Patenty so značkou «způsob»

Strana 138

Způsob stanovení kvality tlumičů torzních kmitů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254301

Dátum: 15.01.1988

Autori: Szabó Imre, Nagy Kornél, Finta Csaba

MPK: G01M 7/00

Značky: způsob, provádění, tohoto, torzních, stanovení, zařízení, tlumičů, kmitů, způsobu, kvality

Text:

...jednot-ku.S obledem na hromadná měření je třeba podle vynále-zu považovat za výhodné, Ikldyž je elektronická jedno-tka .dvoplněna .částí,.která dodává -ref-erenční čas, která o-bsalhuje část, která porovnáva ~referenční dobu se skutečlnou -dotbout gperiody, .a ipřidržovací oibvod. Výsledek porovnávání se ukáže na ukazovacim ípřístroji, který má například červeno-u a zelenou žälrolvku. Porovnání dob per-lod, kombinované s wkazovárním...

Způsob přípravy fotografie s efektem olejomalby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254291

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šimek Jaroslav

MPK: G03C 7/40

Značky: přípravy, efektem, způsob, fotografie, olejomalby

Text:

...olejomalby umocněným kromě zakresleného dezénu plátna ještě zakreslenými tahy malířskými štětci.Fotografie s efektom olejomalhy podle Vynálezu je možno využít v zakázkové umělecké portrétní fotografii, v reklamní technice jako užité fotografie, V plakátové technice. v obalové technice knih a gramodesek, v knižní grafice a ve výrobě bytových doplňků formouobrazů krajin a zátiší. P ř Í k 1 a d Podle vynálezu má způsob přípravy...

Způsob výroby anorganických materiálů modifikovaných chemicky vázanou 3-aminopropyl skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čapka Martin, Czaková Marie, Rexová-benková Ľubomíra

MPK: C12N 11/14

Značky: způsob, výroby, vázanou, modifikovaných, materiálů, chemicky, 3-aminopropyl, anorganických, skupinou

Text:

...povrchu i průměru porů, takže lze volit vhodný materiálpodle požadavků aplikace (například lze použít drcenou porovinu, nebo keramické korálky).Ošetření keramiky halogenvodíkovými kyselinami je velmi jednoduché a v závislosti na teplotě a koncentraci kyseliny spočíva v několikaminutovém až několíkahodinovém styku keramiky s kyselínami a následném promytí vodou a případně sušení. Rovněž potřebná organokřemičitá činidla jsou běžně dostupná,...

Způsob přípravy konjugátů kardiotonických glykosidů s L-tyrosinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254288

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Ivan, Drašar Pavel, Havel Miroslav, Pouzar Vladimír

MPK: C07J 19/00

Značky: glykosidů, kardiotonických, l-tyrosinem, způsob, konjugátu, přípravy

Text:

...o o CH 3 CH, en, Il o c|m 2 c~ /ÉÄ/O/ÝÄ/o/ÝÄ/o OH u H , H on on onkde R je H nebo OH v orqanickém rozpouštědle, nejlépe v tetrahydrofuranu nebo dimethoxymetanu za teploty 0 až 40 OC s L~tyrosinmetylesterem a s N-ethoxykarbonyl-2-ethoxy-l,2-dihydrochinolinem po dobu 10 až 70 hodin, reakčni směs se zředí dichlormetanem, promyje vodným roztokem organické kyeliny s výhodou kyseliny citronové, vinné nebo jablečné, vysuší bezvodým síranem sodným či...

Způsob přípravy vápenatohořečnatého granulovaného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254283

Dátum: 15.01.1988

Autori: Markalous František, Vaněček Vojtěch

MPK: C05D 5/00, C05D 3/00

Značky: vápenatohořečnatého, hnojiva, přípravy, způsob, granulovaného

Text:

...jehpž podstata spočivá V tom, že částečně odvodněné vápenaté kalyz výroby sody Solvayovým způsobem o vlhkosti 35 až 50 hmot. se smisi s kyselými systémy,vznikajícími při výrobě oxidu titaničitého sulfátovým způsobem a popřípadě předem ještěs hořečnatým ůletem nebo páleným magnezitem, potom se tato reakční směs podrobi granulaci,přičemž kyselýoh systémů se přidává 10 až 3 D hmot. vztaženo na hmotnost vápenatých kalü a hořečnatého...

