Patenty so značkou «způsob»

Strana 150

Kolona pro kapalinovou chromatografii a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253567

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kasai Masao, Noguchi Kohji

MPK: G01N 30/60

Značky: způsob, její, přípravy, kapalinovou, chromatografii, kolona

Text:

...záření, kterýžto chromatogram se vztahuje na směs komerčniho thyroglobulinu, albuminu, myoglobinu a fenylalaninu (detekce absorpcí ultrafialového záření při 254 nm) byl získán použitím kolony pro kapalinovou rozdělovací chromatografii, jakpopsáno v dále uvedeném přikladu 1,- na obr. 3 (a) a lb) jsou znázorněny chromatogramy, kde na ose X je vynesena retenční doba a na ose Y absorbance ultrafialového záření byly získány rozdělenim lidského...

Způsob přípravy 1-sulfo-2-oxoazetidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253565

Dátum: 12.11.1987

Autori: Matsuo Taisuke, Tomimoto Mitsumi, Sendai Michiyuki, Ochiai Michihiko, Kishimoto Shoji

MPK: C07D 205/06

Značky: 1-sulfo-2-oxoazetidinu, způsob, přípravy

Text:

...s popřĺpadě substituovaným alkylovým podilem, arylsulfonylovou skupinou s popřipadě substituovaným arylovým podilem, alkoxykarbonylovou skupinou, aralkyloxykarbonylovou skupinou s popřipadě substituovaným alkylovým podĺlem, aryloxykarbonylovou skupinou s popřípadě substituovaným arylovým podílem a aminokarbonylovou skupinou, přičemž případné substituenty jsoushora vymezeny, aralkylovou skupinou se vždy rozumi skupina benzylová,...

Způsob výroby plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253561

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brotzmann Karl, Von Bogdandy Ludwig

MPK: C10J 3/00

Značky: plynů, výroby, způsob

Text:

...železem. Struskotvorné látky, zejména kysličník vápenatý se do reaktoru přivádějí bud spolu s palivem, nebo s oxidačním plynem. Vytvořená struska se bud odpouští, nebo se v tekutém stavu zbavuje síry a tekutá se přivádí zpět do reàktoru.Způsob podle vynálezu lze použít i k souběžné výrobě plynu a železa, případně oceli,tím že se může přímo redukovat například železná ruda a to velmi ekonomicky při malé spotřeběZpůsob podle vynálezu lze...

Způsob výroby chemicky upravených fosfátovaných osinkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 253560

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dunnigan Jacques, Lalancette Jean-marc

MPK: C04B 35/82

Značky: způsob, chemicky, osinkových, vláken, fosfátovaných, výroby, upravených

Text:

...vynálezu.Podle vynálezu se osinková vlákna zpracují tak, aby na nich ulpěly fosforečnanové skupinyv hmotnostním množství 0,5 až 5 . Vynález bude blíže objasněn s přihlédnutím k připojeným výkresům, kde- obr. 1 představuje schematický diagram vzájemně spojených jednotlivých částí zařízení,používaného při praktickém provádění způsobu podle vynálezu,- na obr. 2 jsou zakresleny křivky, z nichž A představuje infračervené spektrum osinkových vláken,...

Způsob přípravy 2-alkoxy-4,6-dichlor-s-triazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253554

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hentschel Klaus, Bittner Friedrich

MPK: C07D 251/26

Značky: způsob, přípravy, 2-alkoxy-4,6-dichlor-s-triazinů

Text:

...g jednosložkovou nebo dvojsložkovou tryskou á do mísící komory Ž, tj. do trubkovitéKapaliny, které se mají přivést do styku s roztřikovaným kyanurchloridem, proudi oddělenými přívody 1 do rozdělovaciho kroužku s různými komorovými segmenty 2, viz. také obr. 2.Z těchto komorových segmentu se kapaliny tangenciálně rozstříkajĺ přes rozstřikovacíútvary § řízené mírně nahoru do mísící komory E. Při použití jen jednoho prívodu 1 a jen jednoho...

