Patenty so značkou «způsob»

Strana 157

Způsob vytváření otěruvzdorných vrstev na keramických břitových destičkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 244609

Dátum: 14.10.1987

Autori: Debudaj Jan, Debiec Jan, Rymarski Zbigniew

MPK: C23C 16/00

Značky: způsob, oteruvzdorných, destičkách, vrstev, břitových, vytváření, keramických

Text:

...chlorovodíku, uhlovodíku. duoíku o vodíku,přidoml eloudenino oboohující chlor s uhlík je chlorid uhličitý.Výhodou postupu dle vynéloeu je, že při působení por sloučenin obnhujících chlor s uhlík so přítomnost. plynného dusíka o vodíku, nebo pdsobením emłei plynného chlerovodíku,uhlevodíku, dusíka o vodíku, na. při reduktivní chlorsci, dojde k Jennénu nolepténí keromicñch břitových doetidok do hloubky nepřeeełmaící 1 pm a k vytvoření...

Způsob kalibrování pružných elementů, zejména pružných podložek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244603

Dátum: 14.10.1987

Autori: Baiogh Ilona, Seszták Emil

MPK: B21F 35/04

Značky: zejména, pružných, kalibrování, provádění, podložek, tohoto, zařízení, způsob, způsobu, elementů

Text:

...prułných podloiek je zírovsň zamezeno jejích řolízkoviní. U zařízení podle vynálezu lze hodnotu plnstieheho pŕetvoření nastavovat za chodu stroje a to v pŕesnějlích tolerancích nez dovolevala doposud znsmá technologie pro kalibrací prułných elementů zejmána pruinych podlołek.Zeřízení podle vynilezu je Mně núročne na opravu a údržbu, v připndl zaklínovlní dvou pedlelek (neb více) na sebe nedochdzí k destrukel zařízení neb mechaniemů...

Způsob přípravy 1-amino-2, 4-dibromantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244602

Dátum: 14.10.1987

Autori: Balogh Géza, Kress Dieter

MPK: C09B 1/22, C07C 97/26

Značky: přípravy, 4-dibromantrachinonu, způsob, 1-amino-2

Text:

...las zprscovat způsobem dla tohoto vynúlazu. Podstata spočívi v tom, io na izolovow surový kamilio-z),hdibromnntrachinon, získaný bromací narozpustuych zbytkd z výroby lqsslirw bromsminově so působí roztokom chlornanu sodnáho o koncentrsci 40 sl B 0 3/1 pu tsplotě 40 a 190 °c, s výhodou pri B 5 až 95 °c, a hodnotě pH 5 s 14.Oxiduoí 1-nino-2,4-dibromstnrachinonu s obsahom vgdlojäich bslastních látok roztokom chlornonu sodndho dochísí k...

Způsob měření časové změny intenzity toku alepoň jedné složky tekutých produktů tavby ve vysoké peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244601

Dátum: 14.10.1987

Autori: Ševeík Arnošt, Dzierža Emil, Petril Lo Richard John, Pavlíeek Karel, Koudelka Karel

MPK: G01N 3/60, C21B 7/00

Značky: způsob, změny, měření, časově, tavby, jedné, intenzity, alepoň, složky, tekutých, produktů, vysoké

Text:

...zvyäovdní výtokovó rychlosti. V rodinám průběhu jsou oba procesy na sebe euperponovizw.llechnnismus erose odpichového kandlu popisujeme kinetikou nultáho řádu, na. napříklld ndolodujtci rovnicí pro okułity průml odpibłlováho kanálu Qkterou lze integrevat s výsledkom n Do 2 k z (3)kde D, je počítačmi průměr odpicbovóho kanálu a k je rychlostni konstuntn oroze konílu,tedy kvantitetivní charakteristika erosivndornosti ucpívkováho materiálu....

Způsob modifikace polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238488

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kučera Miloslav, Majerová Karla, Salajka Zdeněk

MPK: C08F 255/00

Značky: modifikace, polyolefinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká modifikace polyolefinů bloky kationtově polymerujících monomerů. Na polyolefinickém řetězci se pomocí dikationtů generují kationtové aktivní centra, na kterých se polymerují heterocykly nebo vinylétery za přítomnosti kokatalytického množství do 5 molárních dílů protogenních látek vztaženo na koncentraci dikationtů.

