Patenty so značkou «způsob»

Strana 148

Způsob výroby kompozitního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246636

Dátum: 16.11.1987

Autori: Novák Jioí, Tušarová Ivana, Pastuszek František, Saveenko Jevgenij, Hampel Jioí, Richtar Jioí, Š?astný Miloš, Rajdl Josef, Tenygl Jioí, Eapoun Tomáš

MPK: C08L 23/26, C08L 23/10, C08L 23/04...

Značky: kompozitního, způsob, výroby, materiálů

Text:

...složku polymerní matrice tvorí polyetylen, což může být homopolymer nebo kopolymor etylenu obsahující maximálně 5 alfa-olefinu, charakterizovaný indexem toku nižšúu než lg/10Vlastní technologický proces je s výhodou veden tak, že v ptvním pásmu směšovacího extraderu je hněten polypropylen s mikromletým vápencem za přítnmnosti organického peroxidu a modifikátoru a teprve do druhého pásma extruderu je dávkován polyetylen.V první fázi procesu...

Způsob zjišťování podnávarových trhlin v ocelových tělesech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246625

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krchoák Viktor, Flegel Martin

MPK: G01R 33/025

Značky: způsobu, provádění, podnávarových, zařízení, oceľových, tohoto, zjišťování, trhlin, způsob, tělesech

Text:

...čidla v radiálním 1 axlálním smeru.Mngnetodioda umístěná v neutráiní ose ve vhodné vzdálenosti od povrchu kontrolovaného tělesa meří normálovou složku pole, vyvolanou rozptylovým tokem v oblasti trhliny. Rotací pístu se po šroubovnici prošetří celá povrchová plocha pístu e návarem.Výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v tom. že trhliny se zjištují objektivně, mechanizovaným způsobem, a to i v případě, že nevycházejí na bok pístu, takže by...

Způsob výroby jehlového drátu pro výrobu kvalitativně nejnáročnějších strojně šicích, plstících a pletacích jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246617

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vachuda Jioí, Vrbka Jioí

MPK: B21G 1/04

Značky: drátu, výroby, výrobu, způsob, kvalitatívne, jehlového, šicích, strojně, pletacích, jehel, plstících, nejnáročnějších

Text:

...v roztoku kyseliny chlorové Hcl, povrchově upraveného foafátováním, taženého za sucha, sferoidicky žíhaněho a taženého za mokra, vyznačený tím, že válcovaný drát 0 obsahu uhlíku 0,7 až 1,0 8 hmotnostních 0 chromu 0 obsahu 0,2 až 0,3 0 hmotnostních se v poslední operací taäaní sa marka rekrystalizačně žíhá stočený v kruzích při teplotě od 540 do 570 °c.způsobem podle vynálezu se vyrobí jehlově dráty o vysoké plasticitě a tažnosti.Způsob výroby...

Způsob stanovení chloridů a síranů atomovou absorpční spektrometrií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246610

Dátum: 16.11.1987

Autor: Záhradník Miroslav

MPK: G01N 21/31

Značky: síranu, absorpční, atomovou, stanovení, způsob, spektrometrii, chloridů

Text:

...stanovením chloridů a síranů způsobem podle vynálezu se sníží vliv některých rušících efektů, jako zbarvení roztoku, suspendované látky a podobně. Způsob je pracně nenáročný, používají se běžně dostupné chemikálie a vzhledem k miniaturlzaci přináší jednak úsporu těchto chemikálií a jednak umožňuje stanovit uvedené ionty ve velmi malém objemu vzorku.Do zkumavek o stejné hmotnosti se odměří 1 ml vzorku, například přírodní vody,přidají se 2...

Způsob rafinace surového formamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246608

Dátum: 16.11.1987

Autori: Suchý Jaroslav, Drlík Vladimír, Floriánek Jioí, Koneený Milan, Jiruše Jaroslav

MPK: C07C 103/127

Značky: způsob, rafinace, formamidu, surového

Text:

...fázi. že to dostačuje k tomu, aby destilát vyhověl požadavkům na kvalitu rafinovaného formamidu, které určují maximálně přípustnou koncentraoi metanolu obvykle na hranici 0,1 až 0,2 S hmotnostních.Systém parciální kondenzaoe se dosáhne toho, že složení destilátu na hlavě kolonky může být zhruba na úrovni nástřiku. což příliš snižuje nároky na účinnost rektifikační kolony, nebož při klasickém uspořádání by muselo být na hlavě kolony...

