Patenty so značkou «způsob»

Strana 149

Způsob výroby hrdlové části těles velkých tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 243226

Dátum: 15.11.1987

Autori: Moravec Radoslav, Langer Rudolf

MPK: B23K 31/00

Značky: nádob, hrdlové, těles, výroby, částí, tlakových, veľkých, způsob

Text:

...těles velkých tlakových nádob podle vynálezu je, že umožňuje združení operací svařování a navařováni a navazujících mezioperací proudovým způsobem do jedné velké výrobní etapy, čímž se snižuje celkové tepelné ovlívnění svarových spojů a zakladního materiálu operacemi tepelného zpracování na odstranění pnutí a dále se tímto zkrátí výrobní cyklus a sníží pracnost výroby tělesa tlakové nádoby.Konkrétní použití způsobu výroby hrdlové části těles...

Způsob výroby diesteru kyseliny sebakové s 2-ethylhexanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243217

Dátum: 15.11.1987

Autori: Frimm Richard, Rakyta Ján

MPK: C10M 105/36, C07C 69/50

Značky: výroby, diesterů, způsob, kyseliny, 2-ethylhexanolem, sebakové

Text:

...se odtdestiluje, jeho zbytky se oudstraní destilací s vodní párou o teplotě 110 až 240 °C za tlaku 0,001 až 0,1 MPa, ester se za tlaku 0,001 až 0,1 MPa vysuší a oddělí se kaltalyzetor. Vhodný je přídavek 0,2 až 2 0/0 hníotnostních křemeliiíy a aktivního- uhlí, vztaženvo na esterifikační násadu a rovněž přídavelk 40 tvori-ného roztoku hydroxidu sodného v množství do 0,1 0/0 hmot-nsosítních,vztaženo na množství surového esteru, v průběhu...

Způsob přípravy esterů trimethyloipropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243216

Dátum: 15.11.1987

Autori: Stržínek Pavel, Košalko Rudolf

MPK: C07C 69/30, C10M 105/34

Značky: přípravy, trimethyloipropanu, esterů, způsob

Text:

...a rovněž aktivní uhlí a křemelinu V množství 0,2 až 2 U/o hmotnostních, vztaženo na celkově množství esterifikační násady.Využitím způsobu připravy esterů trímethylolpropanu a lineárních monokarboxylových kyselín podle vynálezu lze zajistit výrobu syntetických mazacích olejů požadovaných vlastností, tj. s vysokou čistotou a velmi dobrou stabilitou při tepelné expozicí. Vzhledem k navržené technologii je výrobní zařízení poměrně jednoduché a...

Způsob ostření rovných břitů nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243214

Dátum: 15.11.1987

Autor: Fík Josef

MPK: B24B 3/34

Značky: břitů, ostření, nástrojů, rovných, způsob

Text:

...pracovníka při dokončováxií obou ploch klínu, protínajicích se v přímce.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstráni způsobem strojního ostření rovných hřitů nástrojů podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se provádí posouváním broušeného nástroje mezi krajními polohami danými šiřkou brusného nástroje.Brusný nástroj přitom kmitá ve směru kolmém k pohybu broušeného nástroje.Výhodou způsobu ošetření podle vynálezu je...

Způsob hodnocení stability pasivního stavu a odolnosti proti lokalizované korozi u korozivzdorných ocelí a slitin potenciálovou polarizační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243208

Dátum: 15.11.1987

Autori: Strnadel Karel, Nešpor Ivo, Chvála Alois

MPK: G01N 17/00

Značky: hodnocení, potenciálovou, korozivzdorných, slitin, stavu, polarizační, odolností, proti, lokalizované, oceli, způsob, stability, pasivního, metodou, korozi

Text:

...řízeném posuvu potenciálů rychlosti 10 mV. s prošly stavem aktivity, tj. proudovým maximem, a stavem pasivity, tj. proudovým minimem, načež u těchto oceli došlo k rozdilnemu porušení stavu při dosaženi proudovê hustoty 1 A . m při odpovídajícim potenciálu. Posuv potenciálu byl zastaven a nadále při právě dosaženém potenciálujkterý byl u každé z obou oceli jiný, probíhala potenciostatická expozice po dobu 100 min. Na oceli Cr 17 Ni 12 Mo 2...