Způsob přemísťování usměrněně tuhnoucího kovového odlitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253553

Dátum: 12.11.1987

Autor: Giamei Anthony

MPK: B22D 27/04

Značky: způsob, usměrněné, kovového, tuhnoucího, přemísťování, odlitků

Text:

...podle obecného vztahu G/R.Někdy se postupuje tak, že po vlití kovu do kokily se podmínky nemění nebo se mění pouze pomalu, aby se kov mohl stabilizovat uvnitř kokily a aby se dosáhlo dobrého počátečního růstu zrn nebo krystalů, počínaje od dna kokily nebo od zárodečneho monokrystalu. Třebaže je znám vzájemný vztah parametrů závislých na zařízení a parametrů závislých na materiálua jejich vliv na odlitek, neprováděla se dosud výroba...

Způsob zobrazování úsečky na obrazovce a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253546

Dátum: 12.11.1987

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 3/14

Značky: provádění, zobrazování, úsečky, způsob, zapojení, tohoto, způsobu, obrazovce

Text:

...se při něm používá poze dvou konstant, které jsou odvozeny ze souřadnic cílového bodu zobrazované úsečky pouhým výběrem menších hodnot a vzájemným odečtením, přičemž tyto konstanty platí pro zobrazování všech bodů úsečky a během jejich zobrazování se provádí minimum jednoduchých operací. Současně s tím se dosáhne zjednodušení zapojení í programových prostředků, neboř způsob zobrazování úsečky na obrazovce lze realízovat i...

Způsob získávání drahých kovů, zejména stříbra, z pyritových rud a/nebo koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253519

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jeřábek Karel, Žůrek František, Maralík Vítězslav, Čermák Karel, Bětík Jindřich, Hromádko František, Bumbálek Václav, Říha Miroslav

MPK: C22B 11/04

Značky: získavání, drahých, koncentrátů, kovů, způsob, zejména, pyritových, stříbra

Text:

...americký patentový spis USA 4.053.305, podle kterého jsou barevné kovy - měd a zinek - louženy roztokem chloridu železnatého za přítomnosti kyslíku, avšak při vysoké teplotě a za tlaku. Z roztoku je měä získávána cementací a zinek kapalinovou extrakcí. Z nerozpustného zbytku po loužení je získáváno stříbro kyanizací. Postup podle amerického patentového spisu USA 4,101,515 používá k loužení drahých kovů systém chlorid mědný - chlorid sodný -...

Vícevrstvý obvodový panel a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253501

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hyman Slavomil, Polanský Alois, Voborský Jiří, Šafek Miroslav, Šlancar Ludvík

MPK: E04C 2/26

Značky: vícevrstvý, způsob, obvodový, panel, výroby

Text:

...teplem.a podstatné se zvyšuje kapacita proteplovacího zařízení.Na výkresoch je znázorněn příklad provedení vícevrstvého obvodového panelu a způsobu jeho výroby podle vynélezu,kde na obr. 1 je znázorněn axonometrický pohled na obvodový panel, na obr. 2 je znázorněn příčný řez formou e betonovými vrstvami a na obr. 3 je znázorněn příčný řez formou s vrstvami při vkládání ní tepelně izolační vrstvy. 4Vícevrstvý obvodový panel /obr.1/ sestává z...

Způsob přípravy vodou ředitelných disperzí olejů, pryskyřic nebo polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253492

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bandžuch Jan, Forman Luboš, Hájek Karel

MPK: B01F 3/08

Značky: přípravy, způsob, olejů, ředitelných, pryskyřic, disperzí, vodou, polymerů

Text:

...je aktuální intenzita elektrického proudu v době t a id je intenzita elektrického proudu protékajícího standardní disperzí typu olej/voda.r 253 § 92 Předností způeobu podle vynálezu je to, že lze podle změny intenzity procházejícího elektrického proudu velmii snadno sledovat jak průběh dispergace, tak i převráoenífáze, což umožňuje okamžitě ručně nebo automaticky enížit otáčky míohadla a zabránit tak znehodnocenídisperze. Ja~ ko standardní...

