Patenty so značkou «způsob»

Strana 159

Způsob přesného opracování rovinných ploch monokrystalů s granátovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252646

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mašek Václav, Nejedlo Zdeněk

MPK: B24B 1/00, B24B 7/22

Značky: opracování, způsob, strukturou, ploch, přesného, rovinných, granátovou, monokrystalů

Text:

...stejnoměrnou, nekolísavou opracovatelnost, tj. hmota při opracování vždy stejnoměrně ubývá v celé opracovávané ploše. Tyto příznivé vlastnosti se pak přenášejí i na plochu sousedního monokrystalu, který bučto z důvodů technické dostupnosti suroviny nebo požadovaných konečných vlastností jemné strukturní poruchy nemá.způsobem podle vynálezu lze hromadné opracovávat rovínné plochy monokrystaiů mosaikových i bez mosaiky nebo monokrystalů s...

Způsob přípravy vodných roztoků chalkogenidových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252639

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hejduk Jiří, Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: C03C 3/32

Značky: roztoku, přípravy, způsob, vodných, chalkogenidových

Text:

...atmosféře a na vzduchuAnalogicky lze zpracovat chalkogenídové sklo na bási selenu dlouhodobým varem se siřičitanem alkalického kovu ĺobolončik V. A. a kol.Selenidy i teluridy redkozemelnych metalovi aktinidov Naukova dumka, Kijev 1966).Přitom nutno vzít v úvahu, že při použití neoxidujících tavenin jako je uhličitan sodný, látky na bási selenu a teluru jednak těkají, jednak tvoří nestabilní sloučeniny s nedefinovanými valencemi iontů,...

Způsob výroby alkoxidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252637

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jančik Fedir, Lukáč Juraj, Bláha Karel, Chromík Jindřich, Michalský Jiří, Borovička Miloš, Ferenc Milan, Pospíšek Jan, Šturc Antonín, Novák Pavel, Kakáč Bohumil, Hrubý Milan, Pospíšil Josef, Trojánek Jan, Křepelka Jiří, Míčková Růžena

MPK: C07C 31/30

Značky: výroby, alkoxidů, alkalických, způsob, kovů

Text:

...kontrole procesu podle tlaku vznikajíciho vodíku.Japonské postupy jsou nevýhodné pro nutnou prvotní dispergaci kovu a pro poměrněznačné množství katalysátoru při navrhovaných nízkych teplotách reakce. Nutné pomocnéoperace snižují kapacitu výroby.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v jediné operací připravují v prakticky kvantitativním výtěžku alkoxidy alkalických kovů reakcí příslušných...

Způsob přípravy 1,4-dibrom-2,2,3,3-tetrachlortetrafluorbutanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252631

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bárta Milan, Dědek Václav, Chvátal Zdeněk, Hrabal Richard, Liška František

MPK: C07C 17/26, C07C 19/00

Značky: způsob, přípravy, 1,4-dibrom-2,2,3,3-tetrachlortetrafluorbutanu

Text:

...adicí 1,2-dibrom-1,l~dichlordifluoretynu vzorce III CF 2 Br-CC 12 Br /III/ na chlortrifluoretylen vzorce IVjehož podstatou je, že se dibromdichlordifluoretan vzorce III nechá zreagovat s chlortrifluoretylenem vzorce IV za současného ozařování ultrafíalovým zářením. Podle dalšího význaku vynálezu se jako zdroj ultrafialového záření použije výbojka emitující záření v rozmezí vlnaách délek 180 až 600 nm. Je výhodné provádět tuto reakci při...

Způsob přípravy 1,4-dibrom-2,2,3-trichlorpentafluorbutanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252630

Dátum: 17.09.1987

Autori: Chvátal Zdeněk, Bárta Milan, Hrabal Richard, Liška František, Dědek Václav

MPK: C07C 19/00, C07C 17/26

Značky: 1,4-dibrom-2,2,3-trichlorpentafluorbutanu, způsob, přípravy

Text:

