Patenty so značkou «způsob»

Strana 147

Způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242352

Dátum: 01.12.1987

Autori: Otíhel Miroslav, Ježek Miroslav, Novák Petr

MPK: G21F 9/04

Značky: obsahem, kapalných, zneškodňování, způsob, pracích, prostředků, radioaktivních, odpadů

Text:

...vápenatým na hodnotu pH vyšší než 10,5 a vznikla sraženina se odstraní. VZpůsob zneškodňovaní kapalných radíoaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků podle vynálezu není energeticky náročný a jeho použitím se dosáhne významné úspory energie. Přispívá rovněž značnou měrou ke zlepšení životního prostředí zejména tím, že ve vodách vypouštěných do vodoteče je snížena radioaktivita o jeden až dva řády Bq/1 a je v nich současně snížen obsah...

Nearomatický technický benzin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241949

Dátum: 01.12.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bartoník Petr

MPK: C10G 49/00

Značky: technicky, nearomatický, výroby, způsob, benzin

Text:

...sloučenin, metylcklopentanovými a cyklohexanů, který je podmínkami přípravy posunut na stranu prvně uvedených. Tím se zlepšuje rozpouštěcí účinnost pro některé způsoby použití a také se příznivě ovlivňují hygienické vlastnosti. Totéž platí také o zbylých aromátech, kde zcela chybí nejnižší monojaderné homology, zvláště benzen,a polyaromáty, což zase způsobuje postup výroby a použitý katalyzátor. V postupu výroby vychází nový postup ze...

Způsob získávání čistých aromatických uhlovodíků C .sub.7.n., C .sub.8.n. případně C .sub.9.n. z katalytického reformátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241948

Dátum: 01.12.1987

Autori: Neuman Petr, Michálek Jaroslav, Štepita Matej, Štulík Karel

MPK: C07C 15/02

Značky: aromatických, případně, sub.8.n, uhlovodíku, reformátu, sub.7.n, způsob, získavání, čistých, sub.9.n, katalytického

Text:

...reaktoru se řídí v rozmezí 80 až 200 °C a bromový index perkolovaného extraktu mezi 20 ažZ uvedeného popisu vynálezu vyplývaji nové rysy proti běžnému postupu, v němž se izolační kolony pro aromáty totálně refluxují a perkolace se vede při maximální teplotě okolo 200 °C, aby se získaly prodejné produkty destilačně zbavené olefinů. Při postupu podle vynálezu slouží prvni kolena k oddělení větší části olefinů, ktoré znečiětuji toluen. Jeho...

Způsob výroby elastického propletu se strukturálním povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241943

Dátum: 01.12.1987

Autori: Musálek Vladimír, Šigut Jaroslav

MPK: D04B 21/14

Značky: propletu, způsob, povrchem, elastického, strukturálním, výroby

Text:

...elasticity hotového propletu, neboř propletenim jakěhokoliv neroztaženého- elaotického plošného nitového útvaru se elasticita ruší v dů sledku propletení osnovními nitěmioVýhodou způsobu výroby podle vynálezu je mimo jiné skutečnost, že je možno při použití určitého druhu elastického ploěného niřového útvaru dosáhnout podle stupně jeho roztežení při proplétání rozdílného stupně elasticity hotového propletu. Tento je opatřen zahuštěným...

Způsob fixace polovodičových prvků na podložku založený na použití nízkoviskozních tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241935

Dátum: 01.12.1987

Autor: Rambuský Zdinek

MPK: H01L 21/02

Značky: podložku, tmelů, polovodičových, založený, prvků, nízkoviskózních, použití, fixace, způsob

Text:

...prvku se nejprve nanese tmel, ze které ho se otáčaním prvku vytvoří vrstva, jež se dále vysuší a poté následuje fixace polovodičověho prvku na podložku pájecím zařízením při teplotě 12045/250 °C.Nanášením tmelu na část povrchu polovodičového prvku rotací se docílí homogenní vrstvy tmelu, jejíž tlcuštku lze přesně regulovat rychlostí otáčení. Záměrným vysušením tmelu odpadnou problémy se změnou viskozity tmelu a při dalším zpracování...

