Patenty so značkou «způsob»

Strana 139

Způsob odtříslení usní a jejich částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241631

Dátum: 01.01.1988

Autori: Székely István, Kékesi Krisztina, Henderson David, Ballany John

MPK: C14C 3/32

Značky: odtříslení, částí, jejich, usní, způsob

Text:

...plnící pryskyřice a částečně i minerální činícílátky je možno z usní uvolnit za podmínek kdy solné a vodíkové vazby mají malou energií, což je při pH hodnotách mezi8 až 140 Pro alkalizaci je možno použít ty alkalické látky,které dávají dobře rozpustné produkty se syntetickými tříelovinami, často obsahujícími sulfoskupiny. V případě usní obsahují-J cích chrom je možno použít alkálie, poskytující rozpustné chromitanové komplexy....

Způsob enzymatické hydrolýzy sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241624

Dátum: 01.01.1988

Autori: Matuz Judit, Szporny László, Domány György

MPK: C12P 19/02

Značky: hydrolýzy, sacharózy, enzymatické, způsob

Text:

...a plazmolyzovány, zvýšená teplota inaktivuje většinu jiných enzymů, zvláště proteáz, které by invertázu postupně degradovaly a uvolňovaly ji z vazby na.zbytkyvbu-V něk Zähřevkvaainek je nutno provádět v přitomnoati sub stratu. Při 75 °C došlo po 15 min. k úplně ínaktivaci ínvertézy u kvasínek suapendovaných ve vodě, k čáetečné inaktivaci u kvasinek auspendovaných v 1 d roztoku sacharőzy, ale kvasinky rozmichané se stejnou váhou...

Způsob likvidace kalů vznikajících při procesu čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241619

Dátum: 01.01.1988

Autori: Wermuth Camille Georges, Biziere Kathleen, Davi Horace

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, likvidace, čištění, procesu, vznikajících, kalů, odpadních

Text:

...organických láteka nedochází k uvolňování methanu apočívají další výhody navrženého postupu v tom, že je nenáročný na spotřebu energií, lze jej realim zovat s minimálními nároky na investiční náklady ve stávajícím zařízení.Způsob aplikace popisovaného postupu vyplyne z následujících příkladů.Do každé ze dvou pětilitrových nádob A, B bylo odměřeno 2 500 ml vody z hydraulické dopravy pevných odpadů ze spalování a zplynování fosilních paliv,...

Způsob optimalizace a kontroly procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241616

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nagy Lajos

MPK: G05B 13/02

Značky: způsob, elastomerů, kontroly, termosetů, tváření, procesu, termoplastů, optimalizace

Text:

...polystyren a jiné, jako termosety modifikované moěovino-formaldehydová pryskyřice a epoxidová pryskyřice s různým obsahem mletého křemene. Jako elastomery byly použitý silikonové kaučuky a jiné.K měření byl použit komerční typ fotoelektrického spektrálního fotometru. Na část povrchu.měřeného výrobku dopadá pa dobu řádově sekundy svazek monochromatic kých světelných paprsků o konstantní intenzitě a pod konstantním úhlem dopadu vzhledem k...

Způsob stavby výškových budov s výztužnými nosnými vertikálními konstrukcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241611

Dátum: 01.01.1988

Autor: Ollári Edit

MPK: E04B 1/34

Značky: způsob, stavby, vertikálními, nosnými, výškových, budov, konstrukcemi, výztužnými

Text:

...výškových budov podle vynálezu je jako příklad schematickyupostupově znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 znázorňuje nosné jádro budovy ze železobetonu, spojené se základem, obr. 2 znázorňuje nosné jádro budovyíną svém horním konci opatřené tuhým kovovým roštem s odnímatelnými prutynebo lány pro přenášení tahových zatížení, obr. 3 znázorňuje na.víc zavěšení kovových trub sloupů skeletu na tuhém kovovém roš tu, obr. 4 znázorňuje...

