Patenty so značkou «způsob»

Strana 153

Způsob tepelného zpracování nástrojů, zejména nožů pro stříhání plechů a šrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253174

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bystřický Josef

MPK: C21D 1/18

Značky: zejména, stříhání, šrotu, nástrojů, nožů, zpracování, plechů, tepelného, způsob

Text:

...ailám. V důsledku dynamického účinku tlakových sil na povrch nože probíhá v tenké povrchové vrstvě nástroje premena nestabilního austenitu v martenzlt. Martenzit má vyšlí specifický objem než austenít a proto tato transfornace je doprovazena narůstem tlakových pnutí. Vnitřní tlakové pnutí v tenké vrstve se projevují jednak nárůstem neze pevnosti o 10 až 15 I, dále pak zvýšenou odolnosti proti abrazivnimu namáhání o 130 až 150 8. Tento...

Způsob tepelného zpracování korozivzdorných kalitelných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253165

Dátum: 15.10.1987

Autori: Číhal Vladimír, Radoň Jan, Bouška Pavel

MPK: C21D 1/00

Značky: zpracování, oceli, způsob, tepelného, kalitelných, korozivzdorných

Text:

...průběhu precipitačních pochodu, tedy zodpovídají za nedoetatečnou odolnost proti zcitlivění na mezikrystalovou korozí.Dále je známe tak zvaná rozpouštěcí žíhání, které je určeno k homogenizaci struktury,případně i chemického složení, které však zpravidla není určeno pro přípravu struktury před kalením a nejde tedy o rozpouštění nežádoucích stabilních precipitátů. Mimoto se rozpouštěcí žíhání pro oceli tohoto typu obecně nepoužíva.Uvedené...

Způsob přípravy směsí vícefunkčních esterů kyseliny akrylové její přímou esterifikací pentaerythritolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253156

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pařízek Rudolf, Kociánová Marcela, Havlíček Wolfgang

MPK: C07C 69/54

Značky: pentaerythritolem, esterů, vícefunkčních, přípravy, akrylové, přímou, způsob, směsi, esterifikaci, kyseliny, její

Text:

...filtrovatelnéPostup, jehož principem je zpracování produktů esterifikace po přidání supenze oxidů nebo uhličitanů alkalických kovů, či kovů žíravých zemin, uváděním přehřáté vodní páry za zvýšeného či naopak sníženého tlaku, je předmětem patentu NSR č. 2 112 492.Taktéž při tomto způsobu provedení následuje filtrace vyloučených solí jako konečná operace výrobního cyklu. Nevýhodou je skutečnost, že k neutralizaci zbytkových kyselín je nutno...

Způsob přípravy antiemisních prostředků pro nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 253150

Dátum: 15.10.1987

Autori: Luňák Stanislav, Klaban Jiří, Husák Jiří, Hyršl Jan, Kitzler Jaroslav

MPK: C08G 63/52, C08G 59/16

Značky: způsob, pryskyřice, nenasycené, antiemisních, přípravy, prostředků, polyesterové

Text:

...diglycidylanilin,tstraglycidyldiaminodifenylmethan, triglyeidyl-p-aminofenol, dále epoxidované nenasycené sloučeniny, jako např. epoxidované nenasycené oleje, butadiendioxid, divinylbenzendioxid, cyklopentadiendioxíd, vinylcyklohexandioxid, bis(2,3-epoxycyklopentyl)ether, dále glycidylestery nenasycených kyselín, jako např. glycidylmethakrylát, glycidylakrylát, dále glycidylthioethery apod.Jako nepolární voskovité látky jsou vhodné např....

Způsob pěstování monokrystalů vysokotajících oxidů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253137

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jindra Josef, Bouček Ivan, Hendrich Zdeněk, Mašek Václav, Ježek František

MPK: C30B 29/28, C30B 35/00

Značky: provádění, monokrystalů, způsob, pěstování, vysokotajících, zařízení, oxidů

Text:

...obvykle oxidu fosforečného, po krátké době již nezachycuje, na jeho povrchu se vytvoří krusta a povrch je zablokován. Další vlhkost přináší do pece na svém povrchu surovina, a to jednak na počátku pěstování, jednak, a to ve zvýšené míře, při kontinuálním dávkování. Postupně se také z konstrukčních materiálů pece uvolňuje vlhkost zachycená kapilární kondenzącí v povrchových pórech. V případě aplikace grafitových stavebních částí postupně...

