Patenty so značkou «způsob»

Strana 142

Způsob výroby piperidinochinazolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253714

Dátum: 17.12.1987

Autori: Roberts David Anthony, Campbell Simon Fraser, Jaxa-chamiec Albert Andrzej

MPK: C07D 417/14

Značky: výroby, piperidinochinazolinů, způsob

Text:

...psu s implantovaným převaděčem do levé komory (dp/dt max) nebo s ven vyvedenou smyčkou arterie carotis (intervaly mezi systolami). zjistí se velikost inotropního účinku, selektivita pro zvýšení síly kontrakce oproti frekvenci a doba trvání inotropniho účinku testované látky.V následující části je popsáno konkrétní provedení a výsledky testu prováděného naanestetizovaných psech k zjištění stimulační aktivity sloučenin podle vynálezu na...

Způsob výroby zapouzdřeného práškovitého polyfosforečnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 253712

Dátum: 17.12.1987

Autori: Staendeke Horst, Elsner Georg, Heymer Gero

MPK: C01B 25/28

Značky: amonného, polyfosforečnanu, zapouzdřeného, práškovitého, způsob, výroby

Text:

...jednak melaminoformaldehydová pryskyřice, která je v nevytvrzeném stavu práškovitá, přičemž 50 vodný roztok tohoto prášku má dynamickouV Viskositu 20 mPa . 5, hodnotu pH při 20 OC 8,8 až 9,8 a specifickcu hmotnost při teplotěS výhodou se směs zahřívá na teplotu 110 až 130 °C po dobu 30 až 60 minut.Způsob podle vynálezu se projevuje positivně na kvalitě vyráběného produktu v různých směrech. Tak nedochází při zapouzdření k významější...

Způsob výroby inaktivované očkovací látky proti Aujeszkyho nemoci

Načítavanie...

Číslo patentu: 253709

Dátum: 17.12.1987

Autori: Farkas László, Forgács Anna, Perényi Tibor, Szábó Gábor, Sólyom Ferenc, Kelemen Maria, Makár András

MPK: A61K 39/12

Značky: aujeszkyho, látky, způsob, inaktivované, očkovací, proti, výroby, nemoci

Text:

...virulentní kmen Phylaxia je charakterizovan těmito hiologickýmí vlastnostmi může se úspěšně množit jak v buněčných kultnrách tak také V hostítelských zvířatech, má vysoký infekční titr a má dobrou schopnost imunizační.K vynikající účinnosti přispívá také šetrný inaktivační proces, za jehož parametrů(teplota, koncentrace inaktívačního prostředku, doba) zůstávají chránicí antigeny zachovány. Inaktivační prostředek ethylenímin se před...

Způsob rychlého stanovení obsahu ligninu, monosacharidů a organických kyselin ve zpracovatelských roztocích a postupu vaření sulfitové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253708

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tikka Panu, Virkola Nils-erik

MPK: G01N 30/14

Značky: zpracovatelských, roztocích, stanovení, vaření, rychlého, kyselin, postupu, monosacharidů, ligninu, sulfitové, způsob, obsahu, organických, buničiny

Text:

...přímá měření indexu lomu mimo zpracovatelský roztok byly navrženy měřicí přístroje,které byly použity i v postupu vaření buničiny pro stanovení obsahu sušiny. ovšem tato měření byla do značné míry znemožñována znečištěním měřicího zařízení. Postup měření mimo zpracovatelský roztok za použití diferenciálního refraktometru po oddělení vydělených iontü nebylo dosud v dosud známých metodách navrženo jako metoda stanovení.Velká výhoda postupu...

Způsob chlazení horkých fluidizovaných pevných částic a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253706

Dátum: 17.12.1987

Autori: Thompson Gregory John, Lomas David Alfred

MPK: B01J 38/30, C10G 11/18

Značky: chlazení, způsobu, tohoto, pevných, způsob, fluidizovaných, provádění, horkých, zařízení, částic

Text:

...že by došlo k jejich poškození, kdyby byly vystaveny vysokým teplotám v regenerátoru (až 704 °C) bez toho, že by v nich bylo obsaženo Chladivo,které má za úkol je udržovat poměrně chladné. Druhá zóna slouží rovněž k uvolňování katalyzátoru před odvedením spalín ze systému a může obsahovat katalyzátor v nutné fázi nebo ve zředěné fázi. Chladivo tekoucí hady absorbuje teplo a odstraňuje je z regenerátoru.Dosavadní stav techniky zahrnuje...

