Patenty so značkou «způsob»

Strana 145

Způsob výroby stálého koncentrovaného roztoku cis-piatinadiamindichloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246051

Dátum: 15.12.1987

Autori: Spišiak Juraj, Bezdik Miloslav

MPK: A61K 33/24, C01G 55/00

Značky: koncentrovaného, cis-piatinadiamindichloridu, výroby, způsob, roztoku, stálého

Text:

...teplotě. 50 ekvivalentů chloridového iontu na 1 ekvivalent účinné látky by bylo možno dosáhnout použitím kyseliny chlorovodíkové, V tomto případě však by byl roztok příliš kyselý. Bylo zjištěno, že příliš lkyselé roztoky jsou o něco méně stálé než mírně kyselé roztoky. Výhodné rozmezí pH je 1,5 až 4,5. Výh-odné rozmezí je 2 až 10 ekvivalentů chloridových iontů, zvláště 3 až 7 ekvivalentů chloriduvých io-ntů na ekvivalent účinné...

Bromační činidlo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246045

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kueera Zdenik, Melicher Roman

MPK: C07B 39/00

Značky: bromační, přípravy, činidlo, způsob

Text:

...je dobře dostupný, výchozí surovina je cyklohexa-non,rovněž poměnně dobře dostupný. Bromační schopnosti nového čzinidla jsou velmi dobré a při použi-tí k .allylovým bromacím vykazuje podobné výtěžky a kvalitu jako N-brovmsukcinimid, Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení.V 850 l destilovtalně vody se rozjpustí 167 kilogramů hydrogenuhličitanu amronného a 50 kg kyanidu sodrného. Do roztoku se pak spustí...

Způsob tepelného tvrzení skleněných výrobků, zejména varných skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245897

Dátum: 15.12.1987

Autor: Landgraf Heinrich

MPK: C03B 27/06, C03B 27/00

Značky: tvrzení, zejména, tepelného, způsob, varných, sklenených, výrobků

Text:

...sniženou pevnost v důsledku poškrébäíní povrchu nebo výskytu Ineltuomoągenit a. zejmélnua talhových šlír v p 10 vrchových vsrstvách. Převážná část těchto výrobků měla .po vytvrzeuí nevyhovujíciUvedené nevýhody lze odstranit nebo pod 4stautně omezit způsobem tvrzení sklenených výrobků podle tohoto vynálezu. Podstata vyn-álezu spočíva v tom, že výrobek se před prudkým .ochlalzenilm vyhřeje tak, že jeho část s nejnižší teplotou .má viskvozitu...

Způsob stabilizace vitaminochlorofylového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245886

Dátum: 15.12.1987

Autori: Drobný František, Hireš Jaroslav, Husák Jioí, Iurišová Julie

MPK: C08K 3/24, C09B 61/00, C07G 13/00...

Značky: stabilizace, způsob, vitaminochlorofylového, koncentrátů

Text:

...6 .až 1 B 0/0 hmot. se doplní obsah vitamínu C na původní hladinu ch. č. kyselinou L-EIJSKOľĎÚVIOH. Přídavkem takto vyrobeného vitaminochlorofylového koncentrátu do mycích, čistlcích a pracích prostředků se dosáhne toho, že do flnálníhlo výrobku se dostanou v požadované míře látky nua bázi karotenů, chlorofylů, Ivi 245886Íalľlĺllll C a monoterpeniokých valkoholů, které kromě svého všeobecně pozitivního působení na po-kožku zvyšují i...

Způsob přípravy furanových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245883

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eapka Martin, Stránský Josef, Karpíšek Jioí

MPK: C07D 407/06

Značky: sloučenin, způsob, přípravy, furanových

Text:

...a .nebo na 2-2,5-dimethyl-3-furylj-Z-propanol působí katalyzátorem, jehož účinkom se generují kationty, které působí na Z-methylfuran jako substrát a vytváří se tak produkty elektrofilní substituce 2-z-turylj-Z-S-methyl-Z-turyl-propla.n a 2- S-methyl-Z-turyl -2- 2,5-dimethyl-3-turyU-propan a nebo se působí kwatalyzátowrem na Z-Z-furyn-Z-propanol a. generovaný ka.tion vytváří s dalšími molekulami této látky cyklický ktvateren IV....