Způsob stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi a mezikrystalovému koroznímu praskání a určení vyváženého a kontrolovaného složení austenitických korozivzdorných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243207

Dátum: 15.11.1987

Autor: Král Pavel

MPK: G01N 17/00

Značky: kontrolovaného, způsob, praskání, složení, určení, koroznímu, korozivzdorných, odolností, vyváženého, mezikrystalovému, korozi, stanovení, austenitických, proti, mezikrystalové, oceli

Text:

...14,6, uvažujeme-li hodnotu koeficientu efektívnosti molybdenu 1,2. Při vyšší hodnotě efektívnosti molybdenu vyjadřené koeficientem k 1,7 je parametr odolnosti pro ocel legovanou molybdenem podstatné vyšší, tj. 15,9. Se zřetelem na použití oceli vl praxi je třeba zvolit koeficient efektívnosti molybdenu a minimální hodnotu parametru zaručující odolnost proti mezikrystalové korozi.Koeficient efektívnosti molybdenu závisí jak na prostředí,...

Způsob výroby rozměrných klikových hřídelů zejména pro vznětové motory těžkých nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243099

Dátum: 15.11.1987

Autori: Baník Jozef, Kosteeka Richard, Prokop Jaroslav, Jasovský František

MPK: B21K 1/08

Značky: motory, zejména, hřídelů, rozměrných, automobilů, výroby, klikových, vznětové, těžkých, nákladních, způsob

Text:

...je dostupné většinou pouze z devízové oblasti. Na tomto zařízení, pokud má být ekonomicky využite, je třebasvyrábět jedlnotný sortiment klikových hřídelů,případně podobných součástí.Uvedené nevýhody podstatné odstraňuje způsob výroby rozměrných kllkových hřídeąlů podle vynálezu, jehož podstatou. je, že polotovar klikovvéhjo hřídele sestává ze dvou nebo více částí, které se přesně vykovou odděleně na běžném mechenickém lisu vzápustkách a po...

Způsob zvýšení životnosti jemnobublinných aeračních elementů textilní nebo plastovou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243079

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Zelený Karel, Krumphanzl Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: plastovou, textilní, aeračních, elementů, zvýšení, jemnobublinných, mřížkou, životnosti, způsob

Text:

...však ukázalo, že z této doby životnosti je dosahovano jen 15 až 25 0/0. Krátka životnost polyuretanu, pracná demontáž aeračních roštů a výměna polyuretanu na nich do značné míry znehodnocují prínos jemnobublinné aerace tohoto typu.Zjištěiío-u príčinou krátké životnosti pěnového polyuretanu na aeračních roštech je nadměriíé rozpínání polyuretanu, a při jeho nedostatočné mechanické pevnosti následné roztrhání.Podstata způsobu zvýšení životnosti...

Způsob zajištění konstantní viskozity tekutých lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243077

Dátum: 15.11.1987

Autor: Nedilka Gabriel

MPK: G01N 11/00

Značky: tekutých, způsob, lepidel, zajištění, konstantní, viskozity

Text:

...jehož podstata spočivá v tom, že na tekuté lepidlo se působí tlakem, který způsobuje jeho vytékání z trysky, přičemž Stálý výtok lepidla z trysky zabraňuje jeho zasychání na ústí trysky, čímž je dosahována klonstantní viskozita lepidladuchým způsobem je zaručena konstantnívískozita i u lepidel rychle zasychajících. Další výhodou je ta skutečnost, že z ústí Výtokové trysky lze jednoduchým způsobem,vždy reprodukovatelne množství lepidla...

Způsob výroby tepelněizolační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243075

Dátum: 15.11.1987

Autor: Beoa Vojtech

MPK: D04H 13/00

Značky: způsob, výroby, tepelněizolační, textilie

Text:

...než je teplota Ilěkľllltí použitého termoplastického vlákna s nejnižší teplotou tání. Doba působení se může pohybovat v poměrně širokém rozmczí 0,5 s . m až 12 s . m. e ovlívněna druhém termoplastíckého vlákna, jeho parametry,koeficientom zaplnění plošné textílie a druhém a výkonem tepelného zdroje. Vždy musí dojít k natavení pouze povrchové vrstvy vláken, která jsou ve styku s hliníkovou fólií. Nesmí dojít k protavení vlákenné...

