Patenty so značkou «způsob»

Strana 160

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252491

Dátum: 17.09.1987

Autori: Findlay John, Coker Geoffrey, Leighton Harry

MPK: C07D 279/28

Značky: způsob, fenothiazinu, výroby

Text:

...skupině.Když sloučeniny obecného vzorce I obsahují dvojnou vazbu v postraunim řetězci končicím karboxylovou skupinu, existují buâ v cis- nebo trans-isomerních formách (ve vztahu k aromatic kému kruhu). V rozsahu tohoto vynálezu jsou zahrnuty ísomery a isomernĺ směsi těchto sloučenin. Když RICO 2 skupina je v poloze trans k aromatickému kruhu.H obsahuje dvojnou vazbu výhodnými isomery jsou ty, kde karboxylováVýhodnými sloučeninami obecného...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252490

Dátum: 17.09.1987

Autori: Leighton Harry, Coker Geoffrey, Findlay John

MPK: C07D 279/28

Značky: výroby, fenothiazinu, způsob

Text:

...sloučenin vyrobitelných podle tohoto vynálezu a promethazinu ukazují, že na rozdíl od promethazinu,tyto sloučeniny (viz příklady sloučenin A a B) nepronikají snadno mozkem hlodavců.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce spočíva podle vynálezu v tom, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce VR 2, R 3, R 4 a A mají výše uvedený význam aR 1 značí jednoduchou vazbu, nechá se reagovat s kyselinou malonovou nebo jejím esterem za vzniku...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252489

Dátum: 17.09.1987

Autori: Findlay John, Coker Geoffrey, Leighton Harry

MPK: C07D 279/28

Značky: výroby, způsob, fenothiazinu

Text:

...Sloučeniny obecného vzorce J mohou tvořit buč adiční soli nebo soli vzniklé z karboxylové skupiny. Výhodné jrnt adičnJ soli, avšak soli vzniklé z karboxylové skupiny mohou být zejména použity yŕj yrrvě odpom vídajících karboxylových sloučenin. Výhodné jsou farmaceutisky příjatelné so 1 iPro pnužiàĺ V lékařství by solí sloučenin obecného vzorce I měly být farmakoľoqicnr1 farmaceutický přijatelné, avšak farmaceuticky nepřijaLelná soii lze...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252488

Dátum: 17.09.1987

Autori: Coker Geoffrey, Leighton Harry, Findlay John

MPK: C07D 279/28

Značky: způsob, výroby, fenothiazinu

Text:

...Výhodné jsou farmaceuticky přijatelné soli.Pro použití v lékařstvi by soli sloučenin obecného vzorce I měly být farmakologicky i farmaceuticky přijatelné, avšak farmaceuticky nepřijatelné soli lze výhodné použit při přípravě volné aktivní sloučeniny nebo její farmaceuticky přijatelné solí a nejsou vyloučeny z rozsahu vynálezu. Taková farmakologicky a farmaceuticky přijatelné adiční soli zahrnují,aniž by na ně byly omezeny, soli odvozené od...

Způsob výroby krystalického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252483

Dátum: 17.09.1987

Autori: Robson Michael John, Crosby John

MPK: A01N 53/00, C07C 69/743

Značky: materiálů, způsob, výroby, krystalického

Text:

...množství krystalů každého isomeru. Produkt I je proto racemickou směsí. Tyto krystaly jsou jemné jehličky, které jak bylo uvedene výše, se pomalu vylučují i z koncentrovaných roztoků cyhalothrinu. Oddělování produktu filtrací je také pomalé vzhledem k tendenci jemných jehliček ucpávat filtr.Produkt II je charakterizován teplotou tání nad 47 °Cp běžně 48 až 50 QC. Tato forma krystaluje rychleji a krytaly jsou vzhledu rhomboidů i když ve...