Způsob výroby substituovaných benzisothiazolin-3-on-1, 1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241932

Dátum: 01.12.1987

Autori: Fajt Ludvík, Šafáo Václav, Junek Jan, Jirsák Oldoich, Dídek Stanislav, Ripka Josef, Voborník Václav, Lihtarová Ludmila, Jaroš František

MPK: A61K 31/425, C07D 275/06

Značky: benzisothiazolin-3-on-1, výroby, 1-dioxidů, substituovaných, způsob

Text:

...solí, polyetherů zvyšuje podstatným způsobem reakční rychlost a zkracuje výrazně reakční dobu. Jako kvarterních solí se s výhodou používá nexadecyltrimethylamoníumbromid,trioktylmethylamoniumchloríd, benzyldodecyldimethylamoniumbromid,jako polyethery se s výhodou používá cyklických polyetherů, nnpříklad 18-crown-6, dibenzo-18-crown-6, nebo polyethylenglykol 350-monomethylether, polyethylenglykol 600-dimethylether. Jako organické...

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů z triacetátových vláken a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241919

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lucák Otakar, Halada Pavel

MPK: D06M 13/46, D06M 13/10

Značky: materiálů, triacetátových, způsob, vláken, směsi, textilních, zušlechťování, vlákenných, jejich

Text:

...je echopna vázat ee eoučaeně na dvě vhodná ekupiny a tak způeobit eíłování eubetrátu.Touto reakcí ee výrazně zvýií hydrofilita vláken ve srovnání e původnín triacetátovýmvláknem i vláknw upravenýni pouhým povrohovýn zmýdelněním a vlákno vykazuje trvalý antietatioký efekt. Barvitelnoet aniontovýni barvivy ee zlepií netolik, že vlákno je barvitelně i na eytá odetínyvčetně černěho odetínu reektivnímí a aubetantívnímí barvívy. Vlívon...

Způsob odstranění uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241916

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šafáo Jan

MPK: C23F 14/02

Značky: tavenín, inkrustací, způsob, odstranění, uhličitanových, směsi, dusitanů, alkalických, dusičnanu, chladičů

Text:

...množství dusitanů představuje zatím nevyřešený vekologický problém.způsobem podle vynálezu lze uvedený problém vyřešit bez nutnosti výněny solné lázně. Podstata vynálezu spočívá v tom,že se do taveniny směsi alkalických dusičnanů a dusitanů přidá při-provozní teplotě dusíčnan sodný nebo dusitan sodný nebo směs dusičnanu a dusítanu sodného v takovém množství, aby molární poměr sodíku a draslíku v tavenině byl V rozmézí 1,2 ažUvedeným způsobem...

Průmyslové hnojivo z částic rostlinného původu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241908

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kaše Oldoich, Kartous Vladimír, Ptáeek Jaroslav

MPK: C05P 11/02

Značky: rostlinného, průmyslové, způsob, hnojivo, výroby, původu, částic

Text:

...biogenníoh prvků, protože tyto prvky jsou uměle vázány na částice rostlinného původu, které v podstatě vytvářejí uměle vyrobený humus, ze kterého jsou biogenní prvkyuvolňovány jen velmi pomalu a přitom především působením kořín 3 241 908kůrost 1 in. Tím je prakticky zabráněno pronikání iontů z hnojiva do spodních vod i do povrchových vod. Hnojivo se po odčerpání biogenních prvků dále rozkládá püsobením pýdních mikroorganismů,e jejichž pomocí...

Mykaná příze a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241897

Dátum: 01.12.1987

Autori: Podrábský Antonín, Brychta František, Tošnár Pavel, Vyskup František, Adam Radoslav, Vališ Václav

MPK: D02G 3/04

Značky: mykaná, příze, výroby, způsob, její

Text:

...na bubnových pilkových agregátech. Před enzymatickým získává,ním králičích nebo zaječích chlupů .se z kožek mechanicky oddělují ohonky a pacičky. Mechanické oddělení, například odříznutí. paciček a ohonků musí být provedeno do té míry, aby v získané241 897 srsti nepřevýšil hmotnostní podíl ohonků a paciček 3 z celkové hmotnosti kréličích nebo zaječích chlupů. Po ohemickémprocesu získávání králičích nebo zajeöích chlupů se další čištění...

