Patenty so značkou «způsob»

Strana 141

Způsob výroby tkalcovského paprsku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253801

Dátum: 17.12.1987

Autori: Skopový Jiří, Bureš Josef, Lejsek Josef, Vinš Vladimír, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 49/62

Značky: paprsků, výroby, způsob, způsobu, zařízení, tkalcovského, tohoto, provádění

Text:

...100 mm, takže kontrolní hřeben 5 má vzhledem k dostavě paprsku l pouze 119 kontrolních měrek 1. Prakticky jsou kontrolní měrky Z uspořádány a k tělu kontrolního hřebenu g upevněny obdobné jako třtiny 1 u paprsku l,tj. pomocí vazebních vložek a spirálových pružin. V tomto případě však jsou hřebenové spirálové pružiny 35 zhotoveny z drátu o průměru, který odpovídá mezeře mezi kontrolními měrkamí11 stanovené se zřetelem k příslušnému ćíslu...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pavlas Pavel, Pašek Josef, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Círová Alena, Rosenthal Jakub

MPK: C07C 85/24, C07C 87/36

Značky: způsob, selektivity, hydrogenace, zvýšení, anilinu, procesu, katalytické, cyklohexylamin

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Způsob výroby 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253796

Dátum: 17.12.1987

Autori: Borovička Miloš, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: výroby, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob

Text:

...suspendovaný ve vodě a následující redukce se provede ve vodě, nebo se provede redukce přímo v tomto organickém rozpouštědle.Při postupu podle vynálezu se vychází tedy z cis-2,6-dimethylpiperidinu přes l-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidin redukcí za podmínek, které umožňují zpracování reakční směsi po nitrosaoi cis-2,6-dimethylpiperidinu, aniž by byl l-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidin izolován. získa se tak...

Způsob zvýšení obsahu pryskyřic v borových stromech

Načítavanie...

Číslo patentu: 253794

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mentberger Jaroslav, Kudela Michael

MPK: A01G 23/10

Značky: stromech, obsahu, pryskyřic, zvýšení, způsob, borových

Text:

...obsahu pryskyřice ve dřevě se dociluje podle čs. vynálezu A 0 195 911, podle kterého se v obdobi aktivního růstu stromů vpravuje do vodivých elemcntů dřeva 2,0-8,0 hmotnostních procent roztoku 1,1-ethylen-2,2-bipyridylia.Dalšími výzkumy bylo zjištěno, že lze roztok 1,1-ethylen-2,2-bipyrídylia vpravovat do dřeva borových stromu v libovolném ročnim obdobi. Předmětem předloženého vynálezu je tedy způsob zvýšení obsahu pryskyřice V borových...

Způsob zpracování povrchu dielektrických, polovodičových nebo kovových vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253792

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Horáček František

MPK: H05H 1/04

Značky: způsob, zpracování, způsobu, povrchu, tohoto, polovodičových, zařízení, kovových, vrstev, dielektrických, provádění

Text:

...přepínače leží vodivý můstek ve sdruženém přepínači mezi první svorkou a šestou svorkou a mezi druhou svorkou a pátou svorkou a mezi třetí svorkou a čtvrtouTím se dosáhne působení na zpracovávaný substrát jak reaktivním iontovým leptáním, tak plazmatickým leptáním v jednom reaktoru, přičemž k přepojování se využije sdruženého přepínače, který zajistí takovou vazbu přepojování elektrod a zaklíčování a odklíčování vysokofrekvenčního generátoru,...

Způsob výroby elektrického vlhkoměrného čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253788

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hájek Zdeněk, Řepa Petr, Emmer Ivan

MPK: G01N 19/10

Značky: vlhkoměrného, elektrického, způsob, čidla, výroby

Text:

...ve vzduchu při teplotě 70 až 110 °C po dobu 2 až 24 hodin, přičemž toto prostředí obsahuje vodní páru o tlaku nižším než je tenze vodní páry při teplotě temperace.Výhoda postupu spočívá v dosažení jednoduchého způsobu výroby elektrického vlhkoměrného čidla na bázi oxidhydroxidu hlinitého, který vede k dalšímu zlepšení časové stálosti kalibrační křivky a jejího průběhu. Podstatným rysem zpúsobu výroby podle vynálezu je jeho mimořádná...