Způsob rozkladu organických příměsí v odpadní kyselině sírové směsí kyseliny a kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 253134

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jindřich, Rychnová Alena, John Luděk

MPK: C01B 17/90

Značky: způsob, rozkladu, kyselině, dusičné, příměsí, odpadní, směsi, kyseliny, organických, sírové

Text:

...hnojiv. Jiných odpadních nitračních směsi nelze pro zbytkový obsah produktu výroby dále využít.Předmět vynálezu blíže dokumentují následující příklady provedení, jimiž ovšem neni před mět vynálezu vyčerpán ani omezen. Pokud není jinak uvedeno, rozumějí se uvedená procenta jako hmotnostní.Rozklad organických příměsí v odpadní kyselině sírové 2 výroby monomeru methylmetakrylátu pomocí odpadní nitračni směsi 2 výroby...

Způsob aplikace měničů iontů při odstraňování dusičnanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253132

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kohn Karel

MPK: B01J 47/12, C02F 1/42

Značky: iontů, způsob, odstraňování, aplikace, měničů, dusičnanu

Text:

...demine ralizace a reverzní osmőza, jejichž nevýhodou je nákladnost a neselektivnost.Dále je známa denitrifikace vody silně bázickým anexem v chloridové, hydrogenuhliěitanově a síranové formě, upraveným do filtrů.Všechny uvedené způsoby jsou určeny pro velkoobjemovou výrobu pitné vody v úpravnách vody, nejsou však vhodné pro zajištování potrebného množství denitrifikované vody pro kojence V domácnostech, které jsou zásobovány pitnou...

Způsob zatkávání nerozpustných vložek do hadicové tkaniny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253125

Dátum: 15.10.1987

Autori: Uhman Hubert, Kimmer Josef

MPK: D03D 37/00, D03D 3/02

Značky: způsob, hadicové, zatkávání, vložek, provádění, nerozpustných, způsobu, tohoto, tkaniny, zařízení

Text:

...nepropustné vložky k zatkání do hadice.Mezi odvíjecím ústrojim l, na kterém je umístěna nepropustná vložka 2, a vstupem l kruhového tkacího stroje A je umístěno napinací ústrojí §, které tvoří na neznázorněném rámu v ložiscích uložený alešpoň jeden pár lisovacích valečků Q. Lisovací válečky É jsou upravený tak, že horní váleček je opatřen pružným povrchem. Povrch může být vytvořen příkladně z gumy, PVC nebo jiného pružného materiálu.Pod...

Způsob výroby 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253124

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lederer Pavel, Mácová Eva, Poláková Stanislava

MPK: C07C 39/14

Značky: způsob, 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu, výroby

Text:

...pro daný účel jsou ethylmethylketon, 1,1,2-tríchlor-1,2,2-trifluorethnn a acetonitril. Vysoké selektivity vzniku 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu se dosáhne, jestliže se fotochemická oxidace provede za přitomnosti 1 až 5 E hmot. 2,4-pentandionútu železitého a/nebo manganitého, vztaženo na výchozí množství 1,2,3,4-tetrahydronaftalenu.Výhodou uvedeného řešení je vysoká selektivita vzniku 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu a malá energetická...

Způsob dopolymerace granulátu polyamidu vzniklého polymerací v tavenině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253120

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír

MPK: C08G 69/46

Značky: granulátu, způsobu, vzniklého, provádění, tohoto, polymeraci, zařízení, polyamidů, dopolymerace, způsob, tavenině

Text:

...§ avevnitř dvěma deskovými výměníky Q, které jsou ovládány automaticky čidlem teploty 1. Na dně zásobníku je turniket g, který řídí odběr granulátu.zařízení znázorněné na obr. 2 sestává z vibračního vertikálního dopravníku - výměníku L opatřeného násypkou g a topným plàštěm 3, který je vytápěn násypkou lg, spojen se zásobníkem Ä (silol, který je vevnitř opatřen skluzovými přepážkami lg s automaticky řízeným ohřevem 1 a zvenčí topným pláštěm...