Způsob dělení derivátů optických isomerů kyseliny y-karboxy-DL-glutamové

Načítavanie...

Číslo patentu: 238483

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jošt Karel, Čeřovský Václav

MPK: C07K 3/00, C12P 41/00, C07C 101/22...

Značky: optických, derivátů, kyseliny, y-karboxy-dl-glutamové, dělení, způsob, isomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dělení optických isomerů kyseliny ? -karboxy-DL-glutamové pomocí enzymu papainu na L a D isomer. Podstata způsobu dělení derivátů optických isomerů racemické kyseliny ?-karboxyglutamové spočívá v tom, že se kyselina N-benzyloxykarbonyl-?karboxy-DL-glutamová inkubuje v přítomnosti fenylhydrazinu s papainem. L-isomer kyseliny ?-karboxyglutamové se používá zejména pro syntézu přírodních peptidů, používaných pro studium...

Způsob snížení obsahu kovů rozpuštěných v taveninové, redukční, odokujovací lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 238480

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kupčák Antonín, Koudela Zdeněk

MPK: B21B 45/04

Značky: rozpuštěných, snížení, taveninové, lázni, kovů, obsahu, redukční, způsob, odokujovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snížení obsahu kovů, zejména železa a chromu rozpuštěného v taveninové, redukční, odokujovací lázni. Do lázně se přidávají hydridové koncentráty s obsahem 16 ( 1 hm.% hydridu sodného a 10 hm. % kysličníku sodného nebo s obsahem 17,5 ( 1 hm. % hydridu sodného a 6 hm. % kysličníku sodného nebo s obsahem 27,5 ( 2 hm. % hydridu sodného a 9 hm % kysličníku sodného a nebo kombinace těchto hydridových koncentrátů.

Způsob úpravy výše hladiny odokujovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 238479

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kupčák Antonín, Koudela Zdeněk

MPK: B21B 45/04

Značky: lázně, způsob, výše, odokujovací, úpravy, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy výše hladiny odokujovací lázně, tj. jejího zvyšování nebo snižování pokud se tato odchýlí od technologicky potřebné výše. Do lázně se přidává vysokoprocentní nebo nízkoprocentní hybridový koncentrát nebo jejich kombinace s dalšími koncentráty.

Způsob zjisťování ohebnosti ocelových lan na únavovém stroji s pojízdnými lanovnicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238476

Dátum: 01.10.1987

Autor: Veselý Zdeněk

MPK: G01N 19/00

Značky: pojízdnými, únavovém, způsob, lanovnicemi, ohebnosti, oceľových, zjišťování, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zjišťování ohebnosti ocelových lan všech druhu ve stavu novém, středně nebo silně provozně opotřebovaném na únavovém stroji s pojízdnými lanovnicemi. V průběhu únavové zkoušky lana se měří silové poměry zatíženého lana při pojezdu stolu s lanovnicemi směrem tam a zpět.

Způsob přípravy soli (E)-3-(hydroxymethylen)-dihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238467

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jonáš Jaroslav

MPK: C07D 307/58

Značky: přípravy, e)-3-(hydroxymethylen)-dihydro-2(3h)-furanonu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je příprava sodné soli (E)-3-(hydroxymethylen)-dihydro-2(3H)-furanonu. Sodná sůl (E)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3H)-furanonu se podle vynálezu připravuje tak, že se sodná sůl 3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3H)-furanonu, rozpustí ve vodě nebo dimethyl-sulfoxidu nebo dimethylformamidu a rozpouštědlo se odstraní odpařením nebo zeotropní destilací.

Způsob čištění výrobních nástrojů a pomůcek v mlekárenském průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238464

Dátum: 01.10.1987

Autori: Martinus Vladimír, Prokop Jaroslav, Jukl Miroslav, Olšanský Čestmír, Jankecha Dominik, Červenka Karel

MPK: A23C 7/02

Značky: průmyslu, pomůcek, čištění, způsob, nástrojů, mlekárenském, výrobních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění výrobních nástrojů a pomůcek v mlékárenském průmyslu spočívající v tom, že se znečištěné předměty ponoří do vodného roztoku obsahujícího čisticí prostředek v koncentraci 0,5 - 2,5 % a na systém se působí ultrazvukem o frekvenci 20 - 40 KHz při teplotě 15 - 80 °C po dobu 30 - 240 sec. Následně se může provést dočištění v jednom nebo ve dvou stupních ponořením čištěných předmětů do další lázně obsahující vodný roztok čisticího nebo...