Způsob výroby benzenu katalytickou hydrodealkylací pyrolyzního benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253776

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lederer Jaromír, Soldát Miloslav, Krupička Michael, Schöngut Jiří

MPK: C07C 15/04

Značky: benzinu, výroby, způsob, hydrodealkylací, benzenu, katalytickou, pyrolýzního

Text:

...bylo totiž zjištěno, že hlavními zdroji tvorby koksových úsad jsou zejména těžší uhlovodíky aromatické povahy, jako např. naftalen nebo difenyl. Tyto uhlovodíky se za podmínek katalytické hydrodealkylace štěpí na plynné produkty a koks. Zvyšuje se tak jednak spotřeba vodiku a energie, jednak je tím zkracována životnost katalyzátoru.Produkce benzenu z těchto uhlovodíkú je minimální. Je-li požadován maximální výtěžekbenzenu, postačí vracet...

Způsob převádění anionaktivní vodní koloidní disperze oxidu křemičitého o střední velikosti částic 8 až 40 mm na kationaktivní formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253775

Dátum: 17.12.1987

Autori: Raif Zdeněk, Socha Jiří, Doležal Jiří, Marek Jan, Laš Luděk

MPK: D06M 13/46

Značky: formu, koloidní, velikostí, způsob, částic, kationaktivní, anionaktivní, vodní, střední, křemičitého, oxidů, převádění, disperze

Text:

...křemičitého o střední velikosti častice 8 až 40 nm na kationaktivní formu v kyselém prostředí, které se připravĺ přídavkem potřebného množství kvartérní amoniové soli výše uvedeného složení.Použití polykvartérní sloučeniny na bázi dimethylaminu a epichlórhydrinu pro převracení náboje vodných koloidních disperzí oxidu křemičitého sdružuje několik výhod. Takto připraveny přípravek vykazuje již při poloviční koncentraci účinné látky stejnou...

Způsob přípravy dialkyl(C1 až C3)-10-cikosen-1, 20-dioátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253761

Dátum: 17.12.1987

Autori: Matyska Bohumír, Dosedlová Alena, Petrusová Lidmila, Balcar Hynek

MPK: C07C 69/593

Značky: přípravy, dialkyl(c1, c3)-10-cikosen-1, způsob, 20-dioátů

Text:

...chloridu wolframového s tetrametylcinem vyznačený tím, že monoalkylester 10-undecenové kyseliny o 1 až 3 uhlicích v alkylu se nejprve nechá reagovat s chloridem wolframovým, přičemž molární poměr monoalkylesteru k chloridu wolframovémuje v mezích 100 až 8001, načež se reakční směs zředí inertním rozpouštědlem a nakonec se do reakční směsi přídá tetrametylcln.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že lze provádět metatetické reakce při...

Způsob úpravy povrchové vrstvy vysoké tvrdosti na ocelových předmětech, zejména na nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 253759

Dátum: 17.12.1987

Autori: Holemář Alois, Jedovnický Bohumil, Kovář Ivan, Hrubý Vojtěch

MPK: C23C 14/06

Značky: vrstvy, povrchové, tvrdosti, oceľových, vysoké, úpravy, způsob, předmětech, zejména, nástrojích

Text:

...HV a tím vysoké odolnosti proti opotřebení kombinované s menší, ale přitom stále ještě značné vysokou tvrdostí, například 63 až 70 HRc, a houževnatostí nosné ionltridované vrstvy, která prodlužuje dobu do počátku nukleace povrchových trhlin. Ionitridace posouvá oblast nukleace trhlin na rozhraní mezi nitridovanou vrstvou a základním materiálem, kde jsou i zákonitě menší hladiny tahových napětí,takže například při zatížení ohyhem vzhledem ke...

Způsob a zařízení k polymerizaci monomerních směsí při výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253754

Dátum: 17.12.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: výrobe, monomerních, způsob, směsi, čoček, litím, odstředivým, kontaktních, zařízení, polymerizaci

Text:

...uspořádání zařízení podle vynálezu spočívá na kontinualizaci i druhé polymerizační fáze tím, že se formy s předpolymerizovanou čočkou nuceně posunují vytápěným tunelem naplněným ochranným plynem. Posunu lze dosáhnout buč krokovým postrkováním forem ve vytápěné dráze,nebo plynulým pohybem transportpího pásu. Tohoto způsobu lze ovšem použít jen v případě, že druhá polymerizační fáze nevyžaduje extrémně dlouhé doby zahřívánĺ. Jinak...