...nechá zreagovat s dichlordifluoretylenem nzorce IV za součaeného ozařováni ultrafialovým zářenim.Podle dalšího význaku vynálezu se jako zdroj ultrafialového záření použije výbojka emitujici záření v rozmezi vlnových délek 180 až 600 nm. Je výhodné provádět tuto renkci při teplote 20 až B 0 °C a pri rychlosti uvádění olefinu do bromfluoretynu v rozmezí 0,01 až 1,0 molu chlorfluoretylenu na mol dibromfluoretenu za hodinu. Produkty se isoluji...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu obsahující halogen v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252629

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Hrdý Ivan, Křeček Jan, Romaňuk Miroslav, Bennettová Blanka, Němec Václav

MPK: A01N 43/16, C07D 311/04

Značky: způsob, biologicky, jejich, halogen, obsahující, deriváty, molekule, přípravy, účinné, 2h-benzopyranu

Text:

...ještě 15 minut a poté byla zředěna vodou a extrahována dietyléterem. Eterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem hořeěnatým a za sníženého tlaku odpařena. zbytek byl chromatografován na silikagelu s 8 hmot. E vody leluční činidlo petroléter obsahující až 20 obj. dietyléteruö.Stejným způsobem byl připravenBiologické účinky byly sledovanýu termitů bylo zjištěno ovlivněni vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlivnění zastoupení kast a z...

Způsob provedení disimilační denitrifikace vod buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252628

Dátum: 17.09.1987

Autori: Čižinská Simona, Maixner Jiří, Barta Jiří, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Vojtíšek Vladimír

MPK: C02F 3/02

Značky: denitrifikace, způsob, disimilační, provedení, buněčnými, agregáty

Text:

...zásobování musí obsahovat minimálně 50 nnsycení kyslíkem. Zároveň je zbráněno průběhu anaerobních pochoduů, které jsou provázeny tvorbou zapáchajících látek.Podstatou řešení podle předmětného vynálezu je způsob provedení disimilační denitrifikace vod buněčnými agregáty s denitrifikační aktivitou, které je vyznačeno tím, že vody obsahující dusičnany a/nebo dusitany v rozmezí koncentrací 0,001 mg.litr 1 až 2 000 mg.litr 1,se uvádí ve styk s...

Způsob úpravy suroviny pro pěstování monokrystalů korundu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252625

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Hilgerová Helena, Perner Bohumil

MPK: C30B 19/12, C30B 29/20

Značky: korundu, suroviny, pěstování, úpravy, způsob, monokrystalů

Text:

...lze odstranit způsobem úpravy suroviny pro pěstovaní monokrystalů korundu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že práškovitý oxid hlinitý se slisuje na válcovité výlisky, jejichž průměr je po konečném žíhání o 1 až 50 S menší než průměr kelímku a ty se vystaví teplotě 1 400 až l 500 °C na vzduchu po dobu nejméně 2 h u pote se vystaví teplotě 1 700 až 1 900 °C v atmosféŕe obsahující 50 až 100 obj. 3 vodíku a 50 až 0 obj. t argonu po...

Způsob stanovení obsahu 2-methylthio-5-(3-jodpropargyloxy)-pyrimidinu ve farmaceutických preparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 252624

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zapletal Jiří

MPK: G01N 30/02

Značky: 2-methylthio-5-(3-jodpropargyloxy)-pyrimidinu, preparátech, obsahu, farmaceutických, způsob, stanovení

Text:

...závislost mezi plochou píku a koncentrací sledované látky.Následující příklady ilustrují způsob stanovení obsahu Jaritinu ve farmaceutiokých preparátech podle vynálezu, nikterak ho však neomezují.Kalibrační roztok se připraví rozpuštěním asi 20 miligramů přesně ověřené substancs Jaritinu v 500 mililitrech metanolu.Farmaceutický preparát obsahující 106 miligramů Jaritinu v 25 mililitrech lihového vehikula se zředí v množství 1 mililitr do...

Způsob přípravy N2-acetylguaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252622

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 473/18

Značky: způsob, přípravy, n2-acetylguaninu

Text:

...(Hřebacký H., Farkaš J. Nucľ. Acid Chem. 1, 13, 1978). Tyto postupy vykazují nízkou výtěžnost, nejvýše do 60 , vyžadují vesměs dlouhou reakční dobu a produkt bývá hnědě zbarven.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy N 2-acetylguaninu způsobem podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že se zahřívání směsi guaninu, acetanhydridu a fosforečné kyseliny provádí v pžítomnosti katalytického množství 4-dialkylaminopyridinu...