Způsob zvýšení výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241882

Dátum: 01.12.1987

Autori: Svoboda Zdenik, Fojtu Blahoslav, Vácha Jaroslav, Vleek Jan, Kvapil Jan, Levý Kamil, Molek Antonín

MPK: C01B 3/32

Značky: vodíku, zvýšení, způsob, výroby

Text:

...mohlo být sníženo při zachování přibližně stejného hydrodynamického zatížení absorbérů í při zvýšené výrobě vodíku.Při výběru vhodných aktivátorů byla odzkoušena řada látek,především aminy, které obsahují v molekule nejměně jednu aminoskupinu primární a/nebo sekundární a/nebo terciární. Lze použít např. tyto aminy, jejich deriváty a nebo jejich směsiPro praxi jsou důležité především ty aminy, které jsou k disposici na trhu a mají přiměřenou...

Způsob vytváření propojovací metalizační sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241874

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rumlová Lubomíra, Ruml Milan

MPK: H01L 21/02

Značky: sítě, metalizační, vytváření, propojovací, způsob

Text:

...i bariérová vrstva titanwolframu. Po naprášení dvouvrstvy titanwolfram - slitina AlSiCu a jejím vytvarování přes masku je blok operací vytváření metalizační sítě ukončen.Výhodou způsobu podle vynálezu je zabránění vytvoření silicidu platiny Ptsí v emitorech a tím i odstranění problémů souvisejících s nereprodukovatelnou velikosti proudového zesilovacího činitele. Uvedený způsob je produktivní, reprodukovatelný a dále umožňuje vytvoření...

Způsob výroby trans- a cis-1, 5, 5 ,5-tetrachlor-2- pentenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241855

Dátum: 01.12.1987

Autori: Markovie Oskar, Mislovieová Danica, Biely Peter

MPK: C07C 19/02

Značky: způsob, výroby, pentenu, trans, 5-tetrachlor-2, cis-1

Text:

...vzorce je např. aziridin, pyrolidin, piperidin, diethylamin nebo morfolin.Výtěžky trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu jsou v reakcich katalyzovaných práškovou kovovou mědi v prítomnosti uvedených aminů srovnatelné nebo vyšší ve srovnání s dřiva popsanými katalytickými systémy, a to při podstatné kratší reakčni době. Dále uvedené příklady bliže popisuji způsob připravy trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu, aniž by vymezovaly nebo...

Způsob izolování a vyztužení čel vinutí statorů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 241854

Dátum: 01.12.1987

Autor: Kordoš Peter

MPK: H02K 3/38

Značky: způsob, izolování, vinutí, elektrických, statoru, točivých, vyztužení, strojů

Text:

...pro zalévání je nákladné a pro malý počet strojů se instalace nevyplácí.Tyto nevýhody odstraňuje způsob izolování a vyztužení čel vinutí statorů elektrických strojů točívých, zvláště zxratových generátorů, jehož podstata spočívá v tom, že čelní spojky se vloží mezi první a druhou desku tvaru mezikruží tak, že konce čelních spojek prochází drážkami v izolační trubce, která tvoří vnitřní plášť prstence, jehož vnější plášť tvoří bandáž a...

Způsob zpracování cementářské suroviny obsahující ve zvýšené míře škodliviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241851

Dátum: 01.12.1987

Autori: Fodor Rudolf, Miklós Zoltán, Štipánek Jaroslav

MPK: C04B 7/36

Značky: míře, škodliviny, zvýšené, způsob, obsahující, cementářské, zpracování, suroviny

Text:

...linek až 1 Aĺl,5 kg na l kg slínku, což by při teplotě plynů 100045 ll 50 °C při úplném odtahu pecních plynů představovalo 125 oaí 1350 kJ na kg slínku.Podstata způsobu zpracování cementářské suroviny obsahující ve zvýšené míře škodlivíny v zařízení,tvořeném chladíčem slínku, rotační pecí, kalcínátorem a disparzním předehřívačem, kde do kelcinátoru je vedle prívodu části z celkového množství paliva přiváděn spalovací vzduch samostatným...