Protizánětlivě účinný 2-(o-karboxyfenylamino)-6H-pyrimido(2,1-b)chinazolin-6-on, jeho deriváty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253752

Dátum: 17.12.1987

Autori: Fadějčeva Alexandra, Trinus Fedor, Petrnjagina Vera, Getman Galina, Dobrovolskij Jurij, Pantělejmonov Alexandr, Kožuško Galina, Medvedovskij Adolf, Mochort Nikolaj, Usenko Jurij, Rjabucha Tatjana, Kljušin Viktor, Solskij Jakov, Karp Valentina, Sidělnikov Viktor, Barkova Irina, Danilevskij Nikolaj, Kiriček Larisa

MPK: C07D 487/04

Značky: účinný, deriváty, výroby, způsob, protizánětlivě, jejich, 2-(o-karboxyfenylamino)-6h-pyrimido(2,1-b)chinazolin-6-on

Text:

...050 l 050 l 160 perorálně 3 400 3 400 krysy intraperitoneálně 980 980 perorálně 3 800 3 800 králíci intraperito neálně 1 750 1 750 253752 4-6-onu králíci perorálně 9 5 000 5 D 00 kočky perorálně )5 000 5 000 LD 50, mg/kg 2-(o-methylaminokarbonyl~ mefenaminová kyselina butadion L 2-difeny 1-4- postup feny 1 amino)-6 H~pyrimido- kyselina N-(2,3-dime- -butylpyrazulidin- stanoveníZde a dále se pod LD 50 rozumi polovina smrtelné dávky.Chronická...

Způsob výroby nových derivátů pyrrolo(1,2-a) azepinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253750

Dátum: 17.12.1987

Autori: Malleron Jean-luc, Comte Marie-thérese, Roussel Gérard, Barreau Michel, Farge Daniel, Ponsinet Gérard

MPK: C07D 487/04

Značky: způsob, nových, výroby, pyrrolo(1,2-a, azepinonu, derivátů

Text:

...obecného vzorce V je možno ziskat působením organokovové aloučeniny obecného vzorce VI rR má svrchu uvedený význam, na sloučeninu obecného vzorce VIIReakce se provádí obvykle v orgenickém rozpouštědle, například v áteru jako v tetrahydrofuranu nebo v uhlovodlku jako v hexanu nebo ve směsi těchto rozpouštědel při teplotěSloučeniny obecného vzorce VII je možno získat působením N-(díchlormetylen)-p-aniaídinu obecného vzorce VIIIc N oc (VI I...

Způsob výroby 3-substituovaných 2-oxo-4,4-dimethyl-1-azetidinylsulfátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253749

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dejneka Tamara, Slusarchyk William, Koster William

MPK: C07D 205/08

Značky: 3-substituovaných, způsob, 2-oxo-4,4-dimethyl-1-azetidinylsulfátů, výroby

Text:

...sůl. Tuto sulfonaci je možno uskutečnit za použití komplexu oxidu sírového s pyridinem, dimethylformamidem nebo 2,6-lutidinem.Odštěpením chránici skupiny aminové funkce v poloze 3 (zbytek A) ze sloučeniny obecného vzorce VIII se pak ziská sloučenina obecného vzorce I.Postup použitý k odštěpení chránici skupiny bude záviset na charakteru příslušné skupiny.Připadná acylace sloučeniny vzorce I představuje běžný postup a lze ji uskutečnit buč za...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253748

Dátum: 17.12.1987

Autori: Karbach Stefan, Pommer Ernst-heinrich, Meyer Norbert, Janssen Bernd, Ammermann Eberhard, Sauter Hubert

MPK: A01N 43/653

Značky: způsob, účinné, fungicidní, složky, výroby, prostředek

Text:

...podle vynálezu se provádí, pokud Me znamená atom vodíku, popřípadě v přítomnosti rozpouštědla nebo ředidla, popřípadě za přídavku anorganické nebo báze a popřípadě za přídavku urychlovače reakce při teplotách mezi 10 a.120 °C. K výhodným rozpouštědlům nebo ředidlům náleží ketony, jako aceton. metyletylketon nebo cyklohexanon, nitrily. jako acetonitril, estery, jako etylacetát, ethery jako dietylether, tetrahydrofuran nebo dioxan, sulfoxidy,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253747