Způsob odstraňování chromu ze systému amalgamové elektrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252620

Dátum: 17.09.1987

Autori: Orság Dušan, Staněk František, Mareček Josef, Kubát Cyril

MPK: C25B 1/00

Značky: systému, chromu, způsob, amalgamové, odstraňování, elektrolýzy

Text:

...se do proudu solanky mohou vnášet před dechlorací.Výhodnost vynálezu spočíva v tom, že bez zařazování dalších investíčně náročných operací se dosáhne dostatečného snížení obsahu chromu v solance, aniž by touto technologií byly zhoršovány následné čistící procesy.Způsob podle našeho vynálezu využívá k redukci Cr 0 â 7 ch 1 oridových iontů, které jsou vždy přítomny V solance ve vysoké koncentraci. Jak je patíné z rovnice (1)musí být kyselost,...

Způsob přípravy esterů kyseliny octové s glycerinem a ethylenglykolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252617

Dátum: 17.09.1987

Autori: Knoflíček Karel, Vacek Jan, Bystrá Dagmar

MPK: C07C 69/16, C07C 69/18

Značky: glycerinem, kyseliny, esterů, přípravy, způsob, octové, ethylenglykolem

Text:

...se přeruši a obsah kotle se ochladí na 20 až 30 °C. Poté se zbytková kyselina octová zneutralizuje plynným čpavkem zaváděným za mícháni pod hladinu. V případě přesycení se nadbytečný čpavek vyfouká za vakua vzduchem. Vypadlý octan amonný se odstrani filtraci. Princíp výroby byl ověřen na následující aparatuře a vyžaduje jednak podstatně kratší celkovou reakční dobu a jednakumožňuje při stejném objemu reaktoru značně zvětšit násadu alkoholu a...

Způsob přípravy m-fenylendimaleinimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252615

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kroupa Jaroslav, Svobodová Gabriela

MPK: C07D 207/452

Značky: přípravy, m-fenylendimaleinimidu, způsob

Text:

...se s chlorbenzenem při 55 DC emulze, která reaguje v celém objemu. Při teplotách nižších, kdy dochází k vypadávaní maleinanhydridu z emulze v pevné formě, dochází k reakci pouze na povrchu krystalú.Podobná situace nastává, dávkuje-li se m-fenylendiamin V pevné formě. Vzhledem k jeho omezené rozpustnosti V chlorbenzenu a k možnosti plynulého dávkování a tím i k k ovlivňování a stabilizaci reakční teploty je s výhodou používán acetonový roztok....

(125I)ochratoxin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252613

Dátum: 17.09.1987

Autori: Vereš Karel, Schmiedová Daniela

MPK: C07D 311/76

Značky: 125i)ochratoxin, způsob, přípravy

Text:

...chloraminu T.. v 125 . Dále je uveden príklad připravy Iochratox 1 nu. P ř 1 k 1 a dDo 5 ml hydrogenační baničky se neváži 10 mg ochratoxinu A, 8 mg octanu sodného,15 mg 10 hmot. Pd/Basoq a přidá se 1 ml 80 obj. metanolu. Po připojení baňky na hydrogenačni aparaturu se hydrogenuje vodíkem za atmosférického tlaku při teplotě 20 °C po dobu 1 hodiny, spotřeba vodiku 0,5 až 0,8 ml.Poté se obsah baničky přefiltruje přes cca 2 mm vrstvu...

Způsob přípravy 2,5-dijod-4-hydroxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252609

Dátum: 17.09.1987

Autori: Práchenský Jiří, Franz Milan, Vokál Josef

MPK: C07C 121/75

Značky: způsob, 2,5-dijod-4-hydroxybenzonitrilu, přípravy

Text:

...působí jodační soustavou, vytvořenou uváděním plynného chloru do roztoku jodu v methanolu nebo kyselině octové při 15 až 30 °C.Postup může být s výhodou prováděn tak, že se k roztoku 4-hydroxybenzonitrilu v methanolu nebo kyselině octové přidá pevný jod, načež se do reakční směsi uvádí plynný chlor při teplotě 15 až 30 °c. vynález řeší dva uzlově momenty výroby.Prvním z nich je příprava jodačního činidla, které je připraveno tak, že v...