Způsob nasypávání a vytvoření uspořádané vrstvy částic katalyzátoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245875

Dátum: 15.12.1987

Autori: Reinisch Milan, Synovec Vladimír, Kramoliš Vladislav, Baláš Josef, Felix Jaroslav

MPK: B01J 4/00

Značky: tohoto, vrstvy, způsob, částic, katalyzátoru, nasypávání, zařízení, uspořádaně, vytvoření, způsobu, provádění

Text:

...válcovitého tvaru se tyto orientují převážně tak, že jejich osa je vodorovné. Takto nasypaná vrstva katalyzátoru se vyznačuje vysokou sypnou husto-tou a rovnoměrným volným objemom ve všech místech lože reaktoru.Tímto způsobem se lépe využije jednak daného objemu reaktoru ve srovnání s případem, kdy navrhovaného zařízení nebylo při nasypävání lože reaktoru použito, resp. lze pro požadovanou výrobní kapacitu navrhnout reaktor menších...

Způsob mísení odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245864

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pacovský Vladimír, Kolínský Miloslav

MPK: C01B 17/88

Značky: odpadní, mísení, sírové, způsob, kyseliny

Text:

...podmínek se získá suspenze směsných krystalů Fesoá. HZD a MgS 04..Hgo, která má dobré sedimentační vlastnosti a tuhou Íázi lze z .ní oddělit s výhodrcu Lísazováním. Vyčeřezná 62 až 68 0/0 E 3804 se l 1 pľč 1 Vĺ na koncentraci 72 0/0 až 78 proc. hmotnosti jedním z dále uvedených dvou postupů.Příslušné množství 62 až 68 0/0 hmotnosti H-ÄSO se mísí s čistou E 2804 a případně vodou, nebo čistou HWSOG .nižší koncentrace tak, aby obsah Mg a Fe v...

Způsob úpravy odpadních sádrovců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245863

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hrdlieka Oehoo, Lukáš Rudolf

MPK: C04B 11/30

Značky: způsob, odpadních, úpravy, sádrovců

Text:

...sádrovců pro výrobu cevmeąntu.Tuto problematiku řeší způsob úpravy odpadních sádrxovců podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že odpadní sädrovec se smíchá s křemičitou složkou, hydraulickým pojivem e po přidání vody se ze směsi vyiv-crří sbalky, které se po zatuhnutí podrobí hydrotermálnnímu zpracování autoklävovánim. jZpracováním odpadního sádrovce výše uvedeným postupem dojde ke změně jehokrystalickê struktury,...

Způsob oddělení těžkých kovů od aminokarboxylových komplexujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245861

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eichoo Viktor, Ludvík František

MPK: C02F 1/42

Značky: látek, oddělení, aminokarboxylových, komplexujících, kovů, způsob, těžkých

Text:

...nebo jejich solí se před uvedením do kontaktu s -mněničem iontů majícím polyetylénimínové funkční skupiny přidávat hořečnazté a/nebo vápenaté ionty ve formě chloridu a/nebo stranu a/nebo dusičnanu a/nebo hydrogenuhličitanu a/nebo oxidu o koncentraci 0,1 až 100 mmol/l.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že polyetyléniminové funkční skupiny ionexu vykazují- tak vysokou afinitu vůči těžkým kovům, že způsobí i rozště-pení vazby těžkého...

Způsob přípravy antioxidačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245850

Dátum: 15.12.1987

Autor: Suško Romman Vasiljevie

MPK: C09D 7/04

Značky: prostředků, přípravy, antioxidačního, způsob

Text:

...do reakční směsi obsahující butyraldehyd a technický roztok síranu hydroxylaminu a amonných solí, přičemž molární poměr butyraldehydu a hydroxylaminu v této reakční směsi je 0,7 až 1,1 se při teplotě 50 až 70 C za míchání postupně přidává roztok hydroxidu sodného o koncentraci 10 až 43 0/0 hmot. v množství 0,2 až 2,4 mol NaOH na 1 mol síranu hydroxylaminu a vznikla reakční směs se při uvedené teplotě míchá po ukončení reakce zjištované...