Dátum: 17.12.1987

Autori: Isenring Hans-peter, Ziegler Hugo

MPK: A01N 43/40

Značky: složky, způsob, výroby, fungicidní, účinné, prostředek

Text:

...V obou případech se reakce provádí účelně v přitomnosti v podstatě bezvodého, inertniho ředidla, zejména organického rozpouštědla, jako alifatického cyklického etheru, například 1,2-dimethoxyethanu, ter.butylmetyletheru, tetrahydrofuranu nebo dioxanu aromatického uhlovodíku, například benzenu nebo toluenu alifatického halogenovaného uhlovodiku, například metylenchloridu nebo chloraformu nebo dimetylformamidu, nebo směsi takových ředidel...

Způsob výroby nových derivátů pyrrolo(1,2-e) azepinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253746

Dátum: 17.12.1987

Autori: Comte Marie-thérese, Barreau Michel, Ponsinet Gérard, Farge Daniel, Roussel Gérard, Malleron

MPK: C07D 487/04

Značky: pyrrolo(1,2-e, nových, způsob, azepinonu, výroby, derivátů

Text:

...obecného vzorce V při výrobě výsledných produktů obecného vzorce III. Aby bylo možno uvést do reakce sloučeninu obecného vzorceVI se sloučeninou obecného vzorce VII, stači přidat organokovovou sloučeninu obecného vzorce IV V dostatečném množství buä přímo do získané reakčnísměsi,nebo v případě potřeby po předohozim odfiltrováni hydrochloridu vytvořeného aminu.Sloučeniny obecného vzorce VI je možno ziskat aplikacínebo přizpůsobením...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253745

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kulcsár László, Szabó László, Enisz János, Bésán János, Sági Katalin, Szántó András, Szudy Gábor, Kakabos Mária, Tyeklár Zoltán

MPK: A01N 43/653

Značky: látky, výroby, prostředek, fungicidní, účinné, způsob

Text:

...účinné látky zabrañuji rozmnožování určitých škůdců a bakteríi.Účinné látky vyrobitelné způsobem podle tohoto vynálezu se mohou ve formě postřiku používat v množství 12,5 až 1 500 g účinné látky na hektar nebo v koncentraci 1 až Š 000 mg účinné látky na litr na poli nebo ve vzduchu.Jejich používání neni ztíženo, protože jsou bez zápachu a nezpůsobují podrážděni kůže. Nižší používaná množství zmenšují zatížení přirody pesticidy.Účinné látky...

Způsob výroby beta-karbolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253742

Dátum: 17.12.1987

Autori: Huth Andreas, Börner Helmut, Haffer Gregor

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, způsob, beta-karbolinů

Text:

...Sundberg, The Chemistry of Indoles in Oerganic Chemistry lg, str. 10 Academic Press, N. Y. a London, 1970 a A. J. Gaskell, H. E. Radunz a E. Winterfeldt, Tecrahedron 5219 (25), 5 353), známe.Bylo překvapivé, že reakce podle vynálezu sama při přebytku terc.butylchlornanu nevede k chloraci a aromatickém A-kruhu beta-karbolinové molekuly.způsob podle vynálezu má zejména tu výhodu, že se získávají vysoké výtěžky žádaného beta-karbolinu.Dále má...

Způsob výroby nových derivátů alfa-(2-oxo-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothienol(3,2-c)pyrid-5-y1)fenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253741

Dátum: 17.12.1987

Autori: Badorc Alain, Maffrand Jean-pierre, Vallee Eric, Frehel Daniel

MPK: C07D 495/04

Značky: způsob, kyseliny, alfa-(2-oxo-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothienol(3,2-c)pyrid-5-y1)fenyloctové, derivátů, nových, výroby

Text:

...I, V němž Y znamená hydroxylovou skupinu OH, alkoxyskupinu OR nebo aminoekupinu -N(R 3)(R 4) tak, jak jsou definovány ehora, tím, že se kondenzuje 5,6,7,7 a-cetrahydro-IH-thieno 3,2-cjpyrid-2-on vzorce IIs alfa-halogenfenyloctovou kyselinou obecného vzorce IIIa(IIIa) CH-HM X v němž Hal znamená atom halogenu, zejména atom chloru, atom jodu a atom bromu, aX má shora uvedený význam, 253741 4Ť CH-Hai m X v němž R, X a Hal mají shora uvedený...