2 alfa, 3 alfa, 17 beta-trihydroxy-5 alfa-androstran-6-on a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252605

Dátum: 17.09.1987

Autori: Strnad Miroslav, Kohout Ladislav, Velgová Helena

MPK: C07J 1/00

Značky: způsob, přípravy, beta-trihydroxy-5, alfa, alfa-androstran-6-on

Text:

...Vody, produkt se extrahuje dichlormethanem, organické fáze se promyje vodou, hydrogenuhličitanem draselným,vodou a vysuší. Získá se tak směs, která obsahuje tři produkty výchozí sločueninu, lipofilnějši produkt a polárnějši produkt. Tato směs se rozděli chromatografií na sloupci silikagelu (300 g, eluce směsi benzenu s etherem v poměru 73).Zpracováním frakcí s lipofilním produktem se ziská 1,0 g 2,3,17-triacetátu...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252601

Dátum: 17.09.1987

Autori: Němec Václav, Křeček Jan, Romaňuk Miroslav, Bennettová Blanka, Kahovcová Jitka, Hrdý Ivan

MPK: A01N 43/16, C07D 311/04

Značky: účinné, přípravy, deriváty, biologicky, jejich, 2h-benzopyranu, způsob

Text:

...uvedený význam, R 2 značí OR 7, kde R 7 značí skupinu-CH(CH 3)OC 2 H 5, kde R 3 značí vodik, při němž se sloučenína IV, kde symboly R 1, R 4maji výše uvedený význam, R 2 značí hydroxyskupinu, R 3 značí vodík, nechá reagovat s ethylvinyletheremza katalýzy kyselinou para-toluensulfonovou při teplotě 10 až 20 OC.Dále je předmětem vynálezu způsob přípravy biologicky účinných derivátü 2 H-benzopyranu obecného vzorce I, kde R 1 značí fenylskupinu...

Způsob čištění 2-aminonaftalen-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252591

Dátum: 17.09.1987

Autori: Roman Jan, Mareš Slavomil, Kmoníčková Světla, Suchánková Libuše

MPK: C07C 143/60

Značky: 2-aminonaftalen-1-sulfonové, způsob, kyseliny, čištění

Text:

...na nerozpustnou formu bervive,které způsobuje jednak zbarvení, jednak znečištění 2-amino-naftalen-1-sulfonové kyseliny. Jednou z možností odstranění tohoto nežádoucího efektu je dvojnásobná klerace alkalické reakční směsi po kopulaci s karborafinem. Nevýhodou tohoto způsobu je časová náročnost, potreba filtračního zařízení a nepříjemná manipulace s karborafinem před filtrací i po filtraci při čištění filtračního zařízení i nutnost likvidace...

Způsob stanovení schopnosti hrubozrnných kovových materiálů k rekrystalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 252589

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jandoš František

MPK: B22D 46/00, C21D 7/13

Značky: stanovení, hrubozrnných, kovových, materiálů, schopnosti, rekrystalizaci, způsob

Text:

...se při usilovném výzkumu shromažäují po dobu mnoha měsíců.Uvedené nevýhody pracného a časově náročného postupu shromažäování dat, potřebných pro definici schopnosti hrubozrnných kovových materiálů k rekrystalizaci podle kritéria kritického stupně deformace, odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se určuje z diskontinuální změny celikosti zrna na podélném řezu zkušební tyče přetržené při zkoušce tahem a z...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a 5,9,12-trimethyl-4,6-tetradekadien-3-olem, respektive jeho 13-hydroxy-, 13-alkoxy- a 13-aralkoxykarbonylalkylkarboxyderivátem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252584

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Křeček Jan, Hrdý Ivan, Streinz Ludvík, Romaňuk Miroslav, Zemanová Marcela, Sláma Karel

MPK: C07C 69/40

Značky: 13-alkoxy, smíšený, 5,9,12-trimethyl-4,6-tetradekadien-3-olem, respektíve, kyseliny, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, způsob, 13-hydroxy, přípravy, ester, jantarové, 13-aralkoxykarbonylalkylkarboxyderivátem

Text:

