Patenty so značkou «způsob»

Strana 144

Způsob zlepšení stability thermoplastického polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241140

Dátum: 15.12.1987

Autori: Marhoul Antonín, Eervený Libor

MPK: C08K 5/36, C08L 23/02

Značky: zlepšení, thermoplastického, polymerů, způsob, stability

Text:

...stabilizátory na velmi účinné antioxidanty.S překvapením se zjistilo, že současné použití běžných stabilizátorů proti ultrafialové-Vmu záření může mít se sloučeninami síry synergický účinek, a to í V tom případě, že se stabilizátory proti ultrafialovému záření přidají před mísením, přestože se obvykle oxidací stabilizátory proti ultrafialovému záŕení převádějí na neüčinné látky.sloučeninu obsahující síru, která se přidává ke směsi, je možno...

Způsob modifikace smáčecích nebo/a adhezních vlastností hydrofilních povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241131

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lazar 1ubomír, Majereík Michal, Kubina Peter, Vavrovie Ján, Jakub Jozef, Višacký Viliam, Trnik Eduard, Klempa Štefan

MPK: D21H 1/34, D21J 1/08

Značky: smáčecích, povrchu, adhezních, vlastností, modifikace, hydrofilních, způsob

Text:

...částice parafínu, není na povrchu pozorovatelná, odolnost vůči vodě se nezhorší, účinek jemných pevných částic, které obklopují častice parafínu, popř.jsou přítomny v emnlzním prostředí, je ale zjistitelná hladkost povrchu se zmenší.Další výhodou je, že přes odolnost vůči vodě nebylo nutné používat organické nebo tzv. hot-melt lepidla, ale že i vodné disperze poskytly dostatečnou lepivost. Dobrá upravovatelnost krajových odpadů,...

Způsob plynulého lití betonových objektů a posuvná licí forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241130

Dátum: 15.12.1987

Autor: Brokeš Peter

MPK: B28B 5/00

Značky: způsob, objektu, licí, betonových, provádění, posuvná, plynulého, způsobu, lití, forma

Text:

...ústrojíł§ 2 válce s pístem a s pomocí spojovací tyče 3 kolem vodorovných hřídelü lg, łł synchronně vždy ve stejném směru ve vzájemnm stavu.Ústrojíłł z válce s pístem tlačí na svršekg formy 3 stejnoměrnou silou, přičemž se vytváří v betonu ke zhutňování tlak, např. 0,05 až 0,1 MPa.Takto byl popsän způsob zpracování betonové směsi, při němž dochází k lití v nehybně formě. Při posuvnám lití je postup v podstatě stejný, až na to ovšem, že...

Způsob výroby 1-(3-benzyloxyfenyl)-1, 1-dimethylheptanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241129

Dátum: 15.12.1987

Autor: Majereák Pavol

MPK: C07C 41/01, C07C 43/205

Značky: 1-dimethylheptanu, 1-(3-benzyloxyfenyl)-1, způsob, výroby

Text:

...alkoholu hydrolýzuje působením vody.Takto vzniklý 1-/3-benzy 1 oxyfenyl/-1-methy 1 heptan-1-ol se pak reakcíis nadbytkem vodného chlorovodíku pŕevede na odpovídající 1-/3-benzyloxyfenyl/~ 1 «ch 1 or-1-methylheptan. Terciární alkoholická skupina se snadno nahradí atomem chloru při pouhém míchání výchozího alkoholu s nadbytkem vodné kyseliny chlorovodíkové při teplotě místnosti.Kyselina chlorovodíková se používá s výhodou v množství do 10 mol...

Způsob výroby krmivové předsměsi pro zvířata, ve formě částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Debre František, Durbák Marián

MPK: A23K 1/17

Značky: částic, formě, výroby, zvířata, předsměsi, krmivové, způsob

Text:

...připravit v přibližně stejných velikostech a získa se tak homogennější konečnáHlavní problémy při přípravě krmivových předsměsí pro zvířata obsahujících biomasu a lipidy vznikají tehdy, jestliže fermentační produkt má nízkou teplotu tání nebo jestliže fermentační produkt se snadno rozpouští v lipidické frakci nebo tvoří s ním eutektickou smšs s nízkou teplotou tání.Kterákoli z těchto podmínek způsobuje vážné problémy při sušení předsměsi,...

