Patenty so značkou «způsob»

Strana 151

Způsob separace zinku z oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalickém bezkyanidovém elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238533

Dátum: 01.11.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C02F 1/58

Značky: oplachových, elektrolytickém, separace, elektrolytu, bezkyanidovém, alkalickém, zinku, zinkování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace zinku z oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalickém bezkyanidovém elektrolytu a z odpadních alkalických bezkyanidových elektrolytu spočívajícího v tom, že při separaci zinku u opotřebovaných nebo znehodnocených elektrolytů se tyto elektrolyty ředí v poměru minimálně 1 : 100, u takto zředěného koncentrátu nebo u odpadních oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalických bezkyanidových elektrolytech se...

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238528

Dátum: 01.11.1987

Autori: Friml Zdeněk, Čížková Jana, Exner Rudolf, Baum Zdeněk

MPK: C14C 3/18

Značky: koželužského, výroby, způsob, prostředků, pomocného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku s bělicím a plnicím účinkem, jehož podstata spočívá v tom, že se připraví kondenzát směsi kyselin naftalen mono, di a trisulfonových a ten se dále kondenzuje za přítomnosti formaldehydu a močoviny s kondenzátem fenolu a kyselin betanaftalensulfonových.

Způsob přípravy sodné soli (E)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238525

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jonáš Jaroslav, Mazal Ctibor

MPK: C07D 307/40

Značky: způsob, e)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3h)-furanonu, sodné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy sodné soli (E)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldehydro-2(3H)-furanonu vzorce I, kterým se sůl podle vynálezu připravuje tak, že se sodná sůl 3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3H)-furanonu rozpustí ve vodě nebo v dimethylsulfoxidu nebo v dimethylformamidu a rozpouštědlo se potom odstraní oddestilováním nebo azeotropním oddestilováním. Sodná sůl I je reaktivní nukleofilní činidlo, které umožňuje připravit...

Způsob chromočinění koží a kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238523

Dátum: 01.11.1987

Autori: Blažej Anton, Galatík Antonín, Müllerová Anna

MPK: C14C 3/06

Značky: koží, chromočinení, kožešin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení je v tom, že holina po odvápnění, moření a piklování se činí chromitými sloučeninami při teplotě vyšší než je teplota skelného přechodu, ale o 3 až 5 °C nižší než je teplota smrštění kožného kolagenu v daném prostředí. Uvedenou teplotu lze dosáhnout ohřátím kapaliny použité při přípravě piklující a/nebo činicí lázně nebo během činění pomocí přiváděné páry, respektive čerpáním činicí lázně přes tepel výměník.

Způsob odsiřování plynů magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238515

Dátum: 01.11.1987

Autori: Prokleška František, Vejvoda Josef, Čermák Karel, Chvatík Jiří, Markalous František, Najmr Stanislav, Hegner Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, technologii, způsob, magnezitovou, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší zjednodušení dosavadní magnezitové odsiřovací metody a to jak z hlediska technologického, tak i investičního, za současného zvýšení stupně odsíření. U tohoto způsobu, který používá vypírání v suspenzi, obsahující jako aktivní složku kysličník, případně hydroxid hořečnatý, se alespoň část vypírací suspenze odvádí z procesu odsiřování, načež se z této části oddělí pevná fáze s obsahem siřičitanu hořečnatého. Získaná kapalná fáze se...

Způsob výroby tepelně a zvukově izolační vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238507

Dátum: 01.11.1987

Autor: Sodomka Lubomír

MPK: D04H 1/54

Značky: vrstvené, textilie, výroby, způsob, tepelně, zvukové, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Je navržen nový způsob výroby tepelně a zvukově izolačních vrstvených textilií, jejichž základní tepelně a zvukově izolační vrstvou je polypropylenové rouno vyrobené fibrilací fólií. Toto rouno se naklade na různé typy nosných textilií, kterými můžou být tkaniny, pleteniny, pletotkaniny či netkané textilie podle účelu použití. Textilie mohou být po obou stranách spodku i vrchu stejné nebo odlišné. Kromě textilií jako nosné i funkční vrstvy je...