Způsob rekonstrukce studiových jímacích objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243074

Dátum: 15.11.1987

Autori: Faix Alexej, Roth Ján, Hoffmann Ján, Šimko Július

MPK: E03B 3/15

Značky: objektu, rekonstrukce, jímacích, způsob, studiových

Text:

...provedení regenerace. iVýše uvedené problémy řeší způsob rekonstrukce studňových jímacích objektů podle vynálezu, jehož podstatou je takový postup, že do původní výstroje objektu se vloží nová výstroj menšího průměru a do vznik lého prostoru mezi původní-a novou výstro- vjí se vloží trhavina. Trhavina se přivede k explozi, čímž dojde k destrukci původní výstroje, k uvolnění vtokových otvorů, popřĺpadě .k destrukci nepropustné části zaplášj...

Způsob tepelného zpracování pásů z hlubokotažných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243069

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kastel Pavel, Petrík Juraj, Charvát Marián, Hladík Rastislav

MPK: C21D 9/52, C21D 9/48

Značky: tepelného, hlubokotažných, zpracování, oceli, způsob, pásu

Text:

...až 2,50 manganu, 0,1 až 2,0 fkřemíku, max. 0,04 0/0 síry, max. 0,05 fosforu a max. 0,1 °/1 hliníku. Mohou být obsaženy i další legující prvky, a to jednotlivé nebo ve skupinách, chrom max. 1,5 hmot.,molybden max. 0,8 9/0 hmot., vanad max. 0,2 hmot., niob max. 0,2 0/0 hmot., nikl max. 1,5 hmot. Teplota ACl je v rozmezí 700 až 1 100 °C.ąPři způsobu tepelného zpracování podle vynálezu lze jednoduše dodržet konstantní rychlost...

Způsob vyhodnocování výstupních signálů chemických analyzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243064

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vavrovie Ján, Školník Juraj, Piatro Jozef

MPK: G01R 13/00, G01R 11/00

Značky: vyhodnocování, provádění, analyzátorů, tohoto, způsob, signálu, zařízení, chemických, způsobu, výstupních

Text:

...analyzátoru se převádí na digitální tak, aby hodnotě analogového signálu byla přímo úměrná frekvence digitálního signálu, která se pak načíta a ukladá do paměti, přičemž se do paměti ukládají informace jak srovnávacího nulovaciho tak i celkového signálu, načež se od celkového signálu odečitá hodnota srovnávacího nulovacího signálu.Zařízení podl-e vynálezu může být sestaveno buď z jednotlivých elektronických prvků, jako je čítač, pamäťová...

Způsob třískového opracování ploch strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243056

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vrška Milan

MPK: B24B 1/00

Značky: ploch, způsob, strojních, součástí, třískového, opracování

Text:

...ploch provede brousicími lamelovými kotouči brousicím zrnem 150 až 320, přítlakem 2 až B N na cm šířky.k-oxtquěa, úběrem 0.0002 až 0,002 mm na p 10 chu na jeden průchrod brousicí rychlostí 30 až 50 m/s, posuvovou rychlostí 10 až 30 m za minutu.Výhodou způsobu třísk-ového obrábění ploch str-ojních součástí podle vynálezu je to, že se dosáhne požadované drsností povrchu jednoduchým přídavným zařízením pro dokončovací opracování nebo suportovou...

Způsob a zařízení k selektivnímu vypouštění předem stanovené délky útku do prošlupu u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243054

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nedilka Gabriel, Ružanský Jozef, Benická Eva, Hueková Eva

MPK: D03D 47/36

Značky: předem, bezčlunkových, způsob, prošlupu, vypouštění, tkacích, selektivnímu, útku, stanovené, strojů, zařízení, délky

Text:

...28. Do mezery 69 mezi ovládací prostředky 59 je ukládána odměřená prohozní délka útku 16 a ovládacím prostředkem 59 je přesouvána a uvolñována na kuželove 52. pevného segmentní 49. Pohon rozřazovaciho kolečka 56 je napřjkjad pmveden pomoci neznáz-orląěąíéhr) šnekoveho převodu v prevodom/ce 37 na jejímž hnacím hřídelí B 1 je upevněno hnané ozubené kolo B 2, které je V záberu. s onwcím ozubeným kolem en, upevněným na, ćiutêm hřídeli 28....