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236195

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pilz Josef, Hajnová Ludmila, Bartoš Pavel

MPK: C07C 43/225

Značky: způsob, přípravy, 2,5-dialkoxychlorbenzenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů, kde alkoxyl obsahuje 1 až 5 atomů uhlíku chlorací 1,4-dialkoxybenzenu chloridem sulfurylu v tavenině příslušného 1,4-dialkoxybenzenu za přítomnosti síry jako katalyzátoru chlorace. 2,5-dialkoxychlorbenzeny jsou významné meziprodukty pro přípravu diazotypických matriálů.

Profilové žíně a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236194

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kubíček Jaroslav, Budín Jiří

MPK: A46D 1/00, D02G 3/22

Značky: profilové, žíně, způsob, její, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Profilová žíně ze syntetických materiálů, u níž se řeší geometrie jejího příčného průřezu za účelem zlepšení užitných vlastnosti kartáčnických výrobků vyrobených z této žíně. Příčný průřez žíně tvoří symetrická čtyřcípá hvězda, u které podíl průměru d1 kružnice profilu opsané a průměru d2 kružnice do profilu vepsané se pohybuje v rozmezí 1,6 až 2,3, přičemž podíl vnějšího rádiusu r1 oblouku, který tvoří přechod z jednoho cípu profilu na druhý,...

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236186

Dátum: 01.12.1987

Autori: Chvalovský Václav, Pola Josef

MPK: C07C 4/08, C07C 11/167, C07C 11/04...

Značky: cyklohexanu, výroby, 1,3-butadienu, současné, způsob, ethylenu, rozkladem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu, při němž se rozklad cyklohexanu indukuje fokusovaným infračerveným zářením kontinuálního C0? laseru o vlnové délce 10,5 až 10,8 ?m v přítomnosti fluoridu sírového jako senzibilátoru infračerveného záření. Popsaný způsob je významný především tím, že může byt alternativou středně teplotní pyrolýzy této sloučeniny a může se uplatnit v petrochemickém průmyslu.

Způsob izomerace D-glukozy mikroorganismem s glukosoisomerasovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236178

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vodrážka Zdeněk, Valentová Olga, Marek Miroslav, Demnerová Kateřina, Králová Blanka

MPK: C12P 19/02

Značky: aktivitou, způsob, izomerace, glukosoisomerasovou, mikroorganismem, d-glukózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se D-glukosa isomeruje mikroorganismem v peletové formě. Po ošetření pelet tepelným šokem dochází k dalšímu zvýšení glukosoisomerásové aktivity a současně k její stabilizaci. Další zvýšení glukosoisomerásové aktivity je možno dosáhnout parciální destrukcí buněčných stěn jodistanovým oxidačním štěpením vicinálních diolů v buněčné stěně obsažených polysacharidů. Stabilitu glukosoisomerásy v takto upravených paletách je...

Způsob analýzy indolu a indolylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236173

Dátum: 01.12.1987

Autori: Přikryl František, Halámek Emil, Kellner Josef, Kremlička Antonín, Souček Jan

MPK: G01N 21/25

Značky: indolu, indolylalkylaminů, způsob, analýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení stávajících metod stanovení indolu a indolylalkylaminu způsobem analýzy, který zabezpečuje vyšší selektivitu a dovoluje stanovit desetiny mikrogramů účinné složky ve vzorku. Uvedeného účelu se dosáhne působením tetrajodfluoresceinu v tlumivém roztoku o pH 2 až 4 na vzorek indolu a indolylalkylaminu, například indolu a N, N, -diethyllysergamidu, až se objeví červenofialové zbarvení nebo fluorescence, odlišné od...

Způsob přípravy esterů derivátů L-aminokyselin a L-peptidů z jejich racemátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236166

Dátum: 01.12.1987

Autori: Veruovič Budimír, Vaněk Tomáš, Kubánek Vladimír, Turková Jaroslava

MPK: C12P 21/02, C12P 13/04

Značky: jejich, derivátů, l-peptidů, racemátu, esterů, l-aminokyselin, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů L-aminokyselin a L-peptidů z jejich racemátů. Esterifikace se provádí ve dvoufázových systémech za katalýzy imobilizovaných proteolytických enzymů. Podle vynálezu se esterifikace provádí za katalýzy proteolytických enzymů imobilizovaných sorbcí při teplotě 1 až 40 °C a pH prostředí 4 až 10 po dobu 0,1 až 48 hodin z vodného prostředí na práškový porézní polymerní nosič na bázi polyetylentereftalátu,...