Způsob výroby profilových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241606

Dátum: 01.01.1988

Autori: Walker Francis, Fujii Akio, Muraoka Yasuhiko

MPK: D03D 49/22, B21D 22/28

Značky: výroby, válců, způsob, profilových

Text:

...po celé délce obvodu válce, případně i operace brouěení. Tyto operace jsou časové i kapacitně vysoce náročné. Důsledkem toho, že po druhém tahu za studena je dosaženo zpevněním materiálu vyšších mechanických vlastností základního materiálu, lze jako výchozich trubek pro výrobu profilových válců použít trubek se slabší tlouštkou stěny. Při zachování tuhosti lze v důsledku vyšších mechanických vlastností dosáhnout snížení hmotnosti válců...

Způsob výroby trichlor(oktyl)silanu a dichlor(methyl) (oktyl)silanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241605

Dátum: 01.01.1988

Autor: Prisbylla Michael Paul

MPK: C07F 7/14

Značky: výroby, dichlor(methyl, trichlor(oktyl)silanu, způsob, oktyl)silanu

Text:

...je ukončena. Katalyzátor je tak stabilní, že jej lze po oddestilování níževroucích látek použít v další vsádce. odstranění výchozích látek a produktů reak 1-ce však nemusí být kvantitativní É Podle vynálezu lze výrobu trichlor(oktyl)silanu a dichlor(methyl)(oktyl)si 1 anu provést s oběma reaktanty ve stechiometrickém množství, výhodný je mírný (10 až 30 en) přebyteksilanu,který je po reakci znovu ziskán zpět a může být použit V následující...

Způsob zpracování cementářské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241602

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kovács Zoltán, Nagy Imre, Emri Zsuzsanna, Jancsó Sándor

MPK: C04B 7/36

Značky: cementářské, suroviny, způsob, zpracování

Text:

...úpravy e přípravy suroviny. - j . LHlavní výhoda způsobu zpracování cementářské suroviny podle vynálezu spočíva v tom, že lze zcela nahradit některou z dosud užívených korekčních složek, která musí být těžena a dopravována do místa konečného zpracování suroviny. Dále může mít popelpříznivý vlív na palitelnost suroviny, nebo řada kyslíčníků je v něm vázána v podstatné reaktivnější formě než v některých běžně užívaných korekčních...

Způsob přípravy 3,3′,-diaminodifenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236349

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jelínková Marie, Chlost Milan

MPK: C07C 127/19

Značky: 3,3',-diaminodifenylmočoviny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 3,3'-diaminodifenylmočoviny, která je použitelná jako polotovar při přípravě barviv. Podstatou vynálezu je zahřívání vodného roztoku 3-amino-fenylmočoviny na teplotu varu při udržování pH reakční směsi na hodnotě 1 až 2 postupným přidáváním kyseliny chlorovodíkové.

Způsob výroby multiblokových a sendvičových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236330

Dátum: 01.01.1988

Autori: Salajka Zdeněk, Majerová Karla, Kučera Miroslav

MPK: C08F 293/00

Značky: sendvičových, způsob, výroby, kopolymerů, multiblokových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby multiblokových a sendvičových kopolymerů, jejichž střed tvoří blokový kopolymer a krajní části řetězce z iontově polymerujících monomerů. Makromolekulární diion o molekulové hmotnosti 500 až 50 000 se transformuje makromolekulárním diiontem opačného náboje o molekulové hmotnosti 500 až 20 000 a na vzniklém bloku se nechá napolymerovat iontově polymerující monomer. Změnou poměru transformovaného transformujícího...

Způsob pouzdření hybridních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236327

Dátum: 01.01.1988

Autori: Farský Miroslav, Štill Vladimír

MPK: H01L 21/48

Značky: pouzdření, způsob, integrovaných, obvodů, hybridních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu pouzdření hybridních integrovaných obvodů s uspořádáním vývodů v jedné řadě se zvýšenou spolehlivostí v prostředí s vibracemi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na substrát s připájenými páskovými vývody s pérovými U-kontakty se nasune tvarovaná dorazová podložka tvaru komolého jehlanu s obdélníkovou základnou a klínovými otvory, korespondujícími s páskovými vývody pérových U-kontaktů a celek se kompaktně spojí...