Způsob ošetřování hlavy předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238459

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dlouhý Miloslav, Zdeněk Zdenko, Kouřil Vratislav, Dolejší Zdeněk

MPK: B22D 11/10, B22D 27/06

Značky: hlavy, předlitků, způsob, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že po ukončení přítoku oceli do krystalizátoru a uzavření sekundárního chladicího okruhu se přisadí exotermický zásyp za současného snížení rychlosti tavení předlitku tažnou stolicí na hodnotu nižší než je polovina jmenovité rychlosti tažení a po průchodu předlitku se tažná rychlost opět zvýší na původní hodnotu.

Způsob kontinuálního současného stanovení obsahu uhlíku a síry v horninovém vzorku a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238350

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šmeral Jiří, Urbánek Josef

MPK: G01N 25/20

Značky: způsob, obsahu, síry, kontinuálního, současného, stanovení, uhlíku, zařízení, horninovém, provádění, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního současného stanovení obsahu uhlíku a síry ve vzorku horniny a zařízení k jeho provádění. Účelem vynálezu je stanovit v jednom vzorku jedním postupem obsah uhlíku a síry vázaných organicky i anorganicky, včetně obsahu síry elementární. Účelu se dosahuje tím, že vzorek se nejdříve rozkládá roztokem minerální kyseliny v přebytku kyslíku a z unikající směsi par, kysličníku uhličitého a sirovodíku, se kondenzací oddělí páry a...

Způsob nápravné regenerace silně bazického anexu pyridinového typu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238338

Dátum: 01.10.1987

Autori: Fuchs Zdeněk, Horák Vojtěch

MPK: B01J 49/00

Značky: anexu, způsob, silně, nápravné, způsobu, bazického, provádění, regenerace, pyridinového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob nápravné regenerace silně bazického anexu pyridinového typu a zařízení k jeho provádění, sestávající z nejméně jedné reakční nádoby, spojené jednak se zásobní nádrží anexu přes druhé čerpadlo, jednak se zásobníkem kyseliny sírové pres odměrku a první čerpadlo. První výstup reakční nádoby je přes neutralizátor spojený se zásobníkem louhu propojen s vývěvou. Druhý výstup reakční nádoba je přes třetí čerpadlo propojen do...

Způsob zpracováni odpadních třísločiněných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 238335

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mikulka Zdeněk, Smejkal Pavel, Pospíšil Petr, Poslušný Antonín

MPK: C14C 3/02

Značky: zpracování, způsob, usní, odpadních, třísločiněných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do kožiarskeho odboru rieši sposob spracovania odpadných triesločinených usní. Podstata sposobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na jeden hmotnostný diel odpadnej triesločínenej štiepenky sa posobí 0,01 až 3 hmotnostnými dielmi močoviny alebo dimetylolmočoviny za prítomnosti 0,01 až 10 hmotnostných dielov polyetylénglykolu pri atmosferickom tlaku a teplote 20 až 300 °C. Okrem kožiarského priemyslu vynález môže nájsť uplatnenie...

Způsob výroby pozinkovaného drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238334

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pospiech Jindřich, Bydlošek Josef, Marcol Josef, Klímek Jan, Stejskal Evžen

MPK: B21B 3/00

Značky: výroby, pozinkovaného, způsob, drátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pozínkovaného drátu o průměru 0,2 až 8,0 mm pro ocelová, zejména těžní lana, patentováním, pozinkováním a tažením.

Způsob čištění křemíkových tyčinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238329

Dátum: 01.10.1987

Autori: Slepánek Antonín, Laskafeld Dušan, Vošta Jan

MPK: C30B 33/00

Značky: způsob, křemíkových, čištění, tyčinek

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že po usazení křemíkových tyčinek je bezprostředně před zahájením růstu odstraněna znečištěná povrchová vrstvička leptáním ve vodíku při teplotě povrchu křemíkových tyčinek 1130 až 1200 °C po dobu nejméně 5 minut. Během leptání ve vodíku je udržován přetlak alespoň 10 kPa a průtok vodíku je udržován během leptání povrchu křemíkových tyčinek pod 15 litru/h vztaženo na 1 cm délky křemíkové tyčinky. Teplota povrchu...