Ochranná trubka, zvláště pro izolační elektrické kabely, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253705

Dátum: 17.12.1987

Autor: Schiapparelli Giovanni

MPK: F16L 11/08, H01B 13/06

Značky: její, výroby, izolační, způsobu, zvláště, kabely, způsob, zařízení, trubka, provádění, elektrické, ochranná

Text:

...lg navíjecí pŕíze 3 a jehla i tvořící vedení navíjecí prize l z cívky l na stabilní matricovpu tyč lg obklopenou vlákny netkané příze 3.Výška jehly lg je větší než výšky cívky lg s navíjecí přízí §, čímž se tato příze otáčením rotačního bubnu lg navíjí na svazek vláken netkané příze 3 šroubovitě a vzestupně.Stoupání závitú závisí na výšce jehly lg. Nad rotačním bubnem ll je uspořádán válcový zásobník ll pryskyřicového materiálu, jehož...

Způsob nanášení dílčích povrchových vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253704

Dátum: 17.12.1987

Autor: Billeter Armin

MPK: B32B 7/12

Značky: způsobu, nanášení, dílčích, tohoto, zařízení, způsob, vrstev, povrchových, provádění

Text:

...nanášecí hmoty do nanášecí trysky, přičemž vybraní mohou být vytvořena v rozdílných velikostech a v zozdílných polohách.Zařízení podle vynálezułmůže obsahovat alespoň jeden rotační přejímací válec s přiřazenou dvojici kalandrových válců, synchronně rotujících s rotačním přejímacím válcem.Výhoda způsobu podle vynálezu a zařízení k jeho provádění spočíva v tom, že umožňují nanášení materiálů na textilní materiál V jejich původním stavu,...

Způsob výroby nových 3-(1-imidazolylalkyl)indolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253702

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dickinson Roger Peter, Cross Peter Edward

MPK: C07D 403/06

Značky: nových, způsob, 3-(1-imidazolylalkyl)indolů, výroby

Text:

...zábranu usazování krevních destiček na cévních stěnách (Prostaglandins, 1976, 12, 685, Science, 1976, 17, Nature, 1978, 273, 765).Thromboxan A 2 je syntetizován pomocí enzymu thromboxan synthetasy, který se vyskytuje například V krevních destičkách. Thromboxan A 2 je silný vasokonstriktor a látka podporujicíJako takové jsou jeho účinky v přímém protikladu k účinkům prostacyklinu. Jestližeje z jakéhokoliv důvodu potlačena tvorba...

Způsob oddělování vodných a kondenzovatelných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253701

Dátum: 17.12.1987

Autor: Wild Keith

MPK: C10K 1/04

Značky: vodných, organických, kondenzovateľných, způsob, látek, oddělování

Text:

...potřeby velkých oddělovacích nádob a zkrácení doby oddělování, přičemž se souąsně potlačuje možnost vytváření emulzíu ztěžujících účinné oddělování složek kapaliny. Také provoz při vyšších teplotách a tlacích umožňuje účinnější oddělení látek, které se od sebe liší svou měrnou hmotnosti jen nepatrnê.Účinné oddělení takových složek známým postupem hy trvalo i několik měsíců.Způsob podle Vynálezu je blíže objasněn pomocí následujícího...

Způsob dávkování přísad snižujících povrchové napětí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253696

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novotný Vladimír, Polášková Ivanka

MPK: C03B 37/00

Značky: napětí, taveniny, dávkování, povrchové, snižujících, přísad, způsob

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že přísady snižujíoí povrchové napětí taveniny, např. oxid titaničitý, se přidávají v množství 0,5 až 10 hmotnostních do směsi dezintegrovaná přetavené silikátově moty s plastickým minerálním pojivem, z níž se po homogenizaoi lisují kusové produkty. např. vejčité brikety, kterými se po jejich vysušení proklédá vaázka kupolové pece až do obsahu 0,2 až 2 přísad, vztaženo na hmotnost vsázky.Výhodou způeobu...

