Patenty so značkou «způsob»

Strana 155

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252837

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bit Rino, Munro David, Searle Robert

MPK: A01N 33/24

Značky: účinné, herbicidní, způsob, výroby, látky, prostředek

Text:

...je dimethylaminoskupina, nebo X a Y společně se sousedním atcmem uhliku značí cyklopentylovou nebo cyklohexylovou skupinu.Zvláště Výhodnými sloučeninami jsou sloučeniny, ve kterých alespoň jeden ze substitu~ entů X a Y značí alkylovou skupinu s až 4 atomy uhlíku, cyklopropylovou skup uw, trifluor methylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo acetylovou skupinu a ostatní supavł.uenty majíJe nutné uvést, že v případě, kdy povaha substituentú...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252836

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mcarthur Alasdair, Mansuri Muzammil Mansoor

MPK: A01N 43/647

Značky: způsob, účinných, prostředek, herbicidní, výroby, látek

Text:

...jako jsou infueoriové hlinky, křemičitany hořečnaté, například mastky, křemičitany hořečnatohlinité, například attapulgity a vermikulity, křemičitany hlinité, například kaolinity, montmorillonity a slídy, uhličitan vàpenatý, síran vápenatý,síran amonný, syntetické hydratované oxidy křemíku a syntetické křemičitany vápníku nebo hliníku, individuální prvky, jako jsou například uhlík 1 síra, přírodní a synteticl pryskyřice, například...

Způsob výroby alkyl-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252835

Dátum: 15.10.1987

Autori: Grohe Klaus, Metzger Karl Georg, Schriewer Michael, Zeiler Hans-joachim

MPK: C07D 215/56

Značky: alkyl-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylových, výroby, kyselin, způsob

Text:

...teplot od asi 60 do 300 OC, Cyklizační reakce (6) výhodně při so až 120 °c.Jako ředidla pro cyklizační reakcí se mohou používat dimetylsulfoxid, N-metylpyrrolidon, sulfolan, hexametyltriamid fosforečné kyseliny a výhodné N,N-dimetylfcrmamld.Jako ěinidla, která vážou kyselinu, přicházeji pro tento reakční stupeň v úvahu terc. butoxid drasslný, butyllíthium, fenyllithium, fenylmagnesiumbromid, methoxid sodný,hydrid sodný a zvláště výhodně...

Způsob výroby substituovaných 4-benzyl-piperazinylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252834

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kump Wilhelm

MPK: C07D 498/08

Značky: 4-benzyl-piperazinylderivátů, výroby, substituovaných, způsob

Text:

...uvedene, pokud jde o antituberkulosní účinek in vivo přibližně trojnásobně, pokud však jde o vztah týkající se délky účinku, pak sotva předstihují Rifampicin.Naproti tomu bylo nyní zjištěno, že se nové sloučeniny vyráhěné podle předloženého Vynálezu nejen pokud jde o dobrou antituberkulosní účinnost, která odpovídá asi trojnásobku účinnosti Rifampicinu, ale i pokud jde zejména 0 jejich podstatné prodlouženou dobu setrváníRozdíly mezi dříve...

Způsob výroby heterocyklických sloučenin substituovaných zbytkem peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252832

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ives Jeffrey

MPK: C07K 5/10

Značky: peptidů, zbytkem, sloučenin, substituovaných, heterocyklických, výroby, způsob

Text:

...činidly, jakož i antiínfekčnímí činidly. Ve shora uvedeném obecném VzorciR znamená popřĺpadě substituovaný pěti~ nebo šestičlenný heterocyklický zbytek vybraný ze skupiny zahrnující ty heterocyklické zbytky, které obsahují(aj jeden atom dusíku, bi dva atomy dusíku,(c) jeden atom dusíku a jeden atom kyslíku, nebo(d) jeden atom dusiku a jeden atom síry, přičemž připadný substituent jevyhrán e skupiny zahrnujicí methylovou skupinu,...

