Patenty so značkou «způsob»

Strana 137

Epoxidové fóliové lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254528

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vaňková Marcela, Zedník Milan, Souček Jiří, Mitáček Lubomír, Eder Martin

MPK: C09J 7/00, C09J 7/02, C09J 7/04...

Značky: výroby, způsob, lepidlo, epoxidové, fóliové

Text:

...vytvrzování jako je 2,4-tolylen-bis-(N,N-dimetylmočovina) a vzniklá směs se po homogenizaci lisuje, nebo válcuje nebo vytlačuje a nebo roztírá do tvaru požadované fólie.Tímto způsobem se získá lepidlo ve formě mírně lepivé fólie, která za laboratorní teploty dobře přilne k lepeným povrchům a po vytvrzení při teplotě v rozmezí 100-140 OC dává spoje s vysokými pevnostmi. Použitá technologie odstraňuje problémy s odpařováním rozpouštědel,...

Způsob čištění odpadních vod aktivačním procesem při současném odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek a fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254513

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wanner Jiří, Grau Petr

MPK: C02F 3/12

Značky: znečištění, odpadních, dusíkatých, fosforečnanu, organického, čištění, odstraňování, současném, způsob, látek, aktivačním, procesem

Text:

...je, že zvláště při nízkých poměrech crganického znečištění a dusíkatých látek (BSK 5 NCelk) je dosahováno lepšího využití organických látek pro denitrifikaci a tím hluhšího odstranění organických látek z vody. To je dáno tím, že do anoxické zóny je přiváděna část odpadní vody, která neprošla anaerobní zónou,v níž by došlo k akumulaci organických látek do buněk bakterií majícich schopnost polymerizace a depolymerizace fosforečnanů, přičemž...

Způsob kontinuálního měření množství materiálu na pásovém dopravníku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254489

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomis Longin, Chytka Lubomír, Neustupa Zdeněk, Hodek Oldřich, Strakoš Vladimír

MPK: G01G 11/00

Značky: množství, způsob, provádění, způsobu, kontinuálního, měření, pásovém, materiálů, zařízení, dopravníku

Text:

...zařízení je, že sestává z desky, na které je upevněn snímač chvění, ktery je připojen na přízpůsobovací zesilovač a pásmový filtr, který je spojen s vyhodnocovaoí jednotkou.zařízení pro kontinuální měření množství materiálu na pásovém dopravníku podle vynálezu je jednoduché a energeticky nenáročné. zařízení je nenáročné na údržbu a provozusohopné i v extrémních podmínkách povrchových dolů. Výstupní signál o dopravovaném...

Způsob výroby (cyklohexenylethyl)trichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254484

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zelenka Pavel, Šíp Martin, Šabata Stanislav, Hetflejš Jiří, Volšík Pavel, Svoboda Petr, Borovec Ivo

MPK: C07F 7/12

Značky: výroby, cyklohexenylethyl)trichlorsilanu, způsob

Text:

...dichlorsilanu a tetrachlorsilanu, výhodné 90 až 95 triohlorsilanu.Hydrosilace vinylcyklohexenu trichlorsilanem výše uvedené čistoty se s výhodouprovádí bez rozpouštědla a v přitomnosti vzdušného kyslĺku tak, že se reakčni směs obsahující vinylcyklohexen a katalyzátor zahřivá za současného přidávání směsi chlorsilanů takovou rychlostí, aby byla reakčni směs udržována ve varu. Po skončení reakce lze (cyklohexenyletyl)trichlorsi 1 an ziskat...

Způsob protínání vpřed k měření vzdáleností nepřípustných bodů teodolitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254482

Dátum: 15.01.1988

Autor: Švagr Václav

MPK: G01C 15/12

Značky: nepřípustných, měření, bodů, protínání, vpřed, teodolitem, způsob, vzdálenosti

Text:

...přiloženém výkresu je na obr. 1 znázorněn pohled na teodolit s nasazeným otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem na objektívu dalekohledu, na obr. 2 je půdorysný tvar vyhodnocovaného trojúhelníka a na obr. 3 je znázorněn princip měření z pootočení a proložení dalekohledu ve vodorovné rovině. V uspořádání podle obr. 1 je V dalekohledu vyznačena nehmotná základna g o konstantní délce 5, ležící mezi klopnou osou 5 dalekohledu a...

