při teplotách nad 74 °C, se využije jako součást násady v» prvním rafinacním stupni.Využití ząpůsolbu jpříprawy technického naftalenu podle vynälezu přináší nemalé energetické úspory. U celeho objemu štvrtéfrakce, odebírané z třetího rafínačního stupně jako součástí násadý pro první rafinační...

Způsob elektrochemické oxidace iontů dvojmocného železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241816

Dátum: 15.09.1987

Autori: Honzák Jioí, Horák Karel, Uhlío Petr

MPK: C01G 49/00

Značky: oxidace, železa, způsob, dvojmocného, iontů, elektrochemické

Text:

...stupeň využití proudu a výši napětímá Vliv rychlost pro-uděni anolytu v pro storu mezi membránou a anodouRychlost proudění, které je Ostatné p 0 třebné k regulaci teploty elektrolyzéru, nemá nad 1,1 m/min významný Vliv. V provozníclh podmínkách bud-e proto vyhovovat rychlost od 0,7 do 1,3 m/mim.Teplota, při níž elektroohemická oxidoce iontů Fe se uskutočňuje, má dvojí učinek a to jednak lpříznivý, spočívající ve snižování napětí a jednak...

Způsob předehřívání sypkých práškových či drobně zrnitých surovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241815

Dátum: 15.09.1987

Autor: Koeí Jaroslav

MPK: F27D 17/00

Značky: sypkých, práškových, zařízení, tohoto, zrnitých, způsobu, drobně, způsob, předehřívání, provádění, surovin

Text:

...část skříne roštového chladiče 1 slíunku je opatřena hrdlem 6 pro odvod části odpadního vzduchu potrubim 2 odpadního vzduchu do směš-ovače 3 dopravní ,ná Złllñlädoby pnelumatického dopravníku, opatřené přĺlVOdBIm 4 suroviny a potrubím 5 dopravy suroviny, do kterého je zařazen hrubooídlučovař 10 suroviny .a následně ústrojí 9 k regulaci objemu vzduchu z chlazení produktu. Za .regularčním ústrojĺm 9 je potrubí 5 dcąpravy suroviny...

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241812

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kastner Václav

MPK: C12N 9/48

Značky: izolace, proteolytických, způsob, enzymů

Text:

...byl z ikolony eluován zvýšením iontovré sily prostředí eiucí roztokom chloridu sodnénho, 1 moi 11).Obsah bilkovin byil shanoven Lowryho metod-ou ĺLKOąWJTY, O. H., Rosebroutgh, N. j., Farr,A. L., Randałll, R. j. Biol. onem. 193, 2645/19 í 51/ a aktivita proteasy byla stainovena azolkaseiniovou »metodou Šafaříik, I. I. Chromaitogr. 2-61, 138 /19 ~ 83/.Z celkově .aplikované proteolyti-ciké aktivity .se s biaiaistními bílkovinaimi ąpři...

Způsob výroby litých žárupevných slitin, precipitačně vytvrditelných fází Ni .sub.3.n.(Al, Ti)

Načítavanie...

Číslo patentu: 241811

Dátum: 15.09.1987

Autori: Didek Jaromír, Svoboda Vladimír, Foglar Rudolf, Poikryl Antonín, Kašpar Jan

MPK: C21C 7/10

Značky: vytvrditeľných, precipitačně, výroby, žárupevných, slitin, fázi, způsob, sub.3.n.(al, litých

Text:

...olbisalhu síry se při indlwkčníltnvakuovém tavení žârujpevłnýach slttin na bázi železa .el/nebo 111110111 dosahuje výnběrem VlSäZkonvyoh surovín s nímkým oíbsałl-em síry. Během tavicíhci procesu obsah síry není dále kontrolován. Phi so-učasoé jpra-xi se obsah sílry ve slíitináoh Ipolhybvuje zjpravildila nad 0,002 0/0 ihlmot., často však nad 0,004 0/0 lhmodt., což je z hlediska užitkołvýłch vlastlností lslintin nespříznilvé.i Uvedené...

