Patenty so značkou «způsob»

Strana 161

Způsob přípravy žlutého zirkonového pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243379

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sobolík Václav, Slezák Jioí

MPK: C01G 25/00

Značky: způsob, minerálů, přípravy, zirkonu, žlutého, pigmentů, zirkonového

Text:

...probłhl a teplot blind používaných v technologii koraaickych piuontu a přitom do vyaokdho otupni.Produkty rozklad pŕodetovují amło kŕomičitanu sirkoničlto-didraaelnłho a křemičitanu airkoničito-dinodndho. Po doplndní rookladnýoh produktů chroaororon a halogenidovýai ionty jako zložkami aineraliodtoru, pŕičoał olkolioltýni aloikui ainoraliadtoru nou přítoand draoolnd o dodnd ionty obaułond v křoaičitanoch, lso výpaloa přímo nipravit llutý...

Pletená nit se žinilkovým efektem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243378

Dátum: 15.09.1987

Autor: Danik Lubomír

MPK: D04B 21/02, D02G 3/42

Značky: výroby, její, pletená, efektem, způsob, žinilkovým

Text:

...p 1 ounzu mum po roafaaan( atakt vo oz-ul itrqlkovoko vlnu. a to vpohladu vo narodí. Sokolouucu anllornln( ukanáo mex-mu omamných nwm. amount »oznamu 96 h za ñanobilułch m nasi. dvou mnm oči z, nach nami poamutłlt na roałoalnta. ~ lovnohllll uhlom ni. nou muzeum ayololwu aäky 3 vytvíŕoní. po ochotní padlo obr. 6 h-atu homo 1, üląohůłü nlolant nhl Call clona .f, Hlad ao aoułłaono 0 vyzvüaat vuy dva gumu na proti aoba. . ~mu ur mamina....

Způsob zhutňování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243374

Dátum: 15.09.1987

Autori: Malec Václav, Trnka Rudolf, Bezdik Jaroslav, Uher Drahomír, Zálešák Zdenik

MPK: B22F 3/08

Značky: zhutňování, materiálů, práškových, způsob

Text:

...trhovinp à vo tvoru dutoho vdlco, ktori je fnicíovdno rosbułkou i. čelo dotonoční vlny vpootnpude vo nim ce.Po výbnchcvo operoci ee líeovnico nehraje ned teplotu tání noteriolu vyetelky, díl ee Iýlioek uvolni o dutín. Iotcdu lze e ,výhodou pculít pro líoovdní růswch kovovýchi netovových prílků či jejich směsi. llaterial výetellq je nutno volit tak, aby teplota dní byla nižší, ne teplota etrukturních pŕeněn lieovanýoh nateridlů, např. jejich...

Způsob získávání směsi 2, 4.6-trimethylpyridinu 2, 3,6-trimethylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243371

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vodseiálek Jaroslav, Uher Drahomír

MPK: C07D 213/24

Značky: způsob, 4.6-trimethylpyridinu, 3,6-trimethylpyridinu, směsi, získavání

Text:

...o 2.3.6-trilouvlpyrtduu u au vo výtllku hod 70 °c o v nwm nod 95 I v odzadu otupniDdlo oo pu auto pootupu adta-očná scolo nohe mum novýhody dłívo uiivuwch pootupu o tok oo dooomo Iopor no invooučnn nMooni o provooních udklodoch. Pootup o a okologicb výhodhiáłi, noboí oniłudo ohrołoni livotniho prootłodt.Kona-om provodoní oíokdni olioiíghô-trllotwlpyridinu o ąsns-z-xuzhnpyuam podlo vundlonpopdouàt ndoloduaioi pMklody.x. wo Akollidnovo nm o...

Způsob tepelného zpracování nástrojové wolframové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 243370

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janota Josef, Straka František, Konrád Bohumil

MPK: C21D 9/02, C21D 9/52

Značky: oceli, způsob, wolframové, tepelného, nástrojové, zpracování

Text:

...i nasmu, 0,15 s 0,45 S üsníku, stopy sl 0,030 i tosťoru, stopy sl 0,030 i síry, 2,1 si 2,6 S chrom. 0,15 si 0,30 Ívsnsdu s 8,5 sl 10,0 I volnom, před tvüsnín ucho broulsnís s nlslodrvýn sulloohtluís, podle vyndlssu. Podststs vyndlssu spočíví v 000,10 so ocsl líbí při. toplotł 700 si 150 °c po 0000 2 as 10 minut. vv Výhodou spůsohu tspolnsho pracovní dle vyudlesu jo , Io 0 on 0 ks vsníku hodnot ss- l ohsníclýoh vlsstností vhodnou k dsllínu...