Způsob leptání pevné látky, obsahující hlinité ionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 253693

Dátum: 17.12.1987

Autori: Súlovský Juraj, Kvapil Jiří

MPK: C30B 33/00, C03C 25/06

Značky: hlinité, pevně, ionty, leptání, způsob, obsahující, látky

Text:

...přítonno v leptanő látce v takovén množství, že hnotnostní poněry A 13 B 3 5 3 a A 13 3 fi s 12, platí 1 pro ni. Leptáním se potom do roztoku uvolňují ionty A 13, B 3 aLi ve stejněn poměr u a ionty B 3, respektive boritanů a Li zabraňují tvorbě celistvého Ioaforeönanu hlinitého na povrchu leptané látky a leptání pak může probíhat vysokými rychloatmi.způsobem podle vynálezu lze jednoduše čistit povrchy látek, obsahujících hlinitě ionty....

Způsob tepelného zpracování nožů hutních nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253691

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bílek Lubomír, Opatřil Jiří, Walder Libor, Kofránek Antonín, Brauner Vítězslav

MPK: C21D 1/78

Značky: hutních, zpracování, nožů, způsob, nůžek, tepelného

Text:

...vysokopevnostni ocele podle vynálezu, při němž se nože nejdříve ohřejí na austenitizační teplotu v rozmezí 800 až 90000, pak se ocnlazují v roztoku dusičnano - usitanové soli a vody o teplotě V rozmezí 160 až 22000 a bodu varu v rozmezí 180 až 28000, pote se ochlazují na vzduchu, nato se popouětějí v rozmezí 400 až 65000, načež následuje kalení jejich funkčních části a posléze popouštěníVýhodou tepelného zpracování nožů hutních nůžek...

Způsob výroby oceli v tandemové peci a přidáváním prachového paliva do lázně roztaveného kovu během zkujňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253686

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bartoš Vladimír, Štivar Antonín, Kupka František, Pětroš Jaroslav, Šotola František, Hromek František

MPK: C21C 5/04

Značky: způsob, zkujňování, tandemové, výroby, přidáváním, prachového, paliva, roztaveného, oceli, během, lázně

Text:

...2 min., se do základní kovonosné vsázkw o hmotnosti 225 t,od počátku zkujňování do 10 z údobí celkové doby zkujňování, která činí 1 hodinu, to je do 6 min., přívede 1 lO 0 Nm 3 zkujňovacího kyslíku a 760 kg prachového paliva, což odpovídá hmotnosti 0,690 kg na lNm 3 zkujňovacího kyslíku. V druhé fázi zkujňování, do které patří sázení pece nádobkami, při kterém se sníží jak příkon kyslíku tak prachového paliva do lázně roztaveného kovu, to je...

Způsob úpravy porézních plochých nebo dutých zdravotnických textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253684

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pospíšil Lubomír, Smejkal Pavel, Rulíšek Pavel, Říčařová Jana

MPK: D06B 19/00, D06B 1/00, A61F 2/06...

Značky: způsob, porézních, úpravy, plochých, textilií, dutých, zdravotnických

Text:

...a reprodukovatelnost metody. Tloušřka vrstvy je regulovatelná nezávisle na tvaru a členitosti253 684 modifikovaného porézniho útvaru, výsledek úpravy záleži na vhodně zvoleném filtračnim přetlaku, jeho směru a na viskozitě použitého média, přičemž je spojeni média s poréznim útvarem velmi těsné a pro dané účely ve zdravotnictví zcela vyhovující. K výhodám úpravy náleži také spolehlivé vyplněni pórů útvarů, což doposud používané zpúsoby...

Způsob dálkové lokalizace vadného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253682

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jiránek Miloš, Petrášek Josef, Vojta Ludomír

MPK: H04B 14/04

Značky: vadného, opakovače, způsob, dálkově, lokalizace

Text:

...zařízení modulován signálom o kmitočtu fm 15,055 kHz. Vyslaný sled impulsů s amplitudou 3 V je přerušován V rytmu modulačního kmitočtu fm po dobu poloviny periody, tj. 66,42 gos. V druhé polovině periody zůstává přenášený signál nezměněn. Príjem modulovaného signálu současně ve všech oboueměrných opakovečícä linkového traktu vyvolá připojení signálu z výstupu jednosmerného Opakovače ve směru tam na vstup jednosměrného opekovače ve směru...