Způsob čištění 2-hydroxyethylesteru kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241810

Dátum: 15.09.1987

Autori: Soueek Jioí, List Jaroslav

MPK: C07C 67/48, C07C 69/54

Značky: 2-hydroxyethylesteru, čištění, kyseliny, způsob, methakrylové

Text:

...kvartálnich .almonioivýzch bárzí, například tetrameühyla-rnoiniilníhydroxidu, za prísady iinhjibiłtor~u ,polymlera.oe, například fenothialziinu, po zředění reafkční směsi vodou, oddělení nezreagovanêlho vlýchozího esteru kyseliny niet.ha~ksryllo~vé uneljprve extrokcí peltroletherem a (potom po ~nasycení ohlląořritdlem sodtným delší extnaíłucí ethherem a odlpaířeąním extraktu.Podlsltata způsobu pordle vynálezu slpočívá v tom, že se odlparek...

Způsob recykláže amoniaku obsaženého v odpadních plynech z výroby aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241748

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pantueek Pavel, Dittert Ivan, Losa Evžen, Starý Milan

MPK: C07C 87/00, C01C 1/12

Značky: odpadních, aminu, způsob, výroby, recykláže, obsaženého, amoniaku, plynech

Text:

...reaktoru -~ vstup 11 se chladí vodou nebo výměnou tepla s jiným technologickým proudem ve výměnících 1, 3. V obohacovací části amoniakové kolony 2 se plyny zbavují vody a organických látek. Tato část kolony je zkrápěna kondenzátem z chladiče 6 nebo kapalným amoníakem potřebným k aminaci vstup 12. Ochlazené plyny se vraceji do procesu pomocí kompresoru 7 - výstup 13.V ochuzovací části amoniakové kolony 2 se kapalná reakční směs zbavuje...

Způsob napájení parního kotle na odpadní teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241746

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kužalek Vladimír, Truksa Josef

MPK: F22B 37/00

Značky: teplo, způsob, napájení, odpadní, kotle, parního

Text:

...kotle na odpadní teplo.Nyní bylo nalezeno, že náklady na napájecí zařízení a jeho regulaci lze vyloučit a ná~ klady na kotel a jeho armaturu lze podstatné snížit způsobem napájení perního kotle na odpadní teplo podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se napájení provádí kondenzátem o tlaku o 0,1 až 1,5 MPa vyšším než je tlak vyráběné páry a odluhuje se přebytkem tohoto kondenzátu po jeho expanzí na tlak vyräběné páry.Použití...

Způsob výroby práškových maziv pro tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241737

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jakubec Karel

MPK: C10M 105/22, C10N 40/20

Značky: tváření, práškových, kovů, výroby, způsob, maziv

Text:

...nevede. Pod pojmem vhodná tuková surovina je miněn přirozený a/nebo částečně upravený, například částečně hydrogenovairý tuk a/nebo jejich směsi, obsahující 80 až 100 0/0 hmot. mastných kyselín s 12 až 22 atomy uhlíku v řetézci, přičemž-zbytek tvoří mastné kyseliny s řetězcem kratším nebo delším. současně je nutné, aby v mastných kyselinách tohoto tuku byly zastoupeny nenasycené mastné kyseliny podílem 20 ~až 6 G procent hmot., přičemž...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalyzátoru pro enzymovou přeměnu .beta.-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241730

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Violová Anna, Šlegr Josef, Faneovie Karol, Weissová Vira, Husár Štefan, Pohanka Josef

MPK: C12N 11/02

Značky: biokatalyzátoru, enzýmovou, způsob, zpevňování, přeměnu, antibiotik, beta.-laktamových, částic, stabilizace

Text:

...modifikací podle Balasínghama a sp. Biochím. Biophys. Acta, 276, 250, 1972. Jednotka enzymové aktivity je takové množství penicilin amídásy. které katalysuje vznik jed noho mikromolu G-APK V jednom mílílitruza hodinu, při teplote 42 °C a pH 7,6 V ohlasti enzymové reakční kinetíky nultého řádu v míchaném reaktoru, při použití K nebo Na-soli benzylpenícilinu jako substrátu.Jednorázová a mnohonásobná opakovaná hydrolýza benzylpenicilinu na...