Způsob výroby.alfa. -D-glukochloralosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245845

Dátum: 15.12.1987

Autori: Golovan Eduard Vjaeeslavovie, Timofejev Boris Borisovie, Ruban Nadižda Sergejevna, Karcev Stanislav Petrovie

MPK: C07H 5/02

Značky: způsob, d-glukochloralosy, výroby.alfa

Text:

...působí kyselinou jako je kyselina boritá, nebo solí silné zásady a této kyseliny, za vzniku příslušného esteru, přičemž množství použité kyseliny či soli odpovídá 0,01 až 2 násobku molárního množstvi glukosy, a že se esterifikace provádípři teplotě 20 až 100 °C, načež se na vzniklý ester působí chloralem při teplote 20 až 100 C po dobu 1 až 20 h a množství použitého chloralu odpovídá 1 až 8 násobku molárního množství glukosy.V 1 500 ml...

Způsob klínování uzavíracích drážek rotoru turbostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245841

Dátum: 15.12.1987

Autori: Stanik Jaroslav, Varhaník Jioí

MPK: H02K 3/487

Značky: klínování, drážek, způsob, rotoru, uzavíracích, turbostroje

Text:

...přípravkü tažného zařízení do chladicích nebo//a vyvažovacích otvorů závěrných klínů.Uvedeným způsobem dochází ke změně mechanického namáhání závěrného klínu při vlastním klínování do LlZaVĺľElCĺ drážky z tlaku na tah. Místo zatlačování je použito zatahování závěrného klínu do uzavírací drážky rotoru turbostroje. Dochäzí tím k možnosti podstatného prodloužení délkyzávěrného klínu a tedy i možnosti použití výhodných, příčně nedělených...

Způsob odběru plynných vzorků z pracovního nebo životního prostředí a podtlaková vzorkovnice k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245837

Dátum: 15.12.1987

Autori: Macho Miloslav, Eech Miloslav

MPK: G01N 1/22

Značky: podtlaková, odběru, způsob, vzorků, prostředí, plynných, vzorkovnice, provádění, pracovního, životního

Text:

...zhotoveny z tvrdého polymerního materiálu, umožňujicího umístit v nádobce 1 reagenční roztok ke kvantitativnímu zachycení sledované složky z ovzduší. Spojení víka 4 s valcovou nádobkou 1 může být samozřejmě rovněž provedeno například vnějším a vnitřním závítem, vždy se však do drážek 3 vkladá těsnění 130. Vrchol víka 4 přechází v- hlavici 5 s nátrubkem li, opatřeným osovým otvorem 7, který je současně zaústěn do svislého osového ot voru B,...

Způsob přípravy cyklo -tetrafosforečnanu dizinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245829

Dátum: 15.12.1987

Autor: Eermák Bohuslav

MPK: C09D 5/08, C01G 9/00

Značky: způsob, tetrafosforečnanu, přípravy, cyklo, dizinečnatého

Text:

...k nežadoucímu štěpeni meziproduktů za uvolñovaní fosforečné složky, jež by pak kondenzovala samostatné na polyfosforečně kyseliny a tím znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nízké rychlosti zahřevu je třeba počítat s neúměrným prodloužením doby přípravy produktů a tím i určité zvýšení materialových a energetických näroků. Navíc bude v tomto případě i obtížnější udržovat v prostoru kalcinované směsi...

Způsob výroby nehořlavého separačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245827

Dátum: 15.12.1987

Autori: Turková Jaroslava, Štamberg Jioí, Eapek Karel

MPK: B29C 33/66

Značky: nehořlavého, separačního, způsob, výroby, prostředků

Text:

...podle vynálezu spočíva V tom, že umožňuje přípravu levného separačního prostředku forem pro výrobu dílců z integrální polyuretanové pěny. V separačním prostředku je vlastní separační složka organokřemičítá látka v díspergovaném stavu. Vznikla disperze je nehořlavá,velmi stabilní a vyznačuje se vysokým separačním účinkem. Způsob výroby separačního prostředku podle vynálezu je jednoduchý a snadno kontrolovatelný.Výroba nehořlavého...