Způsob úpravy vody pomocí imobilizovaných buněk řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 246606

Dátum: 16.11.1987

Autori: Slovík Jozef, Plzák Jindoich, Mikláš Vladimír, Eerný Jioí

MPK: C02F 3/32

Značky: úpravy, buněk, pomocí, způsob, imobilizovaných

Text:

...je dále dlouho uchovúvet před pouñitía.Řasy ve své bionsse koncentrují i. jiné prvky a látky nołli liviny nepř. tülkě kovy/Sterý et. al., Intern. enal. Chou. 14, 161-161 (1983), soeder et al. Int. Ver. Limnol. 21, 575-554 (1978), redionuklidy (Płibil, S. in Nečae, J. et Lhoteký, O. /ede. /Anm Kopp Algolog. Leb. H-eboň for 1970, Třeboň 0973/ str. 155-159 Juetýl, J. Sbomík refemn v. kont. cas, úm n. L., 203-201 (Isvsn polychlorovenć bitenyly...

Způsob vyhlazování keramických obtisků na glazovaných porcelánových výrobcích a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246603

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šimůnek Jaroslav, Egert Gustav

MPK: B44C 1/16

Značky: porcelánových, obtisků, vyhlazování, způsob, zařízení, způsobu, keramických, glazovaných, provádění, výrobcích

Text:

...podtlaku. Každé otočné vřeteno 2 je na dolním konci opatřeno řemenicí L 4, která je v určitých stanicích napojována na pohonnou jednotku L 2 vřeten 2. Eelé zařízení | má osm stanic I až VIII (obr. 2).Ve stanici III a IV jaou na kostře g ustaveny vyhlazovací mechenismy E, u. Každý vyhlazovací mechanismus Já, LZ (obr. 3) zahrnuje stojan lg, neeoucí horizontálne vratně pohyblivý seřizovací suport L 2, k němu je připojena konzola 39 nesoucí...

Způsob vytváření dekorací na výrobcích, zejména porcelánových.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246601

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hromas Josef Chlumec, Mikulcová Dagmar

MPK: C04B 41/86

Značky: vytváření, zejména, způsob, výrobcích, porcelánových, dekoraci

Text:

...od 750 °C do 850 °C, pro křemičitnnové výrobky od 800 °C do 820 °G pro emaily na ocelové plechu n od 530 °C do 550 °G pro emaily nn hliníku.Podle výhodného znaku způoobu se první stupeň ohřevu v rozsdau 50 °C pro dosažení teploty zpracování provádí předehřátím výrobku. ~Podle jiného výhcdného znaku ee dekorační obrázek opatřený barevnými vrstvami odolávející vysokým teplotám, např. z kobaltu, nenáäí ne porcelánově výrobky jako dekorece pod...

Způsob přípravy polyamidových žíní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244048

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šebor Václav, Tobola Milan, Hrdina Miloslav, Svoboda Jioí

MPK: D02J 1/22, D01D 10/02

Značky: přípravy, žíní, způsob, polyamidových

Text:

...značné masíwní, aby odolalo vzniklému napětí.Výše uvedené nedostatky při výrobě polyamidových žíní z polyamidu 612 §joou odstruněny použitím způsobu na jejich prípravu podle vynálozu, jehož podstata spočíva v tom, že se na vydloužené monofily s polyamidu 612 působí proudioím vzduohem o rychlosti 5 až 25 m s 1 při teplotě 150 až 210 °C po dobu 0,5 až 4 sekundy, přičemž monotily mají mo 2 noat.se amrštit o 5 až 15 vzhledem k původní délce...

Způsob dezodorizace plynných emisí po zpracování biologických odpadů živočišného původu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244044

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kratochvíl František, Foral Jioí

MPK: A22B 7/00, B01D 53/02

Značky: odpadů, provádění, původu, způsobu, dezodorizace, emisí, způsob, biologických, zpracování, zařízení, plynných, živočišného

Text:

...systém sestava z nejméně jednoho absorbéru s kyselým absorpčním roztokem, jehož výstup plynu je zaústěn do absorbéru s vodním nebo bazickým absorpčním systémem, na který nevazuje odlučovač kapaliny, do něhož je zaústěn vstup vody nebo roztoku enorganickeno hydroxidu, přičemž před vstupem doabsorbéru je případně zařazen výměník, před nímž je případně zařazen filtr.Základní výhoda způsobu a zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje...