Způsob výroby deskového hemodialyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253487

Dátum: 12.11.1987

Autori: Nemcová Drahoslava, Bezděk Josef, Willmann Jiří, Schweitzer Fero, Odehnal Ervín, Kozelský Aleš, Krejčí Jan, Králík Antonín, Gablech Vlado, Hanák Vítězslav, Obdržálek Ladislav, Krásenský Pavel, Majer Ladislav

MPK: A61M 1/16

Značky: způsob, výroby, hemodialyzátorů, deskového

Text:

...a přičemž se narušuje jednolitá struktura tmelící hmoty a znikají v níK eliminaci pěnění dochází tím, že se Jednak obě komponenty před smícháním vyhřívají na teplotu 55 °C a současně vakuujípři 6 kPa abs, tlaku, jednak se suší jednotlivé tmelící místa v dialyzátoru.Způsob výroby hemodialyzátcrů podle vynálezu uvádí v soulad materiálové nároky s požadovancu úrovní funkčních perametrů dialyzátoru i hromadností a ekononičností celého...

Způsob odstraňování těžkých kovů a dezaktivace radioaktivních kapalných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253478

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novák Luboš, Polanský Milan, Bernát Vincent, Zubček Ladislav

MPK: G21F 9/04

Značky: těžkých, radioaktivních, odpadů, kovů, odstraňování, způsob, kapalných, dezaktivace

Text:

...kapalnému odpadu se přidá karbidové vápno o koncentraci aktivního oxidu vápenatého 0,1 až 30 5 hmotnostních v množství 0,001 až500 kg na m 3 kapalněho odpadu. Vzniklá pevná fáze se od kapalné fáze oddělí běžnými postupy. «Použitím karbidověho vápna k odstraňovaní těžkých kovů a desaktivaci při čištění odpadních vod, roztoků a suspenzí uranového průmyslu způsobem podle vynálezu je možno plnohodnotně nahradit běžně používaná vápna, přičemž...

Způsob kontinuální desublimace par ftalanhydridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253476

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čermák Ján, Vítovec Jaroslav, Smolík Jiří

MPK: C07D 307/89

Značky: kontinuální, ftalanhydridu, desublimace, způsob

Text:

...Současně se přivádí plynopropnstnýni stěnaai desublinatoru vzduch,s teplotou bliskou plynně směsi na vstupu a pak klesajioi ažna teplotu nižěí nsä je teplota směsi vystupujioi a desublindtoru. Jeho rychlost v místě vstupu plynně směsi se pohybujev rozsahu 10 až 1 on/s, podle koncentrace par ftalanhydriduve směsi a pakpostupně klesá na 1 až 0,2 en/s. Ftalanhydrid desubliaujs ve tvaru malych ohoaačků a je uniěen plynnou směsi do nádoby...

Způsob rozvádění základního vzoru a dílů svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253472

Dátum: 12.11.1987

Autori: Viktora Jan, Románek Josef, Hanulík František, Dobeš Vladislav, Kraváček Antonín

MPK: A43B 23/02

Značky: způsob, vzoru, svršku, rozvádění, základního, dílů, obuvi

Text:

...svrškové částiiPříklad provádění způsobu je schématicky zobrazen na přiloženém výkrese, kde jsou znázorněny vzory velikostních čísel jednéSortiment dámské mokasínové obuvi metrického číslování, u něhož dálkový rozdíl dvou následujíctćh čísel činí 5 mm, zahrnuje velikostní čísla 210, 215, 220, 225, 230,~ 235, 240, 245, 250, 255,260, 265 a 270, kde je střední velikostní číslo 230. Tento sortiment velikostních čísel je rozdělen do těchto skupin...

Způsob vztyčování tělesa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253471

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jordánek Vladislav, Kokeš Jan, Hrabovský Miroslav

MPK: B66F 11/02

Značky: způsobu, provádění, tělesa, tohoto, způsob, zařízení, vztyčování

Text:

...V tom, že oba patní klouby jsou vzájemně spojeny táhlem, přičemž vzpěra je na obou koncích opatřene kladkami, přes které je vedeno zdvihové lano.Výhodou tohoto způsobu vztyčování je jeho jednoduchost vyplývající z použité trajektorie pohybu vzpěry a z toho, že není třeba velký počet pomocných kotevních patek. Další Výhodou jsou i příznivé silové poměry při vztyčování, což umožňuje použít tens to způsob i pro vztyčování velmi vysokých stožárů....

