Patenty so značkou «způsob»

Strana 146

Způsob zjišťování obrobitelnosti feromagnetických materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245114

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wilmshurst Eric Charles, Kozlik Antonin

MPK: G01N 27/80

Značky: obrobiteľnosti, tohoto, způsobu, feromagnetických, způsob, zjišťování, provádění, zařízení, materiálů

Text:

...magnetovací cívky Z je umístěna snímací cívka 3, připojeuá na vstup harmonického analyzátoru 4. Mezi magnetovací cívkou 2 a snímací cívkou 3 je feromagnetický materiál 5. je výhodné,když feromagnetický malteriál 5 je umístěn uvnitř magnetovací cívky 2. ještě výhodnéši je, když snímací cívka 3 je uspořádána souose s magnetovací cívłkou 2.Feromagnetícký materiál 5 se zmagnetuje magnetickým polem vytvářeným magnetovací cívkou 2 napájen-ou...

Způsob třídění zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245113

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jeffery James Edward, Thorne Stephen James, Hunt Patrick Arthur

MPK: B07B 9/00

Značky: zařízení, tohoto, zrnitého, způsob, způsobu, třídění, provádění, materiálů

Text:

...části 5. Tříděnáŕsměs zrnitého materiálu se přivádí ze zásobníku 7 přes oiddělovač tlaku B pomocí uváděcí trubky 8 pod hladinu fluidní vrstvy 9.Způsob tohoto třidění lze následovně opakovat a zařízení popsané a vyobrazené na obrázku 1 lze rozšířit na patrový aparát V horizontální či vertikální rovině podle to-h-o, zda sedimentující složky je převážná část či nikoliv. Blíže tento způsob zařízení ilustrují následující příklady.Byla tříděna...

Způsob zahušťování roztoků a/ nebo suspenzí z fermentačních výrob a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245110

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strasser Michael, Michelet Jacques, Hiestand Peter

MPK: B01D 1/22

Značky: zařízení, zahušťování, způsob, výrob, způsobu, tohoto, suspenzí, provádění, roztoku, fermentačních

Text:

...způsobu ohrevu se V uzlu termolýzy .nevyskytují periodicky pracující výměníky tepla, takže odpadá jejich střídání a čištění během provozu odparky. Nejsou zvláštní požadavky na obsluhu, protože provoz termoilyzéru je kontinuální. Další výhod-ou je to, že plyn z roztoků a/nebo suspenzí se uvolňuje ve filmovém expandéru, .odkud je odváděn a v rámci celkového odplvnění stanice je -odsáván vývěvou.Pro příkladné provedení způsobu zahušíování...

Způsob měření elektrického odporu vrstev a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245104

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wendt Hans, Annen Klaus, Kapp Joachim-friedrich

MPK: G01R 27/00

Značky: provádění, způsob, zařízení, tohoto, odporu, způsobu, měření, elektrického, vrstev

Text:

...podle vynálezu je blíže znázorněno na obr. 1, kde je schematicky znázorněno zařízení k měření elektrického odporu vysokoo-dporové vrstvy a na o-br. 2 je schematicky znázorněn vyhodnooovací systém se zdrojem stejnosměrného napětí.Na obr. 1 je znázorněno schematicky zařízení k měření elektrického odporu vysokoodporove vrstvy 2, která je nanesena na kovovém válci 1. Zařízení sestává z prvního kontaktu 3, který je tvořen svazkem emných vláken a...

Způsob konfekce a řezání koster klínových řemenů a zařízení na řezání kostry klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245103

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hofmeister Helmut, Wiechert Rudolf, Annen Klaus, Laurent Henry

MPK: F16G 1/06

Značky: konfekce, koster, způsob, klinových, kostry, zařízení, řemenů, řezání

Text:

...je dále vybaveno posuvnýmĺ vypínacírn valcem, jehož povrch je upraven obdobným způsobem, jako profilovaný válec a sadou řezacích nožů,jejichž rozteče jsou shodné s rozmístěním plošek válce.způsobem konfekce a zařízení na řezání ruľkávce kostry klínových řemenů podle vynálezu se dosáhne snížení pracnosti při obsluze konfekčního stroje, která plyne z nutnosti manipulace s cívk-ou nekonečné profilované vložky. Dále se odstraní...