Způsob imobilizace enzymu karboxypeptidázy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 252482

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kiss Aranka, Szajáni Béla, Boross Lászlo, Tetzli Árpád, Dala Erzsébet

MPK: C12N 11/08

Značky: enzymů, karboxypeptidázy, imobilizace, způsob

Text:

...ve formě amidu) mající Charakter gelu s alespoň 0,1 m ekv/9, s výhodou 2 až 8 m ekv/q funkčních karboxyskupin. Uvedené nosiče enzymu se mohou vyrábět o sobě známymi Způsoby.Funkční karboxyskupiny použitých nosičü enzymu se mohou o sobě známými způsoby zpracovánim s karbodíimidy aktivovat. Takto zpracované nosiče enzymu jsou vhodné pro vázání enzymu karboxypeptidázy B. Reakce se také může provádět za mirných podmínek (při teplotě O až 4...

Způsob výroby nových karbacyklinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252481

Dátum: 17.09.1987

Autori: Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Nickolson Robert, Stürzebecher Claus-steffen, Haberey Martin, Radüchel Bernd, Loge Olof

MPK: C07C 177/00

Značky: karbacyklinů, způsob, nových, výroby

Text:

...acylových ochranných skupin se provádí tak, že se sloučenina obecnéhó vzorce I o sobě známým způsobem nechá reagovat s derivátem karbcxylové kyseliny, jako je napříkladUvolnění funkčné obměněných hydroxylových skupin pro získání sloučeniny obecného vzorce I se provádí o sobě známými metodami. Napríklad se odštěpení etherových ochranných skupin provádí ve vodném roztoku organické kyseliny, jako je například kyselina octová,kyselina...

Způsob výroby 1,3-disubstituovaných 2-oxindolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252480

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kadin Saul

MPK: C07D 209/34

Značky: 1,3-disubstituovaných, výroby, způsob, 2-oxindolů

Text:

...produktem.Mezi typická použitelná rozpouštědla náležejí alifatické uhlovodíky, jako oktan- nonan,dekan a dekalin, aromatické uhlovodíky, jako benzen, chlorbenzen, toluen, xyleny a tetralin,chlorované uhlovcdíky, jako 1,2-dichlorethan, ethery, jako tetrahydrofuran dioxan, 1,2-dimethcxyethan a di-(2-methoxyethyl)ether, a polární aprotioká rozpouštědla, jako N,N-dimethy 1 formamid, N,N-dimethylacetamid, N-methylpyrrolídon a...

Způsob výroby retortovaných sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252478

Dátum: 17.09.1987

Autor: Morgan Allan

MPK: C09C 1/48

Značky: sazí, retortovaných, způsob, výroby

Text:

...ve středu přechodové zőny. Tak například v případě, kdy se vstřikování nástřikové suroviny provádí sondou, se provede modifikace uvedeného postupu tak, že sesonda vloží do první neboli primárni spalovací zóny, přičemž se nastřikovaná surovina vstřikuje do proudu plynných spalin radiálně směrem ven do tohoto proudu a takto vstřikovanásurovina vstupuje do proudu spalín o nižší rychlosti než je rychlost maximální.Skutečné místo nebo rovina, ve...

Způsob výroby retortovaných sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252477

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lee Kam, Simpkin Alan

MPK: C09C 1/48

Značky: sazí, retortovaných, výroby, způsob

Text:

...vloží do první neboli primární spalovací zony, takže nástřiková su rovina vstupuje do proudu plynných spalín s nižší rychlostí než maximální.skutečně misto nebo rovina, ve které so nástřiková surovina nastřikuje do proudu plynných spalín s nižší rychlostí než je rychlost maximální se může značně měnit V závislosti na specifické kvalitě nebo druhu sazí, které se mají vyrobit.uvedenými plnými celistvými proudy neboli koherentními proudy se...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzenthiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252476

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 333/52, C07D 307/78

Značky: benzenthiofenalkylových, kyselin, benzofuranalkylových, substituovaných, výroby, způsob, derivátů, nových

Text:

...fenylovou skupinu substituovanou nižší alkylsulfinylovou skupinou, mohou se sloučeniny obecného vzorce I připravovat bud v opticky aktivní formě racemických směsi. Pokud není jinak uvedene, jsou všechny popisované sloučeniny v racemické formě. Tím však není mínéno, že by byl vynález omezen na tuto racemickou formu, jsou vždy míněny také jednotlivé optické isomery sloučenin obecného vzorce I.Sloučeniny obecného vzorce I se popřípadě mohou...