Způsob přípravy a stabilizace infúzních a injekčních roztoků hydrogenuhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 238503

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jindra Lumír, Hejlek Jan, Půček Vladimír

MPK: A61K 31/265

Značky: stabilizace, sodného, způsob, roztoku, hydrogenuhličitanu, injekčních, přípravy, infúzních

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu přípravy a stabilizace infúzních, injekčních a dalších sterilních roztoků hydrogenuhličitanu sodného a infúzních, injekčních a dalších sterilních roztoku, obsahujících jako jednu ze složek hydrogenuhličitan sodný.

Způsob preparativní izolace methioninu značeného radioaktivním izotopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236394

Dátum: 01.11.1987

Autori: Svoboda Vratislav, Kleinmann Imrich

MPK: C07B 23/00

Značky: izolace, značeného, methioninu, radioaktivním, preparativní, izotopem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob preparativní isolace methioninu značeného radioaktivním isotopem eluční kapalinou sloupcovou chromatografií, jehož podstata spočívá v tom, že se směs látek vznikající při přípravě radioaktivního methioninu dělí na sloupci porézního hydrofilního iontoměniče na bázi ethylenglykolmethakrylátového kopolyméru s fosfátovými výměnnými skupinami za použití eluentu, tvořeného kyselinou mravenčí, ethylalkoholem, thiodiglykolem a vodou, přičemž...

Způsob preparativního dělení derivátů nukleosid-5´-difosfátů značených radioaktivními nebo stabilními izotopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236393

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vočková Jana, Svoboda Vratislav, Uhlířová Alena, Kleinmann Imrich

MPK: C07B 23/00

Značky: stabilními, značených, izotopy, preparativního, nukleosid-5´-difosfátů, derivátů, dělení, způsob, radioaktivními

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob preparativního dělení derivátů nukleosid-5'-difosfátů značených radioaktivními nebo stabilními izotopy eluční kapalinou a sloupcovou chromatografií, jehož podstata spočívá v tom, že směs látek, vznikajících při přípravě isotopicky značených derivátů nukleosid-5'-difosfátů se dělí na sloupci hydrofobního sorbentu za použití eluentu tvořeného alifatickými aminy, kyselinou mravenčí nebo kyselinou octovou, alkylalkoholem s celkovým počtem...

Způsob regenerace silikonových kaučuků, jejich směsí a vulkanizátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236391

Dátum: 01.11.1987

Autori: Schätz Miroslav, Trejbal Jiří, Müller Stanislav

MPK: C08J 11/04

Značky: silikonových, jejich, regenerace, vulkanizátů, směsi, způsob, kaučuku

Zhrnutie / Anotácia:

Drť silikonových kaučuků, jejich směsí a vulkanizátů se vystaví působení přihřáté vodní páry, výhodně za tlaku 0,5 až 8 MPa po dobu 10 až 360 minut, načež se regenerát vysuší a zhomogenizuje. K regenerátu je možno přidávat změkčovadla na bázi metylfenylpolysiloxanu nebo silikonových olejů, případně kysličník hořečnatý. Způsob je možno využit v gumárenských a kabelářských závodech a k výrobě tmelů.

Způsob výroby za tepla válcovaných pásů z bram z niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236390

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hebda Břetislav, Bořuta Josef, Dědek Vladimír

MPK: B21B 3/00, B21B 1/34

Značky: oceli, pásu, výroby, niobem, stabilizované, tepla, dvoufázové, způsob, válcovaných, nerezavějící

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob výroby za tepla válcovaných pásů z bram z niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli. Bramy se ohřejí na teplotu v rozmezí od 1100 do 1280 °C v prostředí oxidační pecní atmosféry, s celkovou výdrží v tomto rozmezí teplot ad 1 do 10 hodin, kde doba výdrže na teplotě ohřevu od 1200 do 1250°C nepřesahuje dobu od 0,5 do 5 hodin, dále tím, že válcování bram na pásy za tepla se provádí v rozmezí tvářecích...