Způsob jednokanálového přenosu logického signálu a zapojení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246277

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kuzmin Viktor Leonidovi, Koroikov Oleg Michajlovie

MPK: H04B 3/00

Značky: přenosu, signálu, zapojení, logického, provádění, jednokanálového, způsob

Text:

...posuvného registru 12 a jednak s třetím vstupem 41 druhého posuvného registru 15. Výstup příjímače 2 je tvořen výstupem 47 bistabilního klopného obvodu 16.Logický signál, který má být přenesen po vedení, je přiveden ve vysílači 2 do vstupu 17 prvního časovacího obvodu 5. jeho v-ýstup 19 ovláda koncový stupeň 7 prostřednictvím jeho vstupu 24 a vytváří tak kladnou část výstupního kmitu. Druhá hrana výstupního impulsu z prvního časovacího obvodu...

Způsob výroby derivátů S-adenosylmethioninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241123

Dátum: 15.12.1987

Autor: Polievka Milan

MPK: C07H 19/16, A61K 31/70

Značky: s-adenosylmethioninu, derivátů, výroby, způsob

Text:

...výhodně však znamená 3, a acylované deriváty obecného vzorce IIIsymbol R 1, který je stejný nebo odlišný od R 2. znamená alifatický nebo aromatický acylovýzbytek se 2 až 12 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, právě tak jakosymbol R 2,A znamená ekvivalent anorganické nebo organické kyseliny o pK menším než 2,5,m znamená 0, a ť n může se měnit od 1 do 5, avšak s výhodou znamena 4.Rovněž bylo zjištěno, že stálost nových sloučenin /I/,...

Způsob slinování keramických surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246272

Dátum: 15.12.1987

Autori: Reimann Klaus, Manz Arnold

MPK: C04B 33/30

Značky: keramických, slinování, způsob, surovin

Text:

...při změně sortimentu, tahových poměrů či změně složení pecní atmosféry.Výsledky, kterých lze dosáhnout při aplikaci způsobu slinování keramických surovín podle vynálezu jsou pro ověření reprodukovatelnosti uvedeny v následujících příkladech provedení.Způsob slinování keramických surovín podle vynálezu byl ověřován v provozních podmínkách při výpalu cihlářského střepu V tunelové peci šířky 4,2 m, výšky 2,2 m,délky 120 m. Teplota výdrže...

Způsob výroby vláknového zásobníku psacích tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246271

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hofmann Klaus

MPK: B43K 1/12, B43K 8/02

Značky: zařízení, vláknového, výroby, zásobníku, tekutin, provádění, psacích, tohoto, způsob, způsobu

Text:

...s netavitelnot vrstvou. Po naplnění vláknového zásobníku psací tekutinou pak často dochází k porušení obalu v-láknového zásobníku, ke ztrátě jeho kapilárně porézních vlastností a ke znehodnocení psacího prostředku, ve kterém byl vláknový zásobník použit.Uvedené nevýhody jsou odstránený způsobem výroby vláknového zásobníku psacíchtekutín a zařízením k provádění tohoto způsobu podle vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že pro výrobu...

Způsob výroby fólie s barevným klínovým pásem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241117

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hanajíková Emília, Tureániová 1udmila

MPK: B29C 47/04

Značky: pásem, klínovým, barevným, výroby, tohoto, zařízení, způsob, provádění, způsobu, fólie

Text:

...korektura.Při menších šířkách zbarvené oblasti fólie nebo požadovaných menších celkových šiřkách főlie je možné odclonit trysky-se širokou štěrbinou vždy v požadované míře punoci hliníkových vložek.Zbarvena Lnvcnína s. pŕíváaí obtokovýnn vedením do dráäky kuäelovlté sondy injektovací trysky, čímž se vytvoří proud zbarvené taveniny, který se průchodem sondou menäuje a na konci sondy je jeho množství nulová.současně se bezbarvý proud taveniny...