Způsob odstranění fosforu z oxidu zirkoničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Olšák Miloo

MPK: C01G 25/00

Značky: zirkoničitého, způsob, oxidů, odstranění, fosforu

Text:

...s výhodou 3 ai 7 S platnosti uhlíku s smšs ss přsäíhá při teplot 800 al l 35.9 °C, s výhodou při teplote 350 az 900 °c.Oxid kŕsmičitý je totił sa vyěěích teplot schopen působit jako poměrně silná kyselina a vytěsñujs ionty tosroru s oxidu zirkoničitćho vs tormá oxidu rostorsćnćho. Teplota počátłm tohoto děje vsak m až nad I 150 °c.Přídavkem uhlíku a tím se při výpalu tvořícím silně redukčním psostřsdím. se věak tato teplota snižuje a k...

Způsob montáže trati pásového vleku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243365

Dátum: 15.09.1987

Autor: Romaniak Petr

MPK: E21F 13/00

Značky: montáže, způsob, tratí, pásového, vleku

Text:

...montáž dřevěné části trati a zaručuje potřebnou pŕesnost uložení dvou souběžných průvodnic, jejichž vnější plocłw slouží pro strunové vedení pásováho nosiče a vnitřní plo chy pro semočínně brzdicí zařízení při případnem přetržení tažného lane.část prací se s výhodou provádí na povrchu dolu, což odstraňuje obtíže vzniklé při jejich provádění v dülních podmínkách. Způsob montáže treti pásováho vleku podle vynálezu zabraňuje posunutí trati...

Způsob výroby síranu železnatého s obsahem 1 až 1, 5 mol vody na 1 mol síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243363

Dátum: 15.09.1987

Autori: Matoušek Leoš, Zvonao Jioí, Jurajda Drahomír

MPK: C01G 49/14

Značky: síranu, obsahem, způsob, výroby, železnatého

Text:

...0,5 až mm.Krystaly této velikosti lze velmi dobře odíiltrovat. V případě, áe-li výchozí suapenze, koncentrovanljäí, dochází tímto způsobem k rekryetelizaci výsledného tetrahydrátu aíranu leleznatćho.Krystalickú mřílka metaatabilního tetrałwdrâtu eíranu železnatáho se za normální teploty na vzduchu rozpedá za vzniku monobydrátu eírnnu železnntého. Pro urychlení tohoto prooeeu lze použít teplotu mírně zvýšenou /aei 40 ° 0/ a snížený tlak.z...

Způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242468

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nosov Innokentij Michajlovie, Pfeffer Siegfried

MPK: E04B 1/64, E04D 3/35

Značky: způsob, polystyrenu, střešního, pěnového, dílce, pásem, kompletace, asfaltovým

Text:

...technologii,včetně přelepování styků horkým asfaltemnedodržují, a to má za následek zvlnění,porušování krytín a jejich předčasně znehodnocení.Výše uvedené nedostatky řeší způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovaným pásem, vyznačený tím, že se při kontinuálním procesu stříká na jednu stranu natavitelného astaltovaného pásu lepiva hmota obsahující 20 až 60 0/0 syntetických ředidel v množství 0,1 až 0,8 kg.m 2, která v...

Způsob výroby p-, popřípadě o-aminoarylsulfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242299

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vadenský Jan

MPK: C07C 143/56

Značky: popřípadě, způsob, kyselin, o-aminoarylsulfonových, výroby

Text:

...automatizovat, popřípadě kontinualizovat.Výrobu lze snadno převést na bezodpadovou technologii. Při výrobě kyseliny sulfanilové nebo naftionové z acetanilidu, popřípadě z N-acetyl-l-naftylaminu lze kyselinu octovou, vzniklou desacetylací, regenerovat destilačně nebopřevést na některý z využivatelných octanů. Regenerovanou kyselinu octovou lze s výhodou použít pro prípravu výchozích N-acetylarylaminů.Potrebné N-acetylarylaminy jsou u většiny...