Způsob získávání oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245080

Dátum: 15.12.1987

Autor: Thér Ferdinand

MPK: C01B 17/60

Značky: siřičitého, získavání, oxidů, způsob

Text:

...se odpady a vlivem fosforečnanových iontů obsažených v absorpčním roztoku je obvyklá oxidace siřičitanu na sírany asi 10 krát nižší.Způsob podle vynálezu pracuje v cyklu,který lze schematicky znázornit následujícími chemickými rovnicerniRegenerace kyseliny fosforečné a absorpčního činidla j, v.Plynná směs obsahující zřeclěiíý oxid sířičitý je v absorbéru promývána roztokem hydrogenfosforečíianu a/nebo fosíorečííanu alkalického kovu. Vzniklý...

Perforovaná měkká kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245064

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šprachta Alois

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, její, výroby, měkká, kontaktní, perforovaná, čočka

Text:

...kapalina v-ytlačí pohybom víčka ke kraji čočky, který ji jakoby zpětným ventilem prepustí nad spojivkou.Na ostrost vidění nemají otvory v papilární oblasti oka žádný podstatný vliv., jelikož plocha otvoru zabíra jen malý zlomek oční clony. l při průměru otvoru 1 mm je to jen devítina plochy panenky o průměru 3 milimetrü a tento podíl pro rektrakci ztraceně optické plochy je pochopitelně ještě menší při větším otevření panenky, nebo při...

Způsob opravy cementobetonových vozovek cementovým betonem s přísadou disperze polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245062

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ištvan Jan, Uher Ludik, Šimek Jaromír, Muška Jaroslav, Kostroun Josef

MPK: E01C 23/06

Značky: cementovým, disperze, způsob, polymerů, vozovek, opravy, přísadou, betonem, cementobetonových

Text:

...s příměsí disperze polymeru a odpěňovače. Spojení stávajícího betonu se správkovým betonem je zajlštěno propojením častíc disperze ve správkovém betonu s disperzí penetrační. Použitá disperze polymeru nevytváří parozábranu a dostatečně zpevní povrch starého betonu,takže jej není nutno odstrañovat. Spoj mezi starým a novým betonem je dostatečně pevný, aby obě hmoty püsobily jako jednadeska. Přísada disperze polymeru do sprav.kového betonu...

Způsob výroby roztoku bydroxylamindisulfonanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 245052

Dátum: 15.12.1987

Autori: Skoupil Vladimír, Svoboda Vít

MPK: C07C 143/64

Značky: bydroxylamindisulfonanu, výroby, roztoku, amonného, způsob

Text:

...je kyselina sínová wvonlměná při -hvdnoulyze Zvyšováním teploty a snižováním pH, resplektive zvyšováním koncentrace H 2 SO 4 dochází ke ZŽVYŠÚVÍĚJHÍ rychlosti -reekcena výstupu z labsorplční kolotny výsledný ĺH 0-NHg 2.H 2 S 04 leona. v g/l roztok vytěžek vPodstatou způsobu výroby roztoku HAD podle vynálezu je, že v absorpční předloze kolony HAD .se .pnacuje prňl teplote -vyšší než 238 °K.Výhoda zpüsobw podle vynálezu spočívá...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244247

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fikrle Jan, Kabátek Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, dihydrátu, výroby, vápenatého, hydrogenfosforečnanu, bezvodého

Text:

...složení produktu od 0 OC až do bodu varu. Vzniklá sraženina se oddělí, napříkladfiltrací nebo odstředěním, promyje a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepel ným zpracováním k získání produktu požadovaného složení.Z části nebo veškerého zbylého roztoku se přidáním páleného vápna nebo/a vápanného hydrátu nebo/a vápenného mléka regeneruje amoniak nebo/a hydroxid amonný a roztok vodorozpustná vápenaté soli. Regenerace se...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforačnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244246

Dátum: 15.12.1987

Autori: Špáník Tomáš, Hruba Josef

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, způsob, bezvodého, hydrogenfosforačnanu, vápenatého, dihydrátu

Text:

...nebo postupně, případně je možno provést současně i ředění. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 ° C až do bodu varu.Vzniklá sraženina se oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a vysuší,případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k získání produktu Požadovaného složení. Z části nebo veškerého zbylého roztoku, obsahujícího převážně chlorid amonný,se regeneruje v regeneračním...