Granulovaná dezoxidační slitina hliník-železo-uhlík a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254281

Dátum: 15.01.1988

Autori: Goszyk Bohuslav, Koritta Josef

MPK: C21C 7/06

Značky: výroby, hliník-železo-uhlík, granulovaná, slitina, způsob, její, dezoxidační

Text:

...se nechá püsobením vzdušné vlhkosti samovolně granulovat.Vsázka se ohřeje na teplotu 1 200 až 1 350 OC, při které dojde k roztavení železa v závislosti na jeho množství. Odlití se provede bud do kokil na licí pás, nebo volně na licí pole případně do větších bloků, kde je zaručene pomalá rychlost ochlazování.Bylo zjištěno, že vazbou hliníku vzniká karbid hliníku, který v podobě sítoví obklopuje jednotlivé zrna binární fáze hliník-železo....

Způsob řízení ohřevu vsázky v komorových ohřívacích pecích s periodickým pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254279

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zahraj Stanislav

MPK: F27B 13/14, F27D 7/00, F27B 9/30...

Značky: způsob, vsázky, ohřívacích, pracovním, ohřevu, řízení, cyklem, komorových, periodickým, pecích

Text:

...do doby dosažení požadované konečné hodnoty střední teploty vsázky nebo její enthalpie.Další postup ohřevu ve vyrovnávací fázi do okamžiku výdeje může probíhat podle známých způsobů, např. udržování na konstantní hodnotě teploty v peci nebo teploty spalín na výstupuz pracovního prostoru. Střední teplotu vsázky je možno určit např. z průběhu teplot spalín měřených na výstupuz ohřívací komory jako ustálenou hodnotu teploty spalín při změně...

Způsob povrchové modifikace implantabilní textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254277

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Jan, Procházka Rostislav, Pospíšil Lubomír

MPK: A61F 2/06, D06B 19/00

Značky: povrchové, způsob, implantabilní, modifikace, textilie

Text:

...způsob úpravy předmětů, přicházejících do přímého kontaktu s krví nebo jinými biologickými tekutinami, hzejména cévních protěz z inertních syntetických materiálů. Při tomto pracovním postupuse nanáší tromborezistentní vrstva nebo vrstvy na vnější a/nebo na vnitřní stěny implantátů pomocí vysokofrekvenčního výboje, který způsobuje vyloučení tromborezistentní vrstvy nebo vrstev z pracovního média .například z reakčního plynu nebo ze směsi...

Způsob regulace teploty horkého větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254273

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mrajca Vladislav

MPK: C21B 9/00

Značky: regulace, větru, způsob, horkého, teploty

Text:

...až do teploty blížící se teplotě v kopuli.Při provozu sdružené paralelních ohřívačů větru je neustále hlídána poloha klap regulač ních členů na studené straně ohřívačů větru. V provozu sfoukávaných ohřívačů větru docházíke dvěma provozním stavúm. Od okamžiku přeřazení na ohřev větru až po dosažení teplotyvětru stejné jako je požadovaná teplota horkého větru se jedná o tzv. horký ohřívač větrua od požadované teploty horkého větru až do...

Elektroizolační, antikorozní tavidlo pro měkké pájení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254269

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jeník Jan

MPK: B23K 35/34, B23K 35/365

Značky: antikorozní, výroby, způsob, měkké, tavidlo, elektroizolační, pájení

Text:

...Vysoké rozpětí dosahované viskozity je přímo ideální pro plnění do tub a jiných vytlačovacích zásobníku jako je například injekční stříkačka.Není náročné na kvalitu surovín a jeho vlastnosti lze během výroby snadno měnit podle požadavků uživatele. Předností je jednodušší a dokonalejší technologie. Použije-li se aktivátor hydrohalogenid cyklohexylaminu má nízkou toxicitu. Tím, že plastifikátor vytěkává, snižuje se možnost poškození...

Způsob výroby ztekucovadla cementárenského surovinového kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254268

Dátum: 15.01.1988

Autor: Baum Zdeněk

MPK: C04B 24/30, C04B 24/22, C04B 24/18...

Značky: ztekucovadla, způsob, výroby, cementárenského, surovinového

Text:

...0,7 l až 11 a ředí se vodou na konečnou hustotu 1 170 až 1 195 kg/ms, přičemž hodnota pH se upraví pomocí hydroxidu sodného na 8 až 11.Výhodou způsobu výroby ztekucovadla cementárenského surovinového kalu podle vynálezu je to, že se při výrobě a použití ztekucovadla zhodnotí levné odpadové suroviny papírenského průmyslu, sulfitové výluhy, přičemž výsledný méně nákladný produkt má stejné vlastnosti jako původní fenolická pryskyříce. Další...