Způsob zhotovení povlaku pro ochranu elektronických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253645

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bartoň Karel, Vank Jaromír, Hanzlíček Dalibor, Kušnierik Ondrej, Zadák Zdeněk

MPK: H01B 3/46, H01B 3/18

Značky: zhotovení, ochranu, elektronických, součástek, povlaků, způsob

Text:

...a naslodnou łąydrolýzouvzniklýoh ostorů s bodom varu větší nož 72 °c, obsažonýchv dostilačnía latku po roktifikaěnía odstranění aothylchlor silauu a s obsahom 35 až 45 S haot. pryskwřios v roztoku. Oba typy pryskyřic lzo jako složky pojiva kombinovat. Plnivovou složkou vlastní vrstvy taolu jsou saěsi v danou syotáv au ohonicky inortních oxidu, kŕoničitanů, hlinitokřoaičitanů o volikosti zrna do 100 /ua. K dosažsní požadovaných...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253633

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Václav, Havlín Vladimír, Čermák Ján, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav

MPK: C07C 69/54

Značky: 2-hydroxyetylesteru, metakrylové, kontinuální, kyseliny, způsob, rafinace

Text:

...zředěný vodou v hmotnostnim poměru 12 přívádí kontinuálním způsobem do těsného protiproudého styku s vodou nemísitelnym organíokym rozpouštědlem typu alkanů s teplotou varu 40 až l 20 °C, tím, že se vodná fáze rozptyluje v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřítom kapky vodné fáze klesají dolů, protože mají specifiokou hmotnost vyšší než organické rozpouštědlo. Rozpouštědlo nasy~ ceně nezreagovaným metylesterem...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metylmetakrylové a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253632

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Václav, Čermák Ján, Šenkýřová Jarmila, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, výroby, provádění, způsob, způsobu, zařízení, tohoto, metylmetakrylové, 2-hydroxyetylesteru

Text:

...l se provádí tlakem přiváděným tlakovým potrubím 2 na hlavě rektifikační kolony 1.Blíže tento způsob a zařízení k přípravě HEMA objasňuje následující příklady, ktoré je ale nijak heomezují.Do ávoulitrové skleněné trojhrdlé baňky opatřené turbínovým michadlem se předloži 500 g etylenglykolu, stejné množství metylnmmetakrylátu, inhľbovaného 100 ppm hydroohinonu, katalyzátor (4 N roztok metanolátu sodného) a přidá se 500 ml hexanu.Reakční...

Způsob výroby obuvnických tvarovaných dílů z lehčených polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253627

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kovář Vladimír, Štorek Josef, Křepelka Ladislav, Kuběna Jiří

MPK: A43B 17/14

Značky: lehčených, obuvníckych, dílů, tvarovaných, polyolefinů, výroby, způsob

Text:

...je skutečnost, že se zahřáté výseky uzavírají do tvarova- cího prostoru forem pozvolna, uzavírací rychlostí forem, uspořádanou v rozmezí od 0,5 do 10 mm/s.Největším kladem způsobu podle vynálezu je jeho poměrná jedno duchost, při níž se přesto dosahuje vertikálního rozložení poměrné tuhosti s oblastmi zhutnění materiálu v místech, kde plní nenásilnou podpůrnou funkci pro chodidlovou klenbu uživatele obuvi. Výchozí výsek není nutno v žádném...

Způsob výroby 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253620

Dátum: 12.11.1987

Autori: Londýn Miroslav, Borovička Miloš

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, výroby, způsob

Text:

...dochází cca z 90 k odredukování 1-amino-cis-2.6-dimethylpiperidínu na cis-2,6-dimethylpiperidin,což bylo prokázáno GC-chromatograrií i preparativně. Z tohoto důvodu je výtěžek žádaného produktu velice nízký (do 10 ). Dalším velkým nedostatkom uvedeného postupu je vylučování pevného hydroxidu zinečnatého během fáze míchání při normální teplote,které je způsobeno hydrolýzou octanu zinečnatého během redukce, což vede k totálnímu zatuhnutí...