Způsob výroby předmětů za rotace ve formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254478

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, tohoto, způsobu, předmětů, formách, výroby, provádění, zařízení, rotace

Text:

...zónyl se provádí podle potřeby za současného vyplachování nadávkovaných forem inertním plynem.Rotuje-li polymerizátor požadovanými otáčkami, zasune se celý sloupec forem uzavřený mezi třecími vložkami 3 ručně, nebo automaticky tyčí § do rotující aktivní zóny g. Aktivní zóna g je bud vyhřívána tepelným médiem, indukčně, nebo mikrovlnami, nebo je ozařována rtutovou výbojkou, dusíkovým laserem, anebo jiným zdrojem vhodného záření a může...

Fosfoniové soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254474

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Kozmík Václav, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav

MPK: C07F 9/28

Značky: fosfoniové, jejich, výroby, způsob

Text:

...2 a 5 substit furanový kruh/, 15,8 q trifenylfosfinu, 60 ml toluenu a 0,6 ml dimetylforamidu byla zahřivána k varu 5 hodin. Průběh reakce byl sledovân pomoci 0 chromatografie A tenké vrstvě /chloroform/. Po ochlazení reakční směsi byly vyloučené krystaly odsáty, promyty 3 x 20 ml benzenu, vysušeny při teplotě 100 OC a tlaku 133 až 226 Pa. Bylo získáno 15,95 9 produktu, t.t. 219 až 221 °C. Identita produktu byla potvrzena pomoci spektrálních...

Způsob výroby vodovzdorných překližovaných desek pro betonářské bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254473

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vaněk Izidor, Pelčák Milan, Cejpek Vladimír

MPK: B32B 21/14

Značky: betonářské, způsob, bednění, desek, překližovaných, výroby, vodovzdorných

Text:

...impregnace. Předkondenzací v sušárně nastane částečně vytvrzení pryskyřice a její zakotvení v celé tlouščce dýhy.Takto upravené dýhy se používaji při skládání souborů před liaováním jako povrchové dýhy překližovaných deeek pro betonářské bednění.Vytvrzenim pryskyřice při lisování překližované desky za působení zvýšené teploty a tlaku ve vytápěném hydraulickém lisu nastáva zpevnění této vrohni vrstvy, zvýšení její odolnosti vůči otěru a...

Způsob detoxikace zeminy kontaminované kyanidovými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254472

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: C02F 11/06

Značky: sloučeninami, kyanidovými, způsob, detoxikace, kontaminované, zeminy

Text:

...než pH 8,5. Za těchto podmínek probihá reakce rychle a vznikající chlorkyan se rozkladáoxidace kyanidů peroxidem vodíku probíhá podle rovniceReakce probíhá V alkalickém prostředí, aby nemohl vznikat kyanovodik. Jako katalyzátoru se používají měčnaté ionty. Kyanatany se dále hydrolytícky štěpí podle rovníce2 3 Každé z uvedených činidel má určité nevýhody, které lze eliminovat vhodnou kombinacíněkolika činidel. Maximálního efektu se dosáhne...

Způsob separace kovů z odpadních vod polymetalických kalů v kovoprůmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254463

Dátum: 15.01.1988

Autori: Soukup Miloslav, Grüner Karel, Ruml Vladimír

MPK: C02F 1/46, C02F 11/00

Značky: odpadních, kovoprůmyslu, způsob, kalů, kovů, polymetalických, separace

Text:

...Úprava pH do rozmezí 4 až 10 se provádí pH-statem.V katodovém prostoru se vylučují kovy v elementární formě neho sumárně ve formě slitin,v kompaktním nebo práškovém stavu podle podmínek elektrolýzy.V anodovém prostoru se oxiduje chrom na chroman.Anody mohou být uhlíkové, titan-platinové, nerezové apod. Jako katody lze použít všechny běžně kovy používané v galvanostegii.Postup umožňuje separovat kovy přímo ze suspenze bez předchozí úpravy...