Způsob ovládání útkové niti v drážce profilového paprsku tryskového tkacího stroje a prohozní kanál k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254267

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černocký Jiří, Martinec Josef, Svatý Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: způsob, stroje, paprsků, ovládání, tryskového, provádění, drážce, způsobu, prohozní, kanál, tkacího, profilového, útkové

Text:

...ostatních sil nzanedbatelné.Přesnější měření tuto domněnku Vyvrátilo. Proud pomocné trysky, působící na útkovou nit musí být u tkacích strojů s vodorovnou tkaoí rovinou nastavena tak, aby úhel vzduchového proudu byl poměrně velmi malý, asi 2 °. Jinak je prohoz neklidný a nekvalitní.Cílem vynálezu je zlepšení jakosti prohozu při ekonomičtějším procesu. Tohoto cíle je dosaženo řešení způsobem, jehož podstatou je, že qravitační složka sil...

Způsob výroby výměníkových a kondenzátorových trubek ze slitiny mědi se zinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254263

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holinka Miroslav, Holnová Olga, Hanuš Zbyněk

MPK: B21C 23/08

Značky: výroby, způsob, slitiny, trubek, mědi, zinkem, kondenzátorových, výměníkových

Text:

...Deformační pevnost jednofázové mosazi alfa je vysoká, což má za následek zvýšené nároky na tlakovou silu, spotřebu lisovacích nástrojů a výtěžnost při lisování.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby výměníkových a kondenzátorových trubekze slitiny mědi se zinkem o složení v hmotnostní koncentraci 75 až B 0 mědi, 1,2 až 2,5 hliníku, 0,2 až 1,2 křemíku, 0,02 až 0,10 arsenu, nečistoty cín, mangan, železo v úhrnné koncentraci méně než...

Způsob měření obsahu kysličníku uhličitého rozpuštěného v sycených nealkoholických nápojích a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254260

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hradil Jaroslav, Kubeša Václav

MPK: G01N 7/14, C01B 31/20

Značky: sycených, nealkoholických, kysličníku, uhličitého, zařízení, provádění, měření, způsob, obsahu, tohoto, nápojích, rozpuštěného, způsobu

Text:

...tvoří kapalinový termostat Š, ve kterém je vedená trubička 3 a umístěn systém § pro určení hmotnosti s pohybovým napojením na vnější ukazatel. Mimo termostat je v přívodní části zařazen filtr g 5 jehlovým ventilem 3 a ve výstupní části skleněný bublinkový průtokoměr 1 s výtokovou koncovkou g, ústící do odměrné nádoby g.vzorek nápoje je kontinuálně přiváděn z tlakového dopravního potrubí l do filtru 3,který zabraňuje vniknutí...

Způsob zvyšování výnosu brambor přihnojováním podle chemického rozboru rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254253

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vaňha Bedřich

MPK: A01C 21/00

Značky: rozboru, podle, způsob, výnosu, chemického, rostlin, zvyšování, přihnojováním, brambor

Text:

...P a 5,60 i K, tj. při poměru K/N Í 1,54) v sušině natě odrůdy BLANÍK ukazuje, že k takovémuto porostu průmyslových brambor by se mělo, podle tabulky B, přidat dávka 40 kg.hal dusíku.Ověření tohoto předpokladu ukázalo, že přihnojení takovéhoto porostu dávkou dusíku 40 kg.ha-1 N Č 3 l.VI 1. V dusičnanu amonném) zvýšilo základni výnos 37,05 t.ha-1 brambor na Výnos 42,30 t.ha-1. To znamená, že na každý kilogram N (z celkové dávky 40 kg.ha 1...

Způsob zvyšování obsahu aminokyselin v zrnech obilovin a luskovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254252

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ženíšek Zdeněk, Nováková Hana, Petr Otakar, Koucký Milan

MPK: A23K 1/00

Značky: zrnech, luskovin, obilovin, obsahu, zvyšování, aminokyselin, způsob

Text:

...podle vynálezu mohou plně nahradit bílkovinné komponenty krmných směsi,ktere jsou dováženy z kapitalistických států. Zrno je možno klíčit ve všech typech sladovnických zařízení, at už se jedná o klasický způsob na humnech či o mechanická klíčidla s automatickým řízením procesu. Jediným krokem navíc je zkrápění vodnými roztoky močoviny a amonných solí v pravidelných časových intervalech s následným převrstvením nebo při převrstvování,...