Způsob výroby litých válcových zkušebních tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244037

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kubec Ivan, Scholz Celestýn, Tokar Oldoich

MPK: B22C 9/28, B22D 25/00

Značky: provádění, válcových, způsobu, způsob, litých, tyčí, tohoto, výroby, zařízení, zkušebních

Text:

...licí formy. K delčínu zdokonelení vynálezu přiepívá, pokud je jádro Vytvořeno zo ekořepínove Inisi a pokud je uloženo v dělicí rovině lící formy v prostoru atanovenám známkou na modelupro podélně dělenou licí formu.Hlavní výhody zpdsobu a zařízení podle vynálezu spočívejí v tom, že jej lze použít pro pískové 1 ekpřepinove formy trhecíoh tyčí I čo střední funkční část zkulební tyče budeTím odpadne úprava broušením, pŕípldnč jiná úprave. Dále...

Způsob výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244033

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kordula Jan, Vodáková Olga, Zikmund Zdenik, Dederle Tomáš, Ludvík Jaromír, Oehák Václav, Vácha Jaroslav, Oehák Petr, Zatloukal Radomír

MPK: C07C 51/23, B01J 23/28, B01J 23/22...

Značky: způsob, aldehydů, vícesložkových, výroby, oxidací, katalyzátoru

Text:

...způsobu výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydd na kerboxylové kyseliny smísením homogenního vodnáho rontoku v 9 choíçhn 1 ouEon 1 n aktivních Iloiok, ktorými jsou oxidy molybdenu, vanadu a dalších promotujících kovů z I., V. e VIII. skupinyMenděą lejevova periodického systému, přičemž atomární poměr.Io 1 ybñenu ku vlnldu je 9,01 I 0,5 s organickými hydroxykyselinami zvolenými se skupiny zahrnující kyselinu vinnou a...

Způsob kontinuálního odstraňování nánosu barevných kompozic s povrchu profilově členěných pryžových obuvnických rámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244032

Dátum: 16.11.1987

Autor: Vodák Zdenik

MPK: A43D 95/06

Značky: povrchu, barevných, nánosu, členěných, způsob, profilové, kontinuálního, rámku, pryžových, kompozic, odstraňování, obuvníckych

Text:

...pohled na schematické uspořádání funkčních členů zařízení, obr. 2 dctailní řez váloem, opásaným stírecí.pleteninou a obr. 3 deteilni řez týmž válcem, v nim stírncí pletenine je v činném záběru 5 prylovýn rllkl.Funkční ústrojí zařízení podle přiloženáho výkresu k provádění způsobu oodle vynálezu sestává ze dvou protisměrně otočných válců, 2 nichž kovový válec 1 je otočný proti směru hodinových ručiček ve směru šípky.V podélném směru má ne svém...

Hydroizolační tixotropní suspenze a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244031

Dátum: 16.11.1987

Autori: Škubna Jan, Frühauf Petr, Krueek Zdenik

MPK: C08L 95/00

Značky: způsob, přípravy, hydroizolační, její, suspenze, tixotropní

Text:

...55 až 65 bítumenu o oenetraci 50 nl 200 penetrnčních jednotek při teplotě 25 OC, zo 3 už 25 hmotnostních dilů jemně mleté hydrofilní montmorillonitické horniny e ořípadně z 0,1 až 20 hmotnostních dílů latexu bitadienstyrenového nebo chloroorenového kaučuku o koncentraci 30 až 65 .Podstata zpüsobu ořípravy hydroizolsční tixotropní suspenze spočívá v tom, že se jemně mletá hydrofilní montmoŕillonitická hornina suspenduje ve vodní fázi 3 potá...

Způsob měření průvodnicového tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244027

Dátum: 16.11.1987

Autor: Nimeeek Petr

MPK: G01C 7/00, G01C 11/00

Značky: průvodnicového, způsob, měření

Text:

...jamou. Tento způsob je velmi rychlý I opcrativní, výsledky měření juou vlak pouze orientační a na stav průvodnicového tehu ukezují nepřímo.Známy jsou též různé složite a málo přoonň rotogrlmnatrická zpdaoby mlřoní prdvodnicovtho tabu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob měření prdvodnicováho tehu pomocí mechanickáho dotykového měřidla, uloženého nezávisle v ktorákoli stáli tůžní klooo, jeho podstata vynálezu spočíva v tom, že při...