...byla za přítomnosti katalytického množství 4-dimethylaminopyridinu míchána při teplotě 15 až 25 °C po dobu 2 hodín a pak byla ponechána stát přes noc.Po odfiltrování N,N-dicyklohexylmočoviny byl filtrát postupně promyt 5 vodným roztokem kyseliny solné, nasyceným roztokem chloridu sodného. Éterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem sodným a za sníženého tlaku byla odpařena. odparek byl dělen sloupcovcu chromatografií na silikagelu s...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252583

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pošíval Jaromír, Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf, Vrzáň Josef, Schamberger Jiří

MPK: C10J 1/16, C10J 1/00

Značky: generátorového, výroby, plynů, způsob

Text:

...oxid uhličitý V množství 0,01 až 0,3 t C 02 na 1 t ropného zbytku, s výhodou 0,02 až 0,15 t C 02 na 1 t ropného zbytku, při tlaku 10 až 15 MPa nebo/a sazový olej v množství 5,0 až 200 kg na 1 t zplyňovaného ropného zbytku obsahující 3 až 5 hmot. sazí suspendovaných v atmosférickém zbytku, při tlaku 0,3 až 0,45 MPa.V praxi se postupuje tak, že na 1 generátor, který zplyňuje 9 až 10 t/h ropněho zbytku se přidává plynný oxid uhličitý v množství...

Způsob přípravy vitaminu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: 252580

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kalhousová Marta, Královský Josef, Hrdina Radim, Kotyk Milan, Nepraš Miloš, Fuka Viktor, Luňák Stanislav, Titz Miloš, Beštová Jana

MPK: C07C 172/00

Značky: přípravy, vitamínu, způsob

Text:

...i vitamínu a 22 previtaminu).Na základě studia termických rovnováh previtaminřš vitamin bylo nyní zjištěno, že kinetickým řizením procesu lze za únosně dlouhou dobu dosáhnout výrazně lepšího poměru vitamínu ku previtaminu.Postup založený na tomto zjištění byl nejdříve vypracován pro způsob přípravy vitamínu D 2 a popsán v čs. A 0 č. 250 414. Nyní bylo ověřeno, že obdobné je možno postupovat i při přípravě vitamínu D 3.Nový postup...

Způsob výroby syntetické elektrotechnické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252579

Dátum: 17.09.1987

Autori: Fančovič Karol, Malík Miloš, Červenka Zdeněk, Rusý Josef, Kubička Rudolf, Novrocík Jan, Lichvár Milan, Macek Vladimír, Rendko Tibor

MPK: H01B 3/22

Značky: elektrotechnické, výroby, kapaliny, syntetické, způsob

Text:

...a křemíku známý pod názvem Porocel. Méně výhodné je použití bělicí hlinky vzhledem k nutnosti její další filtrace a regenerace. Kontaktování je výhodné provést na pevném, temperovaném lůžku adsorbentu s protékající kapalinou. Kontaktování aditivované směsi s adsorbentem se uskutočňuje průtokem přes lužko adsorbentu resp. recirkulací, dokud aditivovaná směs nedosáhne hodnoty ztrátového činitele nižší, než 0,003. Po oddělení případných částic...

Způsob vytvoření ohmického kontaktu pro měření epitaxních a implantovaných struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 252577

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šťastný Vladimír, Veselý Miroslav, Mlejnková Jiřina

MPK: G01R 29/00

Značky: struktur, vytvoření, měření, epitaxních, implantovaných, ohmického, způsob, kontaktů

Text:

...a kontaminace dalších technologických procesů zbytky nanesených kovů. Další nevýhodou stávajících způsobů je špatná reprodukovatelnost měření a značné časové nároky na přípravu struktur před i po měření.Tyto nevýhody do značné míry odstraňuje způsob vytvoření ohmického kontaktu pro měření epitaxních a implantovaných struktur C-V metodou pomocí rtutové sondy podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mezi substrátovou stranu struktury...