Způsob vysokofrekvenčního svařování plachet a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245825

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vašina Josef, Neuhäusl Emil, Zatloukal Antonín, Geryk Petr, Prudek Miloš, Vašieek Alois, Valenta Svatopluk

MPK: B29C 65/04

Značky: způsobu, tohoto, vysokofrekvenčního, způsob, svařování, zařízení, plachet, provádění

Text:

...za sebou a pátý odvíjač 5 tvoří dvojici s ohýbacímústrojím 7, uspořadanou ve třetí řadě za se bou. Plošina B je opatřena soustavou vodicích váiečků, z nichž je znázorněn pouze vodicí váleček 8, umístěný mezi druhou a třetí řadou, s podélnou osou šikmo uloženou, vzhledem k podélné ose linky. Plošina 6 je předřazena vysokofrekvenčnímu svářecímu lisu 9, za nímž je v lince umístěno odtahovací ústrojí 1 I s vozíkem 11 a dále navíječ 12. Mezi...

Způsob neutralizace odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245822

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lysonik Jan, Fiedler Alfréd

MPK: C01B 17/90

Značky: odpadní, sírové, způsob, neutralizace, kyseliny

Text:

...než 1 místě, s výhodou ve 3 až 4 místech při jedné delší stěně reaktoru pod hladinu suspenze, s výhodou do blízkosti dna, nad dýzy pneumatického míchání, které se umístí poblíž přívodů kyseliny sírové nebo odpadní vody s obsahem kyseliny sírové. Vápenatá sloučeniua se přivede ve více než jednom místě podél druhe delší stěny reaktoru, s výhodou ve 4 až 5 místech, podél druhé delší stěny reaktoru a k čelní stěně, pod hladinu suspenze, do...

Způsob přípravy solí monoesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245817

Dátum: 15.12.1987

Autori: Diblík František, Stanik Miloslav, Tobiška Jaromír

MPK: C07C 143/12, C11D 1/12

Značky: solí, kyseliny, přípravy, monoesterů, způsob, sulfojantarové

Text:

...22 atomy uhlíku v alkylu, R 1 je lnonylfenol,Me je alkalický kov, amoníum nebo amin aesterifikací maleinanhydridu vyšším mastným alkoholem, nonylfenolem, a/nebo glykolem či oxethylovanými adukty uvedených látek a jeho následnou sulfitací lze riziko hyclrolýzy odstranit nebo podstatné snížit postupem podle vynálezu tím, že se neutralizace monoesteru maleinové kyseliny provádí za přítomnosti 0,5 až 1 D hmot. močoviny, vztaženo na celkovou...

Způsob výroby malátdehydrogenasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245815

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ba?ka Josef, Oeoicha Jaroslav, Seidl František

MPK: C12N 9/04

Značky: způsob, výroby, malátdehydrogenasy

Text:

...je patrné, že k najvhodnějším zdrojům uhlík-u pro prodiaskci malätdehýdrogenasy patří ethanol nebo awoeäbát.vynález bude blížle objasněn na uvedených přĺkiadech.Kmen Candida utilis RIFIS 231 byl přenesen očkem ze šikmého s-ladinovézho do 15 ml sterilníłm Ihelasového média me 100 ml Erlenmeyerově baňce obsahujíciłho v 1 ~litru 60 g melasy, 0,5 g superfosstátu,0,2 g NH 4 J 2 HPO 4, 0,4 g (NH 4 J 2 S 04, 0,04 g Mgsoi. 7 HZD a majícího pil-I....

Způsob obloukového svařování nebo navařování trubičkovým přídavným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245813

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oš?ádal Jaromír, Wichterle Otto Akademik, Pojíšek Augustin

MPK: B23K 9/16

Značky: obloukového, navařování, trubičkovým, způsob, materiálem, přídavným, svařování

Text:

...v ochranně atmosfére podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, predstavujícím zarízení pro navarování.Príklady parametrů navarování 1.Druh ochranného plynu Ar 99,96 °/0 Průtok ochranného plynu 12 l/min Druh plazmového plynu Ar 99,96 °/o Průtok plazmového plynu 4 l/minProud oblouku 110 A Průměr trub. príd. mat. 3 mm Rychlost podávání materiálu 0,5 m/min Navarovací výkon 20 g/mlnRychlost otáčení polohovadla 0,66 ot/min§trední...