Způsob výroby fenoplastů modifikací novolaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241729

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sedyševa Nina Jurjevna, Kýhos Karel, Kinzirskij Alexadd Sergejevie, Oblapenko Natalja Georgijevna Biolog, Berezovskaja Irina Vladimirovna, Staraja Kupavna

MPK: C08G 14/12

Značky: způsob, výroby, modifikací, novolaku, fenoplastů

Text:

...reaktoru se za teploty 85 °C vnesou následující složky novolak o bodu měknutí 70 °C,obsahu 6,1 hmot. volného fe nolu a 1,9 hmot. vody 200 g polyamid pripravený polymerací lz-laurolakiamu iniciovanou10 0/0 mol. kyseliny fosfofrečné 20 g 36 °/o vodny roztok formaldehydu 64 g oxid hořečnatý 1 g hexametyléntetramin 32 g oxid vápenatý 8 g dřevitá moučka 250 g steran zinečnatý 4 gBěhem 40 minut dojde k vytvoření polyInerní sítě, výsledný...

Způsob přípravy sorbentů s karboxylovými funkcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241727

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fonštejn Leonid Maxovie, Kefurt Karel

MPK: B01J 20/26, C08F 220/06, C08F 220/12...

Značky: karboxylovými, funkcemi, způsob, sorbentu, přípravy

Text:

...6010/0 hmot. síťovadla lze po 30 minutách při 110 °C působením 18 dílů hydroxidu sodného v. dílech rozpouštědla Voda ethylenglykolmonomethylether 12,75 připravit ionex s 4,5 mmol/g COONa skupin pripravených pouze z komonomeru a nikoliv siťovadla.Hydrolýzou makroporézních kopolymerů do vyššího stupně dochází již k hydrolýze síťovadla a vzniká ionex s botnací porózítou například prodlouženim reakční doby nebo teploty)....

Vodná akrylátová disperze s expandovaným perlitem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241725

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ponert Jioa, Martauzová Hana, Jarý Jioí

MPK: C02F 1/28

Značky: disperze, výroby, její, způsob, akrylátová, perlitem, expandovaným, vodná

Text:

...Pa . s snadno regulovat obsahem vody. Uvedené rozmezí viskozity bylo stanoveno měřením na rotačním viskozimetru při 30 otáčkach za mlnutu. Vodná akrylátová disperze s práškovým expandovaným perlitem s hydrofoblzovaným povrchem se připravuje tak, že 15 až 22 práškového expandovaného perlitu se smáčí a dísperguje v 50 až 75 vody pomocí smäčecího prostředku, jímž je 0,3 až 0,5 sulfonovaného butylesteru kyseliny olejové a dispergátoru, jímž je...

Způsob zjišťování místa koroze na povrchu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241719

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eerný Vratislav, Kreek Karel

MPK: G01N 17/00

Značky: místa, koroze, povrchu, způsob, oceli, zjišťování

Text:

...tkví v tom, že se na zkoušený povrch oceli nanese zkušební roztok ve směsi s dostatečně transparentním adhezívem.Tento způsob je výhodný zejména při zjištováni nepravidelné koroze na členitém povrchu oceli, ve škvírách, ohybech u nátrubků, nástavců na spojícb trubek s trubkovni 4ceml a na jiných spojích. Způsob podle vynálezu umožňuje presnou lokalizaci koroze přímo. na ocelové částí, aniž by bylo nutno používat k tomuto účelu...

Způsob zpracování odpadních supernatantů při izolaci krevních derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241716

Dátum: 15.09.1987

Autori: Beran Miloš, Krajíeek Alois, Booický Jan, Stuchlík Josef

MPK: C02F 1/00

Značky: krevních, supernatantů, způsob, zpracování, izolaci, odpadních, derivátů

Text:

...precipitátů na uvedených membránových systémech se získa koncentrát, obsahující spektrum plazmatických bílkovin, přibližně odpovídající obsahu jednotlivých složek v lidské plazmě. zejména albumin a imunoglobuliny, které tvoří přibližně 60 až 70 veškerých bílkovin, lze další etanolovou frakcionaci nebo některým jiným frakcionačnim postupom ionexová chromato 4grafie - Curling . M. Vox Song, 33, 97 až 107, 1977, seelktivní tepelná denaturace...