Způsob výroby netkané textilie chemicky předpojené a dopojené soustavou termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246270

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lippitz Dietmar, Heidborn Peter, Purps Peter

MPK: D04H 1/58

Značky: chemicky, termoplastů, netkané, dopojené, předpojené, výroby, způsob, soustavou, textilie

Text:

...zařízení. Pro takto vyrobenou netkanou textilíi je typická nižší nasákavost a s rostou~ ci hmotnosti i zhoršujicí se omak.Princíp technologie výroby netkané textílie podle vynálezu spočíva v chemíckém předpojení vlákenného rouna z přírodních čí syntetických vláken nebo jejich směsi zředěnou vodnou dísperzí pojiva, které je aplikováno impregnací střikem, nánosem pěny, tiskem rytým válcem nebo rotační šablonou tak, aby obsah sušiny na netkané...

Způsob polymerace a kopolymerace .alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bednáo Peter, Huba Mikuláš, Málik Ladislav

MPK: C08F 10/02, C08F 236/06, C08F 4/64...

Značky: polymerace, alfa, olefinu, způsob, kopolymerace

Text:

...katalytické komponenty /a/,jsou výhodné ty, ve kterých je kov čtyřvazný. a to vzhledem k jejich rozpustnosti v uhlov/odicích. Jako příklady lze uvést TiCl 4, Ti/0 C 4 I-Í 9/4 a Ti/0 iso-C 3 H 7/4.Z organických haloqenovaných sloučenin jsou zvláště vhodné elkylchloridy, a anorganic kých haloqenovaných sloučenin jsou výhodné chlotidy těžkých kovů, kde kov může existovat alespoň ve dvou oxidačních stupních a které jsou v okamžiku použití ve...

Způsob zkoušení kvality transparentních pásů materiálu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241114

Dátum: 15.12.1987

Autori: Horeík Emil, Varga Michal

MPK: D06H 3/08, G01N 21/89

Značky: zařízení, transparentních, materiálů, způsob, kvality, zkoušení, pásu, provádění

Text:

...chybové signály vyvolané vadami uprostřed pásu mohou ležet pod úrovní šumu existující na okraji pásu.V důsledku toho je podstatné, aby se úroveň šumu potlačovala diferencovaně a absorbce V transparentnún pásu materiálu brala v úvahu tak, aby stejnorodá a stejně velká vada na okraji pásu materiálu vyvolávala stejné impulsy jako odpovídající vada uprostřed pásu.Podle výhodného význaku vynálezu se proto každý elektrický impuls v závislosti na...

Způsob výroby tvarovaných dílců z vrstveného dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246268

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beister Günther, Schiller Siegfried

MPK: B27D 1/04

Značky: dřeva, vrstveného, způsob, výroby, tvarovaných, dílců

Text:

...a snižuje pořizovací náklady.Způsob výroby tvarovaných dílců z vrstveného dřeva podle tohoto vynalezu spočíva V uplatnění dvoustupňové technologie podle schématu znázorněného na obr. 1 a obr. 2. Dýhové sesazenky 1, jejichž šířka i délka může být vícenásobkem zhotovovaných tvarovaných dílců se v souboru o potřebném počtu vrstev slísují za použití vhodného typu termoplasttckého pojiva disperse, folie, apod. do tvaru rovinné desky 2. Lisování...

Způsob výroby granulí močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241113

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vlachynský Ivan, Dzúr Ivan

MPK: B01J 2/04, A23K 1/22

Značky: močoviny, výroby, způsob, granulí

Text:

...nebo ke granulaci, přidává anorganická hlinitá sůl rozpustná ve vodě v množství odpovídajícímu 0,1 až 1,0 hmot. oxidu hlinitého Al 2 O 3, vztaženo na močovinu v tavenině nebo V roztoku.Výhody postupu podle uvedeného vynálezu spočívají v tom, že přítomnost anorganické hlinité soli rozpustné ve vodě během rozstřikování nebo granulace ovlivňuje tvorbu granulí v tom smyslu, že tato výroba probíhá bez komplikací a zabráni se při ní...

Způsob určování protilátek vůči Corynebacterium equi v krevním séru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246267

Dátum: 15.12.1987

Autori: Heisig Ullrich, Kühn Gerhard

MPK: G01N 33/50

Značky: určování, séru, corynebacterium, protilátek, způsob, krevním, vůči

Text:

...serum of man and animals. AssiutVet. Med. j., 10, 1982, s. 89-95, uvádějí jistě dílčí výsledky. Většinou se však pro tento účel doporučuje velmi pracná metoda průkazu imunostimulace lymfocytů PRESCOTT,j. F. ~ OGILVIE, T. H. - MARKHAM, R. j. F. Lymphooyte immunostimulation in the diagnosis of Corynebacterium equi pneumona in foals. Amer. j. Vet. Res., 41, 1980, s. 2 073-2 075.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob určovaní protilátek vůči...