Způsob řízené fotosyntetické výroby škrobu z řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 245812

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hanák Stanislav, Vítek Jioí

MPK: C12P 19/04, C12P 19/4, C08B 30/00...

Značky: řízené, škrobu, způsob, výroby, fotosyntetické

Text:

...vynálezu spočívají zejménaa ve vysoké produkci škrobu, která se blíží produkci biomasy u kultury pěstované v optimálních růstových podmínkách u kontinuální kultury je produktivita, tj. produkce v jednotce objemu za jednotku času P D.W, kde D je zřeďovací rychlost, W je koncentrace biomasy. Zřeďovací rychlost D vyjadruje podíl celkového objemu kultury, který se za jednotku času plynule nahrazuje živným roztokem. Rovná se u ustálené průtokové...

Způsob přípravy derivátů N,N’-(fenylen)bis (1, 2-benzendikarboxamidů)

Načítavanie...

Číslo patentu: 245804

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janeo Oddej, Šimonek Petr, Reljie Jakša, Kadrnka Petr, Stanik Milan

MPK: C07C 103/82

Značky: přípravy, n,n'-(fenylen)bis, způsob, derivátů, 2-benzendikarboxamidů

Text:

...patentu. Znamená to, že postup přípravy podle vynálezu poskytuje při dalším stupni, tj. dehydrocyklizaci s pentahalogenidy fostoru v organických rozpouštědlech, pigmenty s vysokými výtěžky a dobrými koloristickými vlastnostmi. Další výhoda spočívá v jednodušší regeneraci rozpouštědel.Pro bližší objasnění podstaty vynaiezu jsou dále uvedeny příklady provedení50 g 3,33(lgł-ienylendinitrilobis/4,5,6,7-tetrachlor-1 SHJ-lzobenzofuranonu/ se...

Způsob výroby rychlovazného vysokopevnostního silikátového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245802

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vavro Rudolf, Maslonka František, Bocán František, Kovalík Marián, Ivanko Ivan

MPK: C04B 24/22

Značky: silikátového, způsob, rychlovazného, vysokopevnostního, pojiva, výroby

Text:

...lignin.Při přípravě pojiva se používá umletý cementářský slinek, který se mele za nepřitomnosti sádrovce na měrný povrch, který v některých případech může být vyšší, nežje měrný povrch běžného cementu. V těchto případech je nutno použít pro zabránění aglomerace částíc při mletí intenzifikátorů mletí. Těmito íntenzifikátory mohou být známé látky jako ethylenglykol, diethylkarbonát a další. ako výhodné se ukazuje použití práškových mlecích...

Způsob odlučování fenolu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245780

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kováe Anton, Kukuea Ján, Kopecký Ivan, Raeek Eduard, Michalková Jana, Kme? 1udovít, Martinka Pavol

MPK: C02F 1/58

Značky: odlučování, fenolů, způsob

Text:

...dia-ninové sloučeniny, dimery p-isopropenyltenolu, trlsfenoly a také bisienol A a jeho isomerý, může se tpodstatná část fen-olu získat zpět sníženim jeho koncentrace ve vodě z 6 až 10 0/0 hmotnostních na 0,3 až 2 hmotnostni.Bylo rovněž zjištěno, že když se emulse,vytvořena z vodného roztoku fenolu, a frakce vedlejšich produktů, přivede do kontaktu s kationtoměničem ve vodĺkovém cyklu, 4může se koncentrace ienolu ve...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245774

Dátum: 15.12.1987

Autori: Macho Vendelín, Buday Jozef, Gažák 1ubom3r, Kusovská 1udmila

MPK: A01N 55/0G

Značky: způsob, fungicidní, prostředek, složky, výroby, účinné

Text:

...které mají povrchově aktivní, dispergační a stabilizační vlastnosti.ą Týto stałbiłlizâtory se mohou obecně význačom tím, že mají na straně jedné určitý putrující- účinek- a že na straně drušhé obsa hují funkční skupin ,. zejména. OH nebo/a NHz nebo/a SO 3 H, které jsou schopný vytvářet slabé vozov s- atomem mění ako inhibitory hydratace lze tudíž zejména Livést sulfoxin, tj. 8-hydroxychinolin-Svsulfonovou kyselinu, a jeho soli,...