Způsob výroby 4-amino-2-fenylchinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252830

Dátum: 15.10.1987

Autori: Field George Francis, Zally William Joseph

MPK: A61K 31/47, C07D 401/02

Značky: výroby, 4-amino-2-fenylchinolinů, způsob

Text:

...žádouci,může se pak získaný ester hydrolyzovat za vzniku odpovídajícísloučeniny obecného vzorce II, v němž Y znamená hydroxyskupinu, tj. sloučeniny obecnéhoR a R maji shora uvedené významy.Je li to žádouci, může se poté karboxylová ky 1 eLína nechat reagovat s halogenačním činidlem za vzniku sloučeniny obecného vzorce Iĺ, v němž Y znamená atom halogennsloučeniny ubecnöho vzorce ÍICV němž R 3, R 4 a X mají shora uvedené...

Způsob výroby N,3-disubstituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252828

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: C07D 209/34

Značky: 2-oxindol-1-karboxamidů, způsob, výroby, n,3-disubstituovaných

Text:

...atomy, na které je navázán,tvoří nakondenzovaný karbocyklický nebo heterocyklický kruh. Konkrétní dvojvazné zbytky1 až Z 5 byly již uvedeny výše. Predstavuje-li tedy Z zbytekve významu symbolu Z (tj. zbytky Z vzorce Z 1, tvoří symboly X a Y společně s uhlikovými atomy, na které jsou navázány, nakondezovaný oyklopentenový kruh a pokud Z znamená zbytek vzorce Z 5, tvoří symboly X a Y společněs uhlíkovými atomy, na které jsou navázány,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252826

Dátum: 15.10.1987

Autori: Corbet Jean-pierre, Cotrel Claude, Paris Jean-marc Vaires, Barriere Jean-claude, Farge Daniel

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: nových, derivátů, 3-fenyl-2-propenaminu, výroby, způsob

Text:

...obecného vzorce VII se zpracovává působením butyllithia v roztoku v hexanu při teplotě-70 až -78 °C a pote se teplota nechá stoupnout na přibližně 0 °C. Tímto způsobem se získá karbanion obecného vzorce IV v roztoku ve směsi 1,2-dimethoxyethanu a hexanu.sloučeniny obecného vzorce V je možno získat působením tris-2,4,6-iscpropylbenzensulfonylhydrazinu na sloučeninu obecného vzorce VIIIR a R 3 mají svrchu uvedený význam s výjimkou etomn...

Spojovací styčnice, způsob její výroby a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252825

Dátum: 15.10.1987

Autor: Martin Richard

MPK: B32B 7/04, B32B 33/00

Značky: výroby, provádění, spojovací, způsob, její, styčnice, zařízení

Text:

...styčníce pro kontaktní spoj a V pravé polovině výroba spojovací styčnice pro izolovaný spoj, na obr. 2 boční pohled na zařízení z obr. 1, na obr. 3 zvětšený řez pravou polovinou zařízení V rovině 3-3 a levou polovinou zařízení v rovině 3-3 z obr. 1 a na obr. 4 zvětšený detail z obr. 3.z oceli s tvarovou dutinou g a přítlačnou deskou Q, kterou lze pomocí tlačného členu 4 aZařízení podle vynálezu sestává z podlouhlého tvarového tělesa 1 ve...

Optický člen, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252824

Dátum: 15.10.1987

Autori: Amendt Herman, Smid Albert, Verhöven Johannes

MPK: B29D 11/00

Značky: výroby, způsobu, provádění, člen, tohoto, zařízení, způsob, opticky

Text:

...a matrici podle vynálezu.Obr. 2 je pohled v průřezu na podklad s korekční vrstvou podle vynálezu. Obr. 3 je pohled v řezu na podklad a matrici neodpovídající vynálezu. Obr. 4 je pohled v řezu na podklad a matrici neodpovídající vynálezu. Obr. 5 je pohled v řezu na podklad a zařízení podle vynálezu.obr. 1 je prüřez matricí 1, například ze skla nebo z kovu, jejíž povrch 3 je doplnkový k žâdanému povrchu korekční vrstvy. Podklad 3, který může...