Vícevrstvý prostorově tvarovatelný textilní útvar a způsob jeho prostorového tvarování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253681

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jeřábek Miroslav, Holešinský Josef, Koupelka Bedřich, Faulhaber Ervín

MPK: D04B 21/14

Značky: způsob, prostorového, tvarování, textilní, tvarovateľný, prostorové, vícevrstvý, útvar

Text:

...V místech, kde k prostorovému tvarovàni vícevrstvého útvaru nedochází, zůstane zásoba niti zafixována zátěrem, případně lamínační fólii proti možnému vytažení směrem do nášlapné vrstvy. Z těchto důvodů je možné opatřit vnější stranu tavitelné vrstvy vícevrstvého prostorově tvarovatelného textilního253 681 vedle vyššiho účinku a vyšši kvality prostorového tva~ rovàni, jakož i dosaženi vyšši tvarovaci paměti textilniho útvaru podle vynálezu...

Způsob odstraňování iontů dvojmocného paladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253679

Dátum: 17.12.1987

Autori: Milner Miloš, Holpuch Vladimír

MPK: C02F 1/28, C02F 1/62, C22B 11/04...

Značky: odstraňování, iontů, způsob, paládia, dvojmocného

Text:

...roztoku 2 po probčhlé sorpci při pH O až l 4 se kasoin od vodného roztoku oddělí.ľákladní výhoda způsobu podle vynálezu spoćívá vo snad ném odstraňování iontů dvojmocného palaâia za použití snadnodostupného kaseínu. Bylo totiž zjištěno, že ionty dvojmocnćho paladia se snadno sorbují na kasein v kyselé i alnalické oblasti. Za ořítomnosti nikelnatých iontů dochází i K jejich částečně sorpoi. Sorpce nikelnatých iontů je však podstatné nižšínež...

Způsob výroby plochých propojovacích elementů ze zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 253675

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vít Miloslav, Tubl Rudolf

MPK: H01L 23/54

Značky: elementů, způsob, zlata, propojovacích, plochých, výroby

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry způsob výroby plochých propojovacích elementů ze zlata podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na podložce, netečná k následnýmtechnologickým opeřacím, nejlépe křemíkové či safírové, s adhezní 253 675vrstvou , selentivně leptetelnou od zlata, tvorenou s výhodou titenem nebo chromem nebo titan-wolframem, e s vrchní vrstvou zlata se vytvoří fotoresistová maska....

Způsob výroby hydrochloridu 11(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253664

Dátum: 17.12.1987

Autori: Sulovský Jan, Punčochář Ludvík, Urban Luděk

MPK: C07D 337/12

Značky: způsob, 11(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu, výroby, hydrochloridu

Text:

...postup, kdy se dehydratace provede účinkom vodného roztoku chlorovodík v některém z alkoholů nemísících se s vodou z výše uvedené nové skupiny, a aromatický uhlovodík se přidá až po odstranění vody azeotropickou destilací. Podrobnosti postupu vyplynou z připojených praktických příkladů.Při přípravě hýdrochloridu 11-(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu vzorce I dehydratací karbinolu vzorce II podle tohoto wynálezu se...

Způsob postupného kyselého loužení uranových rud silikátového a alumosilikátového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243548

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zíma Vojtich, Rosík Ladislav, Horák Zdenik, Hyneica Václav, Veeerka František

MPK: C01G 43/00

Značky: charakteru, způsob, uranových, loužení, kyselého, silikátového, postupného, alumosilikátového

Text:

...zabezpečení ochrany zařízení před korozí, např. titanových částíRovněž je výhodou způsobu to, že umožňuje využít technologie tlakového loužení pro zpracování silikátových a alumosilikátových rud, obsahujících těžko rozpustné uranové minerály,pyrit a redukující látky.Způsob předloužení rmutu, první fáze postupného loužení rudy, spočívá V tom, že se vytvořívhodné podmínky pro oxidaci pyritu, obsaženého v pevné fázi rmutu, kterou lze popsat...