Způsob výroby kovaných bram s niobem stabilizové dvoufázové nerezavějící oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236388

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bořuta Josef, Koutník Ladislav, Dědek Vladimír

MPK: B21J 5/00, B21B 3/00

Značky: způsob, niobem, nerezavějící, kovaných, stabilizové, dvoufázové, oceli, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob výroby kovaných bram s niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli o chemickém složení v procentech hmotnostních uhlík od 0, 005 do 0, 030 %, křemík od 0, 02 do 1 %, mangan od 1 do 2,5 %, chrom od 20,0 do 26 %, nikl od 10 do 15 %, niob od 0,3 do 1,5 %, fosfor od 0,005 do 0,030 %, síra od 0,001 do 0,020 %, zbytek železo a obvyklé doprovodné prvky s obsahem objemového podílu feritu v astenické struktuře...

Způsob výroby opticky aktivních alkylesterů kyseliny 2-oxo-5-chlorbicyklo/2,2,1/heptan-7-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236386

Dátum: 01.11.1987

Autori: Štros František, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Ruth Miloslav, Prošek Zdeněk, Kubelka Vladislav

Značky: alkylesterů, aktivních, kyseliny, výroby, opticky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby opticky aktivních alkylesterů kyseliny 2-oxo-5-chlorbicyklo/2,2,l/heptan-7-karboxylové obecného vzorce I a II z jejich racemické směsi stereospecifickou redukcí pomocí dehydrogenáz z mikroorganismů rodu Saccharomyces, Candida a Torulopsis a spočívá v tom, že se redukce provádí v kultivačním médiu, které jako zdroj uhlíku obsahuje alkohol s 2 až 4 atomy uhlíku nebo organickou kyselinu s 2 až 4 atomy uhlíku, při...

Polychlorované 9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxantheny, jejich solí a jejich způsob přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236384

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bártl Václav, Protiva Miroslav, Šedivý Zdeněk

MPK: C07D 335/20

Značky: 9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxantheny, přípravy, způsob, solí, polychlorované, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem jsou polychlorované 9-(dimethylaminopropyliden)thioxantheny obecného vzorce I, ve kterém Rl, R2 a R3 jsou stejné nebo různé a značí atom vodíku nebo atom chloru,jejich soli s farmaceuticky nezávadnými kyselinami, jakož i způsob jejich přípravy. Látky vzorce I a jejich soli vykazují vysoký stupeň inhibiční účinnosti vůči mikroorganismům, zejména proti kokům, takže je možné je považovat za potenciální chemotherapeutika infekčních...

Způsob měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášených vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 236352

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kříž Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo, Landar Josef, Kopecký Josef

MPK: G01B 7/06

Značky: nanášených, nárůstu, vrstev, měření, tloušťky, rychlostí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řesení se týká způsobu měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášených vrstev odpařovaného materiálu na substrát pomocí krystalového čidla. Účelem řešeni je přesnější a jednodušší způsob měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášené vrstvy a možnost současného měření celkové tloušťky nanesené vrstvy při použití jediného krystalového čidla. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se měří ve dvou následných časových intervalech změna frekvence čidla,...

Způsob fixace spoje obalu při výrobě vláknových zásobníků psacích tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234549

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Veselý Alois, Slavíček Jaroslav

MPK: B43K 7/02

Značky: způsob, psacích, výrobe, vláknových, spoje, fixace, tekutin, zásobníku, obalů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fixace spoje obalu je určen pro zajištění spoje obalu při výrobě vláknových zásobníků psacích tekutin. Vynález řeší způsob fixace a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález potom umožňuje výrobu vláknových zásobníků s dokonalým spojem obalu, což umožňuje zachování požadovaných, kapilárně-porézních vlastností vláknových zásobníků, a to při použití nejrůznějších obalových materiálů.

Způsob stanovení benzalhehydu v substanci tribenosidu a jeho lékových formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 234548

Dátum: 01.11.1987

Autori: Svátek Emil Csc, Vachek Jaroslav

MPK: G01N 21/78

Značky: tribenosidu, způsob, stanovení, lékových, benzalhehydu, formách, substancí

Zhrnutie / Anotácia:

Fotometrické stanovení malých množství znečištěni benzaldehydu v substanci tribenosidu nebo v jeho lékových formách je založeno na barevné reakci benzaldehydu s floroqlucinem v prostředí kyseliny octové za přítomnosti kyseliny sirové a na měření absorbance zabarvení při vlnové délce 405 nm.

Způsob spojování přehybů sít

Načítavanie...