Způsob výroby kyslíku nebo dusíku o proměnném průtoku nízkoteplotním dělením vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254251

Dátum: 15.01.1988

Autori: Borovička Josef, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

MPK: G05D 21/02, B01D 57/00

Značky: způsob, delením, nízkoteplotním, zařízení, výroby, průtoku, proměnném, dusíku, kyslíku, vzduchu, provádění

Text:

...kompresoru 1 poháněného asynchronním elektromotorem Q, čistíoího bloku gg a z nízkoteplotního bloku 35 pro dělení vzduchu. Nízkoteplotní blok gg se skládá z hlavního výměníku ll, z tlakové kolohy lg, z podchlazujícího výměníku gg, vařáku - kondenzátoru lg a z expansní turbiny ll. Hlavní aparáty čistícího bloku 3 jsou adsorbéry lg, lg a elektroohřívač ll.je prnpojen přes chladič 2, odlučovač lg, jeden z adsorbérů lg, ll a hlavní výměník...

Způsob přípravy testovacích tablet na stanovenie beta (1-3)glukanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254164

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zemek Jiří, Holan Zdeněk, Kuniak Ľudovít

MPK: C12N 9/14

Značky: stanovenie, testovacích, 1-3)glukanázy, tablet, způsob, přípravy

Text:

...hodnoty nameranej enzýmovej aktivity. Zistili sme, že sietovaná mikrokryštalickä celulóza pripravená napríklad podľa A 0 136 062 nevykazuje žiadne substrátové vlastnosti pre § 1 » 3 glukanázu a preto je vhodná ako pomocná látka pri príprave tabletových testovacích foriem na stanovenie ,81-3 glukanazy.Podstata vynálezu spočíva v tom, že práš 4kový chromolytický substrát 31-3 glukánu izolovaný z bunečných stien kvasiniek Saccharomyces...

Způsob výroby lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254146

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sensfass Steffi, Wolf Horst, Hörhold Hans-heinrich, Flammersheim Hans-jürgen, Klemm Elisabeth, Märtin Rolf

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidel, způsob, výroby

Text:

...6 HC(3 HOKCHHM), npé nnymecwsenno 3,4-snoxcu-unxnorexcunuerun-3,4-snoxcunuxnorexcanxapöoxcunawCnenymmne runpoxcnaxpnnaru(meraxpunaru) ocpőenxo npuronnm uns onH 0 cTyneHqaworo npouecca oraepmnenuą v .- npoyxw úpncoenuHeHunaKpnnoBoň Kncnoru (MeTaKpnno 3 oñ KHCHOTH) K őace~f.~ hpóýąynpućoenàekun axpnnoąóü kncnoru (ueŕaxpànoąoňvkàcnow) k önćůéé 2 nnuąhF-nnrnnnunnonouy smnpy~ ~ ~ Á- ymr npucoeąuueuna axpnnoáoä Kncnoru(Me 7 axpnnonoň...

Způsob koagulace syntetických kaučuků z latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254132

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sapronov Vasilij, Plutalova Irina, Něnachov Vladimir, Moisejev Vladimir, Sotnikov Ivan, Popova Olga, Markova Zinaida, Kuperman Felix, Kosovcev Vladimir, Polumestnyj Viktor, Kantor Faina, Masagutova Ljudmila, Troickij Andrian, Sosnovskaja Naděžda

MPK: C08C 1/15

Značky: kaučuku, latexu, způsob, koagulace, syntetických

Text:

...H Bnnnnapónarnqecxnx MonoMepçn.Benxonuü runponuaaw nonyuamr na oöpeaxon xon 6 ącHoñ~oöonouKu. Oőpeaxn 6 en~ Konoů xonöacnoü oöonouxu, B caom oqepenb nonýhénuoň na orxonon Konnarena cnnnxonoñ oöpesu ononnuwenhuo usmenbqamr H Bľxonaqecrae 120 r ąarpymamr B xonöy c Memanxoñ, oöannnmr 200 Mn 0,2 Z 4 Horo áonnoro pacTaopa cepnoä Knenovu. Temneparypy nbnnnwamm no 100-l 20 °C B weqenne 30 MHH H aror Momeur npunnmamw sa Hyneaoň orcuer. . ., Ho xony...