Způsob spojování hliníkových slitin a pozinkované oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253400

Dátum: 12.11.1987

Autor: Wagner Jan

MPK: B23K 20/12

Značky: pozinkované, hliníkových, slitin, oceli, způsob, spojování

Text:

...ocelový nátrubek a celá sestava se po dosažení tavící teploty v místě svaru v rozmezí 660 až 730 °C a délky přesahu v rozmezí 12 až 20 mm prudce zastaví a ponechá v klidu po dobu 8 až 15 sec. až do vychladnutí na teplotu spoje v rozsahu 60 až 250 °C.Vyssiho účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že dochází k podstatnému zvýšení produktivity práce, snížení spotřeby materiálu, větší těsnosti spoje a tím možnosti čerpatýžozsah médií než doposud....

Způsob průběhu komprese plynu i páry s minimální spotřebou mechanické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253395

Dátum: 12.11.1987

Autori: Havelka Zdeněk, Petrovský Ivan

MPK: F28C 3/08, F04D 29/58

Značky: energie, způsob, komprese, spotřebou, mechanické, páry, průběhu, plynů, minimální

Text:

...s mírnou vlhkostí plynu a/nebo u páry v blízkosti křivky sytosti, za vnitřního chlazení průběžným vstřikováním s následným odpařovánímpřehřátého kapalného mědia, jehož teplota je vyšší než teplota sytosti v daném místě stroje. Vstřikování se provádí do protisěru proudění plynu a/neho páry. Vstřikované kapalné médium je současně vstřikováno do turbulentní mezní vrstvy a/nebo na povrch průtočného kanálu.Uvedeným způsobem podle vynálezu se...

Způsob zvyšování detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detektory nízkoenergetického beta-záření a elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253389

Dátum: 12.11.1987

Autori: Blažek Karel, Zikmund Jan, Kvapil Josef

MPK: G01T 1/20

Značky: materiálů, nízkoenergetického, elektronů, detekční, zvyšování, účinnosti, luminiscenční, detektory, krystalických, beta-záření, způsob

Text:

...lze odstraňovat známým postupem odleptáváním 10 ním hydroxidem sodným, ale tento způsob vykazuje špatnou reprodukovatelnost a zvýšení luminiscenční účinnosti nejvýše o 10 .Dobré reprodukovatelnoàti a podstatného zvýšení luminiscenční účinnosti umožňuje způsob zvyšoiání detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detekci nízkoenergetického A-záření a elektronů na bázi yttritohlinitého granátu a yttritohlinitého perovskitu...

Způsob tepelně mechanického zpracování ocelí se zvýšeným obsahem křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253373

Dátum: 12.11.1987

Autori: Neuhöfer Lubomír, Urik Josef

MPK: C21D 8/06

Značky: zpracování, oceli, mechanického, způsob, obsahem, zvýšeným, tepelně, křemíku

Text:

...nezbytně nutné míry tvárnosti. Tytoznámé způsobý tepelně mechanického zpracování ovšem neodstra~ ňují výše uvedené nevýhody a nezajišřují požadavky maximální tvárnosti při současném poklesu pevnosti a jemnozrnné struktury koagulovaného perlitu, t.ja jemných globulí perlitického a sekundárního cementitu rovnoměrně rozptýlenéhov základní plastické hmotě feritu.Nevýhody stávajícího stavu techniky jsou odstraněny způsobem tepelně mechanického...

Způsob nedestruktivního zjišťování zbytkové životnosti kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253371

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sklenička Václav, Otevřel Ivan

MPK: G01N 19/08

Značky: způsob, nedestruktivního, materiálů, zjišťování, zbytkové, kovových, životnosti

Text:

...odstupy mezi jednotlivými kontrolními měřeními. Pouhé, na empirií založené kvalítativní posouzení stavu poškození bez návaznosti výsledků na jeho časový rozvoj, nedáva nadto možnost predikovat zbytkovouPbpsané nedostaky dosud užívaných nedestruktivních zkušebních metod jsou naproti tomu odstraněny u způsobu nedestruktivního zjištování zbytkové životnosti kovových materiálů udílcůdlouhodobě nsmáhenýoh vysokoteplotním creepem podle vynálezu,...