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238328

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svoboda Karel, Mašek Miroslav, Nečesaný František

MPK: B01D 57/00

Značky: způsobu, provádění, kontinuálního, zařízení, oddělování, směsi, tohoto, složek, vícefázových, nemísitelných, způsob, postupného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí, u kterých dochází k jejich postupné separaci na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých fází, pří kterém se kapalná směs uvádí nejprve do šikmého pohybu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 20 až 800, při kterém dochází k oddělení plynné fáze a koagulaci dispergovaných fází do dělitelných aglomerátů, potom se tato směs uvede k vertikálnímu odloučení...

Způsob zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238315

Dátum: 01.10.1987

Autor: Palacký Alois

MPK: B29B 17/00

Značky: kusového, pěnového, způsob, zpracování, odpadů, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu, vzniklého při jeho výrobě na výrobky pro obalovou techniku, izolační desky a podobně. Podle tohoto způsobu se odpad z velikosti 0,2 až 5 cm3 které se navlhčí a smíchají s granulemi předpěněného polystyrenu. Směs se vloží do formy, kde se na ni působí parou o teplotě 110 až 130 °C a tlaku 0,11 až 0,22 MPa, přičemž se směs současně stlačuje tlakem 0,19 až 0,29 MPa.

Způsob kontinuálního vrstvového hvozdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238311

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jelínek Vojtěch, Prokš Zdeněk, Hradil Čestmír, Prokeš Josef

MPK: C12C 1/04

Značky: kontinuálního, hvozdění, způsob, vrstvového

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální vrstvové hvozdění je způsob hvozdění maximálně využívající hvozdicího vzduchu a zaručující rovnoměrný tepelný režim pro každou hvozděnou vrstvu. V pravidelných časových intervalech je odstraňována spodní odhvozděná vrstva sladu a doplňována další vrstva zeleného sladu. Každá hvozděná vrstva tedy v pravidelných časových intervalech prochází postupně stejnými tepelnými zónami, což zaručuje shodný hvozdicí režim pro všechny vrstvy...

Způsob čištění pásových textilií v plné šíři, zejména jejich praní, a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238301

Dátum: 01.10.1987

Autori: Trávnička Petr, Štěpán Oldřich

MPK: D06B 3/22, D06C 7/00

Značky: šíři, provádění, pásových, textilií, plně, jejich, způsob, čištění, zejména, zařízení, praní

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o způsob čištění pásových textilií v plné šíři, zejména praní tkanin a pletenin po barvení, tisku nebo jiných zušlechťovacích procesech, pomocí páry, která průchodem textilií z jedné strany na druhou uvolňuje a vynáší nečistoty, které se s povrchu textilie mechanicky odstraňují. Pára se vytvoří vedením jedné strany textilie, obsahující pracovní lázeň, pres tepelnou zónu kontaktním způsobem. Příkladné provedení zařízení je nejlépe...

Způsob stanovení obsahu vody v tuhých látkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237198

Dátum: 01.10.1987

Autori: Straka František, Kubant Josef

MPK: G01N 7/16

Značky: látkach, stanovení, způsob, tuhých, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu stanovení obsahu vody v tuhých látkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že navážka vzorku se v uzavřené soustavě zahřívá na teplotu, při které voda kvantitativně vytéká ve formě par, které jsou vedeny suchým nosným inertním plynem k termostatovému čidlu, citlivému ke změně viskozity procházejícího média, přičemž tyto změny převedené na elektrický signál jsou registrovány a vyhodnoceny pomocí kalibrační křivky a vyjádřeny...

Způsob odstraňování 2-naftolu jako nežádoucí nečistoty v 2-naftol-1-sulfonové kyselině

Načítavanie...

Číslo patentu: 237196

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bartoš Pavel, Roman Jan, Kunčický Jiří, Mareš Slavomil, Čermák Jiří, Pilz Josef

MPK: C07C 143/48

Značky: nežádoucí, 2-naftolu, způsob, odstraňování, 2-naftol-1-sulfonové, nečistoty, kyselině

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování 2-naftolu z 2-naftol-1-sulfonové kyseliny popřípadě její soli tak, že se na vodný roztok surové 2-naftol-1-sulfonové kyseliny s obsahem 0,2 až 5 mol kyseliny sírové na 1 mol kyseliny působí formaldehydem za teploty 0 až 55 °C. Způsob získávání čisté 2-naftol-1-sulfonové kyseliny jako polotovaru pro přípravu 2-amino-1-naftalen-sulfonové kyseliny používané k výrobě organických barviv.