Způsob přípravy oxidu železitého pro dehydrogenační železitý katalyzátor s vysokou selektivitou a aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241713

Dátum: 15.09.1987

Autori: Baxa Karel, Jagoš František, Novák Alois

MPK: B01J 23/74

Značky: železitého, vysokou, železitý, dehydrogenační, přípravy, oxidů, katalyzátor, selektivitou, způsob, aktivitou

Text:

...onirdu železiteho byla dokončena V převážně míře až při výstupu horkého oxidu z pece do sudů. Podle mikrostrukturální rentgenové analýzy byl obsah gama modifikace Fe 3 O 4 61 hmotnostních, zbytek tvořila převážně alfa mod 1 fikaceFe 403. Z takto připraveneho oxidu železítého byl připraven kattalyzá-.tor o konečném složení 78,5 °/o hmellnostních Kxzüą, 2. O/(i hmotnostní Crzůz. z 0/0 hmotnostní V 405, 2 hmotnostní T 102 a 0,5 °/o...

Způsob výroby jímky s kuželovým zakončením dna

Načítavanie...

Číslo patentu: 241701

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrouda Jaroslav, Honzák Jaroslav

MPK: B21D 51/18

Značky: zakončením, způsob, kuželovým, výroby, jímky

Text:

...tím, že trubkový polotovar se osovou tlakovou silou za rotace tvaruje tře ním do kuželového tvaru zakončení a sou-časně uzavíra třeoím svařováním.Výhodou tohoto způsobu je to, že odstraňuje dosavadni komplikovanost zakončení dna jímky, sníženf-pnacnosti xpři výrobě a materlálových nákladů a přitom zaručuje požadované parametry přt lepším designu.Podstata vynálezu je dále objąsněnavpomoci výkrestątkcle obr. v 1 zobrazuje .hlavu použitého...

Způsob statické impregnace kapilární chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 241699

Dátum: 15.09.1987

Autor: Honzák Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: impregnace, způsob, kolony, statické, chromatografické, kapilární

Text:

...uprostřed své délky uzavře.je-li požadovana kolena s neimpregnovanými manipulačními konci, vyplní se manipulační konce kapilární chromatografické kolony plynem.Výhodou způsobu statické impregnace kapllární chromatografické k-olony podle. vynálezu je podstatné snížení rizika neúspěšné impregnace, snížení zmetkovitostla urychlení procesu impregnace. Odpadá pracně a znehodnocování kolony často způsobující plynotěsné uzavírání...

Způsob reaktivace stabilizovaného kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zubek Vlastimil, Troják František, Klimeš Milan, Addejsek Lubomír, Bloch Petr

MPK: B01J 23/74, B01J 23/94, C07C 87/36...

Značky: způsob, katalyzátoru, cyklohexylamin, stabilizovaného, selektivní, kobaltového, anilinu, hydrogenaci, reaktivace

Text:

...testování vlastností katalyzátoru byla použita reakce hydrogenace anilinu v plynné fázi, prováděna při teplote 160 °C ,a molárním poměru anilin vodík 20.b - katalyzátor bezprostředně po sta- vW/F - převrácená hodnota prostorové rychlosti DCA - hmotnostní proeenta dicyklohexylamlnu V reakční směsiS, X - symboly, přlřazující popisované veličiny standardnímu nebo hodnocenému katalyzátoru x - konverzeVliv podmínek skladování stabillzovaného...

Způsob výroby 1,1,3-trichlor-3-fenylpropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241687

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fabián Miroslav, Birkhahn Klaus

MPK: C07C 19/02

Značky: výroby, 1,1,3-trichlor-3-fenylpropanu, způsob

Text:

...přičemž katalytícký systém se připraví smísením aminu s komponentou mědi předem nebo se vytvoří in situ přímo v reakční směsi. Takto získané izolační výtěžky 1,1,3-trichlor-S-fenylpropanu dosahují liodnot až 86 9/0 na zreagovaný styren. Vzhledem k exotermnímu průběhu reakce je výhodné přidávat styren, případně amin do reakční směsi postupně.Katalytické systémy použité podle vynálezu mají proti dosud známým katalyzátorům výhody v nízké ceně,...