Způsob bezodpadového dělení trubek a tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253104

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sekanina Milan, Langer Zdeněk

MPK: B21D 24/16

Značky: trubek, dělení, tyčí, bezodpadového, provádění, způsobu, způsob, tohoto, zařízení

Text:

...dosud známých způsobech vzniknout nemohou. Poté dojde pŕímočarým pohybem pohyblivého střižného nože l ve vertikální rovině dle Šipky § k dostřižení celého průřezu trubky, přičemž v kolmém smeru vzniklé trhliny se spojí s trhlinami vzniklými při nástřihu až do úplného oddělení a vzniklý střih vlivem Vrubového účinku nástřihu vykazuje kvalitní střižnou plochu.Na nástrojové desce §, obr. 3, je upevněn stojan 2, ve kterém je uloženo vedení lg...

Způsob potlačení vláknitého bytnění aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253103

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wanner Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: potlačení, bytnění, způsob, aktivovaného, vláknitého

Text:

...polyfosfátů v buňce. V obou případech se tak omezuje podíl substrátu, který mohou využívat vláknité mikroorganismy v následujĺcím aerobním prostředí. Nedostatkem substrátu je limitován růst těchto vláknítých mikroorganismů, čímž se snižuje jejich po~Přednost způsobu potlačení vláknitého hytněnĺ aktivovaného kalu podle vynálezu spočivá v rychlosti odezvy prevedeného zásahu na hodnoty kalového indexu při uspořádání aktivačnĺhoprocesu...

Způsob stanovení obsahu a vazby kyslíku, dusíku a uhlíku řízeným termickým rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253102

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G05D 23/00, G01N 25/36

Značky: termickým, způsob, kyslíku, stanovení, rozkladem, řízeným, dusíku, obsahu, uhlíku, väzby

Text:

...mají některé technické nevýhody,které omezují jejich použitelnost jen na analýzu jednoduchých typů oxidických, nitridických nebo karbidických fází a sloučenin. Kupříkladu při lineárním ohřevu vzorku nelze rozlišit dvě nebo více fází s blízkými teplotami rozkladu a nesprávne výsledky se získávají i v tom případě, jsou-li analyzované fáze přítomny ve větším množství nebo když rychlost rozkladné reakce je nízká.Uvedené nedostatky odstraňuje...

Způsob stanovení fertility spermií u kanců pomocí proakrozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253101

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šulcová Brigita, Železná Blanka, Čechová-tomanová Dana

MPK: C12Q 1/00, G01N 33/50

Značky: fertility, kanců, proakrozínu, spermií, pomocí, stanovení, způsob

Text:

...semenné plasmy. iKe spermiím je poté přidána 2 obj. kyselina octová ve stejném objemu jako usazené spermie. Spermie se promíchají a extrahují 60 min při 4 OC za občasného zamĺchánĺ. Od této chvíle jsou všechny operace prováděny za teploty 0 až 4 OC až do měření aktivity akrozinu. Po 60 min extrakce proakrozin a akrozin přejde do roztoku a extrakt se odstředí při vysokých obrátkách,např. 13 000 g.Extrakt obsahuje přírodní inhibitory...

Způsob tepelného zpracování výkovku z austenitické oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253099

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kohout Miroslav, Jandoš František, Poláček Jiří, Vyzrál Miloš

MPK: C21D 1/78

Značky: zpracování, tepelného, způsob, austenitické, oceli, výkovků

Text:

...oceli k tvorbě povrchových trhlin během kování.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu tepelného zpracování výkovku z austenltické oceli se zvýšenou povrchovou jakostí. Výkovek je z hutního polotovaru tvořeného ingotem nebo předkovkem nejlépe ohrubovaným. Před kováním je hutní polotovar ochlazován 2 licí a kovací teploty kontinuálně na teplotu 20 °C až 400 °C a pcsléze na tvářecí teplotu ohříván rychlostí větší než 30...