Způsob regenerace oxidačně-redukčniho pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243546

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tintira Milan, Postava Miroslav, Cekota Bohuslav

MPK: C10K 1/08

Značky: způsob, regenerace, pracího, roztoku, oxidačně-redukčniho

Text:

...kyslíku.Výhoda způeobu podle vynálezu spočívá v tom, že je podstatne urychlena oxidace, jakožto nejpomalejší váze vypíracího cyklu, a to tím, že oxldace probíhá jednak při styku kapaliny s plynem, obsahujícím kyslík, jež je vynášena v náplní při pohybu kotoučů z kapalinové lázně do plynu obsahujícího kyslík, jednak při styku plynu obsahujícího kyslík, zadrženého porézní náplní s regenerovanou kapalinou.Další výhody podle vynálezu spočívají v...

Způsob satenování povrchově upravených předmětů z kovových tažných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243540

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hrstka Zdenik, Vilímek Karel

MPK: B24B 1/00, B24B 5/04

Značky: upravených, povrchové, tohoto, provádění, materiálů, satenování, tažných, zařízení, způsobu, kovových, způsob, předmětů

Text:

...obrobek V rozsahu 1,5 až 3 s a počet lamel ve smirkových kotoučích je 1 150 ks.Zařízení, používaná na satenování povrchů předmětů vyrobených z ušlechtilých tažných materiálů jsou složitá, nákladná a s nízkou produktivitou. Princíp těchto zařízení spočívá v nekonečném smirkovém pásu pohybujícím se konstantní rychlostí, ke kterému jsou mechanicky přitlačovány obrobky. jejichž otáčivý pohyb je zvláštním zařízením přibrzdován a to za učelem...

Způsob výroby vrstvenného plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243539

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eernoch Boleslav, Hlavonik Jaroslav, Hovorka Jaromír

MPK: B32B 7/12

Značky: vrstvenného, výroby, způsob, útvaru, plošného

Text:

...vrstev rozmístěnynahodile nejvýše ve vzdálenosti 1 000 m.Šranule termoplastického pojiva se na povrch základní vrstvy přiváděně k vyhřívaným válcům rozhazují nahodile po celé ploše a/neho v řádcích.Granule termoplastického pojiva obsahují vysoce lepivé látky. nejvýhcdněji etylen-viny 1 acetát nebo směsi s jinými chemiokými látkami, napŕ. pryskyřicemi, plnidly. antioxidačnímiVýhody tohoto způsobu výroby vrstvených plošných utvarü...

Způsob získávání brusných zrn z odložené syrová brusné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243537

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hrdina Jan, Fajt Pavel, Zeman Miroslav

MPK: B03B 7/00

Značky: získavání, způsob, směsi, brusných, brusné, syrová, odložené

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že odložená syrová brusná směs po suchém vytžídění odpadniho zrnitostniho podilu nad 20 mm se při intenzivni otirce prvotné rozplsvuje e následně sičováním za mokra třídí na hranici 3 mm, načež z jemnějši zrnitostni frakce se protiproudově vytřídí po rozplavování čerpánín, zahuštění odvodněním a opětném rozplsvováni zájmová zrnitostni frakce nad 0,05, která se po konečném rozplavení a konečném...

Způsob přípravy chelatačních derivátů sférické celulózy s o,o’-dihydroxyazoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243528

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nováeek Petr, Peterka Alois, Jelínek Václav

MPK: C08B 7/00

Značky: způsob, sférické, celulózy, chelatačních, o,o'-dihydroxyazoskupinou, přípravy, derivátů

Text:

...celulőzy se provádí známými postupy dnsi§anem sodným v prostředí zředěné kyseliny chlorovodíkové při teplotě O až 20 °C.Separace diazo-celulőzy se provádí odfiltrováním reakční směsi a promytím diazo-celulőzy vodou.Jako kopulačni činidla se používají ty kopulační sloučeniny, jež obsahují V molekule hydroxylovou skupinu, ke které kopulují do polohy ortho. S výhodou se používají p-kresol, resorcin, N-/2,6-dihydroxybenzen/iminodioctová...