Způsob výroby 1,1,1,3-tetrachlor-3-fenylpropann

Načítavanie...

Číslo patentu: 241686

Dátum: 15.09.1987

Autori: Weigert Tomislav, Macek Ivo

MPK: C07C 19/02

Značky: způsob, výroby, 1,1,1,3-tetrachlor-3-fenylpropann

Text:

...lze použít ethylamin, Z-propylamin,n-butylamin, 2 ~butylamin, tembutylamin, n-decylamin, cyklohexylamin, benzylamin, pyrolidin nebo morfolin, přičemž se katalytický systém připraví smísením aminu s komponentou mědi předem nebo se vytvoří inmu průběhu reakce je výhodne přidávat styren, případně amin do reakční směsi postup ne. .Katalytické systémy podle vynálezu mají proti dosud známým katalyzátorům výhody V nízké ceně, snadné dostupnosti a...

Způsob přípravy N-butoxymetylmetakrylamidu nebo N-isobutoxymetylmetakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241674

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zapletal Josef

MPK: C07C 103/133

Značky: přípravy, n-butoxymetylmetakrylamidu, n-isobutoxymetylmetakrylamidu, způsob

Text:

...butanolickém nebo isobutanolickém prostředí. Tohoto záměru je nejúspěšněji dosahováno tim, že se hydroxymetylace provádí tím způsobem, že se homogenní směs práškového paraformaldehydu a metakrylamidu v- molárním poměru 1,15 1 dávkuje do butanolu nebovisobutanolu v množství nezbytně nutném pro udržení V kapalném stavu při konstantním udr 4žování pH na hodnotě 9 až 10 při teplotě 50 °C. Po skončení dalšího reakčního stupně tj. esterifikace se...

Způsob výroby (2-propoxy)stearyltitanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241661

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth Gyula, Puskás Vilmos, Márfi Károly

MPK: C07F 7/28

Značky: výroby, způsob, 2-propoxy)stearyltitanátů

Text:

...çpropoxystearyltitanátů průměr-ného složení vyjádřeného obecným vzorcej CH 32 CllO 4 Ti 0 COCHz 16 kde n se rovná 1,8 až 3,2, založený na reakci tetra 2-propoxytitanu s kyselinou stearovou ve vzájemném poměru 11,8 až 1 3,2 za odstranění hlavní části vzniklého 2-propanolu destilací.Reakce probíhá podle rovnicepřičemž odstranění vznlkajíclho Z-propanolu příznivě ovlivňuje její průběh zleva d-oprava, a tak podporuje vznik žádaných...

Termoplastické trubky pro pneumatické nabíjení náložkované trhaviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241655

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hyzak Daniel, Witzgall Manfred, Gunkel Werner, Vanevenhoven Peter Watson, Look Reinhard, Wallace John Michael, Sättler Günther

MPK: C08L 27/06, F42D 1/02

Značky: výroby, náložkované, trubky, jejich, nabíjení, termoplastické, trhaviny, pneumatické, způsob

Text:

...náložkované trhaviny podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tyto trubky jsou zhotoveny z polyvinylchlorildové směsi, která vedle 45 až 65 °/0 hmo.t. polyvin-.ylchloridu, případně Inodifikovaného až 15 9/0 hmot. modifikační polymerní slož ky, zejména na bázi chlorovanéhopolyethy-f lenu nebo terpolymeru metakrylát-butadiensazí .s velikosti povrchu 300 až 1 200 .mZ/g,3 až 6 hmot, retardéru hoření, především kysličníku...

Přírodní oxidická nebo křemičitanová plniva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241540

Dátum: 15.09.1987

Autori: Toldy Lajos, Borvendég János, Horváth Tibor, Abrahám Gizella

MPK: C08L 21/00, C09C 3/12, C08K 9/06...

Značky: přípravy, plniva, přírodní, křemičitanová, způsob, oxidická, jejich

Text:

...s výhodou 0,3 až 2 hmot. organokřemičité sloučeniny, v-ztaženo k suchému .plnivu, Isou ołbzvláště vhodná pro použití ve vulkanizovatelných nebo tvarovatelných kaučukových směsích, které se připraví .podle obvyklých způsobů v gumárenském průmyslu.Není třeba zjištovat nepříznivý účinek povrchové aktivních látek, případně adsorbovaných na povrchu plniva.Ke vhodným druhům kaučuku patří všechny kaučuky obsahující ještě dvojnou vazbu a...