Způsob přípravy opticky aktivních aldofuranosyl-2-(substituovaných aryl)propionátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253617

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Čapek Karel, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav

MPK: C07H 15/18

Značky: aldofuranosyl-2-(substituovaných, přípravy, způsob, opticky, aktivních, aryl)propionátů

Text:

...deacetalisaci se reakční směs zpracuje postupem odborníkům známým a pomocí sloupcové chromatografie se získají jednotlivé, opticky čisté diasteroisomerní estery obecného vzorce I.Výhodou způsobu podle vynálezu je ta skutečnost, že obohacená směs o jeden dieeteroisomer se snsdněji dělí, klesá spotřeba práce, nároky na velikost aparstur a objem rozpouštědel.Vynález e jeho účinky je demonstrován na několika konkrétních příkladech provedení,...

Způsob výroby střižných matric

Načítavanie...

Číslo patentu: 253613

Dátum: 12.11.1987

Autori: Prikner Otakar, Krejčík Jiří, Šourek Jindřich

MPK: C21D 1/18

Značky: způsob, střižných, výroby, matric

Text:

...na teplotu danou intervalem A 01 20 0 Caž kalicí teplota oceli, ochladí v oleji na teplotu 20 až 40 ° 0 a znovu ohřeje na teplotu 550 až 700 °cls následným dochlazením na vzduchu. Finální tepelné zpracování se dále provádí ohřevem střižné matrice na austenitizační teplotu danou intervalem 800 až 1200 OC, ochlazením v proudu inertního plynu, na vzduchu nebo v solné lázni o teplotě 180 až 550 OC a popouštěním při teplotách 200 až 600 00.K...

Způsob zhotovení baňky se skleněnou trubicí menšího průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253608

Dátum: 12.11.1987

Autori: Neužil Milan, Vejmelka Jiří, Mašek Jiří

MPK: C03B 23/207

Značky: průměru, baňky, trubici, zhotovení, skleněnou, způsob, menšího

Text:

...čerpaoí trubičkou. Potom je teprve na dalňím zařízení možno nožku připojit k baňoe.Nevýhody uvedených způaobů odstraňuje vakuově těsné spoje» ní skleněné čerpací trubičky se ekleněnou trubkovou beškou, 9 možností eoučasného zatavení systému katody, etisknutím otevřeného konce baškm,do kterého je částečně zaeunute čerpaoí trubička a případně vložen í systém katody s přívodą,pod 1 e vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v době, kdy...

Způsob výroby 2-karboxypyrazin-4-oxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253600

Dátum: 12.11.1987

Autori: D´aloisio Rino, Venturello Carlo

MPK: C07D 241/24

Značky: 2-karboxypyrazin-4-oxidů, výroby, způsob

Text:

...obsahující 1 až 6 atomú uhlíku, a zbývající dva z těchto symbolu znamenají atomy vodiku.Výhodnou alkylovou skupinou je skupina methylová. Jednou z nejvýhodnějších výchozích sloučenin je 2-karboxy-5-methylpyrazin.Jak již bylo uvedene výše, volí se katalyzátor používaný pri práci způsobem podle vynálezu ze skupiny zahrnující wolframovou kyselinu, homopolywolframové kyseliny, heteropolywolframové kyseliny, molybdenovou kyselinu,...

Způsob katalytické polymerace alespoň jednoho olefinového monomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253599

Dátum: 12.11.1987

Autori: Noshay Allen, Gross Laurence

MPK: C08F 2/34

Značky: polymerace, jednoho, způsob, alespoň, olefinového, monomerů, katalytické

Text:

...nebo Ziegler-Natta-ova typu. Výrazem katalyzátor o vysoké aktivitě se rozumí bučZieglerův katalytický systém, který je schopen při polymeračnim postupu v suspenzi tvořené alifatickým uhlovodikovým rozpouštědlem nebo roztokem kapalného monomeru vyrobit etylenové komopolymery a/nebo kopolymery při úrovni produktivity řádově alespoň 200 000,s výhodou alespoň 500 000 g plastu na 1 q přechodného kovu použitého v katalyzátoru,...