Způsob přípravy nepěnivé kapaliny k přenosu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254454

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hofmanová Helena, Holub Luděk, Matějka Jindřich

MPK: C09K 5/00

Značky: tepla, způsob, nepěnivé, kapaliny, přenosu, přípravy

Text:

...V samostatné operací se rozpustí pentahydrát nebo nonahydrát metakřemičitanu sodného ve vodě. Tento vzniklý roztok se smisi s roztokemZpůsob podle vynálezu odstraňuje nebezpečí antagonismu v účinku přisad, k němuž by mohlo dojít po přidání dalšího inhibitoru do již inhibovaného glykolového roztoku. Ve svém důsledku by to mohlo vést až ke ztrátě již dosažených dobrých antikoroznich vlastnosti přípravku. Kapalina připravená...

Způsob polymerizace a kopolymerizace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254452

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pacovský Vladimír, Ševčík Stanislav, Mrázek Zdeněk, Grüll Ladislav

MPK: C08F 14/06

Značky: kopolymerizace, vinylchloridu, polymerizace, způsob

Text:

...Dodatečné dávkování iniciátoru do reakčního systému v průběhu reakce umožňuje efektivnější využití iniciátoru. To dovoluje buč použít menší množství iniciátoru beze ztrát na výtěžku, nebo se stejným kvantem iniciátoru dosáhnout standardní konverze v kratším reakčním čase, popřípadě získat vyšší výtěžky při nezměněném množství iniciátoru a zachovaném reakčním čase. Při dávkování iniciátorů v pevné fázi odpadá proti aplikaci iniciátoru v...

Způsob přípravy čistého 2-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254448

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vrána Milan, Fuka Josef, Sádlo Luboš

MPK: C07C 91/44

Značky: způsob, čistého, 2-aminofenolu, přípravy

Text:

...(40 až. 55 00) než v případě destilace, ale rozdíl se vyrovnává tím, netttralizacĺ matečných louhů je možné regenerovat 3-aminofenol se zvýšeným obsahem difeííylaminů. Tento regenerát je světle žlutě zbarvený, neobsahuje žádné ve vodě nerozpustné látky a může být výhodné použit pro účely, kde zvýšený obsah difenylaminových derivátů nevadí, například pro výrobu některých druhů barviv.Produkt krystalizaee čistý 3-amiiąolenr)l s obsahem...

Způsob přípravy 5-amino-2-acylaminofenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254443

Dátum: 15.01.1988

Autori: Davídková Pavla, Arient Josef

MPK: C07C 101/72

Značky: 5-amino-2-acylaminofenolů, přípravy, způsob

Text:

...na neutrální reakci a po dal~1 ším 30 minutovém míchání byl vyloučený produktodsát, Filtrační koláč byl rozmíchán v roztoku louhu sodného a vzniklá suspenze byla znovu odsáta a odsátý koláč byl promyt na filtru. Z filtrátu bylo získáno po okyselení koñc. kyselinou chlorovodíkovou, promytí vodou a usušení 3,46 g, tj. 90 teorie 5-amino-2 ~benzoylaminofenolu o tt. 215 až 218 °C. Příklad 221,2 g 5-nitro-2-(o-chlorbenzoyl)aminolcnolu bylo...

Vinutý svazek trubek výměníku tepla, zejména pro oblast vysokých teplot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254420

Dátum: 15.01.1988

Autor: Prokop Bohumír

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutý, trubek, výroby, vysokých, oblast, svazek, teplot, tepla, výměníku, zejména, způsob

Text:

...pro oblast vysokýrclt teplot.- 2 Podstata způsobu spočívá V tom, žese v první vrstvč vinutí po obvodě centrální trubky přivaří nosná žebra S výřezy pro trubky mezi nosnými žebry se k centrální trubce přivaří distanční pásky. Na to se navine první vrstva trubek. Poté se k nosným žebrům přivaří nosná žebra druhé či další vrstvy trubek tak, že předchozí vrstva trubek je uzavřena. K distančním páskům první vrstvy trubek se přivaří pomocí...