Způsob včasného zjišťování doutnajícího ohně v hnědouhelném prachu uloženého v zásobnících, měřením plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245771

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rúra Jozef, Eernaj Peter

MPK: G08B 17/10

Značky: hnědouhelném, doutnajícího, ohně, způsob, včasného, zjišťování, plynů, uloženého, prachu, zásobnících, měřením

Text:

...ohně naproti tomu nebylo možno v případě, že ke vzniku cloutnajĺcĺhlo ohně nedošlo, dokázat žádný vodík pokusy č. 4 až 6. Podobné chování jako u vodíku bylo možno zjistit i u methanu.Například objemový obsah vodíku v plynu, unikajícím při nízkotepelíié karbonizaci, se zvýšil v průběhu pokusu č. 1 výchozí teplota 172 °C po jedmohodlnovem přívodu vzduchu z O na 2,16 objemových,zatím co objemový obsah methanu vzreostl za týchž podmínek...

Způsob válcování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245769

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varga Ivan, Oravec Viliam, Repeák Miroslav

MPK: B21B 21/00

Značky: způsob, trubek, válcování

Text:

...posuvu, začínajícim výhradně v úvrati výběhu přibližně DOllOIVJÍČaÍĚ rozděli pro následný zpetný zdvih valcovacího ústrojí a pak následný dopředný zdvih váloovacilro ústnojí.Způsob váloování podle vynálezu, při němž se převážný ploidĺl válcovací prace válCovacího materiálu využije na dopředný zdvih a menší podíl na zpětnýpzclvih, přináší s sebou optimální zvýšení výkouuvůči způsobu poutnickeho válcování za studena,jelikož jak...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245768

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varga Vladimír, Mikulášek Slavoj, Tichý Jan, Synovec Peter, Ároch Milorad

MPK: C04B 7/45

Značky: cementářského, výroby, slínku, způsob

Text:

...část odpadních plynů z rotační trubkové pece věst mimo disperzní tepelný výměník. V extrémním případě, to znamená při obzvláště vysokém obsahu alkálií v surovině, je vhodne veškeré množství odpadních plynů z rotační trubkové pece vést mimo disperzní tepelný výměník.Výhody způsobu podle vynálezu jsou následující V Cirkulační soustavě lze dobu prodlevy suroviny nastavit a kontrolovat Velmi přesně, takže prakticky nedochází ke kolísání stupně...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245767

Dátum: 15.12.1987

Autori: Király Ernest, Surma Ján, Sutoris Viktor, Kovaeie Kamil, Sekerka Vladimír

MPK: C04B 7/45

Značky: slínku, cementářského, výroby, způsob

Text:

...chladiče, zejména typy s několika odděleními nebo vestaV-ební jednotku Spojenými komorami. Proud kyslíkatého plynu, zahřátý v první komoře a tedy nejteplejší, se účelně zavádí do fluidizačního reaktoru slinovacíhIo stupně jako fluidizační plyn.Další proudy plynů zahřáté v chladicím stupni, se vedou účelně do vířivé vrstvy sloužící k odkyselení suroviny. Přitom se doporučuje použít kyslíkate plyny zahřáté nepřímo jako fluidizační plyn a...

Způsob regulace pořadí zastavení v soustavě tkalcovských stavů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245760

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kme? 1udovít, Kopecký Ivan

MPK: D03D 51/00

Značky: způsob, soustavě, zastavení, zařízení, stavu, tkalcovských, tohoto, regulace, pořadí, provádění, způsobu

Text:

...z hradła NOR 15-2 zvýši a uvede V činnost brzdový ovládač 6-2. Když doba zpoždění uplyner dřív,než dojde k novému Spuštění prvního» tkalcon/ského stavu 1-1, uvede časovací obvod 12-2 v činnost spínač 13-2, který uzavře svoje kontakty A, rozpojí kontakty B,7 takže signál z délkvového detektoru 5-2 prochází přes klontakty A spínače 13-2 a přes součtové hradlo 14-2 do brzdového ovládače 6-2. Druhý tkalco-vský stav 1-2 se tedy zastaví okamžitě,...