Způsob měření středního chladicího výkonu zařízení na chlazení mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253363

Dátum: 12.11.1987

Autori: Valošek Petr, Groda Bořivoj

MPK: G05D 23/30

Značky: chlazení, způsob, zařízení, středního, mléka, výkonu, měření, chladicího

Text:

...tepelný výkon,čímž se ádojochlazuje na požadovanou teplotu cca 5 OC, V případě nutnosti měření středního chladícíno výkonu chladící kompresorové jednotky Q, za účelem zjištění její Vsprávné funkce, popř. nutnosti seřízení, opravy nebo výměny, se po vych 1 azenínádoje na-požadovanou teplotu vloží do nádrže Q čidlo 2 a elektrický topný systém 3.Má-li být měřen střední chladící výkon chladícíkom. presorové jednotky Qu nádrže Q s tzv. akumulací...

Způsob zjišťování a snižování nebezpečí vzniku průtrží uhlí a plynů při ražení dlouhého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253359

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šmíd Jaroslav, Nadvorník Pavel, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: důlního, nebezpečí, řazení, průtrží, snižování, uhlí, způsob, vzniku, dlouhého, díla, plynů, zjišťování

Text:

...deeorpoe in situ a deeorbovatelná plynonosnost a ve kterém se měří hodnoty počáteční plynové produkce a tlaku plynů Přitom odběr vzorků vrtné drtě se provádí počínaje hloubkou 2,0 metrů vždy v intervalu 0,2 metru před doaažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. Vrtání ae přerušuje pouze při dosažení této hranice, kde ee provádí nejprve měření počáteční plynové produkce a poté se utěsní poslední 0,5 až 1,0 metru vrtu, přičemž v...

Způsob chlazení promíchávacího a/nebo rozrušovacího zařízení ve zplyňovacích generátorech se sesuvným ložem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253354

Dátum: 12.11.1987

Autori: Melichar Bohuslav, Straka František, Jaroměřský Jaroslav

MPK: F25B 19/04

Značky: způsobu, rozrušovacího, zařízení, sesuvným, ložem, generátorech, tohoto, způsob, zplyňovacích, chlazení, provádění, promíchávacího

Text:

...zařízení podle vynálezua Další vyšší účinek navrhovaného řešení spočívá v tom, že se páry z chladicího média mohou stát bud přídavným zplynovacím činidlom zvyšujicím účinek plynu, nebo se mohou stát činidlem omezujícím fyzikální a chemické působení způsobující spékavost paliva V pří ípadě, kdy je přiváděno do promíchávaných vrstev paliva. Oteplenéchladící médium může také napoméhat k odstranění odpadních nebo5-3 vedlejšich produktů...

Způsob biotechnologické úpravy semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 253352

Dátum: 12.11.1987

Autori: Přikryl Jaroslav, Pár Oldřich, Párová Jana, Jakobe Petr

MPK: A23K 1/22

Značky: úpravy, způsob, biotechnologické, semen

Text:

...přidi živný eubstrát v množství 5 až 10ĺvhmoto, např,isilážní.äřávn, zcukřeně bramborové äkrabky ał candidum, Streptoooccus~faecium a semeno se fermentují při 14 až 30 °C po doou 24 až 96 hodin, potom se na senena působí v 5 hmot. hydroxidem aodným po dobu 120 hodin, upravená semena jlon konzumována celá nebo homogenizována, pro skladování se ntabilizuài 1,4 až 1,8 kyselinou propicnovou, kyselinou ioomáselnou, nebo se stabilizujíąodstraněním...

Esterové deriváty s účinkem regulátorů vývoje hmyzu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253350

Dátum: 12.11.1987

Autori: Wimmer Zdeněk, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan, Kuldová Jelena, Sehnal František

MPK: C07C 69/73, C07D 317/08, C07D 319/08...

Značky: účinkem, hmyzu, deriváty, vývoje, výroby, jejich, způsob, regulátoru, esterové

Text:

...jsou uvedeny příklady, které vyjasñují podstatu vynálezu, aniž by ho jakýmkoli způsobem omezovaly.Nejdříve byl připraven známý meziprodukt, 2-(4-hydroxybenzyl)-1-cyklohexanon (A 0 číslo 195 530).směs 2-(4-hydroxybenzyl)-1-cyklohexanonu (3 g), ethyl-4-bromseneciátu (4,3 9) a bezvodé potaše (7,9 g) ve 2-butanonu (25 ml) se zahřívá k varu pod zpětným chladičem 5 h. Reakční směe se ochladí na 20 °C, zředí vodou (30 ml) a extrahuje etherem (B 0...