Způsob planarizace povrchu integrovaných obvodů s dielektrickou izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236325

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hutař Otakar, Lenhard Radomír

MPK: H01L 21/70

Značky: planarizace, izolaci, způsob, obvodů, integrovaných, dielektrickou, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění problémů spojených s povrchovými nerovnostmi, které se formují u hran izolovaných oblastí a současně zvýšení spolehlivosti integrovaných obvodů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po nanesení pozitivního fotolaku na křemíkové substráty následuje sušení laku, při kterém dojde k úplnému zalití povrchového reliéfu. Potom se vrstva fotolaku leptá plasmochemicky v zařízení s planparalelními elektrodami ve směsi plynů...

Způsob úpravy ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236324

Dátum: 01.01.1988

Autori: Plecháček Václav, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/50

Značky: úpravy, ftalocyaninových, pigmentů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy ftalocyaninových pigmentů beta modifikace mletím ftalocyaninu mědi v prostředí glykolů obecného vzorce kde n = 1 až 200, za přítomnosti chloridu sodného při teplotě 20 až 150 oC tak, že po umletí a oddělení pigmentu filtrací a promytím se pigment upraví povrchově aktivní látkou obecného vzorce kde R je nasycený nebo nenasycený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku 12 až 22, m = 2 nebo 3, rozpuštěnou v etanolu nebo kyselině...

Způsob přípravy fenoxyantrachinonů a difenoxyantrachinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236322

Dátum: 01.01.1988

Autori: Šikolová Jana, Lustig Jiří, Kypěna Zdeněk, Kasal Jaroslav, Sotona Vladimír

MPK: C07C 50/26

Značky: přípravy, způsob, fenoxyantrachinonu, difenoxyantrachinonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fenoxyantrachinonů a difenoxyantrachinonů fenoxylací příslušných chlor a dichlorderivátů ve vodném prostředí při hmotnostním poměru fenol : chlorantrachinon a dichlorantrachinon 1 : 1 až 3. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se reakce provádí za tlaku 0,18 až 0,35 MPa a teploty 116 až 135 oC. Takto vyrobené produkty slouží jako polotovary pro přípravu dispersních barviv modrých odstínů.

Způsob řízení vícestupňové odpařovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236321

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dosoudil Miloslav, Čepický Miloš, Jeřábková Alena

MPK: G05D 23/00

Značky: stanice, způsob, odpařovací, řízení, vícestupňové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu řízení vícestupňové odpařovací stanice s požadovanou konstantní výstupní koncentrací, která je dosahována řízením průtoku páry do vařáku prvního stupně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nastavená hodnota kondenzační teploty nebo tlaku ve vařáku 1. stupně je přestavována podle odchylky v průtoku v některém výstupním proudu a podle odchylky v koncentraci, měřeném v kterémkoliv z kapalných proudů.

Způsob přípravy perorální mikrobiální vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236320

Dátum: 01.01.1988

Autori: Malota Horymír, Černá Irena

MPK: A61K 39/00

Značky: přípravy, způsob, perorální, mikrobiální, vakcíny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy perorální mikrobiální vakcíny pro imunostimulační prevenci a léčbu vleklých mikrobiálních infekcí. Podstatou vynálezu je, že se kultivací na pevné půdě překryté semipermeabilní membránou získají mikrobiální těla i sekreční látky bez příměsí kultivačního média,mikroby se fyzikálními metodami rozruší a suspenze se inaktivuje 4%-ním formolem v dávce 0,1 ml/lml suspenze a po zkoušce sterility se lyofilizací odstraní...