Způsob výroby karnitindehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254131

Dátum: 15.01.1988

Autori: Schäfer Angelika, Schöpp Wulfdieter

MPK: C12N 9/04

Značky: výroby, karnitindehydrogenázy, způsob

Text:

...ynbwpaasyxonConepmàmaacx 3 öecxnewoqaon sxcrpaxre öenxon Kapuuwaunernnporeuaaa.nome ÓHTB oqnmena B 3-5 pas nocpencraou mpaxuuonaoro nmcannňanua H, coowaercrBeuao, sxcrpaxunu, HanpHMep, npn nouomm cynbůara amounn. uns sworo K öenKóBoMy sxcrpaxwy noóaansmw rsepnuü cynbmaw aMMoHnn no Koneuuoň Konuenwpauuu, cooraercwaywmeň 70 Hacumennn, npnqem ncn axrnauocrb uenaxon okaaunaerca 5 ocanxe. nuz nanbneñmeü ouucrxu Kapuuwuunernnporenaau ocmavox...

Způsob výroby opěrného válečku pro pásový dopravní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254130

Dátum: 15.01.1988

Autor: Momčilov Emil

MPK: B62D 55/14

Značky: pásový, válečků, způsob, opěrného, prostředek, dopravní, výroby

Text:

...Ha unnnunpnuecxoü nosepxaocwn nepuàepnn 2 onopnuů ponHK HMe~ ew pesuuoauň öannax ll. Kaxnan őoxosax cwena nepnmepun 2 EMBCTE c samurnuuKonbuoM 8 oöpaayew nepuàepnüuym peőopny 12. .Hpu ocymecwnnennn cnocoöa B coownewcwngn c Hsoőpewennem samuwuoe Konbuo 8, HBFOTOBHEHHOE H 3 H 3 HococToüKoro Mawepuana, uanpnnep, cwanu, saxnamnaercà H uenrpnpyewcn B npesapuwenbuo nonroronnenuýw K ownusxe npecc~mopMy, c K 0 v wopoñ npaKwHqecKH ono oöpasyer oömym...

Způsob výroby izolačních materiálů v rolích a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254126

Dátum: 15.01.1988

Autori: Panin Alexej, Azarch Ruvim, Fadějev Nikolaj, Nazarevskij Nikolaj, Enno Igor, Korobkov Vitalij, Budnjackij Vladimir, Osipov Alexandr

MPK: E04B 1/24, E04B 1/62

Značky: zařízení, rolích, způsob, provádění, izolačních, výroby, materiálů

Text:

...aemnbm neawm rpancnoprepa 1, ycraaoaneum c soamoxuocwnm sosnpawud-nocwynarenbaoro nepenemenua Hx n BGDTHKGHBHOŘVHHOCKOCTH c noMomhm, HanpnMepQ perynupoaoqumx nuaron 16,17,18 H 19 coownercrnenno. Ycwauonxa caaömeua-npuaoaM 20,21 H 22 ysna 2 nonaqn cupba, Mexaunsna 8 ornenennn rowonoro Marepuana H ysnà 9.pynoHponamuz coornercrneuao, npuueu npunonu 21 H 22 noxnmqemu K onony 3 neKTponnurawenm c penyKTOp 0 M 23 Bce ysnu ycvauonxn cxomnanonaau Ha...

Způsob konečné úpravy plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254118

Dátum: 15.01.1988

Autori: Reim Ingeborg, Götzke Wolfgang, Wahnberger Dieter, Pohl Gerhard, Greschke Manfred, Postel Lothar, Kindlein Irmgard, Vatter Rudolf

MPK: D04H 5/02

Značky: plošných, textilií, způsob, úpravy, konečné

Text:

...H na nanum oTnenouámxnonómeH He npnMeHHn.npouccm sopconaunn. mecrkde nnpo npnn Heo 6 xonuMopa 3 púmnnTb H noönrbca 6 onee Mnrxoro rpHa. - V ÁKaukaz àanaqa pemaercnndcpeácTBoM TOPO, uro Texcrunhnoexnónowno as Hnŕeň~ annapawuoů npamn nnu rpynna nHweüHymHx 5 pane nonoraa, na Hnreñ annapaT naň npamn, B qacrnocwu, Tnnuqaoň xoHcTpyKunpamu, nqnyuenuux nnenuomexa HňHecknM (6 esnepereHuuM)cnoccöoM npnneunn,-cnocoöoMMypama new, Qpuxá uuonumm...

Způsob regulace kvantových toků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254104

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kirsch Bernd, Noack Jürgen, Kretschmer Horst, Schingnitz Manfred, Werner Klaus, Tietze Günter, Schweigel Hans-joachim

MPK: F23N 1/00

Značky: kvantových, toků, způsob, regulace

Text:

...gonuuecmneanoro nowoka npana usmennéwca wexyqaà Hn 0 TH 0 CTbvfç 4, onaxo cnona cwaőunnsnpyewcn npnuynnrennuo a pesynbwawe perynnpoaxu Konuqecraennoro nowoxa Kounencaunonuum raaoM.KoMneHcauuoHHuüras.nonmea nonaaawbca uepea Hacbmky 5 osupymmnü pesepsyap unH,npu nocvoxncrne V yp 0 BHn Hanonxenun 5 amen pe 9 epàyape,nocpencTnoMvnueüxoaoro nnŕarenn B non Knmqenumm mma, na KOTOp 0 P 0 qepes aqeüxoauü (honacrnoü) nnwarénb nocfynaewŕ...

