Patenty so značkou «způsob»

Strana 140

Způsob lomového dobývání kamenitých, například pelosideritových nebo pelokarbonátových proplástků o mocnosti 0, 1 až 1, 5 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 240805

Dátum: 01.01.1988

Autori: Švergo Ján, Sabadoš Július

MPK: E21C 41/02

Značky: například, mocnosti, pelosideritových, dobývání, kamenitých, proplástků, pelokarbonátových, způsob, lomového

Text:

...jsou následně nabírány při dobývání té části technologické lávky zeminy pod proplástkem, na které se po rozpojení nachá ZíeK rozpojování tvrdých kamenitých proplástků se použije k-tomu přizpůsobených zvláštních dobývacích orgánů, např. rotačního dobývacího orgánu, který je přídavným zařízením kolesového. rypàdla, takže toto rozpojování probihá technicky-odděleně od dobýváni nadložních nebo meziložnich zemin. Odstraní se tak příčiny poruch...

Způsob opracování rotačních vydutých zakřivených ploch s souprava vrtáků k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240801

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pilát Jozef, Kováeik Peter

MPK: B23B 41/00

Značky: souprava, způsobu, tohoto, opracování, ploch, zakřivených, způsob, vydutých, vrtáků, rotačních, provádění

Text:

...vrtáku.Způsob je dále popsán v aplikaci na výrobu lůžka se zakřivenou plochou, kterou tvoří část kulové plochy, jejíž největší vnější průměr měřeny na obvodu je označen D. V základním materiálu se nejdříve známým šroubovitým vrtákem předvrtá otvor o průměru alespoň 0,2 D. Předvrtaný otvor se v druhé fázi rozšíří kopinatým vrtákem známého provedení s přímočarýmíbřityàa s průměrem alespoň 0,8 D. V třetí fázi se tento otvor rozšíří...

Způsob výroby elastického válce s vysokým odmačkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254000

Dátum: 17.12.1987

Autori: Korbel František, Ponikelský Zdeněk, Štěpánek Oldřich, Červený Jan, Bořek Jiří, Švec Zbyněk, Téra Petr

MPK: D06B 23/02, D06B 15/02

Značky: způsob, vysokým, elastického, válce, odmačkem, výroby

Text:

...eilcu účinný transport vlhkosti z odvodňovanýoh textilií.Nekonečný pâe netkané textilie je rozřezún nan - úhelníky,například na 8 úhelníky JL e poloněren vepeané kružnioe o 10 až 20 mm větlím, než Je požadovaný poloněr finélního válce.- 3 254 000 Jsou opatřony contrálním otvorom, zářozem pro klínok, nąvločony na kovový trn 1, vzéjomně proti sobě pootočony za účelom vyloučoni noatojnorodosti materiálového složení a nalisovány pod...

Způsob kontinuální výroby 4-nitrosodifenylaminu přesmykem N-nitrosododifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253999

Dátum: 17.12.1987

Autori: Doležel Pavel, Wenchich Štefan, Bicek Dušan, Pašek Josef, Mosný Ivan, Waradzin Walter, Jaroš Alois

MPK: C07C 111/00

Značky: způsob, 4-nitrosodifenylaminu, přesmykem, výroby, n-nitrosododifenylaminu, kontinuální

Text:

...vyrobeného produktu, zejména komplikují zpracování 4-nitrooodifenyleminu hydrogenaoí na 4-eminodifenylaminoUvedené nevýhody odstraňuje způsob kontinuální výroby 4-nítrosodífenylaminu přeemykem N-nitrosodifenylaminu působením ohlorovodíku při 15 až 28 °C v prostředí směsi toluenu a methonolu v objemovém poměru 6040 až 7525 při počáteční koncentraci nitroeeminu 25 až 54 hmot., molárním poměru ch 1 orovodík/N-nitrosodifenylamin i 1,2 až 1,6 a...

Způsob pěstování monokrystalů hlinitanů yttria nebo/a lantanidu s perovskitovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253997

Dátum: 17.12.1987

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Blažek Karel

MPK: C30B 29/24

Značky: perovskitovou, yttria, strukturou, lantanidů, monokrystalů, hlinitanu, pěstování, způsob

Text:

...část přebytku kovových iontů se odstraní následujícím zahříváním ve vakuu,a to i bez předchozího ochlazení přímo po ukončení pěstování v pěstovacím zařízení. Takto upravený monokrystal lze případně dále zahřívat v suché,kyslík obsahující atmosfáře bez nebezpečí tvorby barevných center, což může mít význam pro úpravu celkového valenčního stavu některých lantanidů, například terbia nebo europia a při tepelné úpravě povrchů hotových výrobků,...