Způsob přípravy difluoroctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236319

Dátum: 01.01.1988

Autori: Chvátal Zdeněk, Dědek Václav

MPK: C07C 53/18

Značky: kyseliny, způsob, přípravy, difluoroctové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy difluoroctové kyseliny spočívá v tom, že se 2,3-dichlor-l,l,2,3,4,4-hexafluorbutan dechloruje na 1,l,2,3,4,4-hexafluor-2-buten, který se v dalším stupni oxiduje manganistanem alkalického kovu v alkalickém prostředí. Defluoroctová kyselina a její soli jsou intermediáty pro syntézy některých aplikačně zajímavých fluorovaných sloučenin.

Způsob přípravy hydrylpolyfluoralkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236318

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dědek Václav, Liška František, Chvátal Zdeněk

MPK: C07C 19/08

Značky: hydrylpolyfluoralkanů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy hydrylpolyfluoralkanů obecného vzorce HCF2-A-CF2H, kde A značí alifatický řetězec s počtem atomů uhlíku 1 až 8 obsahující -GE2- a/nebo -CClF - a/nebo -GHF- skupiny, který spočívá v tom, že se redukce halogenalkanů obecného vzorce BrCF2-B -CF2Br, kde B značí alifatický řetězec o počtu uhlíků 1 až 8 obsahující -CF2- a/nebo -CClF - skupiny, redukují isopropylalkoholem a ultrafialovým zářením. Uvedené látky lze...

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236314

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vodrážka Zdeněk, Šafařík Ivo

MPK: C12N 9/48

Značky: izolace, způsob, proteolytických, enzymů

Zhrnutie / Anotácia:

Izolace podle vynálezu se provádí adsorpcí proteas na agar, do kterého je s výhodou zabudován ferromagnetický materiál. Eluce proteas se provádí roztoky anorganických solí, například síranem a chloridem sodným, draselným nebo amonným.

Způsob přípravy 2-arylazoergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236310

Dátum: 01.01.1988

Autori: Křepelka Jiří, Taimr Jan, Černý Antonín

MPK: C07D 457/00

Značky: 2-arylazoergolinových, derivátů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-arylazoergolinových derivátů obecného vzorce I v kterém R1 značí vodíková atom nebo alkylovou skupinu s jedním až třemi atomy uhlíku, R2 značí vodíkový atom, nitroskupinu či sulfoskupinu, R3 značí alkyl s jedním až s třemi atomy uhlíku, R4 značí skupinu COOCH3, CH2CN, NHCON (C2H5)2 či CH2CONH2 s konfigurací 8S či 8R, R5 značí vodíkový atom či methoxylskupinu, kopulační reakcí odpovídajícího C(2) - nesubstituovaného...

Způsob regenerace ionexových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240900

Dátum: 01.01.1988

Autor: Janáeek Leoš

MPK: B01J 49/00

Značky: filtru, regenerace, způsob, ionexových

Text:

...Ve fázi regenerace Jsou dusičnany vymyty až po aplikaci 23 objemu 10 NaHCO 3, měřeno objemem anexu.Je známo 1 použití regenerovaných směsných chlorido-hydrogenkarbonátových loží silně bázického anexu. Jejich výhodou je, že již v poäátcích pracovní Ísorpční) fáze jsou ve filtrátu obsaženy jak chloridy, tak hydrogenkarbonáty,tedy dvě aniontové složky. Sírany jsou však opět odstraňovany spolu s dusičnany. Filtrát je proto...