Způsob polymerace nebo kopolymerace monoolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252817

Dátum: 15.10.1987

Autori: Busetto Carlo, Corbellini Margherita, Gamba Alessandro

MPK: B01J 27/08

Značky: způsob, kopolymerace, monoolefinů, polymerace

Text:

...a trihalogenidůjednoho nebo Více kovů je možno jako sloučenin, ktoré jsou donorem halogenu, použítorganických halogenidů, a ve výhodném provedení tohoto postupu prípravy se použije sloučeniny obecného vzorceve kterém znamená X atom chloru nebo bromu,m je číslo od 1 do 18, ax znamená číslo od 1 do 4, přičemž sloučeniny tohoto obecného vzorce mohou současně sloužit jako ředidlo. V alternativním provedení přípravy této katalytické složky je...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252814

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klauke Erich, Krehan Ingomar, Stendel Wilhelm, Becker Benedikt, Sirrenberg Wilhelm

MPK: A01N 47/34

Značky: insekticidní, způsob, akaricidní, výroby, složky, prostředek, účinné

Text:

...skupinu, terc.butylovou skupinu, methylthioskupinu, ethylthioskupinu, n-propylthíoskupinu, isopropylskupinu, n-butylthioskupinu, isobutylthioskupinu, sek.butylthiosku~Halogenalkylthioskupiny a halogenalkoxyskupiny ve významu symbolu R 10 obsahují vždy V alkylové části přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, zejména s 1 až 2 atomy uhlíku a výhodné s 1 až A atomy halogenu, přičemž atomy halogenu jsou stejné nebo různé a...

Způsob vstřikování tvarovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252813

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tomka Ivan, Witter Fritz

MPK: B29C 45/00

Značky: způsob, výrobků, vstřikování, tvarovaných

Text:

...se ve škrobových komposicích léky, potraviny a jiné látky, nelze používat takového množství, které by natolik ovlivnilo vlastnosti škrobu, že by přestal být vstříkovatelným.Předmětem vynálezu je způsob vstřikování tvarovaných výrobků, jehož podstata spočívá V tom, že se nativní škrob s ohsahem vody 5 až 30 hmotnostních plastifikuje při teplotě B 0 až 240 DC a vstřikuje při teplotě 80 až 240 OC a tlaku 600.105 až 3 000.105 Pa do...

Způsob regenerace fluidního katalyzátoru s usazeným koksem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252811

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hemler Charles, Hammershaimb Harold, Vickers Anthony

MPK: B01J 21/20

Značky: provádění, katalyzátoru, koksem, způsobu, usazeným, způsob, regenerace, tohoto, zařízení, fluidního

Text:

...amerických patentových spisů (Harper) uvádí, že rychlost vracení ochlazeného katalyzátoru do regenerátoru se má řídit teplotou regenerátoru (hustá fáze katalyzátoru).Podobné jako základní myšlenka odstrañování tepla z regenerátoru katalytického fluidního krakovaciho procesu, není základní myšlenka vnitřního a vnějšiho recyklování katalyzátorových částic V procesu katalytického fluidního krakování jako taková nová. Příklady takových...

Způsob výroby nových derivátů glycidylurazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252809

Dátum: 15.10.1987

Autori: Moeller Hinrich, Zeidler Ulrich, Wilk Hans-christoph, Fischer Herbert, Hase Brigitte

MPK: C07D 249/12

Značky: nových, způsob, výroby, derivátů, glycidylurazolu

Text:

...do 4,4 ppm.Třetí diastereomer, kterým se označujey -1,2,4-triqlycidylurazol, se ze sloupce vymývá po směsi isomerůat- aú -1,2,4-triglycidylurazolu. Tento isome se dá ziskat také z matečného louhu po překrystalováni surového produktu, který byl získán dále popsaným způsobem, a to čištěnim sloupcovou chromatografií. Tentoy -1,2,4- triglycidylurazol je při teplotě místnosti kaplný a je v surovém produktu obsažen v množství až asi 15 až 20 ...