Způsob montáže a testování těsnosti uložení filtračních vložek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253093

Dátum: 15.10.1987

Autor: Silbernágl Stanislav

MPK: B01D 46/42

Značky: uložení, těsnosti, zařízení, montáže, provádění, způsobu, filtračních, vložek, způsob, tohoto, testování

Text:

...prostředkem. Potom se zaveze a upne do své pracovní polohy nejspodnější filtrační vložka. Pak se do testovací drážky rámu této filtrační vložky přivede tlakový vzduch z mobilního zdroje,u něhož se sleduje případný pokles tlaku.Při zjištění poklesu tlaku pod stanovsnou mez se provede opravné operace. Ta spočíva v opakování montážních a testovacích operací v místě nejspodnější filtrační vložky. V případě opakovaného zjištění poklesu tlaku...

Způsob a zařízení k automatické regulaci doby průtoku svařovacího proudu při odporovém svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253091

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bukáček Oldřich

MPK: B23K 11/24

Značky: průtoku, svařování, zařízení, regulaci, odporovém, způsob, proudu, automatické, svařovacího

Text:

...jehož druhý vstup je připojen na zdroj referenčního napětí a výstup komparátoru je připojen na blok logiky, kterého výstup je připojen na řídící vstup elektronického spínače.Na připojených výkresech je na obr. 1 znázorněn průběh napětí na vývodech měřicího transformátoru, na obr. 2 průběh tohoto napětí po usměrnění, na obr. 3 prúběh integrace usměrněného napětí. Na obr. 4 je znázorněno blokové schéma zařízení automatické regulace...

Způsob čištění acetylenu od fosfinu, arsinu, amoniaku a sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253088

Dátum: 15.10.1987

Autori: Červinka Max, Kus Miroslav, Kosar Petr, Málková Zdenka, Čapek Jaroslav

MPK: C10H 23/00

Značky: amoniaku, sloučenin, čištění, acetylénu, fosfinů, arsinu, způsob, sirných

Text:

...kolona-zásobník s recirkulací kyseliny je smyčkovým reaktorem, který zaručuje spolehlivé proreagování a tím odstranění především nebezpečného fosforovodíku. Čerstvá kyselina sírová je dávkována do III. stupně v množství postačujícím pro udržení požadované koncentrace. Kyselina ze III. stupně přechází do II. stupně, kde se dosouší acetylen z I. kolony.Ve IV. koloně je acetylen propírán alkalickým roztokem.Na přiloženém výkresu je...

Způsob přípravy hemisukcinátů kardiotonických glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253083

Dátum: 15.10.1987

Autori: Černý Ivan, Havel Miroslav, Drašar Pavel, Pouzar Vladimír

MPK: C07J 19/00

Značky: kardiotonických, hemisukcinátů, přípravy, glykosidů, způsob

Text:

...kde alkyl je tvořen C 1 až C 6, s výhodou tetrabutylamoniumfluorid. Směs se michá za teploty 0 °C až 50 °C po dobu 1 až B hodin, pak se zŕedi dichlormethanem nebo chloroformem, promyje vodným roztokom neoxidující anorganické kyseliny, bud kyseliny sírová nebo kyseliny fosforečné, zfiltruje a odpaří.Jako optimální se jeví reakce glykosidu s dicyklohexylkardodiimidem v 1 až 1,5 molárnim přebytku a s 4-...

Způsob kosení rostlin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253082

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hofman Josef, Dunovský Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Jeřábek Karel, Voštová Věra

MPK: A01D 91/00

Značky: provádění, zařízení, způsobu, kosení, způsob, tohoto, rostlin

Text:

...ramenu proti odrazovému zrcadlu umístěnému na podvozku zařízení. V místě kosení může být s výhodou umístěn vývod inertního plynu, například výfuku spalovacího motoru.U způsobu a zařízení podle vynálezu jsou žací elementy téměř bezporuchové a podstatné je zvýšena rychlost sklizně.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise dvou příkladů jeho provádění a provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schematicky první...

Způsob výroby organického hnojiva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253081

Dátum: 15.10.1987

Autori: Uher Pavel, Straňák Antonín, Venkrbec Leopold, Chalupa Miloš, Ševčík Vladimír

MPK: C05F 3/06, C05F 3/00

Značky: zařízení, provádění, způsobu, hnojiva, způsob, výroby, tohoto, organického

Text:

...hmotu baktérií. V průběhu fermentace se při vytvoření vhodných podmínek zvyšuje teplota již po několika hodináchaž na 65 °C. zpracování tekutých výkalú je vhodné pro bezstelivové technologie chovu hospodářských zvířat a má průmyslový charakter. Řeší problém efektivního zpracování stelivové slámy v rámci koloběhu organické hmoty s minimálními ztrátami. Úpravou tekutých výkalú v manipulační nádrži pomocí minerálních sorbentů se zvyšuje...