Způsob přípravy suroviny pro směsnou keramiku na bázi oxidu hlinitého s příměsemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242296

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jakovenko Alexej, Hajie Jan, Temml Petr, Brávek Miroslav

MPK: C01F 7/34

Značky: přípravy, bázi, směsnou, keramiku, příměsemi, hlinitého, suroviny, způsob, oxidů

Text:

...práškové směsnê surovině.Tuto homogenní kapalnou směs lze podrobit několika typům rozkladu, jako je hydrolýza, pyrolýza či spalování, z nichž nejvýhodnější je hydrolýza.hydratované oxidy, u kovů NI Ti, Zr převážně oxidy. Zlíydrolyzovaná směs hyclratovaných oxidů a oxidů kovů se přovede tepelným rozkladem po jejich oddělení z reakční směsi na práškovou homogenní směs oxídů,která tvoří vlastní surovinu pro směsnou keramiku.V procesu hydrolýzy...

Způsob výroby křemíkových detektorů gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 242295

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vašek Tibor, Dvooák Viktor, Broj Karel

MPK: H01L 33/00

Značky: výroby, způsob, křemíkových, záření, detektoru

Text:

...ko vové vrstvy, které se použijí jako vývody. Výhodou tohoto způsobu výroby křemíkových detektorů gama zářeni je zjednodušení dosavadní technologie, umožnění hromadné výroby detektorů a možnost testovat systémy na deskách před rozčleněním. Takto vyrobené detektory mají nízke zavěrné proudy, nízký šum, dokonalou ochranu, odolnost vůči klimatickým vlivům, vysokou výtěžnost a zlepšenou dlouhodobou pracovni stabilitu. jejich parametry jsou...

Způsob přípravy m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242294

Dátum: 15.09.1987

Autori: Moravec Eestmar, Buoie Jaroslav

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, m-aminofenylmočoviny, přípravy

Text:

...výroby. Vznikajĺcí minerální soli pak zh-oršují krystalickou Íąlľľllll produktu, zatěžují odpadní vody a mohou způsobovat vážné poruchy při výrobě reaktivních barviv z připravené m-aminofenylmočoviny.Nevýhody odstraňuje způsob přípravy m-aminofenylmočoviny, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočíva v t-om, že se pro reakci používá roztoku kyan-atanu draselného, stabilizovaného přídavkem 0,1 až 5 0/0 hmotnostních hydroxidu sodného...

Způsob přípravy nízkoviskózních ve vodě rozpustných polyaminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242293

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimak Svatopluk, Chládek Ladislav, Mojžašek Radim, Paš?alka Karel, Mudroch Jaroslav, Kopoiva Jan, Maeek Petr, Žvak Miloslav

MPK: C08G 18/60, C09D 3/70

Značky: rozpustných, polyaminoamidů, přípravy, vodě, nízkoviskózních, způsob

Text:

...připravenému kyselému esteru se přidává 2 až 30 hmot. novolakové pryskyřice na bázi fenolů a aldehydů. Nejvhodnějši je ienolnebo kresolformaldehydový novolak. Místo fenolu nebo kresolů je možno pro přípravu vhodného novolaku také použít xylenolů nebo díhydroxydífenylalkanů.Syntéza polyamínoamidů podle tohoto vynálezu probíhá po-dle známých technol-ogických postupů. Obvykle se vychází z nenasycených mastných kyselín, které reagují při...

Způsob výroby 5-(2-(N,N-Dimethylamino)ethoxy)-7-oxo-7H-benzo(c)flnorenhydrocbloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242292

Dátum: 15.09.1987

Autori: Glaser Vladimar, Langer Zdenik, Vadenský Jan

MPK: C07C 93/06, A61K 31/085

Značky: způsob, výroby, 5-(2-(n,n-dimethylamino)ethoxy)-7-oxo-7h-benzo(c)flnorenhydrocbloridu

Text:

...fáze reakce umožnilo i Významné snížení objemu reakční směsi na cca 1/4 dříve používaných objemů. Použitím samotného aromatického uhlovodíku jako reakčního prostředí lze při snížení spotřeby 2-N,N-dimethylaminmethylchloridu dosáhnout lepších výtěžků látky vzorce I a nový způsob podle vynálezu umožňuje i snadnou regeneraci rozpouštědla a jeho opětovné použití bez dalšího čištění do reakce.Podle vynälezu se látka vzorce I připravuje tím...