Způsob rafinace 2, 6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240893

Dátum: 01.01.1988

Autori: Palyza Radek, Bartonik Lubomír, Bártlová Vira, Šimon Jan, Neckáo Rudolf, Svoboda Jioí, Nimec Radomír, Kostkan Jan, Maternová Miluše, Jarý Jioí, Potáeová Miloslava

MPK: C07C 39/06

Značky: 6-xylenolu, rafinace, způsob

Text:

...a tak získat roztok 2,6-xylenolu v aromatickém uhlovodíku o požadované koncentŕaci. Tím se zároveň podstatné sníží obsah 2,6-xylenolu ve vodě odtékající do odpadu.V případě použití vody místo vodní páry, která se přidá k reakční směsi nebo zbytku reakční směsi obsahující 2,6-xy 1 enol, lze z destilátu tvořící směs vody a 2,6-xylenolu oddělenou vodu vracet zpět do další reakční směsi nebo zbytku reakční smě e si obsahující 2,6-xylenolí Tím se...

Způsob výroby tepelně izolačních panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240885

Dátum: 01.01.1988

Autori: Babka Vlastimil, Blažek Karel, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Zahrádka Jan, Potueek Pavel

MPK: B28B 7/38

Značky: izolačních, panelu, způsob, výroby, tepelně

Text:

...směsi obsahující v sušině 40 hmotnostních dílů esteru kyseliny kokosového tuku se sacharosou, 40 hmotnostních dílů mono 5 diglyceridů kyselín kokosového tuku, 15 hmotnostních dílů draselného mýdla karboxylových kyselín s 8 - 16 uhlíky v řetězci a 5 hmotnostních dílů výchozích nezreagovaných surovín.Po zaschnutí se forma vypění hmotou Sibafén. Tím se vytvorí lsendvičový panel, kde plochy 2 hmoty Sibafén (nezakryté plechovým pláštěm) jsou...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240881

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jarolím Václav, Röschel Miroslav, Skokan Karel, Vrba Zdenik, Pokorný Milie, Koláo Karel, Heinrich Petr, Buoie Karel

MPK: C08G 59/50

Značky: přípravy, způsob, tvrdidel, polyaminových

Text:

...kompozice vhodné zejména pro venkovní aplikace v chladných obdobích, např. při lepení vyzdívkových oihel cementářských pecí, tmelení podlah ve stavebnictví apod.. . 240 B 81 Další výhodou tvrdídel získaných podle vynálezu je jejich použitelnost i pro kompozice nanášené na vlhké podklady.Z aminů jsou pro přípravu tvrdidel postupem podle vynálezu vhodné zejména aminy alifatické, jako např. diethyb lentriamin, triethylentetramin,...

Obvazový materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240879

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kvasnieka Josef, Klamoš Bašta Josef

MPK: A61F 13/00

Značky: obvazový, materiál, výroby, způsob

Text:

...ze své vnější strany superabsorbentem, načež se zpevní propletením, při němž se k zamezení snížení celkové tlouštky mezivrstvy ve vazných bodech použijí k tomu účelu upravené zátažné platiny, načež se k mezivrstvě z její vnější strany popřípadě opatřené superabsorbentem připojí zádržná vrstva aze strany opačné vrstva kontaktní.Při zpevňování vrstev buničiny propletením je důležité, aby ve vazných bodech nedocházelo k jejímu stlačování a útvar...

Způsob přípravy 2, 4-dichlor-6-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240877

Dátum: 01.01.1988

Autori: Javurková Kvita, Javůrek Vladimír

MPK: C07C 79/32

Značky: 4-dichlor-6-nitrofenolu, přípravy, způsob

Text:

...chlorací 4-chlor-2-nitrofenol-6-su 1 fokyseliny podle tohoto vynálezu jehož podstata spočívá v tom,že se chlorace provádí působením chlornanu alkalického kovu např. sodného o koncentraoi 10 až 18 hmotnostních vVýhodou způsobu dle vynálezu je odstranění obtížné a rizikové práce s plynným chlorem, odstranění exhalaoí, jednodušší aparatura (možnost otevřené aparatury), zvýšení produktivity práce. Množství vypouštěných odpadních...