Způsob zjišťování netěsností teplosměnných zařízení sklářských tavicích peci a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244230

Dátum: 15.12.1987

Autori: Formánek Miroslav, Malý Ladislav, Horák Josef

MPK: C03B 5/16

Značky: tavicích, zjišťování, zařízení, způsobu, zapojení, způsob, netěsnosti, sklářských, teplosměnných, provádění

Text:

...měření je elektricky připojen ohřev 1 vyhřívané trubice g vyhřívscím vedením Lg, plynové čerpadlo g ovládacím vedením 11 a lontovä vodivé balíkové čidlo i topným vedením l 2 s regulačním vedením u. Další vývod iontovl vodíváho kyslíkového čidla 2 je napojen signálním vedením 11 k měřícímu členu 12.Na obr. 2 je v detailu znúzorněno iontovl vodivé lqslíkové čidlo ž, sestúvající z měřicí trubice | 6 z iontovč vodivého materiálu na bizi...

Způsob přípravy vzorků pro jejich spalování v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244227

Dátum: 15.12.1987

Autor: Witzany Jioí

MPK: G01N 1/28

Značky: bombě, vzorků, přípravy, způsob, kalorimetrické, jejich, spalování

Text:

...způsob přípravy vzorků podle vynálezu vyznačený tím, že pro balení vzorků se použije polyetylenové folie rozměru 10 až UC cmz, plošné hmotnosti 0,005 kg.m 2 až 0,02 kg.m 2.Výhoda zpüsobu podle vynélezu soočívá ve vyšší pnužnosti a pevnosti oolyetylenové o~ lie obalu oproti dosud používoným obalům, dovolujfcí lisování vzorků zabalených do oolyet lenové folie plošné hmotnosti 0,005 kg.m 2 až 0,02 kg.m 2 nn lísu pro prípravu tablet pro...

Způsob přípravy citronanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 244220

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hrubý Antonín, Houžvic Vladimír, Hula Jioí, Hruška Otakar

MPK: C07C 55/22

Značky: sodného, citronanu, způsob, přípravy

Text:

...použitá surovina pro výrobu citronanu sodného je podstatné levnější. než dosud požívané krystalická kyselina citronová, z čehož potom vyplývá snížení výrobnich nákladů na tento výrobek.významný prínos spočívá dále v tom, že lze touto technologií znracovat poslední mateč~ né roztoky z výroby kyseliny citronové, které jsou běžně zpracovávány po vyřazení z krystalizačního okruhu společně se vstupující surovinou kvasnými louhy-a je nutno ooětně...

Způsob pasivace kovových částí optických elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244216

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jelínek Ladislav, Treka František, Steskal Jaroslav

MPK: H01J 9/12

Značky: částí, způsob, elektronek, pasivace, optických, kovových

Text:

...fotokatod požadovaných parametrů v těchto elektronkách s dobrou reprodukovatelností.Vynález umožňuje dosahování parametrů fotokatod v kovových elektronkách srovnatelných s parametry dosehovsnými v elektronkach sklenených.Způsob pasivace podle vynálezu je vysvětlen na nasledujicim příkladu.Optická elektronka s kovarovou fotokatodovou částí, do které má být zhotovena multialkalická fotokatoda, se nejprve odplyn při teplotě 350 °C po dobu 3...