Jazýčková jehla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254409

Dátum: 15.01.1988

Autori: Špíral Josef, Apolín Ladislav, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 35/04

Značky: výroby, jazýčková, její, jehla, způsob

Text:

...postupom je umožnčna výroba jazýčkovć jjehly potřcbnćhc) tvaru bez náročného třískovćht) odebírání materiálu, s vyhovující hladkostí na funkční části jehly a při odstranění nežádoucích povrchových vrypů a trhlinek. Kromě jižuvedených výhod dochází k zhutnění materiálu a tím, jak bylo uvedene, ke zvýšení pevnosti zejména funkčních částí, současně však zůstává zachována konstantní plocha průřezu stvolu jehly. Zhutnění materiálu...

Způsob řezání elektromechanických měničů pro ultrazvukovou lineární mnohaměničovou sondu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254405

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havránek Miroslav, Minařík Václav

MPK: B23K 26/00

Značky: způsob, měničů, lineární, řezání, elektromechanických, sondu, ultrazvukovou, mnohaměničovou

Text:

...se jedním povrchem přitmelí na vazební vrstvu měniče nebo na zadní vrstvu mčniče, načež nad jejím druhým povrchem se pohybuje íokusovaným clektromagnetickýní zařeiíím laseru o středním výkonu V rozmezí l až 101) W ao vlnovč dćlce v rozmezí 0,5 ,um až 12 m a cxponovaný povrch destičky se odpařuje do hloubky 4 U až IOU procent tloušľky tlestičky.Vyšší účinek íynálezu sc projevttje zejménav tom, že minimalizovaná mezera mezijednotlivými...

Způsob navození podmínek mikrogravitace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254402

Dátum: 15.01.1988

Autor: Křížek Bohuslav

MPK: B64G 7/00

Značky: mikrogravitace, způsob, způsobu, provádění, podmínek, navození, tohoto, zařízení

Text:

...a zrych 1 enía(t), na obr. 3 je uveden teoretický průběh tahu «P(t) letového motoru a obr. 4 představuje blokové schéma zařízení automatické regulace tahu letového motoru.Způsob navození podmínek mikrogravitacc spočívá v tom,během pohybu po balistické dráze je reaktivním tahem automaticky ovládána rychlost přičemž požadovaného lineárního průběhu rychlosti se dosahuje kompenzací ztrátové složky rychlosti,způsobené odporem prostředí a...

Způsob čištění odpadních vod z výroby syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254400

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kašpar Vlastimil, Dvořák Josef

MPK: C02F 1/46, C02F 1/56

Značky: kaučuku, výroby, odpadních, syntetického, způsob, čištění

Text:

...anionaktivní flokulant v množství 1 až 5 mg/1.Při výrobě l tuny kaučuku odpadá (podle typu vyráběněho kaučuku 4 až 5 m 3 koncentrovaných odpadnich matečních lázní z kolagulace (sér) a 13 až 14 m 3 pracích vod z propirání vyrobeného kaučuku. Teplota odpadních lázní z koagulace bývá 70 až 50 °C. Jejich reakce se pohybuje 3 pH. V 1 m 3 odpadních lázní z koagulace bývá přítomno V závislosti na technologii koagulace od 1 kg do 3 kg...

Způsob izolace albuminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254391

Dátum: 15.01.1988

Autori: Demnerová Kateřina, Hrdlička Jiří, Králová Blanka, Khain Bohuslav, Vodrážka Zdeněk, Loučka Miloslav, Caudrová Jitka

MPK: A23J 3/00

Značky: izolace, albuminu, způsob

Text:

...druhý den při skladování V chladírně.b) Antikoagulační roztoky přidávat přesně a opatrně. Nadměrné množství by způsobilo změnu osmotického tlaku, porušení krvinek a také přílišně naředěni. Nepřisolovatani kuchynskou soli ani dusitanovou směsi. c) Vyvarovat se styku plazmy se železem, které ji tmavě zbarvuje.d) Pro dopravu je vhodné krátké potrubí a samospád, neboč čerpadlo může krev poškoditVýhodou metody podle vynálezu je, že vychází z...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 254390