Způsob výroby 3-nitrobenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242285

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chvatak Jioa, Petrovický Jioa, Stybal František, Hrabák Václav, Pavlaeek Jioa

MPK: C07C 79/36

Značky: 3-nitrobenzaldehydu, výroby, způsob

Text:

...kyseliny sirové v přítomnosti 0,01 až 0,03 molu močoviny nebo formamidu vztaženo na 1 mol hydrobenzamidu vzorce lI nitračni směsi složenou z koncentrovaně kyseliny dusičně a sirově v objemovém poměru 10,6 až 0,8 v množství 4 až 8 molů na mol hydrohenzamídu. Podle vynálezu se postupuje tak, že se suchý hydr-obenzamid vzorce II rozpustí za míchání v koncentrované kyselině sírové při teplotě 10 až 15 °C a potom se přidá během 3 až 4 hodin...

Způsob zpracování odpadního, vápenatého, sodárenského kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242284

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hurt Martin, Plesnak Miloslav, Plšek Milan Ing, Růžek Josef, Vejnar Pavel, Pavlásek Miloslav, Tomašak Štépán

MPK: C05F 7/00

Značky: sodárenského, vápenatého, odpadního, způsob, zpracování

Text:

...zužitkování sodárenského kalu podle vynálezu lze počítat mezi procesy ekonomicky, resp. energeticky méně náročné, protože k úpravě mechanických vlastností kalu pro použití v zemědělství se spotřehovává jen energie fyzikálních a chemických reakcí a takové látky, které se v tomto odvětví národního hospodářství běžně používají samostatné.Ve směsi pripravená podle vynálezu proběhnou reakceVzhledem k tomu, že reakce .23 je pomalá, uplatňuje se...

Způsob přípravy nitrodimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242283

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koaž Stanislav, Navrátil Miloslav

MPK: C07C 79/46

Značky: nitrodimetyltereftalátu, způsob, přípravy

Text:

...kyselinu.Přičinou nízkých Výtěžků izolovanehno nitrodimetyltereftalátu byla zřejmě hydrolýza esterových skupin za vzniku uvedené monokarboxylové kyseliny, případně až kyseliny nitroterettalové. Tato reakce však nevadila V těch případech, kdy přechodně vznikla směs hydrolyzovaných i nehydrolyzo-vaných nitrolátek byla jednoznačne zprac-ována na požadované karboxylové kyseliny.S využitím kapalinové Chromatografia se nyní...

Způsob rafinace prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242281

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kýr Ladislav, Michálek Zdenik, Soueek Oldoich, Váhala Josef, Šafaoak Ivo, Sůsa Jaroslav, Pavlis Ladislav, Šebek Zdenik

MPK: A61K 31/557, C07C 177/00

Značky: prostaglandinů, rafinace, způsob

Text:

...U ml ethylacetátu. Po 48 hodinách stání směsi při teplotě místnosti byla vznikla sraženlna odsata, promyta 2 X 10 ml ethylacetátu a vysušena. Bylo získáno 0,83 g aduktu obecného vzorce II, který podle vysokotlaké kapalinové Chromatografia HLPC analýzy), k-olona 4,6 × 250 mm, náplň Separon C 18, soustava metano 1 ~v 0 dakyselina octová, detekce UV 274 nm), obsahoval 0,1 0/0 rel. lä-epi-isomeru a 1 rel. A 5-trans-isomeru.1,1 g...