Způsob spojování přízí zakrucování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252807

Dátum: 15.10.1987

Autor: Garnsworthy Rusell Kurt

MPK: B65H 69/06, D01H 15/00

Značky: tohoto, spojování, zařízení, provádění, způsobu, zakrucování, způsob, přízí

Text:

...svěrek 33, 3 §. Prstencové kotouče13, 33 se potom sevřou a vymezí svěrnou štěrbinou 33, v níž jsou sevřeny úseky gg 13 přĺzíOtáčení ozubených kol 33 vyvoláva protiběžne otáčení prstencovým kotoučům 33, 33,čímž dochází Vlivem tření ke kroucení přízí É a 1. Tímto účinkem dojde ke zrušení zákrutu vláken V úseku ga a 15 přízí, popřípadě i ke vzniku malého protisměrného zákrutu. V koncových úsecích přízí É a 1 a v hlavních úsecích těchto...

Polyakrylonitrilové vlákno a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252805

Dátum: 15.10.1987

Autor: Porosoff Harold

MPK: D01D 1/04

Značky: způsob, vlákno, polyakrylonitrilové, přípravy

Text:

...polymeru a vody při teplotě nad teplotou varu vody za atmosférického tlaku a při tlaku vyšším než atmosférický, tak aby voda a polymer byly udržovány ve formě homogenni směsné taveniny. Konkrétní použité teploty a tlaky jsou široce závislé na složení polymeru,ale mohou být snadno stanoveny na základě dosud známých postupů, které rovněž popisují správné poměry polymeru a vody, nutné k udržovéní homogenní směsně taveniny.Vytvorené...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252800

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čermák Ján, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: metakrylové, kyseliny, rafinace, způsob, 2-hydroxyetoxyetylesteru, kontinuální

Text:

...předloženého vynálezu epočívá v tom, že se reakční produkt zředěný vodou v hmotnostním poměru 12 přivádi kontinuálním způsobem do těeného protiproudého styku s organiokám rozpouštědlem typu alkanů nemisitelným s vodou s teplotou varu 40 až l 20 °C, tim, že se vodná fáze rozptyluàe v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřitom kapky vodné fáze klesají dolů, protože maji speoifickou hmotnost vyšší než organické...

Způsob izolace opiových alkaloidů z opia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252798

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veselý Zdeněk, Trojánek Jan, Hodková Jarmila

MPK: C07D 498/02

Značky: způsob, opiových, izolace, alkaloidů

Text:

...pouštčdla toluenu.Účelnč se extrakce opia vodou provádí v prítomnosti 10 až 30 hmot. netečné pomocné filtrační hmoty, vztaženo na hmotnost opia, což je množství, které je pro dossžení požadovaného účinku dostačující.Při provedení způsobu podle vynálezu se již v úvodní fázi,tj. při axtrakci opia vodou, významné osvšdčil, jak již bylo zmíněno přídavek neteöné pomocné filtrační hmoty, například celulosy, křemeliny, aktivního uhlí apod., čímž se...

Způsob povrchového tvrzení ozubených kol, zejména talířových

Načítavanie...

Číslo patentu: 252796

Dátum: 15.10.1987

Autori: Frána Jan, Šlédr František, Bystřický Josef

MPK: C21D 9/32

Značky: zejména, ozubených, talířových, způsob, povrchového, tvrzení

Text:

...ochlazuje rychlostí 0,25 až o,55 °c.sec 1-do teploty 730 až 64 o°c, dále pak rychlostí 2,75 až 4,15 °C.secL do teploty 250 °C, s dochlazením rychlostí 0,08 až o,2 o°c.sec 1 do teploty 80 °C.Hlavní předností způsobu povrchového tvrzení ozubených kol podle vynálezu je vznik pouze minimálních deformací a objemovýchzměn, ýterým je celá technologie podřízena.Mezi další předností patří vysoká povrchová tvrdost nacementova né a zakalené vrstvy,...