Způsob výroby biosorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253070

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šebová Jana, Švanda Jiří, Hyršl Jaroslav, Hrdina Miloslav, Krejčiřík Libor, Řezáč Jan

MPK: B01J 20/22

Značky: biosorbentů, výroby, způsob

Text:

...bílkoviny, nukleové kyseliny, nukleoproteidy, mukoproteidy, lipoproteidy, proteidolipidy, fosfolipidy, dusíkaté látky aj. Tyto biologické komponenty přírodního původu mají schopnost účelně se modifikovat a při aktivaoi vytvářejí interakční procesy nejen mezi sebou, ale i se syntetickými látkami.Složité chemické propojení biopolymerní struktury se syntetickou kostrou se projevuje jako mechanické zpevnění biosorbentu, žádouci z hlediska jeho...

Makromolekulární protirakovinné léčivo obsahující platinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253069

Dátum: 15.10.1987

Autori: Metalová Marie, Nosková Dagmar, Rypáček František, Saudek Vladimír, Drobník Jaroslav

MPK: C07F 15/00

Značky: způsob, platinu, výroby, makromolekulární, obsahující, protirakovinné, léčivo

Text:

...v těle a pozitivně její terapeutickou účinnost.Předmět vynálezu je dokumentován následujicími příklady, aniž je jimi omezen. P ř í k 1 a d 11,5 g poly N-(2-hydroxyethyl)-D,L-aspartamidu bylo rozpuštěno v 45 ml N,N-dimethylacetamidu, přidáno 1,05 g chloridu anhydridu kyseliny trímelitové a 10 ml pyridinu. směs byla míohána při teplotě mĺstnosti 48 hodin. Poté přidáno 10 ml konc. kyseliny octové a směs lita pomalu do 750 ml vychlazeného acetonu....

Způsob ztekucení strusky ve spodem dmýchaném konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253065

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Jiří, Kodrle Luděk, Březina Jaroslav, Hromek František, Valošek Petr, Nemčič Ladislav

MPK: C21C 5/36

Značky: strusky, dmýchaném, konvertoru, způsob, spodem, ztekucení

Text:

...s dmýchaným vápnem se dmýchá prachový kysličník hořečnatý tak, aby výsledná směs obsahovala od 12 do 40 hmotnosti kysličníku hořečnatého, a to v množství do 55 kg na tunu vyrobené oceli.Výhodou způsobu podle vynálezu je vytvoření řídké konečné strusky s obsahem od 6 S do 8 hmotnosti kysličníku hořečnatého s možností odčeření kovových qranálií, přičemž nezhoršuje odsíření ani odfosťoření kovu.Výhodou je také to, že není nutno používat jako...

Způsob úpravy destilátových ropných frakcí vroucích v rozmezí 145 až 370 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253064

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vitvar Milan, Smrž Zdeněk, Rosenthal Jakub, Vybíhal Jaromír, Kratochvílová Jitka, Srb František, Novák Václav, Oháňka Vlastimil

MPK: C10G 45/08, C10G 45/50

Značky: vroucích, frakcí, způsob, destilátových, ropných, úpravy, stupňů, celsia, rozmezí

Text:

...jejich vysokou cenu. zavedením určitého obsahu AIZO 3 do katalyzátoru a tím snížení obsahu kovů jako jsou katalyzátor 3 076 A 2 NiS-WSZ - 40 AIZO 3) se aktivita snižuje. Jenutné pracovat za vysokého tlaku, aby se dosáhlo žádouci aromatizace.zlepšení aktivity W-Ni katalyzátoru s vysokým obsahem aktivních složek lze dosáhnout tak, že místo aluminy jako nosiče se použije aluminosilikát s obsahem Si 02 V rozmezí 3 až 25 jak je např....