Způsob výroby porézního materiálu pro jemnobublinně aerační elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244207

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Kostiha Jioí

MPK: C04B 35/10

Značky: aerační, materiálů, porézního, výroby, jemnobublinně, způsob, elementy

Text:

...párů, kdy je prokúlúno, že ucpávání probíhá především v profukovaných pórech, dochází k postupnému obsazová ní rezervních pórů, které mají nejblíže vyšší tlakovou ztrátu.Výhodou pri použití porézního materialu vyrobeného způsobem podle vynúlezu pro jemnobublinnć aerační elementy je to, že material vykazuje v průběhu procesu ucpávání rovnoměrny a nízky núrůst tlakové ztráty. procento využití kyslíku téměř neklesá, neboř s postupujícím...

Způsob výroby kationizovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244205

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fanderlik Ivan, Macháeek Milan, Gloser Ivo

MPK: C08B 31/08

Značky: škrobu, kationizovaného, výroby, způsob

Text:

...ve slabe kyselém prostředí podle vynálezu spočíva v tom, že se jako ketionizačni ćinidlo použije roztok formaldehydu a stranu amonného, nebo jine amonné soli, nebo organického aminu v molárním ponůru 1 1 až 1 4. Po 30 až 240 minutách se jeden díl reakční směsi při teplotö 30 až 50 °C pridá k 10 až 15 dilúm bramborového, kukuřičného nebo päoniěné ného škrobu a v misiči zhomogenizuje.Po 15 až 60 minutách se vzniklý produkt bud vysuěí při...

Způsob výroby kapalného hořečnatého nebo dusíkatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238596

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kadlas Pravdomil, Šulc Josef, Pálffy Alexander, Hegner Pavel

MPK: C05D 5/00

Značky: dusíkatohořečnatého, kapalného, způsob, horečnatého, výroby, hnojiva

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nalézt způsob přepracování odpadní štěpné kyseliny sírové z výroby Ti běloby na kapalné hořečnaté hnojivo. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se štěpná kyselina částečně zneutralizuje přídavkem mletého magnezitu do pH max. 2, načež se neutralizace dokončí přídavkem amoniaku nebo kysličníku hořečnatého.

Způsob vícenásobného přenosu binárních a analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238594

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vlk Jiří

MPK: H04J 7/02

Značky: binárních, vícenásobného, analogových, informaci, přenosu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je založen na principu časového multiplexu binárních a analogových relací. Napáječ vedení, dodávající proud pro vybuzení na jednu logickou úroveň, se spustí krátkodobým zkratováním řídicí jednotky. Ta zahájí binární relací, obsahující adresovou a datovou část. K výměnám jednoho bitu informace mezi řídicí jednotkou a další jednotkou dochází po pozitovním vyhodnocení adresové částí relace. Z doby celkového zkracování vedení vyhodnocují obě...

Způsob kontinuální extrakce reakční směsi z alkylace benzenu za katalýzy chloridem hlinitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 238586

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kondelík Petr, Laco Ján

MPK: B01D 11/04

Značky: extrakce, katalýzy, kontinuální, alkylace, hlinitým, chloridem, způsob, benzenu, směsi, reakční

Zhrnutie / Anotácia:

Extrakce kyselých složek, především chlorovodíku, se provádí vodou nebo roztokem louhu. Podstatou navrženého extrakčního zařízení je dělení fází po rozmíchání organické reakční směsi s vodou nebo vodným roztokem. Dělení organické a vodné fáze se provádí ve dvou děličkách, jejichž zapojení dovoluje v první děličce získat jednu z dvou fází dokonale oddělenou, zatím co druhá fáze se vede do další děličky. V této děličce se ziskává zbývající fáze v...

Způsob získávání indenu z produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238584

Dátum: 01.12.1987

Autori: Navara Milan, Zelenka Jan

MPK: C10G 7/06, C07C 13/465

Značky: produktů, způsob, indenu, získavání, pyrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob petrochemického zpracování ropy. Izolace indenu z produktů pyrolýzy se provádí tak, že se z pyrolýzního plynu oddělí pyrolýzní olej, načež se z něj kondenzací ve vodní pračce při teplotách 30 až 85 °C oddělí těžký pyrolýzní benzin, k němuž se případně přidá těžký pyrolýzní benzin získaný z kondenzátů komprese pyrolýzního plynu do tlaku 0,5 až 1,2 MPa při teplotě 35 až 45 °C a z této kapalné směsi se destilačně oddělí lehčí uhlovodíky a...