Způsob výroby šumivého sladového nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252795

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janík Petr, Černohorský Vladimír

MPK: C12C 11/04

Značky: způsob, nápoje, šumivého, výroby, sladového

Text:

...esence,a takto upravené médium se nechá dokvášet vlahvích 1 až 20 dní při teplotě 15 až 3 o°c a pak 1 až 30 dní při teplotě 1 až 10 °C. Je výhodnémdyž se při přípravě mladiny používá nižšího chmelení,aby u hotového nápoje nepřevažovela hořká chut.Namísto sacharőzy lze použít rovněž glu kőzu,fruktőzu,glukőzofroktozový sirup,popřípadě sladinu.Popsaný nápoj řeší sortimentní mezeru mezi sledo vými nápoji výrazně hořkými a sladkými,přičemž je...

Způsob čištění 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252794

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sluková Daria, Nováček Alois, Brůnová Bohumila, Kejha Jiří, Gref Jan

MPK: C07C 85/26, C07C 87/54, C07C 87/60...

Značky: čištění, způsob, 2,6-dichlordifenylaminu

Text:

...prachu. Vznikajici 2 ~chlordifeny 1 amin se odstraní destilací nebo krystalisací.Bylo zjištěno, že lze aromatícky vážený atom bromu v tomto případě selektivně odredukovat zinkem v roztoku hydroxidu draselného V ethanolu.Vzniklý 2-chlordifenylamin se již svými fyzikálne chemickými vlastnostmi liší od 2,6-dichlordifenylaminu natolik,že ho lze oddělit na př.krystalisací.Redukce nevyžaduje zvláštníWL operací, protože ji lze zaradit do...

Způsob výroby práškových pracích prostředků s regulací pěnivosti pomocí nasycených mastných kyselin C 18-22

Načítavanie...

Číslo patentu: 252793

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kepl Jiří, Lopata Václav, Kaufman Karel, Haumer Jaroslav, Procházka Karel

MPK: C11D 3/20

Značky: mastných, práškových, pracích, výroby, pěnivostí, regulaci, 18-22, způsob, pomocí, prostředků, nasycených, kyselin

Text:

...způsobu výroby práškových pracích prostředků s regur laci pěnivosti pomoci nasycených mastných kyselín C 1822 spočivá v tom, že mastné kyseliny se přidávaji k práškovým surovinám do koncového mísiče nebo/a do mísiče pro příprava poloproduktu ve směsi s neionogenním tenzidem v hmotnostním poměru 11 až 10, v tekutém stavu, při teplotě 45 až 85 °C.K hlavním výhodám popsaneho způsobu výroby patří bezproblémové energeticky...

Způsob výroby pryžotextilních membrán a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252791

Dátum: 15.10.1987

Autori: Růžička Karel, Zapletal Jiří

MPK: B29C 63/16

Značky: způsob, tohoto, provádění, membrán, výroby, způsobu, zařízení, pryžotextilních

Text:

...oboustranně opryžovanou výztužnou vrstvou slouží konfekční prstenec, který má pro tento případdvě drážky, z nichž v jedné se pružným upínacím kruhem upevnítextilní výztuž, ve druhé se dalším upínacím kruhom upevní výztuž i s horní vrstvou kaučukové směsi. První upínací kruh se před vložením prstence do formy sejme.K bližšímu objaanění podstaty vynálezu je na přiložených výkresech schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení podle...

Způsob oddělování aminokyselin z peptidů a bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252790

Dátum: 15.10.1987

Autori: Filka Karel, Fusek Martin, Turková Jaroslava

MPK: C12N 11/08

Značky: aminokyselin, oddělování, bílkovin, peptidů, způsob

Text:

...nebo bílkovínu,se podrobí působení enzymu karboxypeptidázy, imobilizovaném na poly-hydroxyethylmethakrylátovém gelu a to v ultrafiltrační cele opatřené membránou propouštějící pouze nízkomolekulární látky, jako aminokyseliny, uvolněné karboxypeptidâzou z peptidu nebo bílkoviny, za poměru enzym - substrát 1 ku 200 až l kuZákladní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v podstat~ ném zjednodušení postupu, nebot veškerá úprava vzorku před ami~...