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koubková Marie, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Vlachovský Vladislav

MPK: B41M 1/42

Značky: střední, elektrografického, ofsetového, materiálů, vysoké, výroby, způsob, náklady, tiskové

Text:

...sensibilizátorů je disperze polévána na speciální papírovou podložku pomocí stěracích pravítek a sušena v zônové impaktní sušárně.Vlastní sušení tenkých vrstev na pasu papírová podložky, kdy musí být V průběhu řádově vteřin odpařena všechna organické rozpustidla, se provádí většinou při teplotách 90 až 120 °C. Intenzita sušení je tedy v tomto případě velmi vysoká, což způsobuje, že nejvrchnější části sušené elektrografické vrstvy mají...

Způsob renovace starých stok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254388

Dátum: 15.01.1988

Autori: Táborská Eva, Kalivoda Stanislav

MPK: E02D 29/10

Značky: způsob, starých, renovace

Text:

...podmínkách a § 63 že jge o renovace nákladné a zdlouhavé.Uvedené nevýhody dosavadních způsobů renovacešstarých stok kanalizační soustavy se odstraní způsobem renovace starých stok podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, žedo potrubí staré stoky se po částech zasune nové potrubí menšího průřezu, provede se na něj propojení přípojek a výplní se prostor mezi oběma potrubími maltou.Výhodou renovace starých stok podle vynálezu že to, že...

Způsob čištění rychloofsetových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254386

Dátum: 15.01.1988

Autori: Švajgl Oldřich, Matějka Jindřich, Sojka Oldřich

MPK: B41F 35/06

Značky: čištění, způsob, rychloofsetových, strojů

Text:

...tvořeným jinými složkami vede k ekonomicky výhodnému řešení, neboř uvedene složky jsou snadno dostupné v rafinériích ropy a v chemickém průmyslu. Jejich kombinace zaručuje větší těkavost než dosavadní typy čistících kapalin a přitom hygienickou nezávadnost proti roztokům obsahujícím benzen nebo toluen. Vysoká hustota vzorku kapaliny zaručuje i snažší odstraněníV níže uvedeném příkladu se předkládá postup podle vynálezu, přičemž podmínky jsou...

Způsob přípravy prefabrikátů pro výrobu kontaktních čoček mechanickým opracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 254383

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: výrobu, mechanickým, opracováním, čoček, kontaktních, způsob, prefabrikátů, přípravy

Text:

...přípravy je rovněž zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent v čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerací bez rozpouštědla.Výhoda sušení zbotnalých prefabrikátů V přehřáté páře tkví V tom, že k odvodu polymerizačního rozpouštědla z trojrozměrné struktury dochází v podmínkách dokonalé pohyblivosti polymerních řétězců a jejich postranních segmentu (tj. nad teplotu Tg gelu), čímž je zaručen rychlý odvod...

Způsob přípravy prefabrikátu pro soustružené kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254382

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michálek Jiří, Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, soustružené, způsob, přípravy, čočky, prefabrikátů

Text:

...rozpustných podílů a připravené k mechanickému opracování na kontaktní čočky. To znamená, že každým procentem vypraných rozpustných podílú (nízkomolekulárních látek a nezesítěných homopolymerů) se zvyšuje Tg xerogelu přibližně o 6 OC, což má za následek zlepšení obráběcich vlastností materiálu jakož i jeho leštění. Způsob podle Vynálezu zaručuje, že hotová kontaktní čočka z takto připravených materiálu bude bez jakýchkoli materiálových...

Napínací stélka s žebrem z plastické hmoty zejména pro rámovou obuv a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254361

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kloubec Ludvík, Habrovanský Josef, Ševela Petr, Rybka Jiří, Bařina František

MPK: A43B 13/38

Značky: rámovou, napínací, výroby, žebrem, způsob, hmoty, její, zejména, stélka, plastické

Text:

...použitého materiálu. Nevýhodou druhého uvedeného zpúsobu je malá pevnost spojeni pryže se stélkovým materiálem a jsou-li použity na stélku materiály vrstvené, dochází při ohybovém namáhání stélky v době nošeni obuvi k tzv. lístkování, což je rozvrstvení stélky.Uvedené nevýhody dosavadního stavu se odstraní použitím stélky podle vynálezu. Usňová nebo syntetická stélka je opatřena soustavou otvorů o velikosti od 0,4 mmz do 95 mmz,které jsou...