Způsob výroby polymeru sukcinoglykanového typu v submerzní kultuře mikroorganismu Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253989

Dátum: 17.12.1987

Autori: Klekner Václav, Novák Miroslav, Řičica Jan, Staněk Miroslav, Šímová Eva

MPK: C12P 19/04

Značky: radiobacter, mikroorganismu, způsob, submerzní, sukcinoglykanového, polymerů, agrobacterium, výroby, kultuře

Text:

...a tím se omezí pěnění media, ke kterému má kultura při nízkých koncentracích polymeru sklon.V produkční fàzi kultury je nutné medium vzdušnit a míchat, ale spotřeba kyslíku mikroorganísmem již není velká. Zvětšenàintenzita míchàní při vyšších koncentracích polymeru zajístí nutnou homogenízací obsahu fermentoru. Ukončení růstové fáze a tím í možnost snížení intenzity michání a vzdušnění je výhodné kontrolovat kyslíkovou sondou, jejíž signál...

Způsob nanášení vrstvy lepidla, vytvářejícího ozdobný motiv na volných koncích vlákenných vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 253988

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hejda Miloslav, Krajča Ladislav, Gogela Jindřich

MPK: B05D 1/16, B41M 3/12

Značky: motiv, vlákenných, nanášení, lepidla, vytvářejícího, volných, vrstvy, ozdobný, způsob, koncích, vloček

Text:

...nanášecí šablony v rozmezí od 60 do 75 stupňů. .Technickým účinkem způsobu podle vynálezu je nánno lepidla ve formě ozdobných motivů, který je zaručeně usazen převážným podílem na povrchu vločkových vláken a jenom jeho částečný poda je uložen v prostoru mezi nimi, takže pronikání tohoto nánosu lepidla až k vrstvě přechodového lepidla na podkladové podložce je zcela vyloučeno. Praktickým důsledkem pak jsou zcela kvalitní přenosy ozdobných...

Způsob výroby pryžových hadic s kostrou na pružných pryžových trnech

Načítavanie...

Číslo patentu: 253981

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vilím Otakar, Zelina Antonín

MPK: B29D 23/20

Značky: kostrou, výroby, hadíc, trnech, pryžových, pružných, způsob

Text:

...jedné svorky a pootočenř k dalšímu vtisknutí je asi 5 sekund. Spojení trnu deseti svorkami, které má pev-nost 400 N, bude trvat zhruba 1 minutu, což je doba podstatně kratší,než je zapotřebí ke spojeni trnů vulkanizací nebo lepením. Proces vulkanizace je také značně náročný na energií, protože vulkanizační teploty se pohybují v rozmezí asi 12 o~ 15 o °c.Feromagnetický materiál, ze kterého jsou svorky vyrobeny,umožňuje u hadic s přídavnou...

Způsob navařování sedla do tělesa armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 253976

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hapl Jan

MPK: B23K 15/00

Značky: sedla, armatury, tělesa, způsob, navařování

Text:

...i v teplem ovlivněné zóně obvodových svarů nedochází ke strukturálním změnám ani k tepelným deformacím, podstatně se sníží spo~ třeba elektrické energie, protože do tepelného režimu vstupuje pouze samostatný sedlový kroužek, vylučují se prakticky nákladné opravy vadnýoh návarů i zmetkovitost těles armatur, protože možné vady návarovýchvrstev se zjistí bezpečně již před uložením sedlových kroužků do tělesa armatury. Snadný přístup a dobrá...

Způsob výroby vysoce aktivních biologicky účinných sloučenin imobilizovaných na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 253971

Dátum: 17.12.1987

Autori: Turková Jaroslava, Hermann Peter, Čoupek Jiří, Willhardt Ingo, Smalla Kornelia

MPK: C12N 11/08

Značky: vysoce, aktivních, výroby, sloučenin, účinných, biologicky, způsob, nosiči, imobilizovaných

Text:

...atd.).Některé typy jsou nevýhodné,protože nesou ionogenni funkční skupiny,jiné se vyznačují silnými nespecifickými sorpčními vlastnostmi pro bí 1 koviny.Jiné pak mají nedostatečnou mechanickou,hydrolytickou,mikrobiální nebo termickou stabilitu či nevhodnou distribuci velikosti.pőrů.Tím se značná zužuje okŕuh jejich použití.Homogenní hy drofilní nosiče polýsacharidového typu...