Způsob izolace lanolinalkoholového podílu z hydrolysovaného lanolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237195

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pihera Pavel, Schwarz Vladimír

MPK: C11B 11/00

Značky: podílu, izolace, hydrolysovaného, lanolinu, způsob, lanolinalkoholového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace lanolinalkoholového podílu z lanolinu technického nebo surového, po hydrolýze vodným roztokem hydroxidu sodného při teplotě varu reakční směsi za vzniku sodných mýdel, která se izolují a v pevném stavu extrahují acetonem nebo octanem ethylnatým
odparek extraktu se zpracuje známým způsobem na surový cholesterol, který je významnou výchozí látkou farmaceutického a kosmetického průmyslu.

Způsob výroby dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu se sníženým obsahem metylcyklopentanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237189

Dátum: 01.10.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Vitvar Milan, Srb František, Tomanová Alena, Pokorný Petr, Pražák Václav

MPK: C10G 45/62, C07C 9/15

Značky: dearomatizovaného, výroby, sníženým, obsahem, n-hexanového, způsob, koncentrátů, metylcyklopentanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu pro Zieglerovy polymerace olefinů se sníženou koncentrací metylcyklopentanu katalytickou hydrogenací spojenou s isomerizací metylcyklopentanu na platinovém katalyzátoru s nosičem aluminou aktivovanou chloridem hlinitým za podmínek, při nichž se dosahuje malé isomerizace n-alkanů na i-alkany.

Způsob výroby hydrogenátů z vakuových destilátů nebo propanových deasfaltizátů se současnou rafinací gačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237188

Dátum: 01.10.1987

Autori: Suškevičová Nina, Novák Václav, Michalovič Jozef, Suškevič Bohdan, Suškevič Miron

MPK: C10G 67/06, C10G 73/44

Značky: rafinaci, deasfaltizátů, vakuových, destilátů, gačů, způsob, propanových, hydrogenátů, výroby, současnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby olejových hydrogenátů se současnou rafinací gačů na surovinu pro výrobu jakostních parafinů nebo cerezinů, při němž se směs vakuového destilátu nebo propanového deasfaltizátu s gačem s obsahem parafinu nebo cerezinu uvádí do hydrogenační reakce, kde se na ni působí vodíkem za tlaku 10 až 30 MPa, při teplotě 330 až 430 °C, objemové rychlosti 0,2 až 1,5 h-1 v přítomnosti hydrogenačního nebo hydrokrakovacího...

Způsob zmazovatění povrchu těstových kusů v pekárenských pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237184

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zahradník Ladislav, Vokoun Bohuslav

MPK: A21B 3/04

Značky: provádění, povrchu, pecích, způsobu, kusů, zmazovatění, těstových, pekárenských, tohoto, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmazovatění těstových kusů při současném snížení spotřeby tepelné energie pro výrobu technologické páry. Rozprášená voda se v hydrometrické zóně smísí s proudem recirkulované parovzdušné směsi, nasávané ze zóny pece, načež se přemění v páru, která způsobuje zmazovatění těstových kusů. Zařízení sestává z ventilátoru se štěrbinami, dále ze zařízení na rozprašování vody a z vytápěcích těles, umístěných nad štěrbinami.

Způsob kvantitativního stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237177

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hála Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: příměsí, materiálů, nežádoucích, ropných, sorpčních, kvantitativního, stanovení, produktech, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v zavedení nové analytické metody pro kvantitativní stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech. Ke stanovení příměsí se smísí 10 obj. dílů ropného produktu s 10 obj. díly organického rozpouštědla. Směs se protřepe, nechá ustát a po ustavení fázového rozhraní se z horní fáze rozpouštědlové izolují zrnka sorpčního materiálu. Citlivost zkoušky byla ověřena až pro koncentrace s obsahem příměsí...

Způsob kontinuálního barvení vlákenného pramene

Načítavanie...