Způsob výroby nových substituovaných isoxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254349

Dátum: 15.01.1988

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 413/14, C07D 409/14

Značky: nových, způsob, výroby, derivátů, isoxazolových, substituovaných

Text:

...buňky vytvořily za 1 až 2 dny souvislou vrstvu. Ředění v-iru bylo prováděno tak, že bez přísady účinné látky došlo v průběhu 3 až 4 dnů k úplnému oytopathyckêmu účlnku.ako kontroly byly užity buňky samotné,buňky s virem a pak byly jako zkušební vzorky užity buňky se zkoumanýml látkami různé koncentrace. ako minimälní toxická koncentrace byla určena ta. koncentrace zkoumaných látek, při nichž bylo možno pozorovat menší hustotu buněk než v...

Způsob výroby substituovaných derivátů kyseliny 2,3,4,9-tetrahydro-1H-karba-zol-1-octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254348

Dátum: 15.01.1988

Autori: Demerson Christopher Alexander, Humber Leslie George, Mobilio Dominick

MPK: C07D 209/82

Značky: způsob, derivátů, výroby, kyseliny, substituovaných, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-karba-zol-1-octové

Text:

...Všechny amoniové soli, přijatelné z fyziologického hlediska.Přeměna na soli se uskutočňuje různými známými způsoby. V případě anorganických solí je výhodné rozpustit kyselinu obecného vzorce I ve vodě, která obsahuje alespoň ekvivalentní množství hydroxidu, uhličitanu nebo hydrogenuhličitaiíu, který odpovídá požadované anorganické soli. Reakce se s výhodou provádí v organickém rozpouštědle, mísitelném s vodou a inertním za reakčnich podmínek,...

Způsob výroby bezvodé sodné soli 19-deoxyagly-kondianemycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254347

Dátum: 15.01.1988

Autor: Moore Bernard

MPK: C07H 3/06

Značky: 19-deoxyagly-kondianemycinu, výroby, bezvodé, způsob, sodné

Text:

...krystalovat,pnovede se druhý stupeň postupu a k suspenzi nebo ke směsi se přidá hexan, aby sežádaný produkt vyloučil z methylenchloridu V maximálně možném množství. Bylo rovněž zjištěno, že hexan nejen že napomáha krystalizaci produktu z methylenchloridu, ale ani neporu.šuje mechanismus tvorby krystalů, který se primárně uplatňuje po zahuštění methýlenchloridového roztoku, je nutné,aby používaný hexan byl rovněž suchý, a obsahoval méně...

Způsob získávání trvanlivých heřmánkových extraktů bohatých účinnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254346

Dátum: 15.01.1988

Autori: Isaac Otto, Carle Reinhold

MPK: A61K 35/78

Značky: účinnými, heřmánkových, látkami, způsob, trvanlivých, extraktu, získavání, bohatých

Text:

...provádět například následujícím způsobemČerstvý heřmánek se znírazuje například studeným vzduchem při teplotě -10 až -50 stupňů C, zvléště pak 3 U až -50 °C, s výhodou ~ 35 až -45 °C, nebo kapalnými ply extrakce čerstvého heřmánkuny, po šaržích nebo kontinuálně, a skladuje se při teplotách mezi například -10 ažKontinuální hluboke zmrazování kapalnými plyny se může provádět například oxi dem uhlíčítým, dusíkem, frigeny s výhodous dusíkem, v...