Způsob výroby 4,4-dialkyl-2-azetidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253740

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dejneka Tamara, Koster William, Slusarchyk William

MPK: C07D 205/08

Značky: výroby, 4,4-dialkyl-2-azetidinonů, způsob

Text:

...obecným vzorcem V CHE je číslo o hodnotě 0, 1, 2 nebo 3, vznikne touto reakcí ve vysokém výtěžku sloučenina odpovídající obecnému vzorci III0// Komlex pyridin - oxid sírový totiž reaguje přednostně s hydroxylovou skupinou (tedySulfonační reakci je možno uskutečnit v orqanickém rozpouštědle, jako v pyridínu, mono-, di- nebo trimetylpyridinu, chlorovaném uhlovodíku (například dichlormetanu nebo1,2-dichloretanu), acetonitrilu,...

Způsob výroby derivátů 3,5-diamino-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253739

Dátum: 17.12.1987

Autori: Görgényi Frigyes, Pongó László, Barkóczy József, Krajcsi Péter, Reiter József

MPK: C07D 249/14

Značky: výroby, způsob, 3,5-diamino-1,2,4-triazolu, derivátů

Text:

...symbolu Z, jejíž přítomnost má za účel eliminovat vznik isomerního triazolového derivátu obecného vzorce IX v reakčnim stupni, v němž probíhá cyklizace za vzniku triazolového kruhu. Je totiž známo, že analogická reakce dimetyl-N-kyanimino-díthiokarbamátu a N~metylhydrazinu vede k vzniku isomerů typu sloučenin obecných vzorců I a IX viz J. org. Chem. 33, 1 522 (1974.Podle další reakce popsané v belgickém patentovém spisu č. 875 846 se...

Způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253738

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: C07D 205/08, C07D 499/00, A61K 31/43...

Značky: penicilanové, kyseliny, derivátů, způsob, výroby

Text:

...stereospecificky probihajici aldolová kondenzace odstra ňuje nutnost dělení diastereomerú, které bylo zapotřebí provádět při postupech známých z dosavadniho stavu techniky, a proto značně zvyšuje praktickou upotřebitelnost postupu vycházejíčĺho z 6-APA pro syntézu karbapenemových a penemových finálnich produktů.Žpůsob výroby sloučenin obecného vzorce Ilą je předmětem našeho souvisejicího českoslo venského patentového spisu č. 253 737.Do...

Způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253737

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: C07D 499/00, C07D 205/08, A61K 31/43...

Značky: způsob, výroby, penicilanové, kyseliny, derivátů

Text:

...Grignardovs činidla obecného vzorce Rlugx a organolithné sloučeniny obecného vzorce R 1 Li, v nichž R 1 znamená nižší alkylovou skupinu nebo arylovou skupinu A X má shora uvedený význam, v bezvodém inertním organickém rozpouštědle při teplotě v rozmezí od 0 °C do -78 °C, načež se pridá acetaldehyd.Vynáĺez je založen na nsočekávatelném zjištění, že aldolová kondenzační reakce na určitých 6,6-disubstituovaných anhyąropenicilinech vede k...

Způsob stereospecificky řízené výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253736

Dátum: 17.12.1987

Autori: Daris Jean-paul, Martel Alain

MPK: C07D 499/00, C07D 205/08, A61K 31/43...

Značky: penicilanové, výroby, stereospecificky, řízené, derivátů, kyseliny, způsob

Text:

...stereospecificky řizený způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny obecného vzorce IIIRpředstavuje atom vodiku nebo chrániêi skupinu hydroxylové funkce, vybranou ze skupiny zahrnujici acylové zbytky s nejvýše 20 atomy uhliku. aralkylové zbytky s nejvýše 20 atomy uhliku a triorganosilylové zbytky s nejvýše 21 atomy uhliku, vyznačující se tim, že seła) 6,6-disubstituovaný anhydrcpenicilin obecného vzorce V XX a Y nezávisle na sobě...