Způsob přípravy hlinitoyttritého perovskitu v krystalické formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236165

Dátum: 01.12.1987

Autori: Blažek Karel, Svoboda Vratislav, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/00

Značky: krystalické, přípravy, způsob, formě, perovskitu, hlinitoyttritého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy hlinitoyttritého perovskitu v krystalické formě jako materiálu pro detekci ? záření, se zvýšenou účinností a stabilitou, kde cíle je dosaženo tím, že tavenina, sestávající ze směsi oxidů hliníku, yttria, ceru a lanthanu při molárním poměru (Y + Ce) : Al = 1,005 až 1,080 a poměru Ce : (Y + Ce)= 0,05 až 0,0005 a koncentraci lanthanu 0,1 až 1.10-4 hmot. % se přehřeje po dobu 0,5 až 3 h na teplotu 1950 až 2100°C, přičemž tavení...

Způsob stanovení úplné detonace nálože trhaviny ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236155

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bubík Karel, Chasák Robert

MPK: G01N 33/22

Značky: úplné, trhaviny, způsob, nálože, detonace, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je určení správné, nepřerušené a úplné detonace nálože trhaviny v dlouhých vrtech určených pro bezvýlomovou odlehčovací práci a současně zamezení nebezpečným nekontrolovaným výbuchům a tím zvýšení bezpečnosti práce v hornických provozech. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na protější konec iniciovaného sloupce důlně bezpečné trhaviny s výměnnými ionty umístí balený práškový kysličník vápenatý, hořečnatý nebo zinečnatý apod. Po...

Způsob výroby kyseliny (2E,4E)-11-methoxy-3, 7,11-trimethyl-2, 4-dodekadienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247395

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hedrlín Ladislav, Kraus Eduard, Körbl Jioí

MPK: C07C 57/03

Značky: kyseliny, způsob, 7,11-trimethyl-2, 4-dodekadienové, 2e,4e)-11-methoxy-3, výroby

Text:

...nebo ve směsích těchto rozpouätědel, vyloučená smonnú sůl kyseliny(2 E,4 E)11-methonq-3,7,1 l-trimetłąyl-a,rt-dodeksdísnové se odfíltruje s působením minerální lwseliny se pŕevede na kyselinu (2 É,4 E)-1 I-mothoaq-Sfhl|-trimetłsyl-Z,-t-dodeksdienovou. s výhodou za přídavku organickáho rozpouätědls.Produkt reakce (2 E,4 E)-izomer MTILDD slouží jako mezistupeň pro výrobu některých juvez noídů, rüstových regulátorů huąyzu, nspříklnd pro...

Způsob výroby nafukovacích člunů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247389

Dátum: 16.11.1987

Autor: Odstreil Libor

MPK: B29K 23/00, B29D 24/00

Značky: způsob, člunů, výroby, nafukovacích

Text:

...na nánosovacím zařízení vrstva polypropylonu o hmotnosti 60 až 150 g/m 2 odolávající vulkanizační teplotě do 160 °C za použití hladkého nebo dezénového válce a provede se nános 2. strany.Z materiálu se slepí jednotlivé díly, provede se konfekční zhotovení dílu člunu tím způsobem, že se spojí jednotlivé díly lepivou stranou k sobě včetně vnitřních mezistěn a obvodových pásek a díly se zvulkanizují.Pro výrobu materiálu pro člun se použije...