Způsob výroby granulí močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241112

Dátum: 15.12.1987

Autori: Husár Štefan, Bocán František

MPK: A23K 1/22, B01J 2/04

Značky: granulí, způsob, močoviny, výroby

Text:

...granulí o požadované velikosti, spočívá podle uvedeného vynálesu v ton.ie Jako krgstalizačního retardéru se použije hydroxidu hořečnatého, anorganícké hořečnaté soli nebo směsi těchto látek, v množství odpovídajícím 0,1 a 1,0 i hmotnostnímu oxidu hoŕečnetého IIgO, vztałeno na množství močoviny v roztoku.Výhody postupu podle uvedeného vynálezu spočívejí v tom. Be přítomnost hydroxidu hořečoatého e/nebo emorganické hořečnaté soli ovlivňuje...

Způsob zpracování nerezavějících ocelí, zejména pro výrobu injekčních jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246263

Dátum: 15.12.1987

Autori: Keiler Johann-albrecht, Wolfermann Dietmar, Gundlach Hans, Grenzeddfer Dietmar, Pollakowski Goetz

MPK: B21G 1/08

Značky: injekčních, jehel, výrobu, zejména, způsob, oceli, nerezavějících, zpracování

Text:

...tlouštku v podélném i příčném směru.Výhodou tohoto způsobu je především, že výsledná kvalita povrchu pásu se podstatně zlepšila, odstranily se okuje a nečistoty z povrchu pásu a především se docílila možnost spojováni pásu na technologický optimální délku pro další zpracování pásu, při docílení konstantního příčného a podélného průřezu pásu tvaru obdélníka. Snížily se náklady na zpracování při současně úspoře energie.Pro výrobu...

Způsob výroby čistých alkyl-terc.alkyletherů a uhlovodíkových rafinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241108

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Longauer Karol, Lipka Radislav, Kellner Michal

MPK: C074 3/04, C07C 41/06

Značky: způsob, uhlovodíkových, výroby, rafinátu, čistých, alkyl-terc.alkyletherů

Text:

...alespoň do dvou vrstev, ze kterých se používá alespoň jedna k absorpci vestavu pokud možno zbaveném alkanolu, zatímco druhá vrstva, která již byla uvedena ve styk s alkanolem, se zařazuje do proudu výohozíoh uhlovodíků pro postup podle vynálezu za účelem desorpce.včas, před dosažením takovéhoto nasycení alkanolem, kdy lze ještě s jistotou zahránit prüchodu alkanolu absorpční vrstvou, se uvedené obě absorpční vrstvy přemístí, takže nyní se...

Způsob úpravy jakosti povrchu keramických předmětů a zvýšení jejich odolností proti rozbití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241106

Dátum: 15.12.1987

Autor: Petr Jaroslav

MPK: B05D 1/06, C04B 41/83

Značky: jejich, zvýšení, rozbití, povrchu, jakosti, odolností, proti, keramických, předmětů, úpravy, způsob

Text:

...vrstva organického laku, zejmena barevného.Povlak z umělé hmoty, nanesený způsobem podle vynálezu, zvyšuje odolnost keramického výrobku proti rozbití, zvyšuje jakost jeho povrchu a v důsledku jeho vysoké hustoty zabra~ ňuje vzniku výkvětů. Kromě toho poskytuje hladký povrch, dovolujíoí snadné ošetřování, který je nad to hygienicky nezávadný, ale i mimořádně příjemný na dotek, takže nádoby s takto naneseným povlakem jsou vhodné i jako...