Číslo patentu: 234539

Dátum: 01.11.1987

Autori: Teplík František, Raszka Karel, Výsmek Miroslav

MPK: D21F 1/16

Značky: spojování, způsob, přehybů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení šitého spoje přehybů sít utkaných z termoplastických vláken. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že v místě šití se na síto přivádí horký vzduch a stehy šicí příze se pak ukládají do zplastifikovaných vláken pod povrch síta. Vynálezu lze využít při výrobě nekončitých, zejména papírenských sít.

Způsob přípravy 2,4,6-trialkylovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234534

Dátum: 01.11.1987

Autori: Brodilová Jiřina, Pospíšil Jan, Chutný Bohumil

MPK: C07C 39/06

Značky: fenolů, 2,4,6-trialkylovaných, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 2,4,6-trialkylovaných fenolů. Podstata způsobu přípravy 2,4,6 trialkylovaných fenolů podle vynálezu spočívá v tom, že se na substituovaný fenol obecného vzorce kde R1 je H nebo R2, R2 je n - alkyl nebo větvený alkyl s 1-6 atomy uhlíku, v přítomnosti rozpouštědla, schopného tvořit větvený alifatický uhlovodíkový alkylační radikál s 5-20 atomy uhlíku za nepřístupu vzduchu působí gama-zářením. Připravené...

Způsob směšování kyseliny se rmutem uranové rudniny při tlakových procesech a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234519

Dátum: 01.11.1987

Autori: Forman Miroslav, Polanský Milan

MPK: C22B 60/02, B01F 13/06

Značky: směšování, provádění, rmutem, zařízení, způsobu, způsob, uranové, kyseliny, tlakových, procesech, rudniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob směšování kyseliny se rmutem uranové rudniny při tlakových procesech, zejména při tlakovém loužení uranové rudy v tlakovém reaktoru a zařízení k provádění způsobu. Zařízení sestává z trubkově směšovací komory umístěné uvnitř tlakového reaktoru, do níž ústí nátok rmutu a přívod kyseliny, opatřený vstřikovacími otvory. Ve směšovací komoře jsou vytvořeny výstupní otvory rmutu a umístěna alespoň jedna perforovaná přepážka. Do...

Způsob nepřetržité přípravy chemicky modifikovaných polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 234505

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vaníček Jiří, Kvízová Milena, Svoboda Josef, Sűsser Otakar, Blažek Jiří

MPK: D01F 6/62

Značky: modifikovaných, vláken, chemicky, polyesterových, nepřetržité, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby různých typů kopolymerních vláken, při kterém se přímým zvlákňováním esterifikace kopolymerujících kyselin etylenglykolem provádí v prostředí tvořeném produktem nízkomolekulární části nepřetržitě pracující výrobní linky, jehož část je odvětvena do zvláštního vzhledem k výrobní lince paralelně řazeného průtočného reaktoru, přičemž produkt z tohoto reaktoru se spojuje s hlavním proudem výrobní linky a v následující vysokomolekulární...

Způsob izolace 1-naftol-4-sulfonanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239149

Dátum: 01.11.1987

Autori: Suk Jiří, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/48

Značky: 1-naftol-4-sulfonanu, sodného, izolace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Při izolaci I-naftol-4-sulfonanu sodného nebo po monosulfonaci 1-naftolu vysolením na následnou filtraci za obvyklých teplot (20 až 40°C) se vylučují vedlejší látky, které při dalším zpracovaní 1-naftol-4-sulfonanu sodného působí potíže. Cílem vynálezu je předejít vylučování vedlejších látek. Uvedeného cíle se dosáhne, když se vysolení a filtrace provádějí při teplotách 50 až 90 °C.

Způsob zvýšené výroby vysokooktanových složek pro nízkoolovnaté autobenziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239142

Dátum: 01.11.1987

Autori: Urban Ivan, Huml Miroslav, Vitvar Milan, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/62

Značky: způsob, výroby, nízkoolovnaté, zvýšené, vysokooktanových, složek, autobenziny

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení popisuje způsob zvýšení výroby vysokooktanových složek pro nízkoolovnaté autobenziny z ropného benzinu kombinací zdokonalené redestilace spojené s nízkotepelnou isomerizací a s přípravou suroviny pro katalytické reformování.