Způsob podávání navařovacího materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253964

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jiránek Bohuslav, Řeháček Helmut, Smrkovský Evžen, Kocanda Vladimír, Procházka Miloslav, Hančil Antonín

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, materiálů, podávání, navařovacího

Text:

...před obloukem,který hoří mezi základním materiálem a wolframovou elektrodou, ostíní tento navařované místo. Oblouk pak nehoří zcela rovnoměrněa přídavný materiál se neodtavuje a nerozlévá zcela rovnoměrně. Tyto nedostatky lze omezit použitím tzv. trubičkových přídavných materiálů, které se v současnosti v některých zemích vyrábějí, a to ve srovnání s litými přídavnými navařovacími materiály i ve zhruba polovičních průměrech. Použití...

Způsob zpracování organických kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253961

Dátum: 17.12.1987

Autori: Váňa Jaroslav, Löbl František

MPK: C05F 7/00

Značky: organických, kalů, způsob, zpracování

Text:

...záruky hygienizace kalů a devitalizaci semen plevelů. Technologickým způsobem je možné zpracovat i hygienicky závadné kaly bez energeticky náročné pasterizace nebo hygienizace ionizujícím zářením. Odlučování zrajícího kcmpostu podle zrnitosti zkracuje dobu kompostování a zvyšuje se výkon fermentačních zařízení. Dále se snižuje náročnost přípravy pôrezní organické hmoty, nebot způsob umožňuje využití pőrezní organické hmoty o vyšší...

Transtympanální drenážní tubička a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253958

Dátum: 17.12.1987

Autori: Brabec Jiří, Sláma Karel

MPK: A61F 11/00

Značky: tubička, výroby, transtympanální, drenážní, způsob, její

Text:

...že tyto vyseké nároky splňuje tranotynpanální tubička z polyotylenu ve tvaru dutóho válečku s centrálně umístěnýn vybránín na vnějiín obvodu, která je vytvořena tak, že délka vtlećku je 2.4 nn 3 0,2, jeho vnější průměr je 2,4 nm Í 0,1, průměr ceno. 253 953 trtlně umistěného válcového otvoru procházojícího osou Válečku jo 1,1 mn 3 0,1 a na vnější straně válečku je provodono vybráni o šiŕce 0,8 mm a poloměru R 0,4 nm, umiatěnó souměrněpod 6 l...

Způsob indikace podélného rozříznutí dopravního pásu s kostrou z ocelových lan a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253954

Dátum: 17.12.1987

Autori: Louda Jaroslav, Šeremeta Ladislav

MPK: G01N 23/18

Značky: dopravního, podélného, pásu, zařízení, způsob, provádění, oceľových, rozříznutí, kostrou, indikace

Text:

...vedením s vypínacím systémem. Generátor mikrovln je spojen přívodem se zdrojem napětí.Způsobem a zařízením podle vynálezu se docílí indikace podélného rozříznutí dopravního pásu s kostrou z ocelových lan. Jedná se o bezkontaktní způsob zaištování stavu dopravního pásu, přičemž zařízení samotné nemá žádné pohyblivé součástí u nichž by docházelo k mechanickému opotřebování. Po adnustování zařízení není zapotřebí žádné zvláštní údržby a...

Způsob výroby magneticky měkkých ocelových plechů nebo pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253953

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čech Drahomír, Pácl Petr

MPK: H01F 7/06

Značky: výroby, magnetický, způsob, pásu, plechů, měkkých, oceľových

Text:

...moří válcuje za studena v jedné nebo vice etapách s mezižiháním a konečně žihá rekrystalizačně, přičemž v postupu výroby je zařazeno rafinační žíhání za tepla válcovaného plechu nebo pásu nebo za studena válcovaného plechu nebo pásu před poslední etapou válcování za studena, kdy pás nebo plech má tloušřku 1 mm až 5 mm. Toto rafinační žíhání se provede na teplotu 900 OC až 1300 °C po dobu 1 minuty až 50 hodin, načež se pás ochlazuje do 400 °C...