Způsob úpravy polovodičových detektorů ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240864

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kohout Augustin

MPK: H01L 31/18, G01T 1/24

Značky: způsob, záření, polovodičových, ionizujícího, detektoru, úpravy

Text:

...neplnené kepelným dusíkem. Detektory, u kterých se nepodaří Zvýšit závěrné napětí při zpětných proudech nižších než lO-lo A ani po třikrát až pětkrát opakovaném dosavadním postupu, se vyřazují.Nevýhody dosavadních technologických postupů se odstraňují způsobem úpravy polovodičových detektorů ionizujícího záření podle vynálezu, jehož podstata eoočívá V tom, že z vadných detektorů,mejících špatnou rozlišovací schopnost, způsobenou vysokou...

Způsob výroby kyseliny /+/-3-oxoticyklo/2, 2,1-0 .sup.2, 6.n./heptan-7karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240862

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kopoiva Vladimír, Coufal Milan, Kupec Tomáš, Mušálek Karel, Bohata Svatopluk, Svoboda Luboš, Jeník Vladimír, Blaha Jan

MPK: C07C 177/00, C07B 57/00, C07C 62/24...

Značky: kyseliny, 2,1-0, způsob, výroby, sup.2, +/-3-oxoticyklo/2

Text:

...1,2-dichlorethanem. Takto získaný emin je možné po přečištění použít při dalším štěpení směsi/3/-ketokyseliny. V následujícím postupu se vodné alkoholický roztok alkalické solí //-ketokyseliny vzorce I okyselí zředěnou minerální kyselinou, nepříklad chlorovodíkovou nebo sírovou na pH2 až 4, nečež se produkt extrahuje organickým rozpouštědlem,např. etherem, benzenem nebo halogenovaným uhlovodíkem obeehujícím 1 až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy...

Způsob určení hodnoty termodestrukčního efektu sterilačního nebo pasteračního zákroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240860

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hrubý Vladimír, Stieber Vojtich, Š?astná Alena, Viktora Miloslav

MPK: A23L 3/00

Značky: zákroku, hodnoty, způsob, pasteračního, určení, sterilačního, efektu, termodestrukčního

Text:

...vybavení a jeho mechanickou odolnost, což značné měření prodražuje.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob určení termodestrukčního efektu podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že se společně se sterilovanou nebo pasterovanou látkou podrobí tepelnému zákroku krystalické testovací tělísko v excítovaném stavu. Výchozí koncentrace excitovaných stavů se dociluje ozářením testovacího tělíska dávkou iunizujícího záření. Během sterilace je...

Způsob výroby bezdislokačních monokrystalů křemíku bez anomálních mřížkových defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240851

Dátum: 01.01.1988

Autori: Nimec Roland, Jirausch Zdenik, Wild Ivan, Andil Vladimír, Praha Chrz Vladimír, Feber Stanislav

MPK: C30B 29/06, C30B 13/00

Značky: křemíku, defektu, monokrystalů, anomálních, způsob, bezdislokačních, mřížkových, výroby

Text:

...center v rostoucím 0 monokrystalu, přídavkem více než 10 vodíku do argonu při rafinačně-hmogenizačním průchodu roztaveného pásna. Rovněž u tohoto způsobu se účinnost zmenšuje se zvětšujícím se průměrem monokrystalu.Společnou nevýhodou všech dosud známých způsobů je velká spotřeba drahého argonu a skutečnost, že při reálném průtoku se i při nejvyšší dostupné čistotě argonu zanáší do pracovní komorý a tím i do taveného polovodičového křemíku...

Způsob barevné úpravy pergamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240850

Dátum: 01.01.1988

Autor: Voborský Zdenik

MPK: D06B 5/22

Značky: pergamenů, úpravy, barevné, způsob

Text:

...uspokojívý pro získání věr u ného odstínu a vzłüedua starého pergamenu pro psací a vazební úče ly 7 Proto byl vývinut způsob barevné úpravy pergamenů, vyrobených ze začině é a gletované bo 1 iný,pos 1 éze upravované plnicí směsí,obsahující odvar lněného semene, esterifikovaný kafilerní tuk,glycerin, křídu, denaturovaný líh a vodu, jehož podstata podle vynálezu spočíva v tom, že společně s plnicí směsí se holina upravuje konzervovanou...