Derivát sférické calulózy a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243527

Dátum: 15.12.1987

Autori: Drkal Jan, Svoboda Miloslav

MPK: C08B 7/00

Značky: přípravy, způsob, derivát, sférické, calulózy

Text:

...zvolených reakčníoh podmínekzpůsob přípravy derivátu podle vynálezu spočívá V tm, že se sférická celulóza nejprve odvodní acetonem, posléze toluenem, načež se uvede do styku s vodným roztokem hydroxldu alkalického kovu v prostředí toluenu a na vzniklou alkalicelulőzu se naaduje 2-metoxy~l-am 1 nofeny 1 ~beta-sulfatoxyetylsulfon obecného vzorcekde X má shora uvedený význam,předem rozpuštěný v bezvodém pyridlnu, při 40 až 90 OC, po dobu 1...

Způsob recyklace odpadních vod pocházejících z loužení koželužské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243521

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pospíšil Bedoich, Rychtaoík Milan, Dymeš Lubor, Mizera Jioí

MPK: C02F 1/00

Značky: pocházejících, suroviny, způsob, recyklace, koželužské, loužení, odpadních

Text:

...s praní po odchlupovĺní, respektive z praní po vápnění se V množství 50 až 125 hmotnostnich dílů, rsspiktivl 15 si 90 hmotnostních dílů dávkují do následných cyklů operace pro přípravu kožslulská suroviny pro loužení, tedy po námoku, přičemž se k odpadním vodám z odchlu povaní, ptidlvi. vs vstshu na hmotnost kůží, 1 až 1,8 hmotnostního procenta sirngku soąného 0,01 s 1,0 mum-mostu proesnte hydroxidu vápenatého, 0,01 až 1,0 tuuotnostni...

Způsob a zařízení k větrání sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243510

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svirák Tomáš

MPK: A01F 25/22

Značky: větrání, materiálů, zařízení, způsob, sypkého

Text:

...každé sekce teleskopického vzduchovodu 1 jsou konstrukčně provedeny tak, že po üplném zasunutí menší sekce do sekce větší dojde ke vzájemnému zaklesnutí a uvedení do pohybu sekce větší. Nejmenší sekceteleskopickćho vzduchovodu 3 je označena jako přední díl Ž. Přední díl É je opatřen štítkem 3.štít 3 je proveden tak, že na jeho rám je možno pŕipevnit vibrátor Ž, pŕičemž vibrátor §je chráněn št 1 temí a popřípadě L předním dílem Q...

Způsob výroby (.+-.)-2-(3-aminobenzyl)máselné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246794

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jílek Jioí, Pavlíková Jarmila, Protiva Miroslav, Thorovský Zdenik, Mánek Boetislav, Pomykáeek Josef, Zikmund Jan

MPK: C07C 101/447

Značky: způsob, +-.)-2-(3-aminobenzyl)máselné, výroby, kyseliny

Text:

...pouze ilustrativní a žádným zpüsobení. neomezují předmět vynálezu.K roztoku 33,7 g nitroderívátu il, ve 400 ml toluenu bylo při teplotě místnosti za míchání přidáno 86 ml konc. 3,77 mol/l natrlum bis(methoxyethoxyaluminiumhydridu. Po 4 hodinovém míchání při teplotě 30 až 40 °C byla reakčni směs rozložena 90 ml koncentrované kyseliny solné a extrahována chloroformem. Spojené organické podíly byly vysušeny síranem hořečnatým a po oddestilování...

Trhavina pro nevýbušné rozpojování pevných materiálů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246787

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šedivý Zdenik, Protiva Miroslav

MPK: C06B 23/00

Značky: rozpojování, pevných, výroby, materiálů, její, trhavina, nevýbušné, způsob

Text:

...trhavina se pripraví způsobem podle vynálevzu. tak že vápno se ,pomele s přísa-dou cukru, která se při-dává na vstupu do mlýna V tuhé formě nebo ve formě roztoku.Zkoušky prokázaly, že největší účinek na zvýšení trhacích schopností ostře páleného kysličníku vápenatého mají prísady zpomalujicí průběh hytdratace. Z těchto přísad semimorádnými účinky vyznačuje právě přisada cukru, at již v čisté formě, či s obsahem jiných látek, například...