Způsob čištění 2, 4-diamino-5-(3, 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242043

Dátum: 15.09.1987

Autori: Komora Ladislav, Sroková Iva, Šimon Jozef, Blažej Anton Akademik, Karásek Otakar, Maslonka František, Szegheo Mikuláš

MPK: C07D 239/49

Značky: 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu, způsob, čištění, 4-diamino-5-(3

Text:

...384 mmol) se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové připraveného z 800 ml demineralizoVané vody a 38,5 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). Výsledný roztok má hodnotu pH cca 6 a po přidání 5 g aktivního uhlí bez obsahu iontů těžkých kovů například Noritu se za horka zfiltruje. Filtrát se chladí 12 hodin při teplotě 5 stupňů Celsia a vykrystalovaný hydrochloriid 2,4-diamino-5- BA-dimethoacybenzyl...

Způsob dvoufázové doúpravy šicích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 242035

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Morák Milan

MPK: D06M 15/01, D06M 15/33, D02J 3/00...

Značky: doúpravy, šicích, způsob, dvoufázové, nití

Text:

...vosku, které znečištují cívkovací a šici stroje. Tato směsová fáze se prednostné rozděluje po povrchu horké šicí jehly a v ínterakci s polyglykoly snižuje tření a teplotu jehly.Působení uvedených přídavků na zvýšenou mazivost obou fází se vysvětluje vytvářením orientovaných vrstev alifatických řetězců silami hydrofilních konců, jejichž chemické složení je proto méně významné a může se značné lišit. jsou vhodné přípravky neionogenní,...

Způsob pouzdření hybridních obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242034

Dátum: 15.09.1987

Autor: Prchal Václav

MPK: H01L 21/56

Značky: způsob, obvodů, hybridních, pouzdření

Text:

...podle vynalezu jsou odolné proti vysokým i nízkym teplotám i jejích střídáttí. Odvod vyvíjeiíého tepla plastem je lepší než plynnou atmosférou hermetickěho pouzdra.Vlastnosti hybridního obvodu nejsou ovlivněny přítomnosti v-ody při pouzdření.Plast s dobou želatinace do deseti minut se nanese na celou plochu hybridního obvodu ohřátého na teplotu želatinace plastu. Na nanesený plast se přiloží krycí destlčka. Hybridní »obvod se udržuje na...

Způsob výroby křemíkových detektorů jednotlivých fotonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242027

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vallová Helena, Pacala Ján

MPK: H01L 33/00

Značky: jednotlivých, fotonů, výroby, detektoru, způsob, křemíkových

Text:

...Tento způsob výroby dáva také možnost snadného přízpůsobení oboru citlivosti detektoru na požadovanou vlnovou délku záření volbou poměru vrstvy kysličníku křemičitého a vrstvy nitrídu křemíku v dvojvrstvě.Postup výroby křemíkového detektoru podle vynálezu je popsán pomocí priloženýchobr. 1 až 4, kde je uveden řez detektorem v jednotlivých fázích výroby.Při výrobě křemíkového detektoru se nejprve křemíkový substrät 1, v tomto případě...

Způsob dělení složek 3-pikolinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242025

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sedlák Pavol, Drienovská Nová Ves, Sekáe Oddej

MPK: C07D 213/24

Značky: 3-pikolinové, frakce, dělení, složek, způsob

Text:

...než dosud používané postupy. Uvedený postup je výhodný i z hlediska analytického hodnocení destílátu, nebot azeotropické směsi jednotlivých složek B-pikolinové trakce s vodou se podstatné liší právě obsahem vody. Tato skutečnost slouží jako kritérium pro oddělovaní azeotropů a pro přestavování jímadel při disko-ntinuální destilaci 3-pikolinové frakce. Výhodným je uvedený postup i z hlediska odpadů, nebol v tomto případě žádné závadné,...

Způsob výroby přípravku se síťujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242019

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slavkovský Roman, Kmec Oddej

MPK: C08K 5/29

Značky: účinkem, výroby, přípravků, způsob, síťujícím

Text:

...s obsahem 4,4-iz-omeru minimálně 97 0/0 hmot.Technický účinek způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje prípravu levného prípravku se síťujícím účinkem na bázi polyizokyanátu pno po-lyuretanová a polychloroprenlová lepidla. V tomto prípravkku je Vzniklý polyizokyanát V roztoku V aktivovaném stavu aktivátorem, který zajišťuje potřebnou rychlost vzniku prostorové sítě, počáteční pevnosti spojů a stabilitu roztoku. Způsob výroby prípravku...