Způsob výroby magneticky měkkých ocelových plechů nebo pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253952

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čech Drahomír, Horký Pavel, Pácl Petr

MPK: H01F 1/14

Značky: pásu, plechů, měkkých, magnetický, výroby, oceľových, způsob

Text:

...hmotnostních kyslíku, maximálně 0,10 hmotnostních uhlíku, maximálně 0,050 hmotnostních siry a nezbytné nečistoty. ocel se odlévá do kokil nebo kontinuálně,válcuje za tepla, moří, válcuje za studena v jedné nebo víceetapách s mezižihánim a nakonec žihá rekrystalizačně na teplotu 800 až 1000 OC po dobu 1 minuta až 10 minut v ochranné atmosféře. při čemž v postupu je zařazeno rafinačni žiháni za tepla válcovaného pásu nebo pásu před posledni...

Způsob výroby magneticky měkkého ocelového plechu nebo pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253951

Dátum: 17.12.1987

Autori: Horký Pavel, Pácl Petr

MPK: H01F 1/14

Značky: plechů, měkkého, magnetický, způsob, pásu, výroby, ocelového

Text:

...toto zvýšení čistoty je prováděno již před poslední etappu válcování za studena. Zvýšení čistoty struktury vede ve svém důsledku k dosažení nejlepších mag 3netiokých vlastností charakterizovaných vysokou magnetickou indukcí a velmi nízkými měirnými ztrátami. Dosažené magnetické vlastnosti jsou lepší než vlastnosti nejlepších jakosti dosud vyráběných. Z části je to způsobeno dosaženou vyšší čistotou hotového výrobku a z části výhodnější...

Způsob čištění 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu připraveného redukcí 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253898

Dátum: 17.12.1987

Autor: Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu, redukci, čištění, připraveného, 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu, způsob

Text:

...máselná, benzoovávlastní proces reakce se provádí.v prostředí protického rozpouštědla, s výhodou vody, při -10 až 50 DC po dobu 10 až 60 minut ve vodném prostředí a separace l-amino-2,6-dimethylpiperidinu z reakční směsi se provádí organickým rozpouštědlem, s výhodou éterem.Tato metoda separace 1-amino-2,6-ůimethylpiperidinu od 2.6-dimethylpíperidinu je zvlášť vhodná pro provozní účely, neboč je po stránce provedení velmi jednoduchá,...

Způsob přípravy vinylpyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253878

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čermák Jiří, Velešovský František, Lichtenberg František, Vraná Věra, Vala Jiří, Kaisnerová Dana, Pschera Jiří, Pilz Josef, Šenkýřová Jarmila, Bartoš Pavel, Kruliš Jan

MPK: C07D 213/24

Značky: vinylpyridinů, způsob, přípravy

Text:

...vody se recykluje do reakční směsi.Při dávkování 2-, popřípadě 4-(2-hydroxyetyl)pyridinu se postupuje tak, že se uvedená látka dávkuje s čistou vodou, popřípadě s vodou z předchozí operace, obsahující 2 až 3,5 g//100 g příslušného vinylpyridinu, popřípadě se dávkuje vodný roztok hydroxyetylpyridinů, který se nastřikuje do reaktoru najednou. AMnožství použitých hydroxidů alkalických kovů při jedné operaci lze snížit až na 10 z celkového...

Způsob čištění aktivního uhlí zachycujícím exhaláty s obsahem sirouhlíku a sirovodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253870

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hudec Petr, Hálek Radim, Janů Zdeněk, Flekal Jan, Juda Jiří

MPK: B01D 53/02

Značky: čištění, aktivního, sirovodíku, sirouhlíku, způsob, obsahem, exhaláty, zachycujícím, uhlí

Text:

...K další extrakci se pak použije čistý destilovaný sirouhlík. Z adsorbéru odchází nejprve roztok s obsahem 250 až 350 g síry na litr, který se odvádí do čištění (např. destilaoí).Když koncentrace síry pokleene na 30 q síry na litr, začne se odcházející roztok jímat do zásobníku a použije se opět na příští čištění. Přibližně polovina extrakce se tedy provádí sirouhlíkem obsahujícím 10 až 30 g síry na litr.způsob čištění aktivního uhlí...