Způsob urychlení tvorby tříslobílkovinných komplexu v nápojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239139

Dátum: 01.11.1987

Autor: Chládek Ladislav

MPK: C12H 1/06

Značky: způsob, způsobu, zařízení, komplexu, tvorby, provádění, tříslobílkovinných, urychlení, tohoto, nápojích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob urychlení tvorby tříslobílkovinných kompexu v nápojích a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález se týká urychlení tvorby třislobílkovinných kompexů v nápojích pomocí působení vakua s následným jeho rázovým zrušením a to zejména u piva a vína. Hotový nápoj nebo jeho meziprodukt se podrobí alespoň jednou působení vakua nejméně o hodnotě, při které počnou v nápoji vznikat bublinky, a poté se vakuum rázově zruší. Zařízení sestává z...

Způsob výroby otěruvzdorné vrstvy navářecích čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239138

Dátum: 01.11.1987

Autor: Geiger Miroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: výroby, otěruvzdorné, čelistí, navářecích, vrstvy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby otěruvzdorné vrstvy navářecích čelisti používaných při podávání navářecích drátů a navářecích automatů. Navářecí čelisti z cínové bronzi se vyvařují elektrodou o složení v hmotnostních dílech 7 až 10 % hliníku, 1 až 2,5 % manganu, 0,5 % železa a zbytek tvoří měď. Po třískovém opracování se povrch nitriduje.

Způsob výroby derivátů benzothiazin-1,1dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239134

Dátum: 01.11.1987

Autori: Svoboda Jiří, Černý Miloslav, Hampl František, Kubelka Vladislav, Votava Vladislav, Dědek Václav, Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan

MPK: C07D 279/02

Značky: benzothiazin-1,1dioxidů, výroby, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto látky se vyrábí alkylací sloučeniny obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jako alkylačního činidla použije dialkylsulfátu nebo alkyl-p-toluensulfonátu, kde alkyl značí R1 a má shora uvedený význam, v dvoufázovém prostředí organická - vodná fáze v přítomnosti alkálií a katalyzátoru fázového přenosu při teplotě 15 až 100 °, přičemž na 1 mol sloučeniny obecného vzorce II se použije 1 až 5...

Způsob měření při potenciometrické titraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 239131

Dátum: 01.11.1987

Autori: Batík Jan, Vitha František, Novotný Luděk

MPK: G01N 31/16

Značky: měření, titraci, potenciometrické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření při potenciometrické titraci, založený na přidávání titračního činidla do titrační nádobky, v níž je nadávkovaný kapalný vzorek a roztok maskovacích látek. Potenciál se snímá kombinovanou skleněnou elektrodou. Konstantní přítok titračního činidla se přeruší před dosažením potenciálu odpovídajícího bodu ekvivalence. Pro toto přerušení se odečte velikost spotřeby titračního činidla a po ustálení i hodnota potenciálu. Pak se do...

Organocíničité sloučeniny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239127

Dátum: 01.11.1987

Autori: Sokol Drahomír, Štumr Antonín, Malypetr Antonín, Bláha Jaromír

MPK: A01N 55/04

Značky: sloučeniny, organocíničité, výroby, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Biocidně účinné organocíničité sloučeniny obecného vzorce I. Tyto nové sloučeniny na bázi kondenzátu kopolyméru sulfonovaného styrenu a divinylbenzenu s organocíničitými sloučeninami obecného vzorce III nebo IV se vyznačují vysokou účinností proti širokému spektru mikroorganismů od bakterií až po řasy. Jsou použitelné zejména ke konzervaci kapalin, sloužících ke ohlazení obráběcích strojů a nástrojů a k mnoha dalším účelům.

Spojení součástí, zejména potrubí a způsob jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239117

Dátum: 01.11.1987

Autor: Šobr Petr

MPK: F16L 15/00

Značky: spojení, provedení, způsob, součástí, zejména, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení, zejména potrubí a způsob jeho provedení, jehož podstatou je, že spojovací kus je opatřen dvěma vnitřními závity rozdílného stoupání, které jsou od sebe odděleny hladkým úsekem na vnitřní stěně spojovacího kusu a vnější závity na obou spojovaných součástech mají rovněž rozdílné stoupání. Způsob spojení součásti spočívá v tom, že po našroubování obou závitových konců spojovaných součástí, až se čelní plochy obou součástí k sobě přiblíží...