Způsob výroby derivátů aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254345

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gaida Wolfram, Höfke Wolfgang, Wiedemann Ingrid, Lösel Walter, Roos Otto, Schnorrenberg Gerd

MPK: C07K 7/04

Značky: derivátů, způsob, aminokyselin, výroby

Text:

...jako rozpouštěudle. Reakcí rs .thiolkysellnami například s kyselín-ou thloloctovou) se získají odpovídající acylmerkaptosloučeníny, z nichž je možno acylovou skupinu odštěpit působe-ním silných ubází.- Výchozí látky obecného vzorce II se ,připravují obvyklými kondenzacemi, které se uskuvtečňuji za použití obecně známých metod, jak jsou pop-samy pro syntézu pepticlů v publikaci Houben-Weyl, sv. XV/, 4. vydání,1974.Obecně se používají v...

Způsob výroby nových steroidních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254342

Dátum: 15.01.1988

Autori: Källstroem Leif, Brattsand Ralph, Axelsson Bengt, Trofast Jan, Dahlbäck Carl

MPK: C07J 5/00

Značky: sloučenin, způsob, steroidních, nových, výroby

Text:

...cholesterolu nebo derivátů cholesterolu do liposomových přípravikü se stalo zcela běžnévdůsledku vyšší stability takových přípravků.Prvá stadia přípravy liposomů mohou s výhodou sledovat způsovby popsane v literatuře, tj. složky se rozpustí v rozpouštědle,například ethanolu nebo chloroformu, které se potom odpaří. Získaná lipidová vrstve se potom disperguje ve zvoleném vo-dném méIdiu, načež se roztok třepe nebo zpracujeultrazvukem....

Způsob výroby hydraulického pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254341

Dátum: 15.01.1988

Autor: Meynardi Guy

MPK: C04B 7/36

Značky: způsob, pojiva, výroby, hydraulického

Text:

...vápenatého, přítomného v surovinovém kmenu, aby vzniklý oxid vápenatý mohl reagovat při zvýšené teplotě 1200 až 1450 °C s oxidy železa, DXldBm lílinitým a oxiudem křemičitým za vzniku hydraulických fází slínku.V souladu s vynálezem se naopak zabráni úplné »dekarbonaci uhličitanu vápenatěho omezujíc tuto dekarbonaci .pouze na tvorbu aktivníuch vápenatých sloučeninje známe, že tepelný rozklad uhličitanu vápenateho je rovnovážnou reakcí,...

Způsob zpevňování a zlepšování nepropustnosti půd a inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 254340

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bertalan Árpád, Nagy Gábor, Czerny Gyözö, Székely Tamás, Engel Tibor, Csanda Ferenc

MPK: C09K 17/00

Značky: nepropustnosti, zlepšování, zpevňování, způsob, staveb, inženýrských

Text:

...polymerů. Oxidační složkou může být například peroxid vodíku, talkalický persulfát nebo ve vodě rozpustná organické jperkyselina, pričemž redukění slo-žkeu může být napriklad ve vodě rozpustný organioký amin, ve vodě rozpu-stna sůl ~kovu s měnícím se mocenstvím, thiosíran nebo hydrogen-sirlčitan.jakožto polykarboxylové kyseliny to jsou organické kyseliny s alespoň dvěma karboxyľovýnli skupinami), kterých je možno použít pri způsobu...

Způsob výroby vodotěsné jímky pro deponie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254336

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wirsching Franz, Lukas Walter

MPK: B09B 1/00, E02D 31/00, C04B 7/26...

Značky: vodotěsné, způsob, deponie, jímky, výroby

Text:

...s alespoň 3 0/0 hmot. volného oxidu vápenatého vznikají zejména při suchém ondsiřování kouřových plynů podle suché aditívní .met-ody. Takovéto popílky obsahující oxid vapenatý jsou velmi agresivuí a působí značné problémy při dalším zpracování. Pokud ale byly přeměněny podle shora zmíněné metody v suchý, práškovitý derivát, mohou se vynikajícím způsobem, bez dalších přísad, smíšeny s vodou, používat k výroćbě vodotěsné vany, popřípadě...