Způsob výroby 17-halogenthinylsteroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252474

Dátum: 17.09.1987

Autori: Annen Klaus, Laurent Henry, Hofmeister Helmut, Wiechert Rudolf

MPK: C07J 1/00

Značky: způsob, 17-halogenthinylsteroidů, výroby

Text:

...je zmíněn v US patentu č. 3 256 273.Sloučeníny vyrobitelné způsobem podle vynálezu mají farmaceuticky stejný směr účinku,jako strukturně analogické l 7-ethinylsteroidy. Tyto látky jsou dále cennými meziprodukty pro výrobu farmakologicky účinných steroídů, například těch, které jsou pcpsány V evropské patentové přihlášce č. B 3 109 753.0.Zvláště hodnotné produkty vyrobitelné způsobem podle vynálezu jsou sloučeniny...

Způsob vkládání válcových vysazovacích balíčků do nádoby a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252473

Dátum: 17.09.1987

Autori: Böttcher Günter, Mielke Johannes, Evert Paul

MPK: A01G 9/10

Značky: vkládání, provádění, nádoby, zařízení, způsob, vysazovacích, válcových, balíčků

Text:

...doprsvniku 2 obr. 4, obr. 16 detaily sací hlavy zařízení z obr. 14,obr. t příčný řez sací hlavou podle obr. 16, obr. 18 a 19 Jednotlivé fáze pohybu sací hlavy podle obr. to, obr. 20 detaily emykedla k přemísĺování řady balíčka od sací hlavy do nádobky v zařízení podle obr. H, obr. 21 o 23 Jednotlivé fáze pohybu smykadla podle obr. 20, obr. 24 detaily zdvihocího ústrojí v zařízení podle obr. 14 a obr. 25 vylqvovmcí a dopravní ústrojí pro...

Způsob izolace enzymu karboxypeptidázy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 252472

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kiss Aranka, Boross Lászlo, Szajáni Béla, Tetzli Árpád, Dala Erzsébet

MPK: C12N 9/48

Značky: izolace, karboxypeptidázy, způsob, enzymů

Text:

...účelně při teplotě eo °c po dobu zo minut. Při tomto tepelněm zpracování se převážná část izolovaný enzym provázejících proteinú denaturuje. Denaturovaný protein vypadne z vodného roztoku ve formě sraženiny s velkým povrchem a pro své čeřicí působení strhne velkou část zbylých nečistot V roztoku. Tím se odstraní obtížné a nákladná příprava acetonického prášku pankreatu.značná část proteinových nečistot se vysráží po oddělení denaturovaných...

Způsob výroby farmaceutického prostředku s obsahem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252471

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pinter Erwig, Miller Ronald, Sackler Mortimer, Rackur Helmut, Sackler Raymond, Halpern Alfred, Sackler Richard

MPK: A61K 33/18

Značky: farmaceutického, výroby, obsahem, způsob, prostředků

Text:

...účinku je tohoto účinku dosaženo za neobvykle krátkou dobu přibližně 15 sec.zvláště výhodné jsou prostředky, vyrobené způsobem podle vynálezu, s obsahem polyvinylpyrrolidonu jako polymeru.Je velmi výhodné udržovat obsah celkového jodu V rozmezí 12 až 15 hmotnostních,vztaženo na polymer, a obsah titrovatelného jodu v rozmezí 9 až 12 hmotnostních, vztažemo na polymer. Dále je výhodné udržovat obsah oxidačního činidla V rozmezí 0,22, až...

Způsob výroby 1-(alkylfenoxyaryl)-3-benzoylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252469

Dátum: 17.09.1987

Autori: Cain Paul, Chou David Teh-wei

MPK: C07C 127/22, C07C 157/12, A01N 47/34...