Způsob čištění 3.fenyl-1-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239115

Dátum: 01.11.1987

Autori: Červený Libor, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Srna Václav

MPK: C07C 33/20

Značky: způsob, čištění, 3-fenyl-1-propanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Nečistoty aminové povahy se podrobí působení pevného adsorbentu kyselé povahy, s výhodou - aluminy.

Způsob výroby pyroelektrických polykrystalických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239106

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dřevíkovský Milan, Glanc Antonín, Kala Tomáš, Hanzlíček Zdeněk

MPK: C30B 29/32, C30B 29/00

Značky: výroby, materiálů, způsob, polykrystalických, pyroelektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pyroelektrických polykrystalických materiálů na bázi tuhých roztoků perovskitů, jako jsou zirkoničitan a titaničitan olovnatý, s příměsí oxidů kovů, jako je kysličník železitý. Podstatou je pracovní postup, podle kterého se výchozí tuhé roztoky perovskitů umelou na částice o velikosti v rozmezí 0,01 až 100 mikrometrů a dispergují se v roztoku filmotvorné látky, jako je polybutylmetakrylát rozpuštěný v těkavém organickém...

Způsob výroby lehkých veloduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 239104

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hiršl Miroslav, Ulrych Miroslav, Žďára Jiří, Halaj Josef, Hodač Josef, Soušek Jiří

MPK: B60C 5/00

Značky: lehkých, způsob, výroby, veloduší

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lehkých veloduší, zejména pak duší do galusek, kdy podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se z kaučukové směsi s nízkou propustností pro plyny na bázi butylkaučuku kontinuálně vytlačuje polotovar tvaru hadice, která má tloušťku stěny o 40 až 75 % větší než budoucí hotová duše v nahuštěném stavu a vnitřní průměr úměrně k těmto tloušťkovým relacím menší, takto získaný polotovar se opatřuje dělenými ventily, seká na díly o délce...

Způsob měření a obnovení odporové nerovnováhy kabelových vodičů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239101

Dátum: 01.11.1987

Autor: Hubička Václav

MPK: G01R 31/10, G01R 31/08

Značky: provádění, vodičů, kabelových, zapojení, tohoto, obnovení, způsobu, nerovnováhy, odporové, měření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu měření a obnovení odporové nerovnováhy kabelových vodičů, při němž se odporová nerovnováha měří například Varlayovou metodou a zaniklá odporová nerovnováha se obnoví, a zapojení k provádění tohoto způsobu. Podstata spočívá v tom, že po zjištění vzniklé odporové nerovnováhy a po jejím zaniknutí se připojí k výstupu generátoru střídavého proudu s laditelným kmitočtem pomocný okruh, vytvořeny alespoň ze dvou vodičů, z nichž...

Způsob kontroly histaminu u makrelovitých ryb

Načítavanie...

Číslo patentu: 239035

Dátum: 01.11.1987

Autor: Pavelka Jiří

MPK: G01N 33/12

Značky: makrelovitých, způsob, histaminu, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata testu histidindekarboxylační aktivity spočívá v dvojím stanovení histaminu ve svalovině makrelovitých ryb metodou tenkovrstvé chromatografie. Prvé stanovení se provádí ihned po rozmraženi ryb, druhé po 24 hodinovém uložení téže rybí svaloviny při teplotě 20 až 22 °C. V případe nárůstu histaminu u rybí suroviny uložené 24 hodiny při 20 až 22°C nad koncentraci 200 mg v kg svaloviny se jedná o ryby a potenciální schopností tvorby...

Způsob fermentační výroby thiaminasy I – thiamin: báze 2-methyl-4-aminopyrimidin-5-methenyltransferasy, EC 2.5.1.2

Načítavanie...

Číslo patentu: 239033

Dátum: 01.11.1987

Autori: Rauch Pavel, Šilhánková Ludmila, Ruml Tomáš

MPK: C12N 9/10

Značky: výroby, fermentační, thiaminasy, báze, způsob, 2-methyl-4-aminopyrimidin-5-methenyltransferasy, thiamin, 2.5.1.2

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aerobní kultivace mikroorganismem Bacillus Thiominolyticus Kuno, která se provádí ve fermentačním médiu obsahujícím jako stimulátor produkce thiaminasy I, kvasničny autolysat v množství 0,2 až 30 g/l. Produkce thiaminasy I. lze dále zvýšit přídavkem vápníkových iontů v množství 0,01 až 5,0 g/l. Získanou thiaminasu I i v surovém stavu lze použít ke stanovení thiaminu.