Způsob vytváření těsnicích ploch na těsnicích prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 252783

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kala Pavel, Bureš Jiří

MPK: F16J 15/06

Značky: vytváření, těsnicích, ploch, prostředcích, způsob

Text:

...zpracování poměrně levných výlisků vyrobených ~áškovou metalurgií. Těchto účínků je dosaženo zvýšením soudržnosti spékaného materiálu těsnícím a popřípadě pomocným pojivem a zvýšenou těsnící schopností i na povrchu s přípustnou drsností. Potřebného zpevnění sedosahuje například u spékaného žeka pomocným výplňovýmprostředkem jako navzlínanou mědí a potřebné těsností Pak VYP 1 něnĺm všechpôrů prosčředkem, který při vytvrzování zvětšuje svůj...

Způsob tlakotěsného uzavření suchých kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252782

Dátum: 15.10.1987

Autori: Franta Bedřich, Jílek Miroslav

MPK: F16L 55/10, F16J 13/00

Značky: kanálu, uzavření, suchých, tlakotěsného, způsob

Text:

...trubky, a připevnění Je 252 782jí příruby k ěelu trubky. Jeho podstata spočíva v tom, že přes zátku a část vnějšího povrchu suchého kanáluêe nasouvá těsnioi mombrána, až její dno pŕilno k čela zátky, naěež se okraj membrâny přivaři ke vnějěimu povrchu suchého kanálu.Výhodou způsobu tlakotěsného uzavření suchých kanálů reaktorů podle vynálezu je možnost použití různých materiálů k výrobě suchého kanálu a zátky a přitom zajištění kvalitniho...

Způsob chemicko-tepelné úpravy povrchové vrstvy ocelových předmětů, zejména nástrojů pro tváření za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 252752

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kovář Ivan, Holemář Alois, Jedovnický Bohumil, Hrubý Vojtěch

MPK: C23C 8/36

Značky: chemicko-tepelné, vrstvy, předmětů, zejména, studena, nástrojů, povrchové, tváření, úpravy, způsob, oceľových

Text:

...Příklady provedení způsobu podle vynálezu 252752Příklad l ~ V ohło Ocelový nástroj se V 0 nitridačním zařízení zapojí jakokatoda a po dspasívaci v atmosfére vodíku se nitriduje v anomálním doutnavěm výboji v silně zředěné atmosfére, tvoření směsi 94 vodíku 6 dusíku při teplotě 490 až 5 oo°c po dobu 13 minut (napětí 600 až 630 V). Po skončení nitridace se žíhá v anomálním doutnavém výboji v silně zředěné atmosfére, tvorené směsi 10 ...

Způsob přípravy roztoku nebo suspenze hydroxidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247000

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brzobohatý Jan, Kucharski Maciej, Mužík Josef

MPK: C01F 11/02

Značky: vápenatého, hydroxidů, způsob, přípravy, roztoku, suspenze

Text:

...se javí způsob příprovy roztoku nebo euspenze hydroxidu vápenatého podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že reokční směs páleného vápno o roztoku síranu vápenatáho se mela nebo roztírá no velikost částic pod 0,4 mm, s výhodou pod 0,05 mm.Uvedená řešení je založena na poznotku, že částice vápna o velikosti menší než 0,4 mm reoguJí s noaycerxým roztokem síranu vápenotáho šádově rychledi o další neutralizace odpadních síronových vod...

Způsob výroby polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 246998

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šrůtek Josef, Kadleek Radek, Kurkin Rudolf, Gogela Jindoich, Eerveoanský Stanislav, Foksová Alena, Nyíri Pavel

MPK: C08L 55/02

Značky: výroby, polymerů, způsob

Text:

...vyráběnýeh typů od sa motného kopolymeru SAN až po typy superhouževnaté.Roubovaným elastomerem se ve smyslu tohoto vynálezu rozum heterogenní třísložkový systém složený z butadienu, styrenu, akrylonitrilu případně v kombinaci 5 alfametylstyrenem či parametylstyrenem, kde elastomerní složkou může být butadienový, butadienstyrenový či nitrilový kaučuk nebo jejich směs v koncentraci 20-50 S.Kopolymerem styren-akrylonitril /SAN/ se ve...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246995

Dátum: 15.10.1987

Autori: Opoeenský Miloš, Jirka Miloš, Kubát Oldoich

MPK: C01F 11/18

Značky: uhličitanu, sráženého, způsob, výroby, vápenatého

Text:

...krystalů hydrogenuhličitanu sodnáho dochází při výrobě sody ke snížení produkoe odpadního roztoku obsahujicího chlorid vápenatý a k nižěímu zatížení vyvařováku destilační stanice,přičemž lze vznikajioi oxid uhličitý nebo Veškerý zbylý roztok zpracovat při výrobě sody. túru způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupdm výrazně výhodnějším.Výroba může být. kontinuální, diskontinuální, nebo kombinací obou...