Způsob výroby soli N-(3-4(4-hydroxyfenyl)-1-methylpropyl)-2-(3,4-dihydroxyfenyl)- ethylaminu s kyselinou vinnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253734

Dátum: 17.12.1987

Autor: Massey Eddie Herman

MPK: C07C 91/32

Značky: způsob, vinnou, n-(3-4(4-hydroxyfenyl)-1-methylpropyl)-2-(3,4-dihydroxyfenyl, výroby, ethylaminů, kyselinou

Text:

...ní během 2,5 hodiny přikape 50 ml 1 N vodného roztoku hydroxidu sodněho zředěného odvzdušněnou vodou na objem 120 ml. Po skončeném přidávání se neutralizační směs ještě další 2 hodiny míchá, přičemž se z ni vyloučí volná dobutaminová báze ve formě bílé krystalické látky.Kapalina nad usazeninou se oddekantuje a krystalický zbytek se důkladně promyje 600 ml odvzdušněné vody. Kapalina nad usazeninou se znovu oddekantuje a sraženina se pod dusíkem...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253733

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lányi György, Somfai Éva, Dénes Valéria, Visnyovszky Mária, Detre Tamás, Radvány Erzsébet, Szegó András, Nagy Lajos, Pap László

MPK: A01N 43/12

Značky: insekticidní, účinné, výroby, způsob, akaricidní, prostředek, složky

Text:

...vzorce XIv němž R 2 a R 3 maji shora uvedené významy, anhydridu obecného vzorce XIIR 2 a R 3 mají shora uvedený význam, nebo aktívovaného esteru, výhodné sloučeninyTato reakce se výhodně provádí v přítomnosti aprotického rozpouštědla, jako benzenu nebo toluenu nebo terciárního aminu. Jako terciárni aminy se mohou používat trialkylaminy.Reakční teplota se pohybuje mezi 10 až 30 OC.Při provádění postupu b) se výhodné postupuje tak, jak je...

Způsob přímé redukce materiálů obsahujících oxid železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253732

Dátum: 17.12.1987

Autori: Milionis Konstantin, Schneider Hermann, Pusch Hermann

MPK: C21B 13/00

Značky: redukce, materiálů, přímé, způsob, obsahujících, železa

Text:

...ve spodní části generátoru plynu, přičemž jsou nejvýhodněji bezpro 253732 4středně nad hladinou lázně strusky a akceptory síry ve formě jemných částic, s výhodouo zrnění pod 0,1 mm se dostávají v důsledku zavádění, nezávislém na zanášení uhlí, s nosným plynem do úzkého kontaktu jak s částicemi uhlí ve vířivé vrstvě, tak také s vytvořeným generátorovým plynem ve hlavové části generátoru. Dosažitelný stupeň odsíření je oproti známému zpüsobu...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253731

Dátum: 17.12.1987

Autori: Schirmer Ulrich, Keil Michael, Wuerzer Bruno, Becker Rainer, Jahn Dieter, Meyer Norbert

MPK: A01N 43/04

Značky: herbicidní, prostředek, způsob, výroby, složky, účinné

Text:

...vzorce I přicházeji v úvahu soli upotřebitelné pro zemědělské účely, napříklaą soli s alkalickými kovy, zejména soli sodné nebo soli draselné,soli e kovy alkalických zemin, zejména soli vápenaté, soli hořečneté nebo soli barnaté,soli s manganem, mědí, zinkm nebo železem, jakož i soli amoniové, sulfoniové a fosfoniové.Podle tohoto vynálezu se mohou eloučeniny obecného vzorce I pžipravovat reakci trikarbonylových sloučenin obecného vzorce II(II)...

Způsob výroby nových substituovaných amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253730

Dátum: 17.12.1987

Autori: Taurand Gérard, Roussel Gérard, Guyon Claude, Cotrel Claude

MPK: A61K 31/47, C07D 215/38, C07D 401/12...

Značky: substituovaných, amidů, způsob, nových, výroby

Text:

...metod, které budou dále uvedeny nebo analoqickými metodami. X- H. D. Hartough the Chemistry of heterocyklic compounds, thiphen and its derivatives,Interscience Publishers Inc., New York, str. 363 (1952)- J. W. MASON, The Chemistry of heterocyklic compounds, Pyridazine carboxylic acids,John Wiley and sons Inc., New York, str. 407 (1973- E. P. OLIVETO, The Chemistry of heterocyklic compounds Pyridinecarboxylic acids. Interscience...