Způsob výroby vysokooktanové složky nízkoolovnatých nebo bezolovnatých autobenzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253866

Dátum: 17.12.1987

Autori: Staněk Vladimír, Vitvar Milan, Kočvara Luděk, Soldát Miloslav, Švajgl Oldřich, Pražák Václav

MPK: C10G 69/06

Značky: způsob, výroby, autobenzínů, složky, vysokooktanové, bezolovnatých, nízkoolovnatých

Text:

...isoprenem destilací spojenou s přehříváním a oliqomerizací dienů, zvláště cyklických. Postup podle vynálezu dosahuje vysokého výtěžku lehké olefinické frakce zbavené dienů jen hydrogenací a význačným rysem je zvýšení výtěžku o C 6-alkeny a alkeny vroucí před benzenem, jichž může být v produktu až 10 B na C 5-frakci. To má pozitivní účinek i na zpracování střední frakce na benzen hydrokrakovacími a destilačními postupy, při nichž z...

Způsob přípravy kyseliny citrazinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253862

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vaněk Vladimír, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 213/79

Značky: přípravy, kyseliny, citrazinové, způsob

Text:

...30 až 45 hmot. vodného roztoku. Vzniklá kyselina citrazinová je izolována běžným způsobem filtrací ve formě vodné pasty a po jejím vykyselení minerální kyselinou z reakčního roztoku.Výhoda tohoto postupu oproti známým spočíva v tom, že se poměrně jednoduchým postupem získá čistá kyselina citrazinová bez přítomnosti nežádoucího amidu této kyseliny a nerozpust~ ných polymerních zbytků, ve výtěžku vyšším, než jakého by mohlo být dosaženo při...

Způsob desoxidace termicky nanášených vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 253852

Dátum: 17.12.1987

Autori: Růžička Dalibor, Cenek Mojmír, Daněk Ladislav

MPK: C23C 4/18

Značky: způsob, nanášených, vrstev, desoxidace, termicky

Text:

...materiálu nízké. Nízke hodnoty pevnosti má i sama nastříkaná vrstva, která může vlivem dilatsčního pnutí praskat nebo se i odlupovat z povrchu základního materiálu.Navržený a laboratorně ověřený způsob desoxidace řeší zvýšení adheze i koheze kovových povlaků stříkaných na kovovou podložku tím, že odstraňuje oxidické pleny na rozhraní nástřik-základní materiál i v nástřiku samotném, vznikající během procesu stříkání. Podle stability...

Způsob regulace odběru energie a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253851

Dátum: 17.12.1987

Autor: Baudisch Miroslav

MPK: G05F 1/66

Značky: způsobu, energie, provádění, odběru, zapojení, způsob, regulace

Text:

...l koordinuje časové činnost celého zapojení a její výstupy jsou napojeny na první hradlo á a simulační generátor ll. Obvod předvolby l času určuje dobu působení zapojení pro regulaci odběru energie a svými výstupy ovládá první hradlo §, druhé hradlo §, třetí hradlo ll, jakož i přepínač lg pracovního režimu. Obvod předvolby l limitu celkového odběru energie v pásmu špiček je napojen na první informační vstup prvního reverzibilního...

Způsob kontinuální výroby N-nitrosodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253850

Dátum: 17.12.1987

Autori: Petrisko Miroslav, Škrada Dušan, Bicek Dušan, Jaroš Alois, Halomi Milan, Pašek Josef, Doležel Pavel

MPK: C07C 111/00

Značky: n-nitrosodifenylaminu, výroby, kontinuální, způsob

Text:

...dopad. Kromě tono s rostoucím přebytkem dusitanu vzrůstá nebezpečí tvorby nitro- a dinitrodifenylaminů, které i v malé koncentraoi vadí při dalším zpracování roztoku N-nitroscdifenylaminu na 4-aminodifenylamin.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby N-nitrosodifenylaminu nitrosací difenylaminu dusitanem alkalickým a kyselinou sírovouyv prostředí vody a nepolárnich rozpouštéäel, jJhO jsou aromatické uhlovodíky, chloruhlovodíky a jiné při 20...

Způsob čištění monoazobarviva kyselina anthranilová-1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 253849

Dátum: 17.12.1987

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 67/54, C09C 29/036, C09B 67/48...