Způsob přípravy 2,6-dichlorthiobenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253347

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pelikán František, Morávek Josef, Kaláb Jiří, Zlesáková Daniela, Holman Oldřich

MPK: C07C 153/063

Značky: způsob, přípravy, 2,6-dichlorthiobenzamidu

Text:

...směsi v následující operací jeho přípravy. Z rezultujícího matečného filtrátu z této druhé operace se nejprve oddestiluje voda a pak vakuovou destilací dimetylformamid anebo se tento odvodněný filtrát použije přímo (bez regenerace) jako vsádka dimetylformamídu v následující, tj. třetí operací. Použití odvodněného filtrátu smí být pouze jednorazové,nehot při opakování zmíněného postupu může docházet ke kumulaci kolidní síry v produktu.Proti...

Způsob dělení surové směsi 4-benzyloxy-4-hydroxydifenylsulfonu a 4-benzyloxy-2-hydroxydifenylsulfonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253344

Dátum: 12.11.1987

Autor: Arient Josef

MPK: C07C 147/10

Značky: 4-benzyloxy-4-hydroxydifenylsulfonu, surové, způsob, dělení, 4-benzyloxy-2-hydroxydifenylsulfonu, směsi

Text:

...OC a v horké vodě nerozpuštěný, čistý 4-benzyloxy-4-hydroxydifenylsulfon vzorce V se odsaje.(III) (IV) (V) (VI) v horké vodě v horké vodě nerozpustný rozpustnývlastní benzylace se provádí tak, že surová směs obou izomerů se rozpustí ve zředěném louhu draselném a za chladu se přidá odpovídající množství benzylchloridu. Po šestihodinovém míchání za normální teploty se reakce ukončí jednohodinovým varem. Po ochlazení se roztok vykyselíkonc....

Způsob výroby nitrilu kyseliny cyklohexylfenyloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253341

Dátum: 12.11.1987

Autori: Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Londýn Miroslav

MPK: C07C 121/66

Značky: nitrilu, způsob, cyklohexylfenyloctové, výroby, kyseliny

Text:

...1 l,1 až l,51,05 až 1,2, načež se po ukončení reakce nerozpustné podíly odaají a po odpaření rozpouětědel, za sníženého tlaku, se získá produkt vzorce I. Jako rozpouätědlo je výhodné použít aromatické uhlovodíky jako jsou benzen, toluen, xylen. Použití směsi hydridu-hydroxidu s obsahem 18 až 25 hydrídu sodného má výhodu v tom, že nenísamozápalná a lze s ní pracovat za obvyklých bezpečnostních podmínek jako s hydroxidem sodným.Podle...

Způsob výroby vodných roztoků hydrotropních činidel z hořečnatých solí sulfonovaných alkylaromátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253338

Dátum: 12.11.1987

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 143/38

Značky: vodných, solí, výroby, alkylaromátů, způsob, roztoku, činidel, horečnatých, sulfonovaných, hydrotropních

Text:

...ale vhodné jsou i anorganické soli a různými kationty v molekule jako například fosforečnan sodnodvojamonný nebo dvojsodnoamonný, fosforečnan vápenatoamonný či draselnodvojamonný apod. Při konverzi lze použít jednak pevná činidla, nebo jejich vodné roztoky či suspenze.Konverze se provádí ve vodném prostředí, s výhodou při zvýšené teplotě, případně až za varu reakční směsi. de výhodné použít vodu v takovém množství, které poskytuje reakční...

Způsob výroby cyklohexylfenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253334

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Londýn Miroslav, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 57/32

Značky: výroby, způsob, cyklohexylfenyloctové, kyseliny

Text:

...mají spíše teoretický význam.Na tyto známé postupy navazuje v pozitivním smyslu postup podle vynálezu. způsob podle vynálezu používá k výrobě kyseliny vzorce I modifikovaný způsob kyselé hydrolýzy snadno dostupného cyklohexylfenylacetonitrilu II. Postup podle vynálezu spočívá v tom, že se hydrolýza nitrilu vzorce II provádí směsí voda-kyselina octová-kyselina sírová ve váhových poměreoh nitril vzorce II voda zkys. octová kyselina sírová l...