Způsob dobývání variabilních slojí užitných nerostů, zejména uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253062

Dátum: 15.10.1987

Autori: Děngl Jiří, Novotný Stanislav, Schellong Lubomír, Dzierža Emil, Pekárek František, Matula Jan, Gottweis Jiří

MPK: E21C 41/00

Značky: dobývání, sloji, variabilních, zejména, způsob, užitných, nerostu, uhlí

Text:

...závalovém štítu, sklopným pilířovým štítem, dvěma porubovými dopravníky a stropnicí spočívajicí nejméně na dvou stojkách.Jeho podstata spočívá v tom, že se po jednom záběru dobývacího stroje a následném přeložení jednotek důlní mechanizované výztuže sklcní jejich stropnicové tahy. Tím zároveň dojde i ke sklopení závalového štítu s vypouštěcím otvorem, a to pod úhlem v rozsahu od.5 ° do 38 °,v závislosti na mocnosti a stavu nadstropní,...

Způsob výměny tepla mezi dvěma oddělitelnými, protiproudně uspořádanými proudy kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253061

Dátum: 15.10.1987

Autori: Komůrka Josef, Novotný Miloslav, Gemza Emil, Mácha Václav, Miksa Čestmír, Kašpar Jiří, Krejčí Stanislav

MPK: F28D 7/00

Značky: kapalin, uspořádanými, tepla, výměny, protiproudně, dvěma, způsob, oddělitelnými, proudy

Text:

...(kontinuálním) louhu 3 a odtahem zahuštěného roztoku lg je udržována koncentrace cirku-lujícího roztoku konstantí. Ze zásobníku g je roztok 2 veden do výměníku tepla Q. Ohřátýproud lg se dělí na recykl ll do chladící věže D a část lg, odebíranou k dalšímu zpracováníV trubkových odparkách na konečný produkt tohoto zařízení. V chladící věži D se část vodyodpaří a odpařená voda ve směsi se vzduchem odchází do atmosféry lg.Navrhovaný...

Způsob povrchové úpravy kovových materiálů pomocí sloučenin molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253060

Dátum: 15.10.1987

Autor: Weiss Miloš

MPK: C23C 22/40

Značky: sloučenin, kovových, materiálů, úpravy, povrchové, molybdenu, pomocí, způsob

Text:

...sodného. Po rozpuštěni doplníme lázeñ destilovanou vodou na 1 litr a upravime pH lázně pomoci 80 hmotnostní koncentrace kyseliny octové na hodnotu 4,2. Lázeň zahřejeme na 70 OC a ponoříme do ni ocelový elektrolyticky pőrovitě poniklovaný předmět. Již po 2 až 4 minutách se předmět pckryje žlutou vrstvou. Po delší době expozice 10 až 15 minut se zbarvení prohlubuje od fialová přes zelenou do červené a nakonec až do černé. Vybarvený předmět...

Způsob odstraňování naftalenu z koncového chladiče naftalenové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253059

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lašák Karel, Horáček Josef

MPK: G01N 37/00

Značky: odstraňování, naftalenu, pračky, způsob, chladiče, koncového, naftalenové

Text:

...na požadovanou hodnotu a podstata vynálezu spočíva v tom, že propařování chladiče se ukončí, jakmile obsah naftalenu ve vodních parách pokleane pod hranici 300 mg vztsženo na 1 000 g vodního kondenzátu.Technologicky nutná doba propařování se způsobem podle vynálezu zkracuje, což má pozitivní vliv jak ve zvýšeném produkčním čase koncového chladiče tak i na značné úspory techno logické páry.vynález je v dalším popisu blíže objasněn na...

Způsob výpalu cementářského slínku s použitím uhelných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253054

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hradský Josef, Vejpůstková Jana, Hrazdira Miroslav, Novák Jaroslav, Křešťák Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: použitím, způsob, uhelných, odpadů, výpalu, slínku, cementářského

Text:

...kvalita výsledného produktu, se vychází Z následujících vztahůS silikátový modul Ms ý AłFA aluminátový modul MA -§ C W Vám sw kde C je obsah oxidu vápenatého Cao V hmot. S je obsah oxidu křemičitého Si 02 v hmot. A je obsah oxidu hlinitého Al 2 O 3 v hmot. F je obsah oxidu železitého Fe 2 O 3 v hmot.přičemž Obsahy oxidů jsou vztaženy bud na slínek, nebo na surovinu.Teoretická teplota spalování Q QC 02 QH 20 Qvz t...