Značky: výroby, způsob, 1-(alkylfenoxyaryl)-3-benzoylmočovin

Text:

...se tento vynález týká nového způsobu výroby l-(alkylfenoxyaryl)-3-benzoylmočovin.Benzoylmočoviny vyrobitelné podle vynálezu se mohou vyjádřit obecným vzorcem IX a X navzájem nezávisle značí vodik, halogen, alkyl, halogenalkyl, polyhalogenalkyl,alkoxyskupinu nebo polyhalogenalkoxyskupinu, kde alkylová část každé skupiny obsahuje 1 až 4 atomy uhliku, Ý představuje kyslík nebo síru, m a n znamenaji 0 až 4, R 1 znamená vodik, halogen,...

Způsob odstraňování oxidů síry a jiných kyselých plynů z horkých spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252468

Dátum: 17.09.1987

Autor: Bhatia Vinay

MPK: B01D 53/34

Značky: odstraňování, plynů, síry, provádění, kyselých, způsob, zařízení, oxidů, jiných, horkých, tohoto, způsobu, spalin

Text:

...horkých spalín se s výhodou dosáhne vedením horkých spalín skrze divergentní prstencovitou komokuželovou spodní část reakční zóny.Výhodné se rychlého snížení rychlosti horkých spalín dosáhne vedením horkých spalín skrze divergentní prstencovitou komokuželovou Spodní část reakční zôny mající vrcholovýúhel větší než 12 °, s výhodou v rozmezí 12 až 1200, ohzvláště výhodně v rozmezí 40 až 90 °.Výhodné je doba zdržení plynu v reakční zóně...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252466

Dátum: 17.09.1987

Autori: Leighton Harry, Findlay John Addison, Coker Geoffrey

MPK: C07D 279/28

Značky: fenothiazinu, způsob, výroby

Text:

...přijatelné soli.Všechny tyto soli spadají do rozsahu vynálezu. Taková farmakologicky a farmaceuticky přijatelné adiční soli zahrnuji soli odvozené od následujících kyselín kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina fosforečná, kyselina maleinová, kyselina salicylová, kyselina p-toluensulfonová, kyselina vinná, kyselina citronová, kyselina methansulfonová, kyselina mravenčí, kyselina malonová, kyselina...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252463

Dátum: 17.09.1987

Autori: Emonds-alt Xavier, Breliere Jean-claude, Garcia Georges

MPK: C07F 9/38

Značky: methylendifosfonové, derivátů, způsob, kyseliny, výroby

Text:

...vzorce III se bez jekt izolovánízavede skupina ~ĺCH 2)n~S-R 2. V případě, že 3 je rovno 0, nechá se sloučenína nhcov vzorce III reagovat 5 dísulfidem obecného vzorce IV v rozpouštědle použitém pro prípravu samotného sodného či draselného derivátu. Reakční teplota a reakčnĺ doba se značné mění v závislosti na použitých reakčních složkách. Reakční teplota je v rozmezí od 20 OC do teploty varu použitého rozpouštědla, zatímco doba trvání reakce...

Insekticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252462

Dátum: 17.09.1987

Autori: Chou David Teh-wei, Cain Paul

MPK: A01N 47/34

Značky: látky, insekticidní, účinné, výroby, způsob, prostředek

Text:

...mají vynikající insekticidní účinek. Ještě dalším znakem tohoto vynálezu je získání nových benzoylmočovin, jako jeDalším předmětem je způsob výroby nových benzoylmočovin. Tyto i jiné znaky budou snadno zřejmě odborníkúm v oboru na základě vysvětlení uvedeného dále.Z širokého hlediska se tento vynález týká nových insekticidních prostředků obsahujících 1-(alkylfenoxyaryll-3-benzoylmočoviny a způsobu jejich výroby. Benzoylmočoviny vhodné podle...