Způsob ničení zárodků parazitních a infekčních nemocí v aktivním povrchu životní zóny zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254079

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nápravník Jan, Klabzuba Jiří

MPK: A01K 13/00

Značky: zárodku, infekčních, ničení, nemoci, povrchu, způsob, zóny, aktivním, parazitních, životní, zvířat

Text:

...parazitárních a infekčních nemocí a tím dosáhneme jejich zničení.Výhody navrhovaného postupu jsou v tom, že ničení zárodků parazitárních a infekčních nemocí na aktivním povrchu životní zőny zvířat teplem v celé ploše je vyrovnané, zvyšuje účinnost dosavadních zoohygieniokých preventivních postupů očisty stájových prostor a tím podstatně přispívá k ozdravení chovaných zvířat. Uvedený způsob je založen na využití účinných fyzikálních metod...

Způsob utěsnění vakuovaných dutin injektážních forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254076

Dátum: 15.01.1988

Autor: Anděl Miroslav

MPK: F16J 15/06

Značky: dutin, utěsnění, injektážních, způsob, vakuovaných, forem

Text:

...sníženo nebezpečí vzniku vadného výrobku vlivem nedokonalého uzavření formy. Separování rovinných dosedacíoh ploch a jejich následné čištění je bez rizika poškození formy a těsnění. Nároky na kvalitu materiálu těsnění a jeho tvarového provedení mohou být proti doposud používaným nižší až o 50 . Udržování ploch pod těsněním je snažší, protože prakticky nedochází k jejich znečištění laminační směsí, navíc je těsnění na vnějěím povrchu...

Způsob využití tepla při těžbě fermentačních plynů ze skládek odpadů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254069

Dátum: 15.01.1988

Autor: Straka František

MPK: C12P 5/02

Značky: způsob, odpadů, skládek, provádění, plynů, fermentačních, způsobu, tepla, tohoto, zařízení, využití, těžbě

Text:

...propojen na výstup upraveného plynu. Ohřívák vratných kapa lin lg je napojen i na přívody médií lg a výstupním potrubím llvratných kapelin přes čerpadlo lg vratných kapalin na vtláčeoí systém vrtů pro reoykl vratných kapalin do lože sk 1 ádky.Tepelné čerpadlo lg je propojeno svým chladicím okruhem potrubím ll expandovaného chladiva nejprve s nepřímým ohladičem 5, následně s nepřímým chladičem vody 1 a dále potrubím lg odpařeného chladiva a...

Způsob rezervového tisku polyamidových koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 254067

Dátum: 15.01.1988

Autori: David Svatopluk, Klimeš Jiří, Teplý Ivan

MPK: D06P 5/12

Značky: tisku, koberců, polyamidových, způsob, rezervového

Text:

...pasty nebo do pasty pro zá kladní odstín je přidáno disperzní barvivo vhodné pro polyamidnebo reaktivní barvivo, lze s výhodou docílit efektů pestré rezervy. Pro získání tohoto efektu lze rovněž použít kyse~lá či kovokomplexní berviva s nižší disociační konstantoupři dané hodnotě pH rezervační pasty oproti disociační konstantě rezervačního prostředku.Aplikace popsaného postupu rezervového tisku koberců umožňuje využití všech...

Způsob zamezení sesmekávání krajové perlinkové vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254055

Dátum: 15.01.1988

Autor: Palacký Jiří

MPK: D03D 47/40

Značky: krajové, sesmekávání, zamezení, perlinkové, způsob, väzby

Text:

...po přestřižení založen do následujícího proělupu a zatkán spolu s následující útkovou nití. Zařízení k realizaci tohoto způsobu je však poměrně složité a nákladné. K tomu ještě přistupuje ta nevýhoda, že založený kraj tkaniny je silnější a při navíjení tkaniny na zbo~ žový vál narůstá návin na kraji více než uprostřed, čímž dochá zí k deformaci návinu.Uvedené nevýhody se dají jednodušeji odstranit způsobemzamezení sesmekávání krajní perlinkové...