Způsob výroby vápenatých solí s nízkou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246994

Dátum: 15.10.1987

Autori: Weisbauer Václav, Brož Václav

MPK: C01F 11/18

Značky: solí, nízkou, výroby, rozpustností, vápenatých, způsob

Text:

...suspenze z kârbonatačních kolon, obsahující vedle dalších látek hydrogenuhličitan sodný nebo/a matečný louh zbývající po oddělení hydroqenuhličitanu sodného nebo/a vody vzniklé promýváním krystalů hydrogenuhličitanu sodného a roztok vznikající při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenatý.Vznikla sraženina obsahující převážně uhličitan vápenatý se převede reakoí s kyselinou, obsahující anion pŕíslušný k...

Způsob výroby vápenatých solí s nízkou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246993

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kooínek Jaroslav, Bartošek Jan

MPK: C01P 11/18

Značky: solí, vápenatých, rozpustností, způsob, výroby, nízkou

Text:

...diskontinuální, nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuja se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním způsobem vznikající susponza z karbonatačních kolon nebo/a matečný louh zbývající po oddělení hydrogenuhličitanu sodného nebo/a vody vzniklé promýváním krystalů bydrogenuhličitenu Iodnáho, kyselina obsahující anion príslušný k výrobě požadované soli a roztok vznikající při rogoneraci amoniaku za...

Způsob zvýšení spolehlivosti přítlačných elektrických kontaktů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krob Václav, Šimůnek Jaroslav, Komínková Vendula, Šmidrkal Jan

MPK: H01L 21/56

Značky: způsob, zvýšení, polovodičových, elektrických, součástek, kontaktů, prítlačných, výkonových, spolehlivosti

Text:

...zničení výkonové polovodičové součástky zapouzdřené v plastu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob zvýšení epolehlivosti přítlačných elektrmcwch kontaktů výkonových polovodiěových součástek podle vynálesu, kde při montáži .pŕítlačného elektrického kontaktu výkonové polovodičová součástky se jeho plochy opatŕí povlekem lineárního silikonověho polymeru a pak ee výkonové polovodičová součistka zapousdřá.Jako lineární silikonový polymez- může...

Způsob separace a transportu polydispersní směsi aglomerátů částic s nízkou mechanickou pevností a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246991

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mikulcová Dagmar, Šimůnek Jaroslav, Krob Václav, Komínková Vendula

MPK: B01D 43/00

Značky: pevnosti, aglomerátu, nízkou, mechanickou, polydispersní, směsi, způsob, způsobu, separace, provádění, částic, zařízení, transportu

Text:

...70 m 3/(m.h), výhodnč 10 až 35 mJ/(rmh). Při tom koagulační kapalinou je např. uhlovodíková frakce o rozmezích teploty varu benzinu, splsvovací kapalinu tvoří například vode.Způsob podle vynálezu se provádí na zařízení, ktere tvoří mechanická dčrovaná přepážka pro oddělení eglomerátů částic poüedované velikosti a transportní zařízení aglomerátd ćástic menších neł požadovaných rozměr-d které je upraveno tak, le transportní zařízení je...