Způsob výroby D-glucitolu s obsahem až 15 % hmot. D-mannitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244023

Dátum: 16.11.1987

Autori: Žoudlík Josef, Zavoel Jaroslav

MPK: C07H 3/02

Značky: výroby, d-mannitolu, hmot, obsahem, způsob, d-glucitolu

Text:

...produkty so sískdvají chromatogratií roztoku sacharósy, invortního cukru nobo jiných smčsí D-glukősy a D-fmktősy nobo směsí sacharőay a invortního cukru na aloupoi kationtomčnně pryslsyřioa a hydrogsnací aludtu. Podlo naatavaného Ipůsobu jímdní so sískdva sluát o zvolenom složení, t.j. svolonćm obsahu glukôayča frůtkősy.Ľatalytickou hąydrogsnací sa pak pripraví glucitol požadovaná čistoty. Saoharősa, pŕíp.invsrtní cukr, získaný...

Arylamidy dipeptidů nebo tripaptidů s C-koncovým S-aralkylcysteinovým zbytkem a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244022

Dátum: 16.11.1987

Autori: Beran Jaromír, Peterka Vlastimil, Sedlák Josef

MPK: C07K 5/06, C12Q 1/00, C07K 5/08...

Značky: arylamidy, tripaptidů, způsob, s-aralkylcysteinovým, c-koncovým, výroby, jejich, zbytkem, dipeptidů

Text:

...proąvte dimetłvlformamidem o filtr byl vekuovł odpełen. Odporek byl ronpuätén v octenu ethylnotém (100 m 1) o roztok byl postupne protřepén I ll kyselinou chlorovodíkovou a 5 lvdrogonuhličitonom zadným, vodou, vyausen-bezvodýu aíranem sodným, vakuovl odpeřen. Pevný odparok byl kryatalovdn s 2-propano 1 u (25. m 1) přídovkem petroletheru Bylo zíakdno 3.6 g (71 i) produktu. Vzorok k analýze byl kryetolovin obdobu,1.1 156 a 157 °c.v ledovó...

Způsob vakuového čištění a plnění sublimovaných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244014

Dátum: 16.11.1987

Autori: Žáeek Jioí, Šoch Jan, Teško Jozef

MPK: B01D 7/00

Značky: plnění, sublimovaných, látek, tohoto, zařízení, způsob, čištění, vakuového, provádění, způsobu

Text:

...molekulovým sítem i a druhá empulke g s prvním rosbíjecío ventilem §.Obr. lb představuje stav po odřezlní vrchní části § výchozí ampulky 3, nasypňní jődu 2 a opltovnám satavení. Na obr. Ic je detail provedení první ampullq 1 a molekulorvým sítem z. Výchosí empulke z pro jőd a první dvojice ampulsk j, g se v dobi vyhřívdní ueavírá do vyhrí vací pícky 1.Ha obr. 2 je andsorndna ultravakuovd cez-pecí operatora m, na kterou je pripojene druhe...

Způsob přípravy pěnotvorného prostředku hydrolýzou keratinů prováděnou v alkalickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244012

Dátum: 16.11.1987

Autori: Penco Sergio, Vanotti Ermes, Angelucci Francesco

MPK: C07K 15/06, C11D 7/46

Značky: alkalickém, prostředí, keratinů, způsob, pěnotvorného, prováděnou, přípravy, hydrolýzou, prostředků

Text:

...ae zvýąuaą mnozstvi produktuo 4 až 15 as a zíaká sa produkt, kterývykaĺzudaněkolikehäaobná zvýäaní etáloati pěny, což umožňuje nížit množství .atabilizaćníhorroçtokuĺ 2.3545 o Jaąm třetintn Obsah lelasa v produktu se tak aníží z I S hmot na 0,61 boot., a no noat Vtvorbyľaekundàrních kalů o cca 35 5.Porovnání napinäní, výtädkĺz 206 g peří a využití dueíku v i pro dvouhodinovou łwdrolýzu za použití Ga(0 łi)2 a.a kotalyzátoraa...