Způsob kontinuálního zpracování statkových i netradičních krmných surovin a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238576

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kejmar František, Hrubý Václav, Hrubý Miroslav

MPK: A23N 17/00

Značky: způsob, kontinuálního, surovin, zařízení, provádění, statkových, netradičních, zpracování, krmných

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení na kontinuální zpracování statkových i netradičních krmných surovin. Předmětem vynálezu je současné vpravování surovin a odtah krmiva do i z tlakové nádoby při teplotě 100 až 150 °C a době výdrže 15 až 60 minut, jakož zařízení, kde do přívodního potrubí k duplikátoru je vřazeno dávkovací zařízení a do výstupního potrubí je zařazeno odběrové zařízení.

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238574

Dátum: 01.12.1987

Autori: Staněk Břetislav, Hostlovský Karel

MPK: E04B 1/68

Značky: trhlin, způsob, stavebních, oprav, spár, konstrukcích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích, zejména v konstrukcích vodostavebních a podzemních jak na vzduchu, tak i pod vodou, zejména proudící, při němž je využito pouzder s hydraulickou směsí. Promísena hydraulická směs se vloží do tvarovatelných děrovaných pouzder válcovitého tvaru a pouzdra se uzavřou. Poškozená spára se mechanicky vyčistí a potom se do ní uloží pouzdro naplněné hydraulickou směsí. Pouzdro se po uložení ve spáře...

Způsob sklizně zrnin, zejména obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238568

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pavlica Ivo, Fídler Jiří, Novotný Vladimír

MPK: A01D 91/04

Značky: zrnin, způsob, sklizně, obilovin, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je určen pro provedení rychlé a ekonomicky výhodné sklizně zrnin, zejména obilovin. Plodina se seče na poli a ihned řeže, přičemž dochází k částečnému oddělení zrna. Nařezaný materiál se dopravuje do meziskladu a odtud se kontinuálně odebírá k následné separaci zrna od slámy.

Způsob montáže nosných dílců úložných skladových konstrukcí, zejména skladových regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238553

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ritter Dieter, Pehnelt Heinz

MPK: B65G 1/04

Značky: nosných, dílců, skladových, regálu, úložných, konstrukcí, zejména, montáže, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vyřešení montážního postupu pro osazování vodorovných nosných dílců skladových regálových konstrukcí, kterým bylo dosaženo takové přesností osazení pří co nejnižších nárocích na měřičské práce, že bylo ve skladu možno nasadit automatická oblužná zařízení s dvoukódovým ovládáním. Podstata spočívá v tom, že rektifikovatelné vodorovné nosné dílce se osazují do přesné polohy zvedací a vysouvací části regálového obsluhovacího zařízení, zejména...

Způsob úpravy odpadních spalin pro pěstování vegetace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238551

Dátum: 01.12.1987

Autori: Petrů Jan, Matys Jindřich

MPK: A01G 7/02

Značky: odpadních, pěstování, způsob, spalin, vegetace, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy odpadních spalin, zejména z průmyslových velkospotřebičů, pro pěstování vegetace. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se odpadní spaliny ochladí na teplotu 70 až 90 °C, která dostačuje k odpaření množství vody potřebného k obohacení spalin vodní párou na hodnotu C02 : H20 rovnající se 1 : 5 a k jejich ochlazení na teplotu 18 až 40 °C. Tento způsob lze použít pro pěstování vegetace ve sklenících nebo jiných uzavřených...

Způsob likvidace odpadů po broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242449

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kulis Lioneinas Jonovie, Minceris Boris Iljie

MPK: C02F 11/02, C02F 11/00

Značky: likvidace, broušení, způsob, odpadů

Text:

...homogenizační hromady pro aglomeraci v množství do 2 hmotnostních vztaženo na hmotnost hromady a vzniklé směs se zpracuje aglomerací.Fyzikálními technikami se rozumí magnetické pasy s přítlačnýmí vélci, filtrační zařízení, okapové kontejnery atd. Skladováním v atmosferických podmínkách se rozumí technologická skládka vodohospodářsky zabezpečené kde je materiál volně ložený, přístupný proudění vzduchu, srážkám i slunečnímu svitu. Doba...