Způsob výroby beta-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 242018

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slávik Pavol, Pajonk Ján

MPK: C07D 501/06, C07D 499/12

Značky: výroby, antibiotik, beta.-laktamových, způsob

Text:

...sírove. Reakční směs se zahřívá po dobu 6 hodin k varu pod zpětným chladičem, opatřeným chlorkalciovým uzávěrem. Vzniklý kalný roztok se přefiltruje přes křemelinu. K filtrátu se přidá 6,0 g dimethylanilinu a ochladí se na ~ 30 °C. Přidá se 12,5 g syn-formy hydrochloridu Z-methokyimino-Z- 2-amino-LS-thiaziol-é-yl acetylchloridu a reakční směs se bez chlazení míchä 20 minut. Nejprve vznikne čirý roztok, ze kterého začne krystalovat...

Adiční sloučenina chlorid titaničitý – chlorid hořečnatý tetrahydrofuran a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242015

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fauss Rudolf, Ochodnický Vladimír, Findeisen Kurt, Becker Benedikt, Homeyer Berhard

MPK: C01F 6/30, C01G 23/02

Značky: přípravy, hořečnatý, způsob, chlorid, adiční, sloučenina, titaničitý, tetrahydrofuran, její

Text:

...60 mmol v 250 m 1 suchého tetrahydrofuranu se po malých částech přidává roztok 5,7 g 30 mmol Ti 014 ve stejném objemu rozpouštědla. Po ukončení této operace se k reakční směsi během 60 minut za stálého intenzivního michání pridá po malých porcích 300 ml suchého n~heptanu. Z roztoku se postupně vylučují jemné žluté jehlicovité krystaly produktu. Po tříhodinovém stání se krystaly Iodfiltrují, promyjí 50 ml směsi tetrahydrofuran - n-heptan 1 1...

Způsob výroby trans 1- [ 4- (2-dimethylaminoethoxy )fenyl] -1, 2-difenyl-1-butenu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242010

Dátum: 15.09.1987

Autori: Homeyer Berhard, Magyari István, Kertész Marianna, Inczédy Péter, Nagy Mihály, Bihari Ferenc

MPK: A61K 31/135, C07C 93/14

Značky: 2-dimethylaminoethoxy, 2-difenyl-1-butenu, fenyl, výroby, trans, způsob

Text:

...dvě krystalízaoe postačují k získání trans-iziomeru, který obsahuje méně než 1 pnocento cis-izromeru. Také množství doposud nezpracovatelného odpadu z krystalízace se významné snižuje. Take vyšší výtěžek sloučeniny vzorce I patří k výhodám nového způsobu výroby této sloučeniny.Do skleněného kotlíku obsahu 20 l, opatřeného míchadlem, zpětným chladíčem s chlorkalciovým uzávěrem, teploměrem a přikapávací nálevkou se umístí 138 g hořčíku pro...

Způsob vytváření prošlupu v osnovních nitích pro prohoz útku při tkaní a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242005

Dátum: 15.09.1987

Autor: Brouwer Marius

MPK: D03C 13/00

Značky: provádění, útku, osnovních, prošlupu, nitích, tohoto, zařízení, vytváření, způsobu, způsob, prohoz, tkání

Text:

...plátnové - samozřejmě, že príncíp vynálezu lze rozšířit na tkaní složitějších vazeb. V takovém případě budou směry vychýlení z tkací roviny u sousedících osnovních nití opačné bude-li tedy například na obr. 1 nakreslená osnovní nit 1 vychýlena dolů, pod tkací rovinu, pak dále následující sousední nit bude v téže pracovní fázi vychýlena nahoru, tedy nad tkacío rovinu. Pro vychylování osnovni nití 1 jsouvytvořena prošlupní vybraní v...

Způsob výroby 2-amino- a 2, 6-diaminoantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242003

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krecisz Maria, Gilman David John, Storni Angelo, Gacsay Lorant, Yellin Tobias Oregon, Bebenkowski Krzysztof, Bright Gene Michael, Kotlewski Witold

MPK: C07C 97/24, C09B 1/20

Značky: výroby, 2-amino, 6-diaminoantrachinonu, způsob

Text:

...nyní bylo zjištěno, že nevýhody předchozích způsobů lze odstranit prováděním výroby 2-amino-, resp. 2,6-diaminoantrachinonu podle vynálezu založeného na přímém recyklování zoxidovaných filtrátů po izolaci 2-amino-, resp. 2,6-dlaminoantrachinonu. S prekvapením bylo totiž zjištěno, že látky přítomné v těchto zoxidovaných filtrátech spolu s arzeničnanovými sloučeninami, tj. především síran sodný, antrachinon-z-sulfonan sodný, Z-aminoantrachinon...