Způsob výroby totálně pórovitého aktivovaného gelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241105

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kme? Ivan, Bodnár Milan, Rényi Marián

MPK: C08F 218/04

Značky: výroby, pórovitého, aktivovaného, způsob, totálně

Text:

...japonské patentové přihlášce číelo160 300/1979 (odpovídající patentovým apiaüm US č. 4 246 362, 4 256 842 a 4 256 843) navrhuje použít polotuhého hydrofilního syntetického polymemího gelu z polyvinylového polymeru obaahujícího volná primšrní hydroxylově smpiny. Gem, popsaných ve výše uvedené japonské patentové přihlašce, je možno použít pro efinitní chromatografii. I kdyz tyto gely mají vyšší mechanickou pevnost v porovnání s gely...

Způsob úpravy vodné emulze pro tažení měděných drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246261

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ivanov Laeezar Petrov, Söhner Manfred, Taeev Anton Ivanov, Wilhelm Harald, Veliekov Velieko Dimitrov, Schier Karlheinz, Christov Ivan Danailov

MPK: C10M 173/00, C10N 40/24

Značky: tažení, úpravy, vodné, způsob, drátu, emulze, měděných

Text:

...uvedených emulzí, tim ve zvýšení tažecích rychlostí a snížení opotřebení tažecích průvlaků s následným zvýšením doby životnosti emulze.Uplně odpadá Vytékání zpěněné emulze mimo sběrací kanálky, což má mnohdy za následek dočasné odstavení tažecího stroje z provozu.Měděné dráty byly taženy z průměru 8 mm na průměr 2 mm V tažecích prokluzových strojích s průběžným elektrickým žíháníma kontinuálním navíjením při výtokové rychlosti 25 m/s....

Způsob čištění a odmašťování trubek o průměru 3 až 16 mm a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246260

Dátum: 15.12.1987

Autori: Manz Arnold, Katruš Radij Vladimirovie

MPK: C23G 3/04

Značky: průměru, trubek, způsobu, provádění, zařízení, tohoto, odmašťování, způsob, čištění

Text:

...uložení kontejneru ve válcové nádobě v příčném řezu.Zařízení sestava z válcové nádoby 1 umístěné na rámu 2 sklopně uloženém kolem čepu 3 pomocí pneumatického válce 4. Válcová nádoba 1 sestává ze sekci, v daném případě ze tří sekci. Jednotlivé sekce jsou propojeny spojovacími tělesy 5, v jejichž spodní části je uložen v kluzném ložisku 6 přepravní váleček 7. Válcová nádoba 1 je na obou koncích uzavřena víkem B, 8. Na vstupní straně válcové...

Způsob výroby.alfa. -arylalkanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241104

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jokel Igor

MPK: A61K 31/19, C07C 57/30

Značky: výroby.alfa, způsob, kyseliny, arylalkanové

Text:

...hydrogenuhličitanu, aniontü organicwch kyselín a fosforečnand.Přesmyk shore popsaneho eeterového derivátu lze s výhodou provádět za nepřítomnosti vody (nupř. priamy 3, 4, 7, 10, 13 s 28), čímž je minimalizována schopnost hydrolýzy ketalu na keton před přesmykem ketelu, je-li přítomna kyselina. Jestliže je hydrolýza ketslu na keton dovolena, pak probíhá rychleji než přesnyk a snižuje tak výtěžek žádoněhopřeslnyknutého produktu. Jestliže...

Skládané trubkové pouzdro a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241103

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štefka Vilém, Grman Miloš, Pajtík Jozef

MPK: A22C 13/00, A22C 11/02

Značky: výroby, skládané, způsob, trubkové, pouzdro

Text:

...původní délce pouzdra je rovný 1/130. Hewitt však neuvažuje o problémech spojených s výrobou takového vysoce stlačeneho úseku složeného pouzdra v komerčně výhodných délkách aneuvažuje význam průměru pouzdra.Před vytvořením vynálezu byl poměr původní délky pouzdra k délce úseku složeného a stlačeného pouzdra v průmyslové praxi obvykle 70 až 100. Tento poměr se označuje jako poměr stlačení a je pŕevratnou hodnotou poměru, který uvádí Hewitt.Jiný...