Způsob oddělování separačního prostředku od skleněných předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 239030

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kolisch Heinz, Medek Jiří, Svárovský Ladislav

MPK: C03B 32/00

Značky: provádění, prostředků, způsob, sklenených, zařízení, předmětů, separačního, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oddělování separačních prostředku od kulacených skleněných předmětů pomocí síta. Směs skleněných předmětů a separačního prostředku se přivádí do prostoru síta ve tvaru pláště vícebokého hranolu otáčejícího se kolem mírně nakloněné osy a opatřeného uvnitř podélně umístěnými lopatkami, kterými je vynášena do výše, odkud padá na síto, po němž se odvaluje a/nebo posouvá.

Způsob čištění filtrů, zejména mikroporésních

Načítavanie...

Číslo patentu: 239028

Dátum: 01.11.1987

Autor: Douša Svatopluk

MPK: B07B 1/50

Značky: mikroporésních, čištění, zejména, filtru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Filtr se napojí roztokem kyslíkaté sloučeniny sedmimocného manganu nebo šestimocného chrómu a pak se na něj působí roztokem sloučeniny s peroxidicky vázaným kyslíkem v prostředí anorganické kyseliny, nejlépe sírové. Filtr se napojí např. roztokem získaným rozpuštěním manganistanu draselného nebo dvojchromanu draselného v koncentrované kyselině sírové a pak se na něj působí vodným roztokem peroxidu vodíku. Nebo se filtr napojí vodným roztokem...

Výměník tepla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239024

Dátum: 01.11.1987

Autori: Málek Zdeněk, Landa Václav, Zeman Václav, Průša František, Lucek Jiří, Jelínek Stanislav

MPK: F28D 5/00

Značky: výměník, výroby, způsob, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla se zvýšenou účinností, zejména pro kryochirurgické nástroje, sestává z monolitního dutého pláště a soustavy žeber z tepelně vodivého kovu, opatřeného v dutině soustavou žeber z děrovaného, tepelně vodivého kovu nebo síťoviny z drátků s průběžným středovým otvorem. Dutý plášť a žebry je vytvořen jako monolitní tělo výměníku tepla. Dutý plášť výměníku a soustava žeber jsou vyrobeny ze stejného, popřípadě z příbuzných kovů, například...

Způsob přípravy fázově přenosových katalyzátorů pro výrobu alkylaryleterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239022

Dátum: 01.11.1987

Autori: Havlíček Václav, Pospíšil Milan

MPK: B01J 31/22, C07C 43/02

Značky: způsob, výrobu, přípravy, katalyzátoru, fázové, přenosových, alkylaryleterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fázově přenosových katalyzátorů, vhodných zejména pro výrobu alkylaryletherů. Tyto katalyzátory jsou kvartérní amoniové sloučeniny obecného vzorce R - N+(CH3)3 X-, kde X- představuje anion, halogenidový, zejména chloridový, alkylsíranový, benzen nebo p-toluensulfonanový, R je alkyl nebo aralkyl s počtem atomu uhlíku 1 - 7.

Způsob zpracování plynového kondenzátu z vícestupňového chlazení surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239014

Dátum: 01.11.1987

Autori: Zouzalík Jiří, Bouška Petr, Vodseďálek Jaroslav, Straka František, Brychta Josef

MPK: C10K 1/04

Značky: způsob, chlazení, surového, kondenzátu, zpracování, vícestupňového, plynového, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeni se týká způsobu zpracování plynového kondenzátu z vícestupňového chlazení surového plynu odpadajícího při čištění surového plynu ze zplyňování tuhých paliv. Podstata spočívá v tom, že plynový kondenzát z vícestupňového chlazení zůstává rozdělen alespoň na dvě části, přičemž část kondenzátu z l. stupně chlazení surového plynu na teplotu vyšší než 150 °C, ale nižší než je rosný bod vodní páry, se jednak přímo nastřikuje k chlazení do...