Způsob enantioselektivní hydrogenace derivátů (Z)-N-.alfa. –acetamide-.beta. -(indol-3-yl)akrylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246785

Dátum: 15.12.1987

Autori: Graneie Štefan, Farkaš Ján, Kopál Pavel, Koeica Josef, Škoda Dušan

MPK: C07D 209/20

Značky: indol-3-yl)akrylové, hydrogenace, způsob, kyseliny, derivátů, enantioselektivní, acetamide-.beta, z)-n-.alfa

Text:

...v hydrogenační nárdobě s použitím organického rozpouštědla zbaveného kyslíku vatmosféře inertníh-o plynu převede na r-oztok katalyzátoru s výše uvedenou kyselinou nebo jejími deriváty, inertní plyn nad roztokom v hyarogenacní nádobě se vytěsní vodíkem, načež se provede vlastní hydrogenace.Novost tohoto způsobu hydrogenuace kyselin zj-N-a-acetamido-p-indol-S-yllaikrylové a jejího methyl- nebo ethylesteruv podle vynálezu spočívající v přípravě...

Způsob výroby prostaglandinových meziproduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246783

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oíha Jaromír, Záhradník Miroslav, Koneený Václav, Lácová Margita, Soueek Jioí, Šmidrkal Jan, Sidóová Eva, Mináo Jan

MPK: C07C 177/00

Značky: meziproduktu, způsob, výroby, prostaglandinových

Text:

...načež se pH směsi upraví přebyrtkem pevného hydrołgenuhličitanu soadného a po ochlazení na5 až 10 C se vyloučené nervozpustně anorganické soli a převážná část co-a 75 methyl p-fenylbenzoátu odsají.Methan-olícký roztok se zahustí ve vakuu k suchu a triturací orga-nickým rozpouštědlem, s výhodou toluenem pri teplote 10 až 25 C se odstraní prakticky všechen zbývající methyl p-fenylbenzoát, takže se ziská žádaný produkt obecnéh-o vzorce I s...

Způsob přípravy vínanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246782

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pecivál Ivan, Herold Ervín, Janeš Karel

MPK: C07C 51/41, C07C 59/255

Značky: vápenatého, způsob, přípravy, vínanu

Text:

...jeho špatné vypíraní. Matečné roztoky neutralizaované společně s rozpuštěným vínným kamenem V nadbytku kyseliny chl-orovodikové do hodnoty pH 3,9 až 4,3 ldávají vina-n vápenatý s minimalním množstvím vysrážených organických kalů a hydratovaných kysličníků železa a hliníku.Způsob prípravy vinanu vápenatého podle vynälezu je výhodnější ve srovnání se stávající t-ech-nologií izolace vinanu vápenatého, hlavně z hlediska...

Způsob přípravy dihydrogencitronanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 246781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koláo Karel, Kirchner Stanislav, Kůr Jan

MPK: C07C 51/41

Značky: přípravy, způsob, sodného, dihydrogencitronanu

Text:

...kyseliny citrónové. Popsaný postup poskytuje zásadní technicko-ekonomické výh-ody, protože použitá surovina pro výrobu dihydrogencitnonanu sodného je méně nákladná než dosud používaná krystali-cká kyselina citrónová a to ve výrobě přinese snížení výrobních nákladů na tento výrobek. současně lze racionalizovat i manipulaci při výrobě, protože surovinu je možno jke spotřebě udopravovat čerpánim. Neméně důležitý přínos spočíva dál-e v tom, že...

Způsob a zařízení k těžbě včelího vosku z voští

Načítavanie...

Číslo patentu: 246780

Dátum: 15.12.1987

Autor: Štícha Jioí

MPK: A01K 59/06

Značky: zařízení, voští, způsob, vosků, včelího, těžbě

Text:

...do smaltované nádoby o obsahu 50 litrů, zatíží kamenem a zalije deštlovou vodou v množství 20 až 30 litrů tak, aby všechno voští bylo potopeno. Po 2 až 3 dnech -se voda slije přes plachetku, na které se zachytí částečky voští. Do nádoby, kde zůstalo voští nasáklé vodnou se vlije 15 až 20 litrů měkké horké vody o teplotě 80 až 95 C a tato směs se uvede do varu. Za občasného míchání se nechá směs po dobu 5 až 10 minut povařit. Provařená směs...