Způsob přípravy sikativačního činidla na bázi sloučenin kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253329

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klátil Karel, Skalský Jiří, Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Moc Miloš, Kožíšková Ludmila

MPK: C08K 5/09

Značky: přípravy, sikativačního, kobaltu, činidla, sloučenin, způsob, bázi

Text:

...tak, aby molárni poměrv přitomnosti monoalkylesterů etylenglykolu 5 alkylem o počtu uhlíku 1 až 4, a/nebo butanolu.složení rozpouštědel se řídí druhem a charakterem nátěrové hmoty, způsobu zpracování,skladování a podobné. Množství použitých rozpouštědel se voli obvykle tak, aby obsah kobaltu ve vyrobeném sikativačnim činidle dosahoval nejméně 1 . Z monoalkyléterů se s výhodou používá monometyléteru, monoetyléteru nebo...

Způsob výroby repelentního prostředku k ochraně kulturních rostlin před okusem, ohryzem a loupáním zvěří

Načítavanie...

Číslo patentu: 253323

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dlask Jan, Kolín Stanislav, Zajíc Rudolf, Koňas Jiří, Mostecký Jiří

MPK: A01N 61/00

Značky: před, kulturních, zvěří, repelentního, rostlin, ochraně, loupáním, okusem, ohryzem, prostředků, výroby, způsob

Text:

...repelentních přípravkú je založen na dobré rozpustnosti surového tálového oleje v použitém méně hořlavém rozpouštědle (xylenu), takže proces prípravy lze provádět za provozní teploty 20 až 30 °c. Tím dojde k významnému snížení nebo i vypuštění emulgační přísady při zachování případně i zlepšení všech kvalitativních vlastností přípravku.Vynález je blíže osvětlen v následujících příkladech, které ilustrují, ale nikterak neo mezují předmět...

Způsob přípravy pojiva pro povrchové úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253319

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svoboda Václav, Pařízek Rudolf, Řehák Petr, Novotný Vlastislav, Vaňouček Jaroslav, Kociánová Marcela

MPK: C14C 11/00

Značky: úpravy, usní, přípravy, povrchové, pojiva, způsob

Text:

...monomerů (za použití v předmětu vynálezu evedeného emulgačního systému) za předpokladu, že sítujíoí komonomer je do předemulze nasazován bezprostředně po přípravě, tedy svým způsobem in situ. Provozní reprodukovatelnost výroby pojiva činí postup podle vynálezu naprosto spolehlivým a současně zaručuje užitnou hodnotu takto získaného pojíva V oblasti aplikací hodnocenou podle v úvodu popisuVýrazné zlepšení vlastností povrchové úpravy usní se...

Způsob regulace přívodu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253314

Dátum: 12.11.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: G05D 23/00

Značky: způsob, tepla, regulace, přívodů

Text:

...ostatní poruchové veličiny. Důkladná homogenizace je nákladná a pouze snižuje frekvenci změn. Nastavení hlavních parametrů spalování při změně výhřevnosti je podle vynálezu řešeno tak, aby se upravila dávka tepla jednak s ohledem na nižší obsah tepla v jednotce paliva, ale také, aby se kompenzovala změněná účinnost předávání tepla v důsledku změny teploty spalování při změněPříkladné provedení používá běžných systémů pro regulaci...

Způsob přípravy sodné soli (Z)-3-(hydroxymethylen)-dihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253313

Dátum: 12.11.1987

Autor: Jonáš Jaroslav

MPK: C07D 307/60

Značky: sodné, z)-3-(hydroxymethylen)-dihydro-2(3h)-furanonu, způsob, přípravy

Text:

...je polymerní látka, jejíž polymorfie üzce souvisí s geometrickou isomerií na dvojné vazbě CC. Podle literatury připravená sodná sůl se vylučuje jako směsná modifikace (E-2) a podléhá přeměně na stabilní modifikaoi (E). l 3 c NMR spektry a IR spektry v nujolu a byl nalezen způsob přípravy modifikace (Z), která obsahuje pouze čistý isomer sodné soli (z)-3-(hydroxymethy 1 en)dihydro-2(BH)-furanonu, z něhož lze připravit čisté deriváty...