Způsob výroby derivátů fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254334

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kóródi Ferenc, Csorvássy István, Sándor József, Salomon Zoltán

MPK: C07C 101/08

Značky: derivátů, způsob, výroby, fenylalaninu

Text:

...ml ledové kyseliny octové,80 ml 96 kyseliny sírová a 200 ml vody se pridá 10 g 10 paládia na uhlí a směs se intenzívně míchá pod atmosférou vodíku při teplote 5 až 60 °C po dobu 20 minut. Potom se přidá 100 g DL-fenylserinu a směs se -hydrogenuje za podobných podmínek 12 ho-din. Katalyzátor se odfiltruje, promyje se dvakrát 50 m 1 horké ledové kyseliny octo 254334vě a sme-s se potom uvede k varu. Potom se při-dá 180,0 g bezvodého chloridu...

Způsob získávání disacharidů z bulev cukrovky a/nebo mangoldu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254326

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hanssens Theodoor, Körts Kees

MPK: C13K 11/00

Značky: cukrovky, způsob, bulev, získavání, disacharidů, mangoldu

Text:

...pri ksÍeIéSe zacbytí,všechny kolotdní. a. nerozpustné. sloučeniny,(retentát .~ Prošlá- část í permle.át. , obsahuje VÍOSHSDKÍHÝIŽÍI aydraselných solí než řídlgá cukern-áe šťáva, získávanál klasickým postupem, protože u uklasickéhoqąostttpuse tpoçl. statná část. sodných. a. draselný-ch solí dog Stávásdąíl melasy, zatím-co u způsobu podle vyznáie-zu se. dostvá do. prenmeátu. Aby. se ÍYtCrvSOĺĺ. odstrarnily, je.~ třeba Rermeätj...

Nehořlavá kompozice akrylových polymerů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254322

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brossas Jean, Clouet Gilbert

MPK: C08F 220/10

Značky: kompozice, polymerů, výroby, její, akrylových, nehořlavá, způsob

Text:

...jestliže koipolymer a/nebo lroubovaný polymer obsahuje strukturní jednotky ZZP N odlišných vzorců, tzn. vzorců, ve kterých Z a Z znamenají odlišné a-tomy nebo wrandikaly.V případě nehořlavě k-ompozice podle vynálezu se tedy jedná o směsi obsahující jednak známý methjakrylový polymer a jednak výše popsaný Ikopolyme-r a/neubo roubovaný polymer. Obě složky těchto směsi se smísí v takových množstvíoh, že finální kompozice obsahuje 1 až 10 0/0...

Způsob regulace pohybu rozdělovacího kmitavého žlabu pro zavážecí zařízení šachtové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254321

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonardi Emile, Legille Edouard, Thillen Guy

MPK: C21B 7/20

Značky: pohybu, rozdělovacího, žlabu, způsob, regulace, zavážecí, provádění, kmitavého, tohoto, způsobu, šachtové, zařízení

Text:

...na místě, které je posunuto o úhel ačx - s nhl-Dve polohy rozdělovacího kmitavého žlabu ll), kde dochází k tomuto natáčení. Rovvněž při zpomaleni, posunutí az se rovná aA s, což má za následek snížení hustoty zaváženého materiálu. K tomuto zpomalení dochází na konci fáze natáčení a snížení hustoty je proto posunutie o úhel Aa s úhlove polohy, v nížkončí natáčení rozdělovacílho řkinitavého žlaou 18.Na obr. 3 je znâzorněna na polární-ch...

Způsob pájení natvrdo mědi na měď nebo na slitinové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254313

Dátum: 15.01.1988

Autori: Szabó Péter, Szentgyörgyi Alfonz, Nagy Ferenc, Szabó Sándor

MPK: B23K 35/34

Značky: pájení, mědi, oceli, slitinové, způsob, meď, natvrdo

Text:

...tepelným zpracováním obrobku ,po dobu 1 D .až 2-00 minut ve vyčištěnéłm ochrananém plynu nebo ve vakuu s tlakem nejvýše 1 Pa při teplotách 850 až 1 ~ 080 ° Celsia až do vzniku povrchové slitiny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jako slitinotvorný kov nanáší cin, indium nebo mangan..Podle -výhodného provedení vpnálezu se před nanesením slltlnotvorného Ikovu vytvoří- základní povlak z niklu, kobaltu, india a/ne-bo stříbra v tlouštce...