Způsob zpracování plynů obsahujících oxid siřičitý nebo oxid siřičitý a sirovodík

Načítavanie...

Číslo patentu: 253729

Dátum: 17.12.1987

Autori: Poijärvi Jaakko, Talonen Timo

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, siřičitý, zpracování, plynů, obsahujících, sirovodík

Text:

...siřičitého, který je pžitomen v odpadnich vypouštěnýoh plynech. Hodnota pH tohoto absorpčního roztoku se upraví na 4,0 až 4,5, přičemž při takto používaném rozsahu hodnot pH se dosahuje optimálních výs 1 ed~ kü. Po absorpci oxidu siřičitého se do tohoto roztoku přivádí v regeneračním stupni sirnikové ionty, přičemž tyto sirnikové ionty jsou buůto ve formě plynného sirovodiku nebo ve formě hydrogensirniku sodného NaHS, přičemž se...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253728

Dátum: 17.12.1987

Autor: Martin Henry

MPK: A01N 25/32, A01N 37/18

Značky: rostlin, výroby, kulturních, účinných, způsob, ochraně, látek, prostředek

Text:

...1 ~ 2-alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku v alkylové částí, alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku V alkylové i alkoxylové části, 1,3-dioxoian-Z-ylalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlĺku v alkylové části nebo alkoxykarbonylamidový zbytek s 1 až 4 atomy uhllku V alkoxylové části, X znamená atom kyslíku nebo atomy sĺry.Haloqenem samotným V definicĺch, jakož i halogenem jako části halogenalkoxyskupiny,halogenalkylové skupiny...

Způsob výroby zesítěných kopolymerních částic schopných funkcionalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253725

Dátum: 17.12.1987

Autor: Dhingra Yog

MPK: B01J 43/00

Značky: zesítěných, výroby, funkcionalizace, způsob, schopných, kopolymerních, částic

Text:

...monomerú jsou uvedeny v patentu Spojených států amerických č. 4 419 245. Pro ilustraci těchto monomerů je možno dále uvést publikaci Polymer Processes, vadanou Calvinem E. Schildknechtem v roce 1956 v nakladatelství Interscience Publishers, Inc., New York,kapitola III Polymerace V suspenzi Od E. Trommsdoffa a C.E. Schildknechta, str. 69-109.V tabulce II na str. 78 až 81 této publikace jsou uvedeny různé druhy monomerů, které je možno...

Způsob stereospecificky řízené výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253724

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43, C07D 205/08...

Značky: penicilanové, řízené, výroby, derivátů, způsob, stereospecificky, kyseliny

Text:

...hyaroxyethylovaných meziproduktú, již se odstraňuje brom nebo fenylselenová skupina, vzniká směs diastereomerů, kterou je nutno k získání žádaného opticky aktivního produktu dělit.Toto děleni, zejména při práci ve větším měřitku, má za následek, že výše zníměné postupy jsou mnohem méně efektivní než by jinak mohly být.Tyto nevýhody řeší zlepšený způsob podle vynálezu, který popisuje stereospecificky řízený způsob výroby derivátů penícilanové...

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti hloubkových staveb a okolní zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253723

Dátum: 17.12.1987

Autori: Czerny Gyözö, Nagy Gábor, Csanda Ferenc, Székely Tamás, Bertalan Árpád

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: staveb, zeminy, zvyšování, pevnosti, hloubkových, vodotěsnosti, okolní, způsob

Text:

...obsahující jednu nebo Více sloučenin obecných vzorců I a/nebo II, kde R znamená vodík,-CHZOH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CHZSOJM, kde M znamená jednomocný kation, R 1 znamená vodík nebo skupinu -CHZOH, n znamená celé Číslo l až 10, m znamená celé číslo0 až 10, p znamená celé Číslo l až 10, r znamená celé číslo O až 5 s tím omezením, že ve sloučeninách obecných vzorcü I a II je počet skupin -CHZOH alespoň o jednu větší než...