Způsob odstraňování mědi z odpadních rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švec František, Hlubuček Vratislav, Šrámek Jaromír, Mastný Libor, Kálal Jaroslav, Kálalová Eliška

MPK: C02F 1/62

Značky: odstraňování, způsob, odpadních, rozpouštědel, mědi

Text:

...potíží může být jejich navázání na polymerní skelet. Ta však byla překonána syntézou nerozpustných polymerních látek na bázi glycidylmethakrylátu podle č. AO 175 112,které se kromě vysoce reaktivních epoxidových skupin vyznačují i makroporozitou, tedy v 1 ast~ ností, která je jednou z nezbytných podmínek úspěšného nasazení v nevoąném prostředí. Epoxi~ dová skupina může být snadno zreagována a získány sorbenty s nejrůznějšími...

Způsob izolace aromatických sulfokyselin z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 253045

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bízek Vladislav, Procházka Jaroslav, Horáček Jan, Čermák Ján, Heyberger Aleš, Kroupa Jan, Černý Otakar

MPK: C02F 1/26

Značky: způsob, sulfokyselin, izolace, aromatických, odpadních

Text:

...i vícesytných a jejích směsí i z vod, obsehujících enorganické kyseliny a jejich soli. Navíc v některých případech lze způsob použít i k oddělení některé ze sulfokyselin od ostatních aromatických sulfokyselin obsažených v odpední vodě 2 od minerálních kyselín e jejich solí.Jestliže je cílem použití nevrženého způsobu izolace jen jedné nebo několike sulfokyselin z odpední vody obsahující více erometíckých sulfokyselln a poořípedě nnorgenické...

Způsob eliminace vlivu změn objemové hmotnosti materiálu při radiometrickém stanovení vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 253040

Dátum: 15.10.1987

Autori: Votava Petr, Částek Dalibor, Šmejkal Zdeněk

MPK: G01N 23/05

Značky: radiometrickém, vlivů, eliminace, materiálů, vlhkosti, způsob, stanovení, hmotnosti, objemové, změn

Text:

...však vyžaduje přídavné zařízení včetně ďalších zdrojů ionizujícího záření.Toto nevýhodu je odstraněno u zpdsabu elíminace vlivu změn objemové hmotnosti podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že detektor termálních neutronů se umístí ve vzdálenosti 4 až 13 cm od zdroje rychlých neutrond, přičemž tato vzdálenost je tím větší, čim je větší rozsah kolísání objemové hmotnosti měřeného materiálu.Při takto nastavené vzájemné vzdálenosti...

Způsob odstraňování iontů Fe3plus

Načítavanie...

Číslo patentu: 253033

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tran Duc, Loučka Tomáš

MPK: C01G 49/00

Značky: iontů, fe3plus, odstraňování, způsob

Text:

...trojmocného železo propouští přes kolonu noplněnou perlovuu uelulozou nebo jiným nosíčem s chelotečními skupinami diełylentrianintetraoctovými na postreh» ním řetězci. Pro vstupní koncentrnci čiětlnáho roztoku z hlediska koncentrace neplatí prsktioky žádná omezení.V dalším je vynález osvětlen a dokumentován příklady provedení.Přiklod 1 N Při 23 °C se připravil nasycený roztok síronu hlinitolmonnáho (NR.A 1(S 04)2.12 H 20)o pH 3,|, který vedle...

Způsob likvidace amoniaku ve fenolčpavkových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253032

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kosef Jiří, Knybel František

MPK: C02F 3/12

Značky: amoniaku, způsob, likvidace, fenolčpavkových, odpadních, vodách

Text:

...zatížení 10 až 20 m 3 odpadnich vod na 1 000 m 3 aktivního prostoru odvslu za den, 2 to za současnéhoąlátkového zatížení odvalu celkovým amoniakem v rozsahu 1 až 15 kg na 1 000 m 3 za den, z toho mex. 20 hmotnostně volným amoniakem. Látkové zatížení odvelu doprovodnými zozpĺätěnýni složkami orgenického zneöištění, vyjádŕenými hodnotou BSK, přitom dosahuje hodnoty max. 10 kg na 1 000 m 3 aktivovnného prostoru odualu za den.V...