Insekticidní nebo/a ektoparasiticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253597

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kristiansen Odd, Gehret Jean-claude

MPK: A01N 43/68

Značky: insekticidní, ektoparasiticidní, způsob, výroby, prostředek, látek, účinných

Text:

...pojmem soli derivâtú acylamino-s-triazinu vzorce I se rozumí adiční solí s anorga nickými a organickými kyselínami.Jako příklady anorganických kyselín lze uvést chlorovodikovou kyselinu, hromovodíkovouJako příklady organických kyselín lze uvést trifluoroctovou kyselinu, trichloroctovou kyselinu, mravenčí kyselinu, šřavelovou kyselinu, jantarovou kyselinu, maleinovou kyselinu,mléčnou kyselinu,...

Způsob výroby lehčeného zesítěného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253595

Dátum: 12.11.1987

Autori: Quintavalle Saverio, Gargani Luciano

MPK: C08J 9/06

Značky: polyetylénu, výroby, způsob, zesítěného, lehčeného

Text:

...jsou dikumylperoxid, 1,3-bis(terc.butylperoxy~i 2 opropy 1)benzén, terc.butylkumy 1 peroxid, 2,5-dimetyl-2,5-di(terc.butylperoxy)~hexan a 2,S-dimetyl 253595 4-2,5-diterc.butylperoxy)hexan. Množství peroxidu potřebné pro zesítění polyetylénu se obecně pohybuje v rozmezí od 0,1 do 2,5 2 hmotnostních a ve výhodném provedení od 0,2 do 1,5 hmotnostních, vztaženo na etylénový polymer. Pouze v případě kopolymerů etylén-konjugovanýdiolefin může...

Způsob výroby farmaceuticky použitelného 2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid-3-(N-2- pyridyl)karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253593

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ritva Irma, Pentti Tapio, Matti Karhu, Magnus Edvard, Aino Kyllikki, Erkki Juhani, Pekka Juhani

MPK: C07D 279/08, C07D 417/12

Značky: farmaceutický, 2-methyl-4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid-3-(n-2, způsob, použitelného, výroby, pyridyl)karboxamidu

Text:

...rozpouštědla, jako benzen, a dále silná kyselina, jako 32 kyselina bromovodíková, jejímž působením se odštěpuje isopropoxylová skupina. Shora popsaný způsob není gro průmyslovou výrobu vhodný.Vynález si klade za cíl poskytnout způsob, jímž by bylo možno vyrobit piroxicam ve velmi dobrém výtěžku a za použití reakqí, které jsou jednak snadno proveditelné a jednak rychlé. Vynález se rovněž klade za cíl připravu co nejčistšího finálního...

Vícesložkový katalyzátorový prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253592

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gross Laurence, Noshay Allen

MPK: C08F 4/64

Značky: prostředek, katalyzátorový, výroby, vícesložkový, způsob

Text:

...nosičového materiálu.Podle tohoto vynálezu nyní bylo zjištěno, že prekurzory pevných katalyzátorů tvořené sloučeninou na bázi přechodného kovu ze skupiny Iva, Va nebo Vla periodické soustavy prvků,o vysoké aktivitě pro nízkotlakou polymeraci olefinů, se mohou snadno upravit k použití při polymeračnim postupu v plynné fázi pro účely významného zlepšení při použití takových katalyzátorů prodloužením časového intervalu v reaktorech při mícháni...

Způsob tavení sklářských surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253590

Dátum: 12.11.1987

Autori: Matesa Joseph, Demarest Henry, Kunkle Gerald

MPK: C03B 5/14

Značky: surovin, tavení, způsob, sklářských

Text:

...když se vsázka zahřívá podle vynálezu spalováním paliva s kyslíkem a zejména tehdy, když vrstva vsázky obklopuje zdroj tepla s vysokou teplotou. Spalováním se samotným kyslíkem V takových zařízeních vzniká ve srovnání s běžnými tavicími sklářskými pecemi poměrně malý objem kouřových plynů s vysokou teplotou, jejichž proud se velice dobře hodí pro účely vynálezu, totiž pro requlaci rekuperace tepla a emise kouřových plynů. K provádění...