Způsob výroby stabilních tablet s obsahem hydrochloridu N-/2-diethylaminoethyl/-4-amino-benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242444

Dátum: 01.12.1987

Autori: Reuther Christian, Gudymov Ernest

MPK: A61K 9/20, A61K 31/165

Značky: výroby, hydrochloridu, stabilních, obsahem, tablet, způsob

Text:

...potížemi. Vzhledem k rozdílně velikosti částic účinné látky a laktosového granulátu probíhárhomogenizace velmi nesnedno a dále vyrobené tablety jsou mechanicky málo pevné. Navíc jejich chemická stabilita není vyhovující.inalší známý způsob výroby tablet a obsahem hydrochloridut N-(2-diethylaminoethylĺ-4-aminobenzamidu epočívá v přímém li V 3 242 444aování účinné látky se směsi mikrokryetalické celulosy a přímo tabletovatelného mléčnéhd...

Způsob likvidace odpadních nátěrových hmot pigmentovaných kovovými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242437

Dátum: 01.12.1987

Autori: Preise Helmut, Wenzel Winfried

MPK: C09D 5/38

Značky: likvidace, odpadních, způsob, pigmentovaných, kovovými, nátěrových, sloučeninami

Text:

...redukčním prostředí se za přítomnosti železných pilin tvoří značné množství sirníků, zejména sirník železnatý, kte rý má příznivý Vliv na redukci chromanů FeS 04 2 G FeS 3002242 437 Železnaté ionty redukuji chroman podle reakceKbvy obsažené většinou ve.formě oxidú přecházeàí na kře~ mičitanyNad teplotou 1000 °C až do 1200 °C nastává tvorba skel a rozpouětění oxidu křemičitého v silikátech.Ve směsném systému se uplatňují prakticky...

Povlak na bázi kyseliny křemičité pro povrchovou ochranu oceli a litiny a způsob vytvoření tohoto povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242433

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mertvjaeenko Petr Xenofontovie, Goljak Leontij Anisimovie

MPK: C23F 15/00, C23C 22/06

Značky: povrchovou, vytvoření, ochranu, křemičité, způsob, litiny, oceli, bázi, tohoto, kyseliny, povlaků, povlak

Text:

...do 10 g.m 2 kysličníku křemičitého, od 0,01 do 1 g.m 3 kysličníkuj fosforečného a do 1 g.m 2 železa. Předmětem vynálezu je i způ sob vytvoření tohoto povlaku. Povlak se podle vynálezu vytvořítak, že smáčivý povlak oceli nebo litiny se uvede do styku s vodným prostředím, obsahujicim ionty Há 0 a složky, převádějíoí ionty Fe 2 Ť a Fe 8 na nerozpustné sloučeniny, jako jsou například ionty POŽÍ Fe(cN)7 Fe(CN)ĚÍ chelatotvorné látky nabázi...

Způsob odlévání separační kapiláry s dávkovacím kohoutem a detekční celou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242431

Dátum: 01.12.1987

Autori: Targonja Oleg Fedorovie, Rybalko Alexadd Ivanovie, Addianov Vitalij Vasiljevie

MPK: B29C 39/36, B29C 39/00

Značky: dávkovacím, odlévání, kapiláry, separační, detekční, způsob, kohoutem, celou

Text:

...Uvnitř rámu 1 jsou uspořádány formy pro požadované součástky, například jádro g pro dávkdvací kohout,jádro 1 pro uzavírací kohouty. Forma požadované kapiláry je tvořena vláknem 1. Toto vlákno o průměru například 0,5 mm vytváří bud jemný ocelový drátek nebo teflonové vlákno, nebo sílonový vlasec. V místě určeném na vytvoření dávkovacího kohoutu je na vlákno 5 navlečeno jádro g pro dávkovací kohout. V místě určeném pro vytvoření detektoru jsou...