Způsob výroby 2-quanidino-4-(2-subst.-amino-4-imidazolyl)thiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252461

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lipinski Christopher, Lamattina John

MPK: C07D 417/04

Značky: výroby, 2-quanidino-4-(2-subst.-amino-4-imidazolyl)thiazolů, způsob

Text:

...reakční stupeň způsohu podle vynálezu Ľ(V))(VI) spočívá V kysele katalysované mu . L yluxé skupiny ve sloučenině vzorce V, která je aktívována přítomnostĺ karbonylové skupiny. 1 když je možno k dané reakci použít širokou paletu standardních bromačních činidel,Je urcmćnt vyhodným činídlem samotný brom. Výhodnou kyselinou, která se účelně používá i jako çozpouštědlo, je koncentrovaná kyselina bromvodiková. Meziprodukt vzorce VI se...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252456

Dátum: 17.09.1987

Autor: Burow Kenneth

MPK: A01N 37/18

Značky: výroby, látek, účinných, herbicidní, způsob, prostředek

Text:

...v alkylové části, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkanoyloxyalkylovou skupinu obsahující 2 až 4 atomy uhlíku v alkanoyloxylové části a 1 až 6 atomů uhliku v části alkylové, dále alkylthioskupinu 5 1 až 6 atomy uhlíku, zbytek vzorceE je celé číslo o hodnotě O až 4,g má hodnotu 0 nebo 1 a R 9 a R 10 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodiku, atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku nebo alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy...

Způsob kontinuálního stanovení protilátek streptolysinu O ve vzorku celé krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 252455

Dátum: 17.09.1987

Autor: Ricci Antonio

MPK: G01N 33/50

Značky: celé, kontinuálního, způsob, stanovení, vzorků, protilátek, streptolysinu

Text:

...0 titru 400 IU, 1,30 minut pro vzorek 0 titru 200 IU a 0,90 minut pro vzo rek 0 titru 100 IU.Jak je znázorněno na obr. 3, vynesením doby nezhytné k dosažení 10 snížení počáteční absorbance, vzaté z křivky vzorků jako pořadnice a odpovídajícího titru protilátek styptolysinu 0 jako úseěky, se získá referenční křivka, ze které lze získávat kontinuálně titr protilátek stryptolysinu O zkoušený vzorek krve, jehož doba k dosažení 10 poklesu...

Způsob směšování pevných částicových materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252453

Dátum: 17.09.1987

Autori: Chang-han Yi Kenneth, Hagerty Robert, Lee Jannan

MPK: B01F 5/06

Značky: materiálů, způsobu, tohoto, způsob, pevných, částicových, provádění, zařízení, směšování

Text:

...trubicemi li, vznikne v rozšířeněm spcdním úseku lg před téměř úplným zablokováním otvoru łgb pomocných mísicích trubic lg oblasti zhuštění stále ještě proudícího materiálu. Tato oblast zhuštění působí jako škrticí ventil Dro průtok pomocnými mísicími trubicemi li a zabraňuje,aby těmito pomocnými mísicími trubicemi li protékalc maximální množství částicového materiálu. V této souvislosti lze hovořit o stavu blokovaného toku pomocných...

Způsob čištění průmyslového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252452

Dátum: 17.09.1987

Autori: Inkowsky Arthur, Keller Ii George, Jones Robert

MPK: B01D 53/34

Značky: plynů, čištění, průmyslového, způsob

Text:

...glycerin alkylenglykoly, jako jsou například alkylenglykolys až 12 atomy uhlíku, například ethylenglykol, diethylenglykol, triethylenglykol, tetraethylenglykol, propylenglykol, dipropylenglykol, 1,2-hutylenglykol, di-1,2-butylenglykol a alkylenoxidové adiční produkty, připravovaně rakcí alkylenoxidu s polyolem, jako například se shora uvedenými glykoly, glycerinem a jinými trioly, jako jsou například l,2,6-hexantriol, monomethylether...

Způsob výroby zinko-olovnatého koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252447

Dátum: 17.09.1987

Autor: Malecký Jan

MPK: C22B 19/30

Značky: způsob, koncentrátů, zinko-olovnatého, výroby

Text:

...ocalďřskýoh9 pecí v množství 10 až 20 kg na 1 Atunu oceli a popaaný cyklus ĺaev ďbelářaké peci opakuje až dostoupí obsah zinku v ooa 1 á~Způsob výroby koncentrátu podle vynálezu je výhodný tím§ žeAv přimé návaznosti na vlastní výrobní prooeą, výrobu ooelig probíhá současně zhodnooovací postup, při němž je z oâpadnáoh produktů výrobního prooeauziàkévána cenná suroviňa,z níž 120ekonomicky, běžně známými a doatupnými prostředky...