Způsob kontinuálního fluidního sušení chemických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245755

Dátum: 15.12.1987

Autori: Paulovie Milan, Bakarov Christo, Petrus Teodor, Macho Vendelín, Streicher Rolf, Novák Ladislav

MPK: F26B 17/00, F26B 3/08

Značky: chemických, produktů, způsob, fluidního, sušení, kontinuálního

Text:

...zrna, a to v jednom stupni, kdy suhstance mají sklon ke hrudková-ní a aglomerací, nehot při sušení tak silně aglomerují, že se musí při sušení nebo po sušení rozemílat, aby se dosáhlo předepsaně velikosti zrna, lze je velmi obtížně zbavit prachu, nebo vůbec ne,Inají špatnou tluldizační schopnost vlivem své konzistence a/nebo malé velikosti zrna,nebo je vůbec nelze uvést do fluidního stavu.Rozložení zrn na vyrobené suché substanCe lze silně...

Způsob výroby pálených žáruvzdorných kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245751

Dátum: 15.12.1987

Autori: Auzio Vilnis Janovie, Markov Valentin Sergejevie

MPK: F27D 1/00

Značky: pálených, výroby, způsob, kamenů, žáruvzdorných

Text:

...kPa jsou hodnoty pr-0 otevřenou pórovitost zrn pod 10 0/b,V průměru asi 7 0/0 objemu.Slinouvací teplota přes 2000 °C je nutná,aby se vedle rozpuštění Chromové rudy dosáhlo dostatečně nízké pórovitosti zrn slinutého materiálu. Provádí-li se spékání například pouze při 1 800 °C je pórovitost slinutěho materiálu víc než 12 0/0 objemu měřeno s přítlakem 26,5 kPa.Střední průměr periklasových krystalů slinutého materiálu činí nejméně 100 um a leží...

Způsob výroby 2, 2,3, 4,4, 4-hexafiuorbutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245149

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nagy Gábor, Vasvári Lelle, Horváth Ágnes

MPK: C07C 31/38

Značky: výroby, 4-hexafiuorbutanolu, způsob

Text:

...radilkálových iniciát-orü, takže je nutno pracovat za zvýšené teploty a zvýšeného tlaku.Nevýhody dřívějších postupu odstraňuje způsob prípravy 2,2,3 AAA-líexafluorbutanolu obecného vzorcereakcí hexaflíiorpropenu s methanolem za iniciace ultraíialovým zářením. Podstata způsobu podle vynalezu spočíva v tom, že se reakce provádí ve totochemickém reaktoru za tlaku 0,1 až 0,8 MPa při teplotě -70až 70 °C. Při reakci se hexafluorpropen uvádí do...

Způsob výroby 1, 2-dihydro-1, 5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-fenyl-3H-pyrazol-3-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245146

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beauchamp Lilia Marie, Krenitsky Thomas Anthony, Schaeffer Howard John

MPK: C07D 231/26

Značky: výroby, způsob, 2-dihydro-1, 5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-fenyl-3h-pyrazol-3-onu

Text:

...podle vynálezu se vyznačuje tím,že se redukční alkylace provádí přebytkem acetonu v hmotnostním poměru 31, vztaženo na 3-methyl-l-fenyl-S-pyrazolon a zínkeín v prostředí kyseliny octové o koncentraci 30 až 80 obj.Způsob podle vynálezu se též vyznačuje tim, že se surový produkt rozpustí ve zředěné kyselině clrloro-vodíkové o koncentraci 10 až 30 0/0 obj.Způsob podle vynálezu se dále vyznačuje tím, že se surový produkt překrystaluje z...