Způsob omezení řezacího pohybu brusky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242425

Dátum: 01.12.1987

Autor: Genov Nikolaj Georgiev

MPK: B24B 27/06

Značky: způsobu, pohybu, způsob, brusky, zařízení, provádění, omezení, řezacího, tohoto

Text:

...dřívějším chodem kotouče hhxboko pod spodní hranu qdříznutého málítku. Zařízení podle Vynálezu je konstrukčnč jednoduché a provedene zkoušky prokázaly jeho provozní spolehlívost. Podstatnou výhodou způsobu a zařízení podle vynálezu je.příznívý vlív na zvýšení bezpečnosti a hygieny práce ve slévárenských provozech.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schenatioky znázorněn na připojeném vyobrazení. které představuje pohled...

Způsob kompletace subminiaturního koaxiálního keramického pouzdra pro mikrovlnné polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242422

Dátum: 01.12.1987

Autori: Golbeck Siegfried, Mieck Hellfried

MPK: H01L 23/02

Značky: pouzdra, mikrovlnné, kompletace, způsob, polovodičové, součástky, koaxiálního, subminiaturního, keramického

Text:

...keremickétrubíčky, jakož i povrch základního kolíku se v chemické niklovací lazni opatří eouvislou vrstvou niklu, na kterou se v galvanické zlaticí lázni nenese souvislá vrstva zlata v rozmezí tlouětěk 2 4210 pon-Note se pod. mikroskopem subminiaturní keramická trubička a základní kolík eestaví do konečného tvaru pouzdra a po-V tom zahřejí na kompletační teplotu v rczmezí teplot 400 až 480 °ca ihned nato ee na eubmíniaturní...

Způsob výroby kelímků pro tavení oxidů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242418

Dátum: 01.12.1987

Autori: Novik Viktor Grigorijevie, Savov Svetoslav Alexaddov, Georgijev Georgi Gavrilov, Buekov Dimiter Todorov

MPK: C30B 15/10

Značky: kovů, kelímků, výroby, tavení, oxidů, způsob

Text:

...vysuší při teplotě so až 90 °c s. potom provede konečný výpal V etmosféře vodíku při teplotě 1700 až 2300 °C, na níž se udržuje po dobu 2 až 8 hodin.Kelímky se lisují z~prášků o střední zrnitosti 1 až 10 /um isostaticky tlakem 100 až 200 Mľa obvykle o síle stěny 5 až 20 mm, které mají po lisování nebo předsintraci při teplotě 900 až 1100 °C ve vodíkové atmosféře pőrovitost v rozleží 43 až 53 . Postupom podle vynálezu se předkonečnou...

Proplet s plyšovým vlasovým povrchem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242417

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mottitschka Wilhelm, Eidner Dieter

MPK: D04B 21/14

Značky: výroby, plyšovým, způsob, vlasovým, proplet, povrchem

Text:

...vzdálenosti mezi dvěma sousedními sloupky oček.Pro zafixování ramen plyšového vlasu proti vytažení je výhodné použít k proplétání nítí se dvěma vlákennými komponenty, u kterých se jedna komponenta tepelnou úpravou nataví azafí×uje ramena plyšového vlasu proti vytaženi.K výrobě popsaného propletu s plošným vlasovým povrchem slouží proplétací stroj, který je kromě běžného vybavení strojey pracovními prostředky doplněn formovatelnými pohyblivými...

Způsob parciální oxidace paliv směsí vzduch – pára nebo kyslík – pára

Načítavanie...

Číslo patentu: 242411

Dátum: 01.12.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Ilijev Dimiter, Pokorný Petr, Micev Georgi, Mednikarov Vladimir Stefanov, Georgiev Atanas, Michajlov Wenzel, Daskalov Christo, Velev Veleo, Linhart Jioí, Georgiev Veselin Jordanov, Schingnitz Manfred

MPK: C10J 1/02

Značky: parciální, palív, kyslík, oxidace, směsi, pára, způsob, vzduch

Text:

...množství kyslíku přiváděného k jednotkovým generátorům, které je v normálních případech již realizováno, je nutno měřit také množství surového plynu vyrobeného jednotkovým generátorem a vytvoření poměru těchto hodnot. Přítom je obzvlášt problematícké měření množství surového plynu u jednotkových generátorů, nebot surový plyn mnže ještě obsahovat dehet a prach,jakož í vykazovat vysoké teploty a obsah vodní páry. Proto se v řešení podle...