Způsob krátkodobé konzervace čerstvých surových vepřovic šupinovým ledem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244009

Dátum: 16.11.1987

Autori: Papp Andor, Breuer Hermann, Dubost Dominigue, Michel Louis

MPK: A23B 4/06

Značky: šupinovým, způsob, krátkodobé, surových, konzervace, čerstvých, ledem, vepřovic

Text:

...červsnání.Dalším nedostatkom, na ktorý se dnes klade důraz je znečiätování životního prostředí solí v odpadních vodách.Zanedbateląým aapektem při hodnocení dosavadního způsoba konzervace kůží nejsou ani vysoká náklady na průmyslovoa eůl, manipulsci s ní a náklady na vlastní konzervaci.V okamžiku zabití zvířata dochází v kůži k postmortálním změnám. Jsou způsobeny autolytickoa činností onzymů obeažených v kůži a proteolytickoa činností...

Způsob výroby methylesteru a/nebo ethylesteru kyseliny arachidonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 244002

Dátum: 16.11.1987

Autori: Bürli Martin, Dahl Helmut, Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Radüchel Bernd, Loge Olaf

MPK: C07C 177/00, C07C 69/587, A61K 31/23...

Značky: arachidonové, výroby, methylesteru, ethylesteru, kyseliny, způsob

Text:

...Pak byla přes vpichovou kolonu pomalu oddeetilovdna aaeotropická nie blbe 4 hodin sa občasnćho dodúvant allsi ethanol-benaen 2 1.Nakonec byla se enílendho tlaku oddestilována slls rospoultldal a slutek spracovdn postupe popaenýu v příkladu 1. ąrlo isolováno 0,86 g (51 i) allai lathylesterd, ve která bylo podle analýzy na plynová chrmsatografu saiitäno 8,75 i kyselinu srachidonovó.Do extrakční pstrow v Soxhletovł prístroji bylo naviieno 12,506...

Způsob důkazu a identifikace 2-hydroxy-6-pyridonového seskupení v azobarvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243592

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jízdný Oldoich, Sýkora Tomáš Brno

MPK: C07D 213/16, C09B 29/036

Značky: azobarvivech, identifikace, 2-hydroxy-6-pyridonového, seskupení, způsob, důkazu

Text:

...a je charakteristické pro z-hydroxy-ô-pyrídonové seskupení. Vyvíjení modře zbarveného produktu probíhá podle schématutakto získaná směs se přenese na filtrační papír za vzniku modrého vyharvení, popřípadě se uvedená reakční směs chromatografuje na papíře V soustavě l-propanol-voda v poměru 21 a porovnáva se odstin a Rf-hodnota se standardem.Výsledky papírové Chromatografia barevných produktů jsou sestaveny v následující tabulceZ tabelovaných...

Způsob přípravy nového 2- (3-fluorfenylthio ) -5-chloracetofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243589

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mokoíš Jaroslav Ing, Bruthans Zdenik, Kincl Lubomír, Kyncl Zdeněk

MPK: C07C 49/78

Značky: nového, přípravy, 3-fluorfenylthio, způsob, 5-chloracetofenonu

Text:

...se přidá 1,1 g práškovité mědi a 56 g uhličitanu draselného. Směs se za míchání zahřivá v lázni o teplotě 140 až 160 C po dobu 3,5 h. Po ochladnutí na 50 °C se směs extrahuje 100 ml benzenu., nerozpuštěné podíly se odsaji a promyjí benzenem. Odpařením henzenového extraktu se získa 68,1 g odparku, který se rozpustí ve 300 ml horkého ethanolu. Roztok se zíiltruje s aktivním uhlím, filtrát se zahustí za sníženeho tlaku na celkový...

Způsob přípravy nového thiomorfolidu kyseliny [2-(3-fluorfenylthio)-5-chlorfenyl]octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 243588

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zadák Zdenik, Vavoich Zdenik, Klouda Viktor, Hájek Lubomír

MPK: C07D 295/18

Značky: 2-(3-fluorfenylthio)-5-chlorfenyl]octové, kyseliny, přípravy, thiomorfolidu, nového, způsob

Text:

...se s aktivním uhlím a filtrát se odpaří za sníženého tlaku. Zbytek 68,2 g se rozpustí v 1100 ml etheru a roztok se .postupně vždy několikrát promyje 2 roztokem hydroxidu sodného, vodou, zředěnou kyselinou chlorovotdíkovou a znovu vodou. Vysuší se síranem sodným, zfiltruje se přes vrstvu silikagelu a aktivního uhlí a žlutý filtrát se odpaří. Zbytek 43,2 g se krystaluje ze B 0 m 1 vroucího ethanolu získá se 32,4 g (58 produktu I tajícího při...