Způsob přípravy válcovitých kluzných pouzder v rotujících formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246774

Dátum: 15.12.1987

Autori: Makovský Leopold, Starý Stanislav

MPK: B29C 39/04

Značky: pouzder, formách, kluzných, válcovitých, přípravy, rotujících, způsob

Text:

...krouticího momentu míchadla v prvom stupni polymerace.Způsob přípravy váloovitých kluzjíých pouzder podle vynálezu odstraňuje jedenpz nejzávažnějších problémů inkorporace plávných plniv do roztavený-ch laktamů při odstředivém -odlévání z-aručením správneho nadávkování plnív tak, aby nedošlo k jejich serlimentaci v odstředivém poli formy Použitím tuhých maziv se dále v případě současné aplikace mazacích olejů zabráni nežádoucímu...

Způsob výroby mastných kyselin ze zelených sladkovodních řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 246772

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pleva Milan, Dobáš Ivan, Skácel Jan

MPK: C12P 7/64

Značky: mastných, kyselin, výroby, sladkovodních, způsob, zelených

Text:

...kyselín ze zelených sladkovodních řas podle vynálezu, jehož podstatou je to, že řasová biomasa ve formě dezintegrované pasty se přímo hydrolyzuje 0,8 až 1,0 M NaOH, .načež se z reakční směsi nejdříve odstraní nezmýdelnítelný podíl extrakci s vodou nemísitelnými organickými rozpouštědly, vybranými ze skupiny látek benzen,cyklohexanol, Z-ethoxy- .nebo Z-methoxy-e 4thanol, l-butanol, l-pentanol a po následném okyselení s výhodou HCl na pH 1 až...

Způsob zpracování roztoků kyseliny octové a kyseliny mravenčí, zejména odpadních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246762

Dátum: 15.12.1987

Autor: Braun Stanislav

MPK: C07C 67/03

Značky: mravenčí, odpadních, způsob, zejména, roztoku, zpracování, octové, kyseliny

Text:

...potřebné množství alkoholu. V případě plně kontinuálního procesu je nutno správně dimenzovat k-olonu,aby během prüchodu složek kolonou proběhla reakce kvantitativně.V případě polokontinuálního způsobu, kdy vařák -kolony představuje destilační kotel,se vystačí s kolonou s menším počtem teloretickýrch wpater a nemusí být přesně dimenzována. Stačí pouze regulovat rychlost nastřiiku tak, aby průchodem kol-ony plně zreagoval. Toto je umožněno...

Způsob čištění vysokokoncentrovaných odpadů z živočišné výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246756

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svoboda Miroslav

MPK: C02F 3/14, C02F 11/02

Značky: vysokokoncentrovaných, čištění, výroby, živočišné, způsob, odpadů

Text:

...odpadů dosahuje se podle vynálezu vyššího účinku v tom, že se podstatné sníží aerace aktivační směsi,čímž se sníží energetická náročnost až na 0,8 kWh na 1 kg BSK 5 přivedené, tedy .až na 5 W na prase, přičemž objemové množství přebytečného kalu je méně než poloviční a činí u prasat 1,5 až 2,5 litru na prase a den.odpadá nutnost davkování chemikálií a postačí jakékoliv předčištěni kejdy, například sedimentace, produkujíci na odtoku...

Způsob výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246754

Dátum: 15.12.1987

Autori: Belko Dušan, Truchlik Štefan

MPK: H02K 5/15

Značky: točivého, elektrického, ložiskových, výroby, způsob, štítu, stroje

Text:

...plechových štítů se nalisují a zámky zajistí komory pro samomazná neb-o kuličkové ložiska.Zpfrsobem výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého podle vynálezzu se docílí varíantního použití štítu pro samo mazné, nebo kuličková ložiska, značné ú 4spory materiálu .a pracnosti při nízkych investičních .nákladechNa pripojených vykresech je znázorněn.príklad řešení .podle vynálezu, kde na obr. 1 je boční řez ložiskového štítu pro...