Způsob zpracování zbytkové pyrolýzní C3-frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 252439

Dátum: 17.09.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Lederer Jaromír

MPK: C10G 45/02, C10G 45/38

Značky: pyrolýzní, zbytkové, zpracování, způsob, c3-frakce

Text:

...o,o MPa za ořítomnocťt-kata 1 yzáťo~ łuobsahujiciho Ni a/oebo Co a Moáĺn 9 bo W ve formě sulfídů náv jaktąvnim oxidu hliniłéh.př 1 padně oktivovaným o× 1 demkřem 1 č 1 tým,fosforąmnebo fluorem a.z rcakčniho produktu se rektifikačně vyděli plyñná uhlovodiky bohąté na propan à zbavené ąehasycenýcho .uhlovodiků a současně se žiakáĺkapalná odsiřenáuh 1 ovodikováfrak~Výhody nového postupu využitelné V rafinercké a petrochamickěznamné množství...

Způsob výroby zubního cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252438

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dneboský Josef

MPK: A61K 6/02

Značky: výroby, cementů, zubního, způsob

Text:

...stejných podmínkách tunne již po 3 až 6 měsíçích.způsobem podle vynálezu došlo tedy k význannému prodlouženíŠ žívotností kapalné složky zubního eementu a navíc zubní cementzubní cement, pripravený způsobem podle vynálezu, byl eíůspěchem vyzkoušen ve stomatologické praií a jeho vhodné vlostností pro další použití byly potvrzeny. V následující ° tabulce 1 je znázorněno srovnání pevností v tlaku zubních cenentů,pFípravených podle...

Způsob výroby methenamin hippurátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252432

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zikán Viktor, Boledovič Ján, Nováček Alois, Bruna Ladislav

MPK: C07D 471/18, C07D 103/84

Značky: výroby, methenamin, hippurátu, způsob

Text:

...2-propanolu avoďy ve vzájemnémmo 1 árnim poměru 1 z 1 až 1,1 7 až 13, přičemž celkový obsah vody ve směsi je 0,3 už 5 , michá při teplotě 10 až 30 °C a získaný produkt se ízoluje.Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se reàkční směs michá při teplotě 20 až § 00 načež se reakce dokončí při 15 °C.Autoři vynálezu zjistili, že během michání se charakter míchané suspenzereakčních komponent mění obě složky se rozpouštějí za vzniku híppurétu...

Způsob elektrochemické analýzy roztoků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252424

Dátum: 17.09.1987

Autor: Tenygl Jiří

MPK: G01N 27/06

Značky: zařízení, analýzy, způsob, roztoku, provádění, způsobu, tohoto, elektrochemické

Text:

...periodickou polarizecí k pozitivnimpotenciáhąm, kdy dojde k anodickému rozpouštěni vylončených amalgam.V případě silného znečištěni lze kontaminovanou rtut zcela odstranit tím, že se vytlačí z kapiláry do protékajicího analyzevaného roztoku. Z analyzbvaného roztoku se kontaminovaná rtut zas chytí v lapačí rtuti, který není na výkresy( znäzaprmän.V Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu ,je schematícky i znázorněno na přiloženém výkreauä....

Způsob zpracování bavlnářského odpadu z čistírenských linek a mykacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252422

Dátum: 17.09.1987

Autori: Peňáz Miloslav, Kříž Josef

MPK: D01G 21/00

Značky: zpracování, mykacích, strojů, čistírenských, linek, odpadů, bavlnářského, způsob

Text:

...odpadů způsobem podle vynálezu je blíže neznačeno na přiložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje ochemeticky linku seetevenou pre reslízací způsobuzpracování bavlnářekých odpadů z čístírenekých línek e mykocíeh strojů se zařszenýn mykacím strojom víčkovým, obr. 2jeehemstícky znázorňuje upravený zásobník vlákenného mate ríá 1 una mykeeím stroji.Odpady DI s PO z mykacích strojů a čietírenských linok jsou shromažčovány v rotečnín filtru gg,...