Způsob výroby vysocepevných pásů, zejména pro cyklopásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240848

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mocko Rastislav, Straka Ján, Rosina Štefan, Minárik Stanislav

MPK: C21D 9/52, C21D 8/02

Značky: výroby, cyklopásky, pásu, vysocepevných, zejména, způsob

Text:

...zo až soo s,načež se pás.cch 1 azuáe ve vodní lázni o teplotě 80 až 100 °G na teplotu 100 až 150 °c a dále se volně ochlazuje rychlostí 3 až7,10 0 G/sšf přičemž doba od přeohodu teploty C 00 °C při ohřevu nažíhscí teplotu po přechod teploty 600 ° 0 při oohlazování je kigsií než 1 780 s.způsobem podle vynálezu se docílilo výhodnějěí kombinace pevncstníoh a plastických charakteristík ve srovnání s dosud uživanými mikrolegovanými ocelemi a...

Způsob výroby antiperforačních vložek do bezpečnostní obuví

Načítavanie...

Číslo patentu: 240838

Dátum: 01.01.1988

Autori: Košíková Božena, Matejka Arpád

MPK: C21D 8/52, C21D 8/02

Značky: obuvi, výroby, bezpečnostní, způsob, antiperforačních, vložek

Text:

...bezpečnostní obuvi. Pomoci prostřihovacího přípravku se z ocelového pásu prostřihují antiperforační vložky různých tvarů a velikosti. Podélná osa vložekje shodná s podélným směrem válcování ocelového pásu. Celkovou-deformací 45 až 50 ,kombinovanou s podchlazením v prvním průchodu na 5 až -30 ° 0,se získá vyšší mez pevnosti a tažnoat než pouhou deformací, ke které je třeba až 65 ního úběru. Válcovený ocelový pás P 0519 Vynálezu vykazuje...

Způsob vinutí laminátových trub s perforovaným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 240833

Dátum: 01.01.1988

Autori: Waradzin Walter, Špaeek František

MPK: B32B 31/00

Značky: perforovaným, vinutí, způsob, laminátových, pláštěm

Text:

...vláken umístí pás fólie, opatřený kuželovými výstupky. Podle dalšího význaku vynálezu se pás folie s kuželovými výstupky umíatí na trn v pruzích rovnoběžnýoh e osou trnu a připevní k němu po části nebo celém jeho obvodu. Při navíjení aklouzávají vlákna výztuže po plášti kuželových výstupků, směrem k plášti kuželů sepak vytlačuje pryskyřice. Po navintí a vytvrzení trouby ee tato2 240-833 stáhne z trnu i s fólií, která může současně tvořit...

Způsob přípravy imunoreagencií obsahujících protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240831

Dátum: 01.01.1988

Autori: Truchlik Štefan, Sikorai Štefan, Belko Dušan

MPK: G01N 33/53

Značky: přípravy, způsob, protilátky, imunoreagencií, obsahujících

Text:

...o nízká iontové síle (s výhodou proti 0,Ó 03 M monohydrofostorečnanu sodnému) a filtmje přes hustý čeřící filtr (na př. Seitz K 5). ATímto postupom se odatraní nadbytečně antigeny zsnešené do hyperimumího sére při odstraňovaní balastních protilátok s. také rozpustně imunokqnplexy a lipe-protein. .E-ventuelně přítcmrąý zadlvytočný antizen immoglobulirm G, by se tímto krokom neodstranil.Taktodzolwaná imunoglobtxlinová frakce z...