Způsob přípravy kyseliny [2-(3-fluorfenyithio)-5-chlorfenyl]octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 243587

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ždánský Tomáš, Šula Jan, Klouda Viktor

MPK: C07C 57/32

Značky: kyseliny, přípravy, 2-(3-fluorfenyithio)-5-chlorfenyl]octové, způsob

Text:

...z cyklohexanu se získa čistá kyselina I tající při 127 až 128 °C.ako výchozí látka použitý thiomorfolid vzorce Il nebyl zatím v llteratuře popsán.ze jej zíslkat z popsaných výchozích látek,např. tímto postupemKe směsi 32,5 g B-fluorthiofexnolu (Rajšner M., Protiva M., collect. Czech. Commun. 32, 2 021, 1957 a 45 g 2,5-díchloracetofenonu Rajšner M. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 42, 1276, 1978 se přidá 1,1 g práškovité mědi a 56 g...

Způsob čištění 2, 4-diamino-5-(3, 4,5-trimetholxybenzyl) pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243583

Dátum: 15.11.1987

Autori: Volf Zdenik, Musil Ivan, Veselý Miroslav, Svoboda Vladimír, Šlof Alois

MPK: C07D 239/49

Značky: způsob, 4,5-trimetholxybenzyl, čištění, 4-diamino-5-(3, pyrimidinu

Text:

...za horka v roztoku. kyseliny chlorovodíkové, připraveného ze 320 ml demíneralizovaiíé vody a 35 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmolj. Výsledný roztok má pH cca 5 a ponechá se za chlazení při teplotě 5 °C po dobu 12 h vykrystalovat. Vykrystalovaný hydrochlorid 2,4-diamino-5- 3,4,5-trime thoxybenzyi pyrimidinu t. t. 280 až 285 °C se odsaje a promyje 3 X 20 ml ledové demineralizované vody.ještě vlhký produkt, tj. hydrochlorid...

Způsob výroby 2-metyl-5-chlor-1, 4-diaminobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243581

Dátum: 15.11.1987

Autor: Havlín Vladimír

MPK: C07C 87/28

Značky: 4-diaminobenzenu, způsob, 2-metyl-5-chlor-1, výroby

Text:

...naftalensultonové, příp. i ketenem.Při zpracování N-acylaminochlornitrotoluenů lze je redukovat bud přímo a potom provést desacylaci, nebo se provede nejprve desacylace a potom zredukuje směs vzniklých nitrometylchloranilinů.K 177,0 g směsi, obsahující 116,6 g 2-metyl-5-chloranilinu, 52,4 g Z-chlor-S-metylanilinu a 8,0 g vody směs připravena nitrací 4-chlortoluenu a následující hydrogenací směsi nitroisomerů za katalýzy...

Způsob přípravy pyridyIguanaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243561

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dohányos Michal, Zábranská Jana, Martan Pavel

MPK: C07D 401/04

Značky: přípravy, způsob, pyridyiguanaminů

Text:

...potiže.Proti dosud publikovaným způsobům přípravy pyridylguanauminů se vyznačuje nový postup technologickou jednoduchosti, vyššími. výtěžky (nad 95 0/0), efektivnějším vy 4tinguanaminu). Pyridylguanarniny lze při pravit obdobné jako arylguanaminy bazic ky katalyzovanou kondenzací vhodného rozpouštědla podle následujícího schématuužitím výchozich surovín, pracuje se s levným rozpouštědlem při nízké teplotě, regenerace rozpouštědla z...

Univerzální způsob konfekce koster nekonečných pásových útvarů a horizontální konfekční stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243291

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eret Václav, Jarošík Karel, Konopík Bohumil, Hynek Zdenik

MPK: B29D 30/20

Značky: útvaru, způsob, provádění, konfekce, univerzální, stroj, tohoto, konfekční, pásových, koster, horizontální, nekonečných, způsobu

Text:

...polotovar se potom přímo na konfekčním stroji řeže na indivinuální kostry klínových řemenů o průřezu 16 X 13 mm a obvodové délce 4000 milimetrů.Tento přiklad představuje aplikaci způsobu podle vynálezu na hromadnou konfekci koster víceklínových řemenů. Při této modifikaci způsobu podle vynálezu se nejprve postupným vínutím cementovaného výztužného provazce 19 o průměru 0,82 mm v-ytvořeného z polyesterových vláken, kolem konfekčního bubnu 1 a...