Způsob povrchové úpravy průvlaků ze slinutých karbidů k tažení drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252417

Dátum: 17.09.1987

Autori: Koziorek Jiří, Macháček Miroslav, Slíva Václav

MPK: C23C 8/68

Značky: karbidu, tažení, průvlaků, úpravy, povrchové, slinutých, drátu, způsob

Text:

...se v atmosféře vodíku boridují za teploty 880 až 950 °C po dobu 1 až 3.h.Výhodou pov chová úpravy průvlaků ze slinutyoh karbidů k tažení drátů, zejména kordových a hadiçovjoh drátů je že se podstątně zvýšila životnost průvlaků ze slinutýon karbidú, jakož seFunkční část průvlaxů ze slinutjch karbidů se po odxmštění vyplní boridačnim zásypem o složení 90 oxidu hlinitého, 7,33 karbidu boru a 2,67 be vodého boraxu, podle hmotnosti....

Způsob vytváření zemních hutných konstrukcí zejména ve stavební výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 252413

Dátum: 17.09.1987

Autori: Slovák Miroslav, Štěpánek Robert, Bílý Miroslav, Velíšek Josef

MPK: E04B 1/12, C04B 7/26

Značky: konstrukcí, vytváření, zejména, výrobe, způsob, hutných, stavební, zemních

Text:

...hutnění hutnícímí mecheníemy. Nehutnênákonstrukce vytvořená způsobem podle vynálezu má vyšší objemovou hmotvnoet a tím 1 vyšší míru zhutnění než zemní konstrukce hutněná. provetdeñá 2 optímúlnê vlhčeného popílku e předepeanýn způsobem dokonaleDalší výhodou je vytvoření zemni konstrukce se zlepšenými tepelné izolačnimi vleetnoatmi v porovnání s konstrukcemi z tradičnich přirodnich materiálů.k Přikladná provedení způeobu podle vynálezu...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252402

Dátum: 17.09.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: polymerace, butadienu-1,3, selektivní, frakcí, způsob

Text:

...v homogenní fázi, avšak tvorba polymerů definované relativní molekulové hmotnosti zůstává nadále problematická. ÁRovněž přídavek polárních rozpouštědel zlepšuje rozpustnost iniciátoru v uhlovodíoích. Mnohé iniciátory se dají připravovat výhradně v přitomnosti silných polárních rozpouštědel. Provádí-li se v takovýchto iniciátoreoh, obsahujíoíoh např. éter, roztoková polymerace, snadno se objevují vedlejši reakce, jako je přerušování...

Způsob oxidace ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243399

Dátum: 15.09.1987

Autori: Grunt Miloslav, Kloubek Jioí

MPK: C01G 57/00

Značky: způsob, oxidace

Text:

...výpočtové uvahy Ze stnndnrdních oxidečntnch potenciálu 2 ° I 1.61 V pro proces ce e I Goa e 2 ° I 1,23 V pro proces 02 4- 48 40 I 2 E 30se vypoćítá pro dav systém rovnováha konstente K s 2,05 . 10 °, čin so zdá, že oxideoe cen vzduäným lqslikem v roztoku je nemohli. To väek pleti jen v oblasti pH 1, kde se lonty c. ještä nuz-ss.PM. płll se hydroxid ceričítý, ktorý má součin rospustnosti cca V 503, tm. log/Gehl 5,6 - 4 pH, začíná srážet....

Způsob tepelného zpracování součástí vystavených účinkům abrazivního opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243396

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pooický Ivan, Nováková Zdeoka, Miller Vladimír, Kadlueková Anna

MPK: C21D 9/22, C21D 9/00, C21D 1/18...

Značky: způsob, abrazivního, zpracování, součástí, opotřebení, účinkům, vystavených, tepelného

Text:

...MPa.Při provozování součástí v podmínkách abrazivního opołłobení, dochází v tenké povrchové vrstvě k tranaformaci metastabilního austanitu na martonzít. Tato transfer-once je doprovázena objemovou změnou v povrchové vratvě, vyvolávnjící tlakové pnutí, jejichž velikostje dána vztahy 1,2, 3, 4E 5 3(1-ą.~ kde AV je poměrná změna objemu E modul pružnosti,tvPoiasonova konatanta v vm - va, 2 kde vm je max-ný objem martanzítu VB je měrný objem...