Způsob přípravy sulfonátů a karboxylátů (Z)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253312

Dátum: 12.11.1987

Autor: Jonáš Jaroslav

MPK: C07D 307/58

Značky: z)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3h)-furanonu, přípravy, sulfonátů, karboxylátů, způsob

Text:

...v 90 ml diethyléteru byl při -75 °C vlit předem na -75 °C vychlazený roztok ml 5 molu benzoylohloridu ve 400 ml acetonu a směs byla michána a chlazene 90 minut. Po dosaženi teploty mistnosti bylo ze směsi izolováno 90 (Z)-3-(benzoyloxymethylen)díhydro-2(3 H)-furanonu (lát ka obecného vzorce I, kde X značí C 6 H 5 C 0), tep 1 otatán 1 142 až 143 DC.Čerstvé připravená suspenze 0,15 molu sodné soli...

Způsob ochrany děrovacích trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253305

Dátum: 12.11.1987

Autori: Drbout Jan, Dohnal Jiří, Papež Petr

MPK: C10M 113/14, B21B 25/04

Značky: ochrany, děrovacích, trnů, způsob

Text:

...navrtání sochoru, formovaní mazadla a jeho zajištění proti vypadnutí. Při druhém způsobu je tekuté mazadlo přiváděno v průběhu děrovâní pod tlakem dutou trnovou tyčí a je vytlačováno otvory poblíž nosu děrovacího trnu. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost použití vysokotlakého systému přísunu mazadla a provrtání trnů. stejně jako dříve uvedený způsob je i toto řešeníUvedené nedostatky řeší způsob ochrany děrovacích trnů podle vynálezu. Na...

Způsob získávání molybdenového, kobaltového nebo niklového koncentrátu z katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253304

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čermák Karel, Hanus Petr, Nývlt Zdeněk, Hrabák Petr, Chvatík Jiří, Hořák Václav, Prokleška František, Haman Jiří, Cigánek František

MPK: B01J 23/92

Značky: způsob, koncentrátů, molybdenového, získavání, niklového, katalyzátoru, kobaltového

Text:

...jejich směsí nebo odpadní minerální kyselinou, s výhodou ve směsi kyselin obsahující molybden, které jsou druhotnou surovinou vznikající v elektrotechnickém průmyslu o původní koncentraci nebo po zředění vodou nebo roztokem vzniklýmłpři mokrém zachycování kysličníku molybdenového ze spalín nebo roztoky z promývâní loužence. Tím se získá výluhMolybdenový koncentrát se podle jednoho provedení louží při teplotách do 100 °C vodou. Nerozpustný...

Imobilizovaná amyloglukosidáza a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238544

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hradil Jiří, Mrázová Dagmar, Švec František

MPK: C12N 11/12

Značky: její, přípravy, imobilizovaná, amyloglukosidáza, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Imobilizovaná amyloglukosidáza na nosiči na bázi perlové celulózy a způsob její přípravy. Podstatou je imobilizovaná amynoglukosidáza vázaná v množství odpovídajícím aktivitě až 1 300 jednotek/g na nosiči na bázi regenerované perlové celulózy obsahující diethylaminové skupiny v koncentraci 0,1 až 0,2 mmol/g celulózy. Způsob přípravy imobilizované amynoglukosidázy podle vynálezu se provádí nosičem na bázi regenerované perlové celulózy obsahující...

Způsob urychlení aniontové polymerace 2-pyrrolidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238536

Dátum: 01.11.1987

Autori: Brožek Jiří, Králíček Jaroslav, Roda Jan

MPK: C08G 69/20, C08G 69/24

Značky: aniontové, polymerace, způsob, 2-pyrrolidonu, urychlení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se polymerační násada tvořená monomerem a iniciačním systémem, popřípadě její část tvořená monomerem a 1-kaprolaktim-6-kaprolaktamem temperuje v teplotním intervalu 70 °C až 250 °C s výhodou 100 až 150 °C 5 minut až 5 hodin s výhodou 0,5 až 5 hodin a potom se nechá polymerovat při teplotě 15 až 70 °C.