Způsob výroby bipolárních integrovaných obvodů v pevné fázi s ochranou proti svodovým proudům způsobeným inverzními vrstvami typu P na povrchu epitaxních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 242395

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štirba Bohumír, Doležal Jan, Pazdera Jan, Akerman Vnislav, Šrubao Eestmír

MPK: H01L 21/70

Značky: vrstev, obvodů, fázi, integrovaných, povrchu, způsobeným, inverzními, ochranou, svodovým, způsob, bipolárních, pevně, proudům, výroby, epitaxních, vrstvami, proti

Text:

...záporných schodků. Je zvýšen počet schodků ve vrstvě kysličníku křemičitého Si 02 a tedy i pravděpodobnost přerušení hliníkového spoje.Při zmenšení kapacity dielektrických vrstev zvětšením tlouštěk vrstev kysličníku křemičitého S 102 dochází ke změně rozměrů motivů při všech fotolitografických operacích prováděných do tlustých vrstev kysličníku křemíčitého SiO 2 a k zúžení až přerušení hliníkových spojů vedoucích přes vysoké schodky ve...

Způsob izolace cystatinů, přirozených inhibitorů cysteinových proteináz, z roztoku získaných z přírodních materiálů pomocí imobilizovaných cysteinových proteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: 242391

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hájek Petr, Popelka Milan, Votava Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: materiálů, izolace, proteináz, způsob, cysteinových, inhibitorů, roztoku, přirozených, imobilizovaných, cystatinů, přírodních, získaných, pomocí

Text:

...o nízke koncentraci cystatinů, v dovozní nenáročnosti a nízké cene polymerního nosiče pro imobilizaci proteináz. Nevýhodou předmětu tohoto vynálezu je nutnost používat pro zajištění dobré čistoty výsledného preparátu cystatinu větších objemů promývecich roztoků, jejichž cena je ovšem nízká a dostupnost dobrá.Podstatnou přednosti předmětu tohoto vynálezu je možnost použití proteinázy imobilizované na polyetylentereftalát pro izolaci...

Způsob vzájemné extrakční separace kovů podskupiny alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242389

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Drahooovský Jan, Didek Václav

MPK: B01D 11/04

Značky: zemin, extrakční, alkalických, podskupiny, způsob, kovů, vzájemné, separace

Text:

...kyselinu a/nebo její sůl a/nebo polykarboxylovou kyselinu s alespoň jedním aromatickým nebo alicyklickým nasyceným nebo nenasyceným kruhem,obsehujícím alespoň jeden atom dusíku,těžší kov a/nebo skupina kovů přejde do nevodné báze a/nebo zůstane v nevodné fázi, äatímco lehčí kov a/nebo skupina kovů přejde do vodné fáze a/nebo zůstane ve vodné fázi, přičemž případné ostatníkovy podskupiny alkalických zemin ą/nebo skupiny kovů se odseparují...

Způsob provádění hydrogenačních procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242381

Dátum: 01.12.1987

Autori: Blažek Oldoich, Šimeeek Cyril, Kohout Jan, Trejbal Lumír, Ryšavý Drahomír, Boeeka Ludik, Petrůj Jaroslav, Kratochvíl František, Douda Vlastimil

MPK: C10G 45/00

Značky: hydrogenačních, procesu, provádění, způsob

Text:

...spotřebou vodíku významné projeví. Výhodné je využití odpadního vodíku zejména tam, kde je k dispozici stávající kompresor na kompresi od padního vodíku, např. ze sacího tlaku 2, MPa.Dosud se obvykle používal vodík z reformování jen pro hydrogenační rafinaci ropných destilátů, jako benzínu, petroleje, motorové nafty, probíhající při tlaku do 5 MPa, kde tepelné zabarvení je malé.- 3 242 331 Nyní bylo propracováno použití tohoto odpadniho...