Způsob přípravy chloro-bromostříbrných fotografických disperzí pro barevné pozitivní materiály s nízkým obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 243387

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vilimec Ladislav, Šustek Alois, Dobrozemský Jaroslav

MPK: G03C 1/06

Značky: obsahem, stříbra, přípravy, nízkým, způsob, materiály, disperzí, fotografických, pozitivní, chloro-bromostříbrných, barevné

Text:

...tak luk je popodno v patentových opioech US 3 778 278, polynerni látky přírodniho původu ako nepř. albuuin, ager, roboti gone, kaoein, doztren. łqdrofilni polyuory celulőay, enter-y celulőoy, tak ek je popoáno v ted petontových opioů, nopŕ. v US 2 327 808, eyntetickć polynery. jako např. ekrylenidová polyaery, kopclynory, polyvinylelkoholy a je ich deriváty, polyvinylecetely, elkylovenć o oultoolkylovení ekryldty e ootekryläty,...

Způsob čištění práškového oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243383

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vrábel Ervín, Zábranský Jioí, Jedlieka Josef, Karas Zdenik, Fingr Jaroslav, Hlaváeek Jan, Eihák Vladimír, Dohnal Jioí, Ule Ivan

MPK: C01F 7/46

Značky: oxidů, čištění, práškového, způsob, hlinitého

Text:

...ao minimálne 0,01 molu. oJako Iěniče kationtů sou použit tyÍD-mnkroporénních či gelových kotexů zrnitostní nkoo pŕihliänł o ru vyili m ao oznam Miton čáetic oxidu hlinbtéh/o.Doetatečný rozdíl velikootí un katexu a prádkovdho oxidu hlinitdho umožňuje po nechycení vodorozpustných kovových płímłeí katexem oddilit iontonłnič od vodná euepenze oxidu . hlinitého.Koncentraci pevné ráze v suspenni, dostatočný pñebytek .kstezu, způsob a dobu Iícbiní...

Způsob výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243382

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Lizak Otto, Maia Zdenik, Poskier Jaroslav, Švec Kurt, Olšák Miloo, Dvooák Miloslav, Vykoupil Oehoo

MPK: C01B 3/32

Značky: způsob, vodíku, výroby

Text:

...oe obvykle udržuje v aytiči 75 °C, a to při teplotách v roznezi B 0 až 95 °C, popŕípedi l při volí teplotö.PN. zvýlenó teplote v roezí 170 eł 250 °G ze ohaaienl karbonyly łelezn a nikluz płevlłnl čieti rozlołí e pevná podíl u chytí v reaktoru na płfedčiätění generúterovćho plynu e z Hati i v reektoru, vo ktoré ae dokončí hydrolýza kerbonyleulrldu ne oirovodik a wzllćnik uhličitý.Pevnó podíl z rozlołervch kerboąylü železa e niklu oddllená na...

Způsob výroby hydratovaného oxidu antimoničného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243380

Dátum: 15.09.1987

Autori: Böhm Lubomír, Wein Ondoej, Zachela František, Barták Ladislav

MPK: C01G 30/00

Značky: antimoničného, hydratovaného, oxidů, způsob, výroby

Text:

...P i í k l e d 1150 nl koneentrovanóho roztoku chloridu antilonldułho bylo ulíchino u 150 nl delenizovonł vody o opecltickł vodivoati 5 IS II chlazení a vaníklý -utok lvl vllt II Iící do 50 litru doxontaovand vody o opeoírxckć vodtvoetl 5 us.ro 24 mamu sedlnontaci m mum převodu do polgotłvllnových lohví ą Iahřívü 24 hodin při teplot 60 g 5 °c. Sralonina o lahví byla sun-nan Büchnerovou nilovkou a na filtrační papa. byla auloua o dní pu...