Způsob stanovení rychlosti přestupu kapalin plošnou textilií a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246257

Dátum: 15.12.1987

Autori: Grigorjan Alfred Nikitovle, Kovalev Addej Petrovie

MPK: G01N 13/00

Značky: způsobu, rychlostí, kapalin, textilií, tohoto, způsob, plošnou, zařízení, přestupu, provádění, stanovení

Text:

...určí výpočtem.Předmětem vynálezu je rovněž zařízení k provádění shora uvedeného způsobu. Toto zařízení sestává z nosného rámečku, například ve tvaru čtverce o straně 10 cm, kolmo a po obvodě osazeného alespoň čtyřmi jehličkami a vyplněného mřížkou, z proti kusu s osazením pro rozebíratelné spojenís rámečkem, představujícího nádobku opatřenou zásobníkem na kapalinu, přívodním otvorem u dna a ve své horní části přepadovým otvorem, který je...

Způsob stanovení obsahu chlorovodíku v plynném prostředí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246256

Dátum: 15.12.1987

Autori: Komissarov Viktor Nikolajevie, Brod Gerc Naumovie

MPK: G01N 27/00

Značky: prostředí, obsahu, chlorovodíku, tohoto, plynném, způsob, zařízení, způsobu, stanovení, provádění

Text:

...je tvořeno plynem mezi oběma deskami, na které je přivedeno elektrické napětí. Permitivita dielektrika, tvořeného plynem, je proměnná v. závislosti na obsahu chlorovodíku v plynu. Chlorovodík je silně polárním plynem a zvýšení elektrické vodivosti kondenzátoru je proto závislé na obsahu polární látky v plynu, procházejícim mezi deskami. e-li však plyn zbaven vlhkosti, jsou změny vodivosti nepatrne proto je třeba pro zvýšení citlivosti metody...

Způsob povrchové úpravy výrobků ze dřevních hmot, zejména nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246255

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lukjanov Anatolij Michajlovie

MPK: B32B 21/04

Značky: úpravy, způsob, výrobků, dřevních, zejména, povrchové, hmot, nábytku

Text:

...disperse v poměru 1 4, která se po vysušení opatří hydrofobní ochrannou vrstvou, tvořenou vodní dispersí s obsahem 30 hmot. polymethylmetakrylátu, 30 hmot. dibutylftalátu a konečná povrchová úprava se provede nastříkáním dvojnásobne vrstvy polyestero 4ve pryskyřice rozpustné ve styrénu, přičemž druhá vrstva se nastřikuje v době polymerace vrstvy prvni. Fotografie nebuo tisk se po vysušení tönuje kyselým nebo dispergovatelným barvivem...

Způsob zpracování A vitaminových koncentrátů pro spektrofotometrické stanovení A vitaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246254

Dátum: 15.12.1987

Autori: Smirnov Vladimir Nikolajevie, Morozova Tamara Viktorovna, Vologin Vladimir Anatoljevie

MPK: G01N 21/31

Značky: vitamínu, spektrofotometrické, zpracování, způsob, koncentrátů, vitaminových, stanovení

Text:

...zmíněném čs. AO. Dále bylo zjištěno, že látky, způsobující zmíněnou deformací spektrofotometrické křivky, jsou balasty, které zůstávají na sloupcí oxidu hlinitého po, pluci A vitamínu, neplnejevují se v UV světle. Nejsou však zafixovány dokonale, neboť po několika opakovaných analýzách na témže sloupcí zvyšují výsledky. Dále bylo zjíštěno, že na rozdíl od způsobu podle čs. AO č. 222 570 zmýdelnění vzorku v případě malých navážek, s jakými se...

Způsob získávání monosacharidů z hlíznatých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246081

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pech Jaromír, Švéda Miroslav

MPK: C13K 11/00

Značky: hlíznatých, monosacharidů, získavání, rostlin, způsob

Text:

...a/nebo mango-ldu vodou, psdrobí ultrafiltracl při teplotě alespoň 10 °C, po které se provede okyselení permeátu ionexem ve votdĺkouém cyklu při teplo-tě alespoň 1 U °C. Získa se tak přímo téměř čistý sirup invertnílmo. cukru, který se pak může pradrobit o sobě známé krystalizaci.Oba dva shore uvedené způsotby se provádějí prakticky stejně a lze tedy způsob podle vynálezu souhrnně ciharakterizovat talkto. Předmětem vynálezu je způsob...