Perleťově lesklý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241529

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mészáros Zoltán, Horváth Ágnes

MPK: C09C 1/36

Značky: perleťové, způsob, pigment, přípravy, lesklý

Text:

...soli kovu, přičemž se současným přídavkem zásady udržuje hodnota pH na konstantní výši.jako soli kovu jsou v tomto způsłobu vhodné všechny rozpustné soli titanu a zirkonu,jako například chloridy a sírany. S výhodou se použije chlorid titaničitý a oxychlorid zirkoničitý. jestllže se mají přidat k roztoku soli další kationty kovu, provádí se to účelně rovněž ve formě cbloridů a síranů.Podle vynâlezu se volí soli titanu a zirkonu tak, aby byl...

Způsob provádění propojovacího testu při duplexním přenosu číslicové informace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241528

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vasvári Lelle, Breining Tibor, Kyburz Emilio, Hermecz István

MPK: H04M 3/28, H04M 3/22

Značky: testu, duplexním, propojovacího, způsobu, číslicové, zařízení, informace, přenosu, provádění, tohoto, způsob

Text:

...převodníku PS 3, jehož výstup je připojen k vedení TB a výstup druhého paralelne/sériového převodníku PS 2 je připojen k vedení L 1.Při přenosu hovoru od účastníka ve směru A k účastníku ve směru B, je číslicová informace v sériové formě ze spínacích terminalů přijímána na vstupu druhého sériově/paralelního převodníku SP 2 ve druhémlinkovéŕn terminálu PCM 2. Protože je to otázka systému časového multiplexu, je hovnorová informace...

Perleťově lesklý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241525

Dátum: 15.09.1987

Autor: Porjesz Emma

MPK: C09C 1/36

Značky: lesklý, perleťové, způsob, pigment, přípravy

Text:

...se .proto použijí sloučeniny coro 241525mlu a. hiiníku v takovém množství, aby se vyloučilo 0,1 až 100 ,zl-molu na m pigmentového povrch-u, s výhodou 0,5 až 50 umolu na m 2. To odpovídá 0,1 až 10 hmotnosti potahovalných pigmentü.I akto potažená pigmenty se potom. uvedom do styku s vroztokem kairboxylolvé kyselliny. Vhodné jsou všechny karboxylové kyseliny s dostatečně dlouhým hydrofobním zbyt kein, obzvláš-tě jednosytné...

Způsob vytváření iontů kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241509

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth János, Erdélyi József

MPK: C23C 8/00

Značky: vytváření, iontů, způsob

Text:

...kovového prvku. K čištění vnitřku zařízení rozprašovaním lze kromě plynného fluoridu použít i jiných plynfi.Pro vytvoření iontů kovu se při použití materiálu jakožto zdroje iontů společně s pomocným plynem musí tento materiál a pomocný plyn pečlivě volit, aby ve svazku iontů, analyzovaném hmotovým analyzätorem,nevznikaly ionty nečistot. Materiál, použitý jako zdroj iontů, a pomocný plyn musí býtzvoleny tak, aby při plazmovêm výboji...

Vysoce porézní elektroda pro alkalické elektrolyzéry vody a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241504

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stoll Kurt, Seubert Jürgen, Thomas Herbert

MPK: C25B 11/10

Značky: elektrolyzéry, porézní, výroby, způsob, alkalické, vysoce, její, elektroda

Text:

...karbonylu niklu roztokem titanylsulfátu probíhá při neustálém míchání, aby nastalo dokonalé promíšení práškového niklu roztoku. Po vysušení karbonylu niklu se prášek k dosažení potřebné makropórovitosti a objemové pôrovitosti smíchá se 4 g solného plniva NazCO 3,zrnění 50 až 75 m., potom se práškem naplní forma s vnitřním průměrem 40 mm, povrch se zarovná, prášek se lisuje předběžně za studena při tlaku 32 MPa a po ohřátí ve vzduchu...