Způsob určování pojivých vlastností injektážních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247386

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koudelka Karel

MPK: G01N 19/04

Značky: určování, injektážních, pojivých, vlastností, způsob

Text:

...hmotou o objemu 1 až 10 e 913 se na čelní straně spojí dvě tělesa z horniny nebo betonu mající tvar vélečku o průměru 40 až 100 mm a výěce rovné průměru nebo tvar krychle o hrané 40 až 100 mm a po uplynutí předepaané doby dle druhu injektážní hmoty se provede zkouška v tehu za chybu až do porušení vzorku.Konkrétním použitím navrhovaného způsobu určovaní pojivých vlastností injektážních hmot jo například výzkum mognoziňlních suspenzí v...

Způsob přípravy prostředku proti hyperkaliaemii skotu z glycidové siláže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247384

Dátum: 16.11.1987

Autor: Janošek Bohumil

MPK: A23K 1/00

Značky: glycidové, hyperkaliaemii, přípravy, prostředků, způsob, skotu, siláže, proti

Text:

...a množství použitého roztoku hydroxidu sodného je poměr draslíku a sodíku V dané krmné dávoe, u dojnic pak ještě dosahovaná průměrná denní dojivost.Siláže ošetžené postřikem roztoku louhu soáného je třeba nechat před zkrmením několik hodin odležet, aby došlo k dokonalému vsáknutí roztoku do hmoty siláže a ke správnemu průběhu neutralizačních reakcí. Zkrmení čerstvě upravené, neodležené siláže způsobuje vyplavení nezreagovaného...

Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247383

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šír Miroslav, Holas Mikuláš

MPK: H01L 23/02

Značky: zářivých, způsob, pouzdření, polovodičových, součástek

Text:

...jako základem zalévací látky, jehož viskozita je maximálně 90 až 100 Pa.s 1 epoxidový hmotový ekvivalent 187, epoxidové číslo na 100 9, 0,550 nebo se do tohoto diánbisglycidyléteru přidá 0,01 až o,02 hmotovýoh procent zelené komplexní sloučeniny.Tato zelená komplexní sloučenina se připraví podle požadavku na její intenzitu rabarvení tak, že pro pouzdření zářivých polovodičových součástek generujících zelené záření ve vlnové...

Způsob a zařízení k ovládání útkové niti na neortodoxním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247380

Dátum: 16.11.1987

Autor: Benda Petr

MPK: D03D 47/36

Značky: ovládání, způsob, zařízení, tkacím, stroji, neortodoxním, útkové

Text:

...49, 11 uložen kououč g opatřený ozubením 12 a lg. S kotoučem l§ je pomocí šroubu l spojen disk u. Aby bylo umožněno pootočení kotouče 14 a dilku 1 ą, prochází iroub 1 Z drdškou jj kotouči 11. Na disku l§ je k ukládání útkové niti Q nebo fuloien radiálnč pŕeatavitelně odměřovecí buben Q, tvořený otočně uložsnými excemtríckýni klikni .Q, která jsou pevné spojeny a pastorky 31, zabírajícími do ozubení l 6 na kotouči u. lfohon odněřovacího bubnu...

Způsob ochrany materiálu obsahujícího grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 247377

Dátum: 16.11.1987

Autori: Koeaddlová Vira, Vít Václav, Svitlík Milan

MPK: C09K 15/02

Značky: materiálů, grafit, způsob, ochrany, obsahujícího

Text:

...rázem, odolnost vůči mechanickému namáhání rázem a podobné.Podstata vynálezu je dále objasněna na několika příkladech, charakterizujíoích jednotlivé způsoby vytváření ochranné vrstvy.Na podložním qrafítovém materiálu propalovací elektrody o průměru 120 mm je povrchová vrstva vytvořena téchnologií plazmového stříkání za pomoci plazmového qenerátoru, u něhož je plazma generována z kapaliny obsahující chemicky vázaný uhlík. Bylo použito...

Způsob radiační sterilizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247369

Dátum: 16.11.1987

Autori: Lonský Jloí, Hrabák Jan, Sedláeek Jaroslav

MPK: A61L 2/08

Značky: radiační, sterilizace, způsob

Text:

...dávku při setkání série kontejnerů o nižší hmotnosti čili lehkýoh se sérií kontejnerů o vyšší hmotnosti čili těžkých, anebo naopak, je nutné již při vstupu prvního těžkého kontejneru do prostoru ozařovny při setkání série lehké s těžkou, a až do posledního těžkého kontejneru opouštějícího ozařovnu při opačně kombinaci setkání ozařovat všechny zbývající lehké kontejnery nacházející se v odpovídajících polohách ozařovny časem příslušným pro...