Způsob zjišťování zablokování brzdicích mechanismů využívajících tření a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240830

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kabátová Viera, Stoešinková Dáša

MPK: B60T 8/32

Značky: provádění, zjišťování, mechanismu, tření, způsobu, využívajících, brzdicích, zařízení, způsob, zablokování

Text:

...vynálezu je, že principalně není omezen rozsah rychlostí a koeficientu přilnavosti, při kterém lze systém provozovat. Z tohoto faktu potom vyplýva vysoká adaptivita brzdicího systému dopravního zařízení k měnícím se jízdním podmínkém. V neposlední řadě je výhodou i jednoduchá realizace elektronického systému vyhodnocujícího zablokování.Napřiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad zařízení podle vynálezu. V tomto případě je...

Způsob výroby amoniaku z koksárenského plynu s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240829

Dátum: 01.01.1988

Autor: Sokol Drahomír

MPK: C01C 1/02

Značky: koksárenského, tohoto, zařízení, výroby, amoniaku, způsobu, plynů, provádění, způsob

Text:

...anoniaku z koksůrenskeho plynu, spočivejicich v konpresi plynu, prani plynu absor hentem, například metanolem, v katelyticke konverai uhlovodi ku a oxidu uhelnatbho, nizkoteplotnin dčleni, Ietanizaci a v katalyticke synteze aueniaku, odstraňuje řešení podle vynalezu, ktoré spečiva v tom, že se koksarenský plyn tlači najprve na tlak 0,3 al 1,2 hPa, načei sa. něj odstrani prania metanolem za teploty -20 °c až -50 °c sirovodik, organickú...

Způsob přípravy organokřemičitých polymerů pro odpěňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240826

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Ležovie Alfonz

MPK: C08G 77/04

Značky: polymerů, způsob, organokřemičitých, přípravy, odpěňování, kapalin

Text:

...na odpěňující polymer je, že nemá býtrozpustný v celém pracovním teplotním rozsahu.Z těchto důvodů byla řešena příprava tzv. rozvětvených polymerů ą větší mol. hmotnosti a menší rozpustnosti, způsobem podle vynálezu.Způsob přípravy organokřemičitých polymerů pro odpěňování kapalin kohydrolýzou dimetyldiohlorsilanu a metyltrichlor ac V ff ł ff v poměru 541 -220 10 30 53 12 13silanu, následnou polymerací za přídavku vodného roztoku kvarterni...

Způsob zpracování kapalných radioaktivních odpadů kalconací a vitrifikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 240822

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pogorielov Konštantín, Kacvinská Viera, Hoje Ján

MPK: G21F 9/14, G21F 9/16

Značky: kapalných, odpadů, kalconací, radioaktivních, vitrifikací, zpracování, způsob

Text:

...při tavení. Tyto komplikace jsou do značné míry potlačeny tehdy, jestliže se do tavicí pece dávkuje zar huštěný radioaktivní odpad ve formě kapaliny, případně kaše. U některých druhů odpadů však nelze kalcinaci vynechat. Je to jednak u těch odpadů, u kterých se při zahřátí na vyšší teplotu uvolňuje větší množství plynů, což by V peci vedlo k pěnění a vážným technologickým potížím, jednak u odpadů, které-při zahuštování mají tendenci...

Způsob výroby opticky aktivních.alfa. -aminokyselin z racemických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240818

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ambrož František, Lichvár Milan, Chovanec Ján, Olejník Vincent, Matanin Ján

MPK: C12P 13/04

Značky: aminokyselin, výroby, aktivních.alfa, způsob, opticky, směsi, racemických

Text:

...nebo bromkyanem.Vyná 1 ezje určen k přípravě opticky aktivních àminokyselin štěpenímracemátů pomocí imobilisované aminoacylasy s použitím vysoce hospodárného postupu,který lze provádět v laboratorním mčřítku v mikromolovém nebo v milimolovém objemu. Zpracovávat lze směsi racemátů aminokyselín značených stabilnimi ísotopy nebo racemické směsi radioaktívních či neproteinogennich aminokyselín stejně jako proteinogenních aminokyselín V...