Způsob přípravy kyseliny (4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)fenyl)octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247050

Dátum: 15.01.1988

Autori: Becker Karl, Dirksen Joachim, Prag Manfred

MPK: C07C 57/32

Značky: 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)fenyl)octové, přípravy, způsob, kyseliny

Text:

...kyseliny 4-fluor-2-jodbenzoové Rajšner M. et al., collect. Czech. Chem. Commun. 40, 719, 1975 a 4-isopropylthlofenolu Valenta V. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 39, 783, 1974.K roztoku 340 ghydroxidu draselnéhoyv 3,5 l vody se za michání při 50 až 6,0 °C přidá 254 g 4-isopropylthiofeno 1 u a po 15 min mlchání 15 g .mědi a 440 g kyseliny 4-Íluor-z-jodbenzoove. Směs se vyhřeje pod zpětným chlavdičetm k varu a vaří se 8 h. Po částečném...

Způsob přípravy nového 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)fenylacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247049

Dátum: 15.01.1988

Autori: Grohmann Peter, Ellger Ulrich, Schirrmann Hartmut

MPK: C07C 121/68

Značky: přípravy, nového, způsob, 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)fenylacetonitrilu

Text:

...Cistá látka stáním tuhne na krystallcký produkt, t. t. 39 až 40 °C.Výchozí 4-fluor-2-Ił-isopropylfernylthio)-.-benzylchlorid H 1, který zatím nebylv- literatuře popsán, se připraví dále uvedeným třístupñovým .pochodem zeznáąných výchozích látek, tj. kyseliny 4-fluor-2-jodbenzoově Rajner M. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 40, 719, 1975 a 4-isopropylthiofenolu Valenta V. et al., collect. Czech. Chem. Commun. 39, 783, 1974. A-K roztoku...

Způsob přípravy nového 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)benzylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247048

Dátum: 15.01.1988

Autori: Scholtissek Georg, Bogomolov Genadij Michajlovie, Isajev Pavel Sergejevie

MPK: C07C 21/24

Značky: způsob, 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)benzylchloridu, nového, přípravy

Text:

...4-fluor-Z-jodbenzoové. Směs se vyhřeje pod zpětným chladlčem k varu a vaří se 8 h. Po »částečném ochladnutí se při 70 °C zředí 4 1 vody, rychle se zfiltruje a pevná hmota na filtru se promyje 1 l vody 70 C teplé. K filtrátu se přl 60 C za míchání zvolna přřdä 425 gramů 360 ml kyseliny chlorovodíkové. Za míohaní se směs ochladí na 10 až 15 °C a po z h se vyloučený produkt odszaje. Poomyje se studenou vodou a vysuší při 80 °C. Získa se 470 lg 98...

Způsob přípravy nového 4-fluor-2- (4-isopropylfenylthio ) benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247047

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kirbatov Vladimír Lvovie, Vlasov Sergej Nikolajevie, Bazylev Vladimír Vasiljevie

MPK: C07C 33/46

Značky: způsob, 4-isopropylfenylthio, benzylalkoholu, přípravy, 4-fluor-2, nového

Text:

...Ve 2 1 lbezvodého toluenu se za míchání během 1 h přikape 800 g 50 toluenového roztoku natriumdihydrid obis Z-methoxyethoxy aluminátu SynhydriudL Během přidávání se reakční směs občas vně chladí ledovo-u vodou tak,aby vnitřní teplota nepřestoupila 45 °C. Exothermní charakter reakce se projevuje hlavxně v počäteční fázi přidávání činidla později se směs hřeje méně a přidávàni-ěinidla lze urychlit. Suspendovaná kyselina zvoina vchází do...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247046

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chodoš Vladimír Alexaddovie, Röder Volker, Šenkman Michail Jakovlevie

MPK: C07C 63/70

Značky: 4-fluor-2-(4-isopropylfenylthio)benzoové, kyseliny, přípravy, způsob

Text:

...uvádí. identita nové kyseliny I byla zajištěna analýzou a dále spektrálními metodami UF, IČ a lH NMR.Ve 3,5 l vody se za micháni rozpustí 340 gramů hysdroxidu draselného 85 0/0, 5,2 mol), roztok se vyhřeje pomoci lázně na 50 až 60 °C a přidá se 254 g 1,67 mini 4-ísov-propylthiofenoílu. Míchá se 15 min., pak se přidá 15 g čerstvě vyre-dukoviané mědi Brewster R. Q., Groening T., Org, synth.,c 011. Vol. 2, 44 s, 1946 a nato 4.40 g 1,65 mol...