Způsob dohotovení oceli v nístějové ocelářské peci zkujňované plynným kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247368

Dátum: 16.11.1987

Autori: Karlík Božek, Hoíšný Josef

MPK: C21C 5/04

Značky: způsob, ocelářské, plynným, nístějové, dohotovení, zkujňované, oceli, kyslíkem

Text:

...kyslíkem se ve vzdálenosti 0 až 100 cm nad vyvařenou lázeň dmýchá na taveninu inertní plyn, například argon, dusík a podobně, nebo inertní plynná směs v množství 1,5 až 10 m 3 na tunu oceli, intenzitou 5 000 až 16 000 m 3 za hodinu a teprve po ukončeném dmýchání inertního plynu se provádí obvyklá desaktivace a odpich oceli.Postup při dohotovování tavby v peci podle vynálezu vykazuje řadu výhod technologického i ekonomického významu....

Způsob řízení technologického procesu v zásobníku na zkapalněný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 247352

Dátum: 16.11.1987

Autori: Frei Jioí, Plachý František, Král Pavel

MPK: F17C 13/08

Značky: zkapalněný, zásobníku, způsob, technologického, procesu, řízení

Text:

...ze zásobníku odváděného odpařeného plynu, a zásobník má volný prostor nad hladinou, popřípadě i volný prostor v izolací, 0 objemu určeném geometrickými rozměry zásobníku a množství stacionárního odparu Mo vytvářené průnikem tepla do kapalného obsahu z okolí je určeno jakostí tepelné izolace vůči okolí, přičemž obě veličiny, jak volný prostor,tak průnik teple, určují výšku astatioké hladiny, jejíž výška se udržuje mezi maximální a mnimální...

Způsob výroby navářecích elektrických plátovaných kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246650

Dátum: 16.11.1987

Autor: Makovský Jioí

MPK: H01R 43/16, H01R 43/24

Značky: způsob, navářecích, výroby, plátovaných, elektrických, kontaktů

Text:

...přestřihne drát, přičemž současně posune přes navařený üstřižek drátu základní materiál o nastavitelný krok k tvarovací jednotce, kde je navařený ústřižek drátu včetně základního materiálu vytvarcván do tvaru navářecího elektrického plátovaného kontaktu a v dalším kroku, nebo jeho násobku k děrovací jednotce, která jej ze základního materiálu vystřihne.Na přiloženém výkrese je schématicky znázorněn příklad výrobního postupu elektrických...

Způsob výroby vodičů izolovaných radiačně zesítěným polyetylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246649

Dátum: 16.11.1987

Autori: Lejsek Lubomír, Krejeí Miloš, Roeák Jaroslav, Toešoák Radim, Hotový Milan

MPK: CO8J 3/28

Značky: vodičů, způsob, zesítěným, radiačně, polyetylénem, výroby, izolovaných

Text:

...se většinou rozkládají vlivem ionizujícího zäření, a aby se dosáhlo potřebné termomechanické odolnosti je nutno aplikovat vysoké dávky záření.Nevýhody dosavadních uvedených postupů se odstraňují způsobem výroby vodičů izolovaných radiačně zesítěným polyetylěnem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že granulovanývysokotlaký polyetylén se smísí s N,N-bis/3,5-diterc.buty 1-hydroxyfenylpropionyl/hydrazinemv množství 0,2 až 4 díly na...

Způsob výroby polyisobutylenu s reaktivními chlorovými nebo bromovými funkčními skupinami v polymerním řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246647

Dátum: 16.11.1987

Autor: Matheisl Jioí

MPK: C08F 110/10

Značky: způsob, reaktivními, chlorovými, výroby, řetězci, polymerním, funkčními, bromovými, skupinami, polyisobutylenu

Text:

...poměr chloridu boritého k alkylhalogenidu je výhodně v rozsahu 1.l 03 až 5.103. Polymerizace se provádí při teplotě 20 až -140 °C, s výhodou -15 až -30 OC. Polymerizace isobutylenu probíhá po inhibiční periodě, která je závislá na koncentraci chloridu boritého a zkracuje se například přídavkem látek obsahujících chlor vázaný na terciární uhlík.Bez přídavku těchto látek trvá inhibiční perioda například více než 15 minut. Pro...