Číslo patentu: 237173

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hutta Miroslav

MPK: D06G 1/12

Značky: barvení, kontinuálního, způsob, pramene, vlákenného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zónového barvení vlákenného pramene chemických multifilních vláken, dělených na konventoru nebo staplových vláken, zpracovávaných na mykacích nebo posukovacích strojích, vybavených pěchovací komůrkou, do které se pod tlakem regulovaně přivádí barvivo, kterým se z části zbarvuje pěchovaný pramen, který se po opuštění komůrky paří při teplotě 100 až 140 °C, čímž se fixuje barvivo na vlakno. Vynález je možno využít pro...

Způsob likvidace průmyslových odpadních vod využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237169

Dátum: 01.10.1987

Autori: Buriánek Karel, Čechtický Josef

MPK: C02F 1/04

Značky: způsob, likvidace, průmyslových, tepla, odpadních, odpadního, využitím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití odpadního tepla kouřových plynů ze sklářských tavicích agregátů. Účelem vynálezu je využití tepla kourových plynů k přímému odpařování odpadních vod. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se odpadní voda rozstřikuje přímo do kouřových plynů, které proudí chladicí věží. Voda se odpaří a suchý zbytek se spolu s prachem, který odnášejí kouřové plyny z tavicího agregátu, odstraní ve filtru zařazeném za chladicí věž. Vynálezu...

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237160

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zelenka Jan, Svoboda Jiří, Žlunka Pavel, Nájemník Jiří, Oháňka Vlastimil, Navara Milan, Robenek Josef, Heller Gerhard

MPK: C07C 11/02

Značky: způsob, uhlovodíku, propylenu, výroby, dalších, etylénu, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků z kapalných frakcí převážně nenasycených uhlovodíků C2 až C5 o velmi nízkých teplotách, oddělených ze směsí s dalšími látkami, zejména s vodíkem a metanem nízkoteplotní kondenzací. Tyto kapalné frakce s obsahem vodíku a metanu do 10 % hmot. a s obsahem nenasycených uhlovodíků do 10% mol., se odpaří a ohřívají ve směsi s vratným etanem nebo vratnými nasycenými uhlovodíky C2 až C5...

Způsob výroby enzymového proteázového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237159

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hylmar Bohumil, Gottwaldová Maria, Dědek Miroslav

MPK: C12N 9/52

Značky: enzymového, preparátu, proteázového, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivací mutant kmenů Bacillus coagulans ze sbírky Laktoflora č. 476 a 477 a Bacillus cereus ze sbírky Laktoflora č. 478 a 470 se vyprodukují převážně alkalické proteázy, které se s výhodou používají po oddělení a koncentraci jako součást detergentů nebo jako přísada, zvyšující konverzi krmiv.

Způsob regulace procesu výroby anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237153

Dátum: 01.10.1987

Autor: Baláček Petr

MPK: D01F 9/08

Značky: regulace, výroby, způsob, procesu, vláken, anorganických

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob regulace procesu výroby anorganických vláken z taveniny. Množství vzduchu foukaného do kupolové pece, rychlost dopravníku v usazovací komoře, množství vstřikovaného pojiva a lubrikačního oleje, zavážení pece a otáčky rozvlákňovacích kotoučů, nebo alespoň jedna z těchto veličin je regulována v závislosti na množství tepelné energie odebírané chladicímu okruhu rozvlakňovacího zařízení. Zavedením tohoto vynýlezu dojde...

Způsob těsnění a oprav spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 237152

Dátum: 01.10.1987

Autori: Blaha Vojtěch, Podešva Milan, Pejchar Jiří

MPK: E04B 1/66, C08L 95/00

Značky: těsnění, způsob, oprav, spár

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění a oprav obvodových stěn panelů vyznačený tím, že se v prvém stupni na podklad nanese asfaltoakučuková rozpouštědlová hmota o minimální sušině 15 až 70 % hmot. která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí folie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 50 až 150 mm a tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž dokonalý spoj se vytvoří ihned po přitlačení folie do...

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237095

Dátum: 01.10.1987

Autori: Friml Zdeněk, Baum Zdeněk, Čížková Jana, Exner Rudolf

MPK: C14C 3/00

Značky: výroby, kombinovaného, způsob, prostředků, činicího

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku z kondezátů jedno nebo dvojmocných fenolů nebo jejich technických směsí metylsulfonovaných pomocí aldehydů a solí kyseliny siřičité, kde se před, během nebo následně po metylsulfonaci přidávají triglyceridy mastných kyselin samotné nebo ve směsi, nebo upravené rafinací, chlorací oxidaci či zmýdlením. Produkt lze použít při činění usní, kde vykazuje činící i mazací vlastnosti.