Značky: anthranilová-1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon, čištění, kyselina, monoazobarviva, způsob

Text:

...současné době se toto barvivo vyrábí pro účely barvení, kde není požadovaná vysoká čistota a způsob čištění není v dostupné literatuře popsán.Efektivní způsob čištění mononatriové soli monoazobarviva kyseliny anthranilová ~l-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon, podle vynálezu, spočívá ve změně krystalické modifikace v průběhu zahřívání ve vodném prostředí (pH 9 až 9,5) na teplotu 80 až 90 DC. V průběhu zahřívání přechází hrhbě...

Způsob výroby hexahydrátu trojsodné soli kyseliny fosfonomravenčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253848

Dátum: 17.12.1987

Autori: Roubínek František, Zikán Viktor

MPK: C07F 9/38

Značky: trojsodné, kyseliny, výroby, fosfonomravenčí, způsob, hexahydrátu

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že zmýdelnění triethylesteru kyseliny fosfonomravenčí se provede tak, že 1 mol jmenovaného triethylesteru se přikape během 10 minut k roztoku 6 mol hydroxidu sodného V 1 litru vody při teplotě 38 až 45 °C. Pak se reakční směs postupně, během 50 minut, vyhřeje až k bodu varu a po dobu 2 h se vaří pod zpětným chladičem. Po odstavení při teplotě 5 °C se odsaje chladné reakční směs a získá se...

Způsob přípravy injekčního roztoku 18-I-oktadekanové kyseliny značené radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253845

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kronrád Leo, Kasalický Jan, Pereszlényiová Eva, Hradilek Pavel

MPK: C07C 53/19

Značky: radioaktivním, kyseliny, 18-i-oktadekanové, roztoku, značené, injekčního, způsob, izotopem, přípravy

Text:

...propyl-ketonu. Je též možné využít výměnné reakce v prostředí směsi kyseliny octové a sírová apa» tent NSR 2 947 500). Izotopová výměna může též probíhat v pevné fázi. Podle patentu NSR číslo 2 914 089 je vytvořen odpařováním roztoku. Mastné kyseliny na povrchu skelných částic filmu. stejným způsobem je přidán radioaktivní jöd 1231. Zahřátím na 80 °C proběhne reakce a produktje ze skla vymyt.Společnou nevýhodou všech těchto postupu je...

Způsob výroby tvarovaných pryžových výrobků z telechelických kapalných kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253841

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šmatlová Taťána, Svoboda Pavel, Baleja Miroslav, Mojžíš Miroslav, Kohoutek Petr, Šlesingerová Marie, Bobovský Jaroslav

MPK: B29B 7/00, B29K 19/00

Značky: výrobků, tvarovaných, kapalných, výroby, pryžových, kaučuku, způsob, telechelických

Text:

...přísady. Složky jednotlivých směsí jsou vzájemně inaktivní nebo spolu reagují na definované a dále reaktivní meziprodukty. Proces chemícké reakce je v případě inaktivních složek jednostadiový, tzn., že chemickä reakce začne probíhat teprve po smíchání základních směsi, nebo se jedná o proces dvoustadiový.V tomto případě začne chemická reakce probíhat již po smíchání vstupních složek v některé nebo ve všech základních směsích a pokračuje...

Způsob výroby solí mono(1,1-dimethylethyl)esterů kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 253840

Dátum: 17.12.1987

Autori: Chromík Jindřich, Pospíšek Jan, Borovička Miloš, Hrubý Milan, Michalský Jiří, Kakáč Bohumil, Jančik Fedir, Lukáč Juraj, Pospíšil Josef, Ferenc Milan, Bláha Karel, Míčková Růžena, Trojánek Jan, Novák Pavel, Křepelka Jiří, Šturc Antonín

MPK: C07C 69/96

Značky: uhličité, kyseliny, výroby, solí, způsob, mono(1,1-dimethylethyl)esterů

Text:

...podle vynálezu spočívá v tom, že se na suepenzi terc. butoxidu alkalickeno kovu v inertním rozpouštědle, např. v alifatických nebo aromatických uhlovodicích,5 výhodou toluenu a xylenu, o koncentraci 5 až 20 8 hmot., s výhodou 10 až 20 hmot., působí oxídem uhličitým za tlaků C 02 0,1 až 6 MPa, s výhodou 0,15 až 0,5 MPa a v rozmezi teplot O až 90 °c. .Při způsobu výroby podle vynálezu se využívá terc. butoxidů, výhodně připravených podle...