Způsob odvodu mikroorganismů z biochemického reaktoru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246645

Dátum: 16.11.1987

Autori: Addšt Zdenik, Tichý Stanislav, Novák Josef, Boezovský Josef, Neumannová Milada, Uruba Vladimír

MPK: C12M 1/08

Značky: zařízení, provádění, biochemického, způsob, odvodu, způsobu, mikroorganismu, reaktoru

Text:

...málně průměru cirkulačního válce. přičemž vstupní průřez odtahového potrubí směřuje nahoru.3 246645 Vstupní průřez odtahového potrubí se rovná nejméně průžezu odtahového potrubí součástí vstupního průŕezu je stěna fermentoru. Do odtahového potrubí je zaástěno vstupní potrubíodpěňovacího oleje. Odtahové potrubí může být propojeno se spodním odtahovým potrubím.výhodou způsobu odvodu mikroorganismů v části zápary podle vynálezu je to, že je...

Způsob přípravy (2-chlor-1, 1,2-trifluorethyl)methyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246644

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vaníeek Jioí, Figala Zdenik, Valdauf Jioí, Šebela Arnošt, Vacek Antonín, Dostálík Jaroslav, Kadlec Petr, Štipina Václav

MPK: C07C 43/12

Značky: 1,2-trifluorethyl)methyletheru, 2-chlor-1, přípravy, způsob

Text:

...až se pevná fáze rozpustila /120 ml/. Organická vrstva byla oddělena, promyta 2 x 20 ml ledové vody, vysušena Caclz. Destilací za atmosférického tlaku bylo získáno 54,6 q /0,368 mol/ to je 73,6 teoretického výtěžku /2-chlor-1,1,2-trifluoretyl/metyléteru o t.v. 68 až 70 °C.166 g směsi, která obsahovala 92,7 1,2-dichlor-1,1,2-trifluoretanu a 7,3 1,1,2-trichlortrifluoretanu, což odpovídá 1,0 mol etanu vzorce II, bylo za stáleho míchání...

Způsob výroby forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246638

Dátum: 16.11.1987

Autori: Jakschová Miroslava, Frey Milan

MPK: A43D 3/00

Značky: způsob, forem, výroby

Text:

...e tlnito formaai ručal aenipulujíoíUvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby forum podle vynálesu, jehož podstata spočívá v tom, ie do tvsrovscí dutiny jsderníku se centrálnä umístí vložka ve tvaru zmensená formy z nízkotavitelnáho materiálu a upevní ae na kotevní dehku, jíž je opatřeno dno tvarovací dutiny, načež se do prostoru mezi vloäkou o stenou tvar-ovocí dutiny vleje odlávací hmota a po jejím ztuhnutí se takto vzniklé forma a vloäkou...

Způsob výroby kompozitu na bázi polypropylenu, mikromletého vápence a amorfního kopolymeru etylenu s propylenem a případně dienem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246637

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šika Jioí, Beran Zdenik, Texl Petr, Pineík Karel, Khol Miroslav, Jaromioský Jaroslav, Fousek Milan, Stanik Jaroslav, Vašák Pavel Ing, Míchal Václav

MPK: C08L 23/10, C08L 23/16

Značky: mikromletého, kompozitů, způsob, dienem, výroby, kopolymerů, etylénu, vápence, amorfního, bázi, případně, polypropylénu, propylenem

Text:

...mají při stejném modulu pružnoati vyšší houževnatost 52. ľlêplnčný komerční kompozit polypropylen-EPDN nebo při stejně houžovnatosti vyšší tuhoŕt než má tento komerční kompozit.Vlastní technologický proces výroby nového typu kompositnich materiálů se s výhod» provádí v kontinuálních amäěovacich extruderech. vhodnými typy zařízení ,jsou například KO-hnětić fy Buss nebo dvojänekový extruder ty wernerařfleiderer. V prvni fázi procesu je třeba...