Špice na hadicovém úpletu a způsob jejího zhotovování na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252575

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zouhar Drahomír, Andó Ján, Musil Ivan

MPK: D04B 9/56

Značky: hadicovém, jejího, pletacím, zhotovování, způsob, okrouhlém, stroji, špice, úpletu

Text:

...kem lg radíálně k jehelnímu válci 3 a bezprostředně potom k omotáni středového úseku lg pŕíze I okolo poeuvného háčku lg, který kříží dráhu vypnuté přize L.Když dojde k omotání středového úseku lg příze 3 okolo posuvného háčku lg, vyvolí se u daného pletacího systému alespoň jedna jehla 1, s výhodou skupina lg jehel Ä do polohy chytove tak, aby mezi místem ll a takto vyvolenou skupinou lg jehel 1 byla délka příze l,vytvářející velkou smyčku gl...

Způsob výroby 2-merkaptoethansulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252564

Dátum: 17.09.1987

Autori: Grossmann Vojtěch, Beneš Milan, Doležal Stanislav, Jarý Jiří

MPK: C07C 149/44

Značky: 2-merkaptoethansulfonové, způsob, kyseliny, výroby

Text:

...tání 244-246 DC. Pro C 4 H 7 S 2 O 4 Na vypočteno 31,08 S,nalezeno 30,52 S. IH-NMR spektrum (provedeno v D 20, v delta-hodnotách) 2,38 (CHSCO-) 3,00-3,40 m (-CH 2-CH 2-).Nejdříve bylo neutralizováno 13,2 q (173,5 mmol) thioloctové kyseliny 163 ml IN roztoku hydroxidu draselného a roztok byl za sniženého tlaku zahuštěn do sucha. Po vysušeni a promytí benzenem zbylo 18,48 g (162 mmol) draselné soli thioloctové kyseliny, k té bylo přidáno...

Způsob připojení plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252561

Dátum: 17.09.1987

Autori: Labohý Ivan, Mikoláš Petr, Biheller Jan, Píbil Jan, Mikoláš Vlastimil Prom

MPK: B01D 13/00

Značky: materiálů, připojení, způsob, plošných

Text:

...vinutého modulu jednoduše při pojit takový počet vrstev plošných materiálů, který je pro zvolený průměr středové trubky a použití spirálově vinutého modulu optimální. Počet takto připojených vrstev není omezovánproblémy způsobenými nerovnostmi spojů a jejich poruchami.Uspořádání vrstev plošných materiálů a způsob jejich připojení ke středové trubce umož 3 252561ňuje následně jednoduché a pevné navinutí těchto materiálů na středovou trubku při...

Heterogenní biokatalizátory pro biotransformace a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252560

Dátum: 17.09.1987

Autori: Marek Miroslav, Pšenička Ivan, Malaníková Marta, Malaník Viktor

MPK: A23J 3/00, A23P 1/00

Značky: heterogenní, biotransformace, jejich, přípravy, způsob, biokatalizátory

Text:

...suspendovaný v solu 0,5 až 8 genu-carrageenanu při teplotě Z 0 až 70 OC převede do vytvrzovaoího roztoku ochlazeného na 4 až 15 OC nebo se nejdřive v tenké vrstvě ochladí a poté se převrství chladným vytvrzovacím roztokom a vytvrzený gel se poté převede na vhodnou velikost částic rozřezánim, případně rozmixováním. K vytvrzení gelu genu-carrageenanu se může s výhodou použít roztok obsahující draselné, amonné, vápenaté, hlinité či jiné...

Způsob výpalu práškovitých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252557

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: výpalu, provádění, zařízení, způsobu, způsob, práškovitých, tohoto, materiálů

Text:

...hlavy 1 vyvedeno potrubí ll pro možnost přímého odvodu plynů z rotační pece 3 mimo proces. Přibližně V urovni osy rotační pece Q je v přechodové hlavě 1 rovněž instalována tryska lg chladicího vzduchu, jež je nasměrována do vstupní části rotační pece 3. Vnitřní povrchy všech agregátů, jež jsou za provozu zařízení vystaveny účinkům vysokých teplot, jsou opatřeny ochrannou vyzdívkou ll.Na obrázku pro přehlednost není znázorněno zcela běžné...