Způsob vytváření chemicky aktivního prostředí pro plazmochemické reakce, zejména pro depozici tenkých vrstev a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Losenický Miroslav, Legeza Vasil, Koemenák Lubomír, Koliáš Jan

MPK: H05H 1/00

Značky: vrstev, plazmochemické, reakce, chemicky, zejména, způsobu, způsob, prostředí, depozicí, provádění, aktivního, tenkých, vytváření, zařízení

Text:

...s první elektrodou Q.Aktivovatelný plyn l se zavádí do vakuové komory 1 tryakou g v první elektrodä á,pracovní plyn j se zavadí vlastním natrubkem do vakuově komory 1. Obě elektrody 1, g jsou umístěny v oblasti A generovaní plazmetus mezi elektrodami á, § je umístěn pevný eubatrdt 2 v dosahu zóny 2 aktivovaného plynu a na jeho povrchu se vytváří tenké vrstva m. Pevný substrát 2 je upevněn v upínací části pohybového ústrojí | 1.Na obr. 3 je...

Způsob potiskování kabelů chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 246979

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matoška Zdenik, Šuhaj Jaroslav, Vojtíšek Jaroslav

MPK: D06B 1/10

Značky: vláken, potiskování, způsob, kabelů, chemických

Text:

...kterými se na vlákna nenese barvivo v požadovaném množství a vzoru. Potisknuté kabely se uloží do kontejnerů, které se po naplnění zavezou do uzavíratelněho pařáku a tam se barvivo zafixuje proudící párou o teplotě 100 až 150 °C. Takto potištěné kabely se vyjmou z kontejnerů spolu s vyjímatelnými perforovanými dny a dále se zpracují na liséze. Po usušení, které bezprostředně následuje se kabely znovu uloží do kartonů a odešlou k dalšímu...

Měkké a elastická intrakamerální čočka, způsob její výroby a zařízení k výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246966

Dátum: 15.10.1987

Autor: Petrášek Josef

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: výroby, intrakamerální, způsob, zařízení, čočka, měkké, výrobe, její, elastická

Text:

...lze dodatečně upravovat a to barvením nebo pigmentováním okrajového prstence o sobě známými metodami. U čoček 2 měkkých hydrofilních materiálů lze po přikrytí optické zóny vybarvit prstenee direktními barvivy ověřenými jako vhodné pro kontaktní gelové čočky. volí se přitom co nejtemnější odstíny, jelikož smyslem tohoto opatření je vyloučit veškeré nežádoucí reflexy přicházející z periferie do optické zóny. K tomuto účelu se zvláště hodí...

Způsob přípravy mikroorganismů s obsahem penicilinacylázy, zejména Escherichia coli

Načítavanie...

Číslo patentu: 246957

Dátum: 15.10.1987

Autori: Thuma Jioa, Eermák Bohuslav, Danda Alexadd, Závodný Miloslav, Didek Václav

MPK: C12R 1/19, C12N 9/86

Značky: přípravy, obsahem, penicilinacylázy, zejména, mikroorganismu, escherichia, způsob

Text:

...ml rqstoku, ochlazeného na 50 °C, následujícího složeníPo ztuhnuti povrchu se miska inkubuji při 37 °C a v časových intervalech 5 minut až 5 hodin se podle aktivity přelije povrch misek 2 m 1 Nesslerove činidla, nechá ae působit 2 minuty, nečež se činidlo odlije. Aktivní kolonie se zjistí podle vytvoŕené intenzivně žluté zóny.V případě izolace aktivních kolonií je nutno tyto lcolonie před přelitím detekčním roztokom přerazitkovat na Petriho...

Způsob přípravy 2-kyan-4-nitroanílinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246956

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koudar Ivan, Paleta Oldoich

MPK: C07C 87/52, C07C 87/60

Značky: přípravy, 2-kyan-4-nitroanílinu, způsob

Text:

...doby přiepívá k ekonomíi- výroby a vede zároven k leplím produktmi.Způsob připravy 2-kyan-4-nitroani 1 inu tlakovou aminací Z-chlor-B-nitrobenzonitrilu apočívá podle vynálezu v tom, že ae na 2-chlor-S-nitrobenzonitril působí vodným roztokem amoniaku o koncentraci 25 53 až 45 76 při teplotě 98 až H 0 °C a vzniklý 2-kyan-4-nitroani 1 in, ktorý ee po ochlazení na 25 až 35 °C vyloučí, aa z reakćní aměei oddělí V dalším uvedené díly značí díly...