Způsob výroby na farmaceuticky přijatelném nosiči, uložené soli piroxicamu s bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 246078

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pech Jaromír, Dvorský Radko

MPK: A61K 31/44, A81K 31/425

Značky: nosiči, přijatelném, výroby, uložené, piroxicamu, bázi, farmaceutický, způsob

Text:

...s výhodou pak od 10 1 do 25 1. Hmotnostní poměr rozpouštědla vůči nosiči se normálně pohybuje v rozmezí od 11 do 1,5, s výhodou od 1 1,2 do 1 3.Stupeň b způsobu podle vynálezu spočíva v granulaci produktu získaného ve stupni a). P-oužívaný výraz granulace má svůj normální obvyklý význam běžný ve standardní farmaceutické praxi. V podstatě jde o postup, při němž se individuální častice materiálu vyrobeného ve stupni a shlukuji na aglomeraty....

Způsob inhibování růstu bakterií Clostridium butulinum v masných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246076

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pokorný Petr

MPK: A23B 4/02

Značky: způsob, růstu, clostridium, butulinum, inhibování, produktech, masných, bakterií

Text:

...sodný sloučeninou podle uvedeného vynálezu v takovém množství, aby byla zachována konzervační účinnost, tzn. kontrola růstu bakterií Clostridium botulinum, za s-ouučasného snížení tvorby nitrosamlnů vzhledem k nízke koncentraci dusitanu. Z výsledků pokusü, které bud-ou popsâmy v dalším textu, je zřejmě, že podle uvedeného vynálezu bylo zjištěno, že je možno snížit množství použitého -dusitanu z koncentrace 120 ppm na koncentraci asi 40 ppm...

Způsob stanovení obsahu kyseliny v oleji, zejména v chladicích zařízeních poháněných freonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246071

Dátum: 15.12.1987

Autor: Zadražil Jan

MPK: G01N 33/28

Značky: poháněných, zejména, freonem, kyseliny, oleji, zařízeních, chladicích, stanovení, způsob, obsahu

Text:

...potřebuje více laboratorních nádob.Uvedené způsoby jsou vhodné k rychlému stanovení kyseliny v oiejích, ale jejich nárok na rozpouštědla je relativně vysoký a hodnota účinku roztollců se mění v důsledku jejich balení, a mohou být proto skladovány jen po značné o-mezenou dobu.Cílem vynálezu je vytvoření způsobu stanovení obsahu kyseliny v oleji, zejména v chladicích zařízeních poháněných freonem,který nemá žádné shora uvedené nedostatky a...

Způsob zanášení útkové niti do tkaniny prostřednictvím vzduchového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246070

Dátum: 15.12.1987

Autor: Janeeek Miroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchového, paprsků, zanášení, způsob, prostřednictvím, tkaniny, útkové

Text:

...okamžiku n vypne päta skupina E pomocných trysek. Kratce nato se v okamžiku p podruhé vypne třetí skupina(ť pomocných trysek a podruhé se zapne čtvrtá skupina D pomocných trysek. V olka-mžiku g se dále podruhé vypne čtvrtá skupina D pomocných trysek a podruhé se zapne päta skupina E pomocných trysek. Rovněž se skupiny F a E pomocných trysek vy.pnou V okamžiku r. špička 48 niti je V této době V oblasti mezitím zapnuté nasávací trysky 42,...

Způsob ražení štol při sanaci sběračů odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246069

Dátum: 15.12.1987

Autori: Boeek Jaroslav, Kooínek Miroslav

MPK: E03F 3/06

Značky: sběračů, způsob, tohoto, stôl, sanaci, způsobu, odpadních, zařízení, řazení, provádění

Text:

...vedeny drážkovým vedením 9, majícím v profilu tvar písmene T, v patních koncíclr opěmých rámů 7. Razicí nože 8 jsou opatřeny zadními prodlouženími 11, která společně vytvářejí zadní chráněný prosto-r, poďjehož ochranou mohou být za nožovým raztcím štítom 6 prováděny práce, nutné pro hotovení štoly 5. Výstroj štoly 5 sestává z výstro-jových oblouků 12, které jsou upevněny podložením a podklínováním pomocí betonových nebo ocelových bloků 13....