Způsob vytváření povrchové vrstvy vozovek i zpevněných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252554

Dátum: 17.09.1987

Autor: Štěrba Jaromír

MPK: E01C 7/18

Značky: vrstvy, vozovek, povrchové, vytváření, způsob, zpevněných, ploch

Text:

...vozovek i zpevněných plech podle vynálezu. Podstata vynálezu záleží v tom, že očištěná vozovka se zastříkává živičným pojivem, načežse zadrtí jemnou, případně středně hrubou kamennou drtí a po zaválcování se provádí pod vysokým tlakem fixační postřik živičným pojivem.Povrchovým postřikem, provedeným pod vysokým tlakem, dojde k obalení a fixaci jednotlivých zrn drti na povrchu regenerační úpravy, čímž se vytvoří minikoberec o tlouštce...

Způsob úpravy zelené šťávy zvyšující výtěžnost bílkovinových koncentrátů z píce

Načítavanie...

Číslo patentu: 252552

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mužík Vladislav

MPK: A23J 1/12

Značky: píce, zelené, zvyšujíci, způsob, úpravy, koncentrátů, výtěžnost, bílkovinových, stavy

Text:

...dochází k částečným ztrátám živin do zbylé hnědá - deproteinové ščávy.Výše uvedené nedostatky podstatné snižuje způsob výroby zvyšujicí výtěžnost bilkovinových koncentrátů z pice. Při tomto způsobu se působí na odlisovanou zelenou ščávu protékající rychlostí 0,5-3 m.s 1 magnetickým polem o sile 20 až 400 kA.m 1 podle druhu odlisované ščávy a zařízení.Magnetické pole působí na molekuly bílkovin, které při sráženi vytvářeji shluky, které se...

Způsob omezení vzniku mikrotrhlin a zlepšení rovnoměrnosti struktury pórobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252551

Dátum: 17.09.1987

Autori: Štípek Čestmír, Frtusová Soňa, Šargon František

MPK: C04B 38/04

Značky: mikrotrhlin, vzniku, omezení, způsob, struktury, zlepšení, pórobetonu, rovnoměrnosti

Text:

...tlak, jsou pöry s menším objemem pevnější,poněvadž síla působící na jejich stěny je menší.Z uvedeného vyplývá, že hliníková zrníčka stejné velikosti, neboli úzké granulometrie,dávají vzniknout zárodečné pőry stejné velikosti a jejich další vývoj vlivem uvolňujícího se tepla z hydratujícího vápna je rovnoměrný, a stejný je i průběh nakypřování V celém objemu pôrobetonové hmoty. Z malých zrníček pak vznikají malé zárcdečné pőry, které mohou...

Způsob výroby 3-substituovaných 2-oxindolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252499

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kadin Saul

MPK: C07D 209/34

Značky: způsob, 3-substituovaných, 2-oxindolů, výroby

Text:

...výsledné soli se izolují bud filtrací, vysrážením nerozpouštědlem s následující filtraci, nebo odpařením rozpouštědla, nebo v případě vodných roztoku lyofilizací. Typickými solemi sloučenín obecného vzorce IV, které je možno vyrábět, jsou soli s primárními, sekundárnimi nebo terciárnimi Z aminy, soli s alkalickýmíkovy a solí s kovy alkalických zemin. Zvláště cenné jsou soliK výrobě soli je možno používat jak organické, tak anorqanická...

Způsob výroby 1,3-disubstituovaných 2-oxindolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252498

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kadin Saul

MPK: C07D 209/34

Značky: 2-oxindolů, 1,3-disubstituovaných, způsob, výroby

Text:

...smíšené anhydridy karboxylové a uhličité kyseliny. obecného vzorcepředstavuje objemnou nižší alkylovou skupinu, jako skupinu terc.buty 1 ovou, jakožkde R 6 znamená nižší alkylovou skupinu. Kromě toho je možno použít N-hydroxyimidestery (jako estery s N-hydroxysukcinimidem a N-hydroxyftalimidem), 4-nitrofenylestery, thiolestery (jako thiol-fenylestery) a 2,4,5-trichlorfenylestery, apod.Při reakci mezi sloučeninou obecného vzorce II a...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252497

Dátum: 17.09.1987

Autor: Duggan Angelika Joy

MPK: A01N 43/56

Značky: látek, účinných, způsob, výroby, prostředek, insekticidní

Text:

...2,2-difluor-1,3-benzodioxo-5-ylovou nebo 2,2,-dimethy 1 ~ 1,3-benzodioxol-5-ylovou skupinu,nebo 4-fenoxyfenylovou skupinu. V posledně zmíněném případě je Výhodné, znamená-li R 4 atom vodíku a R 5 představuje suhsfítuwnl V pcloze 4, zejména difluormethoxyskupipu.Muzi pyrnznliny podlh vynalozu, vykazujĺcí pozoruhodnou insekticidní účinnost, náležejí napříkladPředmětem vynálezu je insekticidni prostředek, vyznačujíci se tím, že jako účinnou...