Způsob zjišťování vysoké olejnatosti slunečnicových semenných linií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253589

Dátum: 12.11.1987

Autor: Everett Nicholas

MPK: A01G 31/00

Značky: slunečnicových, linií, zjišťování, vysoké, olejnatosti, způsob, semenných

Text:

...H 2 O heptahydrát sulfátu železnatého Fe S 04.7 H 2 Osodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové NaEDTAPřesná koncentrace solí se obecně může pohyhovat V určitých mezích. Pro standardisaci přípravy prostředí však byla zvolena tato koncentrace základních solíK prostředí se přidávají následující vitaminy v uvedeném množstvíinositol až asi 500 mg/1 thiaminhydrochlorid až asi 40 mg/1 kyselina nikotinová až asi 0,20 mg/lvitaminy jsou přítomny obecně...

Způsob ochrany vysazovaných rostlin proti škodlivému hmyzu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253588

Dátum: 12.11.1987

Autor: Lövqvist Bo

MPK: A01G 13/02

Značky: hmyzu, škodlivému, rostlin, zařízení, způsobu, provádění, způsob, ochrany, proti, tohoto, vysazovaných

Text:

...oddelených, s výhodou diametrálně protilehlých místech na dolním konci hadicovitého chránítka ll, jak je také patrno naobr. 2 a 3. S výhodou lze na každém hadicovitém chránítku ll pro rastlinu umístit více než jedno enímací ohebné poutko. Snímací ohebné poutko lg na nejnižším hadicovitém chránítku llg probíhá přibližně napříč vnitřního průchodu Q uklâdací trubky l. .Když je rostlina vedena dolů průchodem 3 ukládací trubky l, stáhne...

Prostředek pro sterilaci prašníků rostlin a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253587

Dátum: 12.11.1987

Autor: Orr Alexander

MPK: A01N 43/34

Značky: výroby, prostředek, látky, účinné, prašníků, způsob, rostlin, sterilaci

Text:

...oleje, chlorované uhlovodíky, například chlorid uhličitý, perchloretylen a trichloretan. Často jsou vhodné směsi různých kapalin.Prostředky se často vyrábějí a dopravují V koncentrované formě, kterou potom ředí uživatel před použitím. Přítomnost malého množství nosiče, kterým je povrchové aktivní látka, usnadñuje tento postup ředění. Tak s výhodou je alespoň jedním nosičem v prostředku podle vynálezu povrchově aktivní látka. Prostředek...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253580

Dátum: 12.11.1987

Autori: Schmidt Volkmar, Wiebus Ernst, Cornils Boy, Much Joachim, Lieder Bernhard, Hibbel Josef, Konkol Werner

MPK: C07C 47/02

Značky: výroby, způsob, aldehydů

Text:

...výhodou fenylový zbytek a naftylový zbytek. Není nutné, aby na všechny tři arylove zbytky byly vázány zbytky sulfonové kyseliny nebo karboxylové skupiny. Ukázalo se, že již jeden zbytek sulfonové kyseliny nebo jedna karboxylová skupina V molekule fosfinu uděluje komplexní sloučenině dostatečnou vodorozpustnost.Katalyzátor se může přidávat do reakční směsi předem vyrobený. Je však též možno vytvořit jej in situ. Obvykle se rhodium přidává v...

Způsob přípravy vodných, nesedimentujících disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253579

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sümegi Mihály, Horváth Piroska, Homonnai József

MPK: B01F 17/00

Značky: vodných, způsob, nesedimentujících, disperzí, přípravy

Text:

...systém ze směsi látek různěho látkového složení, které jsou ve vodě různě rozpustné a sestavají z anorganických a/nebo organických sloučenin. Takto se podařilo postupem podle uvedeného vynálezu vyřešit současně několik úkolů- podařilo se stabilizovat suspenze takovýmí látkami, které nejsou cizorodě půdě a živým orqanismům,- postup se neomezuje na úzkou skupinu různých látek, nýbrž je možno pomocí tohoto postupu zajistit potřebnou stabilitu...