Způsob ohřevu hutních polotovarů z jemnozrnných konstrukčních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253831

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kurečka Petr, Líška Miroslav, Borák František, Strakoš Martin

MPK: C21D 1/00

Značky: polotovarů, konstrukčních, ohřevu, oceli, jemnozrnných, hutních, způsob

Text:

...se dále řídí podle vztahuVýhodou způsobu podle vynálezu je, že stupňovitým ohřevem se zamezí výskytu trhlin na předvalcíoh při tváření za tepla, kde při prodlevě v rozmezí teplot 1 265 až 1 280 °C se dosáhne rychlého vyrovnání teplot po průřezu ohřívaného polotovaru a při další prodlevě V roz~ mezi teplot 1 285 až 1 360 QC dojde k odstranění míst lokálního přesycení škodlivými přĺměsemi, zejména fosforem, jejichž existence je důsledkem...

Způsob ohřevu hutních polotovarů z austenitických chromniklových nerezavějících ocelí stabilizovaných titanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253826

Dátum: 17.12.1987

Autori: Borák František, Kurečka Petr, Líška Miroslav, Žídek Milan

MPK: C21D 1/34

Značky: chrómniklových, polotovarů, oceli, ohřevu, nerezavějících, titanem, stabilizovaných, hutních, způsob, austenitických

Text:

...1 240 OC a kde doba prodlevy se řídí podle vztahutp 90,069 .J 0,064 . c 0,23, načež se provede dohřev na teplotu v rozmezí 1 220 až 1 250 °C s vydrží 0,5 ař 1 hodiny, přičemž teplota dohřevu při obsahu feritické strukturní složky V oceli hutnich polotovarů před ohřevem do 15 E hmot. se řídí podle vztahua nad 15 hmot. je rovna 1 250 °C, kde jednotlivé znaky ve vztazfch značíar - obsah feritické strukturní složky V oceli hutních polotovarů...

Způsob konzervace pylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253819

Dátum: 17.12.1987

Autor: Titěra Dalibor

MPK: A01N 3/00

Značky: konzervace, způsob

Text:

...aktivita některých přítomných enzymü, např. invertázy. Průběh odkysličení lze v případě použití skleněných nádob sledovat na vloženém indikâtoru. Při použití spolehlivých těsných uzávěrů a pokud byl pyldo nádoby uzavřen nejpozději osmý den po odběru z rostlin, není indikátoru třeba, proces je obligátní.Oproti dosavadním způsobüm konzervace pylu je výhodné, že pro navržený způsob není nutné používat žádná další zařízení, např. sušárny,...

Způsob přípravy chlorovaných 2-chlormetansulfonylaminodifenyleterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253816

Dátum: 17.12.1987

Autori: Žaloudek Josef, Matoulek Jaroslav

MPK: C07C 43/275, C07C 43/295

Značky: 2-chlormetansulfonylaminodifenyleterů, chlorovaných, přípravy, způsob

Text:

...sodného na mimoea pozitivní reakci apa oddělení se vodná fáze, obsahující roztok sodné soli 2-chlormetansulfonylamino-4.4-dichlordifenyléteru přefiltruje s 5,0 g karborafinu. Čirý roztok se vykyselí kyselinou chlorovodíkovou na pH 3. Vyloučený amid se odfiltruje, promyje vodou do neutrální reakce a usuší. Získa se 27,8 g 100 E 2-chlormetansulfonylamino-4,4-dichlordífenyléteru, to je 75,8 teorie na nasazený amin. 3.2 g nezreagovaného...

Způsob lepení svazků točivých elektrických strojů z plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253815

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kafka Václav, Georgiev Jakim

MPK: H02K 15/16, H02K 15/00

Značky: elektrických, výlisků, svazků, točivých, strojů, plechových, způsob, lepení

Text:

...pevnosti lakového filmu izolační vrstvy a jejího spojení s plechem s že lze dosáhnout zjed nodušení celé konstrukce.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu způsobu lepení svazku točivých elektrických strojů.Lepení statorových a rotorových svazků elektrických strojů točivýoh se provádí izolačním lakem, se kterým byly dříve jednotlivé výlisky jen izolovány, například izolačním lakem S 1924. Tento lak je syntetický vypalovací lak,...