Způsob výroby čistého siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241848

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krá1 Bohumil, Szente Michal, Miština Ladislav, Foltán Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: výroby, siřičitanu, čistého, způsob, horečnatého

Text:

...oxidem siřičitým a výchozí hořečnatou surovinou. V jiném provedení vynálezu se dá využít tepla odupadních plyInů obsahujících oxid sieřičitý k ohrevu reakční směsi na požad-ovanou teplotu nad 40 °C. Napr. při odsiřováni spvalln z tepelných elektráren, které mívají teplotu 1-70 až 200 stupňů Celsia, postačuje jejich zbytkové tepllo k olhřátí reakční směsi až na teplotu kolem 70 °~C. Způsob podle vynálezu rovněž otvírá možnosti pro využití...

Způsob výroby 2, 5-dihydroxybenzensulfonanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241843

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eerey Ladislav, Kovalík Marián, Hudeek Štefan

MPK: A61K 31/185, C07C 143/46

Značky: 5-dihydroxybenzensulfonanu, výroby, způsob, vápenatého

Text:

...1 až C 4, které mají tueplotu varu do 180.°C.ako rozpo-uštědlo 1,4 benzo~chiíníonu je možno využít í další rozpoulštěrdla, jako jsou alkanogly, varomáty, etheryJket-ony, voda i-darlší Reaklč-ní teplota se podle druvhlu reagujícíc-h látek pohybuje od -« 15 do 100 °C, s výhodou od ~| 5 do l 10 °C. N-adbytewčnýl-hydroxysulvfonarn väpenaty se ĽUZLUŽÍ bud oddestílováním príslušného aldehydu, či ketonu z reakčiní směsi za vakua .nebo v .přípuarďě,...

Způsob přípravy oktafluor-1, 3-cyklohexadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241840

Dátum: 15.09.1987

Autori: Istenik Peter, Chrastina Pavol, Pástor Oliver, Oddejovie Anton

MPK: C07C 23/02, C07C 23/10

Značky: oktafluor-1, 3-cyklohexadienu, způsob, přípravy

Text:

...podle vynálezu oproti dosavsudním způeobům je soad-nější dostuplnost výohozíno olktafluor-l,iä-hexetrienu, jednoznačný rprůlběh a vysoký lvýtěžek termioké cyklizační realkice, menší nároky na technické zařízení a speciální chemikálie, možnost provádění reakce laik v laboratorním, tak průmyslovém měřítku.Výchozí dktatl-uuor-1,3,5-hexatrien llze vý.hvodně zísvkávalt podle lpůvodníoh postupů ~z komerčne dostupmeno...

Způsob výroby piva o nízké využitelné energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241838

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Zuzeák Karol, Sukup Jan, Jakubov Gabriel

MPK: C12C 7/00

Značky: výroby, nízké, využitelné, energií, způsob

Text:

...nápoj o nižší energetické hladině obsahující 14050 až 1300 ki V~ lednüm litru p~ři zachování charakteristickýich senzorivckých znaků pi-va českého typu. Další výhodou je odstranění enzymových preparátů z výroby nízkoenergetického nápoje.Podstata vynálezu spočíva v tom, že se podařilo nalézt technologický postułp výroby piva s snízlkou ivyužitelnou energií, který je »charakteristický tím., že se při přípravě mladiny pr-odlouží u prvního...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241836

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Liko 1udovat

MPK: C01F 11/18

Značky: uhličitanu, výroby, sráženého, vápenatého, způsob

Text:

...zahuštěniąa snížení obsahu chloridu sodného.Základní úrčinerk způzsobu výroby ,podle vynálezu spolčívá rv tom, že se získa ząpét amoniak jakožto pomocné látka a čistý roztok chloridu vápenatého, které lze použít opět jalko vých-ozí suroviny. Tím se způsob výroby podle vynal-ezu stává oiprouti dosud známým výrobnírn postupům výrazně Výhodněvjším.Výroba můrže lbýtkołntinuálnní, diskontinuální, nebo kombinací obou těchto postjupů. Postupuje se...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241835

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kleo Jarolím, Mišáni Ján

MPK: C01F 11/18

Značky: uhličitanu, sráženého, výroby, způsob, vápenatého

Text:

...v tom, že se získava zpět.amoniak jakožto pomocné Ivánka a čistá vápenaltá sůl, které lze použít opět jako výchozi suroviny. Tím se způsob výroby podle vynáletzu stáva oproti -d-osud známým sražecim výr-obním postupům výrazně výbodnějsím.Výroba může být kontinuální, dislkontinoální, netbo kombinace obou těchto postupu. Postupuje se například tak, že roztok vodorozpustnê Näpenaté soli o konncentraci 1 hmotnostní »až nasycený roztok při...

Způsob přípravy práškovitých kobaltnatých solí organických kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241834

Dátum: 15.09.1987

Autori: Peško Anton, Brieška Pavel, Drha Jozef

MPK: C08K 5/09, C08L 7/00

Značky: práškovitých, solí, způsob, přípravy, organických, kyselin, kobaltnatých

Text:

...kysličtniktl kñeímičitěho je nutné, aby vznikla dobře míchateluná .disperze, která se postupně zahušiuje dalšími příIda-vtky KOĽDÍCÍIIÍÍIO kysličníku křemičitého až do uvzniklu práškového produktu.Vznik dobře míchatelné dísperze v první iázi připnavy produlktu umožní roztok kobaltnatě soli mastné kyseliny v minerálmim oleji. Protože se při přípravě .zřejmě oplatňuji difuzní procesy, má význam též doba míchání, intenzita .mícháni a...

Způsob izolace 8-chiuolinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241829

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sýkora Anton, Hutta Milan

MPK: C07D 215/26

Značky: izolace, způsob, 8-chiuolinolu

Text:

...filtrátů při zvýšené teplotě 72 až 98 °C načež se ongami-cká vrstva roztaveného B-chinolinolu oddělí a podr-obí destilaici. Získa se produkt, který se vyznačuje vyšší chromatografickou číst-otou.600 g B-Chinolinsłulfonové kyseliny se podrobí val-kalickému tavení a reakčni směs se po tavenl rozpustí v. 6000 m 1 vody při teplote kolem 70 °C. Po rozpuštění taveniny se roztok ochladí pod teplotu tání čistého ö-hydlroxichinolinu, tj. pod 72...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241827

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hric Vladimír, Hudoba Miloš

MPK: C01F 11/18

Značky: způsob, vápenatého, sráženého, uhličitanu, výroby

Text:

...výrobu .lze realizovat i s méně čistým -a tedy i levnějšim dusiwčnanem väpenatým, aniž by došlo Ikesnížení jakost-i vyráběného .prodruiktu, Tím se způsob výroby podle vynálezu stává o.proti dosud známým srážecím výrob-ním postupům výrazně výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskorrtinuâlní, nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že do roztoku, respektive ta-veniny dusičnanu vápenatěho, vzniikxlého rozpuštěnírm...

Způsob zpracování druhotných plastických hmot s obsahem neželezných kovů a/nebo jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241820

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martínek Jaroslav, Hloušek Josef, Vébr Pavel, Svozil Bohumil, Toman Jioí

MPK: C22B 7/00

Značky: obsahem, zpracování, kovů, druhotných, způsob, neželezných, plastických, slitin, jejich

Text:

...surovina převede, napr. v drtíči, na zrnitost 0,1 až 15 mm a získaný granulát se v pod-obě suspenze Is obsahem 5 až 300 g. l 1 pevných látek gravitačně roxzdruží, např. na záchvějnem splavu, na těžký podíl, obsahující neželeziíé kovy a/nebo jejich slitiny .a .na leh 4ký podíl, ,který tvoří jplałsutloká hmota. V jiném provedení vynáležu se druhotná surovina o zrnitostí 0,1 .až 15 mm, neąpřetržitě dáv-kuje s vodou do odstředivého...