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246068

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nenieka Pavel

MPK: A01N 57/20

Značky: účinné, způsob, prostředek, herbicidní, výroby, složky

Text:

...v patentu USA č. 3799 758 Franz, 26. března 1974.Příklady 1 a. 2 ílustrují přípravu hlinité slcučeniny, příklad 3 ilustruje neselektivní herbicidní účinek a příkland 4 regulační účinek na růst rostlin. Uvedené příklady mají pouze ilustrativní charakter a rozsah vynálezu v žádném sníěru neomezlíjí.P ř í k l a. d 1 Příprava hlinité soli N-fosfonomethylglycinusmísí se 7,5 g 0045 molu N-fosflonomethylglycinu ve 200 m 1 baňce obsahující 60...

Způsob zesilování ohebných plošných dílů, zvláště vrchních látek pro části oděvů nebo vložek pro části oděvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246061

Dátum: 15.12.1987

Autor: Janoušek Pavel

MPK: D06N 7/00, A41D 27/06

Značky: dílů, částí, zvláště, vložek, zesilování, odévů, vrchních, plošných, ohebných, způsob, látek

Text:

...rychlosti přivádění z předstabilizační zóny 4 m//mln odpovídá délce kondenzační zóny približně 4 m.Konečné je také možné místo jednoho z obou transportních pásů použít velkého otáčejícího se vytápěného bubnu, který se pohybuje synchronně s jedním z transportních pásů a je jím opásan. Přířez textílie je přitom mezi stěnou vytápěného bubnu a transportním pásom a během otáčení vytápěného bubnu se vykonndenzuje. Opásáním transportního pásu na...

Způsob detoxikace průmyslových odpadů s obsahem toxických komplexů solí těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246057

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mazae Rudolf, Trmae Jioí, Vojta Vladimír, Vavoín Petr, Argay Vladimír, Pivooka Petr, Schwarz Vladimír, Kebhart Miloslav

MPK: C02F 11/14

Značky: komplexu, detoxikace, toxických, těžkých, solí, kovů, způsob, odpadů, obsahem, průmyslových

Text:

...za přít-orhnosťľkyseliny sírové. 7 ľi možugojjsgąůspěcłtem provddět přiĺ původní tep lotě suspenze, při vyšší Šteploťěyšak dochánzízikeązvýšení- raąkční ryb-hlasu.P-o ukončení reakce, jejíž rychlost je závisláýíía teplote, .se .suspenze ,zahusty například tak, že se ionty těžkêhĺo ko fvyĺrríyjí vodou nebo zředěnou kyselinou síŕbvom zbytek se neutralizuje hašeným vápnem a pak se z roztoku oddělí. .trujijwvysrážení-m a pak se skladují ...

Způsob přípravy bis-allyl- nebo bis-butenylkarbonátů bifunkčních alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246056

Dátum: 15.12.1987

Autor: Moural Jaroslav

MPK: C07C 68/06, C07C 69/96

Značky: alkoholů, bis-allyl, způsob, bis-butenylkarbonátů, přípravy, bifunkčních

Text:

...příklady provedení, ktcrě všalk neomezují jeho rozsah.2320 g 40 molů allylalkoholu, 1800 g 20 molů dimethylkarbonátu, 170 g 1,6 molu diethylenglykolu a .methylát sodný jako katalyzátor v množství do 0,1 v-ýchozí směsi se umístí do 5000 ~ml baňky,která se zahřívá pláštění s cirkulujícím termostatovaným olejem, owpatřené zařízením pro regulaci teploty a zařízením pro odebírání vzorků kapaliny, na které je přimonvtována destilační koloua...

Způsob isolace enzymu aminoacylasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246055

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wasserbauer Richard, Mráz Václav, Šebela Arnošt, Štifter Martin, Kadlec Jan Liberec, Pangl Antonín

MPK: C12N 9/78

Značky: způsob, enzymů, aminoacylasy, isolace

Text:

...jednotek/mg, což -odpo-vidá 20- až Bšnásobně účinnosti čištění Uvedený produkt lze pro-užívat jako takový, bez jakéhokoliv. dalšího čištění, pro různé průmyslové účely, na přiklad pro výrobu připravků obsahujicich imo-biliz-ovaný enzym.kia-li se shora popsaným způsobem ziskat svrový enzym dále čistit, neni naprosto nutné izowlovat enzym z dialysovaného roztail-u v pevné formě. Dialysovaný roztok lze přímo, popřípadě po úpravě jeho pH,...