Způsob spojování dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237083

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kulhan Miroslav

MPK: B29C 43/30, B29C 43/48

Značky: dopravních, spojování, způsob, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování dopravních pásů o nestejných tloušťkách nebo s nerovnoměrně opotřebenými krycími vrstvami vulkanizací za tepla, kdy se na místo spoje působí vulkanizačním tlakem 0,5 až 1,5 MPa a výrobcem určenou teplotou pro spojovací materiál. K vyplnění prohlubní povrchu spoje a k rovnoměrnému rozložení tlaku se přiloží na povrch spoje deska z plastu, která je chráněna na obou stykových plochách tepelně odolnou fólií, aby se zabránilo...

Způsob ustavení palivových kazet v nádobě jaderného reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237074

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hron Miloslav, Voroncov Oleg Michajlovič, Obuchov Vladimir Konstantinovič, Lunin Gleb Leonidovič, Jílek Miroslav, Bárdoš Jozef

MPK: G21C 3/12

Značky: kazet, palivových, provádění, jaderného, způsob, reaktoru, způsobu, tohoto, nádobě, ustavení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit možnost plynulé změny rozteče trojúhelníkové nebo čtvercové mříže palivových kazet na nosné desce jaderného reaktoru nebo kritického souboru k provádění reaktorově-fyzikálních experimentů. Uvedeného účelu se dosáhne přesouváním sedel s palivovými kazetami na nosné desce po radiálních paprscích do požadovaných poloh. Zařízení k realizaci tohoto způsobu sestává z radiálně směrovaných drážkových nebo kolejových vedení...

Vodné systémy tvrditelných kompozic na bázi epoxidových pryskyřic a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237072

Dátum: 01.10.1987

Autori: Klugar Jindřich, Hájková Bohuslava, Mikša Jaroslav, Rajdl Josef, Svoboda Bohumil, Lidařík Miloslav

MPK: C04B 24/28, C08L 33/06, C08L 63/00...

Značky: pryskyřic, jejich, způsob, tvrditelných, epoxidových, bázi, kompozic, přípravy, vodné, systémy

Zhrnutie / Anotácia:

Systémy jsou vhodné pro aplikace ve stavebnictví jako tmely, plastbetony, vyrovnávací a zalévací hmoty, nátěrové hmoty a prostředky pro snížení odpařivosti vody z čerstvých betonových ploch. Jsou snadno připravitelné ze složek, které mají výbornou skladovatelnost i při teplotách pod - 20 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že tyto systémy se získají ze 100 hmot. dílu kapalné epoxidové pryskyřice, 5 až 80 hmot. dílů specifikovaných...

Způsob přípravy N-allylovaných derivátů aromatických aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237067

Dátum: 01.10.1987

Autori: Růžička Karel, Přikryl Josef, Vyskočil František

MPK: C07C 87/52, C07C 87/66

Značky: aminu, n-allylovaných, derivátů, přípravy, způsob, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

N-allylované aromatické aminy podle tohoto vynálezu mají obecný vzorec I, kde R = naftyl nebo fenyl, případně substituovaný v poloze 2 chlorem, alkyl nebo alkoxyskupinou, kde alkyl obsahuje Cl- 2 a v poloze 5 chlorem, acetyl aminoskupinou, nebo propionylaminoskupinou a X je H, alkyl Cl-4' allyl ?-kyanetyl, ?-hydroxyetyl, nebo ? -acetoxyetyl, a podstata jejich přípravy spočívá v tom, že se na výchozí aminy obecného vzorce II kde R a X mají výše...

Způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237054

Dátum: 01.10.1987

Autori: Palacká Danuše, Novrocíková Marta, Novrocík Jan

MPK: G01N 30/02

Značky: dusíkatých, vodách, stanovení, způsob, zásad

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-2 g. l-1 za současné přítomnosti aromatických a alifatických uhlovodíků, fenolů a jejich degradačních produktů, chromatografickou analýzou. Jeho podstatou je, že se vzorek analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě do pH = 2 a nechá se protéci objemovou rychlostí 1,0 až 4,0 . 10-8 m3.s-1 přes systém sériově zapojených...