Způsob výroby sulfonovaných derivátů thiofosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253722

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szirmai Walter, Bencze Péter, Markó Bernadette, Tóth Albert, Pudmer Erzsébet, Lehoczky Éva, Töth János, Läzär Ottó, Nemes Elemér, Karbacsics János

MPK: C08F 8/40, C07F 9/38

Značky: sulfonovaných, thiofosfonové, výroby, způsob, derivátů, kyseliny

Text:

...thiofosfonová kyselina se zředí 1 700 g vřetenového oleje a při teplotě 100 až 120 °C se zbaví v kontinuálně pracujícím separátoru anorganických kyselých látek. Číslo kyselosti je 32,6 mg KOH/g.Vyčištěná thiofosfonová kyselina se pak hydrolyzuje při teplotě 70 OC přísadou 10 ml vody způsobem popsaným v příkladu 2. Číslo kyselosti hydrolyzované kyseliny je 41,5 mg KOH/q.získaná sulfonovaná thiofosfonová kyselina se pak převede na...

Způsob napouštění dřeva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253720

Dátum: 17.12.1987

Autor: Rosenlund Terje

MPK: B27K 3/02

Značky: tohoto, provádění, způsob, způsobu, napouštění, dřeva, zařízení

Text:

...se ventil 35 po dokončení odvzdušnění uzavře. Vakuovým čerpadlem A se potrubími E, lg a lg odvzdušní napouštěcí nádrž g, přičemž ventily 2 a lg zůstávají otevřeny až do dokončení odvzdušnění, načež se uzavřou.Všechen nebo téměř všechen vzduch nebo jiný plyn je nyní odstraněn z napouštěcí nádrže g a ze zásobní nádrže ll. Zásobní nádrž ll pracuje též jako rozpínavá nádrž a vzduch nebo jiný plyn je z napouštěcí kapaliny ll V zásobní nádrži ll...

Fungicidně účinný emulgovaný koncentrát a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253719

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ligtvöt Theo, Ruelens Paul

MPK: A01N 25/30

Značky: účinný, přípravy, emulgovaný, koncentrát, fungicidně, způsob

Text:

...a jejich deriváty organokovové sloučeniny jako tributylcín, jodové sloučeniny jako jodofory, jodoniové sloučeniny mono-, di a polyamíny jako dodecylamin nebo 1,10-di(nheptyl)-1,lo-diaminodekan kvarterní amoniové sloučeniny jako benzyl-dimethyldodecylamoniumchlorid, dimethyldodecylamoniumchlorid, benzyl-di(2-hydroxyethyl)dodecylamoniumchlorídz sulfoniové a fosfoniové sloučeniny merkaptosloučeniny a jejich soli s alkalickým kovem, o.kovem...

Způsob výroby a izolace párů enantiomerů (1R-3R-alfaS+1S-3R-alfaR) a (1R-3S-alfaS+1S-3R-alfaR)

Načítavanie...

Číslo patentu: 253716

Dátum: 17.12.1987

Autori: Fuchs Rainer, Naumann Klaus

MPK: A01N 53/00, C07C 69/747

Značky: způsob, enantiomeru, páru, izolace, výroby, 1r-3r-alfas+1s-3r-alfar, 1r-3s-alfas+1s-3r-alfar

Text:

...I jsou poměry párů enantiomerů a až d proměnné jen v určitém úzkém rozsahu. U jedné typické technicky vyráběné sloučeniny vzorce I jsou páry enantiomerü a až d například v následujicím poměru Wztaženo na 100 )Bylo třeba nalézt postup, pomoci kterého by bylo možno změnit poměr párů enantiomerů ve směsi všech enantiomerů ve prospěch párů enentiomerü b a d.Bylo zjištěno, že ze směsi všech 8 stereoisomerů alfa~kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253715

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dönges Reinhard, Ruckert Hans, Steppan Hartmut, Geissler Ulrich

MPK: G03F 7/00, G03C 1/72, G03C 1/68...

Značky: způsob, světlo, složky, výroby, směs, účinné, citlivá

Text:

...se 7 až 10 atomy uhlíku, .znamená karbocyklickou nebo aromatickou skupinu se 6 až 10 atomy uhlíku nebo heterocyklickou aromatickou skupinu se 2 až 8 atomy uhlíku, která obsahuje jako heteroatomy dusík, síru nebo kyslík, znamená atom chloru, atom bromu nebo atom jodu aPředmětem vynálezu je rovněž způsob výroby účinné látky obecného vzorce I, který spočíváV tom, že se na sloučeninu obecného vzorce IImají výše uvedený význam, nnebo na její...