Způsob výroby prostorových galanterních výrobků, zejména školních aktovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253020

Dátum: 15.10.1987

Autor: Popelíková Anna

MPK: A45C 3/02

Značky: výrobků, výroby, prostorových, školních, zejména, galanterních, způsob, aktovek

Text:

...odlehčené, při zachování životnosti výrobků z klasických materiálů, což známé způsoby výroby neumožňují. Nevýhody známých způsobů výroby prostorových gslanterních výrobků odstraňuje způsob výroby podle vynůlezu kde zadní část výrobku, zadní díl, straničky e dno tvoří dílec ze samonosného materiálu, který je možno v rozloženém stevu výhodně vyztužit a zdobit progresívní technologií sverem, dezánováním i äitím a vytvořit případné předvaření...

Způsob výroby slitiny pro mikrolegování oceli vanadem a dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253015

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kozelský Petr, Goszyk Bohuslav, Kuchař Lumír, Ježka Drahomír

MPK: C22C 35/00

Značky: vanadem, mikrolegování, způsob, slitiny, dusíkem, výroby, oceli

Text:

...vzájemné kombinaci.Dále se přidévá až 30 hmotnostních ceru nebo kovů alkelických zemin nebo kovů vzácnych zemin, titen až do 30 hmotnostních, zirkonium až do 30 hmotnostních, tantol až do 30 hmotnostních, ursn už do 30 hmotnostních, e to rovněž bud semostatně,nebo v jejich vzájemné kombinaci.Vyššího účinku se dosahuje především tím, že se sníží energetická náročnost, společně se surovinovou náročnosti výroby e dochází k podstatnému...

Způsob zanášení útku na tkacích strojích a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253011

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ševčík Ladislav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: útku, zanášení, tkacích, strojích, zařízení, způsob, provádění

Text:

...turbulence. Spevlehlivost a rychlost zanáěení utku lze výhodné řídit poubym geouetrickým uspořádánín a orientací unáěecích try-sek. Prohozní závady, způsobené nedostatočné otevřenym proělupem osnovních nití jsou podstatné sníženy, neboř útek se pohybuje poděl paprsku. Výhodná jei nízká spotřeba vzduchu, nebot výtokové otvory tz-ysek jsou v minimální vzdálenosti od paprsku a rovněž jejich průměr-y jsou minimální.Způsob e zařízení k...

Způsob využití odpadních vod potravinářského průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253009

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ptáčník Pavel, Kudláček Vladimír

MPK: C02F 1/00

Značky: potravinářského, průmyslu, využití, způsob, odpadních

Text:

...ktoré působí jako redukční činidlo organických nebo enorganických látek, především kovových sloučenin. Účinok vynálczu spočívá v náhradě dosud používané glukózy, sacharôzy nebo jiných činidel, na príklad toxickéhn sirníku sodného.vynález je doložen níže uvedenými příklady. Příklad 1Do třihrdlé baňky o obsahu 1 1, opatřené míchadlam, teplomürem, zpětným chłodičem a kepací nálevkou bylo předloženo 490 g vody a 5 ml 40 Na 0 H n za míchání...

Roubované polymery a kopolymery 2-hydroxyethyl-methakrylátu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253004

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jelínková Miroslava, Čoupek Jiří, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 8/30, C08F 20/12

Značky: polyméry, výroby, kopolymery, způsob, 2-hydroxyethyl-methakrylátu, roubované, jejich

Text:

...a dimethylscetamidu. Vlastnosti roubů, zvláště jejich palet-idu lze snadno měnit volbou R v substituovaném oxazolinu.Jako výchozí polymer lze použít lak lineární homopolymer, či kopolymery Z-hydroxyethyl-methakrylátu, tak jeho sííované kopolymery. Jako alkyludící deriváty lze užít chlorid, bromid, tosylát, mesylát apod. Jako alkylující deriváty lze však užít i 2,3-epoxypropylether výchozího polymeru. K roubovâní lze pal použít například...