Způsob výroby obvazového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241502

Dátum: 15.09.1987

Autori: Edström Kjell, Wiklund Henry

MPK: A61L 15/00

Značky: obvazového, materiálů, způsob, výroby

Text:

...tlaku nebo ve vakuu. Častice fibrinogenu a trombinu přilnon k povrchu kolagenu.Při výrobě suspenze srážecích faktorů je možno užít velký počet organických rozpouštědel. Rozpouštědla mohou obsahovat malé množství vody, musí být dostatečně těkavá a nesmí inaktivovat srážecí faktory. Takovými rozpouštědly a prostředky pro výrobu suspenze jsou například nižší alkoholy s přímým nebo rozvětveným řetězcem o 1 až 5 atomech uhlíku, zvláště...

Způsob plynulého tepelného zpracování ocelového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241495

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ryan Charles Wilbur, Harris Martin

MPK: C21D 9/46

Značky: způsob, plechů, plynulého, tepelného, zpracování, ocelového

Text:

...teplot atd. Obě etapy zpracování se mohou provádět ve dvou separátních vanách příslušného zařízení k provádění způsobu a chladivo z každé etapy se zachycuje.vynález bude nyní ještě názorně popsán na příkladě podle přlpojených výkresů, na nichž představuje schematicky obr. 1 zařízení k provádění způso-bu podle vynálezu umožňující realizaci etapy ponořování následované etapou stříkání chladiva, a obr. 2 zařízení podobné onomu na obr. 1, k němuž...

Způsob výroby krmných kvasnic a/nebo ethylalkoholu z rostlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241494

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lacroix Guy, Anding Claude, Viricel Andrée, Whittle Peter John

MPK: C12P 7/10, C12R 1/72

Značky: materiálů, rostlinného, ethylalkoholu, krmných, kvasnic, způsob, výroby

Text:

...5,0 g glukóza 7,5 g karboxymethylcelulóza 7,5 g Bacto pepton Difco 4,0 g kvasinkový extrakt Oxoiddvojdraselný 0,15 g dihydrogenfosforečnan sodný 2,0 g hydrogenfosforečnan dvojsodný 1,5 g sí-ran hořečnatý 0,3 g siran zínečnatý 0,1 g síran amonný 3,0 g chlorid železitý 0,1 mg siran měďnatý 0,6 mg chlorid manganatý 0,15 mg jodid draselný 0,05 m-g kyselina boritá 0,1 mg agar-agar 15 g voda ad 1 litrObvyklými způsoby čištění byly kultivovány...

Lisovaný uzávěr z termoplastického pryskyřičného materiálu pro nádoby na kapalné látky a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241490

Dátum: 15.09.1987

Autori: Meyer Willy, Scheer Martin, Berschauer Friedrich

MPK: E29C 45/00

Značky: lisovaný, kapalné, uzáver, látky, nádoby, způsob, výroby, termoplastického, materiálů, pryskyřičného

Text:

...a fáze napěnění se dosáhne několika úpravami způsobu vstřikování a zařízení v. souhlasu s vynálezem, kterými jsoutlaku a vstřikovací rychlosti s odpovídající minimalizací odvzdušňování .každé z několika dutín formy, což má za následok přeChodné natlakoirání všech dutín formy během vstřiku, způsobené prudkým- nárůstemmnožství nadouvatelnéłio polymeru a po malým unikáním uzavřeného plynu, které omeznjí nadouvání termoplastického polymeru...

Způsob výroby nárazníkových podušek plášťů pneumatik a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241485

Dátum: 15.09.1987

Autori: Platt Ronald, Hundeck Joachim

MPK: B29D 30/38

Značky: způsob, pneumatik, plastů, nárazníkových, tohoto, způsobu, podušek, provedení, výroby, zařízení

Text:

...vrstvicí buben E,rozepnutý na maximální průměr 15 odpovídající příslušnému typu pláště radialní pneumatiky a přesně nastavený pomocí dorazových prstenců 22.Hotové nárazníkové podušky se z vrstvicího bubnu 6 snímají a přenášejí na hlavní montážní buben 7 přenášecím věncem 26,který je uspořádán ve vertikální poloze a je souosý s vrstvicím bubnem ti a montážním bubnem 7. Přenášecí věnec 26 je pevně spojen s. přenášecím üstrojím 10.Přenášecí...