Způsob zhotovení detekčního pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243282

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hochmanová Sooa, Štícha Jioí, Hác Jaroslav, Hruš Ladislav

MPK: G01T 1/20, A81B 6/00

Značky: způsob, jednotky, diagnostiku, detekčního, detekční, zhotovení

Text:

...než jaké je možnopředepsat pro sestavy scintilátór 4- optickývlnovod. Potrebné tvarování prohlubní je zvlášť složité V případě použití většího počtu scintilačních jednotek, jejichž optické vlnovody se vzájemné kříží.Tyto nedostatky odstraňuje způsob zhotovení detekčniho pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku podle vynálezu, jehož podstatou je, že detekční scintilační elementy s optickými vlnovody, které jsou rozmístěny do formy desky a...

Způsob ražení důlních děl, s malou mocností uhelné sloje a vysokou pevností průvodních hornin, trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243277

Dátum: 15.11.1987

Autori: Klinecký Ladislav, Hranieka Jan, Uhlío Josef

MPK: E21C 41/00, E21C 41/04

Značky: malou, prací, pevnosti, důlních, děl, způsob, průvodních, trhací, vysokou, řazení, sloje, uhelné, hornín, mocnosti

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobemvpodle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že alespoň jedna řada vrtů se vrtá kolmo k rovině čelby v nadložní a podložní hornině uhelné sloje, přičemž ná 4lože ve vrtech se iniciují nejdříve V okolí uhelné sloje a následně ve vrtech postupně směrem k obrysu důlního díla.Tím, že se vrty pro umístění náloží vrtají pouze V nadloží a podloží sloje, dochází k rozpojování uhlí nepřímo, a proto vzniká...

Způsob odstranění šestimocného chromu Cr .sup.6+.n. při likvidaci odpadu popouštěcích solí alkalicko-oxidačního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243274

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ševeík Pavel

MPK: C01G 37/14

Značky: popouštěcích, šestimocného, způsob, likvidaci, solí, odstranění, sup.6+.n, odpadů, chromu, alkalicko-oxidačního

Text:

...vodným roztokem hydrazinového odpadního produktu z jaderné energetiky, a to ve stechiometrickém poměru chromu Crö hydrazinu N 2 H 4 při hodnotě pH 11 až 14 za teploty místnosti a atmosférickěho tlaku a reakci vysrážený hydroxid chromitý CrOH 5 se oddělí, například filtrací a po zneutralizování, například chloridem vápenatým CaCl 2 se likviduje v koncentracích odpovídajících normám.Výhodou řešení podle vynálezu je jedno duchost průběhu,...

Díl formy pro výrobu betonových stožárů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243270

Dátum: 15.11.1987

Autori: Futera Miroslav, Oihák Vladimír

MPK: B28B 7/02

Značky: výrobu, výroby, betonových, způsob, stožárů, formy

Text:

...že je sestaven ze zvoleného počtu tvarovaných odlitků, které jsou navzájem spojený V svarem. Tvarované odlitky mohou být z temperované litiny. Podstata způsobu výroby spočívá v tom, že po odlití tvarovaných 0 dlitků se tyto sestaví do tvaru dílů, ve stycích se po celém obvodu svaří V svarem a na konec se na vnějším i vnitřním povrchu opracují.Výhody dílu formy pro výrobu betonových stožarů podle vynálezu jsou jednak materiálové, jednak...

Uložení seřizovacího šroubu Zařízení řeší způsob uložení seřizovacích šroubů, zejména pro světlomety pro motorová vozidla.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243260

Dátum: 15.11.1987

Autori: Neumanová Milada, Brezovský Josef

MPK: B60Q 1/06

Značky: zařízení, uložení, seřizovacího, zejména, šroubu, motorová, seřizovacích, způsob, světlomety, vozidla, řeší

Text:

...což spolu s nutnými montážnĺmi součástmi zvyšuje počet použitých dílců.Tyto nedostatky řeší mechanismus uložení seřizovacího šroubu podle vynálezu, jehož hlavní částí je závitova aretační vložka, která je na svém válcovém povrchu opatřena unášecím výstupkem, zasahujícím do výřezu otvorü lůžka v tělese světlometu vylučujícího její pootočení.. její hmotnost je v porovnání s těleseín světlometu zanedbatehíá, což umožňuje pro její výrobu...