Způsob výroby syntetického mullitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245145

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schaeffer Howard John, Bernhard Claude, Gautier Patrick, Krenitsky Thomas Anthony, Cautreels Werner

MPK: C01B 33/26

Značky: výroby, syntetického, způsob, mullitu

Text:

...54 0/0 oxidu křemičitého a 38 až 44 oxidu hlinitého přidá oxid nebo hydroxid hlinitý bez jaIkékoliv předběžíié úpravy nebo aktivace a krystalizátor. Směs se zhomogenizuje, vytvaruje a vypalí při teplotě 1 500 až 1 550 °C. ako krystalizátor lze použít oxid měcľný,oxid měďnatý, oxid hořečnatý, oxid kademnatý, oxid vanadičný, oxid molybdenový,oxid wolframový, dihydrogenfostorečnan amonný, Ikarhid křemíku nebo směs 3 AlzOs..2 Si 02 ~ a SiO 2 a...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděných drátů za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 245141

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chazan Jean-bernard, Bernhart Claude, Bellamy Francois, Samreth Soth

MPK: C10M 173/00, C10M 159/24

Značky: tažení, chladicího, mazacího, přípravků, výroby, měděných, mokra, drátu, způsob

Text:

...stabilní emulze ve vodě.Do sulfatačiního reaktoru opatreného míchadlem se predloží 540 kg ricinového oleje o teplotě 30 °C a během 1,5 hodiny se za míchání pridá 25,3 kg 960/0 kyseliny sírové (tj. 4,5 0/0 hmot. 100 kyseliny sírové, vztaženo na hmotnost predloženého ricinového olejej, přičemž se obsah reaktoru udržuje neprímýim chlazením na teplotě 30 až 33 °C. Po pridaní veškeré kyseliny se realkční směs míchá ještě 8 hodin. Poté se smíchá s...

Kladivo pro mlýny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245129

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kósa Edit, Jaszlits László

MPK: B02C 13/28

Značky: způsob, výroby, mlýny, kladivo

Text:

...části 1 R - 40 min bylo tvarově rozděleno do dvou částí. Klínoviiá (fast 3 nosné části 1 kladiva je směrem do bicí části 2 zúžena pod íthlem 5 °,přičemž její konec je zakončen radiusem R 10 mm. V druhé rovině se rozšířené část il kladiva klínovitě rozširuje směrem ke konci 5 v úhlu 2 °. Na klínovité části 3 byly vytvořeny tři tvarované prohlubně 7 o hloubce 3 mm, šířce 8 mm ve vzdálenosti 2 U mm, a to rovnoběžně s osou otvoru pro čejp....

Způsob využití odpadního tepla kouřových plynů z výroby slínku křemičitanového cementu a současné výroby aglomerovaného aditiva pro odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kenessey Ágnes, Tardos László

MPK: F28C 3/12

Značky: kouřových, odpadního, využití, aglomerovaného, slínku, odsířování, spalin, výroby, tepla, cementů, způsob, současné, křemičitanového, aditiva, plynů

Text:

...značné energetické ztráty.Většina výše uvedených nevýlhod je ve značné míře odstraněna způsobem využití odpadního tepla ksouřových plynů za disperzními výměníky tepla při výrobě slínlku křemíčitanového cementu suchým způso 245128bem podle vynálezu, při němž se výše zmíněných kouřových plynů ponejvíce o »teplotě 250 ~ 450 C používá k odpařování vody z vodných suspenzí jemných prachových částíc rozstřikovaných do proudu řečených...

Způsob přípravy těsnění pro vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245121

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: B01J 3/06

Značky: přípravy, nástroj, způsob, vysokotlaký, těsnění

Text:

...použité lisovací p-ojivo v případě liswovaných součástek), které by mohlo negativně ovlivňovat syniéznĺ proces a mít vliv na vlastnostije známe, že mastek o základním vzorci 3 MgO.4 SíOz. H 2 O je velmi kluzký materiál, nezpůspbilý v přírodním svtavu přenosu vysokého smyk-ového napětí. Rešení podle tohoto vynálezu zvyšuje parametry materiálu na potřebnou hodnotu a tím umožňuje použití mastku. na stlačitelné těsnění vysolkotlakěho...

Způsob výroby dihydrátu nebo/ a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245120

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kohler Rolf-dieter, Markert Juergen

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, výroby, dihydrátu, vápenatého, způsob, bezvodého

Text:

...vápenatá surovina. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým přímým výrovbním postupům výrazně výhodnějším,neboť produkt má lepší jakost a zužitkování surovín je vyšší.Výroba může být kontinuální, disk-outlnuální, nebuo kombinace obou těchto postupü. Postupuje se například tak, že do cirkulujícího roztoku částečně zneutralizované kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 1 0/0 až nasycený roztok při dané teplotě se...