Způsob výroby dichloridu acetyldikarnitinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252496

Dátum: 17.09.1987

Autor: Francia Giorgio

MPK: C07C 101/34

Značky: výroby, acetyldikarnitinu, způsob, dichloridu

Text:

...a u arrhytmií. L-acetyldikarnitin se také vyznačuje kardioprotektivnim účinkem proti poškozením srdce navozených použitím anthracyklinových protinádorových lěčiv. Dále, v důsledku svých velice příznivých farmakokynetických vlastností má produkt vyšší biologickou dostupnost, jejimž výsledkem je lepší účinek ve srovnání s jinými dostupnými léčivy.Dále náležejí do rozsahu vynálezu farmaceutické přípravky obsahující dichlorid...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzothiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252495

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 307/78, C07D 333/52

Značky: nových, způsob, derivátů, substituovaných, benzofuranalkylových, benzothiofenalkylových, výroby, kyselin

Text:

...2-dimethylaminoethanol, 2-diethylaminoethanol, tromethamin, dicyklohexyamin,lysin, arginin, histidin, kofein, prokain, hydrabamin, cholin, betain, ethylendiamin, glukosamin, methylglukamin, thoebromin, puriny, piparazin, piperidin, n-ethylpiperidin, polyaminové pryskyřice a podobné bázické látky. Obzvláště výhodnými organickými bázemi jsou isopropylamin, diethylamin, ethanolamin, piperidin, tromethamin, dicyklohexylamin,...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzenthiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252494

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 333/52, C07D 307/78

Značky: derivátů, substituovaných, benzenthiofenalkylových, způsob, kyselin, výroby, benzofuranalkylových, nových

Text:

...Apüsuhum, který popsal Winter a kol., Proc. Soc. Exp. Biol. Med. lll 544 až 547 (1962) a test s qranulomem za použití bavlněné pelety u krýsy způsobem, který popsa Meier a kol., Mxriuntín Q, 469 až 471 a modifikace těchto způsobů.Kromě toho so protínánčtlivá účinnost v určitých případech může hodnotit za použití adjuvant artritís testu, ktorý popsal Pearson, Proc. Soc. Exp. Biol. Med.) gł, 95 až 101 (1956). Jsou možné také zkoušky in...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzenthiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252493

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 333/52, C07D 307/78

Značky: substituovaných, kyselin, výroby, benzofuranalkylových, nových, způsob, benzenthiofenalkylových, derivátů

Text:

...5 výhodou ve formě jednotkových dávek vhodných pro jednoduché podání přesných dávek. Farmaceutické prostředky mohou obsahovat běžné farmaceutické nosiče nebo excipienty a účinnou látku obecného vzorce I a kromě toho mohou obsahovat jiná medicinální činidla, farmaceutické prostředky, nosiče. šdjuvanty a podobné látky.Výhodným způsobem podávání ze shora uvedených způsobů je orální podání při běžněm denním dávkovacím režimu upraveném podle stupně...

Antidotický prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252492

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bauer Klaus, Heubach Günther, Bieringer Hermann

MPK: A01N 25/32, A01N 43/653

Značky: kulturních, způsob, látek, antidotický, ochraně, účinných, výroby, prostředek, rostlin

Text:

...jeden derivát 1,2,4-triazolu shora uvedeného a definovaného obecného vzorce I nebo jeho sůl upotřebitelnou v zemědělství,v případě, že X obeonému vzorci I znamená hydroxyskupinu.Dále uvedené sloučeniny obecného vzorce I nebyly dosud popsány a jsou tudiž nové. Jednáae o sloučeniny obecného vzorce I SŠ žN (I) OZ při stejném nebo různém významu představuje atom halogenu, nitroskupinu,kyanoskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...