Způsob nakládání surových plášťů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lisu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253578

Dátum: 12.11.1987

Autor: Irie Nobuhiko

MPK: B29D 30/08

Značky: pneumatik, surových, nakládání, vulkanizačního, provádění, vozidel, zařízení, plastů, způsob

Text:

...přivedení horního patkového kroužku surovému plášti a dosednutí horní patky surového pláště do horního patkověho kroužku, dojde k poruše tvářeníJakmile totiž je závěsné uchopení nakládacím ústrojím uvolněno, surový p 1 áštse vyboulí,jak znázorněno na obr. 4.Úkolem vynálezu je návrh způsobu nakládání surových pláščů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lísu a zařízení k jeho provádění, který by stávající nahoře uvedené závady...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253574

Dátum: 12.11.1987

Autori: Appleton Robert, Ten Haken, Webb Shirley

MPK: A01N 43/653

Značky: účinné, výroby, fungicidní, způsob, látky, prostředek

Text:

...vzorce -CH.0 H~.Vhodná redukční činida zahrnují plynný vodik V přítomnosti katalyzátoru, například katalyzâtoru na bázi paladia nebo platiny a zejména hydridová redukční činidla. K tomu jsou zvláště vhodné hydridy kovů a borohydridy, například natriumborohydrid.Ziskanou volnou bázi obecného vzorce I je možné převést na adiční sůl s kyselinou nebo na komplex se solí kovu reakoí s požadovanou kyselinou nebo solí kovu, nebo zíekanou adiční...

Způsob a zařízení pro přetržité zjišťování obsahu hořlavého plynu v ovzduší detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253573

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rose Gérard, Boutonnat Maurice

MPK: G01N 27/16

Značky: hořlavého, detektorem, plynů, ovzduší, zařízení, zjišťování, pretržité, obsahu, způsob

Text:

...1 ukazuje případy, kdy obsah plynu je vysoký a zjevně přesahuje minimální přípustnou prahovou hodnotu. V tomto případě dochází v okamžiku 51 k dosažení hodnoty výstupního napětívětší než Q, načež se další napájení měřicího vlákna přeruší a měření se ukončí spuštěním poplašného zařízení nebo jinou indikací nepřípustné velikosti obsahu hořlavého plynu v ovzduší. Jak je z obr. 1 patrné, může k prekročení nulová hodnoty výstupního napětí...

Způsob přípravy 1-sulfo-2-oxoazetidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253572

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sendai Michiyuki, Tomimoto Mitsumi, Kishimoto Shoji, Matsuo Taisuke, Ochiai Michihiko

MPK: C07D 205/06

Značky: přípravy, způsob, 1-sulfo-2-oxoazetidinu

Text:

...substituovanou arylovou skupinou, popřípadě substituovanou heterocyklickou skupinou, sulfoskupinou, alkylsulfonylovou skupinou,aralkylsulfonylovou skupinou s popřípadě substituovaným alkylovým podílem, arylsulfonylovou skupinou s popřípadě substituovaným arylovým podílem, alkoxykarbonylovou skupinou, aralkyloxykarbonylovou skupinou s popřipadě substituovaným alkylovým podílem, aryloxykarbonylovou skupinou s popřipadě substituovaným arylovým...

Způsob sterilizování fluidních hmot, zejména kakaových, a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253568

Dátum: 12.11.1987

Autor: Schmitt Armin

MPK: A23L 3/00, A23G 1/02

Značky: způsob, provádění, sterilizování, zejména, zařízení, fluidních, hmot, kakaových

Text:

...135 OC, vzniklé vnitřním třením v nadržené hmotě, kterážto teplota se udržuje přiváděním tepla z vnějšku nebo jeho odváděním načež se hmota, odváděná z mezistupně obsahujícího nadrženou hmotu,ochladí za zpětné kondenzace parní fáze na teplotu dosahující nanejvýš na teplotu 100 C.Bezprostředně po odvodu hmoty nebo před ní se z nadržené hmoty oddělí tak velký dílčí proud vracený zpět do nadržené hmoty, že hmota prejde mezistupněm osmkrát až...