Způsob regenerace sorbentů alkalickým vodným roztokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241479

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lavé Daniel

MPK: B01J 20/34

Značky: vodným, způsob, alkalickým, roztokem, sorbentu, regenerace

Text:

...například Vnesením silně kyse-lých skupin, jako jsou skupiny sulfonové kyseliny, nebo slabe kyselý-ch skupin, jako jsou skupiny fosfonové .kyseliny, skupiny karboxylové kyseliny, skupiny aminokaurborxylovtí kyseliny nebo skupiny iminoclikarboxylové kyseliny, do matrice V podobě polymeru nebo- korodenzzační-ho produktu.Má-li matricí být polymer, může monomerem, který se použije k přípravě toho-to polymeru, být například monnovinylová...

Částice nosičového systému a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241478

Dátum: 15.09.1987

Autori: Farbe Jean Louis, James Claude, Farge Daniel

MPK: C07F 9/10

Značky: systému, výroby, nosičového, jejich, způsob, částice

Text:

...jsou vhodné ke zvýšení imunity vyvolané plísňovými frakcemi8 na častice nosičového systému podle vynálezu mohou být vázány také takové biologicky aktivní látky, které samy o sobě inrdukují v organtismu pouze nepatrnou imrun-olorgickou ~odezvu avšak ve spojení s částicemi łnosičového systému podle vynálezu dochází ke zvýšení imunologické odezvy vyvolané těmito látkami. Použitím částic nosič-ového systém-u podle vynálezu může být tedy dosaženo...

Způsob zamezování výskytu hydroxidu vápenatého Ca( OH ) .sub.2.n. v hydraulickém pojivu na bázi portlandského cementovébo slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241477

Dátum: 15.09.1987

Autor: Oogiri Tetuo

MPK: C04B 7/12

Značky: sub.2.n, slínku, bázi, hydroxidů, způsob, pojivu, zamezování, hydraulickém, výskytu, vápenatého, cementovébo, portlandského

Text:

...portlandského cementového slínku Superblanc s přísadami, přičemž směsi obsahovala v hmotnostnich množstvĺch70 0/0 umelého portlandského slinku s chráněným obchodním názvem Superblancĺ2,7 0/0 sádry, 27,3 hydroxidu hlinitého (AH 3, vyrobe ného Bayerovým postupem, přičemž velikost častíc těchto složek byla volena tak, že všechny propadly sítem s velikostí ok 40 mikronů.Superblanď je umelým portlandským cementem, vyráběným firmou CIMENTS...

Způsob zpracování pryžového odpadu, zejména opotřebených automobilových pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241461

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kelemen József

MPK: B29B 17/00

Značky: způsob, automobilových, opotřebených, pneumatik, pryžového, zpracování, odpadů, zejména

Text:

...spalného tepla hořlavého pecního plynu vznikajícího z pryžového odpadu snížlt množství topného plynu spotřehovaného v ohřívačích vzduchu vysoké pece.Aby při výrobě surového železa nevznikly žádné poruchy, může množství pryžového odpadu přimíseného do vsázky obsahovatnejvýše 20 z produkovanêho množství surového železa. Poměr mísení závisí ve značné miře na jakosti železné rudy a jakosti ostatních materiálů ve vsázce optimální hodnotu V rámci...

Způsob přípravy produktu obsahujícího fruktózu ze sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241460

Dátum: 15.09.1987

Autor: Magyar Károly

MPK: C12P 19/02

Značky: sacharózy, způsob, přípravy, fruktózu, produktů, obsahujícího

Text:

...v prvním stupni k izomerizaci části dextrozy na fruktózu pomoci izpmerázového enzymu,a ve třetím stupni se provádí hydrolýza pomoci invertázového enzymu nebo kyseliny v nepřítomnosti izomerazového enzymu.Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynälezu se uvedená sacharoza použije v koncentraci alespoň 20 0/0 hm-otnostních.Podle Livedeněho vynálezu je dále výhodné, jestliže se produkt získaný v prvním stupni zpracuje ve druhém stupni...