Způsob výroby odlévaných hraček

Načítavanie...

Číslo patentu: 253814

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kaločová Sylvie, Šalát Ladislav, Mikula Jaroslav, Drag Jiří, Gajda Josef

MPK: B29C 41/04

Značky: způsob, výroby, odlévaných, hraček

Text:

...v tom, že do formy se naleje pastisol polyvinylchloridu obsahující 40-70 2 hmot. pastotvorného polyvinylchloridu nebo směsi pastotvorněho a nepastotvorného polyvinylchloridu, přičemž obsah nepastotvorného polyvinylchloridu činí maximálně 40 hmot.z celkového množství polyvinylchlorídu, dále 30-60 hmot. změkčovadel, 0,2-4 hmot. vnitřního mazlva na bázi silikonového oleje 0 molekulární hmnrnost 1 000-20 U 00 Ľ 5-15 Ä nmot. dalších přísad ze...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem organických a dusíkatých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253810

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rak Miloš, Hlavicová Marie, Wanner Jiří, Žák Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadních, dusíkatých, látek, obsahem, organických, čištění, způsob

Text:

...a Nitrobacter a denitrifikační baktérie rodu Bacillus a Achromobacter.Uspořádání řešení je v postupném sladu, jak je patrné z výkresu, ve kterém ve stupni l probíhá asimilace organického uhlíku a mineralizace organického dusíku, ve stupni 3 nitrifikace amoniakálního dusíku na dusitany nebo dusičnany, přičemž oba procesy nejsou ostłe ohraničeny a lze je vzájemné spojovat. Dále prochází směs odpadní vody a funkční polykultury anoxickým...

Způsob přípravy 2-aryl-6-amino-2,3-dihydro-1,2,4-benzotriazin-3-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253807

Dátum: 17.12.1987

Autor: Slouka Jan

MPK: C09B 17/02

Značky: 2-aryl-6-amino-2,3-dihydro-1,2,4-benzotriazin-3-onů, přípravy, způsob

Text:

...ethylnatého, 25 ml vody a 8 ml 37 HC 1 byla 3 h vařena pod zpětným chladičem a pak ve vakuu odpařena. Odparek byl rozmichán a 6 ml 5 NH 3 a krystalioká látka obecného vzorce II, kde R H byla po několika hodinách odaáta, promyta vodou a vysušena. Výtěžek činí 215 mg (89,7 3).Směs 285 mg (1,00 mmol) azosloučeniny obecného vzorce I, kde R H a 10 ml difenyloxidu byla 30 min. vařena pod zpětným chladičem. Pak byla ve...

Způsob desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 253806

Dátum: 17.12.1987

Autor: Žagmen Jiří

MPK: G01N 25/00

Značky: tepelně, elementů, vodivostních, analyzátorů, desaktivace, měřicích, způsob, plynů

Text:

...technicky náročné postupy, např. galvanické pokovování, které v obtížně reprodukovatelné míře ovlivňují fyzikální vlastnosti platiny.Uvedené nedostatky známých způsobů jsou odstraněny způsobem desaktivace měřicích elementů tepelné vodivostních analyzátorů plynu a par podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na měřicí element zhotovený z katalyticky aktivních kovů neho jejích slitin, případně materiál určený k jeho zhotovení, zahřátý na...

Způsob přípravy barviv s nízkým obsahem nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253803

Dátum: 17.12.1987

Autori: Havel Miroslav, Poláčková Eliška, Veselý Miloslav

MPK: C09B 67/54

Značky: přípravy, obsahem, nečistot, způsob, barviv, nízkým

Text:

...varianty vhodné k provaděni navrženeho způsobu. vztah mezi objemovými a hmotnostními díly odpovídá vztahu litr-kilogram.nu illu kyseliny sulfanllove se rozpusti pŕídavkem 56 obj. dílů roztoku hydroxidu sounen~ NüH 10 mol.l 1 i ve 430 obj. dllech vody. K takto připravenému roztoku se přidá149 ob Jlíu kyociiny chlorovodikové (c 9 mol.l 1) a za současného chlazení při teplotěHcl 20 F Li bj. dílü roztoku dusitanu sudneno (cNaNo 2 r 5 mo...