Způsob výroby hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243258

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hamman Karel, Bureš Milan

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, výroby, hydrogenfosforečnanu, způsob

Text:

...1 hmot. až 90 procent hmot. a amoniak smísí současně nebo postupně, a to jednostupňově nebo vícestupňově, případně je možno provést současně i ředění nebo mísení s recyklem roz 4toku amonně soli. Teplota srážení závisí na požadovaném složení produktu a pohybuje se od 0 °C až do bodu varu. Vzniklá sraženina se oddělí, například filtrací nebo odstředěiíím, promyje a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243257

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hason Stanislav, Sochor Ludvík

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, vápenatého, dihydrátu, způsob, výroby, hydrogenfosforečnanu

Text:

...až 90 hmotnosti a amoniak smísí současně nebo postupně, a to jednostupňově nebo ricestupňově, případně je možno provést současně i ředěiíí. Teplota se pohybuje v závislostí na pozadovaném složení produktu od 0 °C až do bodu varu. Vznikla sraženiíia se oddělí, například filtrací nebo odstředěiíím, promyjc a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k získání požadovaneho složení produktu. Čžást zbylého roztoku se...

Způsob výroby srážených vápenatých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243256

Dátum: 15.11.1987

Autori: Veela Jaroslav, Sotona Jioí

MPK: C01F 11/36

Značky: výroby, solí, vápenatých, způsob, srážených

Text:

...podle vynalezu stává oproti dosud známým srážecím výrobném postupu výrazně výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou. těchto postupů. Postupuje se například tak, že do roztoku, respektive taveniny dusičnanu vápenatého, vzniklého rozpuštěním nebo roztavením krystalků tetrahydrátu dusičnantt vápenatého, promytých zředěíiou kyselinou dusičnou, produkovaného při výrobě NP- nebo PNK-hnojiv vymrazovací...

Zubní protéza a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243253

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nimcová Jitka, Konío Vlastimil, Bochníeek Karel, Malouch Jioí, Švára Karel, Janeba Boetislav, Strnadová Vira, Gatik Zdenik, Rakus Jaroslav, Šebela Karel, Frey Milan, Kindlová Vira, Šveřepa Otakar, Fiala Vladimír

MPK: A61D 13/00

Značky: zubní, protéza, výroby, způsob, její

Text:

...vnější vrstvy. V tomto článku zastává roli anody elektronegativnější kov, to je kov ochranné vrstvy. Kov ochranné vrstvy je ale volen tak, že se za podmínek anodické polarizace nechá dostatečně dobře pasivovat. V oblasti defektu de 243253korativní vnější vrstvy je možné pozorovat v důsledku rozdílu elektrických potenciálů kovů přioházejících do styku vždy anodickou polarizaci, což znamená, že ochranná vrstva odpovídá všem podmínkám pro její...

Způsob tepelného zpracování odstředivě odlévaných odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243252

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filip Jioí

MPK: C21D 5/00, C21D 9/00

Značky: odstředivé, zpracování, způsob, odlitků, odlévaných, tepelného

Text:

...ohrubovaný odlitek se zahřeje rýchlosti 5 až 30 stupňů Celsia za hodinu na teplotu 400 až 630 °C, na této teplotě zůstane po dobu 1 až 5 hodin, vztaženo na 20 mm tloušťky vrstvy odlitku a pak se ochlazuje.Výhodou řešení podle vynálezu je nízká teplota ohřevu. Odlitek není nutno ohřívatna teplotu 1000 až 1200 °C, ale pouze do 630 °C, důsledkem čehož je dosaženo úspory energie a kapacity žíhacích pecí. Pro tepelné zpracování je nutná jen...

Způsob výroby drátu z kovů s malou pevností v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243245

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokešová Jana

MPK: B21F 21/00

Značky: kovů, pevnosti, drátu, výroby, způsob, malou

Text:

...tlaku je vizmut částečně tvárný. Pro výrobu se použije průtlačníce s válcovým pracovním prostorem, v jejímž duě je otvor o tvaru a rozměrech potrebných pro výsledný tvar a rozměr drátu. je vhodné, když otvor je tvořen jádrem průvlaku pro běžné tažení drátů, vloženým na dno průtlačnice. Pracovní prostor průtlačnice je nutno zaplnit naprosto dokonale čistým vlzmutem ve formě polykrystalu.To je možné provést dvěma způsobya do...