Způsob přípravy solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247011

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mánek Aleš, Prudek Miloš, Vidláková Jarmila

MPK: C11D 1/12

Značky: esterů, sulfojantarové, přípravy, solí, kyseliny, způsob

Text:

...či jejích oxyethylenovanými deriváty, lze riziko hydrolýzy odstranit, nebo podstatné snížit postupem podle vynálezu tim, že se neutralizace monoesterů maleinově kyseliny provádí za přidavku 0,5 až 10 0/0 hmot. močoviny, vztaženo na celkovou hmotnost neutralizovauné směsi.Výhodou postupu podle vynálezu je, že pokud dojde k překročení koncentrace baze při neutrallzaci, má přldávaná mločovina funkci pufru a pravděpodobnost hydmlýzy je podstatne...

Způsob vytváření podélných dutin v betonových prefabrikátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 241644

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zvetkov Krum Kostov, Paskov Haralampi Naunov, Petkov Ivan Georgiev, Tonev Tontscho Petrov

MPK: B28B 7/22

Značky: betonových, způsob, prefabrikátech, podélných, dutin, vytváření

Text:

...ve vyší pořizovací ceně skládaných jader.Nevýhody dosavadního stavu techniky se částečně podařilo odstranit řešením, které je popsáno v če. patentu č. 139 596. Způsob snížení třecí síly při vytahováñí kruhových výbračních jader z betonových prefabrikátů podle čs. patentuč. 139 595 spočíva v tom, že se vibrační jádro volně uloží ve formovacím zařízení. Podle popsaného vynálezu se vibrační jádro, ve kterém je uložen rotor vibrátoru, vloží do...

Způsob přípravy a homogenizace polymerních směsí polyvinylchloridu a ternárního kopolymeru akrylonitril-butadien-styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 241642

Dátum: 01.01.1988

Autori: Corbellini Margherita, Carbonaro Antonio, Farwick Gerhard, Haubold Wolfgang, Renaud Patrick, Ferrero Cesare

MPK: C08J 3/20, C08L 27/06, B01F 3/18...

Značky: homogenizace, polymerních, směsi, akrylonitril-butadien-styren, přípravy, způsob, ternárního, kopolymerů, polyvinylchloridu

Text:

...1-butadien j~styrenovým terpolymerem při použití terpolymeru s velikosti částic větši než 1 mm nebyl doposud uspokojivě vyřešen. Použitimvýše popsaného postupu připravy, analogického způsobu připravy a homogenizace běžných-polyvinylchloridových směsi, totiž nelze připravit polymerni směs s potřebnou homogenitou. Takto připra vehá směs, vystupujici z plastikačniho zařízení, obsahuje řadunerozpracovaných částic terpolymeru...

Způsob výroby práškových karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 241641

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vanmarcke Luc Albert, Czeininger Csaba, Schacht Dieter, Van Hijfte Willy Henri Prudent, Van Hijfte Willy Prudent

MPK: B02C 23/06, C08K 3/26

Značky: způsob, výroby, práškových, karbonátových, plniv

Text:

...zastoupení rozměrů částic produktu. U mlýnů, které nejsou pneumaticky vynášonćy jako např. u vibračnich mlýnů neni situace tak složitáą přesto však různé pohyblivost částic s různým nànosem hydrofobizačniho činidla způsobuje značný rozptyl jak v měřené konoentraoi činidla v produktu tak v rozmerové distribuci částic produktu. Popsané nepřiznivé efekty vlivu koncentračniho gradientu hydrofobizačniho nánosu na melivu Jsou pochopitelně...

Způsob povrchové úpravy ocelových součástí spřádního ústrojí bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241636

Dátum: 01.01.1988

Autori: Sheridan Artur Lee, Mahoney George Harold, Kiyota Takao, Uchida Takateru, Hougen Everett Douglas, Beckman John Heller, Schloemer George Charles, Bötger Peter, Noguchi Kohji

MPK: C23C 8/36

Značky: povrchové, strojů, úpravy, spřádního, součástí, bezvřetenových, způsob, oceľových, ústrojí, dopřádacích

Text:

...že v zařízení na iontovou nitridaci lze zpracovávat široký sortiment součástí, náklady na tuto technologiijsou daleko nižší a zařízení je dostupné. Technologie iontové nüidaje proti naprašování méně náročná na drsnost povrchu a kvalitu ce čistění povrchu před vlastním procesem. Difuzní charakter vrstvy,vznikající přicbntové nitridaci také způsobuje vynikající adhesi vrstvy, daleko lepší než při neprašování.Pro využití navrhované technologie...